a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

FRESH FILM FEST

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DEBUTŮ A STUDENTSKÝCH FILMŮ INTERNATIONAL FESTIVAL OF FIRST FEATURES AND STUDENT FILMS


Středa Wednesday 24. 8. 22: 30 Fiordmoss Electrofolk Malá scéna / Small Hall 24: 00 DJ Robot Malá scéna / Small Hall

Čtvrtek Thursday 25. 8.

OBSAH CONTENT Info, mapa, místa Info, map, venues Programová tabulka Festival Calendar Poroty Juries

6 10 16

Soutěže Competitions Fresh Generation Konfrontace Confrontations Theatre Optique Fresh Czech

21 25 35 45

Studentské filmy mimo soutěž Student Films Out of Competition Vzdor Defiance Petr Marek: Lekce Lesson Benedek Fliegauf: Retrospektiva Retrospective Katarzyna Kozyra: In Art Dreams Come True Filmy Üla Pikkova Ülo Pikkov’s Films Celovečerní filmy Feature Films Přehlídka evropských filmových škol European Film Schools Programme

51 57 63 69 73 79 85 97

Doprovodný program Accompanying Events Kontakty, rejstříky Contacts, Index of Films

103 115

20:00 Vees Indie-rock’n’roll Velký sál / Big Hall 22:00 Fakes Special Appearance Malá scéna / Small Hall

Pátek Friday 26. 8. 20:00 Le Pneumatic Drum’n’bass / breakbeat Velký sál /Big Hall 22:00 Love Corner Sound / Fr / & Angel Dawg Malá scéna / Small Hall

Sobota Saturday 27. 8. 20:00 Kapitán Demo German Pop/Comedy/ Hiphop Velký Sál / Big Hall 22:00 DJ Ivan Mptrojan, DJ Babe LN Malá scéna / Small Hall

Neděle Sunday 28. 8. SUNDAY DUBWISE DJs Orea & Echodelic 22:30 Malá scéna / Small Hall

Fresh Film Fest 2011 24. srpen, kdy začíná 8. ročník Fresh Film Festu, není ve světových dějinách právě dnem, kdy se děly samé báječné věci. Nahlédneme-li do historického kalendária, pak nám před očima vystupují takové hrůzy, jako je výbuch Vesuvu a zničení slavných Pompejí, krvavá Bartolomějská noc, vznik prvního brambůrkového lupínku (nezdravý proviant) nebo narození Paola Coelha (zdravý mudrlant). Ale jsou tam i drobné radosti. Například Thomas Alva Edison přichází se slavnou filmovou pětatřicítkou, která přečkala století a je žádaná i v době nadvlády digitálních technologií. A pak radosti v kalendáriích nezapsané, nezařazené, nezdokumentované, přesto však o nic méně hodnotné. Takové, jak doufáme, vás čekají na letošním Fresh Film Festu. Pokud během pěti festivalových dnů uvidíte film, který pro vás bude mimořádným zážitkem, který se vám mihne hlavou v nějaké každodenní nebo složité životní situaci, anebo se dokonce stane motivací pro vaše rozhodování, pak je i náš 24. srpen dnem, který stojí za to si pamatovat. 24th August, the beginning of the 8th Fresh Film Fest, is not really the day which marks many great historical events. In fact, looking back to the past, we find such disasters like the eruption of Vesuvius and the damage caused to Pompei, St. Bartholomew’s Day Massacre, creation of the first potato chips (an unhealthy food) and Paolo Coelho’s birthday (a healthy wiseacre). But there are some minor cheerful events too. For example, Thomas Alva Edison came up with his famous 35 mm wide cine film which has survived the whole century and is still used, despite the hegemony of digital technologies. And also some minor events which were not recorded, categorized or captured by historians, yet they are as precious as the big ones. This is what we would like you to experience during this year’s five days of Fresh Film Fest. If you see a film which will be an extraordinary experience for you, a film that will cross your mind in every-day or complicated situations, maybe even motivate your decisions, than we will know that “our” 24th August too is a day worth remembering.

3 Obsah / Content

HUDEBNÍ PROGRAM / Music Programme

2

Hudební program v Paláci Akropolis Music Programme at Palác Akropolis Music Club Vstup zdarma Free Entry


Dokonalé není třeba měnit

Mediální partner

Mediální partner

To pravé bohatství


Festivalová místa Festival VENUES Palác Akropolis

Kubelíkova 27, Praha 3 Festivalové centrum (akreditace hosté, guest servis, informace, internet café, kancelář festivalu) Festival Centre (guest accreditation, guest service, information, internet cafe, festival office) 11.00 – 22.30

Kino Světozor

Vodičkova 41, Praha 1

Kino 35, Francouzský institut Štěpánská 35, Praha 1

Divadlo Ponec

Ceny Prices Akreditace 590 Kč / 5 dnů (celá doba) 390 Kč / 5 dnů (celá doba) Zlevněné akreditace (platí pro studenty, seniory, pedagogy a držitele ZTP) Festival Pass CZK 590 / 5 days (entire period) CZK 390 / 5 days (entire period) Discounted Festival Pass (applies for students, teachers, seniors and physicaly challenged) Jednorázové vstupenky bez akreditace 69 Kč Single ticket without festival pass 69 Kč

7 Divácká cena Audience Award

MAPA

INFO

6

PRAKTICKÉ INFO Hlasujte o nejlepší soutěžní film festivalu a můžete vyhrát 3 x Fresh balíček. Hlasovací kupon obdržíte po projekcích soutěžních filmů, vyberte jeden až tři filmy, které se vám v daném programu nejvíc líbily, vyplňte své kontaktní údaje a vhote do hlasovací urny. Nejlépe hodnocený film získá Cenu diváků, která bude vyhlášena v rámci slavnostního zakončení festivalu 28.8. Ze všech hlasovacích kuponů budou vybráni tři výherci, kteří budou kontaktováni organizátory festivalu. Choose the best film in competition of the festival and win three festival packages. You will be given a voting voucher after the screening. Choose up to three films you like the most from the particular program, fill in your contact details and drop the voucher into the prepared ballot box. The best film will be announced within the closing ceremony on August 28 and will be given Audience Award of the festival. Three winners will be selected by lot from all the gathered vouchers and will be contacted by festival organizers.

Husitská 24, Praha 3

Pokladny v těchto kinech budou otevřeny hodinu před začátkem první projekce do začátku poslední projekce. Box Offices will be open one hour before first screening and close by beginning of last screening.

Letní kino Riegrovy sady Riegrovy sady Open Air Cinema Riegrovy sady, Praha 2 Projekce zdarma Free Entry

FAMU

Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 Projekce zdarma Free Entry

Doprovodný program Accompanying events Divadelní představení v divadle Ponec Theatre in Ponec

Polský institut Polish Institute

150 Kč plné vstupné, 100 Kč studentské, s akreditací 90 Kč

Vstupenky a akreditace Tickets and Festival Passes

Koncerty, workshopy a semináře jsou přístupné zdarma. Concerts, workshops and seminars are free.

Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1 Projekce zdarma Free Entry

Vstupenky a akreditace je možno zakoupit na všech festivalových místech s výjimkou Letního kina v Riegrových sadech, Polského institutu a FAMU, kde jsou projekce přístupné zdarma. Vstupenka opravňuje ke vstupu na jedno libovolné představení v jakémkoliv festivalovém kině. Zakoupením akreditace získá její držitel vstup na neomezené množství představení po celou dobu festivalu. Vstupenky i akreditace jsou univerzální, nezaručují vstup na konkrétní představení, proto doporučujeme přijít na vybranou projekci včas. Tickets and festival passes will be sold at all festival venues except for Riegrovy sady open air cinema, FAMU and Polish Institute where admission is free. A ticket admits one person to any single screening at any festival cinema. Festival pass admits one person to any number of sreenings at any festival venue for the whole period of the festival. Tickets and festival passes do not guarantee particular screening and seats. We recommend that you arrive at screenings with ample time.

Jazykové verze Language versions

Není-li uvedeno jinak, u filmových projekcí je zajištěn překlad do českého i anglického jazyka titulkováním. U doprovodného programu je potřeba sledovat jazykovou navigaci. O variantách překladu informují následující piktogramy nebo je možné se informovat v jednotlivých kinech. If not specified otherwise films will be in English and Czech. Please see language navigation for the accompanying events. The following symbols indicate language availability. CZ bez překladu do českého jazyka No Czech translation En bez překladu do anglického jazyka No English translation

Festivalová místa Festival Venues

HOTELY HOTELS

1

6

1

Palác Akropolis Kubelíkova 27, Praha 3

Polský institut v Praze Malé náměstí 1, Praha 1

Hotel Olšanka Táboritská 23, Praha 3

2

7

2

Kino Světozor Vodičkova 41, Praha 1

FAMU (Film and TV School of Academy of Performing Arts) Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

Hotel Carlton Táboritská 18, Praha 3

3

Kino 35 – Francouzský institut v Praze Štěpánská 35, Praha 1

3

Apartmány Sklep Seifertova 53, Praha 3

4

4

Divadlo Ponec Husitská 24, Praha 3

Kemp Žižkov Nad Ohradou 17, Praha 3

5

5

Letní kino Riegrovy sady Riegrovy sady, u restaurace Mlíkárna / next to the Mlíkárna Restaurant, Praha 2

Koleje Jarov V Zahrádkách 67, Praha 3


9

FRESH GENERATION soutěž competition

KONFRONTACE CONFRONTATIONS soutěž competition

THEATRE OPTIQUE soutěž competition

FRESH CZECH soutěž competition

STUDENTSKÉ FILMY mimo soutěž STUDENT FILMS out of competition

VZDOR DEFIANCE

Mezinárodní soutěž prvních a druhých celovečerních filmů představí šest nevšedních snímků, které svou nápaditostí a dramaturgickou vyzrálostí posouvají zažité představy o tradičních filmových kategoriích či národních kinematografiích. The International Competition of the First and Second Feature Films will present six exceptional movies with original dramaturgy which shifts the barriers of traditional perception of film categories or national cinemas.

Do mezinárodní soutěže hraných a dokumentárních studentských filmů bylo vybráno 15 snímků, které vznikly v produkci evropských, amerických, australských, asijských a latinskoamerických filmových škol v roce 2010 a 2011. Vybrány byly z téměř 1500 přihlášených snímků! Fifteen films produced by the European, American, Australian, Asian and Latin American film schools in 2010 and 2011 were selected to the International Competition of Feature and Documentary Student Films. The selection was made out of almost 1500 submitted films!

Mezinárodní soutěž studentské animované a experimentální tvorby tvoří 16 snímků používajících rozličné techniky animace jako tradiční kreslená animace, 3D animace, pixilace, papírková technika, kombinace hraného a animovaného filmu. International Competition of Animated and Experimental Student Films includes 16 films for which various animation techniques were used, like for example traditional handdrawn animation, 3D animation, pixilation, cutout technique, combination of live action and animation.

Česká studentská tvorba má svoji samostatnou soutěž, aby mohl divák i sami tvůrci objektivně porovnat úroveň světové a tuzemské studentské filmové tvorby. Z výběru filmů do soutěže vyšla téměř bez konkurence pražská FAMU. V soutěži má devět z deseti snímků. Competition of the Czech Student Films. Czech student films have their own competition in order to give the audience and filmmakers the opportunity to compare objectively the level of Czech versus foreign film production. In terms of the selected films, FAMU, the Prague film school, remains almost without a rival with nine films out of ten in the selection.

Přehlídka studentských filmů, z nichž některé již byly oceněné na světových festivalech a které kromě kompletního uvedení v jednom programovém bloku můžete vidět také jako předfilmy celovečerních projekcí. A collection of student films, some of which have already been awarded at international festivals, will be shown in one complete programme, or individually screened before feature films.

Vzdor? Co to je? Pro každého něco jiného. My ho vidíme v těchto devíti snímcích. A už je obsažen v příbězích, jejich provedení či protagonistech, anebo v postoji tvůrců. Vzdorujte i vy, ovšem nikoli při zvažování, zda jít na filmy této části programu. Defiance? What is it? Different people see it differently. We see it in these nine films. Be it the story, interpretation, protagonists or the filmmakers’ attitude. Show your defiance, but not while deciding whether or not to go and see the films from this part of the programme.

PETR MAREK: LEKCE LESSON

BENEDEK FLIEGAUF: RETROSPEKTIVA RETROSPECTIVE

KATARZYNA KOZYRA V UMĚNÍ OŽÍVAJÍ SNY IN ART DREAMS COME TRUE

FILMY ÜLO PIKKOVA ÜLO PIKKOV’S FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY FEATURE FILMS

PŘEHLÍDKA EVROPSKÝCH FILMOVÝCH ŠKOL EUROPEAN FILM SCHOOLS’ PROGRAMME

Letošní Lekci uděluje český režisér a hudebník Petr Marek, který vybral čtyři díla československé kinematografie, která ho zásadně ovlivnila, a v osobním nebo profesním životě. Čím a jak si můžete přečíst v režisérově úvodním slově k Lekci. Kromě vybraných děl uvádíme i dva filmy z Markovy tvorby, včetně toho nejnovějšího. This year we will learn our Lesson from Czech director and musician Petr Marek who chose four films from the Czechoslovakian cinema which had a substantial influence on both his personal and professional life. To find out about this influence, read the director’s introductory note for the Lesson. Apart from the selected films, we will also present Marek’s two films including the latest one.

Maarský režisér Benedek Fliegauf patří k nejzajímavějším tvůrcům současnosti. Upozornil na sebe již celovečerním debutem Houština na Berlinale 2003 a od té doby se na tvorbu tohoto režiséra, který nikdy nestudoval filmovou školu, soustředí celosvětová pozornost. Kromě zmíněného debutu na festivalu představíme jeho druhý film Dealer, oceněný na mnoha světových festivalech (Mar Del Plata, Wiesbaden, Lecce, Athény), a zatím poslední snímek Lůno, anglicky mluvený film s Evou Green v hlavní roli. Hungarian director Benedek Fliegauf ranks among the most interesting contemporary filmmakers. His debut film Forest received a lot of attention at 2003 Berlinale. Since then, the work of this director, who has never studied a film school, draws attention from around the world. Apart from the above mentioned debut, our Festival will also present his second film Dealer which won the awards at many international festivals (Mar Del Plata, Wiesbaden, Lecce, Athens), and his latest film Womb – an English language movie starring Eva Green in the main role.

Katarzyna Kozyra, nepřehlédnutelná polská performerka, režisérka a výtvarnice, členka poroty sekce Theatre Optique, představí na festivalu svůj projekt „V umění ožívají sny“ (2003–2008), který je tvořen sérií performancí, kvazi-divadelních produkcí, happeningů a filmů. Napříč dílem, ve kterém Kozyra sama v mnoha polohách účinkuje, ji provází postavy berlínského transvestity Glorie Viagry a učitele operního zpěvu Maestra. Katarzyna Kozyra, a noticeable Polish performer, director and artist, and this year’s Theatre Optique Jury member, will present her project called “In Art Dreams Come True” (2003–2008) which is composed of the string of performances, quasi theatre productions, happenings and films. Accompanied by Berlin transvestite Gloria Viagra and opera singing teacher Maestro, Kozyra performs various roles herself throughout the whole project.

Estonský animátor Ülo Pikkov má na kontě celou řadu cenami ověnčených filmů. Na festivalu uvedeme jeho osm krátkometrážních snímků, včetně filmu Řeči těla, dokončeného v letošním roce a celovečerní animovanou komedii Frank a Wendy o amerických tajných agentech vyslaných na misi do Estonska. Estonian animator Ülo Pikkov stands behind a number of prize-winning films. At our Festival, we will present his eight short films including his latest Body Memory and a feature animated comedy about Frank and Wendy, the American secret agents sent to the mission to Estonia.

Výběr zcela nových, starších i klasických celovečerních filmů, které jste u nás neměli možnost vidět, sotva ji budete mít, případně jste možnost měli a nezaškodí si onen zážitek připomenout. A už jde o debuty, druhé filmy nebo díla vyzrálých autorů, jejich spojujícím prvkem je autorská originalita, umanutost a absence u nás tolik trpěné nijakosti. This is a selection of entirely new, older as well as classic feature films you couldn’t have seen you’ll hardly have the chance in the future or you’ve seen them, but it will do you good to recollect this experience. Be it debuts, second features or films by mature filmmakers, they all share the author’s originality, stubbornness and absence of blandness so often accepted by the Czech audience.

Už tradičně nabízíme několik kolekcí studentských snímků z vybraných prestižních filmových škol. Umožní vám udělat si bližší a přesnější obrázek o tom, co se natáčí a jak se natáčí mimo českou kotlinu. Na pražské FAMU budou letos k vidění bloky vybraných děl z filmových škol v Lodži, Bukurešti a tří německých škol (Berlín, Kolín nad Rýnem a Mnichov). As usually, we offer several collections of student films selected from the prestigious film schools. These films will give you the opportunity to have a closer and more precise look at what is being filmed and how it is being done out of the Czech Republic. This year, FAMU will present blocs of selected films from the schools in Lodz, Bucharest and three German schools (Berlin, Cologne and Munich).

Sekce / Strands

Sekce / Strands

8

Sekce Strands


17:00 Theatre Optique 2 1/2, 60 min 18:30 Konfrontace / Confrontations 2 1/2, 96 min

str./pg. 25

str./pg. 45

15:00 Konfrontace / Confrontations 1 1/2, 93 min 17:30 Fresh Czech 1 1/2, 88 min

str./pg. 92

17:30 Theatre Optique 1 2/2, 60 min str./pg. 22 19:00 Fresh Generation Bellflower 1/2, 106 min

20:30 Monsters 1/1, 94 min 22:30 Tropa de Elite 2 / Elitní jednotka 2 1/1, 115 min

str./pg. 89 17:00 The Green Wave / Věznice Írán 1/2, 80 min str./pg. 95 19:00 Winter’s Bone 1/1, 80 min

str./pg. 94

str./pg. 54

22:00 Rare Exports 2/2, 84 min

str./pg. 92

23:00 SUNDAY DUBWISE DJs Orea & Echodelic Malá scéna / Small hall

str./pg. 25 18:00 Konfrontace / Confrontations 1 2/2, 93 min

str./pg. 87 18:30 Blue Valentine 2/2, 112 min str./pg. 24

str./pg. 22 15:30 Fresh Generation Bellflower 2/2, 106 min

str./pg. 70 16:30 Rengeteg / Houština 1/1, 90 min

21:00 Fresh Generation Transfer 2/2, 90 min

str./pg. 45 13:30 Fresh Czech 2 2/2, 88 min

str./pg. 59 EN 14:00 Svědomí 1/1, 101 min str./pg. 86 14:30 Las Acacias / Akáty 1/1, 84 min

str./pg. 109 CZ 22:30 Neveneffecten 2/2, 90 min

22:00 DJ Ivan Mptrojan, DJ Babe LN Malá scéna / Small Hall

str./pg. 105 20:00 Light Painting Workshop

20:00 koncert / concert Kapitán Demo Velký sál / Big Hall

17:30 Laszlo 10 min Vampires / Upíři 2/2, 88 min

str./pg. 24

str./pg. 90 22:00 Machotaildrop 2/2, 91 min

str./pg. 67 20:00 Nic proti ničemu 1/1, 98 min

18:00 Fresh Generation Tilt 2/2, 94 min

str./pg. 45 16:00 Fresh Czech 1 2/2, 88 min

str./pg. 25 13:30 Konfrontace / Confrontations 3 2/2, 100 min

Divadlo Ponec

str./pg. 93 21:30 Stake Land / Země kůlů 2/2, 99 min

str./pg. 108 20:00 Divadlo Found & Lost + visionS

str./pg. 87 16:30 Bobby Fischer Against the World / Bobby Fischer proti celému světu 1/1, 93 min

str./pg. 23 14:30 Fresh Generation Jess + Moss 2/2, 83 min

str./pg. 107 EN 11:30 Amanita Design str./pg. 25 15:00 Konfrontace / Confrontations 2 2/2, 96 min

Divadlo Ponec

Palác Akropolis

str./pg. 92 19:00 Slavnostní zakončení / Closing Gala + Rare Exports 1/1, 84 min omezená kapacita / limited capacity

str./pg. 67 EN

str./pg. 61 19:30 Ônibus 174 / Autobus 174 1/1, 132 min

17:00 Nebýt dnešní 1/1, 110 min

str./pg. 79 15:30 Krátké Filmy Ülo Pikkova / Ülo Pikkov’s Short Films 1/1, 62 min

13:00 Workshop PodeBal

str./pg. 104 EN 10:00 Workshop Pode Bal

Divadlo Ponec

str./pg. 90 21:00 Das letzte Schweigen / Poslední mlčení 1/1, 120 min

Palác Akropolis

str./pg. 91 22:30 Police Squad! / Policejní jednotka! 1/1, 144 min

22:00 DJ Voita Malá scéna / Small Hall

str./pg. 105 22.00 Light Painting Workshop

Kino 35

str./pg. 60

str./pg. 91

str./pg. 70

str./pg. 24

str./pg. 35

str./pg. 22

20:00 koncert / concert Le Pneumatic Velký sál / Big Hall

17:30 Fresh Generation Gandu 2/2, 85 min

str./pg. 65 15:00 Jméno kódu: Rubín / Code Name: Ruby 1/1, 80 min

Palác Akropolis

Kino Světozor

str./pg. 53 21:30 La Huida 10 min str./pg. 59 The Yes Men Fix the World / Yesmeni napravují svět 1/1, 87 min

18:00 Dealer 1/1, 132 min str./pg. 45 15:00 Fresh Czech 3 2/2, 90 min

str./pg. 106 14:00 Workshop 3 zastavení / 3 meetings

14:00 Theatre Optique 2 2/2, 60 min

str./pg. 23 13:30 Fresh Generation Reacciones Adversas / Nežádoucí účinky 2/2, 74 min

16:00 Fresh Generation Transfer 1/2, 90 min

Kino 35

22:00 Poll 1/1, 129 min

19:30 Konfrontace / Confrontations 3 1/2, 100 min

Kino Světozor

str./pg. 89 21:30 Hwanghae / Žluté moře 1/1, 140 min

str./pg. 25

str./pg. 35

str./pg. 45 17:00 Fresh Czech 2 1/2, 88 min

str./pg. 24

str./pg. 51 15:30 Studentské filmy mimo soutěž / Student Films Out of Competition 1/1, 56 min

str./pg. 106 14:00 Workshop 3 zastavení / 3 meetings 15:30 Fresh Generation Tilt 1/2, 94 min

Kino 35

Kino Světozor

str./pg. 71 21:30 Womb / Lůno 1/1, 111 min

str./pg. 66 EN 22:30 Pojte, pane, budeme si hrát, 1/1

22:00 Love Corner Sound /FR/ & Angel Dawg Malá scéna / Small Hall

str./pg. 56 16:00 If... / Kdyby… 1/1, 111 min

20:00 koncert / concert Vees Velký sál / Big Hall

str./pg. 25

str./pg. 109 CZ 18:30 Neveneffecten 1/2, 120 min Presentation with authors

EN

13.00 Workshop Pode Bal str./pg.

str./pg. 65 17:30 Ja milujem, ty miluješ 1/1, 97 min

str./pg. 35

Divadlo Ponec 10:00 str./pg. 104 Workshop Pode Bal

Palác Akropolis

24:00 DJ Robot Malá scéna / Small Hall

str./pg. 94 21:30 The Whisperer in Darkness / Šepot v temnotách 1/1, 102 min

str./pg. 88 20:00 Call of Cthulhu / Volání Cthulhu 1/1, 47 min

str./pg. 66, EN 18:00 Ovoce stromů rajských jíme 1/1, 95 min

str./pg. 89 16:00 The Green Wave / Věznice Írán 1/2, 80 min

Divadlo Ponec

str./pg. 81 15:30 Frank & Wendy 1/1, 75 min

str./pg. 22

str./pg. 95 21:00 Sala samobójców / Místnost sebevrahů 1/1, 117 min

15:00 Fresh Generation Gandu 1/2, 85 min

str./pg. 106 14:00 Workshop 3 zastavení / 3 meetings

str./pg. 23 19:30 Fresh Generation Jess + Moss 1/2, 83 min

str./pg. 23 18:00 Fresh Generation Reacciones Adversas / Nežádoucí účinky 1/2, 74 min

str./pg. 88

22:30 koncert / concert Fiordmoss Malá scéna / Small Hall

16:00 Fresh Czech 3 1/2, 90 min

str./pg. 45

Palác Akropolis str./pg. 35

str./pg. 60 21:00 Tropa de Elite / Elitní jednotka 1/1, 115 min

Kino 35

str./pg. 94

Kino Světozor

22:30 Vampires / Upíři 1/2, 88 min

18:30 Carancho 1/1, 107 min

17:00 Theatre Optique 1 1/2, 60 min

str./pg. 87 19:00 Zahájení / Opening + Blue Valentine 1/2, 112 min pouze na pozvánky / invitations only

0/0 pořadí projekcí / počet uvedení 0/0 screening number / total number

Sunday

28. 8. Neděle

Saturday

27. 8. Sobota

Friday

26. 8. Pátek

Thursday

25. 8. Čtvrtek

Wednesday

Kino 35

Kino Světozor

str./pg. 111

20:30 Vítězné filmy / Awarded Films vstup zdarma / free entry

LetnÍ kino Riegrovy sady CZ

str./pg. 52 20:30 Bits and Species 7 min str./pg. 89 Machotaildrop 1/2, 91 min vstup zdarma / free entry

LetnÍ kino Riegrovy sady

18:30 Fresh Film Ride

Ulice Prahy 2 / Prague City Center

str./pg. 73 16:00 Katarzyna Kozyra vstup zdarma / free entry

Polský Institut

str./pg. 52 20:30 Beats of Love 8 min str./pg. 93 Stake Land / Země kůlů 1/2, 99 min

LetnÍ kino Riegrovy sady

str./pg. 73 19:00 Katarzyna Kozyra vstup zdarma / free entry

Polský Institut

str./pg. 54 20:30 Mortys 10 min str./pg. 84 Backyard / Na dvorku 1/1, 80 min

LetnÍ kino Riegrovy sady

str./pg. 55 20:30 Zoe 9 min str./pg. 58 Exit Through the Gift Shop / Banksy: Exit Through the Gift Shop 1/1, 87 min

LetnÍ kino Riegrovy sady

str./pg. 97 CZ 16:30 Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Program 4 (KHM HFF-MUC) Německo / Germany 1/1, 88 min

str./pg. 97 CZ 14:30 Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Program 3 (UNATC) Rumunsko / Romania 1/1, 77 min

FAMU

str./pg. 97 CZ 16:30 Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Program 2 (DFFB) Německo / Germany 1/1, 81 min

str./pg. 97 CZ 14:30 Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Program 1 (PWSFTVIT) Polsko / Poland 1/1, 74 min

FAMU

programová tabulka / Festival Calendar

24. 8. Středa

11


Dear friends, Last year I said I was deeply honoured to have been entrusted with writing the opening words for Fresh Film Fest. Now it has been a year since I took the office of Minister of Culture and many things have changed, but some things, like my appreciation of this festival, remain the same. I dare say that over the last year a lot was accomplished in the field of filmmaking. I strongly believe that new measures such as film incentives and rules for drawing support from the Czech State Fund for the Support and Development of Cinematography will help especially debuting young filmmakers in shaping their futures. I wish more and more of them could benefit from these measures, because, after all, our film industry will always need new blood, so to speak. In this light, Fresh Film Fest is a great opportunity to present one’s work and show one’s merit. I wish all of you to use this opportunity the best you can.

Uprostřed tlaku na intelektuální a kulturní život v Československu v 70. letech se studentům a některým pedagogům díky pozici FAMU v CILECT (Centre international de liaison des escoles de cinema et de télévision) zdařil husarský kousek: začali pořádat mezinárodní přehlídku studentských filmů FIFE. V roce 2004 na ni navázal dodnes fungující tým studentů a absolventů FAMU přehlídkou Fresh Film Fest. Osmý ročník, konaný podruhé – a snad provizorně – v Praze, není stlačen pouze do hlavních dnů, svým způsobem probíhá celý rok. Kéž by tedy mohl ten devátý ročník začít co nejdříve. In the midst of pressure exerted on the intellectual and cultural life in 1970’Czechoslovakia, students and some teachers performed a daring feat – thanks to the FAMU’s position in CILTEC (Centre international de liaison des escoles de cinema et de télévision), they started to organise the international student film show called FIFE. Since 2004 the tradition has continued in form of Fresh Film Fest, a film show ran by the team of students and graduates of FAMU. For the second, and hopefully the last time, the Festival takes place in Prague. The eight year of the Festival is not compressed to its few days, in a way, it is taking place for the whole year. If only the ninth year could start as soon as possible. Ivo Mathé rektor Akademie múzických umění Don of the Academy of Performing Arts

Jiří Besser ministr kultury Minister of Culture

Milí přátelé dobrého filmu, srdečně Vás zdravím u příležitosti 8. ročníku festivalu Fresh Film Fest. Jsem velice hrdý na to, že studenti a filmoví debutanti z celého světa mají v Praze možnost prezentovat svoji práci. Už slovo fresh napovídá, že se jedná o tvorbu čerstvou, svěží a originální. Festival vnímám jako místo plné neotřelých nápadů, kde nejsou hlavním mottem peníze a touha po komerčním úspěchu, ale snaha umělecky se vyjádřit. Věřím, že mnohé z letošních účastníků v budoucnu ten „velký úspěch“ skutečně čeká a držím jim palce, aby je invence a čistá mysl nikdy neopustila. Všem divákům přeji dobrou zábavu. Dear friends of film, I have the great pleasure to welcome you to the 8th annual film festival Fresh Film Fest. I am very proud that students and young debuting filmmakers from all over the world have the opportunity to present their work in Prague. The word “fresh” itself indicates that their works are fresh, youthful and original. To me the festival is a world full of imaginative ideas, fuelled not by cravings for money or commercial success, but by the urge to express oneself artistically. I believe that many of this year’s participants will in the future achieve a great success and I wish them to never lose their creativeness and open mind.

Když v loňském roce hledal Fresh Film Fest nové působiště, shodli jsme se, že je to projekt, který patří na Žižkov. Praha 3 dlouhodobě podporuje kulturu v rozsahu, který výrazně převyšuje jiné městské části, a právě nezávislá kultura je naší vlajkovou lodí. Bez pomoci žižkovské radnice by dnes neexistovala řada uměleckých projektů spojených s Palácem Akropolis, s artovým kinem Aero či divadlem Ponec. A právě festival novátorských, mladých a neotřelých filmů do tohoto portfolia velmi dobře zapadá. Proto přeji všem kvalitní, bezpopcornový kulturní zážitek při letošním Fresh Film Festu. Last year, when the Fresh Film Fest was searching for a new venue, we all agreed this project belongs to Žižkov. Prague 3’s long-term support of culture far exceeds what is offered by other municipalities of Prague and independent culture specifically is our flagship. Without the town hall’s help, many art projects related to Palác Akropolis, the Aero art cinema or the Ponec theatre wouldn’t be in existence now. And a festival of visionary, young and original films fits very well into this portfolio. For that reason I wish you all a quality, popcornless cultural experience at this year’s Fresh Film Fest. Pavel Sladkovský zástupce starosty Prahy 3 pro kulturu Deputy mayor for culture, Prague 3

To all spectators I wish a great time spent with exciting fresh films. Josef Dobeš, ministr školství mládeže a tělovýchovy Minister of Education, Youth and Sports

Vážení přátelé filmového umění, jsem velmi rád, že se již po osmé koná mezinárodní soutěžní filmový festival Fresh Film Fest. Pět dní budete mít šanci ochutnat filmové kousky ze zahraničních i domácích studentských dílen a škol. Přehlídka desítek snímků z celého světa skýtá tu nejlepší příležitost zjistit, jaká témata inspirují současné mladé filmaře. Přeji festivalu vnímavé publikum, a aby i nadále byl důstojným pokračovatelem více než třicetileté tradice karlovarského Mezinárodního festivalu studentských filmů CILECT RIFE. Dear friends of film art, I am very glad to see the 8th year of the international film festival – Fresh Film Fest. For five days, you will have the chance to taste international films as well as films from Czech film schools and student workshops. This film show offering dozens of films from around the world is the best opportunity to find out about the themes that inspire contemporary young filmmakers. I wish the Festival has an attentive audience and remains a worthy successor of the CILECT RIFE International Student Film Festival in Karlovy Vary with its 30-year tradition. Lukáš Kaucký radní hlavního města Prahy pro kulturu the Councillor for the Culture, the Capital City of Prague

Evropa miluje evropské festivaly Program MEDIA Evropské Unie má za cíl podporovat evropské audiovizuální dědictví. Oceňuje kulturní, vzdělávací, společenskou a ekonomickou roli festivalů, proto ročně spolufinancuje přes 90 festivalů, které uvedou více než 20 000 projekcí evropských děl pro téměř 3 milióny diváků v celé Evropě. Letos slaví program MEDIA 20. výročí své existence a my jsme hrdí na to, jakým vývojem během tohoto období evropský filmový průmysl prošel. MEDIA s potěšením podporuje 8. ročník festivalu Fresh Film Fest. Všem návštěvníkům festivalu přejeme příjemný a podnětný zážitek. Europe loves European Festivals The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage and acknowledges the cultural, educational, social and economic role of festivals by co-financing more than 90 festivals each year, programming more than 20 000 screenings of European works to nearly 3 million audience across Europe. This year the MEDIA programme is celebrating its 20th birthday so we are proud to look back on how much the European film industry has developed over this period. MEDIA is pleased to support the 8th edition of the Fresh Film Fest and we extend our best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event. Program MEDIA Evropské unie European Union Media Programme

13 Úvodní slova / Foreword

Úvodní slova / Foreword

12

Vážení, loni jsem uvedl, že psát úvodní slovo pro Fresh Film Fest je pro mě ctí. Za rok ve funkci ministra kultury se v mém životě změnilo mnohé, ale jsou věci, které zůstaly pevně na svém místě. Troufám si říci, že v oblasti filmového průmyslu a kinematografie máme za sebou rok slušné práce. Takzvané filmové pobídky či pravidla pro příjem finančních prostředků od Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, jsou pevně věřím důležité především pro budoucnost dnes začínajících filmařů. Přál bych si, aby stále více mladých tvůrců mohlo výše zmíněné instituty využívat. Náš filmový průmysl totiž potřebuje i pravidelný přísun nové krve, obrazně řečeno. A právě Fresh Film Fest je příležitostí, jak přesvědčit o svých kvalitách. Přeji Vám všem, aby se to povedlo.


15 ÚVOD

ÚVOD

14

KATALOG Catalogue 24.—28.8 2011 Praha freshfilmfest.net


Fresh Generation

Konfrontace Confrontations 17

Stéphane Arnoux (Francie/France)

Ana Agopian (Rumunsko/Romania)

Scenárista, filmař a režisér. Pracoval v divadle a posléze psal a režíroval dokumentární i hrané filmy výhradně pro uvedení v kinech: Revolution(s) (experimentální dokument, 2003), Until September (dokument, 2004), The Way of the Carrot and the Stick (dokument, 2005) a Our Desires Are Disordered (hraný film, 2009). Momentálně je místopředsedou agentury ACID (Agency for Independent Cinema and its Distribution) a členem programového týmu festivalu v Cannes. He is an author, filmmaker and director. After his work at the theatre, he wrote and directed documentaries and fictions, exclusively for the cinema, which include films Revolution(s) (2003, experimental doc.), Until September (2004, doc.), The Way of the Carrot and the Stick (2005, doc.) or Our Desires Are Disordered (2009, fiction). He is currently vice-president of the ACID (Agency for Independent Cinema and its Distribution) and member of the programming team in Cannes.

Je scenáristka (získala magisterský titul v oboru scenáristika na Národní filmové univerzitě v Bukurešti), která pracovala na celé řadě krátkých filmů promítaných např. na filmových festivalech v Chotěbuzi, Oberhausenu, Clermont-Ferrand či Mnichově. V současnosti připravuje svůj první celovečerní film. Spolupracovala také s rumunskou televizí HBO a Media Pro Pictures, kde se podílela celkem na pěti seriálech a třech televizních filmech. Nyní působí jako doktorandka na bukurešské filmové univerzitě UNATC. She is a scriptwriter (BA&MA in scriptwriting at the National Film University in Bucharest), who worked for several short films, screened at numerous film festivals such as Cleremont Ferrand, Cottbus, Oberhausen, Munich. Her first feature film is now in pre-production. In television, she worked for HBO Romania and Media Pro Pictures, collaborating on five series and three TV movies. She is a teaching assistant at the National Film University in Bucharest.

Benedek Fliegauf (1974, Maďarsko/Hungary)

Paulo Furtado (1970, Portugalsko/Portugal)

Jeden z předních režisérů současné maarské filmové scény se věnuje scenáristice, scénografii a skládá hudbu. Jeho první celovečerní film, Houština (Rengeteg, 2003) se dočkal mezinárodního uznání a otevřel mu dveře do světové kinematografie. Mnoho cen sesbíral i jeho druhý film Dealer (2004) a učinil Benedeka králem filmového festivalu v argentinském Mar del Plata, kde vyhrál čtyři ceny, včetně té za nejlepší film. Mléčná dráha (Tejút, 2007), třetí film nadaného režiséra, uspěl na festivalu v Sarajevu a zatím poslední snímek Lůno (Womb, 2010) uvidíte i v českých kinech. He is one of leading filmmakers of Hungary’s new generation. In addition to directing, he also writes scripts, designs sets, and composes. His first feature film, Forest (2003), won international acclaim and opened doors towards a career in world cinema. His second film, Dealer (2004), also collected many awards, and was crowned all-round winner of the Mar del Plata Festival, winning four awards, including the one for Best Film. His third film, Milky Way (2007) succeeded at the Sarajevo Film Festival. His latest film Womb (2010) is currently in cinemas.

Filmař, hudebník a umělec, jehož tvorba sahá do začátku 90. let 20. století. Jako filmaři využívajícímu formát Super8 byla jeho nejnovějším filmům z cyklu Femina (Il Serpentone s Asiou Argento, A Day at the Riding School s Marii de Medeiros, Wild Brunch s Peaches, A Street-car Named Twenty Eight s Phoebe Killdeer, Promenade on South First Street s Ritou Redshoes, Apple Beach se Cibelle, Sunglasses After Dark se Sodré Cabaret a The Castle Is Closed for Repair s Becky Lee) věnována retrospektiva na letošním filmovém festivalu v Clermont-Ferrand, kde také zasedl v porotě v sekci Labo. He is a filmmaker, musician and artist. His first works go back to early 1990’s. As a Super8 filmaker his latest “Femina Series” (Il Serpentone feat. Asia Argento, A day at the Riding School feat. Maria de Medeiros, Wild Brunch feat. Peaches, A Street-Car Named Twenty Eight feat. Phoebe Killdeer, Promenade on South First Street feat. Rita Redshoes, Apple Beach feat. Cibelle, Sunglasses After Dark feat. Sodré Cabaret and The Castle Is Closed for Repair feat. Becky Lee) were in Retrospective in the Clermont-Ferrand film festival 2011. He was Jury for the Labo category, too.

Evgeny Gusyatinskiy (1983, Rusko/Russia)

Robert Sedláček (1973, Česká republika/Czech Republic)

Absolvoval v roce 2004 na Všesvazovém státním institutu kinematografie (VGIK). Od té doby pracuje jako redaktor a filmový kritik v časopise Iskusstvo Kino. Zúčastnil se projektu pro mladé filmové kritiky (Trainee Project for Young Film Critics) na MFF v Rotterdamu. Od roku 2006 vybírá celovečerní filmy pro filmový festival Kinotavr v ruské Soči. V současnosti působí jako kurátor a dramaturg MFF v Rotterdamu, zaměřuje se na filmy z Ruska, zemí bývalého SSSR a východní Evropy. Za svou činnost v oblasti tvůrčího psaní a žurnalistiky obdržel několik ocenění, včetně ceny pro nejlepšího mladého filmového kritika. He graduated from VGIK in 2004. Since then he has been working as features editor and film critic in Iskusstvo Kino (Film Art Monthly). He participated in Trainee Project for Young Film Critics of Rotterdam International Film Festival. Since 2006 he has been selecting feature films for Sochi National Film Festival Kinotavr. Currently he is appointed as programmer and curator of Rotterdam International Film Festival focusing on films from Russia, post-soviet territories and East European countries. He has got several awards for his activity in creative writing and journalism including the prize for best young film critic.

Začínal jako dokumentarista (např. celovečerní trilogie z našich novodobých dějin Tenkrát a dvoudílný dokument V hlavní roli Gustáv Husák). Postupně se etabloval i jako režisér hraných filmů. Za debut Pravidla lži získal Českého lva za scénář. Druhý snímek byla komedie Muži v říji. Lehce autobiografická komedie Největší z Čechů je o režisérovi, který místo vysněného filmu musí natáčet na zakázku dokument o bizarních českých rekordmanech. Letos v říjnu přijde do kin jeho nové celovečerní drama s názvem Rodina je základ státu. Mezi připravovanými projekty má i nezvyklý „hraný dokument” o politikovi Jiřím Čunkovi. Started as documentarist (e.g. feature-length trilogy Tenkrát, focusing on modern Czech history; or two-part documentary V hlavní roli Gustáv Husák). He then established himself as fiction films director; he won the Czech Lion Award for best screenplay for his debut film Rules of Lies. His second film was called Men in the Rut. A slightly autobiographical comedy The Greatest Czechs tells the story of a film director who, instead of making the film he dreams about, is commissioned with a documentary about bizarre Czech record holders. His latest film, Long Live the Family!, premieres in Czech cinemas in October 2011. Among the projects he is currently working on is an unusual “drama documentary” about the notorious Czech politician Jiří Čunek.

POROTA / jury Konfrontace / Confrontations

Fresh Generation POROTA / jury

16


Theatre Optique

Fresh Czech 19

Jakub Dvorský (1978, Česká republika/Czech Republic)

Pavel Göbl (1967, Česká republika/Czech Republic)

Je český výtvarník a tvůrce počítačových her. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Filmové a televizní grafiky u prof. Jiřího Barty, kde absolvoval webovou hrou Samorost. Po škole založil nezávislé studio Amanita Design, které se specializuje především na tvorbu počítačových her. Mezi nejznámější hry patří Samorost, Samorost2, Questionaut nebo Machinarium. Jako výtvarník spolupracoval Jakub Dvorský také s filmovými režiséry Darrenem Aronofskym a Janem Svěrákem. Czech visual artist and creator of computer games. Studied at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, at the Studio of Film and TV Graphics under Professor Jiří Barta. His graduate project was the online game Samorost. After graduation he established an independent studio called Amanita Design, specializing in creation of computer games. His most well-known games include Samorost, Samorost2, Questionaut and Machinarium. As a visual artist, Jakub Dvorský has worked with renowned directors such as Jan Svěrák and Darren Aronofsky.

Studoval katedru hrané režie na pražské FAMU a už jeho studentské filmy Pavouci nikdy nespí a Země na obzoru získaly řadu ocenění. Za Otevřenou krajinu svobodného muže (1998), zařazenou do povídkového filmu Radhoš, obdržel Cenu Kodaku pro nejlepší film roku, 2. cenu za režii, Cenu Pavla Juráčka za scénář a Hlavní cenu FICC (Cena Dona Quijota) na festivalu Finále v Plzni 2002. Natočil televizní filmy Šáva (2003), Balíci (2004), celovečerní debut Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (2005) a snímek Veni, vidi, vici (2009). Zaujal také jako spisovatel, kniha Tichý společník (2009) mu vynesla ocenění Magnesia Litera pro objev roku 2009 a nominaci na cenu Josefa Škvoreckého. Penis pravdy 2012 (2010) je letos také nominován na cenu J. Škvoreckého. Studied at the Directing Department of Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague and his student films Pavouci nikdy nespí and Země na obzoru were awarded numerous prizes. Otevřená krajina svobodného muže (1998), which formed part of the collection of short films Radhoš, won the Kodak Award for Best film of the year, place second in the category of Best Direction and won Pavel Juráček Prize for screenplay and the main prize of the International jury FICC (the Don Quijote Award) at the Film Fest Finále in Pilsen in 2002. He made several films for television: Šáva (2003), Balíci (2004). His feature-lenght debut called Ještě žiju s plácačkou a čepicí (2005), his second film was Veni, vidi, vici (2009). He also gained attention as a writer: his novel Tichý společník (2009) won the Magnezia Litera Award and was nominated for the Josef Škvorecký Award. His last book Penis pravdy 2012 (2010) is also nominated for Josef Škvorecký Award.

Katarzyna Kozyra (1963, Polsko/Poland)

Petra Hůlová (1979, Česká republika/Czech republic)

Sochařka, fotografka, autorka videoinstalací, filmů, performancí a dalších uměleckých projektů. Vystudovala katedru sochařství na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Její práce se zabývají nejzákladnějšími otázkami lidské existence: identitou, pomíjivostí, smrtí. Prozkoumává oblast kulturních tabu spojených s lidskou fyzičností, stereotypy a formy chování zakotvené v životě společnosti. Kozyra tato tabu porušuje a riskuje tak pobouření veřejnosti. Svá díla vystavuje v nejvýznamnějších světových galeriích. Od roku 2010 pracuje na svém autobiografickém celovečerním filmu. Žije ve Varšavě a v Berlíně. She is a sculptor, photographer, author of video installations, films, performances and other artistic projects. She graduated from the Sculpture Department at Warsaw Academy of Fine Arts. Her works discuss the most fundamental issues of human existence: identity, transience, death. She explores the area of cultural taboos related to man’s physicality and the stereotypes and forms of behaviour embedded in social life. Kozyra violates these taboos, risking public outcry. Her works are exhibited at the most important galleries on the world. Since 2010 she is working on her full-length autobiographical feature film. She lives in Warsaw and in Berlin.

Vystudovala kulturologii a mongolistiku na FF UK. Studijně pobývala v Mongolsku a USA, na stipendiích v Německu, Belgii, Rakousku a Bulharsku. Napsala a v nakladatelství Torst vydala prózy: Pamě mojí babičce (2002), Přes matný sklo (2004), Cirkus Les Mémoires (2005), Umělohmotný třípokoj (2006), Stanice Tajga (2008), Strážci občanského dobra (2010). Získala Cenu Magnesia Litera, Cenu Jiřího Ortena a Cenu Josefa Škvoreckého, její díla byla přeložena do sedmi jazyků. Kniha Pamě mojí babičce byla zadaptovaná do filmového scénáře a chystá se k realizaci. Studied Culturology and Mongolian Studies at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. Went on scholarships to Mongolia, the USA, Germany, Belgium, Austria and Bulgaria. She wrote several novels that were published by the Torst publishing house: Pamě mojí babičce (2002), Přes matný sklo (2004), Cirkus Les Mémoires (2005), Umělohmotný třípokoj (2006), Stanice Tajga (2008), Strážci občanského dobra (2010). Her works have been translated into seven languages. She also won several awards: Magnesia Litera, Jiří Orten Prize and Josef Škvorecký Award. Her book Pamě mojí babičce has been adapted into a script and is going to be made into the film.

Ülo Pikkov (1976, Estonsko/Estonia)

Tobiáš Jirous (1972, Česká republika/Czech Republic)

Studoval animaci na umělecké akademii ve finském Turku. Od roku 1996 režíroval několik krátkých animovaných filmů, jež vyhrály řadu cen. V estonském tisku publikuje články, karikatury a ilustrace. V roce 2005 absolvoval Institut práva na univerzitě v Tartu, se zaměřením na média a autorská práva. Od té doby pracuje jako producent animovaných a dokumentárních filmů a také vyučuje na estonské umělecké akademii. Napsal knihu o teorii animace, nazvanou Animasophy. Theoretical Writings on the Animated Film (2010). He studied animation at Turku Arts Academy in Finland and since 1996 has directed several award-winning short animation films. His articles, caricatures and illustrations have been published in the Estonian press. In 2005 he graduated from the Institute of Law at University of Tartu, focusing on media and author’s rights. Since then, he has worked as a producer for animation and documentary films as well as the associate professor at the Estonian Academy of Arts. He has written a book about animation theory Animasophy. Theoretical Writings on the Animated Film (2010).

Vydal několik knih básní a prózy (jeho literární tvorba byla přeložena v Polsku, Finsku, Německu, Srbsku a Maarsku). Hrál ve filmech Cabriolet, Der Wannseemorder, Das Foto, Toyen, Alois Nebel. Je spolutvůrcem televizních pořadů Paskvil, Cosmopolis, Focus 24, Kult off. Píše do časopisů Umělec, Živel, Reflex a byl hostujícím šéfredaktorem Hype. Člen kapel Juniors, Ultrasweet, Dg 307, Eturnity, Hifi Heroes, a boy bandu The Models. K jeho koníčkům patří výtvarné umění (ředitel Galerie Behémót, produkce Galerie Rudolfinum) a modeling. Author of several novels and poetry collections (his literary works have been translated in Poland, Finland, Germany, Serbia and Hungary). As an actor he worked on films such as Cabriolet, Der Wannseemorder, Das Foto, Toyen, or Alois Nebel. He is the co-creator of TV shows Paskvil, Cosmopolis, Focus 24, Kult off. He contributes his writing to Umělec, Živel and Reflex magazines; he was also the guest editor of the magazine Hype. Member of several bands (Juniors, Ultrasweet, Dg 307, Eturnity, Hifi Heroes and The Models). His hobbies include visual arts (director of Behémót Gallery in Prague, member of production team at Rudolfinum Gallery) and modelling.

POROTA / jury FRESH CZECH

THEATRE OPTIQUE POROTA / jury

18


21

POROTA

20

FRESH GENERATION Bellflower Gandu Jess + Moss Reacciones adversas Tilt Transfer

Porota sekce Fresh Generation udělí Cenu za nejlepší film v Mezinárodní soutěži prvních a druhých celovečerních filmů. Cena je spojena s odměnou 2000 eur, která připadne režisérovi oceněného snímku. Filmy v sekci Fresh Generation jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků. The Fresh Generation Jury will award the Best Film Prize of the International Competition of First and Second Feature Films. The Prize includes a reward of EUR 2,000 that will be given to the director of the awarded picture. Films in the Competition are also included in the vote for the Audience Award.


Bellflower

Jess + Moss

23

USA 2011 / 106 min / Hraný Fiction / Režie Director Evan Glodell / Scénář Script Evan Glodell / Kamera DoP Joel Hodge / Střih Editing Evan Glodell, Vincent Grashaw, Joel Hodge, Jonathan Keevil / Zvuk Sound Jason Gaya / Hudba Music Jonathan Keevil, Kevin MacLeod / Hrají Cast Evan Glodell, Tyler Dawson, Jessie Wiseman / Kontakt Contact Visit Films

USA 2011 / 82 min / Hraný Fiction / Režie Director Clay Jeter / Scénář Script Clay Jeter, Debra Jeter, Will Basanta, Isaac Hagy / Kamera DoP Will Basanta, Clay Jeter / Střih Editing Isaac Hagy / Zvuk Sound Mark P. Stoeckinger / Hrají Cast Sarah Hagan, Austin Vickers / Kontakt Contact Visit Films

Woodrow a Aiden jsou fascinovaní vizí apokalypsy z filmu Šílený Max 2: Bojovník silnic (Mad Max 2) a tráví volný čas konstruováním plamenometů a démonického auta Medusa. Klukovskou idylu dospělých mužů naruší dívka Milly, do níž se zakřiknutý Woodrow zamiluje. Vypjatá romance vyprávěná v agresivních impresích hlavního hrdiny směřuje do tragédie apokalyptických rozměrů. Bellflower přináší dravou vizi nedospělosti a fanatické egocentričnosti vycházející z krize maskulinity v současné společnosti.

Uhrančivý řetězec nechronologických obrazů prosycených letní atmosférou utváří dojem vzpomínek na prázdninové zážitky malého chlapce a jeho dospívající sestřenice. Uprostřed přízračné zemědělské krajiny Kentucky s opuštěnými farmami se nesměle odkrývají tajemství a tužby obou postav. Pro vytvoření vizuálního dojmu vrtkavé paměti, v níž se určité události zachovávají ostré a jiné se rozplývají, byl snímek natočen na desítky odlišných filmových materiálů různého stáří s odlišnými vizuálními vlastnostmi.

Woodrow and Aiden are fascinated by the apocalyptic vision of Mad Max 2 and spend all their free time constructing flame-throwers and Medusa, their demonic car. This boyish idyll of the two men ends with the arrival of Milly whom Wodroow falls in love with. The tensed romance presented through the aggressive impressions of the main character is spiralling towards an apocalyptic disaster. Bellflower delivers a raging vision of immaturity emerging from the crisis of masculinity in the present society.

Evan Glodell, zapálený filmař, kutil, kameraman a herec, založil s kolegy společnost Coatwolf Producions, pod jejíž hlavičkou realizoval řadu videoklipů, krátkých snímků a seriálů distribuovaných prostřednictvím internetu jako např. absurdní sérii Boss of the Glory. Debut Bellfower realizoval z vlastních financí.

Together with his friends, Evan Glodell, this avid filmmaker, handyman, cameraman and actor, established Coatwolf Productions.The company stands behind a number of music videos, shorts and series distributed on the internet, like for example the absurd series called Boss of the Glory. He produced his debut Bellflower from his own pocket.

This captivating chain of non-chronological images filled with summer atmosphere makes an impression of a young boy and his adolescent cousin recollecting their summer holidays. In the middle of the spectacular rural parts of Kentucky with its lonesome farms, two main characters reveal, although timidly, their secrets and desires. In order to make the impression of selective memory in which some of our experiences are stored in the bright colours while the others fade away, the film was made on dozens of various film materials of a different age and visual characteristics.

Jako dospívající chlapec účinkoval Clay Jeter v několika vedlejších rolích v seriálech “Christy” (1994-1995) a “Walker, Texas Ranger” (1998) i ve filmu Tajný agent Jack T. (Fire Down Below, 1997). Vystudoval strojírenství a režíroval dokument A Positive Rage (2009) o skupině The Hold Steady. Jess + Moss je jeho hraný debut.

As an adolescent boy, Clay Jeter had some minor roles in the TV series “Christy” (1994-1995) and “Walker, Texas Ranger” (1998), as well as in the film Fire Down Below (1997). He studied engineering and directed A Positive Rage (2009), a documentary about the band The Hold Steady. Jess + Moss is his first feature film.

Gandu / Asshole / Sráč

Reacciones adversas / Adverse Effects / Nežádoucí účinky

Indie India 2010 / 85 min / Hraný Fiction / Režie Director Q / Scénář Script Q / Kamera DoP Q / Střih Editing Manas Mittal, Q, Surojit Sen / Zvuk Sound Dipankar Chaki / Hrají Cast Anubrata Basu, Joyraj Bhattacharjee / Kontakt Contact OVERDOSE ART Pvt Ltd

Mexiko Mexico 2011 / 74 min / Hraný Fiction / Režie Director David Michán / Scénář Script David Michán / Kamera DoP Damián Aguilar / Střih Editing David Michán, Rodrigo Ríos / Zvuk Sound Galo Durán / Hudba Music Galo Durán / Hrají Cast Hector Kotsifakis, Shakti Urrutía / Kontakt Contact Centro de Capacitación Cinematográfica

Agresivní rauš vulgarity, drog a sexu představuje extrémní atak na zažité principy vnímání indické kinematografie. Tradiční opozice hindského bollywoodu s rozjařilými písněmi a bengálské oblasti s realistickým prostředím a sociálními tématy je rozdupána a smetena na jednu hromadu v energickém vyprávění o rebelovi bez příčiny unikajícím z bezcílné předměstské existence do rapových rýmů a narkotického opojení. Stylisticky radikální dílo se odpoutává od země a exploduje ve vír fantaskní smyslnosti.

Daniel je typický zástupce generace třicátníků, kteří bezcílně tlí na pozicích middle managementu. Hrdina své deprese z ubíjející korporátní existence řeší medikamenty, které ale začínají svět kolem něj deformovat do halucinogenních vizí, jež ještě zintenzivňují krizové situace, v nichž se ocitá. Paradoxně se tak pokus o útěk z deprimujícího života stává peklem, které film vykresluje v sugestivně inscenovaných sekvencích, v nichž se realita propadá do bizarního groteskna.

This aggressive blur of vulgarity, drug abuse and sex contrasts starkly with traditional perception of Indian cinema. The typical opposition of the Hindi Bollywood with its cheerful songs versus the realism of the Bengali region with its social issues, becomes torn into pieces and piled up by the story of a rebel without a cause who finds an escape from the aimless suburban existence in rap rhymes and narcotic haze. Radical in style, the film ascends from the ground and explodes in the whirl of sensuous fantasy.

Kalkatský režisér, kameraman a producent Kaushik Mukherjee s pseudonymem Q začínal režírováním reklam. Založil společnost Overdose Joint pod jejíž hlavičkou vzniká hudba, filmy i zakázkový design. Debutoval dramatem o sexuální emancipaci Bishh (Jed, 2009) a vytvořil dokument Love in India (2009).

Kaushik Mukherjee, aka Q, a director, DoP and producer from Calcuta, started his career as a commercial director. He established Overdose Joint, a company producing music, films as well as tailored design. He made his debut with the drama about sexual emancipation Bishh (Poison, 2009) and he also made the documentary Love in India (2009).

Daniel is a typical representative of people in their thirties who are aimlessly stuck in their middle-management positions. Defeated by his corporate existence, he starts solving his depressions by medicaments which, however, distort the world around him into hallucinations that make the situations he has to face even worse. Daniel’s attempt to escape the depressive life thus becomes his hell which is captured by the film via suggestively made sequences blurring the line between the reality and a bizarre grotesque.

David Michán, mexický rodák, začínal jako asistent produkce a režie na natáčení reklam, videoklipů a filmů v Los Angeles. Poté se vrátil do Mexika, kde vystudoval režii. Napsal a režíroval pět krátkých snímků včetně Mexican Dream uvedeného na řadě mezinárodních festivalů. Nežádoucí účinky jsou jeho první celovečerní film.

David Michán, the Mexican-born director started his career as a production and direction assistant making commercials, music videos and films in LA. Later he returned to Mexico and studied directing. He wrote and directed five shorts including Mexican Dream which was presented at a number of international festivals. Adverse Effects is his first feature film.

Soutěž / Competition FRESH GENERATION

Soutěž / Competition FRESH GENERATION

22


Tilt

Soutěž / Competition FRESH GENERATION

24

25

Bulharsko Bulgaria 2010 / 94 min / Hraný Fiction / Režie Director Viktor Chouchkov, Jr. / Scénář Script Viktor Chouchkov Jr., Borislav Chouchkov / Kamera DoP Rali Raltschev B.A.C. / Střih Editing Kostadin Kostadinov-Fozzie, Zoritsa Kotseva / Zvuk Sound Sebastian Schmidt / Hudba Music Dimitar Vasilev-Nufry, Yavor Roussinoff / Hrají Cast Yavor Baharoff, Radina Kardjilova, Georgi Staykov, Ovanes Torosyan / Kontakt Contact Chouchkov Brothers

Čtveřice kamarádů v Sofii si během posledních let komunismu vydělává na černém trhu a sní o vlastním baru v americkém stylu. Příchod osudové dívky a pád Berlínské zdi zamává vztahy mezi přáteli a tři z nich jedou za vidinou valut pracovat do Německa. Ale mezitím se Bulharsko mění na divoký východ, kde pro správné lidi peníze leží na ulici. Na rozdíl od líbezných vzpomínek českých filmařů na dobu konce komunismu, bulharská žánrově podložená výpově drsně konfrontuje sny a ideály s popřevratovou kocovinou.

In the last years of communism, four friends earn their living on the black market in Sofia and dream of their own American style bar. The arrival of a femme fatale and the fall of the Berlin Wall disrupt their relationships and three leave for work to Germany expecting better earnings. In the meantime, Bulgaria becomes the Wild East where, for the right people, money is literally lying on the streets. Compared to the sweet recollections of communism presented by the Czech directors, the Bulgarian genre-based story contrasts the dreams and ideals to the after revolution hang-over.

Viktor Chouchkov získal v deseti letech na moskevském filmovém festivalu cenu za herecký výkon ve filmu Yo-ho-ho (1991). Vystudoval režii v Sofii a posléze natáčel krátké filmy A.T.M, Obsession a The Statues Also Die, videoklipy, reklamy, dokumenty i televizní pořady, včetně bulharské verze “Chcete být milionářem?”.

At the age of ten, Viktor Choukov for his performance in Yoho-ho (1991) at the Moscow IFF. He studied directing in Sofia and later made some shorts like A.T.M, Obsession and The Statues Also Die, music videos, commercials, documentaries and TV programmes including the Bulgarian version of “Who Wants to Be a Millionaire?”.

Transfer

Konfrontace Confrontations Program 1 Fredag / Intre Prieteni / Lieve Anne-Marieke / Shoplifting / Twist & Blood Program 2 Ama at Sea / Archipel / Barzha / Strays / Wie immer Program 3 Eva − Shem Zmani / Jáma / Kurvo! / Long Distance Call / Mila Caos

Německo Germany 2010 / 90 min / Hraný Fiction / Režie Director Damir Lukačević / Scénář Script Damir Lukačević, Gerald Klein, Gabi Blauert / Kamera DoP Francisco Dominguez / Střih Editing Frank Brummundt / Zvuk Sound Steffen Graubaum / Hudba Music Enis Rotthoff / Hrají Cast B.J. Britt, Regine Neh, Ingrid Andree, Hans-Michael Rehberg, Mehmet Kurtulus / Kontakt Contact Telepool

Sci-fi premisa o možnosti přenést vědomí člověka do těla cizího hostitele zakládá mnohovrstevnatou reflexi evropské společnosti, která stojí na opozicích mládí a stáří, bílých a barevných i bohatství a chudoby. Stárnoucí bohatý pár využije možnosti za milion euro žít v dokonalých atletických tělech dvou afrických imigrantů s tím, že na 4 hodiny ze dne těla ovládají jejich původní osobnosti. Precizní drama s prvky thrilleru stvrzuje, že sci-fi může být podnětnou platformou pro reflexi současnosti.

The sci-fi premise that consciousness of one person can be transferred into someone else’s body constitutes a multilayer reflection of the European society which is based on the oppositions of the young versus the old, white people versus people of color and the rich versus the poor. An ageing rich couple seizes the opportunity to live in the athletic bodies of two African immigrants, who still govern their bodies for 4 hours a day. The precise drama with thriller elements confirms that sci-fi can be an inspiring platform to reflect the present.

Damir Lukačević, záhřebský rodák žijící od dětství v Německu, vystudoval film v Berlíně a již za své studentské krátké snímky získal několik ocenění. V celovečerním debutu Heimkehr (Návrat domů, 2004) se věnoval tématu přistěhovalectví, k němuž se nepřímo vrátil i v nadcházejícím Transferu.

Born in Zagreb, Damir Lukačević has lived in Germany since his childhood. While studying in Berlin he received several awards for his short student films. His first feature film Going Home (Heimkehr, 2004) focuses on the issue of immigration which he touched again in the following film – Transfer.

Porota sekce Konfrontace udělí Cenu za nejlepší film v Mezinárodní soutěži hraných a dokumentárních studentských filmů. Cena je spojena s odměnou 1000 eur, která připadne režisérovi oceněného snímku. Zároveň může porota udělit Zvláštní cenu poroty. Filmy v sekci Konfrontace jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků. The Confrontations Jury will award the Best Film Prize of the International Competition of Feature and Documentary Student Films. The Prize includes a reward of EUR 1,000 that will be given to the director of the awarded picture. The Jury may award the Special Jury Prize. Films in the section Confrontations are also included in the vote for the Audience Award.


Barzha / The Barge / Na lodi

USA 2011 / 15 min / Hraný Fiction / Režie Director Mahalia Cohen / Scénář Script Mahalia Cohen / Kamera DoP Kathryn Westergaard / Střih Editing Mahalia Cohen / Zvuk Sound Christopher Ciancimino / Hudba Music Vatche Boulghourjian / Hrají Cast Lesya Kalynska, George Drance, Olenka Denysyenko, Ben Graney, Shauna Kelly / Kontakt Contact New York University, Tisch School of the Arts, Graduate Film Program

Rusko Russia 2010 / 25 min / Dok. Doc. / Režie Director Mikhail Kolchin / Scénář Script Mikhail Kolchin / Kamera DoP Mikhail Kolchin / Střih Editing Mikhail Kolchin / Zvuk Sound Alexander Pavlov / Hrají Cast Mikhail Zelenov, Rinat Sagdeyev / Kontakt Contact Higher School of Journalism at State University, Marina Razbezhkina Studio

Ama na moři je příběh o ztrátě a znovunalezení. Po životě v zajetí vztahu s násilníkem se Ama najednou stává svobodnou. Neznámé ji děsí a vzrušuje zároveň.

Míša už celý měsíc hlídá lo zabavenou kvůli dluhům majitele. Podle všeho se na ní nic neděje. Hlídač se celé dny drží ve stínu a bojuje s horkem a kocovinou. Vymýšlí si nesmyslné úkoly a čeká, až přijde vedoucí. Obklopuje ho samota a ruší jen místní mládež, která občas k lodi přichází chytat ryby.

Ama at Sea is a story of loss and rediscovery. After living within the confines of an abusive relationship Ama suddenly finds herself free. The unknown is at once terrifying and exhilarating.

Mahalia Cohenová absolvovala v roce 2000 kurz režie na Mezinárodní filmové a televizní škole EICTV na Kubě. V roce 2009 dokončila magisterské studium na newyorské umělecké škole Tisch School of Arts. Na kontě má několik krátkých filmů, včetně snímku Hinkerort Zorasune/Pátá kolona (cena Cinéfondation v Cannes 2010).

Mahalia Cohen completed a directing workshop at EICTV (Cuba) in 2000. In 2009 she graduated from the NYU Tisch School of the Arts Graduate film program. She produced several shorts, including Hinkerort Zorasune/The Fifth Column (Cinéfondation prize at Cannes 2010).

27

For the whole month already Misha has been watching after the barge arrested for debts. It seems nothing is happening here. All day long he follows the shade thus saving himself from heat and hangover. He invents senseless duties and waits for a manager to come. Misha is always alone. Only kids from the neighbourhood are fishing there time to time.

Mikhail Kolchin (1986, Kazaň, Tatarstán) absolvoval studia historie na Státní univerzitě v Kazani. Pracoval jako asistent režie a vedoucí pracovník ve filmovém studiu v Kazani, zatímco točil hrané a dokumentární filmy. Byl frekventatem studia Mariny Razbežkinové na Vyšší odborné škole žurnalistiky a Vyšší odborné škole ekonomické.

Mikhail Kolchin (1986, Kazan, the Republic of Tatarstan) graduated in history from the Kazan State University. He had a job at Kazan film studio as a director’s assistant and executive manager while working on feature films and documentaries. He attended the studio of Marina Razbezhkina at Higher School of Journalism and at Higher School of Economics.

Archipel / Archipelago / Souostroví

Eva − Shem Zmani / Eva − Working Title / Eva (pracovní název)

Francie France 2010 / 23 min / Hraný Fiction / Režie Director Giacomo Abbruzzese / Scénář Script Giacomo Abbruzzese / Kamera DoP Blaise Basdevant / Střih Editing Giacomo Abbruzzese / Zvuk Sound Nicolas Verhaeghe / Hudba Music Alessandro Altavilla / Hrají Cast Abdel Razaq Abu Meizer, Riyad Deis, Yaniv Lachman, Adi Gilat, Manar Harb / Kontakt Contact Le Fresnoy

Izrael Israel 2010 / 14 min / Hraný Fiction / Režie Director Dor Fadlon / Scénář Script Dor Fadlon / Kamera DoP Ori Rom, Leon Gri / Střih Editing Yoav Shake / Zvuk Sound Michael Kelter, Vadim Yagman / Hrají Cast Evelin Kachulin, Dror Dahan, Einav David, Dor Fadlon, Shauli Twitto, Itai Feller, Itamar Ronel, Omer Naot, Nophry Feldman, Sivan Katz / Kontakt Contact Tel Aviv University

Mladý Palestinec Abed kanály podjíždí Ze nářků a dostává se nelegálně na území Izraele. Pracuje v restauraci v západní části Jeruzaléma. Ve volném dni se Abed rozhodne vrátit domů s tajemnou bílou krabicí. Jeho dlouhá cesta teprve začíná…

Začínající herečka Eva natáčí scénu plnou násilí. V taxíku cestou domů si uvědomí, že je stále ve spárech příběhu a to víc, než by si přála. Když přijde domů, snaží se vystačit si s vlastním životem, ale není to ani trochu jednoduché.

Abed, a young Palestinian enters Israel illegally by passing under the Wall, through the sewers. He works in a restaurant in the West of Jerusalem. On his day off, Abed decides to go home with a mysterious white box. It is the beginning of a long journey.

Giacomo Abbruzzese (1983, Itálie) absolvoval obor Film, televize a multimedia na univerzitě v Boloni, která zakončil diplomovou prací na téma digitální film, kterou rozpracoval na univerzitě v Montrealu. Působil jako umělecký ředitel Palestinské veřejnoprávní televize AQTV a hostující profesor scenáristiky a střihu na betlémské filmové škole Dar al-Kalima.

Giacomo Abbruzzese (1983, Italy) graduated in cinema, television and multimedia at the University of Bologne with thesis on digital cinema which he developed at University of Montreal. Worked as an artistic director of the Palestinian public television AQTV and a guest professor on screenwriting and editing at the cinema school of Bethlehem Dar al-Kalima.

Eva, an aspiring actress, shoots a violent scene. It is only on the cab ride home the she realizes that she is still tangled up in the story and that maybe it was just too much. Once reaching her apartment she tries to get on with her life but to no avail.

Dor Fadlon (1983, Ramat Gan, Izrael) sloužil jako zdravotní instruktor v armádě a chystal se přihlásit na studium medicíny, když ho přijala Univerzita v Tel Avivu na obor psaní poezie. Jeho druhým oborem byl film. Během prvního ročníku studia přestal psát poezii a začal se věnovat režírování.

Dor Fadlon (1983, Ramat Gan, Israel) served as a combat medic instructor in the army and was about to apply to medicine school when Tel Aviv University accepted him to it’s poetry writing program, his second major was film. During the first year in the program he stopped writing poetry and took comfort in directing.

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

26

Ama at Sea / Ama na moři


Fredag / Friday / Pátek

Яма / Pit-Hole / Jáma

29

Norsko Norway 2010 / 21 min / Hraný Fiction / Režie Director Eirik Svensson / Scénář Script Lene Haugsøen Frøyna / Kamera DoP Zoë Schmederer / Střih Editing Karsten Meinich / Zvuk Sound Rune Baggerud / Hrají Cast Sergio M. Moreno, Louis A. M. Claassen, Mustafa Roshan, Henrik Friis Lunde, Magnus Bø Sollie / Kontakt Contact Den Norske Filmskolen − The Norwegian Film School

Estonsko Estonia 2010 / 23 min / Dok. Doc. / Režie Director Jiří Stejskal / Scénář Script Jiří Stejskal / Kamera DoP Jiří Stejskal / Střih Editing Jiří Stejskal / Zvuk Sound Jiří Stejskal / Hrají Cast Rodina Yurčenkových / Kontakt Contact Baltic film and media school

Patnáctiletý Daniel a jeho kamarádi se v pátek večer potulují po Oslu a hledají nějakou party nebo jinou zábavu. Provokace, ke kterým během večera dojde, prověří jejich pevné vztahy.

Jáma je příběh poněkud netypické rodiny z Kyjeva, která bojuje proti nedodržování majetkových zákonů. Hlava rodiny Natálie se snaží udržet rodinou vilku obklopenou ve městě panelovou výstavbou. Vedle toho se musí starat o své čtyři děti, dva manžely a malé stádo nezbedných koz. Podaří se Natálii zachovat jejich způsob života a získat půdu natrvalo, nebo bude rodina nátlakem z vyšších míst z pozemku vyhozena? Je Ukrajina skutečně demokratickou zemí?

Fifteen-year-old Daniel and his friends hang out on a Friday night in Oslo looking for a party or something to do. During the course of the night provocations emerge and strong relationships get challenged.

Eirik Svensson (1983) norsko-finský režisér zakončil studium na Norwegian Film School v roce 2010. Pátek je jeho absolventský film.

Eirik Svensson (1983) a Norwegian/Finnish film director finished his studies at the Norwegian Film School in 2010. Friday is his graduation film.

Pit-Hole is a story about unusual Kiev family fighting against real estate lawlesness. Nataliya, the head of the family, is trying to preserve the family village house, now surrounded by modern living quarters. Besides that she has to take care of her four children, two husbands and a little herd of mischievous goats. Will Nataliya manage to keep their living style and privatize the land or will be family kicked out for superior reasons? Is Ukraine really a democratic country?

Jiří Stejskal získal v roce 2008 bakalářský titul na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor audiovize. Na univerzitě stále pokračuje v oboru střih a zvuk. Od roku 2008 studoval také na Baltic film and Media School v Tallinnu (Estonsko), kde získal magisterský titul v oboru filmová režie.

Jiří Stejskal obtained a Bachelor’s degree in Audiovisual Arts at Tomas Bata University in Zlin in 2008. Currently he studies Sound and Editing at the same university. Starting in 2008, he also studied at the Baltic Film and Media School in Tallinn, Estonia, where he obtained a Master’s degree in Film Directing.

Intre Prieteni / Surrounded by Friends / Mezi přáteli

Kurvo! / You bitch!

Rumunsko Romania 2010 / 15 min / Hraný Fiction / Režie Director Ozana Nicolau / Scénář Script Ozana Nicolau / Kamera DoP Danut Padure / Střih Editing Radu Georgescu, Roxana Maraloiu / Zvuk Sound Radu Georgescu, Laura Lazarescu / Hrají Cast Iulia Verdes, Andrei Mateiu, Ioan Costea, Alexandru Badea, Florin Lazarescu, Stefan Ion / Kontakt Contact Universitatea Nationala de Arta Teatrala si cinematografica „I.L. Caragiale“

Chorvatsko Croatia 2011 / 25 min / Hraný Fiction / Režie Director Sonja Tarokić / Scénář Script Sonja Tarokić / Kamera DoP Danko Vučinović / Střih Editing Martin Semenčić / Zvuk Sound Borna Buljević / Hrají Cast Marina Redžepović, Iva Babić, Zoran Pribičević / Kontakt Contact Akademija Dramske Umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Příběh vychází ze skutečné události a vypráví o rumunské dívce Corině, která se stala obětí nelegálního obchodu s lidmi. V Itálii byla nucena k prostituci a poté, co byla zachráněna, se vrací domů. Minulost ji ale pronásleduje a čelit jí, není snadné. Jednoho dne se rozhodne překonat strach a jde se svými starými přáteli na večírek. A tam naberou věci nečekané obrátky. Corina se ocitá v krajní situaci a musí z ní najít cestu ven.

Dvě přítelkyně na letní dovolené na ostrově Pag. Zatímco Marta se snaží překonat rozchod, Lana si začíná nový románek. Jeden letní den. Dvě dívky toužící zkrátka po troše zábavy.

Inspired by a real life fact, this is the story of Corina, a Romanian girl trafficked into forced prostitution in Italy. After being rescued and returning home she is haunted by what happened and tries to deal on her own with the past. One night Corina decides facing her fears and goes to a party with her old friends. It is here that things take an unexpected turn. Corina is confronted with an extreme situation and having to find a way out.

Ozana Nicolauová vystudovala v roce 2010 filmovou režii na Státní divadelní a filmové univerzitě v Bukurešti. Jeden z jejích studentských projektů, Má sestra a já, získal ceny na MFF CinemaIubit v Bukurešti 2009 a v roce 2010 na MFF Future Movie v Galaci. V současnosti pracuje na hraném filmu v rámci EEFA.

Ozana Nicolau graduated in film directing from the National University of Drama and Film Bucharest in 2010. One of her student projects, My Sister and I received prizes at CinemaIubit IFF Bucharest 2009 and at “Future Movie” IFF/Galati 2010. At present she is developing a fiction feature in the framework of East European Film Aliance.

Two friends on summer vacation on the island of Pag. While Marta is trying to get over a break-up, Lana is starting a new affair. One summer day. Girls, wishing they were having just more fun.

Sonja Tarokićová (1988, Záhřeb) studuje filmovou režii na Akademii dramatického umění a zároveň literaturu na Filozofické fakultě v Záhřebu. Je autorkou několika krátkých filmů: Puppet as... (2008) a hraných filmů Red (2009), Deaf (2010), Smart Girls (Bystré dívky, 2010) a Kurvo! (2010, se spoluautorkou Hanou Jušićovou).

Sonja Tarokić (1988, Zagreb) is a student of film directing at the Academy of Dramatic Arts, also a student of literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb. She is the author of several short films: Puppet as... (2008), and fiction films Red (2009), Deaf (2010), Smart Girls (2010) and You Bitch! (2010, co-author with Hana Jušić).

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

28


Mila Caos

Nizozemsko Netherlands 2010 / 13 min / Dok. Doc. / Režie Director Anne-Marieke Graafmans / Scénář Script Anne-Marieke Graafmans / Kamera DoP Ernst Herstel / Střih Editing Leonie Hoever / Zvuk Sound Raoul Popma / Hudba Music Chris Christodoulou / Kontakt Contact Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam

Kuba Cuba 2011 / 1800 min / Hraný Fiction / Režie Director Simon Jaikiriuma Paetau / Scénář Script Fabián Suaréz / Kamera DoP Charlotte Michel / Střih Editing Ilka M. Valdés / Zvuk Sound Vincent Rimbaud / Hudba Music Juan Formell / Hrají Cast Yaniel Castillo, Rebecca Rodriguez Aragón, Paula Ali, Estrellita / Kontakt Contact Kunsthochschule für Medien Köln (KHM)

„Dokument o tom, jak cizí lidé po přečtení soukromého milostného dopisu, který jsem dostala před osmi lety od svého bývalého přítele, přemítají o vlastních životech a láskách. Předčítají části dopisu v mrazivém zimním větru na trajektu u Amsterdamu. Film o tom, jak poznáváme sami sebe v univerzálním pocitu lásky, film, který překračuje jednoduchý egoistický dokument o ztrátě lásky.“

Každý víkend se sedmnáctiletý Sebastián mění v Milu Caos, hvězdu travesti show na předměstí Havany. Trpí matčiným nezájmem a sní o tom, že ho matka jednou uvidí na pódiu.

31

“A documentary on how unknown people reflect on their own life and love, after they have read a personal love letter that I received from my ex-boyfriend eight years ago. The unknown passengers read out parts of the letter in the ice cold winter wind on a small ferry in Amsterdam. A film about how we recognize ourselves in the universal feeling of love and that goes beyond a simple ego document on a love lost.”

Anne-Marieke Graafmansová byla ve svých 31 letech přijata na holandskou Filmovou a televizní akademii a rozhodla se zanechat práce zdravotní sestry na pohotovosti. Začala navštěvovat kurz na Umělecké akademii St. Joost v Bredě. Drahá Anne-Marieke je její třetí film. Má bohaté zkušenosti jako asistentka režie a postprodukce.

Anne-Marieke Graafmans was accepted in the Dutch Film and Television Academy at the age of 31 and decided to quit her job as an ER nurse. She took up a part-time course at the St. Joost Art Academy in Breda. Dear Anne-Marieke is her third year film. She has a lot of experience as an assistant director and postproduction assistant.

Every weekend at an illegal drag show in a suburb of Havana, Sebastián, a 17 year old Cuban Boy, transforms into Mila Caos. He suffers from his mother’s indifference and dreams of being seen by her on the stage one day.

Simon J. Paetau (1986, Německo) studoval na KHM v Kolíně nad Rýnem, absolvoval stipendijní pobyt na Mezinárodní filmové škole EICTV na Kubě. Od roku 2006 realizoval filmové a umělecké projekty v Kolumbii, Brazílii, Německu a na Kubě a získal několik ocenění. Snímek Mila Caos byl uveden v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku.

Simon J. Paetau (1986, Germany) studied at the Academy of Media Arts in Cologne, Germany, completed a scholarship programme at the International Film School EICTV, Cuba. Since 2006 Simon has realized projects in the fields of film and arts in Colombia, Brazil, Cuba, Germany, and has won several awards. Mila Caos was released at MoMA, New York.

Long Distance Call / Dálkový hovor

Shoplifting / Zlodějíčci

Německo Germany 2011 / 20 min / Hraný Fiction / Režie Director Grzegorz Muskala / Scénář Script Grzegorz Muskala, Phillip Kaminiak, Hannes Held / Kamera DoP Phillip Kaminiak / Střih Editing Grzegorz Muskala / Zvuk Sound Magnus Pflüger / Hudba Music Bohren und der Club of Gore / Hrají Cast Arno Frisch, Lenio Amory Einbeck, Eva Bay, Milek Knebel, Nikolai Kinski / Kontakt Contact Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB)

Austrálie Australia 2010 / 14 min / Hraný Fiction / Režie Director Neil Triffett / Scénář Script Neil Triffett / Kamera DoP Michael Latham / Střih Editing NeilTriffett / Zvuk Sound Gunay Demirci / Hudba Music Callum Ross-Thomson / Hrají Cast Gary Samoli, Ivan Bradara, Nathan O’Rourke / Kontakt Contact Victorian College of the Arts

Henry je sám v tichém a potemnělém bytě a pln obav čeká u telefonu, zatímco jeho malé dítě spí. Telefon konečně zazvoní. Manželka Claire je na druhém konci světa, na pláži v luxusním letovisku, opilá, rovněž potmě, podle všeho však není sama. Je v náručí cizího muže nebo v ohrožení života? Následuje trýznivé čekání a zoufalé telefonáty. Je to jeho manželství, žena nebo zdravý rozum, co je nejvíc ohroženo? Telefonní linka je jediným křehkým spojením…

Pete je zloděj z povolání a je přesvědčen, že je na vrcholu své “kariéry”. Když se však chystá zasvětit do rodinného podnikání svého nejmladšího syna, zjišuje, že časy se změnily. Aby získal zpět ztracenou kontrolu, Pete musí udělat všechno možné i nemožné a přejít k taktikám, které překvapí i jeho samého.

Henry is alone in a silent and darkened apartment, anxious and waiting by the phone, as his small child sleeps. Finally, a call. His wife Claire is on the other side of the world on a beach at a luxury resort, drunk, also in the dark, but apparently not alone. An adulterous affair or a life in danger? In the harrowing wait and frantic calls that follow, is it his marriage, his wife or his sanity that is most under threat? The telephone line is the single fragile thread…

Grzegorz Muskala (1978, Polsko) studoval režii na polské Státní filmové škole v Lodži a německé DFFB v Berlíně. Jeho krátké filmy My Father is Sleeping (Můj otec spí) a The Girl with Yellow Stockings (Dívka se žlutými punčochami) byly představeny na festivalech po celém světě a získaly četná ocenění. Nyní pracuje na svém absolventském celovečerním filmu.

Grzegorz Muskala (1978, Poland) studied directing at the Polish National Film School in Lodz and at the German Film and Television Academy Berlin/dffb. His short films My Father is Sleeping and The Girl with the Yellow Stockings have been shown at festivals worldwide and have gained numerous awards. He is working on his feature graduation film.

Pete is a career shoplifter and thought he was at the top of his game. However, when he goes to teach the family business to his youngest son, he realises that the times are changing. Pete must go to great lengths, and tactics that surprise even himself to win back the control he once had.

Neil Triffett se narodil a vyrostl v Port Arthuru v Tasmánii. V roce 2008 se přestěhoval do Melbourne, kde v roce 2010 absolvoval filmový a televizní kurz na Victorian College of the Art. Neilovy cenami ověnčené krátké filmy byly promítány po celé Austrálii a on sám získal řadu ocenění i za svou prózu.

Neil Triffett was born and raised in Port Arthur, Tasmania. In 2008 he moved to Melbourne where he completed the Victorian College of the Art’s Film and TV course in 2010. Neil’s award-winning short films have screened extensively across Australia and he also received various awards for his prose writing.

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

30

Lieve Anne-Marieke / Dear Anne-Marieke / Drahá Anne-Marieke


Strays / Gauneři

Wie immer / The Usual / Jako obvykle

Soutěž / Competition KONFRONTACE / CONFRONTATIONS

32

33

Velká Británie United Kingdom 2011 / 26 min / Hraný Fiction / Režie Director Robert McKillop / Scénář Script Daniel Kanaber / Kamera DoP Maja Zamojda / Střih Editing Katherine Lee / Zvuk Sound Howard Peryer / Hudba Music Lennert Busch,Tom Drew / Hrají Cast Richard Madden, Andrew Hawley, Sophie Stanton / Kontakt Contact National Film and Television School, Beaconsfield Studios

Německo Germany 2010 / 7 min / Hraný Fiction / Režie Director Zubin Sethna / Scénář Script Dorothea Nölle / Kamera DoP Emma Rosa Simon / Střih Editing Maija Rönkkö / Zvuk Sound Phillip Große-Siestrupp, Alexandre Leser / / Hrají Cast Friederike Frerichs, Johanna Gastorf / Kontakt Contact Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB)

Bratři Nick a Elliot jsou zlodějíčci na útěku žijící výstředním životem. Nickova nespoutanost začíná překračovat všechny meze a Elliot se ho snaží krotit. Gauneři je strhující drama dvou bratrů, nerozlučné dvojice, která by se ale pro vlastní dobro rozdělit měla.

Gerda Beckertová, veselá stará dáma, trpí počátečním stádiem demence. Žije osamělým, ale nezávislým životem, poslední dobou však stále častěji trpí zapomnětlivostí. Uvádí ji do složitých situací, které až dosud zvládala s šarmem a humorem.

Brothers Nick and Elliot are small-time thieves on the run, living a life of excess. However, as Nick’s manic behaviour becomes increasingly frenzied, Elliot struggles to rein him in. Strays is a thrilling drama about two brothers who belong together, but for their own good need to be apart.

Robert McKillop studoval fotografii a film na Napierově univerzitě v Edinburghu. Pracoval jako asistent produkce, asistent kamery a asistent režie.V roce 2008 nastoupil na Státní filmovou a televizní školu, kde režíroval řadu projektů využívajících různé styly vyprávění a také dokument, který byl vybrán na MFF v Edinburghu.

Robert McKillop studied photography and film at Napier University in Edinburgh. He worked as a production assistant, camera assistant and assistant director. In 2008 he started a MA Directing Fiction at NFTS, where he has directed a range of projects with different styles of storytelling, as well as a documentary that was selected for Edinburgh IFF.

Twist & Blood

Polsko Poland 2010 / 30 min / Hraný Fiction / Režie Director Kuba Czekaj / Scénář Script Kuba Czekaj / Kamera DoP Tomasz Wozniczka / Střih Editing Daniel Gasiorowski / Zvuk Sound Zofia Kucharska- Kowalik / Hudba Music Bartolomiej Gliniak / Hrají Cast James Fordham, Emilia Stachurska, Monika KwiatkowskaDejczer, Arkadiuszn Janiczek, Maria Maj, Henryk Niebudek, Wojciech Urbaniak, Patryk Wrona / Kontakt Contact WRiTV

Cvalík je terčem posměchu svých vrstevníků. Rodiče chtějí, aby se změnil, přesněji řečeno zhubl za každou cenu. Tlaku rodiny a kamarádů uniká ovšem Cvalík po svém. Twist and Blood je vyprávění o tom, jak těžké je otevřít se druhému člověku, jak málo stačí k tomu, abychom v někoho ztratili důvěru. Příběh o prvním okouzlení a zklamání.

Bellyboy is the laughing stock among his peers. His parents want to change him or rather slim him down at any cost. However, Bellyboy’s got his own way to relieve the pressures of his family and friends. Twist and Blood is the story about how hard it is to open up in front of another person, how little is necessary to lose confidence in someone. The tale of the first fascination and disappointment.

Kuba Czekaj (1984, Wroclaw, Polsko) navštěvoval Vysokou školu filmové režie Andrzeje Wajdy. Absolvoval filmovou režii na rádiové a televizní katedře Krzystofa Kieslowského na Slezské univerzitě v Katovicích. Je laureátem druhého ročníku udělování cen Magnificence rektora Slezské univerzity pro činorodé studenty a doktorandy.

Kuba Czekaj (1984, Wroclaw, Poland) attended the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. He graduated in film directing from the Krzysztof Kieslowski Radio and Television department of Silesia University in Katowice. He’s a laureate of the second edition awards of Magnificence vice-chancellor of Silesia’s University for active and PhD students.

Gerda Beckert, a cheerful old lady, suffers from an early-stage of dementia. She lives an independent life, but recently, her moments of forgetfulness seem to increase. With her charms and her humour, she is able to succeed in tricky situations which confront her with her gaining memory loss.

Zubin Sethna se narodil v německém Düsseldorfu, má německé, indické a perské kořeny. Kvalifikovaný střihač. Od roku 2003 studuje na německé Filmové a televizní akademii v Berlíně (dffb). V současnosti pracuje na svém absolventském filmu Kde je mé přístřeší?, asociativním dokumentárním hledání domova v Pákistánu, Indii, Německu a sobě samém.

Zubin Sethna was born in Düsseldorf, Germany, “IndoGerman” with German, Indian and Persian roots. Trained as an editor. Since 2003, he’s a student of the German Film and Television Academy Berlin/dffb. Right now, he is working on his graduation film Where’s my tent?, an associative documental search for home in Pakistan, India, German and himself.


34

35

Theatre Optique Program 1 Graffitiger / Galeria / Jeannine M. / Kielitiettyni / Noumeno / On the Water / “The Money Holding People” Show / Wandernd Haus voll Vogelwasser Program 2 Ernesto / Katuv B’Iparon / Life is a Bitch / L’ Entre Deux / L’oeil du paon / M´échapper de son regard / Portée / To Venner Porota sekce Theatre Optique udělí Cenu za nejlepší film v Mezinárodní soutěži studentské animované a experimentální tvorby. Cena je spojena s odměnou 1000 eur, která připadne režisérovi oceněného snímku. Zároveň může porota udělit Zvláštní cenu poroty. Filmy v sekci Theatre Optique jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků. The Theatre Optique Jury will award the Best Film Prize of the International Competition of Student Animated and Experimental Films. The Prize includes a reward of EUR 1,000 that will be given to the director of the awarded picture. The Jury may also award the Special Jury Prize. Films in the Theatre Optique are also included in the vote for the Audience Award.


Galeria / Gallery / Galerie

Francie France 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Benjamin Boy, Stephanie Cavagne, Julien Prioux, Matthieu Chow-Cheuk / Hudba Music Yann Cléophas, Guilhem Cléophas, Manon Bonnaric / Hrají Cast Arane Aggiage, Damien Bousseau, Paul Borne, Barbara Tissier / Kontakt Contact ESMA

Polsko Poland 2010 / 5 min / Anim. Anim. / Režie Director Robert Proch / Scénář Script Robert Proch / Střih Editing Robert Proch / Hudba Music Tupika / Kontakt Contact Fine Arts Academy in Poznan

Krátký film o lásce. Příběh odehrávající se mezi životem a smrtí, skutečností a fantazií.

Tři odlišné postavy přijíždí do zvláštního světa nákupního centra a vstupují tím do zvrácené hry, ve které, jak působí jeden na druhého, definuje to, jak jednají. Groteskní snímek o tom, jak se volný den může stát dnem pracovním.

A short film about love. A story happening between life and death, real and unreal.

Benjamin Boy se zaměřuje na světlo a kompozici. Matthieu Chow Cheuk je animátor, výtvarník postav a tvůrce textur. Julien Prioux vystudoval inženýrství. Stephanie Cavagneová je animátorka a studovala užité umění. Mezitím je jejich absolventský film z ESMA, oboru počítačové grafiky (CG) a tvorby vizuálních efektů (VFX).

Benjamin Boy focuses on lighting and compositing. Matthieu Chow Cheuk is animator, character designer and texture artist. Julien Prioux studied engineering science before he went to ESMA. Stephanie Cavagne is an animator and studied applied arts. L’EntreDeux is their graduate film from ESMA, CG Animation and VFX.

37

Three different characters arrive at the strange world of retail park, and in doing so enter a twisted game where how they appear to one another define how they act. Grotesque picture about how the day off can become a working one.

Robert Proch je animátor, ilustrátor a muralista. Narodil se roku 1986 v Bydhošti. Roku 2005 maturoval na umělecké střední škole Leona Wyczółkowského, roku 2010 absolvoval Akademii výtvarných umění v Poznani, kde nyní pracuje jako asistent v ateliéru filmové kresby pod vedením profesora Jacka Adamczaka.

Robert Proch, an animator, illustrator, and muralist, was born in 1986 in Bydgoszcz. In 2005 he graduated from Leona Wyczółkowskiego secondary artistic school. In 2010 he graduated from Fine Arts Academy in Poznan, where he works as the assistant at the film drawing studio under the lead of prof. Jacek Adamczak.

Ernesto

Graffitiger

Velká Británie United Kingdom 2011 / 7 min / Anim. Anim. / Režie Director Corinne Ladeinde / Scénář Script Benjamin Kuffuor / Kamera DoP Beniamino Barrese / Střih Editing Renata Czinkotai / Zvuk Sound Mauricio D’Orey / Hudba Music Alcyona Mick / Kontakt Contact NFTS

Česká republika Czech Republic 2010 / 11 min / Anim. Anim. / Režie Director Libor Pixa / Scénář Script Libor Pixa / Kamera DoP Jan Šuster/ Střih Editing Otakar Šenovský / Zvuk Sound Marek Musil / Hudba Music Michal Reynaud a Luka Křížek / Kontakt Contact FAMU

Sedmiletý Ernesto se začne cítit opomíjený, jakmile vyjde najevo, že je jediný na škole, kdo má ještě všechny mléčné zuby. Když se mu nedaří zapadnout mezi ostatní, přistoupí Ernesto k drastickým prostředkům, jak se zubů zbavit. Zuby však mají jiné plány…

Graffitiger je vtipný a lehce melancholický příběh namalovaného osamělého graffiti-tygra, jehož domovem jsou zdi a fasády pražských domů. Město plné posprejovaných špinavých uliček a zákoutí je divokou džunglí, kde tygr hledá cestu ke své ztracené lásce.

Seven-year-old Ernesto feels left out when he realises he is the only kid in school with a full set of milk teeth. When his efforts to fit in fail, Ernesto resorts to drastic measures to get rid of them, but his teeth have other plans...

Corinne Ladeindeová na ročním kurzu umělecké akademie Central Saint Martins si vyzkoušela obor animace a poté, v roce 2006, absolvovala animaci na univerzitě ve Westminsteru. Pracovala jako asistentka produkce ve společnosti Th1ng. Během studia na NFTS se zaměřila na propojení papírkové techniky s tradiční kreslenou animací.

Corinne Ladeinde tried her hand at animation in a year course at Central Saint Martins and went on to graduate from the university of Westminster in animation in 2006. Worked as a production assistant at production house Th1ng. In her time at the NFTS she focused on blending cut outs with traditional hand drawn techniques.

Graffitiger is a humorous and sweetly melancholic story about a lonely graffiti-tiger and his life on walls and facades of Prague houses and buildings. Full of dirty lanes and corners, the city serves as a wild jungle in which the tiger is searching for his lost love.

Libor Pixa vystudoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Film Graffitiger je jeho absolventský film. Natočil několik dalších snímků v čele s oceňovaným krátkým filmem Psi-Cho (2005). Ve své tvorbě se zabývá kombinacemi různých animačních technik a hraných scén.

Libor Pixa graduated from the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague. Graffitiger is his graduation film. He made several other pictures, including the awarded short Psi-Cho (2005). In his work he focuses on combining different animation techniques with acted scenes.

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

36

L’Entre Deux / In Between / Mezitím


Jeannine M.

Kielitiettyni / The Tongueling / Jazykování

39

Francie France 2010 / 4 min / Anim. Anim. / Režie Director Grégoire Lemoine / Scénář Script Grégoire Lemoine / Střih Editing Camille Maury / Zvuk Sound Georgette Peyrichou, Grégoire Lemoine / Hudba Music Alexis Pécharman / Hrají Cast Georgette Peyrichou, Bernadette Avignon, Nicole Cangioni, Ginette Decreux / Kontakt Contact La Poudrière

Finsko Finland 2010 / 4 min / Anim. Anim. / Režie Director Elli Vuorinen / Scénář Script Elli Vuorinen / Střih Editing Elli Vuorinen / Zvuk Sound Elli Vuorinen / Hudba Music Jani Lehto / Kontakt Contact Turun Ammattikorkeakoulu

Je rok 2097. Přelidněná Země zmírá v nesnesitelně horkém klimatu. Staří lidé jsou odesíláni do chladnějších klimatických pásem ve vesmíru.

Zmrzlou krajinou se nese dřevěné klepání osamělého muže, jenž hledá to pravé místo pro svůj jazyk.

The year is 2097. An overcrowded earth swelters in a climate that has become unbearably hot. The elderly are sent out into the cooler climes of space.

Grégoire Lemoine se začal zajímat o filmařinu, a především o animaci během pěti let, kdy studoval grafický design na Vysoké škole umění a designu (ESAD) v Amiens ve Francii. Tam také získal diplom v oboru komunikace. Studium zakončil na francouzské škole režie animovaných filmů La Poudrière.

Grégoire Lemoine developed his interest in cinema and in particular in animation, during his five years of graphic design studies at the College of Art and Design (ESAD) in Amiens, France, where he graduated with a diploma in communication. He completed his studies at la Poudrière, the French animation direction school.

Wooden knocks are echoing in a frozen landscape when a lonesome man is searching for a tongueling of his own.

Elli Vuorinenová studuje režii na katedře animace na umělecké akademii při Univerzitě užitých umění v Turku. Ve spolupráci s Pinjou Partanenovou a Jasmiini Ottelinovou natočila technikou stop-motion animovaný film Benigni (2009).

Elli Vuorinen is studying directing at the animation department of Arts Academy at Turku University of Applied Sciences. She has made one stop motion animation before, Benigni (2009), in co-operation with Pinja Partanen and Jasmiini Ottelin.

Katuv B’Iparon / Written in Pencil / Napsáno tužkou

L’oeil du paon / The Peacock Eye / Oko páva

Izrael Israel 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Yaron Bar / Scénář Script Yaron Bar / Střih Editing Itai Steinberg / Zvuk Sound Roi Tochner / Kontakt Contact Bezalel Academy of Art and Design

Belgie Belgium 2010 / 13 min / Anim. Anim. / Režie Director Gerlando Infuso / Scénář Script Gerlando Infuso / Střih Editing Gerlando Infuso / Zvuk Sound Chocolat Noisette / Hudba Music Philippe Tasquin / Kontakt Contact Atelier de Production de la Cambre

Každodenní cesta vlakem se pomalu mění v noční můru.

Sibyla Huntressová, sběratelka a nakonec umělkyně, se pokouší o poslední tah štětcem...

An everyday train voyage slowly turns into a nightmare.

Yaron Bar (1970, Jeruzalém) nedávno absolvoval katedru animace na Bezalelově Akademii umění a designu v Jeruzalémě. Roku 2009 studoval jeden semestr na umělecké škole Moholy-Nagye v Budapešti v rámci programu Erasmus.

Yaron Bar (1979, Jerusalem) is a recent graduate of Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem, Dept. of Screen based arts. In 2009 Studied in Moholy Nagy art school in Budapest, during one semester in the Erasmus programme.

Sibylle Huntress, collector, artist in the end, is seeking the last brush stroke…

Gerlando Infuso (1986) pět let studoval na škole La Cambre v Bruselu. První krátký film Margot vytvořil ve třetím ročníku a vyhrál s ním juniorskou cenu na Mezinárodním festivalu animace v Annecy roku 2008. Roku 2009 vyhrál jeho další film, Milovan Circus, několik cen včetně divácké ceny na festivalu Anima Brusel.

Gerlando Infuso (1986) has studied at La Cambre in Brussels for five years. His first short film Margot made in his 3rd year, won the junior price at the international festival of animation of Annecy 2008. In 2009, Milovan Circus won several prices, as the audience price at Anima Brussels festival.

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

38


The “Money Holding People” Show / Kabaret chamtivců

Česká republika Czech Republic 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Michaela Hoffová / Scénář Script Michaela Hoffová / Kamera DoP Michaela Hoffová / Střih Editing Michaela Hoffová / Zvuk Sound Michaela Hoffová / Kontakt Contact FAMU

Německo Germany 2010 / 4 min / Anim. Anim. / Režie Director Mariya Hristova / Scénář Script Mariya Hristova / Střih Editing Mariya Hristova / Zvuk Sound Stefan J Wuchr / Hudba Music Stefan J Wuchr / Kontakt Contact Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Život není žádné peříčko. Lítáme po světě a hledáme spřízněnou duši. A když už se zdá, že jsme konečně natrefili na někoho, s kým si pěkně notujeme, často přijde pohroma. Kocour ovšem ani zdaleka netuší, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Život je prostě pes...

Bezejmenný a trochu šílený šašek vypráví mýtus o materiálním světě a jeho symbolu – penězích. V sarkastickém představení plném bizarních a směšných postav odhaluje důležitost peněz a jejich vliv na lidské myšlení, chování a rozvoj. Lidská chamtivost zaujímá v tomto příběhu o evoluci materiálního světa klíčové postavení.

Life is everything but easy. Running round the world, we are looking for a soulmate. And when it seems we finally came across fellow, a disaster often comes. However, the Tomcat doesn’t know that who laugs last laughs best. It’s simply a dog-eat-dog world…

Michaela Hoffová (1988, Praha) vyrůstala ve Velké Británii. Střední školu, Uměleckou školu Václava Hollara, již absolvovala v Praze. Poté nastoupila na FAMU, obor animovaná tvorba. Ovládá různé animační, výtvarné, grafické a tiskové techniky. V současné době je na stáži na bournemouthské AUCB – Animation Production.

Michaela Hoffová (1988, Praha) grew up in Great Britain but attended College and High Art School of Václav Hollar in Prague. After finishing the high school, she studied Animation at FAMU. She has mastered various animation, fine art, graphic and print techniques.Currently, she is on the scholarship at AUCB – Animation Production at Bournemouth.

41

A nameless and slightly mad fool tells the myth of the material world and its symbol – money. In his sarcastic performance, full of bizarre and silly characters, he reveals the importance of money and its influence on human thinking, behaviour and development. The human greed takes a central place in his tale about the evolution of the material world.

Mariya Hristova se narodila roku 1985 v bulharském městě Karlovo. Roku 2004 dokončila školu Vasila Levského. V roce 2007 absolvovala půlroční stáž v Claus Winter Bewegtgrafik v německém Norimberku. Roku 2010 získala diplom v oboru design na norimberské Univerzitě užitého umění.

Mariya Hristova was born in 1985, Karlovo, Bulgaria. In 2004 graduated from High school „Vasil Levski“. In 2007 took up a 6-month internship at Claus Winter Bewegtgrafik in Nürnberg, Germany. In 2010 graduated in design studies from Georg-Simon-Ohm University of Applies Sciences, Nürnberg.

M’échapper de son regard / Escape his stare / Uteč jeho pohledu

Noumeno

Francie France 2010 / 4 min / Anim. Anim. / Režie Director Chen Chen / Scénář Script Pauline Pinson, Chen Chen / Střih Editing Nathalie Pate, Yves Françon / Zvuk Sound Frédéric Souderelle, Céline Déridet / Hudba Music Yan Volsy, Frédéric Eynard / Kontakt Contact La Poudrière

Francie France 2010 / 15 min / Anim. Anim. / Režie Director Luca Di-Napoli / Scénář Script Luca Di-Napoli / Střih Editing Luca Di-Napoli / Zvuk Sound Luca Di-Napoli / Hudba Music Martin Ertl / Kontakt Contact ENSAD

Jednoho dne si pan Wang na tržišti všimne kohouta, který na něj bez ustání zírá...

Muž se každé ráno probudí a každé ráno znovu staví svůj svět, který se mu během spánku rozpadl. Jednoho rána však zaspí a rozklad je patrný nejen na jeho okolí, ale i na něm. Ve chvíli osvícení během všedního rána ztratí celý svět konzistenci a odhalí svou pravou podstatu.

One day, Mr. Wang notices that there’s a rooster at the marketplace which keeps staring at him…

Chen Chen vystudoval Čínskou lidovou univerzitu, obor animace. Po několika letech, kdy pracoval v nejrůznějších profesích, se rozhodl odejít do Francie a poznat nové metody v oblasti animace. Studium dokončil na francouzské škole režie animovaných filmů La Poudrière.

Chen Chen graduated from the People’s University of China with a degree in animation. After several years of work in an array of professions he decided to go to France to experience new methods of filmmaking in animation. He completed his studies at La Poudrière, the French animation direction school.

Every morning a man awakes, and every morning he rebuilds his world that disintegrated during his sleep. One morning, however, he sleeps late and the disintegration is apparent in both himself and his surroundings. In a moment of enlightenment in the midst of his ordinary morning, the whole world loses its consistency and reveals its true essence.

Luca Di-Napoli vystudoval scénografii na Škole výtvarných umění ve Florencii a animaci na Vysoké škole dekorativních umění (ENSAD) v Paříži. Noumeno je jeho absolventským filmem.

Luca Di-Napoli graduated in scenography from the Florence Academy of Art and in animation and cinema from the ENSAD in Paris. Noumeno is his graduation film.

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

40

Life Is a Bitch / Život je pes


On the Water / Na vodě

To Venner / Two Friends / Dva kamarádi

43

Nizozemsko Netherlands 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Yi Zhao / Scénář Script Yi Zhao / Zvuk Sound Ferit Esinberk / Hudba Music Maarten Spruijt / Kontakt Contact AKV ST. Joost Academie

Dánsko Denmark 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Paw Charlie Ravn / Scénář Script Anna Bro, Paw Charlie Ravn / Zvuk Sound Thomas Huus, Oskar Skriver / Hudba Music Tommy Gee / Hrají Cast Vigga Bro, Nicklas Holck Christensen, Oliver Ryborg / Kontakt Contact The National Film School of Denmark

Život je dlouhou cestou ve veslici, která je někdy poklidně unášena proudem a jindy musí zápasit s nebezpečnou bouří. Jedno máme všichni společné: narodíme se z vody a také v ní skončíme.

Albert a jeho nejlepší kamarád Jonas jsou sirotci. Žijí v budoucím, antiutopickém světě, kde již vymřely ženy i děti. Muži se samým toužením začínají měnit v divé lovce. Dva kamarádi je příběh o vzájemné a bezvýhradné soudržnosti ve světě, kde se naděje rychle vytrácí.

Life is a long journey in a rowing boat, sometimes in quiet drift, sometimes in perilous storm. It is the same for everyone: you are born out of the water and it will be the place where you end up too.

Yi Zhao (1976, Čína) pracoval do roku 2006 jako inženýr, poté studoval animaci na nizozemské akademii AKV Joost v Bredě. Titul získal roku 2010 a nyní je na volné noze a chystá své vlastní animované projekty.

Yi Zhao (1976, China) after years of working as an engineer started studying animation at AKV St. Joost, Breda, the Netherlands from 2006. He graduated in 2010 and is currently busy with a free-lance job and his own animation projects.

Albert and his best friend Jonas are orphans. They live in the future in a harsh dystopia where the women and children are all dead. The men have begun to change in their yearning for a woman. Two Friends is a film about sticking together against all the odds in a world where hope is fading fast.

Paw Charlie Ravn (1978, Kodaň) vystudoval animaci postav na kurzu animace ve Viborgu. V roce 2010 absolvoval režii animace na Státní filmové škole v Dánsku.

Paw Charlie Ravn (1978, Copenhagen) was educated as character animator at The Animation Workshop in Viborg. He graduated in animation directing from the National Film School of Denmark in 2010.

Portée / Carry / Rozsah

Wandernd Haus voll Vogelwasser / House Wanders, Bird Water Full / Toulavý dům plný ptačí vody

Francie France 2010 / 6 min / Anim. Anim. / Režie Director Tiffany Martin / Hudba Music Aleksi Audry-Carlson / Kontakt Contact ENSAD

Německo Germany 2011 / 10 min / Anim. Anim. / Režie Director Veronika Samartseva / Střih Editing Rudi Zieglmeier / Zvuk Sound Michal Krajczok / Hudba Music Marian Mentrup / Kontakt Contact HFF „Konrad Wolf”

Cesta od lehkosti k vodní smyslnosti, cesta mladé ženy, která bojuje se svou tíží. Bude muset najít vlastní rytmus a rovnováhu, aby dokázala žít s ostatními lidmi.

Ponoření se do vnitřního světa a podivuhodný host.

The journey, from lightness to aquatic sensuality, of a young woman who struggles with her own weight. She will have to find her rhythm and balance to be able to live among other people.

Tiffany Martinová (1985) absolvovala v roce 2010 filmem Rozsah Státní vysokou školu dekorativního umění (ENSAD). V roce 2009 studovala na Kalifornském institutu umění (Calarts) v USA, kde se specializovala na pookénkovou animaci loutek.

Tiffany Martin (1985) graduated with Carry from ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) in 2010. She also studied for a year, in 2009, at Calarts (California Institute of the arts, US) and specialized in stop motion puppet making, animation and shooting.

On a plunge into the inner world and a peculiar guest.

Veronika Samartseva se narodila roku 1983 v Petrohradě v Rusku, prvních 5 let svého života však strávila na ostrově Kronstadt. Roku 1991 její rodina emigrovala do Německa. Od roku 2003 žije na ostrově jménem Berlín. Roku 2009 vystudovala animaci na HFF „Konrad Wolf” v Postupimi.

Veronika Samartseva was born in 1983 in St. Petersburg, Russia and spent her first years on the island of Kronstadt. In 1991 she immigrated with her family to Germany. Since 2003 she lives on the island of Berlin. In 2009 she graduated in animation from HFF “Konrad Wolf” Postdam.

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

Soutěž / Competition THEATRE OPTIQUE

42


44

45

Fresh Czech Program 1 Cagey tigers / Hajzlíci / Půlnoc Program 2 Advent / Den draka / Příznaky / Rousek Program 3 Horní Jiřetín / Třináctý týden / Život přede mnou

Porota sekce Fresh Czech udělí cenu za nejlepší film v Soutěži českých studentských filmů. Cena je spojena s hmotnou odměnou, která připadne režisérovi oceněného snímku. Filmy v sekci Fresh Czech jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků. The Fresh Czech Jury will award the Best Film Prize of the Competition of Czech Student Films. The Prize includes a substantial award that will be given to the director of the awarded picture. Films in the Fresh Czech are also included in the vote for the Audience Award..


Advent

Den draka / Day of the Dragon

47

Česká republika Czech Republic 2010 / 18 min / Dok. Doc. / Režie Director Petr Hátle / Scénář Script Petr Hátle / Kamera DoP Prokop Souček / Střih Editing Šimon Hájek / Zvuk Sound Martin Klusák / Kontakt Contact FAMU

Česká republika Czech Republic 2010 / 30 min / Hraný Fiction / Režie Director Michal Reich / Scénář Script Michal Reich, J. Hauskrechtová / Kamera DoP György Laszló / Střih Editing Jana Vlčková, Michal Reich / Zvuk Sound Richard Müller, Ladislav Greiner, Jan Šléška / Hudba Music Filip Míšek / Hrají Cast Qin Xiao Xiong, Pavel Dvorščík, Martina Prášilová, Fernando A. Nascimento, David Bílek / Kontakt Contact FAMU

Rekonstruovaný dokument z periferie předvánoční Prahy. Jeden večer a jedno ráno v životě šesti postav, hledajících své místo v prostoru světa na počátku 21. století. Narkomanie, alkoholismus, pornografie a popmusic jako léky na otevřené rány vlastního života. Barevný, melodramatický, stylizovaný dokumentární pohled do periferie lidské společnosti a individuální existence.

Den draka kombinuje prvky art-filmu a hongkongské kinematografie a vypráví příběh Qina, mladého Číňana, který se musí vyrovnat s existencí v cizí zemi. Do reality všedního dne pronikají úlomky fantazie a Qin zdolává nejen vnější, ale především vnitřní překážky. Musí se utkat se svými stíny a porozumět jejich podstatě.

A reconstructed documentary from the outskirts of pre-Christmas Prague. One evening and one morning in the lives of six people who are looking for their place in the world of the early 21st century. Drug addiction, alcoholism, pornography and pop music to heal the open wounds of their own lives. Colourful, melodramatic and stylized documentary insight into the edge of society and individual existence.

Petr Hátle (1983) studoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je studentem katedry dokumentárního filmu FAMU.

Petr Hátle (1983) studied the Film Science at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. Currently, he is a student of the Documentary Film Department at FAMU.

Day of Dragon is a film which combines the features of art-film with Honk Kong cinema, and tells the story of Qin, a young Chinese who has to cope with living in the foreign country. Fragments of his fantasy are seeping into the every-day reality and Qin overcomes the external and especially his internal barriers. He has to face the shadows which haunt him and understand their nature.

Michal Reich (1985, Praha) je studentem magisterského programu katedry střihové skladby na FAMU.

Michal Reich (1985, Prague) studies in the master degree programme at the Department of Screenwriting and Script Editing, FAMU.

Cagey Tigers

Hajzlíci / Bastards

Česká republika Czech Republic 2011 / 23 min / Hraný Fiction / Režie Director Aramisova / Scénář Script Aramisova, Lucie Bokšteflová / Kamera DoP Daniel Souček, Lukáš Hyksa / Střih Editing Roman Tesáček / Zvuk Sound Jan Richtr / Hrají Cast Alena Ninajová, Marsel Onisko, Lynne Siefert / Kontakt Contact FAMU

Česká republika Czech Republic 2010 / 20 min / Hraný Fiction / Režie Director Jiří Volek / Scénář Script Tomáš Hruška a Jiří Volek / Kamera DoP Marek Dvořák / Střih Editing Črt Brajník / Zvuk Sound Adam Lanči / Hrají Cast Dominik Veselý, Jan Sýkora, Patricie Soukupová, Simona Babčáková, David Novotný / Kontakt Contact FAMU

Cagey Tigers je film o přátelství a paradoxu – když najdeme člověka, který má stejný vkus, poslouchá stejnou hudbu, čte stejné knihy, pak jsme s ním právě tímto spojeni. Přátelství se ovšem zkomplikuje, pokud se do takové osoby pod vlivem stejného vkusu zamilujeme. Hlavní postavy filmu se ocitají právě v této situaci a čelí vnitřnímu dilematu, zda si nechat své důvěrnosti sobecky pro sebe, nebo je sdílet s nejlepším přítelem (či přítelkyní).

Dvojice kamarádů z malého města sní o útěku do Prahy. Příběh vyprávěný ve stylu sociálního realismu zobrazuje narůstající agresi mladých teenagerů. Zachycuje tenkou hranici mezi nerozvážnou zábavou z nudy vyplňující dlouhé letní dny a patologickým násilím. Odkrývá svět, z něhož už není cesty zpátky.

Cagey Tigers is a film about friendship and the paradox that when we have someone with the same taste, when we listen to the same music, read the same books, it brings us closer to the person. However, the friendship becomes complicated, if, being influenced by the same taste, we fall in love with such person. The main characters find themselves in this situation and face the internal dilemma: to keep their intimacy selfishly to their selves or share it with their best friend.

Aramisova studuje na pražské FAMU od roku 2008. V roce 2010 získal jeho film Nora sa mi páči ocenění za Nejlepší zahraniční film na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Riu de Janeiru. Jeho film Cagey Tigers se na 64. ročníku Mezinárodního festivalu v Cannes 2011 propracoval až do sekce Cinéfondation.

Aramisova has been studying at FAMU in Prague since 2008. His film I Like Nora (Nora sa mi páči) was awarded as the Best Foreign Film at the Rio de Janeiro International Short Film Festival 2010. His film Cagey Tigers was selected for the Cinéfondation section at the 64th Cannes International Film Festival 2011.

Two friends from a small town dream of escaping to Prague. The story narrated in the style of social realism depicts rising aggression among teenagers. It captures the thin line between thoughtless youngsters entertaining themselves during boring summer days and pathological violence. The film reveals the world from which there is no way out.

Jiří Volek původně studoval architekturu a grafický design a pracoval jako ilustrátor a designér. Nyní studuje hranou režii na pražské FAMU v tvůrčí dílně Věry Chytilové. Režíruje autorské filmy, hudební videoklipy, znělky a spoty. Působí jako pedagog na CEAAI, kde vede kreativní workshopy.

Jiří Volek started studying architecture and graphic design and at the same time worked as an illustrator and designer. Now he studies Directing at FAMU in the creative studio of Věra Chytilová. He has made some auteur films, music videos, theme songs and spots. He works as a teacher at CEAAI where he manages creative workshops.

Soutěž / Competition FRESH CZECH

Soutěž / Competition FRESH CZECH

46


Horní Jiřetín

Půlnoc / Midnight

49

Česká republika Czech Republic 2010 / 26 min / Dok. Doc. / Režie Director Martina Spurná / Scénář Script Martina Spurná / Kamera DoP Martina Spurná, Prokop Králíček / Střih Editing Petra Vladyková / Zvuk Sound Martin Kralik / Kontakt Contact VŠMU

Česká republika Czech Republic 2010 / 40 min / Dok. Doc. / Režie Director Klára Tasovská / Scénář Script Klára Tasovská, Lukáš Kokeš / Kamera DoP Lukáš Kokeš, Klára Tasovská, Edita Kainrathová, Martin Tichovský / Střih Editing Alexandra Gojdičová / Zvuk Sound Tomáš Sokol / Hudba Music Birds Build Nests Undeground / Hrají Cast Jan Hollan, Václav Bartuška, Pavel Suchan, Andrew A. Urbiš / Kontakt Contact FAMU

Dokumentární film o tom, jak reálně se hrozba prolomení limitů těžby hnědého uhlí dotýká osobního života obyvatel žijících v Horním Jiřetíně. Pohled do každodennosti lidí, kteří jsou i přes ne právě ideální životní prostředí Mostecka spjatí s přírodou, se samotnou zemí a prostředím, které je obklopuje. Film o naději, která zbývá krajině a přírodě, kde jsou stále ještě lidé rozhodnutí neodejít. Film o neustálé životní nejistotě. Kde je to pravé bohatství? Kdo ho má a kdo ne? A proč?

Dokument Půlnoc využívá fenoménu tmy, aby skrze ni pronikl do tématu neudržitelného energetického luxusu, v němž žijeme, jeho projevů a důsledků. Film pojímá problém světelného znečištění jako viditelný obraz nesmyslně rostoucí spotřeby přírodních zdrojů. Na jeho základě promýšlí nečekaný vliv nadbytku světla na lidské tělo, lidské vědomí, ale i poznání a existenci...

A documentary about the real threat of breaking the brown coal mining limits and its possible impacts on the private lives of the inhabitants of Horní Jiřetín. An insight into the every-day life of people who, despite living in the damaged environment of the Most region, are close to nature, the land itself and the environment which surrounds them. The film about hope for the land and its nature where you can still find some people who decided not to leave. The film about constant insecurity. What is the real wealth. Who has it and who does not? And why?

Martina Spurná absolvovala studium filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Soukromé vyšší odborné škole filmové v Písku. Snímkem Horní Jiřetín absolvovala VŠMU v Bratislavě, kde studovala dokumentární tvorbu pod vedením Prof. Dušana Hanáka, Prof. Vladimíra Balca a Doc. Ingrid Mayerové ArtD.

Martina Spurná graduated from the Film, TV and Broadcasting Creation at the Independent Film College in Písek. Horní Jiřetín was her thesis film at the University of Performing Arts in Bratislava where she studied the Documentary under the supervision of Prof. Dušan Hanák, Prof. Vladimír Balca and Doc. Ingrid Mayerová ArtD.

Through the phenomenon of the dark, the documentary Midnight explores the issue of the unsustainable energy luxury we live in, its impacts and consequences. The film is dealing with the problem of light pollution as a visible reflection of the pointlessly growing natural resources consumption. Based on this, the film considers the unexpected influence of light surplus on the human body, mind as well as knowledge and existence.

Klára Tasovská (1980) absolvovala Ateliér nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze a v současné době studuje režii dokumentárního filmu na FAMU v Praze. Filmografie: Baníček (2006), Vračka (2007), Strom (2007), Rekonstrukce (2007), HaCan (2008), Memory recall (2008), Půlnoc (2010).

Klára Tasovská (1980) graduate from the Academy of Fine Arts in Prague, the Studio of New Media, and now she studies Documentary Directing at FAMU in Prague. Filmography: Baníček (2006), Vračka (2007), Tree (Strom, 2007), Reconstruction (Rekonstrukce, 2007), HaCan (2008), Memory recall (2008), Midnight (Půlnoc, 2010).

Příznaky / Symptoms

Rousek

Česká republika Czech Republic 2011 / 28 min / Hraný Fiction / Režie Director Tomasz Wiński / Scénář Script Tomasz Wiński / Kamera DoP Lukáš Milota / Střih Editing Jana Vlčková / Zvuk Sound Michal Deliopulos / Hudba Music Antoni Łazarkiewicz / Hrají Cast Piotr Głowacki, Maciej Marczewski, Kamilla Baar, Monika Pikuła / Kontakt Contact FAMU

Česká republika Czech Republic 2010 / 13 min / Hraný Fiction / Režie Director Tomáš Klein / Scénář Script Tomáš Klein / Kamera DoP Aleš Blabolil / Střih Editing David Mencl / Zvuk Sound Dominik Dolejší / Hrají Cast Ing. Stanislav Rousek, Vanda Hybnerová, Viera Pavlíková / Kontakt Contact FAMU

Poté, co Ewa opustila manžela, požádá jeho dobrého přítele, aby za ním zajel. Zatímco Ewa čeká v autě, oba muži se v nočním rozhovoru snaží najít příčiny rozpadu manželství…

Panu Rouskovi zemřela manželka, ale náhlý vdovec tento fakt odmítá akceptovat. Uzavře se s nebožkou v bytě a snaží se vrátit zpátky čas. Co všechno se musí stát, aby se okna v bytě opět otevřela?

Ewa has left her husband. She asks his good friend to go to see him. While Ewa is sitting in the car, both men are having a late-night discussion, trying to figure out why the marriage has fallen apart…

Tomasz Wiński (1979) vystudoval režii na pražské FAMU, kde zaujal svými krátkými filmy Pokus (2005) a Mia (2006). Jako asistent režie spolupracoval na filmech Moje válka (2001, rež. Jurek Bogajewicz) a Náměstí Spasitele (2006, rež. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze).

Tomas Wiński (1979) drew attention during his studies at Directing Department, FAMU by his shorts – Attempt (Pokus, 2005) and Mia (2006). As a director’s assistant, he participated in the films like Edges of the Lord (Boźe skrawki, 2001, dir. by Jurek Bugajewicz) and Saviour Square (Plac Zbawiciela, 2006, dir. by Krisztof Krauze, Joanna Kos-Krauze).

Mr Rousek’s wife has just passed away, but he refuses to believe it. But he refuses to believe it. Locked with the deceased in their flat, he is trying to go back in time. How far does it have to get to let the windows open?

Tomáš Klein (1987) pochází z česko-polských Sudet. Po matematickém gymnáziu byl přijat na Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně, kde absolvoval v roce 2010. V současné době je studentem režie na FAMU. Rousek je jeho druhý studentský film.

Tomáš Klein (1987) comes from the region of Czech-Polish Sudetenland. After finishing a mathematical high school, he managed to get to the Higher Professional Film School in Zlín where he graduated in 2010. Currently, he studies directing at FAMU. Rousek is his second student film.

Soutěž / Competition FRESH CZECH

Soutěž / Competition FRESH CZECH

48


Soutěž / Competition FRESH CZECH

50

Třináctý týden / Thirteenth Week

Česká republika Czech Republic 2010 / 24 min / Hraný Fiction / Režie Director Jan Březina / Scénář Script Jan Březina / Kamera DoP Martin Tichovský / Střih Editing Adam Brothánek / Zvuk Sound Jan Balcar / Hudba Music Patrik Pelikán a RUiNU / Hrají Cast Lucie Svobodová, Ondřej Sýkora, Jana Pidrmanová, Helena Papírníková, Libor Krejcar ml., RUiNU / Kontakt Contact FAMU

Pohled do života mladé ženy v období plném pochybností, kdy je, v jednom ze čtyřiceti možných týdnů těhotenství, nucena činit rozhodnutí nejen sama za sebe.

An insight into a certain period of a young woman’s life, when full of doubts during one of the forty weeks of pregnancy she has to make decisions which will determine not only her life.

Jan Březina (1980) se začal věnovat tvorbě filmů během studií na Filmové vědě UK v Praze. Třináctý týden je jeho bakalářský film na katedře režie na FAMU, kde připravuje i svůj absolventský projekt.

Jan Březina (1980) got involved in filmmaking during his studies at the Film Studies Department, Charles University in Prague. Thirteenth Week is his thesis film he made while graduating from the Directing Department at FAMU, where he is currently preparing his master’s degree project.

Život přede mnou / My Life Before Me

Česká republika Czech Republic 2011 / 40 min / Hraný Fiction / Režie Director Vít Zapletal / Scénář Script Vít Zapletal, Adam Hobzik / Kamera DoP Edita Kainrathová / Střih Editing Jiří Procházka / Zvuk Sound Filip Skuhrovec / Hrají Cast Matěj Merunka, Karolína Zátková, Kristina Pecková, Vít Komenda, Martin Jelínek / Kontakt Contact FAMU

Mladý Ondřej je vyšetřovatelem nabádán, aby se pokusil rozpomenout na cokoli, co by mohlo souviset se zmizením jeho bývalé dívky. Vybavuje si stále víc a víc detailů, které se mu skládají v nečekaný či zpola zapomenutý obraz jejich vztahu. Postupně přechází k reflexi svého minulého já, a možná i ke změně vnímání sebe sama. Původně zamýšlené antidramatické vyprávění o životnosti vzpomínek a vztahu paměti a identity se proměnilo ve více či méně úspěšný experiment se všemi jeho aspekty.

The investigator urges Ondřej, a young man, to try to remember anything that might be related to the disappearance of his exgirlfriend. More and more details cross Ondřej’s mind which put together create an unexpected or half-forgotten picture of their relationship. He gradually starts to reflect upon himself and maybe even changes his present self-perception. Originally intended as an anti-dramatic narrative about vivid recollections and relation between one’s memory and identity, the film turned into a more or less successful experiment in all its aspects.

Vít Zapletal (1986) žije ve Velkých Bílovicích a v Praze. Vystudoval obor užitá malba na SUPŠ v Uherském Hradišti. Od roku 2007 studuje režii na FAMU, v současné době v dílně Jana Němce a Petra Marka. Život přede mnou je jeho bakalářský snímek.

Vít Zapletal (1986) lives in Velké Bílovice and Prague. He completed his studies in the Applied Painting at the Secondary School of Applied Art in Uherské Hradiště. Since 2007 he has been studying Directing at FAMU, currently in the studio of Jan Němec and Petr Marek. My Life before Me is his thesis film.

StudentskÉ filmy mimo soutĚŽ Student Films out of Competition Beats of Love Bits and Species Ha’Tiyul La huida Laszlo Mortys Zoe

51


Ha’Tiyul / The Trip / Výlet

Belgie Belgium 2011 / 8 min / Hraný Fiction / Režie Director Wim Geudens / Střih Editing Wim Geudens / Hudba Music Wim Geudens / Hrají Cast Benjamin Pattin, Staf Beneens, Kasper / Kontakt Contact MAD-Faculty − KHLim

Izrael Israel 2010 / 10 min / Hraný Fiction / Režie Director Oded Graziani / Scénář Script Oded Graziani / Kamera DoP Ohad Oz / Střih Editing Shimon Shai, Oded Graziani / Zvuk Sound Gilad Leshem / Hudba Music Asher Goldshmidt / Hrají Cast Tal Goldshtein, Arie Cherner, Dina Bley / Kontakt Contact The Sam Spiegel Film

Pravá láska nezná hranice. Posedlost zvukem žene muže do města hledat dokonalý zvuk, aby získal srdce ženy svých snů.

V klidné zelené čtvrti, v příjemném bílém domě se rodina chystá na výlet. Otec, matka, jeden živý a jeden mrtvý syn. Domov je pro dítě horká půda pod nohama a zdánlivě obyčejný výlet cesta do pekla.

True love has no limits. Driven by his obsession for sound, a man goes into the city to seek the perfect sound to conquer the heart of the woman of his dreams.

Wim Geudens studuje film na Fakultě médií, umění a designu v belgickém Genku. Jeho krátký film Rytmy lásky byl samostatný projekt, Wim se ujal režie, kamery, hudby i střihu. Setkal se s velmi příznivým ohlasem, a proto se rozhodl představit ho napříč festivaly.

Wim Geudens is a film student at the MAD-Faculty (Genk, Belgium). His short Beats of Love was an individual project so Wim was responsible for directing, cinematography, music, and editing. After finishing his work the reactions were very pleasing so he decided to spread Beats of Love across festivals.

53

In a green and quiet neighbourhood, a family in a white and pleasant house are on their way out for a trip. Father, Mother, one son alive and one dead. That same home is the child’s shaky ground and the apparent normal trip leads him to a steaming hot roast.

Oded Graziani (1981, Izrael) studuje od roku 2003 na Filmové a televizní škole Sama Spiegela v Jeruzalémě. Jeho krátký film Admission Committee (Přijímací komise) byl v roce 2009 představen na MFF v Haifě v Izraeli. Výlet je jeho absolventský film.

Oded Graziani (1981, Israel) began his studies at The Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem, in 2003. His short film Admission Committee participated in The International Haifa Film Festival, Israel, 2009. The Trip is his graduation film.

Bits and Species / Kousky a druhy

La huida / The Runaway / Útěk

Polsko Poland 2010 / 7 min / Anim. Anim. / Režie Director Urszula Palusinska / Scénář Script Michał Mądracki / Zvuk Sound Jakub Moroz / Hudba Music Igor Kłaczyński / Kontakt Contact Academia Sztuk Pięknych w Krakowie im Jana Matejki

Španělsko Spain 2010 / 11 min / Hraný Fiction / Režie Director Victor Carrey / Scénář Script Victor Carrey / Kamera DoP Bet Rourich / Střih Editing Israel L. Escudero, Marti Roca / Zvuk Sound Marta Cunill, Agost Alustiza / Hudba Music Micah P. Hinson, Micka Luna, El Chavo, Aleix Piratch, Mujeres, The Singletons / Hrají Cast Guim Badia, Daniel Rojo, Hans Richter, Gori De Palma, Joan Pernil / Kontakt Contact ESCAC

Film se zabývá otázkou rozmanitosti, odvolávaje se hravou formou na tradiční metody výchovných filmů.

Žvýkačka. Psí vodítko. Skvrna na zdi ve tvaru Austrálie. Ohnutý semafor… Každý z těchto prvků má svůj vlastní příběh, dohromady však tvoří novou zápletku.

The film deals with the issue of diversity, playfully invoking conventions found in educational films.

Urszula Palusinska nedávno dokončila Akademii výtvarných umění v Krakově. Kousky a druhy je její absolventský projekt.

Urszula Palusinska has recently graduated from Academy Of Fine Art in Krakow. Bits and species is her graduation project.

Chewing gum. A dog leash. An Australia shaped stain on the wall. A bent traffic light... Each of these elements has its own story, even though all of them together can create a new plot.

Victor Carrey se narodil v Barceloně. V roce 2004 absolvoval Katalánskou vysokou školu filmu a audiovizuální ho umění (ESCAC). Od té doby zrežíroval pro různé interprety přes třicet hudebních videoklipů. Zároveň pracuje v reklamním a televizním průmyslu.

Born in Barcelona, Victor Carrey is a graduate of ESCAC (Cinema and Audiovisual Arts College of Catalonia) in 2004. He has since worked as a music video director with over thirty pieces for different artists, and he has also combined this task with work in the Advertising and TV industry.

STUDENTSKÉ FILMY MIMO SOUTĚŽ / STUDENT FILMS OUT OF COMPETITION

STUDENTSKÉ FILMY MIMO SOUTĚŽ / STUDENT FILMS OUT OF COMPETITION

52

Beats of Love / Rytmy lásky


Laszlo

Zoe

STUDENTSKÉ FILMY MIMO SOUTĚŽ / STUDENT FILMS OUT OF COMPETITION

54

55

Francie France 2010 / 4 min / Anim. Anim. / Režie Director Nicolas Lemée / Scénář Script Nicolas Lemée / Střih Editing Myriam Copier, Yves Françon / Zvuk Sound Dimitri Rekatchevski, Johanna Rousset / Hudba Music Yan Volsy, Frédéric Eynard / Hrají Cast Nicolas Fine, Barbara Quion-Quion / Kontakt Contact La Poudrière

Německo Germany 2010 / 9 min / Hraný Fiction / Režie Director Stefan Lengauer / Scénář Script Stefan Lengauer / Kamera DoP Tobias van dem Borne / Střih Editing Stefan Lengauer / Zvuk Sound Magnus Pflüger, Roman Volkholz / Hudba Music Moritz Krämer, Simon Mager / Hrají Cast Jamila Saab, Tino Mewes, Martin Greuer, Stella Lindler, Jano Ben Chaabane / Kontakt Contact DFFB

Laszlo je muž bez minulosti. Jediné, co chce, je žít v klidu – a už to bude kdekoliv.

Sotva dvacetiletá dívka Zoe se v noci bezcílně potuluje po berlínských klubech a očividně ji jen tak něco nerozhází. Ve snaze vypořádat se s touhou po jistotě a blízkosti se opakovaně opájí myšlenkou nahodilého sexu. Objevuje novou tvář života – sexploataci vlastního těla. Na okamžik je to fascinující hra, ale realita je čím dál tím zlověstnější.

Laszlo is a man with no past who just wants to live in peace – anywhere will do.

Nicolas Lemée (1980) absolvoval v roce 2002 Vysokou školu umění a řemesel. Do roku 2008 pracoval jako scénograf filmových, divadelních a pouličních představení. Během této práce objevil kouzlo animace, což ho přivedlo ke studiu na škole animace La Poudrière, kde natočil, kromě jiného, svůj absolventský krátký film Laszlo (2010).

Nicolas Lemée (1980) graduated from the Technical College of Arts and Crafts in 2002 before working in set design and set building for cinema, theatre and street shows until 2008. Meanwhile, he discovered animation which led him to studies at la Poudrière, where apart from other shorts he directed Laszlo (2010), his graduation film.

Mortys / Smrťáček

Francie France 2010 / 8 min / Anim. Anim. / Režie Director Villeneuve/ Vidal/ Ronceray-Peslin/ Lebegue / Zvuk Sound José Vicente & Yoan Poncet– Studio des Aviateurs / Hudba Music Frédéric Abrial / Kontakt Contact École supérieure des métiers artistiques (ESMA)

Je 21. století. Chlapec má s konfliktní vztah s matkou. Rád by s ní trávil víc času, ona je však pracovně velmi vytížená. Je totiž Smrtka! Smráček se snaží najít způsob, jak dosáhnout svého cíle.

In the 21st century, Mortys and his mother experience a conflicting relationship. The child would like to spend more time with his mother, overloaded by her professional activities of another kind: she’s the Death! Mortys will try to find a way to reach his goal.

Aurelian Ronceray-Peslin se zabývá filmovou technikou pro 3D matte painting, kompozicí a výtvarnými návrhy. Gealle Lebegue s Mathieu Vidalem jsou animátoři a Nicolas Villeneuve se zaměřuje na technickou stránku. Film Smráček je jejich absolventský projekt v oboru 3D animace a vizuálních efektů na umělecké škole ESMA v Montpellier.

Aurelien Ronceray-Pesli is a digital matte artist, compositor and concept artist, Gaelle Lebegue a character animator, Mathieu Vidal is also a character animator, and Nicolas Villeneuve is a lighting TD generalist. Mortys is their graduation project at CG animation and VFX diploma at ESMA, Montpellier, France.

Zoe, a young girl, barely aged twenty, is purposeless roaming and apperently easygoing threw the nights and the clubs of Berlin. To overcome her longing for secureness and closeness, she bemuses herself again and again with indiscriminately sex. By chance she gets new aspects for her life – the sexploitation of her body. For the moment the game is fascinating, but the reality becomes more and more ominous.

Stefan Lengauer (1981, Vídeň) vystudoval film a divadlo na Univerzitě ve Vídni, kde natočil své první filmy. Také pracoval jako asistent režie, fotograf a střihač na volné noze, později režíroval hudební videoklipy a image filmy. V roce 2006 byl přijat na Katedru filmové režie na německé Filmové a televizní akademii v Berlíně.

Stefan Lengauer (1981, Vienna) studied Film and Theater at the University of Vienna where he made his first shorts. He also worked as freelance assistant director, photographer and editor, and so later directed music videos and imagefilms. In 2006, he enrolled in film directing department of the German Film and Television Academy Berlin.


57

VZDOR DEFIANCE Banksy: Exit Through the Gift Shop If… The Yes Men Fix the World Svědomí Tropa de Elite Tropa de Elite 2 Ônibus 174

Vata, pasivita, debilita, sterilita, povýšenost, neutralita, konvenčnost, banalita, netečnost, blábolismus, nevzdělanost, nezkušenost, arogance, nuda, patos, infantilnost, klišé, rádoby-provokace, bezdějovost, narcismus, změ, odvar, absence, neinvence, reklama, telenovela, podbízivost, pseudo-něco, pubertálnost, post-pubertálnost, nicotnost, umělost, jalovost, lacinost, prvoplánovost, nadutost, dutost, průměrnost, podprůměrnost, neprofesionalita, poloprofesionalita, amatérismus, plytkost, nezodpovědnost, averze… (Tato slova byla záměrně a účelově vybrána z příspěvků filmových kritiků, kteří hodnotili domácí studentské filmy na různých přehlídkách v posledních několika letech. Proto jsme se letos rozhodli pro tematický background programu nazvaný VZDOR. Jeho jednotlivé součásti jsou naším příspěvkem všem, kteří nerezignovali, umí naslouchat a chtějí vzdorovat. Virus se šíří napříč společností a to všemi sférami. Takže vzdorujme a začněme filmem!) Padding, passiveness, moronism, sterility, disdainfulness, neutrality, conventionality, banality, indifference, blabbering, ignorance, inexperience, arrogance, boredom, pathos, infantilism, cliché, would-be provocation, lack of plot, narcissism, muddle, rehash, absence, lack of invention, advertising, soap opera, hawking around, pseudo-something, teenage style, post-teenage style, pettiness, artificiality, emptiness, cheapness, superficiality, self-importance, hollowness, mediocrity, inferiority, lack of professionalism, quasi-professionalism, amateurism, irresponsibility, aversion… (These words were intentionally and purposefully selected from the film critics comments aimed at assessing Czech student films presented at various shows in recent years. That’s why we’ve chosen DEFIANCE as the thematic background of our programme. All its parts are meant to support those who haven’t resigned, know how to listen and want to defy something or somebody. The virus is spreading across the society, in all its layers. So, let the film be our first defiance!)


The Yes Men Fix the World / Yesmeni napravují svět

Velká Británie United Kingdom 2010 / 87 min / Dok. Doc. / Režie Director Banksy / Střih Editing Chris King, Tom Fulford / Zvuk Sound Jim Carey / Hudba Music Roni Size / Hrají Cast Banksy, Thierry Guetta, Debora Guetta, Space Invader, Monsieur Andre, Zeus, Shepard Fairey, Ron English, Swoon, Borf, Buffmonster / Kontakt Contact Asociace českých filmových klubů

USA USA 2009 / 87 min / Dok. Doc. / Režie Director Andy Bichlbaum, Mike Bonanno / Scénář Script Andy Bichlbaum, Mike Bonanno / Kamera DoP Raul Barcelona, Sarah Price / Střih Editing April Merl / Zvuk Sound John Bucher / Hudba Music Neel Murgai, Noisola / Hrají Cast Reggie Watts, Mike Bonanno, Andy Bichlbaum / Kontakt Contact Rezo Films

Videoamatér Thierry Guetta se rozhodne natočit dokument o streetartové graffiti scéně. Postupně proniká do okruhu známých umělců a stává se jejich komplicem při nočních nájezdech na prázdné zdi světových metropolií. Do jeho sbírky pouličních umělců mu ale chybí ten největší, Banksy. Když jej konečně poznává, stává se na jeho radu sám umělcem. Důmyslně vystavěný mystifikační dokument si pohrává s kultem pouličního umělce a s vtipem a nadhledem glosuje stav současné umělecké scény.

Pravdivý příběh dnes už dvou světoznámých aktivistů (Andy Bichlbaum a Mike Bonanno), kteří se nehodlají smířit s tím, čemu ostatní lhostejně přihlížejí. Vstupují do prostoru, kde se mocní cítí nenapadnutelní. Jejich zbraněmi jsou především nápady, humor a média. Yesmeni jednoduše nechtějí mlčet, tak jako většina z nás, a mlčením legitimizovat nepřístojné (eufemismus) chování mocných. Proměňují se ve falešné vrcholové manažery obřích korporací a v médiích spouštějí opravdová zemětřesení.

Thierry Guetta, an amateur film maker, decides to make a document about street artists. Gradually, he becomes acquainted with many well known graffiti artists and as their accomplice participates in the late-night graffiti attacks on the empty walls of the world capitals. However, his collection of the street artists lacks the greatest one – Banksy. Having finally met him, Banksy advices him to become an artist himself. Sophisticated composition of this mystifying documentary plays with the cult of a street artist and provides funny and detached comments on the contemporary street art scene.

Banksy je pseudonym anglického streetartového umělce, jehož skutečná identita je neznámá. Jeho satirická díla využívají ikonických prvků světa umění, politiky a konzumu. Stejně podvratný je i jeho mokument Exit Through a Gift Shop (2010), jenž je především promyšlenou hrou s divákem.

Banksy is a pseudonym of a British street artist whose real identity remains unknown. His satirical works use the iconic aspects of the world of art, politics and consumer society. Satire is also part of his mocumentary Exit Through a Gift Shop (2010) which is especially sophisticated game he plays with his audience.

59

A true story of two world-famous activists (Andy Bichlbaum and Mike Bonanno) who refuse to give up while others are standing by indifferently. They enter the space where the powerful feel absolutely safe. Armed especially with their ideas, humour and media, Yesmen simply refuse to remain silent which is exactly what most of us do and thus legitimize unacceptable (softly speaking) manners of the powerful. They pretend to be top managers of the giant corporations and use the media to reveal shocking actions.

The Yes Men tvoří dvojice aktivistů vystupujících pod jmény Andy Bichlbaum (vlastním jménem Jacque Servin) a Mike Bonanno (Igor Vamos). Až dosud natočili o svých projektech dva filmy – Yesmeni (2003) a The Yes Men Fix the World (Yesmeni napravují svět, 2009). Jejich druhý film byl oceněn na festivalech v Berlíně a v Amsterodamu.

The Yes Men is a pair of activists using their pseudonyms: Andy Bichlbaum (Jacque Servin being his real name) and Mike Bonanno (Igor Vamos). Two of their projects have been filmed so far – The Yes Men (2003) and The Yes Men Fix the World (2009). Their later film won the Audience Award at the Festival in Berlin and an award at the Documentary IFF in Amsterdam.

If… / Kdyby...

Svědomí / Conscience

Velká Británie United Kingdom 1968 / 111 min / Hraný Fiction / Režie Director Lindsay Anderson / Scénář Script David Sherwin, David Sherwin, John Howlett / Kamera DoP Miroslav Ondříček / Střih Editing David Gladwell / Zvuk Sound Christian Wangler / Hudba Music Marc Wilkinson / Hrají Cast Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick / Kontakt Contact Bontonfilm

Česká republika Czech Republic 1948 / 101 min / Hraný Fiction / Režie Director Jiří Krejčík / Scénář Script Jiří Fried, J.A. Novotný, Vladimír Valenta / Kamera DoP Rudolf Stahl / Střih Editing Josef Dobřichovský / Zvuk Sound Dobroslav Šrámek / Hudba Music Jiří Šust, Josef Stelibský, L’udovít Válka / Hrají Cast Miloš Nedbal, Marie Vášová, Irena Kačírková, Jan Prokeš, Bohuš Záhorský, Eduard Dubský, František Kovářík / Kontakt Contact Národní filmový archív

Kultovní britský film, jenž se stal jedním ze symbolů revolučních šedesátých let, vypráví o skupině mladíků, kteří svádí marný boj s kostnatělou institucí internátní školy. Pomocí šikany a surových metod udržují vychovatelé a jejich poskoci na škole téměř vojenskou disciplínu. V hlavním hrdinovi Mickovi (Malcolm MacDowell se o dva roky později proslaví rolí Alexe v Mechanickém pomeranči) postupně vzrůstá nenávist a chu po revoltě, která se postupně mění v anarchistický masakr.

Neprávem opomíjené Krejčíkovo psychologické drama z roku 1948 je skvostným a nadčasovým příběhem o morálce, vině a trestu. Zaměstnanec pojišovny, řádný manžel a svědomitý úředník, srazí při automobilové nehodě malého chlapce, který vzápětí umírá. Z místa nehody však ujede, aby se neprovalila jeho manželská nevěra. Popis morálního selhání muže, který musí bojovat s vlastním svědomím, působil v době budovatelských komedií jako zjevení, a i dnes zůstává silným a originálním filmovým dílem.

The iconic British film If..., which became one of the symbols of the revolutionary atmosphere of the 1960’s, follows a group of boys who are fighting a lost battle with the rigidity of a British boarding school. By means of bullying and brutal punishments, the staff together with senior pupils enforces an almost military discipline in the school. The main character Mick (portrayed by Malcolm McDowell who two years later starred in A Clockwork Orange) is filled with growing hatred and calls for revolt which later turns into an anarchy and a massacre.

Lindsay Anderson byl britský divadelní a filmový režisér, esejista a čelní představitel vlny free cinema, jehož zásady formuloval v roce 1950. Film Kdyby..., na kterém spolupracoval s Miroslavem Ondříčkem, je součástí kriticko-satirické trilogie, společně se snímky Štastný to muž (1973) a Nemocnice Britannia (1982).

Lindsay Anderson was a British essayist, theatre and film director and a pivotal representative and co-founder of the Free Cinema movement, whose principles he laid down in 1950. If..., which he made in cooperation with the Czech cinematographer Miroslav Ondříček, forms a loose trilogy along with O Lucky Man! (1973) and Britannia Hospital (1982).

This unduly neglected psychological drama from 1948 made by Jiří Krejčík is a unique and timeless study of morality, crime and punishment. The film tells the story of a clerk who is a good husband and a trustworthy employee, but one day gets into a car accident and kills a little boy. He leaves the site of the accident, because otherwise his having an affair might be revealed. At the time of optimistic communist comedies, this insightful depiction of a moral failure and struggle with one’s guilty conscience was a kind of a revelation, which still today proves to be a moving and original work.

Nestor české kinematografie Jiří Krejčík debutoval v roce 1947 celovečerním snímkem Týden v tichém domě. Je autorem mnoha známých českých filmů, a už jsou to psychologická dramata jako Vyšší Princip (1960) či komedie typu Penzión pro svobodné pány (1967). Svůj zatím poslední film Osudové peníze natočil v roce 2010.

The doyen of Czech filmmaking Jiří Krejčík debuted in 1947 by his feature film A Week in a Quiet House. Since, he has directed many well known Czech films, from psychological dramas, such as A Higher Principle from 1960, to popular comedies, such as A Boarding-house for Bachelors from 1967. His latest film, Fateful Fortune, premiered in 2010.

VZDOR / DEFIANCE

VZDOR / DEFIANCE

58

Banksy: Exit Through the Gift Shop


Ônibus 174 / Bus 174 / Autobus 174

Brazílie Brazil 2007 / 115 min / Hraný Fiction / Režie Director José Padilha / Scénář Script Bráulio Mantovani, José Padilha, Rodrigo Pimentel / Kamera DoP Lula Carvalho / Střih Editing Daniel Rezende / Zvuk Sound Leandro Lima / Hudba Music Pedro Bromfman / Hrají Cast Wagner Moura, André Ramiro, Caio Junqueira, Milhem Cortaz, Fernanda Machado / Kontakt Contact EEAP

Brazílie Brazil 2002 / 132 min / Dok. Doc. / Režie Director José Padilha / Scénář Script José Padilha, Bráulio Mantovani / Kamera DoP Marcelo ‘Guru’ Duarte, Cezar Moraes / Střih Editing Felipe Lacerda / Zvuk Sound Aloisio Compasso, Yan Saldanha / Hudba Music Sacha Amback, João Nabuco / Hrají Cast Sandro do Nascimento, Rodrigo Pimentel, Luiz Eduardo Soares / Kontakt Contact Zazen Produções

K filmu vychází z knihy sociologa Luize Eduarda Soarese a důstojníků jednotky BOPE, jejímž úkolem je zasahovat tam, kde běžné policejní jednotky selhávají. A to především v tzv. favelách – čtvrtích, kde se prodávají drogy, seskupují gangy, vyřizují účty. Snímek vyvolal celonárodní diskusi o vysoké kriminalitě, mezi filmaři pak o radikálním postoji režiséra José Padilhy. Příběh ústřední postavy kapitána Nascimenta byl občas nezaslouženě a zjednodušeně interpretován jako umělecky zdařilá ultrapravicová agitka. Prestižní mezinárodní festival v Berlíně se naopak zcela postavil za Padilhovo poselství a ocenil jej Zlatým medvědem.

Pečlivé vyšetřování únosu autobusu v Riu de Janeiru, založené na rozsáhlém studiu filmových záběrů, rozhovorů a oficiálních záznamů. Událost se stala 12. června 2000 (v Brazílii den Sv. Valentýna) a byla čtyři a půl hodiny živě vysílána. Celá země se zastavila a sledovala drama v televizi. Film nejenže vysvětluje dramatický vývoj událostí, ke kterým došlo, když se policie neúspěšně snažila celou situaci zvládnout, ale vypráví i drsný životní příběh únosce, který je ukázkou toho, jak se z typického kluka vyrůstajícího na ulicích Ria de Janeira stal kriminálník.

The film idea is based on a book by Luiz Eduard Soares, a sociologist, and members of BOPE, the elite squad which operates in the situations where ordinary policemen fail to act. This usually happens in so called favelas – the city areas where drugs are sold and gangs meet to fight with each other. The film triggered global discussion about high crime rates and, especially among filmmakers, about José Padilha’s radical attitudes towards the issue. Captain Nascimento’s story has sometimes been falsely interpreted simply as a far-right propaganda of high artistic value. Highly prestigious Berlin International Film Festival later supported Padilha’s message as the film received the Golden Bear.

Tropa de Elite 2 / Elite Squad 2 / Elitní jednotka 2

Brazílie Brazil 2010 / 115 min / Hraný Fiction / Režie Director José Padilha / Scénář Script Bráulio Mantovani, José Padilha, Rodrigo Pimentel / Kamera DoP Lula Carvalho / Střih Editing Daniel Rezende / Zvuk Sound Andre Azoubel, Alessandro Laroca, Armando Torres Jr. / Hudba Music Pedro Bromfman / Hrají Cast Wagner Moura, Irandhir Santos, André Ramiro / Kontakt Contact IM GLOBAL

Volné pokračování příběhu velitele elitní brazilské jednotky BOPE. Po krvavém útoku na věznici, kde propukla vzpoura, je kapitán Nascimento přeřazený do Úřadu pro bezpečnost. Má možnost sledovat a následně i ovlivňovat principy korupce a prorůstání kriminality do nejvyšších politických kruhů. Nasazení filmu do brazilských kin znamenalo komerčně nejúspěšnější start všech dob.

The film continues the story of BOPE (elite Brazilian squad) and it’s leader. After a bloody attack on the local prison which is witnessing an outbreak of the rebellion, Nascimento is moved to the Public Security Department. He has the opportunity to keep an eye and have influence on the corruption and criminality which is spreading to the highest political ranks. Since its introduction to the Brazilian cinemas, the film has marked the biggest commercial success ever.

Brazilský režisér José Padilha (1967) získal světové renomé druhým dílem volné trilogie (dokument Ônibus 174, Elitní jednotka, Elitní jednotka 2). Letos byl na festivalu v Sundance nominován na Velkou cenu poroty za celovečerní dokument Secrets of the Tribe (2010).

Brazilian director José Padilha (1967) became world famous after producing the trilogy, Ônibus 174, a documentary, Elite Squad, Elite Squad 2. At this year’s Sundance Festival, he was nominated for the Grand Jury Prize for Secrets of the Tribe (2010).

61

A careful investigation of the hijacking of a bus in Rio, based on extensive research of stock footage, interviews and official documents. The episode took place in June 12, 2000 (Valentine’s Day in Brazil) and was broadcast live for four and a half hours. The whole country stopped to watch the drama on TV. The film does not only explain the dramatic events that unfolded as the police tried, and failed, to handle the hijack situation. It also tells the harsh life story of the hijacker, revealing how a typical Rio de Janeiro street kid was transformed into a violent criminal.

VZDOR / DEFIANCE

VZDOR / DEFIANCE

60

Tropa de Elite / Elite Squad / Elitní jednotka


63

Petr Marek: Lekce Lesson Ovoce stromů rajských jíme Ja milujem, ty miluješ Pojďte, pane, budeme si hrát! Jméno kódu: Rubín Nebýt dnešní Nic proti ničemu


Ja milujem, ty miluješ / I Love, You Love

65

Ovoce stromů rajských jíme We Eat the Fruit of the Trees of Paradise Vrcholně stylizovaný film, který při vší své ornamentálnosti nepostrádá humor, a to velmi krásně pitomý, záměrně naivní. Střet vysokého s nízkým na nejvyšší úrovni! A pojednává o možnosti poznat pravdu, což se mi, jako Vodnáři, který prý je ideologem pravdy, asi hodně vpilo pod kůži. Ale hlavně: ten film je v každé sekundě šíleně múzický, je to hudba v obraze a totální barvy ve zvuku. Ten byl prý komplet, včetně dialogů, psán jako hudební partitura. Prostě to celé úžasně swinguje, nebo rockuje nebo co. A je v tom tolik energie! A highly stylized film which, despite its ornate form, doesn’t lack a sense of humour – an endearingly silly, intentionally naïve one. A conflict of the high with the low on the highest level! And deals with the possibility to learn the truth, which is why it probably got under my skin (I am an Aquarius and we are said to be the ideologists of truth). But most importantly, every second of the film is filled with music – it is music in pictures and absolute colours in the sound. The sound was allegedly written completely, including dialogues, as a musical score. The whole thing just amazingly swings or rocks or something. And that’s why there is so much energy there!

Ja milujem, ty miluješ I Love, You Love Už hodně řečeno v názvu. Film Dušana Hanáka byl pro mě zásadní dílo co se týče lidskosti. Z každého momentu filmu je cítit soucit a láska k hrdinům, potažmo k člověku. Skoro víc o tom říct neumím. The title says a lot. This film by Dušan Hanák was an essential film for me concerning humanity. Every minute of the film radiates compassion and love for the characters or human beings in general. I can’t say anything more.

Pojďte, pane, budeme si hrát! Hey, Mister, let’s play! A to je český „film filmů“. Podle mě úplně nejkomplexnější pohled na mezilidské vztahy, přátelství, lásku, nebezpečí, smysl existence... A navíc je loutkový, takže využívá úplně maximálně jedinečného kouzla kinematografie. a napsal jsem o tom tohle: http://cinepur.cz/article.php?article=32 This is the Czech „film of films“. In my opinion, it presents the most complex view of human relationships, friendship, love, danger, the meaning of existence… And it’s a puppet-animated feature, so it can benefit from the unique magic of cinema to its full extent. And I wrote this about it: http://cinepur.cz/article.php?article=32

Jméno kódu: Rubín Code Name: Ruby Úžasně svobodný film, který pojmenovává přesně to, čím může být umění: hrou i výpovědí zároveň, a jak tomu u Jana Němce bývá, ta výpově je stejně tak intimní a milostná jako celosvětová, politická. Platí totéž co u Ovoce stromů, tolik krásných setkání vznešeného s pitomým! To ve mě probouzí čistou radost. A Němec vezme tohle, a tamto. smíchá to na principu čisté libosti a výsledek je jednoduše úchvatný. A tolik subverze a humoru v komentáři, kdy nám autor nedá šanci tušit, jak chytrý nebo hloupý náš vypravěč vlastně je! (Víc jsem napsal zde: http://www.unarclub.cz/RUBIN.HTML) An incredibly free film naming just what art can be – both a game and a statement. And as it usually is with Jan Nemec’s films, this statement is just as private and romantic as worldly and political. As with The Trees of Paradise, also here there is so many beautiful moments of the high meeting the silly. That brings me pure joy. And Němec takes this and that, mixes it according to his own will and the result is simply fascinating. So much subversion and humour in a commentary when the author won’t give us a chance to guess how clever or stupid our narrator actually is! (I wrote more on this at http://www. unarclub.cz/RUBIN.HTML)

Česká republika Czech Republic 1980 / 97 min / Hraný Fiction / Režie Director Dušan Hanák / Scénář Script Dušan Hanák, Dušan Dušek / Kamera DoP Josef Ort-Šnep, Alojz Hanúsek / Střih Editing Alfréd Benčič / Zvuk Sound Ondrej Polomský / Hudba Music Miroslav Kořínek / Hrají Cast Roman Klosowski, Iva Janžurová, Milan Jelić, Milada Ježková / Kontakt Contact Slovenský filmový ústav

Drama Ja milujem, ty miluješ vzniklo v roce 1980, avšak kvůli absurdnímu ideologickému zákazu se do kin dostalo až o devět let později. Starý mládenec Pišta pracuje jako přepravce v železničním poštovním vagonu. S pomocí alkoholu přemáhá handicap malé postavy a nehezkého vzhledu. Rád by jakoukoli ženu, ale opravdu se mu líbí jen uvadající Viera z překládky, která však má slabost pro jiného. Pišta proto nemá nic a nikoho, jen starou senilní matku, která ho někdy nepoznává. Film byl oceněn za režii a zvláštním uznání poroty na 39. MFF v Berlíně 1989.

The drama called I Love, You Love was made in 1980 but because of the absurd ideological ban, the film entered cinemas nine years later. Pišta is an unmarried man who works at a freight wagon which carries letters and parcels. Alcohol helps him to overcome his handicap of being short and not good-looking. He wishes he had a woman, but the woman he really wants, ageing Viera who reloads the cargoes, has a soft spot for another man. So, Pišta has nobody and nothing, except for senile mother who sometimes fails to recognize him. The film received Silver Bear at Berlinale 1989.

Slovenský režisér Dušan Hanák je filmovému publiku známý jako citlivý pozorovatel lidských dramat v oblastech, kam se jiní filmaři příliš nevydávají. Připomeňme například dokument o opuštěných starých lidech Obrazy starého sveta (1972), či pohled do romské komunity na Slovensku Ružové sny, (1976).

Slovakian director Dušan Hanák became known as a sensitive observer of personal dramas in areas which are rarely explored by the filmmakers. Let us mention, for example, a documentary about loneliness of elderly people Pictures from the Old World (1972) or a look into the life of the Roma community in Slovakia Rosy Dreams (Ružové sny, 1976).

Jméno kódu: Rubín / Code Name: Ruby

Česká republika Czech Republic 1996 / 80 min / Hraný Fiction / Režie Director Jan Němec / Scénář Script Jan Němec / Kamera DoP František A. Brabec / Střih Editing Šárka Němcová / Zvuk Sound Karel Mario Martínek, IIvo Špalj / Hudba Music Jan Hammer / Hrají Cast Jan Potměšil, Lucie Rejchrtová, Čestmír Řanda, Josef Miřácký

Romantický příběh o alchymii, moci, lásce a pozitivních silách v člověku, film je moderní pohádkou i mystifikací zároveň. Hlavními hrdiny filmu jsou dva mladí lidé – Michal a Ruby, jejichž setkání nás zasvětí do pravidel a tajemství alchymie. Právě oni jsou totiž vybráni, aby našli Kámen mudrců. Během svého putování najdou i něco navíc. Možná je to láska, ale možná je to jenom pocit, který se s ranním rozbřeskem vytratí. Kdo ví? „Láska v tomto případě zvítězí nade vším,“ říká Jan Němec, „přitom není ani definovaná, ani naplněná.“

A romantic story about alchemy, power, love and positive human energy – the film is a modern fairy tale and mystification at the same time. Michal and Ruby, the film’s main characters, let us in on the rules and secrets of alchemy as they were chosen to find the philosopher’s stone. On their pilgrimage they find something more. Maybe it’s love but maybe it’s just a feeling which disappears when the dawn turns into day. Who knows? “In this story, love conquers all,” says Jan Němec, “though it’s neither defined nor fulfilled.”

Jan Němec, režisér, pedagog a příležitostný herec, patří k představitelům tzv. České nové vlny v kinematografii. V roce 1968 dostal definitivní zákaz tvorby a v roce 1974 byl pod nátlakem donucen opustit zemi. Za jeho nejvýznamnější díla jsou považovány filmy z 60. let Démanty noci (1964) a O slavnosti a hostech (1966).

Director, teacher and occasional actor, Jan Němec belongs to the filmmakers representing the Czech New Wave. In 1968 he was banned from filmmaking and in 1974 he was forced to flee the country. Among his most significant works are 60’films like Diamonds of the Night (1964) and A Report on the Party and the Guests (1966).

Petr Marek: Lekce / Lesson

Petr Marek: Lekce / Lesson

64


Nebýt dnešní / Not of Today

Česká republika Czech Republic 1969 / 95 min / Hraný Fiction / Režie Director Věra Chytilová / Scénář Script Vera Chytilová, Ester Krumbachová / Kamera DoP Jaroslav Kučera / Střih Editing Miroslav Hájek / Zvuk Sound Ladislav Hausdorf / Hudba Music Zdeněk Liška / Hrají Cast Jitka Nováková, Karel Novák, Jan Schmid, Eva Gabrielová / Kontakt Contact Bontonfilm

Česká republika Czech Republic 2005 / 110 min / Hraný Fiction / Režie Director Petr Marek / Scénář Script Petr Marek, Jiří Najvert, Gerard Hudeček, Marta Pilařová / Kamera DoP Petr Marek / Střih Editing Petr Marek / Zvuk Sound Filip Cenek / Hudba Music Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek / Hrají Cast Gerard Hudeček, Jiří Najvert, Marta Pilařová / Kontakt Contact UNARFILM

Podobenství o hledání pravdy i důvěry mezi mužem a ženou snažící se vyjádřit nejen společensko-kritické, ale i filozofické myšlenky. Obrazově vytříbená úvaha o pravdě a lži vychází z biblické symboliky, z příběhu Adama a Evy. Hlavní hrdinka Eva, která s manželem Josefem tráví čas v luxusním penzionu, se začne zajímat o tajemného svůdce Roberta a postupně zjistí, že Robert je sériovým vrahem žen a navzdory jeho lstím se jí podaří zachránit si život, i když pochopí, že někdy je lepší pravdu nikdy nepoznat.

Druhý celovečerní film Petra Marka vznikl ve spolupráci s ostravským divadlem XXXH’X XO XXOXX. Oproti jeho poetickému debutu Láska shora (2002), který rozbil tradiční příběh, vytváří film Nebýt dnešní příběh přehledný a zprvu i s očekávatelným vývojem. Trojice přátel se vypraví na osamocenou chatu, aby se zde pokusila zbavit drogového návyku. Petr Marek svůj film charakterizuje slovy: „Přibližně v polovině filmu se drogové drama rozpadne a z filmu typu Pavučina (1986) se začíná pomalu stávat film typu Což takhle dát si špenát (1977).

Seeking the truth and trust between a woman and a man, the film tries to express social criticism as well as philosophical thoughts. Visually exquisite reflection of the truth and lies stems from a Bible symbol – the story of Adam and Eve. While Eva, the main character, is staying in a luxurious hotel with her husband, she encounters Robert, a mysterious seducer who later turns out to be a serial killer of women. Despite his tricks, Eva manages to save her life, though she realizes that sometimes it’s better never to find the truth.

Na scénáři spolupracovala Ester Krumbachová, která vtiskla filmu nezaměnitelnou tvář i jako výtvarnice. Film nasnímal manžel Věry Chytilové, Jaroslav Kučera. K biblickému motivu Adama a Evy se Chytilová vrátila ve filmu Vyhnání z ráje (2001). Svůj zatím poslední film Hezké chvilky bez záruky natočila v roce 2006.

The screenplay was co-written by Ester Krumbachová who also who left her unmistakeable imprint on the visual aspect of the film. Jan Kučera, the husband of Věra Chytilová, did the shooting. The Bible motive re-appeared in Chytilová’s film Ban from Paradise (Vyhnaní z ráje, 2001). In 2006 she made her last film Pleasant Moments (Hezké chvilky bez záruky).

The second feature film by Petr Marek was made in co-operation with XXXH’X XO XXOXX, a theatre in Ostrava. Compared to his poetic debut Love from Above (Láska shora, 2002) with the distorted plot, Not of Today is a well-organised narrative progressing expectably, at least at the beginning. A group of three friends set off for a secluded cottage in order to try to get rid of their drug addiction. Petr Marek said about his film: “Approximately in the middle of the film, the drug drama falls apart and the film which started as Zaoral’s Cobweb (Pavučina, 1986) becomes something like What about having some spinach? (Což takhle dát si špenát, a Czech comedy released in 1977).

Nic proti ničemu / Nothing Against Nothing

Pojďte, pane, budeme si hrát! / Hey, Mister, let’s play

Česká republika Czech Republic 1965 / 76 min / Anim. Anim. / Režie Director Břetislav Pojar / Scénář Script Břetislav Pojar, Ivan Urban / Kontakt Contact Krátký film Praha

„Hrome, ten malý medvěd má pravdu!“ řekne mazaný Velký medvěd, když mu Malý vyloží rozumný návrh odebrat se k zimnímu spánku. Malý a Velký medvěd. Přátelé. Romantik a ironik. Bezelstnost a rafinovanost. Velký medvěd je vlastně vždy iniciátorem her, které Malý s radostí provozuje, dokud nezjistí, že v jejich pozadí stojí často (ne vždy!) skrytý zájem medvěda – manipulátora. Velký medvěd opravdu využívá převahy, kterou mu skýtá bezelstnost malého kolegy (ta se nejsilněji projeví v nejkrásnější promluvě seriálu, kdy Malý medvěd po odhalení možného příbuzenského vztahu spravedlivě prohlásí: „A to je jedno… A jsme bráchové… Pojte, pane, budeme si hrát!“) z článku Petra Marka pro časopis Cinepur.

67

“Jesus, that little bear is right!” says the shrewd Big Bear when the Little explains his reasonable plan to retreat to the winter sleep. Little and Big Bear. Friends. A romantic and an ironist. Innocence and shrewdness. Big Bear actually always initiates the games which the Little plays with joy, until he finds out that there is often (not always) concealed interest of the Bear – Manipulator. Big Bear really uses his dominance which is nurtured by naivety of his smaller fellowbear (this is clearly expressed in one of the most beautiful quotes of the whole series, when the Little Bear, after revealing the possibility of a family tie, rightfully comments: “Well, it doesn’t matter… Let’s be brothers… Hey, Mister, let’s play!”) from Petr Marek’s article published in Cinepur magazine.

Česká republika Czech Republic 2011 / 98 min / Hraný Fiction / Režie Director Petr Marek / Scénář Script Jiří Najvert, Petr Marek a LÁHOR/Soundsystem / Kamera DoP Filip Cenek, Petr Marek / Střih Editing Janka Vlčková / Zvuk Sound Václav Flegl, Stanislav Abrahám / Hrají Cast Johana Švarcová, Marta Pilařová, Marian Moštík, Zdeněk Hudeček / Kontakt Contact Artcam

Komedie vypráví příběh manželů Radka a Johany, kteří přijíždějí inkognito na sraz adoptovaných, snažících se založit občanské sdružení. Rozhodují se, jestli budou adoptovat dítě, a chtějí poznat „co z těch lidí vyroste“. Když se ale Radek ukvapeně představí pod cizí chatovou přezdívkou Skippy, stane se okamžitě terčem opovržení celé skupiny. Johana a Radek se i přes vyhrocenou atmosféru rozhodnou zůstat. Teprve te se totiž „něco děje“, něco osobního, a bude možné to pozorovat zblízka! Navíc nejsou jediní, kdo něco skrývají…

It is a comedy about Radek and Johana, a married couple, who arrive incognito at the meeting of people who grew up as adopted children and who are trying to establish a public initiative. Radek and Johana are about to decide whether or not they adopt a child, so they want to know what kind of people they become when they grow up. Having introduced himself as „Skippy“, a someone else’s internet chat nickname, Radek immediately becomes despised by the whole group. Despite the tense atmosphere, Johana and Radek decide to stay. Finally, “something is going on”, something personal which they can watch very closely! In addition, they are not the only ones who have something to hide…

Herec, hudebník, režisér. Autor celé řady krátkometrážních snímků, nezřídka experimentální formy. Absolvent Katedry filmové vědy FFUK v Praze. V roce 2002 debutoval v celovečerní tvorbě filmem Láska shora. Následovaly snímky Nebýt dnešní (2005), Nic proti ničemu (2011). Působí také jako pedagog na katedře režie FAMU.

An actor, musician and director. The author of numerous shorts, often fairly experimental. A graduate of the Film Studies Department, Faculty of Arts, Charles University in Prague. In 2002, he debuted as a feature film director in Love from Above followed by Not of Today (2005) and Nothing against Nothing (2011). He also teaches at the Directing Department at FAMU.

Petr Marek: Lekce / Lesson

Petr Marek: Lekce / Lesson

66

Ovoce stromů rajských jíme / We Eat the Fruit of the Trees of Paradise


POROTA

68

69

Benedek Fliegauf: Retrospektiva Retrospective Rengeteg Dealer Womb

Benedek Fliegauf, po studiích scénografie, práce u televize či asistence u režisérů Miklóse Jancsóa a Árpáda Sopsitse, začal bez filmového vzdělání natáčet krátký snímek Hypnos (Hypnóza, 2001). Během příprav filmu, který se zabývá tabuizovaným tématem incestu, si ho všiml producent András Muhi z Inforg Stúdió, pod kterým doposud natočil všechny své snímky. Jeho filmy se vyznačují progresivní filmovou formou, rafinovanou prací s kamerou a pečlivými kompozicemi, propracovanou zvukovou složkou, častou prací s neherci a především hypnoticky ambientní atmosférou, která vytváří až stavy jiné percepce. V jednom z rozhovorů říká: „Hrozně se mi líbí hypnotický účinek filmu coby média.“V současné době pracuje na filmu Crows Fly, thrilleru o romské rodině z maarského venkova, jež čelí opakovaným rasistickým útokům. After he studied stage design, worked for the TV and assisted the directors like Miklós Jancsó and Árpád Sopsits, Benedek Fliegauf made his first short Hypnosis (Hypnos, 2001) without completing any film studies. During the preparations for the film that deals with the taboo subject of incest he was spotted by the producer András Muhi from Inforg Stúdió, a production company, where Benedek has completed all his films so far. Among the typical features of his films are progressive form, refined use of camera together with rigorous sound, frequent working with non-actors and especially hypnotic ambient atmosphere which often reaches the stage of another perception. In one of his interviews, he says: “I love the hypnotic effect of the cinema as a medium.” Currently, he’s working on the film Crows Fly, a thriller about a Roma family living in the Hungarian countryside which is repeatedly subjected to racist attacks.


Benedek Fliegauf: Retrospektiva / Retrospective

70

Rengeteg / Forest / Houština

Womb / Lůno

Maarsko Hungary / 2003 / 90 min / Hraný Fiction / Režie Director Benedek Fliegauf / Scénář Script Benedek Fliegauf / Kamera Dop Zoltán Lovasi / Střih Editing Lili Fodor / Zvuk Sound Tamás Zányi / Hrají Cast Rita Braun, Barbara Csonka, Laszlo Cziffer

Maarsko Hungary / 2010 / 111 min / Hraný Fiction / Režie Director Benedek Fliegauf / Scénář Script Benedek Fliegauf, Elizabeth Szasz / Kamera Dop Peter Szatmári, / Střih Editing Xavier Box, Patricia Rommel / Zvuk Sound Benedek Fliegauf, Noemi Hampel / Hudba Music Max Richter / Hrají Cast Eva Green, Matt Smith, Lesley Manville

Fragmentální monologické a dialogické pasáže, diskuze o problémech a strastech každodenního života mladých lidí v Budapešti, o neporozumění si s druhými, se sebou samým, s divákem. Komunismus zmizel z východní Evropy a obraz, který se nabízí, je plný pocitů pesimismu, hledání, odcizení a nehmatatelné vykořeněnosti. Debut, ve kterém je již znát režisérův důraz na precizní filmovou řeč, ponurou atmosféru, formální radikalismus v práci s kamerou, upozadění příběhu před narativním experimentem.

Eva Green se v roli mladé ženy Rebeccy vrací do dědečkova domu na chladném anglickém pobřeží, kde před mnoha lety prožila svou první dětskou lásku. Začnou přesně tam, kde se v dětství jejich cesty rozešly. Režisér však nevypráví klasický příběh o „l’amour fou”, ale zamýšlí se nad podobou lásky v kontextu genetické reprodukce. Fliegauf upustil od práce s neherci, vzdálil se rodné zemi a jazyku, ale i přesto se boří konvenční dramaturgie, experimentuje, vizuálně uchvacuje, zádumčivě pomalu a tělesně plyne.

71

Fragments of the monologue and dialogue passages, discussions about problems and sorrows of every-day life of young people in Budapest, misunderstanding others, ourselves and the audience too. Communism disappeared from the Eastern Europe and left it with feelings of pessimism, searching for something new, alienation and an intangible rootlessness. The debut clearly shows the author’s precise film language, gloomy atmosphere, formal radicalism while working with the camera and the story being inferior to the narrative experiment.

Dealer

Maarsko Hungary / 2004 / 160 min / Hraný Fiction / Režie Director Benedek Fliegauf / Scénář Script Benedek Fliegauf / Kamera Dop Péter Szatmári / Střih Editing Balázs Féjja, Károly Szalai / Zvuk Sound Tamás Zányi / Hudba Music Benedek Fliegauf, Zoltán Tamási / Hrají Cast Felícián Keresztes, Barbara Thurzó, Lajos Szakács

Typický den ze života drogového dealera. Sehnat kokain pro vůdce sekty, navštívit přítele spáleného ze solárka, sehnat dalšího klienta. Navíc, bývalá spoužačka už pro něj nechce pracovat, bývalá milenka mu naopak svěří životní tajemství a jeho matka ho začne používat jako médium k vyvolávání duchů... Hypnoticky temný, depresivně spirálovitý film ve městě a světě bez komparsu, bez naděje, bez statické kamery.

A typical day of a drug dealer. Get some cocaine for the sect leader, visit a friend burnt from solarium, find another client. In addition, his ex-classmate refuses to work for him, his ex-lover, on contrary, shares her life secret with him, and his mother, for instance, starts using him as a medium to invoke ghosts… A hypnotically dark and gloomily spiralling film in the city and the world without extras, hope or static camera.

Eva Green in the role of young woman Rebecca returns to her grandfather’s house on the cold English coast where she, as a little girl, first fell in love many years ago. They start exactly where they finished, where their journeys separated. The director doesn’t tell a typical story of “l’amour fou”, but reflects the forms of love in the context of genetic reproduction. Having abandoned non-actors, his homeland and mother tongue, Fliegauf breaks conventional dramaturgy, experiments, produces captivating visuals and flows in a melancholic, slow and physical way.


73

POROTA

72

Katarzyna Kozyra In Art Dreams Come True V umění ožívají sny Katarzyna Kozyra, nepřehlédnutelná současná polská performerka, režisérka a sochařka, je letos porotkyní sekce Theatre Optique. V letech 2003 až 2008 se věnovala projektu „V umění ožívají sny“, který tvoří série performancí, kvazi-divadelních produkcí, happeningů s účastí publika a filmů. Při přípravě jednotlivých děl Kozyra působila jako režisérka, hlavní účinkující i jako „surová materie“ v rukou svých průvodců – Glorie Viagry a Maestra, kteří vystupují v různých rolích. Berlínský transvestita Gloria (jehož umělkyně vnímá jako vzor „skutečné ženskosti“) a Maestro (učitel operního zpěvu Grzegorz Pitułej) uvádějí svou svěřenkyni, Kozyru, do světa plného strojenosti, konvencí a póz. Tytéž prvky se prolínají každým jejím uměleckým provedením – a jde o operní divu, kabaretní umělkyni, Olympii z Offenbachovy opery nebo Sněhurku ze známé pohádky. Anotace k jednotlivým videím jsou výrazně kráceny, jejich úplné znění, které rozhodně stojí za pozornost, najdete na www. freshfilmfest.net Katarzyna Kozyra, a noticeable contemporary sculptor, artist and director, is on the Jury of Theatre Optique this year. From 2003 to 2008 she had been pursuing “In Art Dreams Come True”, a project consisting of a series of performances, quasi-theatrical productions, audience-engaging happenings and films. In creating the individual works, Kozyra has consistently acted as their director, chief performer, and as “raw material” in the hands of her master guides: Gloria Viagra and Maestro, who artist her to assume various roles. Yet both Berlin-based transvestite Gloria (who the artist sees as a model of “true femininity”) and Maestro (operatic vocal coach Grzegorz Pitułej) introduce their ward, Kozyra, into worlds saturated with artificiality, convention and posing. These same features come through in each of Kozyra’s artistic embodiments – that of opera diva, drag queen, Olympia from Offenbach’s opera and Snow White of the well-known tale. The synopses of the individual videos are considerably abridged. For full versions see www.freshfilmfest.net. They are well worth reading.


Fassadenconcerto / Koncert na průčelí

2006 / 30 min / kvazidokument quasi-doc.

2005 / 5 min / performance

Tento kvazidokument vypráví příběh projektu „V umění ožívají sny” Provází Katarzynu Kozyru od její fascinace Glorií Viagrou, přes první lekce zpěvu s Maestrem a lekce „ženskosti“ s Glorií, až po vystoupení v klubech, divadle a konečně i scénu kastrace na jevišti divadla San Vitale Theatre v Boloni.

This quasi-documentary film tells the story of the project titled “In Art, Dreams Come True.” It follows Katarzyna Kozyra from her fascination with Gloria Viagra, through her first singing lessons with the Maestro and her lessons in “femininity” with Gloria, to her stage appearances in clubs, theatres and finally in the castration scene on the stage of the San Vitale Theatre in Bologna.

Performance se konala v roce 2005 při příležitosti zahájení výstavy „Impossible Theatre” (Nemožné divadlo) ve vídeňské galerii Kunsthalle. Každou hodinu se z portika někdejších královských stájí vynořila modře pruhovaná budka. Maestro vyvedl z budky Kozyru, která – téměř vždy oblečená v jiných šatech − odzpívala árii Královny noci z Mozartovy Kouzelné flétny. Árie zněla pokaždé jinak, kostýmy byly úmyslně „nedokonalé“ a „kukačka“ nikdy nevyletěla v přesnou hodinu.

Non so piu cosa son, cosa faccio…, / Už nevím, co jsem, co dělám…,

Madonna from Pelago / Madona z Pelaga

2004 / 5 min / videoinstalace videoinstallation

2005 / 5 min / happening squatted event

Tato multimediální videoinstalace sleduje autorčino zkoumání a ponoření se do dvou zdánlivě nesourodých sfér, kdy infiltruje do společenských skupin, kam přirozeně nepatří: berlínské scény travesti kabaretů a světa operního zpěvu. Když Kozyru vezme pod křídla transvestita Gloria Viagra, poznává komplikované rituály a stává se součástí Gloriina života, současně však navštěvuje lekce operního zpěvu, které vyvrcholí vystoupením s árií z Figarovy svatby.

This multi channel video installation tracks the artist’s apprenticeship and immersion in two seemingly disparate circles, where she infiltrates social groups and situations where she does not naturally belong: Berlin drag queens scene and the world of opera singing. Taken under the wing of well known drag queen Gloria Viagra, Kozyra learns the intricate rituals and participates in Gloria’s life while simultaneously taking lessons in operatic singing leading to her own performance of an aria from Marriage of Figaro.

Nightmare / Noční můra

The performance was held in 2005 as a part of the opening of the “Impossible Theatre” exhibition at Vienna’s Kunsthalle. Every hour a blue-striped booth emerged from the portico of the former royal stables. The Maestro would lead Kozyra out of the booth, and the artist, wearing a different dress almost every time, would perform the Queen of the Night aria from Mozart’s The Magic Flute. The aria sounded different each time, the costumes seemed intentionally “imperfect” and the “cuckoo” never emerged from the building on the hour.

The small Tuscan town of Pelago and the surrounding hills were the site of the artist’s first procession, which combined elements of a religious pageant and a travelling folk festival.

Diva. Reincarnation / Diva – znovuzrození

2004 / 4 min / performance

Performance představuje autorku Katarzynu Kozyru jako operní pěvkyni v předvečer vystoupení. Ve třech jednáních pěvkyně ztělesňuje tři různé postavy z Mozartovy opery. Drama, které pěvkyně prožívá, se s každým jednáním zvyšuje – není schopna zpívat, nepamatuje si texty a naparáděné publikum jí nevěnuje pozornost.

V toskánském městečku Pelago a na přilehlých kopcích se odehrálo autorčino první procesí, v němž se spojovaly prvky nábožného průvodu a lidové slavnosti.

75

2005-6 / 8 min / performance

The performance presents the artist, Katarzyna Kozyra, as an opera singer on the night prior to her performance. In three acts the singer embodies three different figures from Mozart’s opera. Each act adds to the intensity of the drama undergone by the singer, who cannot sing and who does not know the texts, and who is not paid any attention by the excessively elegant audience.

Publikum, které očekává umělkyni v díle „Diva – znovuzrození“, nejprve uvidí promítnutou fotografii předválečné operní divy v kleci se lvem. Obraz náhle zmizí a objeví se látkou zahalená klec, v níž je Kozyra v převleku za obézní ženu. Kostým byl vyroben ze speciální pěny a vytvarován ve formě odlité podle skutečného lidského těla.

The audience awaiting the artist first saw a projected photo of a pre-war opera diva inside a cage with a lion. The image gradually disappeared and a fabric-draped cage appeared with Kozyra inside, dressed in a bodysuit making her resemble an obese woman. The bodysuit, made from special foam, was shaped in a mould taken off a real human body.

A Quarter of an Hour / Čtvrt hodiny

Beauty of Preview with Gloria Viagra / Krása předobrazu s Glorií Viagrou

2004 / 13 min / performance

2005 / 6 min / krypto-performance crypto-performance

Performance „Čtvrt hodiny“ v Pittsburgu má podobu soukromého setkání Umělkyně a Maestra, jde o určitou retrospektivu, do níž je přizváno i publikum. Publikum se účastní ve třech krátkých filmech, které vypadají jako soukromé a jsou postaveny na různých fázích rozvíjejícího se projektu.

The performance “A Quarter of an Hour” in Pittsburgh takes the form of a private meeting between the Artist and the Maestro, something in the nature of a retrospective, to which the public is also invited. The public participates in three short as it were private films, based on different stages of this continually developing project.

Skupinová výstava „About Beauty“ (O kráse) v berlínském centru Haus der Kulturen der Welt zahrnovala projekci „The Rite of Spring“ (Rituál jara). Při zahájení se autorka objevila se svým učitelem a mentorem – berlínským DJem a transvestitou Glorií Viagrou. Duo bylo oblečeno a upraveno jako klony či dvojčata.

The group exhibition “About Beauty” at Berlin’s Haus der Kulturen der Welt included Kozyra’s “The Rite of Spring” projection. During the opening, the artist appeared with her teacher and mentor − the Berlin-based DJ and drag queen Gloria Viagra. The duo were dressed and styled as identical clones or twin sisters.

Katarzyna Kozyra In Art Dreams Come True

Katarzyna Kozyra In Art Dreams Come True

74

In Art Dreams Come True / V umění ožívají sny


Katarzyna Kozyra In Art Dreams Come True

76

Tribute to Gloria / Pocta Glorii

Summer Tale / Letní pohádka

2005 / 5 min / happening squatted event

2008 / 21 min / video

Na oslavu narozenin Glorie Viagry, DJe a transvestity, během pauzy při koncertě se Kozyra objevila na scéně v berlínském klubu Big Eden jako překvapení pro „oslavenkyni“. Kozyra byla upravená, aby se Glorii co nejvíce podobala. Zazpívala píseň Robbieho Williamse a následně předvedla striptýz. V závěru čísla užaslí návštěvníci klubu viděli téměř nahou umělkyni jen s kabelkou přes rameno, v punčocháčích a umělým penisem, který si posléze „odstranila“ a schovala do kabelky.

In celebration of DJ and drag queen Gloria Viagra’s birthday, and during an intermission in her concert, Kozyra appeared on stage at the Big Eden club in Berlin as a “surprise” for the birthday girl. Made up to resemble Gloria and looking like her clone. Kozyra sang a Robbie Williams song and followed this up with a striptease. During the key final moments of this stripping performance, the excited club audience was perplexed to see the nearly nude artist, a handbag on her arm, wearing just pantyhose and an artificial penis that she then “removed” and hid away in her bag.

The Winter’s Tale / Zimní pohádka 2005-6 / 12 min / video

„Zimní pohádka“ má podobu filmu a je další součástí série „V umění ožívají sny“. Je prvním kusem, kde se Gloria Viagra a Maestro objeví současně a v rovnocenně významných rolích a soupeří o tělo a duši své učednice Kozyry. Ta se změnila do podoby Sněhurky, která žije v podivném lesním hostinci ve společnosti trpaslíků.

The Winter’s Tale assumes the form of a film and is another piece in the series “In Art Dreams Come True”. It is the first piece in which Gloria Viagra and the Maestro appear in a single setting and in equally important roles, vying for the body and soul of their student, Kozyra. The artist is transformed into someone like Snow White, who inhabits a strange forest inn with a company of dwarves.

Il Castrato / Kastrát 2006 / 16 min / video

The Gender Bender Gay Culture Festival se spolupodílel na podivuhodné jednoaktové barokní opeře nazvané „Il Castrato“. V závěru opery vytáhnou Maestro a Gloria Viagra z publika travesti-umělkyni (Kozyru) a vykastrují ji. Poté, co ti, kdo ji měli učit „ženskosti“ dokončí své dílo, autorka zazpívá Schubertovu píseň „Ave Maria“ a v nepřirozeně strnulé póze odcválá na bílém oři.

The Gender Bender Gay Culture Festival co-produced performance titled “Il Castrato”, which took the all but theatrical form of a one-act Baroque opera. In the opera’s finale, the Maestro and Gloria Viagra plucked the Drag Queen (Kozyra) from the audience and castrated her. Following this scene, ‘accomplished’ by those who were to teach her ‘femininity,’ the artist sang Schubert’s “Ave Maria” before riding off on a white steed upon whose back she assumed an unnaturally rigid pose.

Cheerleader / Roztleskávačka 2006 / 5 min / video

Snímek Roztleskávačka je pojatý jako popový videoklip k hudbě a textu písně Gwen Stefani „What You Waiting For?“, aniž by odkazovala k tématu či původnímu videu. Scéna se otevírá v typické pánské šatně. Urostlí mladíci zpočátku vůbec nejeví zájem o přitažlivou zpívající a tančící roztleskávačku.

The Cheerleader is conceived as a pop video to the music and words of the Gwen Stefani song “What You Waiting For?” but it does not make reference to the themes of the original video. The scenes unfold in a typical men’s changing room. In the beginning the young, fit men do not pay the slightest attention to the activities of the singing and attractive, dancing cheerleader acted by Kozyra.

Zatím poslední film natočený v rámci projektu „V umění ožívají sny“. Jde o pohádkový příběh, jenž se na konci rozvine v krvavý horor. Děj nás zanese do nádherného domu se zahradou, kde žije idylickým životem skupina trpasličích žen. Do jejich harmonického spořádaného života záhadně vstoupí Maestro, Gloria Viagra a autorka v podobě Alenky v kraji divů.

77 The most recent film made as part of the “In Art Dreams Come True” project. It is a fairytale story that in the finale gives way to gore-style horror. The plot takes us to a lovely house and garden where a group of midget women lead an idyllic life. Into their harmonious and organised world magically enter Maestro, Gloria Viagra and the artist herself stylised as Alice in Wonderland.


79

Filmy Üla Pikkova Ülo Pikkov’s Films Ahviaasta Bermuda Dialogos Elu Maitse Frank & Wendy Keha mälu Läänemerelinik Peata Ratsanik Superlove

Uznávaný estonský režisér, animátor a producent Ülo Pikkov je členem letošní poroty Theatre Optique. Prostřednictvím osmi krátkých a jednoho celovečerního filmu představujeme výběr z jeho filmografie. Pikkovovy filmy jsou založeny na černém humoru, absurditě a nadsázce. V jeho tvorbě dominuje klasická kreslená animace. Výjimkou je například snímek Rozmluvy, natočený technikou hand-made film, a jeho zatím poslední film Body Memory, který je loutkovou animací. The acclaimed Estonian director, animator and producer Ülo Pikkov is on the Jury of Theatre Optique this year. To introduce his work, the festival features his eight short films and one feature film. Pikkov’s films are often based on black humour, absurdity and overstatement. Mostly they use classic hand-drawn animation with only a few exceptions, such as Dialogos, using the hand-made film technique, and his latest film Body Memory, which uses stop motion.


Elu Maitse / The Taste of Life / Chuť života

2003 / 12 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

2006 / 12 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

Opice ze zoo je řízením osudu nucená začít žít jako člověk. Omylem je zaměněna za opilého Santa Clause a odvezena do detoxikačního střediska. Přijme lidská společnost svého nového člena?

By the will of fate, a monkey who lives in the Zoo is forced to start living like a human being. The monkey is mistaken for a drunken Santa Claus and is taken to a detoxification centre. Will the human society accept its new member?

Bermuda

Režisér Director Kaspar Jancis, Ülo Pikkov, Priit Tender / 2004 / 75 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

The animated film Bermuda tells the story of a mermaid and a seaman with a wooden leg who lives among the sand dunes of a sea that has dried up. The mermaid is wholly dependent on the seaman, who carries water to her day after day. A centaur who plays the flute enters the routine life of the seaman and the mermaid.

Dva američtí tajní agenti Frank a Wendy jsou posláni do světového ohniska nebezpečí jménem Estonsko. Estonsko je podivné místo, možná ještě podivnější než samotní agenti. Frank a Wendy, pro něž je zachraňování světa každodenním chlebem, vykonávají jak duševní, tak fyzické hrdinské činy s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že mezi nimi a konečným vítězstvím nic nestojí, ale není to tak úplně pravda. Osa zla je nevyčerpatelná a útočí na superagenty tam, kde to čekají nejméně…

Dialogos / Rozmluvy

Keha mälu / Body Memory / Paměť těla

2008 / 5 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

2011 / 10 min / Kontakt Contact Nukufilm

Rozmluvy je experimentální animovaný snímek postavený na absurdním humoru, ve kterém je všechno kresleno přímo na filmový materiál. Inspirací filmu je dnešní technologicky vyspělá společnost, ve níž existuje přespříliš znakových systémů.

The associations between love and food are examined in the film The Taste of Life. Just like the food chain, there also exists the love chain – in order to love somebody, and that somebody also has to love somebody. And just as in the food chain, the love chain is also circular and ends with oneself. The film attempts to dissect the nature of love through black humour and to arrive at an understanding of what life tastes like.

Frank & Wendy / Frank & Wendy

1998 / 11 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

Animovaný film Bermuda vypráví příběh mořské panny a námořníka s dřevěnou nohou, který žije mezi pískovými dunami vyschlého moře. Mořská panna je na námořníkovi, který jí každý den přináší vodu, zcela závislá. Do jejich jednotvárného života vpadne kentaur hrající na flétnu.

Film Chu života zkoumá souvislosti mezi láskou a jídlem. Stejně jako potravní řetězec existuje i řetězec milostný: abyste mohli někoho milovat, musí ten někdo také někoho milovat. A stejně jako potravní řetězec je i milostný řetězec cyklický a končí sám sebou. Film se pokouší pomocí černého humoru rozebrat podstatu lásky a dojít k poznání, jak chutná život.

81

Dialogos is an experimental animated film where all the visual material is drawn directly onto film stock and which is built up on absurd humour. Inspiration of the film is contemporary high-tech society where too many sign systems exist.

Naše tělo si pamatuje více, než bychom čekali, i než si dokážeme představit, pamatuje si i utrpení a bolest našich předků. Naše tělo uchovává příběhy rodičů a prarodičů i generací před nimi. Jak daleko ale může pamě těla sahat?

Two American secret agents – Frank and Wendy – are sent to the world’s hotbed of danger named Estonia. Estonia is a freaky place, perhaps even more freaky that the agents themselves. Frank and Wendy, for whom saving the world is their everyday work, carry out both mental and manual exploits with the greatest of ease. It seems that nothing stands between them and ultimate victory but that is nevertheless not quite so. The axis of evil does not dry up and attacks the super-agents where they least expect it...

Our body remembers more than we can expect and imagine, our body remembers also the sorrow and pain of the predecessors. Our body sustains the stories of our parents and grandparents as well as their ancestors. But, how far back is it possible to go in your bodily memory?

FILMY üLA PIKKOVA / Ülo Pikkov’s Films

FILMY üLA PIKKOVA / Ülo Pikkov’s Films

80

Ahviaasta / Year of the Monkey / Rok Opice


83 POROTA

FILMY üLA PIKKOVA / Ülo Pikkov’s Films

82

Läänemerelinik / Tablemat of Baltic Sea / Krajky Baltského moře

2007 / 2 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

Film Krajky Baltského moře alegoricky zkoumá podstatu touhy. Lidské touhy zpravidla zůstávají ukryté v polštářích, ale jak s nimi naloží peří z polštářů? Dvě pírka si zkouší krasobruslařské figury a na led kreslí báseň Läänemerelinik Alexandera Suumana.

The nature of longing is examined allegorically in the film Baltic Sea Tablemat. People’s longings remain hidden in the pillows as a rule, but what should the feathers in a pillow do with their longing? Two feathers execute a figure skating routine and draw onto the ice Aleksander Suuman’s poem Tablemat of Baltic Sea.

Peata Ratsanik / Headless Horseman / Bezhlavý jezdec

2001 / 9 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

Animovaný film vypráví příběh samotářského a nemilosrdného hrdiny. Jezdec bez hlavy je obyčejný obyvatel Grand Canyonu, až na to, že nemá hlavu. Trpí těžkým komplexem méněcennosti, způsobeným jeho odlišností, a proto je hrubý násilník. Bezhlavý jezdec je příběh o kompromisu mezi jednotlivcem a společností.

The animated film tells a story about a solitary and brutal hero. The headless horseman is an ordinary resident of the Grand Canyon just like the others but he is missing his head. The headless horseman is afflicted by a serious inferiority complex due to his dissimilarity and so he is terribly violent. The Headless Horseman is a story about compromise between the individual and society.

Superlove / Superláska

2001 / 1 min / Kontakt Contact Eesti Joonisfilm Studio

Celý život hájil Superman spravedlnost a bojoval proti zlu. Nyní zestárl. Aby si alespoň trochu zpestřil stáří, rozhodne se najít si milenku, která je stejně jako on schopná létat a která by mu dala děti. Film Superláska je příběh o jednostranné lásce mezi Supermanem a čápem.

Superman has defended justice and fought against evil all his life and now he has grown old. In order to add even a little more colour to the days of his old age, Superman has decided to find himself a lover who is capable of flying like him and who would bring children. The film Superlove is a story about one-sided love between Superman and a stork.


85

celovečerní FILMY FEATURE FILMS Las Acacias Backyard Blue Valentine Bobby Fischer Against the World The Call of Cthulhu Carancho The Green Wave Hwanghae Das letzte Schweigen Machotaildrop Monsters Police Squad! Poll Rare Exports Sala samobójców Stake Land Vampires The Whisperer in Darkness Winter’s Bone


Las Acacias / Akáty

Blue Valentine

87

Argentina, Španělsko Argentina, Spain 2011 / 85 min / Hraný Fiction / Režie Director Pablo Giorgelli / Scénář Script Pablo Giorgelli, Salvador Roselli / Kamera DoP Diego Poleri / Střih Editing María Astrauskas / Zvuk Sound Martin Litmanovich / Hrají Cast Germán de Silva, Hebe Duarte, Nayra Calle Mamani / Kontakt Contact Urban Distribution International

USA 2010 / 112 min / Hraný Fiction / Režie Director Derek Cianfrance / Scénář Script Derek Cianfrance & Cami Delavigne, Joey Curtis / Kamera DoP Andrij Parekh / Střih Editing Jim Helton, Ron Patane / Zvuk Sound Dan Flosdorf, Steve Giammaria, Damian Canelos / Hudba Music Grizzly Bear / Hrají Cast Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman / Kontakt Contact EEAP – Eastern European Acquisition Pool GmbH

Tento křehký, avšak pečlivě zpracovaný film ve stylu road movie vypráví dojemný příběh řidiče kamionu a ženy, která řidiči zaplatí, aby ji s dcerkou převezl z Paraguaye do Buenos Aires. Jedná se o mistrovský tlumený snímek, který se vyznačuje poměrně dramatickými hereckými výkony – postavy se pomalu sbližují, přestože jejich dialog by sotva zaplnil 20 popsaných stran. Trvá nějakou dobu než se pomalu doutnající snímek naplno rozhoří, ale jeho nálada pak naplní srdce vnímavého diváka jemností a pozitivitou.

Film sleduje ve dvou prolínajících se dějových i formálních liniích nevinné seznámení dvou mladých lidí. Jejich prvotní zamilovanost, romantické sny a plány a v kontrastu k tomu jejich současné manželství, boj a osudové procitnutí. Ztracenost a bezvýchodnost. Křehkost a zodpovědnost. Velice osobní, avšak nevydírající film stojí na prokreslených nejednoznačných charakterech, improvizovaných dialozích a hudbě skupiny Grizzly Bear. Film s nejsmutnější mileneckou scénou ve sprše a nejvýstižnějšími závěrečnými titulky.

Delicate yet rigorously executed road movie touchingly unfolds a passing-ships encounter between a truck driver and a mother who hires him to get her and her baby from Paraguay to Buenos Aires. A master class in low-key but wholly effective thesping, as the characters get to know each other via dialogue that would barely cover 20 written pages. Slow-burning pic takes a while to warm up, but once it gets going.

Pablo Giorgelli studoval režii, herectví, střih a scenáristiku v Buenos Aires. Las Acacias je první celovečerní film, který napsal, režíroval a produkoval. Film se promítal na letošním festivalu v Cannes.

Pablo Giorgelli studied film directing, acting, editing and scriptwriting in Buenos Aires. Las Acacias is his first feature film that he wrote, directed and produced, and was screened at this year’s festival in Cannes.

With its two formal and plot lines interweaved with each other, Blue Valentine traces two young people’s romantic encounter. Initially passionate love, romantic dreams and plans are put into contrast with their current marriage and striving for the much needed awakening. Loss and hopelessness. Fragility and responsibility. A very intimate, though not exploiting, film based on thoroughly depicted and complex characters, improvised dialogues and music by Grizzly Bear. This film is the saddest lovers-in-the-shower scene with the most apt end titles.

Americký režisér, kameraman a scenárista Derek Cianfrance natočil svůj debut Brother Tied (1998) ve třiadvaceti letech. Po premiéře na festivalu Sundance byl označen za „jeden z nejvýraznějších amerických nezávislých debutů poslední doby.“ Blue Valentine, připravoval dvanáct let a napsal 67 verzí scénáře, aby natáčení probíhalo bez zkoušek.

Derek Cianfrance, an American director, DOP and screen writer, made his first appearance with Brother Tied (1998) at the age of 23. After its premiere at Sundance, the film was termed “one of the most remarkable American independent debuts of the recent years”. Blue Valentine, took twelve years to prepare and had 67 versions of the screenplay.

Backyard / Na dvorku

Bobby Fischer Against the World / Bobby Fischer proti celému světu

Island Iceland 2010 / 80 min / Dok. Doc. / Režie Director Árni Sveinsson / Scénář Script Árni Sveinsson, Árni Rúnar Hlöðversson / Kamera DoP Árni Sveinsson, Guðlaugur Arnar Sigurðsson / Střih Editing Árni Sveinsson / Zvuk Sound Kristinn Sturluson, Andri Björn Úlfarsson / Hrají Cast Árni Rúnar Hlöðversson and memers of Múm, Hjaltalín, FM Belfast, Retro Stefson, Sin Fang Bous, Borko and Reykjavík! / Kontakt Contact Árni Sveinsson

USA 2011 / 93 min / Dok. Doc. / Režie Director Liz Garbus / Scénář Script Liz Garbus / Kamera DoP Robert Chappell / Střih Editing Michael Levine, Karen Schmeer / Zvuk Sound Stevie Haywood, Mark Maloof / Hudba Music Philip Sheppard / Kontakt Contact Ealing Metro International

Chlapík jménem Árni Rúnar dostal nápad shromáždit u sebe za domem několik kapel a pořídit živou nahrávku z koncertu. Výsledkem je tento film. Naplnil malé, podomácku stlučené studio hudebním vybavením a modlil se, aby bylo hezky. Pozval všechny sousedy a připravil pro ně pizzu, ovocné košíčky a palačinky. A pak se objevila řada vynikajících islandských muzikantů své generace a poskytla nám tak jedinečný pohled na rozmanitou hudební scénu Reykjaviku léta 2009.

První celovečerní dokument, který mapuje tragickou a bizarní životní dráhu šachového velmistra Bobbyho Fischera. Tvůrci využívají nepřeberné množství archivních materiálů a sledujeme tak zrod zázračného dítěte, které vyhrává jeden turnaj za druhým, výstup na piedestal nejlepšího šachisty světa, proměnu v ikonu studené války a následně ústup do ústraní a emigraci. Není třeba umět hrát šachy, aby divák pochopil, že sleduje příběh jedné z nejrozporuplnějších a nejzáhadnějších osobností 20. století.

A guy named Árni Rúnar had the idea of gathering a few bands together in his backyard to do some live recording. His idea evolved into this film. He filled his little shack of a studio with equipment and prayed for good weather. He invited all of his neighbours and made them pizza, cupcakes and pancakes. And then many of the most exciting Icelandic musicians of their generation showed up to play, giving us a unique look at the diverse music scene of Reykjavík in the summer of 2009.

Arni Sveinsson pracoval na několika televizních seriálech, krátkých filmech, hudebních videoklipech a scénických instalacích. Jeho debut In the Shoes of the Dragon (Ve dračích botách) vyhrál cenu Islandské filmové akademie pro nejlepší dokumentární film. Na dvorku zvítězil na Festivalu dokumentárních filmů ve Skjaldborgu.

Árni Sveinsson is an Icelandic filmmaker who worked on several television series, short films, music videos and stage installations. His film debut, In the Shoes of the Dragon, won the Icelandic Academy Award for Best Documentary. Backyard won Best Picture at the annual Icelandic documentary festival in Skjaldborg.

The first feature length documentary to deal with the bizarre and tragic life story of the chess master Bobby Fischer. The makers of the film used tones of archive materials, so we can watch the prodigy child winning one tournament after another, later becoming the best chess player in the world, Bobby turning into an icon of the Cold War and subsequently, his withdrawal from the public life and emigration. You don’t have to know how to play chess to understand that you’ve been watching the story of one of the most controversial and mysterious 20th century personalities.

Liz Garbusová – nezávislá dokumentaristka (založila vlastní společnost Moxie Firecracker) byla dvakrát nominovaná na Oscara; poprvé jako režisérka dokumentu The Farm: Angola,USA (1998), podruhé jako producentka snímku Killing in the Name (2010). Dlouhodobě spolupracuje s dokumentární sekcí televizní stanice HBO.

Liz Garbus, an independent documentarist (she established her own company – Moxie Firecracker) has received two Oscar nomination; first, as a director of The Farm: Angola, USA (1998), second, as a producer of Killing in the Name (2010). She has long worked with the Documentary section at HBO.

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

86


The Green Wave / Věznice Irán

USA 2005 / 47 min / Hraný Fiction / Režie Director Andrew Leman / Scénář Script H.P. Lovecraft, Sean Branney / Kamera DoP David Robertson / Střih Editing David Robertson / Zvuk Sound Rob Speight / Hudba Music Chad Fifer, Ben Holbrook, Troy Sterling Nies, Nicholas Pavkovic / Hrají Cast Matt Foyer, John Bolen, Ralph Lucas / Kontakt Contact The H.P. Lovecraft Historical Society

Německo Germany 2010 / 80 min / Dok. Doc. / Režie Director Ali Samadi Ahadi / Scénář Script Ali Samadi Ahadi / Kamera DoP Peter Jeschke, Ali Samadi Ahadi / Střih Editing Barbara Toennieshen, Andreas Menn / Zvuk Sound Ralph Thiekötter, Tatjana Jakob / Hudba Music Ali N. Askin / Kontakt Contact Visit Films

Spisovatel H. P. Lovecraft je jeden z nejuznávanějších autorů fantastiky, jehož univerzum dodnes žije napříč médii moderní popkultury a k jehož odkazu se hlásí řada tvůrců. Autorova slavného a údajně nezfilmovatelného příběhu o vědci, jenž postupně přichází na stopu prastarého kultu a při tom přichází i o rozum, se chopila skupina nadšenců H.P. Lovecraft Historical Society. Jejich zpracování stylizované do podoby němého filmu s expresionistickými prvky platí za nejlepší filmovou adaptaci Lovecrafta.

Komplexní a velmi sugestivní pohled na situaci kolem předloňských prezidentských voleb v Íránu. Mladá generace ucítila šanci, věřila, že nastal okamžik zlomu a vyšla do ulic. Jí podporovaný kandidát Músáví se zdál být jasným vítězem voleb. Konzervativní prezident hodlal své vítězství získat za každou cenu a použil brutálních zastrašovacích prostředků. Kombinace animovaného filmu, záznamů z mobilních telefonů, citace blogerů i výpovědi respondentů vytvářejí přesvědčivý obraz totality i pocitů mladé iránské generace.

H.P. Lovercraft ranks among the most respected “weird tales” writers, his unique universe is still alive across the modern pop culture in books, films and videogames and his legacy has inspired many artists. Allegedly impossible to be adapted for cinema, the story about a scientist who’s gradually discovering the trace of an ancient cult and losing his mind at the same time, was adapted by the H. P. Lovecraft Historical Society. Their interpretation borrowing its style from silent films with expressionist features is believed to be one of the best film adaptations of Lovercraft’s work.

Andrew Leman založil spolu se Seanem Branneym H.P. Lovecraft Historical Society, podílel se na scénáři muzikálu Shoggoth na střeše (A Shoggoth on the Roof) a vystupuje v audiohrách Dark Adventure Radio Theatre. Mimo to se věnuje herectví a pracuje jako návrhář rekvizit v Hollywoodu.

Andrew Leman and his friend Sean Branney established H. P. Lovecraft Historical Society. He is also a co-writer of the musical A Shoggoth on the Roof and performs in the audio tales – Adventure Radio Theatre. Apart from that, he is an actor and works as a designer of props in Hollywood.

89

A complex and highly suggestive portrayal of the 2009 presidential elections in Iran. The young generation believed that the tide of change and the turning point were coming, so they went into the streets. Mousavi seemed to be a clear winner of the elections, however, the conservative president wanted to win at any cost and did not hesitate to use brutal means of intimidation. The combination of animation, mobile phone records, bloggers’ quotations and respondents’ testimonies create a convincing picture of totality and the feelings of young Iranian generation.

Ali Samadi Ahadi (1972) je německý režisér íránského původu. V Německu studoval sociální vědy, design a vizuální komunikaci. Za své filmy již získal řadu ocenění. Jeho poslední celovečerní dokument Věznice Írán byl promítán na festivalu v Sundance a letos získal na pražském festivalu Jeden svět cenu za nejlepší režii.

Ali Samadi Ahadi (1972) is a German director of Iranian descent. In Germany he studied Social Sciences, Design and Visual Communication. His films have earned him many awards. His latest feature documentary The Green Wave was screened at Sundance Festival and later received the award for the best direction at One World Festival in Prague.

Carancho

Hwanghae / The Yellow Sea / Žluté moře

Argentina Argentina 2010 / 107 min / Hraný Fiction / Režie Director Pablo Trapero / Scénář Script Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre, Pablo Trapero / Kamera DoP Julián Apezteguia / Střih Editing Ezequiel Borovinsky, Pablo Trapero / Zvuk Sound Federico Esquerro / Hrají Cast Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber / Kontakt Contact Finecut

Jižní Korea South Korea 2010 / 140 min / Hraný Fiction / Režie Director Na Hong-jin / Scénář Script Na Hong-jin / Kamera DoP Lee Seong-jae / Střih Editing Kim Seon-min / Zvuk Sound Hye Young Kang / Hudba Music Jang Yeong-gyu, Lee Byeong-hun, Bokseunga / Hrají Cast Kim Yun-seok, Ha Jung-woo, Cho Seong-ha / Kontakt Contact Showbox

Více než osm tisíc lidí ročně zemře v Argentině při autonehodách, přičemž denní průměr je dvaadvacet mrtvých. Více než sto dvacet tisíc lidí utrpí zranění. Každá obě představuje miliony pesos v lékařských a právních nákladech, které tak tvoří ohromný trh. Pojistný trh bez morálních zábran, kde se s lidským životem obchoduje jako se zbožím. Mladá doktorka Luján a právník Sosa se potkávají u automobilové nehody, ke které je vede stejný zájem − zraněný. Pro ni je pacientem, kterému se snaží zachránit život, pro něj potencionálním klientem.

Taxikář žijící v korejské provincii v Číně vyšle manželku do Koreje kvůli přivýdělku a od té doby o ní nemá žádné zprávy. Sužován žárlivostí přijme nabídku místního gangstera, který mu zajistí cestu do Soulu, pokud tam pro něho někoho zabije. Hrdina se dostává mezi mlýnské kameny strážců zákona, uhlazených městských mafiánů a živelných provinčních gangsterů. Tradiční thrillerová premisa o obyčejném člověku, jenž se dostal do situace, která ho přesahuje, je rozvedena do intenzivního mixu osudového dramatu a drsné akce.

In Argentina, more than eight thousand people die every year in road accidents at a daily average of twenty-two. More than a hundred and twenty thousand are injured. The millions of pesos that every victim represents in medical and legal expenses produce an enormous market. The insurance market without scruples where a human life is traded as a commodity. Young doctor Luján and lawyer Sosa meet at a road accident, both of them being led by the same interest – the injured. For her, he is a patient whose life she is trying to save, for him, a potential client.

Pablo Trapero vstoupil do filmového světa v roce 1999 svým prvním titulem Crane World. V roce 2002 založil produkční společnost Matanza Cine, ve které, kromě svých, produkoval filmy dalších jihoamerických režisérů. Carancho, uvedené v Cannes, je jeho šestý film, který napsal a režíroval, produkoval a sestříhal.

Pablo Trapero entered the world of film in 1999 with his debut Crane World. In 2001 he established a production company called Matanza Cine which, apart from his films, has produced the films of other South American directors. Carancho, which was presented in Cannes, is the sixth film he wrote, directed, produced and edited.

A taxi driver living in the Korean province in China sends his wife to earn some money in Korea but has no contact with her since. Tormented by jealousy, he accepts a local gangster’s offer to arrange his journey to Seoul on condition that he kills somebody there. The hero thus becomes the target of the police, the slick city mafia and the beastly redneck gangsters. The traditional thriller theme of an ordinary man, who finds himself in a situation which is beyond his control, develops into an intensive mixture of tragical drama and tough action.

Mezinárodní úspěch jeho celovečerního debutu Bílé maso (Choogyeokja, 2008), který nápaditě osvěžoval žánrová schémata thrilleru, udělal ze začínajícího režiséra a scenáristy Na Hong-jina jednu z nadějí pro tou dobou skomírající jihokorejský film. Napjatě očekávané Žluté moře bylo uvedeno na festivalu v Cannes.

The international success of his feature debut The Chaser (Choogyeokja, 2008), an original take on the thriller genre, made Na Hong-jin one of the most promising Korean directors and screen writers of then declining Korean cinema. The eagerly awaited The Yellow Sea was presented in Cannes.

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

88

The Call of Cthulhu / Volání Cthulhu


Monsters

Německo Germany 2010 / 120 min / Hraný Fiction / Režie Director Baran bo Odar / Scénář Script Baran bo Odar / Kamera DoP Nikolaus Summerer / Střih Editing Robert Rzesacz / Zvuk Sound Johannes Doberenz / Hudba Music Michael Kamm, Kris Steininger / Hrají Cast Ulrich Thomsen, Wotan Wilke Möhring, Katrin Saß / Kontakt Contact Bavaria Media

Velká Británie United Kingdom 2010 / 94 min / Hraný Fiction / Režie Director Gareth Edwards / Scénář Script Gareth Edwards / Kamera DoP Gareth Edwards / Střih Editing Colin Goudie / Zvuk Sound Ian Maclagan, Jürgen Funk / Hudba Music Jon Hopkins / Hrají Cast Scoot McNairy, Whitney Able / Kontakt Contact Blue Sky Film Distribution

Školačka z německého maloměsta jednoho letního dne zmizí a její kolo je nalezeno na identickém místě, kde před dvaceti třemi roky došlo k vraždě jiné dívky ze stejného města. Událost vede k návratu vyšetřovatele tehdejšího neuzavřeného případu, ale i jednoho z pachatelů. Civilně rozehrané vyprávění předkládá psychologickou studii strachu, bezmoci a osamění, které sužují nejen rodiny zasažené případem. Napínavý mix melodramatu a thrilleru byl uveden na prestižních festivalech v Locarnu a Pusanu či na Camerimage.

Následkem havárie vesmírné sondy se vzorky mimozemského života se polovina Mexika hraničící s USA stala karanténním územím. Situace v Mexiku eskaluje a mladý novinář dostane za úkol odvézt ze země dceru svého zaměstnavatele. Když se nedostanou na poslední oficiální let ze země, nezbývá jim než přejít do USA přes území zamořené mimozemskou faunou. Atmosférický snímek o sbližování ústřední dvojice a přízračných krásách zakázaného území vznikal doslova na koleně a stal se festivalovou senzací loňského roku.

91

One summer day in a small town in Germany, a school-girl disappears and her bike is found on the exact place where, twenty-three years ago, other girl from the same town was murdered. The investigator of the previous crime which has never been solved is coming back, and so is one of the perpetrators. The plain-style narrative offers a psychological study on fear, helplessness and loneliness felt not only by the families involved in the case. The chilling mixture of melodrama and thriller was presented at the prestigious festivals in Locarno and Pusan, and at Camerimage.

Baran bo Odar po studiu filmu v Mnichově natočil krátký film Quietsch (2005), uvedený na Berlinale. Debutoval letním filmem o dětech Unter der Sonne (Pod sluncem, 2006). Natáčí reklamy i videoklipy a přednáší na mnichovské filmové škole. Poslední mlčení je jeho druhý celovečerní projekt.

Baran bo Odar, having completed his studies in Munich, he made a short Quietsch (2005), screened at Berlinale. He made his debut with Under the Sun (Unter der Sonne, 2006), a summer film about children. He makes commercials and musicvideos and he also gives lectures at the University of Film and Television in Munich.

Caused by a crash of the space probe carrying alien life forms, half of the US-Mexican border becomes a quarantine. The situation in Mexico is getting worse as a young journalist is hired by his employer to get his daughter out of the country. Having missed the last official flight from Mexico, they are left with no other option but to reach the USA by crossing the zone infected by the aliens. With its unique atmosphere, the film tells the story of two people coming closer and charming beauties of the forbidden zone. The film was made literally on a shoestring and became a festival sensation of last year.

Gareth Edwards, britský režisér a scenárista, začínal jako tvůrce zvláštních efektů pro televizní dokumenty. Ve stejném odvětví se také posléze dostal k režii, např. na dokudramatu End Day (2005) či seriálu Perfect Disaster (2006). Na základě úspěchu Monsters se o něm začalo mluvit jako o režisérovi připravované Godzilly.

Gareth Edwards, a British director and screenwriter, started his career by making special effects for TV documentaries. It right was in this field where he made his directing debut, for example docu-drama End Day (2005) or series Perfect Disaster (2006). Based on the success of Monster, he is rumoured to direct upcoming Godzilla.

Machotaildrop

Police Squad! / Policejní jednotka!

USA, Kanada Canada 2009 / 91 min / Hraný Fiction / Režie Director Corey Adams, Alex Craig / Scénář Script Corey Adams, Alex Craig / Kamera DoP Peter Hagge, James Liston, Craig Trudeau / Střih Editing Corey Adams, Alex Craig / Zvuk Sound Eric J. Paul / Hudba Music Stefan Udell / Hrají Cast Anthony Amedori, Lukács Bicskey, James Faulkner / Kontakt Contact Corey Adams

USA 1982 / 144 min / Hraný Fiction / Režie Director Jerry Zucker, David Zucker, Jim Abrahams / Scénář Script Jim Abrahams, David Zucker / Kamera DoP Sherman Kunkel / Střih Editing Tom Benko, Malcolm Campbell / Zvuk Sound Richard Bryce Goodman / Hudba Music Ira Newborn / Hrají Cast Leslie Nielsen, Alan North, Rex Hamilton

Snem každého skatera je stát se profesionálem a být angažovaný velkou společností. Ale jaké stinné stránky má celoživotní kontrakt a jak se k celému kultu staví divocí skateři žijící v lesích okolo opuštěného zábavního parku? Osobitá fraška pojímá skaterskou kulturu s nadhledem a retro-groteskní stylizací ala filmy Wes Andersona. Uhrančivými nápady překypující snímek, který skateboarding přirovnává k exkluzivním spolkům gentlemanů a dobrodruhů, pluje na vlnách rozjařilé výstřednosti i existenciální melancholie.

Legendární komediální krimiseriál autorské trojice Zucker, Abrahams, Zucker, kteří se světově proslavili sérií filmů Bláznivá střela. Té předcházel právě tento šestidílný televizní projekt se stejnou hlavní postavou poručíka Franka Drebina a řadou gagů, použitých později v celovečerních filmech. Naprosto nezaměnitelná poetika nenašla ovšem pochopení u programového ředitele stanice ABC, který seriál po šesté epizodě předčasně ukončil s absurdním odůvodněním, že seriál je pouze pro pozorného diváka. Po úspěchu Bláznivých střel se šestidílná série vrátila na obrazovky a stala se doslova kultem.

All skaters dream of becoming a professional working for a big company. But what is the dark side of a life-long contract and how is this cult perceived by the wild skaters living in the forest which surround a deserted entertainment park? This original farce grasps the skate culture with detachment and retro-grotesque features resembling the films of Wese Anderson. Floating on the waves of jolly extravagancy and existential melancholy, the film is full off charming ideas and compares skateboarding to exclusive clubs for gentlemen and adventures.

Corey Adams a Alex Craig, přátelé z Kanady a Skotska, pracují oba u filmu, ale společně pro zábavu realizují vlastní snímky. Po několika krátkých filmech natočili středometrážní surreální skaterskou komedii Harvey Spannos (2006) pro soutěž sportovních videí Fuel Experiment. Peněžní cenu pro vítěze použili k realizaci Machotaildropu.

Corey Adams and Alex Craig are friends from Canada and Scotland who work in the film industry. To have some fun, they make their own films together. After various shorts, they made a mid-length surreal skaters comedy Harvey Spannos (2006) and participated in the sport video competition Fuel Experiment. They used the prize money to create Machotaildrop.

Legendary comedy TV series by the trio of authors Zucker, Abrahams, Zucker who became famous for Naked Gun film series. This six-episode TV project which later spawned the same main character, Sergeant Frank Drebin, and recycled many of the Police Squad! gags. However, ABC didn’t have sympathy for the unmistakeable style and cancelled the series after its sixth episode giving the most absurd explanation ever, that the series was only for the attentive viewers. After the Naked Guns celebrated huge success, Police Squad! returned to the TV and soon achieved cult status.

Zucker, Abrahams a Zucker (ZAZ) je trojice amerických komediálních filmařů, jejichž osobitá poetika humoru vychází především z grotesky a satiry. Znají se od dětství a jejich prvním filmovým hitem byl snímek Připoutejte se, prosím! (1980), dalšími jsou Top Secret!, série Bláznivých střel, parodie Žhavé výstřely nebo Scary Movie (3,4).

Zucker, Abrahams and Zucker (ZAZ) is an American trio of comedy filmmakers whose peculiar style of humour is based primarily on grotesque and satire. They have known each other since they were children. Together they made their first breakout hit Airplane! (1980) followed by Top Secret!, The Naked Gun film series, Hot Shots!, or Scary Movie (3, 4).

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

90

Das letzte Schweigen / The Silence / Poslední mlčení


Poll / The Poll Diaries

Sala samobójców / Suicide Room / Místnost sebevrahů

93

Německo Germany 2010 / 129 min / Hraný Fiction / Režie Director Chris Kraus / Scénář Script Chris Kraus / Kamera DoP Daniela Knapp / Střih Editing Uta Schmidt / Zvuk Sound Heinz Ebner / Hudba Music Annette Focks / Hrají Cast Paula Beer, Edgar Selge, Tambet Tuisk / Kontakt Contact Bavaria Media GmbH

Polsko Poland 2011 / 117 min / Hraný Fiction / Režie Director Jan Komasa / Scénář Script Jan Komasa / Kamera DoP Radoslaw Ladczuk / Střih Editing Bartosz Pietras / Zvuk Sound Bartosz Putkiewicz / Hudba Music Michal Jacaszek / Hrají Cast Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczynski / Kontakt Contact Film Studio Kadr

Osobitě stylizovaný epos na hranici hyperrealismu a fantaskní metafory vychází volně ze života a díla dnes zapomenuté německé básnířky Ody Schaefer. Mladá dívka přijíždí v roce 1914 do Estonska na přízračný statek Poll, kde má její otec, frenolog vykázaný z německých univerzit, zřízenou laboratoř. Vyprávění o dívčině první lásce a jejím osobnostním i tělesném dospívání prostřednictvím dobře postavené německé rodiny v Pobaltí sugestivně vystihuje napětí konce jedné éry v předvečer první světové války.

Dospívající Dominik utíká před problémy do světa internetových diskusních fór. Uhrane ho skupina Místnost sebevrahů, kde nachází možnost seberealizace i smysl svého života. Polský debut otevírá pro svou zemi poněkud tabuizované téma dysfunkční rodiny a pádu tradičních hodnot. Filmaři vsadili na efektní zpracování dynamickou, videoklipovou formou. Nejvíce upoutají počítačově animované sekvence ilustrující hrdinovo vnímání jeho druhého života na internetu, které jsou inspirované stylem japonských komiksů.

Distinctive in style, the epic balancing on the edge of hyperrealism and fanciful metaphor is loosely based on the life of forgotten German poet Oda Schaefer. In 1914 a young girl arrives at a eerie manor called Poll situated in Estonia. Her father, a phrenologist expelled from German universities, runs a laboratory there. The story of the girl’s first love, her personal as well as physical coming of age in a well-off German family living in Baltics, is a suggestive portrayal of the tensed fin de siècle which marks the eve of the First World War.

Chris Kraus, německý režisér s estonskými kořeny, studoval literaturu a pracoval jako žurnalista, než začal studovat film. V roce 2002 zfilmoval vlastní román Scherbentanz do celovečerního debutu. Následující Čtyři minuty (Vier Minuten, 2006) se staly festivalovou senzací a získaly řadu mezinárodních ocenění.

Chris Kraus, a German director of Estonian descent, had studied literature and worked as a journalist, before he started studying film. In 2002 ha made his first feature film based on his own novel Shattered Glass (Scherbentanz) followed by 4 Minutes (Vier Minuten, 2006) which became a festival sensation and won many international awards.

In order to avoid his problems, adolescent Dominik resorts to the world of chat rooms. He becomes enchanted by a group called Suicide Room in which he finds self-fulfilment and sense of life. Dealing with a dysfunctional family and declining traditional values, the Polish debut breaks these national taboos. The filmmakers relied on an impressive, dynamic, video-like form. The sequences illustrating Dominik’s perception of his second life on the internet are especially eye-catching as they have been inspired by Japanese comics strips.

Jan Komasa, polský režisér, nejprve studoval filosofii, ale v roce 2011 studium opustil a přešel na filmovou školu v Lodži. Jeho krátkometrážní snímek Fajnie, ze jestes (Dobře, že jsi, 2004) se umístil třetí v canneské soutěži Cinefondation. Po dokumentu Splyw (2007) a tvorbě pro televizi debutoval Místností sebevrahů.

Jan Komasa, a Polish director, started as a student of Philosophy but in 2011 left for the film school in Łódź. His short called Nice to see you (Fajnie, ze jestes, 2004) reached the third place in the Cinefondation competition in Cannes. After his documentary Splyw (2007) and production for the TV, he made his first appearance with Suicide Room.

Rare Exports

Stake Land / Země kůlů

Finsko Finland 2010 / 80min / Hraný Fiction / Režie Director Jalmari Helander / Scénář Script Jalmari Helander / Kamera DoP Mika Orasmaa F.S.C. / Střih Editing Kimmo Taavila / Zvuk Sound Tuomas Seppänen, Timo Anttila / Hudba Music Juri Seppä, Miska Seppä / Hrají Cast Onni Tommila, Jorma Tommila, Per Chistian Ellefsen, Tommo Korpela / Kontakt Contact Kinology

USA 2010 / 98 min / Hraný Fiction / Režie Director Jim Mickle / Scénář Script Nick Damici, Jim Mickle / Kamera DoP Ryan Samul / Střih Editing Jim Mickle / Zvuk Sound Graham Reznick / Hudba Music Jeff Grace / Hrají Cast Connor Paolo, Nick Damici, Kelly McGillis / Kontakt Contact MPI Media Group

Dnes je Santa Claus jen báchorka pro děti, ale ve starých legendách býval obávaným přízrakem. Zapomeňte na líbezné pohádky s bodrým vousáčem a sobím spřežením. Vyprávění o malém chlapci žijícím s otcem za polárním kruhem a americké korporaci, která kousek od jejich usedlosti objevila místo, kde dlí opravdový Santa, uhrane fantaskní atmosférou a originálním pojetím vánočního mýtu. Finský nadsazený snímek oživuje tradici lehce hororových dobrodružných filmů pro celou rodinu, jako byli legendární Gremlins.

Atmosférický snímek vzývaný jako nejlepší americký horor posledního roku lze popsat jako mix upírského filmu s chmurnou postapokalyptickou vizí Cesty (The Road) Cormaca McCarthyho v hávu westernové estetiky. Po rozšíření upírské epidemie se zhroutila společnost, zbytky lidí žijí v uzavřených komunitách a kolují zkazky o novém ráji na severu, kam krvežíznivé bestie nepronikly. Chmurná pou dospívajícího Martina v doprovodu hraničářského upírobijce ukazuje různé podoby světa vystaveného nadpřirozené zkáze.

Today, Santa Claus is just a fairy tale for kids, but old legends have it that he used to be a dreaded monster. Forget about sweet fairy tales about the white-bearded jolly fellow and his team of reindeers. The story of a little boy living with his father behind the Arctic Circle and an American corporation which discovers the real Santa’s dwelling near to the boy’s house, is a fanciful grotesque charmer and an original interpretation of the Christmas myth. The hyperbolic Finnish film revives the tradition of “soft” horror films for the whole family in the vein of the legendary Gremlins.

Jalmari Helander, režisér reklam a videoklipů se postupně vypracoval na předního profesionála v oboru ve Finsku. Jeho krátkometrážní hříčka Rare Exports Inc. (2003) se stala senzací YouTube. Po krátké variaci Rare Exports: The Official Safety Instructions (2005) stejnou premisu rozvinul do svého celovečerního debutu.

Jalmari Helander started as a commercial director and gradually became one of the leading professionals in Finland. His short called Rare Exports Inc. (2003) has become a YouTube sensation. After a short variation, Rare Exports: The Official Safety Instructions (2005), he developed the same theme into his first feature film.

This film with a unique atmosphere has been praised as the best American horror of the past year. A mixture of a vampire film, western elements and the gloomy post-apocalyptic vision of Cormac McCarthy’s The Road. After the vampire epidemic had spread, the society collapsed, remaining people live in the closed communities and there are rumours of the New Eden in the North. The gloomy journey of teenage Martin accompanied by a rough vampire slayer present us with various images of the world confronted with supernatural disaster.

Americký nezávislý filmař Jim Mickle se živí jako technik štábu kamery a osvětlení. Po třech studentských filmech Last Legs (1999), The Jam (2000) a The Underdogs (2003) našel ideálního spolupracovníka v herci a scenáristovi Nicku Damicim, s nímž vytvořil horor Mulberry Street (2006) i Zemi kůlů.

Jim Mickle, the American independent filmmaker earns his living as a camera and lighting grip. Having made three student films, Last Legs (1999), The Jam (2000) and The Underdogs (2003), he finally found an ideal collaborator in the actor and screenwriter Nick Damici. Together they’ve made Mulberry Street (2006) as well as Stake Land.

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

92


Vampires / Upíři

Winter’s Bone

95

Belgie Belgium 2010 / 88 min / Ostatní Other / Režie Director Vincent Lannoo / Scénář Script Vincent Lannoo, Frédérique Broos / Kamera DoP Vincent van Gelder / Střih Editing Frédérique Broos / Zvuk Sound Philippe Charbonnel, Guilhem Donzel, David Vranken / Hrají Cast Carlo Ferrante, Vera Van Dooren and Pierre Lognay / Kontakt Contact Left Field Ventures

USA 2010 / 100 min / Hraný Fiction / Režie Director Debra Granik / Scénář Script Debra Granik, Anne Rosellini / Kamera DoP Michael McDonough / Střih Editing Affonso Gonçalves / Zvuk Sound Damian Volpe / Hudba Music Dickon Hinchliffe / Hrají Cast Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt / Kontakt Contact Fortissimo Films

Jak vypadá obyčejný den upírské rodiny, jaký mají vztah k lidem a jak vypadá jejich společenství? Tyto a mnohé další otázky odhalí odvážná dokumentární sonda do života St.Germainových, typické upírské rodinky žijící na belgickém předměstí, jejíž nezbedný syn holduje nočním radovánkám a existenciálně rozervaná pubertální dcera touží být člověkem. Humorný mockument vytváří fascinující svět všední existence upírů žijících v sousedství lidí, který překypuje bizarními detaily a groteskními nápady.

Sedmnáctiletá Ree musí najít svého otce, který použil rodinný dům coby záruku na svou kauci a zmizel beze stopy. Ree nemůže zůstat se dvěma mladšími sourozenci a nesoběstačnou matkou bez střechy nad hlavou. Vydává se do rozlehlých lesů kolem Ozarku a snaží se prolomit zarputilé mlčení sousedů i příbuzných. Skvěle zpracovaný snímek s velmi věrnými výkony převážně neherců, opravdových obyvatel Ozarských kopců, jejich typickým akcentem i hudbou, byl po zásluze vyzdvižen nejen americkou filmovou akademií, ale i na světových festivalech.

How does an ordinary day of a vampire family look like? What is their relationship to people and their community like? These and many other questions will be answered in a daring documentary insight into the life of the St.Germains, a typical vampire family living on the suburb in Belgium. Their naughty son often indulges in late-night partying and their emo-like teenage daughter wishes to become a human being. The humorous mockumentary builds an original world around the daily existence of vampires and their human neighbours and fills it with surprising bizarre details and grotesque ideas.

Vincent Lannoo debutoval po řadě školních projektů, krátkometrážních snímků a videoklipů na poli celovečerní režie filmem Strass (2001), natočeným podle manifestu Dogma 95. Po realizaci série spotů na čokolády Côte d’Or režíroval thriller Ordinary Man (2005).

Vincent Lannoo, after completing several student projects, shorts and music videos, made his first appearance as a feature film director in Strass (2001) which was based on the Dogma 95 manifesto. Having finished a series of Côte d’Or chocolate spots, he directed the thriller Ordinary Man (2005).

The Whisperer in Darkness / Šepot v temnotách

USA 2011 / 100 min / Hraný Fiction / Režie Director Sean Branney / Scénář Script Sean Branney, Andrew Leman, H.P. Lovecraft / Kamera DoP David Robertson / Střih Editing David Robertson / Zvuk Sound Troy Sterling Nies / Hudba Music Troy Sterling Nies / Hrají Cast Stephen Blackehart, Conor Timmis, Andrew Leman / Kontakt Contact The H.P. Lovecraft Historical Society

Po úspěchu středometrážního Volání Cthulhu se tvůrci z H. P. Lovecraft Historical Society odhodlali k realizaci celovečerního projektu. Výchozí stylizací se tentokrát stala podoba fantastických béčkových snímků z 50. let, které se vyznačovaly atmosférickou černobílou kamerou a kutilskými mechanickými efekty. Toto zpracování dává adekvátní vyznění příběhu, v němž se racionalistický člověk postupně propadá do šílenství, když se před ním rozbaluje sí uctívačů a vazalů bytostí z jiné dimenze.

Supported by the success of the mid-length The Call of Cthulhu, the H. P. Lovercraft Society decided to make a feature film. This time, their stylistic inspiration comes from the classic B movies of 1950’ which were mostly done in black & white and featured do-it-yourself mechanical effects. This interpretation gives the right tone to the story in which a rationally thinking man is gradually falling into madness as he is revealing the network of followers and vassals of otherworldly creatures.

Sean Branney, spoluzakladatel H. P. Lovecraft Historical Society se podílel na scénářích audioher Dark Adventure Radio Theatre stylizovaných do rozhlasových her z 30. let a napsal scénář k Volání Cthulhu. Mimo aktivity společnosti je uměleckým ředitelem profesionálního divadla Theatre Banshee v Los Angeles.

Sean Branney is one of the founders of H.P. Lovercraft Historical Society, he also co-wrote the tales for Dark Adventure Radio Theatre resembling “1930’s” radio plays, and he is the author of the Call of Cthulthu screenplay. Apart from his activities in the Society, he is also the Art Director of Theatre Banshee, a professional theatre in LA.

17 year-old Ree embarks on a mission to find her father after he uses the family house as a way of securing his bail and disappears without a trace. Ree, taking care of her two young siblings and selfinsufficient mother can not let her home to be taken. Being turned out into the Ozark woods, Ree challenges her outlaw kin’s code of silence and risks her life to save her family. Perfectly worked film with authentic performance of the real inhabitants of Ozark, their typical accent and music, was worthily spotted not only by the Academy Awards but also by major film festivals.

První celovečerní film Debry Granik Down to the Bone zahajoval Filmový festival Sundance v roce 2004 a odnesl si z něj cenu za nejlepší režii. Winter’s Bone je její druhý film, nominovaný na Oscara ve čtyřech kategoriích a oceněný již 12 cenami na světových festivalech, včetně Sundance a Berlinale.

Debra Granik’s first feature film, Down to the Bone, opened at the Sundance Film Festival in 2004 and won the Best Director Award. Her second feature film, Winter´s Bone, received Oscar nomination in four categories and 12 awards from the international festivals including Sundance or Berlinale.

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

CELOVEČERNÍ FILMY / FEATURE FILMS

94


POROTA

96

Přehlídka evropských filmových škol European Film Schools Programme Państwowa Wyższa Szkoła Filmova, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTViT) Babie lato / http:// / Poranek / Sonata of Silence / Zmartwychwstanie / Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) Camera Obscura / Jessi / killsometime.com / Pilz / Tandem Universitatea Nationala de Arta Teatrala si cinematografica „I.L. Caragiale“ 15 iulie / Categoria Grea / Draft 7 / Extrasezon / Piscine, Germania

Hochschule für Fernsehen und Film München Apele Tac Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) Oshima / Power!

97


Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB)

Babie lato / Indian summer / Babí léto

Camera Obscura

2010 / 11 min / Hraný Fiction / Polsko Poland / Režie Director Maciej Cendrowski / Kontakt Contact PWSFTViT

2010 / 15 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Polina Gumiela / Kontakt Contact DFFB

Babí léto je příběh o schůzce v nákupním centru. Dva přátelé si domluví dvojité rande, ale ne všechno vyjde podle plánu...

Elena tráví léto doma ve velkoměstě. Kluk od vedle ji navštěvuje na střeše jejího bytu a dělá jí společnost v dlouhých letních dnech. Náhodné setkání s mužem z Eleniny minulosti je poslední šancí být spolu anebo se navždy rozdělit.

Indian Summer is a story of a date in a shopping centre. Two friends arrange a doubled date with girls. But events do not come according to plan...

Elena spends the summer at home in the big city. A neighbour boy pays her visits on the roof deck of her apartment and keeps her company on the long summer days. A chance encounter with a man from Elena’s past leads to one last chance of a renewed attachment, or maybe a final parting.

http://

Jessi

2010 / 12 min / Hraný Fiction / Polsko Poland / Režie Director Bartosz Kruhlik / Kontakt Contact PWSFTViT

2010 / 33 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Mariejosephin Schneider / Kontakt Contact DFFB

Dvanáctiletý Michal se chce přidat k partě svého staršího bratra. Ten ho spolu se svými kamarády vezme do lesa a všechno natáčejí na amatérskou kameru.

Jedenáctiletá Jessi žije u své pěstounky, zatímco její matka je ve vězení. Jessi se snaží najít vlastní identitu a útěchu, a tak utíká do malé vesnice, kde vyrostla. Až když Jessi odhalí svůj vnitřní svět svému okolí, dochází jí, že k životu, jak ho znala dřív, se nemůže vrátit.

12-year old Michal wants to join his elder brother’s group. The brother and his pals take Michal to the woods. They record everything with amateurish camcorder.

Eleven-year-old Jessi lives with a foster family while her mother is in prison. In search of self- identity and comfort, she runs away, back to the small village she grew up in. Not until Jessi reveals her inner world to the outside does she understand that there is no way for her to pick up her old life again.

Poranek / A Morning / Ráno

killsometime.com

2010 / 16 min / Hraný Fiction / Polsko Poland / Režie Director Justyna Tafel / Kontakt Contact PWSFTViT

2010 / 5 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Julia Langhof / Kontakt Contact DFFB

Ráno. Zimní ráno. Den jako každý jiný. A přesto se něco zdá být jiné…

Patnáctiletý chlapec čeká, kdy začne žít, a mezitím tráví čas na internetu. Krátký film o dospívání ve virtuální době.

A Morning. A winter morning. A day like any other. Yet something feels different...

Waiting for his life to begin, a 15-year old boy spends his time in the internet. A short film about growing up in virtual times.

Sonata of Silence / Sonáta ticha

Pilz / Fungus / Plíseň

2011 / 15 min / Hraný Fiction / Polsko Poland / Režie Director Robin Lipo / Kontakt Contact PWSFTViT

2010 / 22 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Lukas Feigelfeld / Kontakt Contact DFFB

Film o překračování sebe sama a plnění vlastních snů. Příběh na pomezí skutečnosti a snu, v krajině zvuků a subjektivního pohledu na svět.

Svět zaplavila hustá a hrozivá mlha. Matka s pětiletým synem hledá útočiště na venkově. Jediný lék proti nebezpečnému světu je koupelová esence, která neutralizuje kůži. Zlověstná mlha se blíží i do vesnice a situace graduje...

A film about surpassing one’s limits and fulfilling one’s dream. The story balancing between the reality and dreams, in the land of sounds and subjective perspective.

The World is covered in a thick and ominous fog. A mother and her 5 years old son are seeking refuge in the countryside. Their only cure of the dangerous outside world is a bath essence that neutralizes their skin. The dangerous fog arrives in the village. The situation escalates...

Zmartwychwstanie / Resurrection / Zmrtvýchvstání

Tandem

2011 / 20 min / Hraný Fiction / Polsko Poland / Režie Director Klara Kochańska / Kontakt Contact PWSFTViT

2010 / 6 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Polina Gumiela / Kontakt Contact DFFB

Jsou Velikonoce a dvacetiletá Olga se chystá navštívit svého otce, který žije sám mimo město. Bere s sebou svého nového přítele Janka a chce ho otci představit.

Krátce před Vánocemi se osmiletá Diana vydá do parku, aby splnila domácí úkol a nahrála zvuky ze svého okolí. Z diktafonu se stává nástroj k poznání světa, a nejen to…

It’s Easter time and the twenty year old girl Ola is going to visit her father, who lives alone out of the city. She takes Janek, her new boyfriend with her to introduce him.

Short before Christmas is the eight-year-old Diana out in the park recording sounds of her surroundings for class. The voice recorder becomes an instrument to discover the world but more than that…

99 Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Programme

Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Programme

98

Państwowa Wyższa Szkoła Filmova, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTViT)


Hochschule für Fernsehen und Film München

15 iulie / 15 July / 15. července

Apele Tac / Silent River / Tichá řeka

2011 / 12 min / Hraný Fiction / Rumunsko Romania / Režie Director Cristi Iftime / Kontakt Contact UNATC

2011 / 30 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Anca Miruna Lazarescu / Kontakt Contact Hochschule für Fernsehen und Film München

Bianka bere Florina na odpočinkový výlet. Otec jí nebere telefon, a tak se Florin nechá dotlačit k návštěvě, na kterou nemá náladu.

Bianca takes Florin for a relaxing weekend. Her father doesn’t answer the phone, so she pushes Florin into a visit he’s not in the mood for.

101

Rumunsko, 1986: Gregor a Vali chtějí utéct. Vzájemně se potřebují, přesto si však nedůvěřují. Jednou v noci se Gregorovy pochybnosti potvrdí. Nakonec zbývá jen doufat.

Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away. Both need each other, yet there is mutual distrust. One night Gregor finds his doubts confirmed. In the end only hope is left.

Categoria Grea / Heavyweight / Těžká váha 2010 / 12 min / Hraný Fiction / Rumunsko Romania / Režie Director Olivia Caciuleanu / Kontakt Contact UNATC

To, co se zdálo být v nenávratnu, se do našeho života může kdykoliv vrátit.

What seems to have passed, can always come back into our lives.

Draft 7 / Sedmá verze

Kunsthochschule für Medien Köln (KHM)

2011 / 24 min / Hraný Fiction / Rumunsko Romania / Režie Director Luiza Parvu / Kontakt Contact UNATC

Dva mladí herci se setkají v irské hospodě v centru Bukurešti a začnou zkoušet na svůj nový film. Zatímco čekají na režiséra, pomalu zkoumají své filmové postavy…

Two young actors meet in an Irish Pub downtown Bucharest and start rehearsing for their next film. Waiting for the director they start discovering their characters…

Extrasezon / Offseason / Mimo sezonu 2010 / 15 min / Hraný Fiction / Rumunsko Romania / Režie Director Raia al Souliman / Kontakt Contact UNATC

Přátelství dvou puberaček prochází zkouškou, když se jednoho dne ocitnou v motelovém pokoji a zjistí, že už nejsou děti a že nic v tomhle světě není zadarmo.

The friendship of two teenage girls is put to the test when one day, in a motel room, they realise they have grown up and that nothing in this world is for free.

Piscine, Germania / Pools, Germany / Bazény, Německo 2010 / 14 min / Hraný Fiction / Rumunsko Romania / Režie Director Emi Vasiliu / Kontakt Contact UNATC

Judith, podnikatelka ve středním věku, organizuje mezinárodní konferenci na obchodním veletrhu v současné Bukurešti. Musí přesvědčit své stárnoucí publikum, že to nejlepší, co pro sebe mohou právě te udělat, je koupit si německý bazén.

Organising an international conference at a commercial fair in contemporary Bucharest, middle-aged entrepreneur Judith has to convince an aging public that buying German pools would be the best thing for them right now.

Oshima 2010 / 30 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Lars Henning / Kontakt Contact Kunsthochschule für Medien Köln (KHM)

Smutný a vyčerpaný japonský businessman Oshima propásne navazující let poté, co zkolabuje na německém letišti. Vydává se na spontánní noční výlet cizím městem.

Oshima, a sad and exhausted Japanese businessman, misses his connecting flight after collapsing at a German airport. He’s taken on a spontaneous trip through the strange nocturnal city.

Power! / Síla! 2010 / 28 min / Hraný Fiction / Německo Germany / Režie Director Christina Ebelt, Mischa Leinkauf / Kontakt Contact Kunsthochschule für Medien Köln (KHM)

Návrat otroctví nebo snižování počtu hladovějících ve světě? Pět začínajících podnikatelů je konfrontováno s existenciálními otázkami v rámci semináře „Europitch“. Při hledání investorů se tato samozvaná elita německé ekonomie snaží optimalizovat své prodejní dovednosti vší SILOU!

The comeback of slavery or lowering the level of world hunger? Five start-up entrepreneurs, the participants in the business seminar „Europitch“, are confronted by existential questions. Searching for investors, the self-proclaimed elite of the German economy is trying to optimise their selling skills with all their POWER!

Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Programme

Přehlídka evropských filmových škol / European Film Schools Programme

100

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si cinematografica „I.L. Caragiale“


102

103

Doprovodný program Accompanying Events Pode Bal Light painting 3 zastavení s čerstvým filmem Amanita Design Fresh Film Ride Found and Lost + VoiceS Neveneffecten Výstava Vzdor Rozhovory Yes Men, Jan Komasa, Petr Marek


TWO DAYS WITH PODE BAL GROUP IN PONEC THEATRE

POROTA

104

Themes of the Workshop – using commercial strategies of advertising and PR in the independent creation – the role of media in contemporary art – the role of a press release – a media event – mystification/ principle of making things impossible for tactical reasons – demarketing – installation in the public space

Pode Bal worskhop

The workshop will be divided into two parts; the firs being a lecture on this topic, including several case studies focused on the work of Pode Bal. The first is open to everybody who’s interested. Most of the workshop is dedicated to its interactive part in which the participants will be trying to work out their own projects. This part of the workshop has a limited capacity so it is necessary to make reservation. WORKSHOP PROGRAMME Thursday 25th August 10 – 12 am Lecture 1 – 3 pm Choosing the theme, confrontation of the first ideas, proposing the strategy and the way of putting it into effect Friday 26th August 10 – 12 am Brain storming and working on the concept, discussion on effectiveness and the target group, potential impact, comparison with similar projects from the past 1 – 3 pm Working on the projects The workshop is for free. The lecture will be interpreted into English, interactive part will be only in Czech. In case you want to participate in the interactive part, please send your reservations to workshop@freshfilmfest.net until 24th August, 5 pm. The premises of the theatre offer Wi-Fi. It is recommended to bring your own PC for the interactive part.

Light painting

DVA DNY SE SKUPINOU PODE BAL V DIVADLE PONEC Umění vychází z osobní zkušenosti a zároveň z prostředí, ve kterém se jeho tvůrce pohybuje. Prostřednictvím umělecké tvorby je možné zpětně zasahovat do tohoto prostředí, polemizovat s ním a vytvářet kritický dialog. Vytvářet antiprostředí, bez kterého by všechna prostředí byla neviditelná... Proč využívat současné komunikační strategie v nezávislé tvorbě? Současná kultura je více a více reklamní, protože reklama se proti jejím projevům nevymezuje, ale zaměstnává její odnože pro vlastní účely. (Avantgarda byla vždy pokusnou laboratoří pro masovou kulturu a komerci.) Současná kultura je prorostlá reklamními principy natolik, že není možné je ignorovat. Umění (nebo i aktivistické projekty), které se chce aktivně účastnit neustále probíhajícího dialogu ve společnosti, prostřednictvím kterého se formují názory a hodnoty, musí s reklamními principy počítat. A to bu chápat jejich dominantní roli a vliv v souvislosti s vlastní tvorbou, anebo přímo využívat komerčních mechanizmů a strategií jako nástroj ve své tvorbě. Témata workshopu: – využití komerčních strategií reklamy a PR v nezávislé tvorbě – úloha médií v současném umění – role tiskové zprávy – mediální událost – mystifikace / princip taktického znemožnění – demarketing – instalace ve veřejném prostoru

Workshop bude rozdělen do dvou částí; první je přednáška na dané téma, společně s několika případovými studiemi z tvorby skupiny Pode Bal. Tato část je volně přístupná všem zájemcům. Většina workshopu je složená z interaktivní části, kde se účastníci postupně pokouší vypracovat vlastní projekty. Kapacita této části workshopu je omezena, a je tudíž nutné se přihlásit předem. PROGRAM WORKSHOPU čtvrtek 25. 8. 10. 00 – 12.00 Přednáška 13.00 – 15:00 Zvolení námětu, konfrontace prvních nápadů, navržení strategií a způsobů realizace pátek 26. 8. 10.00 – 12.00 Brainstorming a práce na konceptech, diskuze o efektivnosti a cílové skupině, potencionální dopad, srovnání s podobnými projekty z minulosti 13.00 – 15. 00 Rozpracování projektů Workshop je přístupný zdarma. Přednáška bude tlumočena do anglického jazyka, workshop bude veden pouze v češtině. V případě zájmu o interaktivní část workshopu se prosím přihlaste na adrese workshop@freshfilmfest.net do 24. 8. do 17 hodin. V prostoru divadla je k dispozici WIFI, na interaktivní část doporučujeme přinést si vlastní notebook.

CIANT pořádá: Light Painting Workshop

Datum: 26. a 27.srpna / Začátek: 22.00 / Sraz před Palácem Akropolis Andrej Boleslavský a Klára Jakubová představí nové možnosti zapojení moderních technologií do staré fotografické techniky, kterou používal už Man Ray. Light painting − nazývaný také space writing − je fotografická technika, při které se pracuje s pohybem světla v průběhu času, během něhož snímek vzniká. Workshop light paintingu je otevřený všem zájemcům s kreativním duchem, kteří si v něm mohou najít vlastní výraz, a techniku light paintingu tak dále zdokonalit. Během nočního workshopu bude prostor jak pro individuální kreativce, tak pro zapojení se do kolektivní světelné performance. Doporučená výbava: vlastní fotoaparát s možností manuálního nastavení času závěrky, stativ. Ukázka light paintingu: http://transgenesis.cz/lunchmeat/

CIANT invites you to the Light Painting Workshop

Date: 26. and 27.srpna / Start: 22.00 / Meeting in front of Acropolis Palace Andrej Boleslavský and Klára Jakubová will present some new ways to incorporate modern technologies into an old photography technique which was already used by Man Ray. The technique known as light painting, or space writing, uses the movement of light within the period when the picture is being made. Light Painting Workshop is open to all people with creative mind who might find their own expression and make some further improvements to the technique. During the night workshop, enough room will be given to both individual creation as well as collective light performance. Recommended equipment: your own camera with manual timer of the shutter, tripod. For more light painting see: http:// transgenesis.cz/lunchmeat/

105 Doprovodný program / Accompanying Events

The Art stems from personal experience and at the same time, from the environment which surrounds the creator. Artistic creation makes it possible to affect this environment retrospectively, argue with it and develop a critical dialogue. To create an anti-environment without which all other environments would be invisible. Why shall we employ contemporary communication strategies in independent creation? Current culture is more and more commercial-like as advertising does not reject its expressions, on contrary it uses its branches for its own sake. (Avant-garde has always served as an experimental laboratory for mass and commercial culture.) Contemporary culture is permeated with advertising principles to such extent which makes it impossible to ignore them. If the Art (or activist projects) wants to participate actively in the constantly ongoing social dialogue which formulates opinions and values, it has to take into account advertising principles too. The Art can either understand their dominant role and influence on artistic creation or make direct use of commercial mechanisms and strategies as a means of its own creation.


Novinky od Amanita Design News by Amanita Design

106

„3 zastavení s čerstvým filmem“ “3 Meetings with Czech Film” Místo: Kino Světozor, prostor pod schody nalevo od pokladny kina. / Termín: 25. − 27. 08. 2011, vždy od 14 do 18 hodin / Vstup zdarma / Kapacity dílen jsou omezené, pro rezervaci konkrétního data a času prosím pište na aeroskola@kinoaero.cz. Ve 3 dílnách nabídnou lektoři Aeroškoly zájemcům všech věkových kategorií seznámení se základními pravidly filmařské práce a jejich okamžité praktické vyzkoušení. Kameramanská dílna Realizace krátkého filmového námětu s předepsaným užitím jednotlivých filmových záběrů. (vhodné pro skupiny) Střihová dílna Osvojení si základních pravidel střihu. Vytvoření hotového tvaru spojením předem připravených filmových záběrů anebo práce na vlastním materiálu vzniklém při práci v kameramanské dílně. Animační dílna Práce na prosvětlovacím stole formou stop-motion animace. Oživení tvarů z netradičního materiálu. Animace malby, sypkého materiálu apod. Dílna bude mít 2 pracoviště, kde můžou zároveň pracovat 2 až 4 lidé. Aeroškola je edukační sekce pražských kin Aero, Světozor a Oko. Nabízí spektrum filmově-vzdělávacích programů pro školy i volný čas dětí a dospělých, mimo jiné třeba Malou školu animace, filmový tábor Aertěk, víkendové programy pro rodiče s malými dětmi nebo workshopy pro učitele.

Where: Světozor Cinema, the room under the stairs, go left from the ticket office. / When: 25th – 27th August, every day from 2 – 6 pm / Free / The workshops have limited capacity. In order to make reservation for particular day, please email us at aeroskola@ kinoaero.cz. Aimed at visitors of all age groups, these 3 workshops conducted by AeroSchool instructors will teach you about basic rules of filmmaking which will be immediately put into practice. Cameraman Workshop A brief film theme made with the use of the prescribed film shoots. (suitable for groups) Film Editing Workshop Learn the basic rules of editing. Create the final version using the pre-filmed shoots or your own material made while participating in the Cameraman Workshop. Animation Workshop Work on a still life table using stop-motion animation. Things from original material brought to life. Animation of painting, powdery material etc. The workshop will take place on two venues suitable for 2 to 4 people working simultaneously. AeroSchool is a training section of the three Prague-based cinemas – Aero, Světozor and Oko. It offers a wide spectrum of film trainings for schools as well as adults and children who want to spend there their free time. Among others, there will be for example Little School of Animation, film camp Aertěk, week-end programmes for parents with small children or workshops for teachers.

Palác Akropolis / 27. 8., 11:30 hodin

Akropolis Palace / 27th August, 11,30 pm

Amanita Design je malé české nezávislé vývojářské studio zaměřující se na tvorbu počítačových her. Založil ho Jakub Dvorský, když v roce 2003 absolvoval na VŠUP svou závěrečnou prací v podobě neplacené flashové hry s názvem Samorost. V roce 2005 se přidává Václav Blín coby animátor a vzniká Samorost 2. Od té doby jsme našli několik skvělých spolupracovníků: hudebníka Tomáše FLoex Dvořáka, programátory Davida Olivu a Jana Wernera, malíře Adolfa Lachmana, zvukaře Tomáše ‘Pif’ Dvořáka a animátora Jaromíra Plachého. Kromě počítačových her studio vyprodukovalo několik videoklipů, webových stránek, animací, ilustrací a produkčního designu.

Amanita Design is a small independent video game development studio based in the Czech Republic. It was established in 2003 when Jakub Dvorský graduated from the Academy of Arts in Prague with a free online flash game called Samorost as his thesis project. In 2005 Václav Blín joined as a studio animator and Samorost 2 was created. Since then, we have found several excellent collaborators: musician Tomáš ‘Floex’ Dvořák, programmers David Oliva and Jan Werner, painter Adolf Lachman, sound maker Tomáš ‘Pif’ Dvořák and animator Jaromír Plachý. Besides computer games, the studio created also a couple of music videos, websites, animations, illustrations and production design.

Jakub Dvorský, který letos zasedá v porotě Theatre Optique, představí na nové projekty Amanita Design, mezi nimiž nebudou chybět hry Samorost 3 a Botanicula.

Jakub Dvorský, a member of this year’s Theatre Optique Jury, will present the new projects by Amanita design including games like Samorost 3 and Botanicula.

Botanicula je nenáročná, veselá, dobrodužná hra vytvořená Járou Plachým, studiem Amanita Design a alternativním duem DVA, kteří jsou zodpovědní za hudbu a zvuky. Ve hře ovládáme pět hlavních hrdinů, podivných stromových potvůrek, kteří se snaží zachránit poslední semínko svého domovského stromu před zlovolnými parazity. Vydání hry se připravuje pro PC, Mac, iPad a další tablety na konec tohoto roku.

Botanicula is an undemanding, funny and adventurous game created by Jára Plachý, Amanita Design studio and alternative duet called DVA who are in charge of music and sound. The game features five main characters, weird tree creatures, who are trying to protect the last seed of their home tree against wicked parasites. The game is supposed to be issued for PC, Mac, iPad and other graphic tablets at the end of this year.

Samorost 3 je pokračování populárních hříček Samorost a Samorost2, ale tentokrát jako plnodélková hra ve Full HD grafice a s podstatně propracovanějším herním designem. Hra je v současné době hlavním projektem studia Amanita Design a vývoj je teprve v počátcích, takže datum vydání je prozatím ve hvězdách.

Samorost 3 is the continuation of popular Samorost and Samorost 2, however, this time it’s a full-length game with Full HG graphic and much more elaborated game design. Currently, the game is the main project of Amanita Design studio. As its development has just begun, the date of issuing is written in the stars.

107


108

Found and Lost + voiceS Found & Lost

Duet, který vytvořila švédská tanečnice, choreografka a performerka Charlotta Öfverholm pro skupinu VerTeDance. Charlotta Öfverholm ve své tvorbě kombinuje tanec, divadlo, ale nebojí se i dalších experimentů. Její choreografie Found & Lost je fyzické, poetické a humoristické dílo pro silné ženy. Švédská tanečnice, choreografka, performerka Charlotte Öfverholm je představitelkou fyzicky náročného, syrového pohybového divadla. Ve svých performancích se nevyhýbá drsným, někdy až sebedestruktivním obrazům lidského těla. Jejich tématy jsou především křehkost a brutalita mezilidských vztahů a rozkladná agresivita současného světa. Charlotta Öfverholm pochází ze Švédska, ale dlouhou dobu žila a pracovala v New Yorku, kde tančila se skupinami jako například Bill T. Jones/ Arnie Zane Dance Company, s Dwightem Rhodenem (Desmond Richardsons Complexions) či s Footprints Dance Company. V letech 1998–2000 působila také v proslulém londýnském souboru DV8 Physical Theatre. V Čechách se proslavila spoluprací s choreografem Janem Kodetem na díle Lola a Mr. Talk a bylo nominováno na cenu Thálie v roce 2005. Choreografie: Charlotta Öfverholm
 Tančí: Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková
 Ligth design: Pavel Kotlík
 Produkce: Markéta Faustová
 Hudba: Johnny Cash, Plastikman, Collage
 Další informace: www.vertedance.com

Found & Lost

Saturday 27th August, 8 pm Ponec Theatre Entrance fee with accreditation for FFF CZK 90 Full entrance fee CZK 150 Discounted entrance fee for students, seniors and physically challenged CZK 100 A duet created by Swedish dancer, choreographer and performer Charlotta Öfverholm for VerTeDance Dance Company. Charlotta’s works are combination of dance, theatre and other experiments she is not afraid to make use of. Her piece called Found & Lost is a physical, poetic and humorous choreography for strong women. Swedish dancer, choreographer and performer Charlotta Öfverholm represents physically demanding and raw movement theatre. Her performances don’t miss rough, sometimes even self-destructive, pictures of human body. The performances are focused especially on fragility and brutality of relationships and destructive aggression of the present world.

voiceS

Taneční film o problému mnohočetné poruchy osobnosti. Příběh ženy, která je konfrontována se svými odlišnými identitami, je založen na skutečném případu jedné rodiny. Teta Marta žije s cizí bytostmi, které ji, zdá se, velmi dobře znají. K tomu, aby porozuměla, kdo jsou, se rozhodne k jednoznačnému řešení. Připravuje se na největší událost svého života. Sedí před zrcadlem a je hypnotizována svým vlastním obrazem... Film získal na festivalu Avanca 2011 v Portugalsku cenu za Nejlepší video film!

A dance film about the phenomenon of the multiple personality disorder by Yuri Korec in Cooperation with cieLaroque/helene weinzierl and dna production Bratislava. The story of a woman who is confronted with her distinct identities is based on an authentic history of one family. The aunt Marta lives with strangers who seem to know her very well. To understand who they are, she decides for an ultimate solution. She is getting ready for the biggest event in her life. Sitting in front of the mirror, she is hypnotized by her own reflection.. Film won prize for Best video film at Avanca festival in Portugal in 2011.

Yuri Korec & Peter Bebjak

Scénář: Yuri Korec a Peter Bebjak Choreografie: Yuri Korec Hudba: Oliver Stotz Kamera: Martin Žiaran Spolupracující choreograf: Helene Weinzierl Účinkují: Helena Arenbenrgerová, Viviana Escalé, Tereza Ondrová, Stanislava Vlčeková, Róbert Tirpák Režie: Peter Bebjak Film vznikl ve spolupráci s cieLaroque/helene weinzierl a D.N. A. projektem Bratislava.

Yuri Korec & Peter Bebjak

screenplay by Yuri Korec and Peter Bebjak choreography by Yuri Korec music by Oliver Stotz director of photography Martin Žiaran co-choreography Helene Weinzierl cast Helena Arenbenrgerová, Viviana Escalé, Tereza Ondrová, Stanislava Vlčeková, Róbert Tirpák directed by Peter Bebjak

Charlotta Öfverholm comes from Sweden but spent long time living and working in New York where she danced together with the dance companies like for example Bill T. Jones/ Arnie Zane Dance Company, with Dwight Rhoden (Desmond Richardsons Complexions) or Footprints Dance Company. From 1998 to 2000 she performed with the well-known London based dance group – DV8 Physical Theatre. In the Czech Republic she became famous for her collaboration with choreographer Jan Kodet. Their joint piece “Lola and Mr. Talk” received nomination for 2005 Thalie Award. Choreography: Charlotta Öfverholm
 Dancers: Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková
 Light design: Pavel Kotlík
 Production: Markéta Faustová Music: Johnny Cash, Plastikman, Collage
 Further information: www.vertedance.com

Neveneffecten První televizní vystoupení tohoto kabaretu v roce 2002 nabídlo divákům pozoruhodný skeč – Jonas Geirnaert a Lieven Scheire v něm zmlátili velkého medvídka převlečeného za obřího králíčka. Skeč nebyl publikem přijat právě vřele. Nicméně jeho pozitivem bylo, že Koen De Poorter oba členy kabaretu zkontaktoval a stal se dalším členem Neveneffecten. V roce 2004 dotváří kvartet Jelle De Beule, až dosud v Neveneffecten působící pouze coby velmi neschopný jevištní technik. Se svou show kabaret putuje po Nizozemí a Flandrech a následně připravuje i televizní skeče. Nejkontroverzněji zapůsobila jejich poslední TV show BASTA, kde zdařilé mystifikace zmátly nejen diváka, ale i významné instituce a vyvolaly v zemi doslova mediální bouři.

This cabaret made its first TV appearance in 2002 presenting the viewers with an interesting sketch – Jonas Geirnaert and Lieven Scheire beated up a big teddy bear dressed as a giant bunny. The sketch definitely didn’t receive any positive acceptance. However, the good thing was that Koen De Poorter contacted both cabaret members and joined the group. Jelle de Beule, who had until then been their highly incompetent stage technician, completed the NEVENEFFECTEN quartet in 2004. They have been touring the Netherlands and Flanders with their show and prepared some TV sketches too. Their latest TV show BASTA caused a lot of controversy as they managed to fool not only their audience but also some significant institution which led to the great turmoil in the local media.

109 Doprovodný program / Accompanying Events

Sobota 27. 8., 20 hodin Divadlo Ponec Vstup s akreditací FFF 90,- Kč Plné vstupné 150,- Kč Slevněné pro studenty, důchodce a ZTP 100,- Kč

voiceS


110

111 DOPROVODNÝ PROGRAM

Fresh Film Ride Vzdor Defiance 24. – 28. 8., Palác Akropolis

24th – 28th August, Palác Akropolis

Výstava fotografií Romana Dietricha vytvořených pro vizuál letošního Fresh Film Festu. Roman Dietrich zachytil téměř dvacet tváří vzdorujících silnému proudu větru. Koncept spojuje dva motivy, svěží proud v kinematografii, který představuje náplň i název festivalu, a punkový vzdor, což je jeho letošní téma.

Exhibition of the photographs by Roman Dietrich who made them for this year’s Fresh Film Fest visuals. Roman Dietrich captured almost twenty faces defying the strong stream of air. The concept unites two motives – the breath of fresh air in cinema, represented in the Festival’s title too, and punk-like defiance, the theme of this year’s Festival.

Roman Dietrich *1970 Absolvent oboru výtvarné fotografie na pražské FAMU. Věnuje se převážně módní a reklamní fotografii.

Roman Dietrich *1970 A graduate of FAMU, Department of Photography. He works mainly as a fashion and advertising photographer.

Festival děkuje fotografovi a také všem foceným kamarádům, za to že byli ochotni vzdorovat.

The Festival thanks to the photographer and the friends captured in the pictures for their willingness to defy the wind.

Partnerem výstavy je Sluka Studio – Velkoplošný FineArt tisk fotografií, reprodukcí a digitální tvorby.

Partner of the exhibition is Sluka Studio -- Large format FineArt prints of photos, ectypes and digital works.

Za filmy z Fresh Film Festu na kole. pátek, 26.8. 2011

Fresh Film Fest by bike Friday 26th August 2011

Cyklojízda s projekcemi krátkých filmů z programu letošního Fresh Film Festu. Cílovou zastávkou je letní kino v Riegrových sadech, kde proběhne projekce filmu Země kůlů, atmosférický snímek, který je označován jako nejlepší americký horor posledního roku.

Take a bicycle ride through the short films screenings at this year’s Fresh Film Fest. The final destination is the Rieger Park where screening of Stake Land will take place. It is an atmospheric film which has been termed as one of the best American horrors of the past year.

Fresh Film Ride se koná ve spolupráci s iniciativou za bezpečnou, zdravou a živou Prahu Auto* Mat, jejímž posláním je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze. Auto*Mat se věnuje rozvoji sítě cyklistických stezek a tras a tradiční součástí jeho činnosti jsou pravidelné cyklojízdy a podzimní zážitkový festival Zažít město jinak. Zastávky 18:30 start u galerie (A)Void Náplavka pod Rašínovým nábřežím, Praha 2 19:30 2. zastávka v baru Mrtvá Ryba Benátské ulice 4, Praha 2 20:30 3. zastávka Letní kino Fresh Film Festu Riegrovy Sady vedle Mlíkárny, Praha 2 Aktuální informace také na www.auto-mat.cz a www.freshfilmfest.net

Fresh Film Ride has been organized in co-operation with Auto* Mat, a civil initiative aiming at safe, healthy and living Prague. The main focus of the organisation is to support and develop walking, cycling and using public transport in Prague. As a part of their work, they improve the network of cycling paths and routes and organize regular bicycle rides and autumn entertainment festival called Experience the City Differently (Zažít město jinak). Stops 6,30 pm 1. start at (A)Void Gallery Náplavka under Rašín’s river bank, Prague 2 7,30 pm 2. stop in the bar called Mrtvá Ryba (The Dead Fish) Benátská street 4, Prague 2 8,30 pm 3. stop in the summer cinema of Fresh Film Fest Rieger Park next to Mlíkárna, Prague 2 For up-to-date information see also www.auto-mat.cz and www.freshfilmfest.net


Rozhovor s Janem Komasou Interview with Jan Komasa

Za Yesmeny odpovídal Mike Bonanno.

Answered by Mike Bonanno

Šimon Šafránek Instinkt

Jak na vás přišla touha změnit svět? Bylo to náhlé uvědomění? Ne, vůbec to nebylo naráz! Ale postupně mi to nějak došlo.

Was there a single moment in your youth when you realized you have to give it a try to change the world? No, no single moment! But it did gradually dawn on my.

Rozhovor s Janem Komasou, režisérem filmu Místnost sebevrahů

Interview with Jana Komasa, director of the film Suicide Room

Proč ovšem většina lidí svět měnit nechce? Kapitalismus dokáže lidi připravit o čas a udělat z něj zboží. Tím pádem lidé nemají čas něco udělat, nebo alespoň mají dojem, že jej nemají, stejně jako prostředky. A pak je tu bezmoc – lidé mají pocit, že stojí proti nepřekonatelnému protivníkovi. A to je pravda, pokud jednají na vlastní pěst. Vzhledem k tomu, jak se vyvinul náš právní systém, je kolektivní akce jediným způsobem, jak bojovat s nadvládou peněz.

In reverse, why do you think the majority of people just don’t do anything? The culture of capitalism does a really good job of eliminating people’s time and turning it into a commodity. So often people simply lack the time to do something, or at least they have the perception that they lack the time and resources. There is also the issue of powerlessness – people feel like they are up against an impossible adversary. And they are if they act alone. Collective action is the only way to fight money-power given the way this legal system has evolved.

Suicide Room kombinuje hranou akci se světem počítačové animace, vypráví o klukovi se sebevražednými tendencemi, který se téměř utopí v počítačové hře. V katolickém Polsku přitom sebevražda nejspíš není úplně populárním řešením životní situace, ne? Vůbec jsme nepřemýšleli o katolických aspektech. Nám šlo o to, aby o filmu mohli přemýšlet lidé v Anglii, Francii a vůbec venku. Původně jsme to taky chtěli natočit v angličtině, proto jsme nejdřív vymysleli název Suicide Room, polský překlad „Sala samobojcow“ zní dost divně. K té univerzalitě mě svým způsobem inspiroval Bessonův Leon – jasně, odehrává se nejspíš v New Yorku, ale nehraje to roli. Jde především o příběh zabijáka a čtrnáctileté holky. Takže já taky nemusím popisovat, kde se nacházíme nebo jaká je v Polsku situace.

Sucide Room combines live action with computer animation, it tells the story of a boy who’s prone to suicide and almost gets drowned in a PC game. However, a suicide is probably not the most popular way of solving one’s life problems in Catholic Poland, is it? We didn’t have Catholic aspects in mind, not at all. We wanted that the films appeals to people in Britain, France and other countries in general. Originally, we were planning to make the film in English, that’s why we came up with the title Suicide Room as the Polish translation “Sala samobojcow “ sounds quite weird. In terms of universality, I was partly inspired by Besson’s Leon – well, it’s probably taking place in New York but that’s not important. Above all, it’s the story of a killer and a fourteen years old girl. So, I also don’t have to explain where we are and what is the situation in Poland.

Suicide Room se odehrává především v noci, postavy připomínají upíry. Uvažovali jsme o tom, že by skutečně byli upíry! Ovlivnilo mě Svítání. Chtěl jsem ale vytvořit drama. Nakonec jsme herce jenom namaskovali nabledo a všechny denní scény jsme převedli do nočních.

Suicide Room is taking place mostly at night with its characters resembling vampires. Actually, we were really thinking of making them vampires! I was influenced by the Twilight. But I wanted to create a drama. In the end, we used a very pale make up and made all the day scenes into night scenes.

Ve filmu je několik výjimečných scén, jako třeba ta z maturitního plesu, které vynikají autenticitou. Jak jste je točil? Maturiák je v Polsku tradiční událost, já jsem chtěl ale ukázat jeho temnější stránku. Dějí se tam bláznivé věci. Nechal jsem tady hercům prostor na improvizaci, holky mluví o vlastních zkušenostech... jsou to áblice! Měly jedno pivo a úplně se z toho ožraly, protože tam panovalo ohromné napětí a vzrušení: všichni věděli, že scéna skončí polibkem, nikdo ale nevěděl, jak se k němu dopracujeme. Při takových scénách jsem hercům říkal: „vy znáte svět svých postav, ty světy navzájem kolidují a vy přece víte, co v takové situaci dělat. Nemusím k tomu pak režijně nic dodávat.

There are several unique and very authentic scenes in the film, for example the one from the prom night. How did you make them? The prom night is still a very traditional event in Poland and I wanted to show its dark side. Many crazy things happen there. So, I let the actors improvise, the girls were talking about their personal experience … they are real hoydens! They had just one beer but got drunk as hell because the atmosphere was very tensed and excited – everybody knew that the scene ends with a kiss but nobody knew how we were going to get there. While shooting such scenes, I used to tell the actors: “you know the inner world of your characters, these worlds collide with each other and you know what to do in such situations.” This way, I didn’t have to add anything as a director.

Myslíte, že internet může napomoci nějaké změně? Díky internetu je rozhodně jednodušší a levnější šířit mezi lidmi informace o různých akcích. Stačí se podívat třeba na Wikileaks a je jasné, že díky internetu lze dosáhnout i vyšší transparentnosti. Který z vašich projektů je pro vás osobně nejdůležitější? Všechny mi připadají důležité, a to z různých důvodů. Zrovna te učíme aktivisty naše metody. Jde o Laboratoř Yes (www.yeslab. org), která lidi učí dělat vtipné a smysluplné hříčky, jakými jsme prosluli. Díky tomuhle projektu se naše aktivity zmnohonásobí! Stalo se vám někdy, že jste byli odhaleni ještě předtím, než jste vylezli na jeviště? Ne, nikdy. Několikrát na nás přišli během akce, ale vždycky už bylo pozdě, aby nám to organizátoři mohli zarazit! Fresh Film Fest promítá studentské filmy a filmy mladých filmařů. Máte pro ně nějakou radu? Pracujte levně a zkuste udělat něco troufalého. A udělejte to hned, nečekejte na peníze. Když se budete snažit získat peníze na něco drahého, tak nakonec neuděláte nic a ten čas vám uteče, především v téhle době. To se vám nesmí stát! A ještě jedna věc, snažte se svým talentem pomoct vyřešit problémy naší civilizace. Asi to zní trochu bombasticky, ale když vidíte, že nám svět každou chvíli může shořet na popel, tak vás taková slova napadnou sama! Jak vidíte dnešní svět? Trpí hroznou rakovinou. Někteří tomu říkají kultura kapitalismu – náš způsob života je neudržitelný, a pokud v tom budeme pokračovat, odsoudíme většinu lidí k smrti. Musíme přijít s něčím udržitelným. Naštěstí je celkem málo těch, kteří rádi vymění dlouhodobé zdraví planety za krátkodobý zisk, takže když se všichni spojíme, nebude tak těžké porazit je. Jenom škoda, že to došlo až sem.

Do you think the Internet might change anything in that respect? The Internet is definitely making it easier and cheaper for people to get the word out about actions. And one only need look at something like Wikileaks to see how it can be effective as a tool for transparency. What one of your missions do you personally find the most important? At the moment they all seem important for different reasons. At the moment we are in the process of training other activists to use our methods. The program is called The Yes Lab, (www.yeslab.org). Its a system for teaching people how to do the kinds of funny and meaningful mischief we’re known for. That project is working to multiply our activities manyfold! Did it ever happen you were de-masked before you could take on the stage? Never before we went on stage. We were found out during an event on a few occasions, but it was always too late for the organizers to stop it from happening! Fresh Film Fest showcases student/youth filmmaker can you share a single advice for them? Work cheap, and try to do something daring. And do it now, don’t bother waiting for raising money. If you try to raise money to make something expensive, especially in this climate, you might not make anything at all and years will have gone by. Don’t let that happen to you! One other thing: use your talents to help solve the problems that civilization faces. I know that sounds a bit bombastic, but when you see the world going up in flames, that kind of language comes to mind! What is your view of the world of today? The world today is suffering from a terrible cancer. Some call it the culture of capitalism – we are leading a way of life that is unsustainable, and by continuing we condemn most people to death. We need to stop that, and replace it with something sustainable. Fortunately for hope, there are just a small number of people who are content to exchange the long-term health of the planet for just a little more short term profit, so fighting them should be easy when we all band together. Unfortunately, it has to come to that.

Máte na sobě triko s výjevem, které mi velmi připomíná animace z filmu. Je to moje triko! Navrhovala ho španělská výtvarnice Victoria Frances, která je populární mezi emaři a gotiky. Byla to naše inspirace pro avatary, které hrdiny reprezentují v prostředí virtuálního světa. Takže jste gotik, stejně jako vaši hrdinové? Jasně. A říkal jsem si, že by to mohl být prima symbol a nějaké uznání Victorii, že nás inspirovala.

You are wearing a T-shirt with a picture reminding me of some film animation. It’s my T-shirt! It was designed by a Victoria Frances, a Spanish illustrator, who’s very popular among Emos and Goths. It was our inspiration for avatars who represent the characters in the virtual world. So you are a Goth, same as your characters? Of course, I am. I thought this might be a good symbol and a tribute paid to Victoria for the inspiration she gave us.

113 Doprovodný program / Accompanying Events

Doprovodný program / Accompanying Events

112

Rozhovor s Yesmeny Intewiev with The Yes Men


114

Rozhovor s Petrem Markem Interview with Petr Marek Režisér, scenárista, herec a muzikant se na Fresh Film Festu představí ve dvou rolích. Coby režisér uvede svou novinku Nic proti ničemu, zároveň na festivalu udělí filmovou lekci, v jejímž rámci také promítne čtyři své oblíbené filmy. Uplatňuje se ve vaší tvorbě téma vzdoru? Snad jedině co se týče produkce. Vlastně jsem přišel na definici „nezávislého“ filmu: je to ten film, který když se mi nepovede, tak mě nic nedonutí ho uvést. Ale myslím, že to není žádný „vzdor“. Je to prostě jen praktické. Vyhnu se ostudě. Na festivalu uvedete Lekci, co pro vás bylo při sestavování programu nejdůležitější? Sáhnul jsem po čtyřech českých filmech, které mi přijdou obsahově nejkomplexnější a výrazově zcela svobodné. Co bylo prvotním impulzem k natáčení vašeho nového snímku Nic proti ničemu? Dva první impulzy: účast při procesech proměny Strany Zelených v roce 2005 a chu zachytit oblíbené herce divadla LÁHOR/ Soundsystem. To pnutí demokratů být fašisty je tak lákavé! A ti oblíbení herci jsou zároveň oblíbení lidé. Jinak mi to nejde. Pracujete ve svých filmech záměrně s divadelními soubory, nebo jde o shodu náhod? Vždycky vycházím nejprve z konkrétních lidí, se kterými chci pracovat, a pak teprve vzniká námět. Díky tomu se nemusím zabývat hledáním herců pro postavy, ale postavy vytváříme už společně pro konkrétní lidi. A to, že jsou to divadelní herci, je jen shoda náhod, že ty moje prostě ještě nikdo do filmu neobsadil. Máte rád divadelní herectví? Nesnáším ho. Ty mé herce divadelní diváci nemají moc rádi. Jsou na jeviště moc civilní, „filmoví“. Nejsou třeba moc slyšet v desáté řadě. Ale když chcete být přirození, nemůžete řvát „prosím tě, můžu ti něco pošeptat?“ Jsou vaše „špinavé“ filmy záměrnou opozicí vůči přeleštěné estetice mainstreamové kinematografie? Ne. Jen to mám takhle přirozeně rád. S chybama, přeřekama... Díky nim mám pocit že to dýchá. Ale stejně tak mám rád i technicky dokonalé filmy. Nejsem blázen, aby mi vadil třeba Kubrick jen proto, že má všechno perfektní! Učíte režii na FAMU, co mladým českým režisérům nejvíc chybí? Ale vždy neexistuje žádná skupina „mladých českých filmařů“, která by měla komplexně nějaký společný problém! Jsou jenom jednotliví lidé. A to, co spoustě chybí, pak třeba dva mají. A to stačí. Máte nějaké doporučení pro mladé filmaře, studenty? Dělejte filmy, které byste sami chtěli vidět. Zní to samozřejmě a banálně, ale myslím, že spousta lidí dělá filmy, na které by se pak sami nevydrželi dívat.

This director, screenwriter, actor and musician will present himself at the Fresh Film Festival in two different roles. As a director, he will introduce his new film Nothing Against Nothing (Nic proti ničemu). At the same time, he is the person who has chosen four of his favourite films to be screened in the “Lesson” section of the festival. Does the theme of defiance influence your work? Perhaps only my production activities. Actually, I have come up with a definition of an “independent” movie: it’s when a movie doesn’t turn out good, but there is no way of forcing me to release it. But I don’t think it’s any kind of defiance. It’s just practical. I can avoid bad reputation. You are the one choosing the films for the “Lesson”. How did you decide which films to pick? I have decided for four Czech films that I consider the most comprehensive in their content and entirely free in their expression. What was the initial impulse for the making of your new film Nothing against nothing? There were two initial impulses – my participation in the transformation process of the Czech Green Party in 2005 and the desire to capture popular actors of the LÁHOR/Soundsystem Theatre in a movie. The tension between being democrats or fascists is so attractive! And these popular actors are also popular people. Otherwise I cannot work well. The fact that you work with theatre companies in your movies is intentional or is it just a coincidence? At the beginning, there are always specific people I want to work with and it is only afterwards that the theme is created. In this way, I don’t have to bother about looking for actors for specific roles, but we work together on creating roles for specific actors. And the fact that these actors are theatre actors is just a coincidence; they simply have not been cast in a movie yet. Do you like theatre acting? I hate it. My actors are not very popular with theatre-goers. They are too civil, too “movie-like” for the stage. You cannot hear them very well in the tenth row. But if you want to be natural, you cannot shout “I’d like to whisper something in your ear”. Are your “unclean” films an intentional antithesis to the flawless aesthetics of mainstream filmmaking? No, I just like it this natural way. With mistakes and slips of the tongue and so on. Like that I can feel the film breathing. But at the same time, I like movies that are technically perfect. I’m not a fool who doesn’t like Kubrick just because everything about his movies is perfect! You teach directing at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. What is it that young Czech directors lack the most? There is no group of “young Czech directors” that would have a common problem! There are individual people only. Some may lack things which others have. And that is enough. Do you have a recommendation for young filmmakers, for students? Make movies which you would like to go and see yourself. Of course, this sounds natural and trivial, but I think that a lot of people make movies which they couldn’t stand to watch.

Bezalel Academy of Art and Design, Animation Unit Mount Scopus P.O.Box 24046 91240 Jerusalem, Israel T: +972 2589 3340, F: +972 2589 3341 E: festivals-liaison@bezalel.ac.il W: www.bezalel.ac.il

Akademija Dramske umjetnosti sveučilišta u Zagrebu Trg Maršala Tita 5 HR-10000 Zagreb, Croatia T: +38 514 828 509 F: +38 514 828 508 E: info@adu.hr W: www.adu.hr

Blue Sky Film Distribution Lázeňská 11 118 00 Praha 1, Czech Republic T: +420 224 222 398, F: +420 224 233 529 E: info@blueskyfilm.cz W: www.bsfd.cz

AKV ST. Joost Academie Beukenlaan 1 4800 RA Breda, Netherlands T: +31(0)76 525 03 02 F: +31(0)76 525 03 05 E: info.akvstjoost@avans.nl W: www.stjoost.nl

Bontonfilm Nádražní 23/344 151 34 Praha 5, Czech Republic T: +420 257 415 111 F: +420 257 415 113 E: info@bontonfilm.cz W: www.bontonfilm.cz

Árni Sveinsson E: arnisplace@gmail.com W: www.backyardthefilm.com

Corey Adams E: machotaildrop.film@gmail.com W: www.machotaildrop.com

Artcam Přemysl Martínek Rašínovo nábřeží 6 128 00 Praha 2, Czech Republic T: +420 221 411 619 F: +420 221 411 699 E: artcam@artcam.cz W: www.artcam.cz

Asociace českých filmových klubů, o.s. David Huspenina

Stonky 860 68601 Uherské Hradiště, Czech Republic T: +420 572 501 989 F: +420 572 501 400 E: produkce@acfk.cz W: www.acfk.cz

Atelier de Production de la Cambre av Fr Roosevelt, 27 1050 Brussel, Belgium T: +32 472 55 54 57 E: vgilot@ibbbs.be W: www.lacambre.be

Baltic film and media school Sutiste tee 21 13419 Tallinn, Estonia T: +420775183863 E: maiasule@tlu.ee W: www.jiristejskal.eu Bavaria Media GmbH Claudia Rudolph Bavariafilmplatz 7 82031 Geiselgasteig, Germany T: +49 (89) 6499 3506 F: +49 (89) 6499 3720 E: claudia.rudolph@bavaria-film.de W: www.bavaria-film-international. com

Den Norske Filmskolen − The Norwegian Film School Gudbrandsdalsveien 350 NO- 2624 Lillehammer, Norway E: filmskolen@hil.no W: www.hil.no/den_norske_filmskolen Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) Juli Schymik Potsdamer Strasse 2 10785 Berlin, Germany T: +49 (0)3025 759 152, F: +49 (0)3025 759 162 E: schymik@dffb.de W: www.dffb.de Ealing Metro International Jemma Sands Ealing Studios W5 5EP London, United Kingdom T: +44 20 8584 6708 E: jemma.sands@ealingmetro.com W: www.ealingmetro.com

Eastern European Acquisition Pool GmbH (EEAP) Annegret Winkler Alexanderstraße 7 101 78 Berlin, Germany T: +49 (30) 257 623 55, F: +49 (30) 257 623 59 E: info@eeap.de W: www.eeap.eu EESTI Joonisfilm Roo 9 10611 Tallinn T: +372 677 4228 F: +372 677 412 E: info@joonisfilm.ee W: www.joonisfilm.ee El CCC | Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. Boris Miramontes Huet Calz de Tlalpan 1670 Col Country Club 04220 Mexico, Mexico T: +52 (55) 4155 0090 E: boris@elccc.com.mx W: www.elccc.com.mx Escola Superior de Cinema i Audiovisuales de Catalunya (ESCAC) Gisela Casas calle dels Salvador, 4 08001 Barcelona, Spain T: +34933248880 E: gisela.casas@escandalofilms. com W: www.escandalofilms.com Filmová a televízna fakulta VŠMU Svoradova 2 81301 Bratislava, Slovakia T: +420723089268 E: martina.sp@centrum.cz W: www.vsmu.sk Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) Smetanovo nábřeží 2 11665 Praha 1, Czech Republic T: +420 234 244 311 F: +420 234 244 363 E: vera.hoffmannova@famu.cz W: www.famu.cz

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) Laure Vignalou 31 rue d’ULM 75240 Paris Cedex 05, France T: + 33 (0)1423 49700 F: +33 (0)1423 49785 E: laure.vignalou@ensad.fr W: www.ensad.fr

Film Studio Kadr Justyna Han ul. Puławska 61 02- 595 Warszawa, Poland T: +48 22845 49 23, F: +48 22845 05 51 E: studio@kadr.com.pl W: www.sfkadr.com

École supérieure des métiers artistiques (ESMA) 140 rue Robert Koch, BP 7340 34080 Montpellier, France T: + 33 467 630 180 E: contact@esma-montpellier.com W: www.esma-montpellier.com

Fine Arts Academy in Poznan al. Marcinkowskiego 29 60-967 Poznan 9, Poland T: +48 61 855 25 21 (370) E: info@robertproch.com W: www.asp.poznan.pl

Finecut Oya Jeong 4F Incline Bldg., 891-37 Daechidong 135-280 Gangnam-gu, Seoul, South Korea T: +82 2 569 9266 F: +82 2 569 9466 E: oya@finecut.co.kr W: www.finecut.co.kr Fortissimo Films Laura Talsma Van Diemenstraat 100 1013 CN Amsterdam, Netherlands T: +31 20 627 32 15 F: +31 20 626 11 55 E: info@fortissimo.nl W: www.fortissimofilms.com Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Juergen Schopper Wassertorstr. 10, G 90489 Nürnberg, Germany T: +49 911 5880-2690 E: Juergen.Schopper@ohmhochschule.de W: www.ohm-hochschule.de Higher School of Journalism at State University – Higher School of Economics. Marina Razbezhkina Studio 2/8, building 5, Hitrovsky Lane 109028 Moscow, Russia T: +7 (495) 771 32 41 F: +7 (495) 772-95-90 ext. 2333 E: hsemedia@gmail.com W: www.hsemedia.ru Hochschule für Film und Fernschem Potsdam – Babelsberg (HFF) Marlene-Dietrich-Allee 11 14482 Potsdam, Germany T: +49(0)3316 202 564 E: distribution@hff-potsdam.de W: www.hff-potsdam.de Hypermarket Film Osadní 6 170 00 Praha 7, Czech Republic T: +420 222 937 341 E: email@hypermarketfilm.cz W: www.hypermarketfilm.cz Chouchkov Brothers 6 Shipka Str., floor 3 1504 Sofia, Bulgaria T: +359 2 946 34 10 F: +359 2 946 34 11 E: office@ch-bros.com W: www.ch-bros.com IM GLOBAL 8322 Beverly Blvd CA 90048 Los Angeles, USA T: +1 (310) 777 35 90 F: +1 (323) 657 53 54 E: info@imglobalfilm.com W: www.imglobalfilm.com

115 KONTAKTY / CONTACTS

Doprovodný program / Accompanying Events

Šimon Šafránek Instinkt

Academia Sztuk Pięknych w Krakowie im Jana Matejki pl.Jana Matejki 13 31-157 Kraków, Poland T: + 48 012 299 20 28 E: upalusinska@gmail.com W: www.asp.krakow.pl


Národní filmový archiv Iwona Lyko Malešická 12 13000 Praha 3, Czech Republic T: +420 271 770 500 F: +420 271 770 501 E: nfa@nfa.cz W: www.nfa.cz

Krátký film Praha Petr Hájek Kříženeckého nám. 1079/5b 152 53 Praha 5, Czech Republic T: +420 267 091 110 F: +420 267 091 500 E: info@kratkyfilm.com W: www.kratkyfilm.cz

National Film and Television School, Beaconsfield Studios (NFTS) Station Road HP9 1LG Beaconsfield, United Kingdom T: +44(0)1494 731452 E: hsharda@nfts.com W: www.nfts.co.uk

Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) Ute Dilger Peter-Welter-Platz 2 50676 Koeln, Germany T: +49 22 120 189 330 F: +49 22 120 189 17 E: dilger@khm.de W: www.khm.de La Poudrière, école du film d’animation Véronique Fournier La Cartoucherie, rue de Chony 26500 Bourg lès Valence, France T: +33 (0)475 820 808 E: contact@poudriere.eu W: www.poudriere.eu Le Fresnoy 22 rue du Fresnoy 59202 Tourcoing, France T: +33320283812 F: +33320283909 E: fbonenfant@lefresnoy.net W: www.lefresnoy.net

Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam Markenplein 1 1011 MV Amsterdam, Netherlands T: +31 20 527 7333 F: +31 20 527 7344 E: info@filmacademie.nl W: www.ahk.nl/filmacademie New York University, Tisch School of the Arts, Graduate Film Program John Tintori 721 Broadway, 10th Floor 10002 New York, USA T: +1 212 998 1568 E: jt42@nyu.edu W: www.nyu.edu Nukufilm Niine 11 10414 Tallinn, Estonia T: +372 6414 307 F: +372 6414 307 W: www.nukufilm.ee

Left Field Ventures Avenue Louis Lepoutre, 97 1050 Brussels, Belgium T: +32 2345 45 05 F: +32 2343 69 92 E: marie@leftfield.be W: www.leftfieldventures.com

OVERDOSE ART Pvt Ltd Celine Overdose 358 Prince Anwar Shah Road. 700045 Kolkata, India T: +91 99038 53984 E: celine@overdosejoint.in W: www.overdosejoint.in

MAD-Faculty – KHLim C-mine 5 3600 Genk, Belgium E: kenny.stals@khlim.be W: www.khlim.be

Państwowa Wyższa Szkoła Flmova, Telewizyjna i teatralna im. Leona Schillera (PWSFTViT) Targowa 61/63 90-323 Łódż T: +48 42 6345 820 F: +48 42 6345 928 E: swzfilm@filmschool.lodz.pl W: www.filmschool.lodz.pl

Magyar Filmunió Annamária Basa Városligeti fasor 38. H-1068 Budapest, Hungary T: +36 1 361 351 77 60 F: +36 1 361 352 67 34 E: filmunio@filmunio.hu W: www.filmunio.hu MPI Media Group Nicola Goelzhaeuser 16101 S. 108th Avenue 60467 Orland Park, IL, USA T: +1 708 460 0555 F: +1 708 873 3177 E: nicola@mpimedia.com W: www.mpimedia.com

Rezo Films Diane Noesser 29 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris, France T: +33 1 42 46 46 30 F: +33 1 42 46 40 82 E: festival@rezofilms.com W: www.rezofilms.com

Showbox Eugene KIM 3F. Mediaplex, 174-15 Dogok-dong, Gangnam-gu 135-504 Seoul, South Korea T: +82 2 3218 5636 F: +82 2 3444 6688 E: sales@showbox.co.kr W: www.showbox.co.kr Slovenský filmový ústav Viera Ďuricová Grösslingová 32 811 09 Bratislava, Slovakia T: +421 2 5292 5532 F: +421 2 5296 3461 E: viera.duricova@sfu.sk W: www.sfu.sk Tel Aviv University, Film and Television Department Rachel Wallach P.O. Box 39040 69978 Ramat-Aviv, Israel T: +97 236 406 836 F: +97 236 409 935 E: sffoc@tauex.tau.ac.il W: arts.tau.ac.il Telepool Sonnenstr. 21 80331 Munich, Germany E: sales@telepool.de W: www.telepool.de The H.P. Lovecraft Historical Society Sean Branney USA T: +1 818 731 1770 E: branney@cthulhulives.org W: www.cthulhulives.org The National Film School of Denmark Theodor Christensens Plads 1 1437 Copenhagen, Denmark T: +45 32 68 64 00 F: +45 32 68 64 10 E: jaj@filmskolen.org W: www.filmskolen.dk The Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem Michal Sinai 4 Yad Haruzim, 3rd Floor 91103 Jerusalem, Israel T: +972 2 6731950 F: +972 2 6731949 E: Festivals@jsfs.co.il W: www.jsfs.co.il Turun Ammattikorkeakoulu Eija Saarinen Linnankatu 54 20100 Turku, Finland T: +358 2 263 350 F: +358 2 2633 5791 E: eija.saarinen@turkuamk.fi W: www.turkuamk.fi

UNARFILM Petr Marek Mlýnský příkop 1790 753 01 Hranice, Czech Republic T: +420 776 614 343 E: muzikant.krlek@post.cz W: www.unarclub.cz/Unarfilm Universitatea Nationala de Arta Teatrala si cinematografica „I.L. Caragiale“ Matei Voievod street, 75-77 021456 Bucharest, Romania T: +40 212 525 455 F: +40 212 525 455 E: ri@unatc.ro W: www.unatc.ro Urban Distribution International Anne Delseth 14 rue du 18 Aout 93100 Montreuil sous Bois, France T: +33 1 48 70 46 55 F: +33 1 49 72 04 21 E: anne@urbandistrib.com W: www.urbandistrib.com Victorian College of the Arts Domenica Vavala 234 St. Kilda Road 3006 Melbourne, Victoria, Australia T: +61 3 9685 9000 F: +61 3 9685 9001 E: dvavala@unimelb.edu.au W: www.vca.unimelb.edu.au Visit Films Aida LiPera 89 Fifth Ave, Suite 806 NY10003 New York, USA T: +1 718 312 8210 F: +1 646 371 8673 E: info@visitfilms.com W: www.visitfilms.com Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski (WRiTV) ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice, Poland T: +48 322 582 420 F: + 48 322 587 070 E: writv@us.edu.pl W: www.writv.us.edu.pl Zazen Produções Rua Visconde de Carandaí, 31. 22460-020 Rio de Janeiro, Brazil T: +55 21 2512 8022 F: +55 21 2512 8032 E: zazen@zazen.com.br W: www.zazen.com.br

Původní název Original Title 15 iulie 100 Яма 29 Las Acacias 86 Advent 46 Ahviaasta 78 Ama at Sea 24 Apele Tac 101 Archipel 26 Babie Lato 98 Backyard 86 Banksy: Exit Through the Gift Shop 58 Barzha 27 Beats of Love 52 Bellflower 22 Bermuda 78 Bits and species 52 Blue Valentine 87 Bobby Fischer Against the World 87 Cagey Tigers 46 The Call of Cthulhu 88 Camera Obscura 99 Carancho 88 Categoria Grea 100 Das letzte Schweigen 90 Dealer 68 Den draka 47 Dialogos 68 Draft 7 101 Elu maitse 79 L’Entre Deux 36 Ernesto 36 Eva − Shem Zmani 27 Extrasezon 101 Frank & Wendy 79 Fredag 28 Galeria 37 Gandu 22 Graffitiger 37 The Green Wave 89 Ha’Tiyul 53 Hajzlíci 47 Horní Jiřetín 48 http:// 98 La huida 53 Hwanghae 89 If... 58 Intre Prieteni 28 Ja milujem, ty miluješ 65 Jeannine M. 38 Jess + Moss 23 Jessi 99 Jméno kódu: Rubín 65 Katuv B’Iparon 38 Keha mälu 79 Kielitiettyni 39 Killsometime.com 99 Kurvo! 29 Laszlo 54 Lieve Anne-Marieke 30 Life Is a Bitch 40 Long Distance Call 30 Läänemerelinik 80 Machotaildrop 90 M’échapper de son regard 40 Mila Caos 31 The “Money Holding People” Show 41 Monsters 91 Mortys 54 Nebýt dnešní 67 Neveneffecten 111 Nic proti ničemu 67 Noumeno 41 L’oeil du paon 39 On The Water 42

Oshima 102 Ovoce stromů rajských jíme 66 Peata Ratsanik 80 Pilz 100 Piscine, Germania 101 Pojte, pane, budeme si hrát! 66 Police Squad! 91 Poll 92 Poranek 98 Portée 42 Power! 102 Příznaky 48 Půlnoc 49 Rare Exports 92 Reacciones Adversas 23 Rengeteg 70 Rousek 49 Sala samobójców 93 Shoplifting 31 Sonata of Silence 98 Stake Land 93 Strays 32 Superlove 80 Svědomí 59 Tandem 100 Tilt 24 To Venner 43 Transfer 24 Tropa de Elite 60 Tropa de Elite 2 60 Twist & Blood 32 Třináctý týden 50 Vampires 94 Wandernd Haus voll Vogelwasser 43 The Whisperer in Darkness 94 Wie immer 33 Winter’s Bone 95 Womb 69 The Yes Men Fix the World 59 Zmartwychwstanie 99 Zoe 54 Ônibus 174 61 Život přede mnou 50

Anglický název English Title 15 july 100 Яма 29 Las Acacias 86 Advent 46 Adverse Effects 23 Ama at Sea 26 Archipelago 26 Asshole 22 Backyard 86 Banksy: Exit Through the Gift Shop 58 The Barge 27 Bastards 47 Beats of Love 52 Bellflower 22 Bermuda 78 Bits and species 52 Blue Valentine 87 Bobby Fischer Against the World 87 Body Memory 79 Bus 174 61 Cagey Tigers 46 The Call of Cthulhu 88 Camera Obscura 99 Carancho 88 Carry 42 Code Name: Ruby 65

Conscience 59 Day of the Dragon 47 Dealer 68 Dear Anne-Marieke 30 Dialogos 78 Draft 7 Elite Squad 60 Elite Squad 2 60 Ernesto 36 Escape his stare 40 Eva − Working Title 27 Forest 70 Frank & Wendy 79 Friday 28 Fungus 100 Gallery 37 Graffitiger 37 The Green Wave 89 Headless Horseman 80 Heavyweight 100 Hey, Mister, let’s play 66 Horní Jiřetín 48 House Wanders, Bird Water Full 43 http:// 98 If... 58 I Love, You Love 65 In Between 36 Indian Summer 98 Jeannine M. 38 Jess + Moss 23 Jessi 99 Killsometime.com 99 Laszlo 54 Life Is a Bitch 40 Long Distance Call 30 Machotaildrop 90 Midnight 49 Mila Caos 31 The “Money Holding People” Show 41 Monsters 91 A Morning 98 Mortys 54 My Life Before Me 50 Neveneffecten 111 Nothing Against Nothing 67 Not of Today 67 Noumeno 41 Offseason 101 On The Water 42 Oshima 102 The Peacock Eye 39 Pit-Hole 29 Police Squad! 91 The Poll Diaries 92 Pools, Germany 101 Power! 102 Rare Exports 92 Resurrection 99 Rousek 49 The Runaway 53 Shoplifting 31 The Silence 90 Silent River 101 Sonata of Silence 98 Stake Land 93 Strays 32 Suicide Room 93 Superlove 80 Surrounded by Friends 26 Symptoms 48 Tablemat of Baltic Sea 80 Tandem 100 The Taste of Life 79 Thirteenth Week 50 Tilt 24 The Tongueling 39 Transfer 24 The Trip 53 Twist & Blood 32

Two Friends 43 The Usual 33 Vampires 94 We Eat the Fruit of the Trees of Paradise 66 The Whisperer in Darkness 94 Winter’s Bone 95 Womb 69 Written in Pencil 38 Year of the Monkey 78 The Yellow Sea 89 The Yes Men Fix the World 59 You bitch! 29 Zoe 54

Český název Czech Title 15. července Advent 46 Akáty 84 Ama na moři 26 Babí léto 98 Banksy: Exit Through the Gift Shop 58 Bazény, Německo 101 Bellflower 22 Bermuda 78 Bezhlavý jezdec 80 Blue Valentine 87 Bobby Fischer proti celému světu 87 Autobus 174 61 Cagey Tigers 46 Camera Obscura 99 Carancho 88 Dálkový hovor 30 Dealer 68 Den draka 47 Drahá Anne-Marieke 30 Dva kamarádi 43 Elitní jednotka 60 Elitní jednotka 2 60 Ernesto 36 Eva (pracovní název) 27 Frank a Wendy 79 Galerie 37 Gauneři 32 Graffitiger 37 Hajzlíci 47 Horní Jiřetín 48 Houština 70 http:// 98 Chu života 79 Jako obvykle 33 Jáma 29 Ja miluju, ty miluješ 65 Jazykování 39 Jeannine M. 38 Jess + Moss 23 Jessi 99 Jméno kódu: Rubín 65 Kabaret chamtivců 41 Kdyby... 58 Killsometime.com 99 Kousky a druhy 52 Krajky Baltském moři 80 Kurvo! 29 Laszlo 54 Lůno 69 Machotaildrop 90 Mezi přáteli 28 Mezitím 36 Mila Caos 31 Mimo sezonu 101 Místnost sebevrahů 93 Monsters 91 Na dvorku 84 Na lodi 27

Napsáno tužkou 38 Na vodě 42 Nebýt dnešní 67 Neveneffecten 111 Nežádoucí účinky 23 Nic proti ničemu 67 Noumeno 41 Oko páva 39 Oshima 102 Ovoce stromů rajských jíme 66 Pamě těla 79 Pátek 28 Plíseň 100 Pojte, pane, budeme si hrát! 66 Policejní jednotka! 91 Poll 92 Poslední mlčení 90 Příznaky 48 Půlnoc 49 Ráno 98 Rare Exports 92 Rok opice 78 Rousek 49 Rozmluvy 78 Rozsah 42 Rytmy lásky 52 Sedmá verze 101 Sílá! 102 Smráček 54 Sonáta ticha 98 Souostroví 26 Sráč 22 Superláska 80 Svědomí 59 Šepot v temnotách 94 Tandem 100 Těžká váha 100 Tichá řeka 101 Tilt 24 Toulavý dům plný ptačí vody 43 Transfer 24 Třináctý týden 50 Twist & Blood 32 Upíři 94 Uteč jeho pohledu 40 Útěk 53 Věznice Írán 89 Volání Cthulhu 88 Výlet 53 Winter’s Bone 95 Yesmeni napravují svět 59 Země kůlů 93 Zlodějíčci 31 Zmrtvýchvstání 99 Zoe 55 Život je pes 40 Život přede mnou 50 Žluté moře 89

117 Rejstřík / Index

KONTAKTY / CONTACTS

116

Kinology Grégoire Graesslin 3 rue de Montyon 75009 Paris, France T: +33 9 5147 4344 F: +33 9 5647 4344 E: festivals@kinology.eu W: www.kinology.eu


poděkování thanks

Pořadatelé / Organisers

Ivo Andrle, Aerofilms Petr Babák, VŠUP Déborah Benattar, Ambassade de France – Service audiovisuel Filip Benda Michal Bregant, Filmová a televizní fakulta AMU Vincent Coen, Media Programme Roman Dietrich Petr Dolínek Kateřina Farná, Právo Helena Fraňková, Ministerstvo kultury ČR Pavel Fuksa, Jandl SK Jakub Hradílek, Divadlo Ponec Karel Honsa, Silencio Jiří Chvojka, Extender Lukáš Janků, Weco Travel Pavel Jech, Filmová a televizní fakulta AMU Petr Jirásek, Kino Světozor Libor Karásek, VZLU Jitka Kotrlová Karel Kraus, Plzeňský prazdroj Jiří Krejčík Yvona Kreuzmannová, Divadlo Ponec Krystyna Krauze, Polský institut Praha Sylvie Leray, Francouzský institut Praha Aida Li Pera, Visit Films Iwona Lyko, NFA David Máj Štěpán Malovec, VŠUP Petr Marek Přemysl Martinek, Artcam Ivo Mathé, Akademie múzických umění Anna Mitéran, Ambassade de France – Service audiovisuel Ettiene Misat, Francouzský institut Praha Alice Nemanská, Filmová a televizní fakulta AMU Jan Němec Michal Nohejl Karel Och, Film Servis Festival Karlovy Vary Radka Ondráčková, Francouzské velvyslanectví Zdeněk Porybný, Borgis, a.s. Viktor Průša, Česká televize Martin Přikryl, Jandl Praha Hanka Rezková Petr Roupec Zuzana Sedláková, Plzeňský prazdroj Lubomir Schmidtmajer, Palác Akropolis Martin Snášel, Silencio Lenka Stárková Marie Svobodová Kristina Šedivá Marie Šedivá Ondřej Šejnoha, Studio FAMU Ondřej Šrámek, Česká televize David Štěrbáček, Radio 1 Martin Vacek, Palác Akropolis Aleš Víšek Adam Vizina Kateřina Vojkůvková, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Adam Vopička Lenka Wienerová, Radio 1 Luise Wilhelm Stanislava Zajícová, Borgis, a.s. Eva Zaoralová, Film Servis Festival Karlovy Vary

Fresh Films, Magistrů 2/168, 140 00, Praha 4, Česká republika Young Talents, o.s., U Zvonařky 14, 120 00, Praha 2, Česká republika Korespondenční adresa / Contact Kubelíkova 27, 130 00, Praha 3, T: +420 296 330 940, F: +420 272 048 702, info@freshfilmfest.net, www.freshfilmfest.net Martin Pošta Ředitel festivalu / Festival Director Jan Stehlík Umělecký ředitel / Artistic Director

Tereza Benhartová Překladatelský a tlumočnický servis / Translating and Interpreting Service Radek Rubáš Fresh Film Walk Ilja Macháčková Účetní servis / Bookkeeping Michal Starý Stavební koordinátor / Construction Coordinator Štěpán Kleník, Robin Pultera Web Design

Guest Service

Stárková, Hana Rezková Herci / Actors Silencio – Martin Snášel, Karel Honsa Postprodukce/ Postproduction

Slavnostní ceremoniály / Gala Ceremonies Jiří Havelka Režie / Director Lenka Neužilová-Stárková, Jakub Žáček, Václav Neužil, Kristýna Čuříková, Václav Tobrman, Erika Stárková, Hana Vagnerová Štáb zahajovacího a zakončovací ceremoniálu / Opening and Closing Ceremony Crew

Programové oddělení / Program Department

Kristýna Chalupová Guest servis / Guest Service

Jiří Flígl Celovečerní filmy / Feature Films

Alžběta Šerclová Akreditace / Festival Passes

Festivalové zpravodajství / Festival TV NEWS

Barbora Příkaská Theatre Optique / Theatre Optique

Aida Abbasová Tajemnice poroty / Jury Secretary

Alexandr Michailidis Dramaturg / Dramaturgy

Magdalena Niklová, Michal Hogenauer Koordinátoři programu / Program Coordinators

Robin Janásek, Tomáš Lizna, Rozálie Czesaná, Zuzana Válová, David West Průvodci Guest Servisu / Guides

Eva Pospíšilová, Kristina Šedivá Produkce / Production

Natálie Krausová Asistentka programu / Program Assistant

Press

Milan Šrámek, Tadeáš Trojánek Doprava kopií / Shipping Jan Stehlík, Jiří Flígl, Šimon Šafránek, Barbora Příkaská, Nikola Paggio, Tomáš Stejskal, Tomáš Hodan, Martin Pošta, Kateřina Kačerovská, Martin Duda Programová rada / Program Board

Organizace / Organisation Radka Weiserová Vedoucí produkce / Head of Production Petr Ohanka Produkce / Production Kamila Hlochová Asistentka produkce / Production Assistant

Jiří Sedlák Public Relations

Petr Stýblo Zvuk / Sound

Štěpán Pech, Tomáš Brabec Fotografové / Photographers

Festivalové ceny / Festival Awards

Výtvarná koncepce / Artistic Concept

Zdeněk Vacek, Daniel Pošta Autoři festivalové ceny / Festival Award Authors

Luise Wilhelm Grafický námět / Graphic Concept

Katalog / Catalogue

Reklamní agentura JANDL Praha Realizace výtvarné koncepce / Artistic Concept Realization

Michaela Škodová Editorka a korektorka/ Editing and Proofreading

Martin Přikryl, JANDL Praha Kreativní ředitel / Creative Director

Pavel Lukšan Sazba a grafická úprava / Layout and Typesetting

Pavel Fuksa, JANDL SK Art Director Roman Dietrich Fotograf / Photographer

Eliška Nováková Koordinátor hudebního programu / Music Program Coordinator

Pavel Lukšan Grafický design / Graphic Designer

Robin Pultera, Ondřej Pultera, Pavel Dynybyl IT, Programming

Festivalová znělka / Festival Trailer

Lukáš Franz Editor webu a sociální sítě / Web Editor and Social Media networks

Josef Krajbich Kamera, střih / Cinematography, Editing

Tereza Benhartová Překladatelský servis / Translations Servis

Festival vznikl za podpory / Supported by

ČR / Czech Ministry of Culture, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Czech Ministry of Education, Youth and Sport, Hlavní město Praha / The City of Prague, Městská část Praha 3 / Prague 3 municipality, ČEPS, Česko-německý fond budoucnosti / Czech-German Fund for the Future Hlavní partner / Main Partner Plzeňský prazdroj Partneři / Partners AMU, Francouzský institut, Polský institut, Francouzská ambasáda, Izraelská ambasáda Hlavní mediální partneři / Main Media Partners Česká televize, Právo, Novinky.cz, RADIO 1, Reflex Mediální Partneři / Media Partners Česko-slovenská filmová databáze, Marketing & Media, České noviny, Český rozhlas 3 – Vltava, Literární noviny, A2, Cinema, 25 FPS, Full Moon, Žižkovské listy, MovieZone, Prague TV, Plagat.cz, Expats.cz, Radio Wave, Prag Moon Dodavatelé / Suppliers Fujitsu, Becherovka, E-kolo

Zastupitelé Městské části Praha 3 / The Prague 3 Municipality Representative Body Zastupitelé Hlavního města Prahy / The City of Prague Representative Body

Mods Námět, scénář, kamera, střih, režie / Created by David Máj, Lenka Neužilová-

Za finanční podpory / With financial support Media Programme Evropské unie / Media Programme EU, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie / State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography, Ministerstvo kultury

Rada Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie /State Fund for Support of Czech Cinematography Board A samozřejmě děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují nás! And of course we would like to thank to all of our our friends and supporters!

119 PODĚKOVÁNÍ / THANKS

ORGANIZACE / organisation

118

ORGANIZACE organisation


January 18—22, 2012 www.pragueshorts.com Film Entry Deadline: October 15, 2011

7

TH

PRAGUE SHORT FILM FESTIVAL CONTACT ADDRESS: FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, PANSKÁ 1, 110 00 PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC TEL.: +420 221 411 011, FAX:+420 221 411 033, INFO@PRAGUESHORTS.COM


10.8.2011 21:22:45

Hledáme dokumentární film s osobitým pohledem na svět kolem nás. Cena Pavla Kouteckého

Anifilm_fresh_210x148_5.indd 1

Hledáme dokumentární filmy s osobitým pohledem na svět kolem nás vyrobené od 1. ledna 2011 do 30. dubna 2012 • Cena Pavla KouteCKéHo 2012 • 6. ročníK •

ocenění pátého ročníku získali účastníci dokumentární dílny o. s. Inventura a linda Jablonská za film Pozemšťané, koho budete volit?

Ty kráávo ...

www.coromoro.com

www.cenakoutecky.cz


Sledujte web www.zelenamapa.cz Poznej svého souseda! 24.9. slavnost v ulicích Prahy R1 Fresh Film Fest 210x148,5 mm.indd 1

19.7.11 13:57


Každý čtvrtek

PRVOTŘÍDNÍ RECENZE, ROZHOVORY A NOVINKY ZE SVĚTA FILMU

Print NINJA.pdf

www.reflex.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

8/15/11

11:01:50 AM


PONEC

FOUND & LOST Charlotta Öfverholm (SWE) ve spolupráci s VerTeDance (CZ) Poetický a zároveň humorný duet pro dvě silné ženy kombinující tanec a fyzické divadlo. „Živé, zábavné i znepokojivé představení... patří k tomu nejzajímavějšímu v české taneční produkci.“ TÝDEN.CZ

27. 8. | 20.00 | v rámci festivalu Fresh Film Fest Další nejbližší uvedení: 14. 10. a 24. 11. divadlo Ponec, Husitská 24A, Praha 3 tel.: 224 817 886 (po–pá 9.00–17.00 h) www.divadloponec.cz V srpnu je pokladna otevřena pouze v hrací dny 1 hodinu před začátkem představení.


Za podpory / Supported by

Hlavní partner / Main Partner

Partneři / Partners

KINO35

Plakat Kino 35 2011_Sestava 3 8/12/11 12:10 PM Stránka 1

Hlavní mediální partneři / Main Media Partners

Medialní partneri / Media Partners

Dodavatelé / Suppliers

www. ifp.cz


PALÁC AKROPOLIS KINO SVĚTOZOR FRANCOUZSKÝ INSTITUT DIVADLO PONEC LETNÍ KINO RIEGROVY SADY

freshfilmfest.net PRAHA 2011

Profile for Fresh Film Fest

8.Fresh Film Fest  

Katalog festivalu Fresh Film Fest 2011 / Fresh Film Fest 2011 Catalogue

8.Fresh Film Fest  

Katalog festivalu Fresh Film Fest 2011 / Fresh Film Fest 2011 Catalogue

Advertisement