Page 1

FRESCO FRESH VIEWS ON WORLD NEWS

10

drömmar som förändrade världen 10 dreams that changed the world

Uzbekistan & Stora Sidenvägen

Uzbekistan and The Great Silk Road

Ickevåld

En dröm eller en möjlighet till förändring? Non-violence – A dream or a possibility to change?

No. 1 2009


Ledare Editorial

Välkommen till FRESCO!

Welcome to FRESCO!

Det här är FRESCO, tidningen från SIAJ (Society of International Affairs in Jönköping). I FRESCO presenterar vi internationella frågor i en underhållande ton. Du kommer varken hitta tjänstemän i kostymer eller grafer och statistik, utan en frisk och färgglad fläkt av ungdomlig verklighet av globala relationer, hållbarhet, samarbete och såklart; konflikter och misär. Ett av dagens största aktuella problem, som påverkar människor världen över, är frågan om styrandet av opinioner. Sex förreglade företag genererar majoriteten av alla nyheter, analyser och underhållning vi har tillgång till – från Touchstone Pictures till de i världen som lyckats starta lokala tidningar. Och det här är inte nyheter, för formandet av opinioner startade långt tillbaka i tiden.. De goda nyheterna är att teknologin ger oss fria händer, så vi får tillgång till gratis och opartisk information. Och genom att vistas i en så internationell miljö som på Högskolan i Jönköping, kan man förskaffa sig den mer riktiga informationen och lyssna på många olika perspektiv från nästan hundra olika länder. Den här tidningen speglar den här möjligheten, då vår ledning härstammar från alla kontinenter - och alla är vi glada att samspela med vår mångfald. Vad är drömmar? Är de ologiska pussel med övernaturliga budskap som vägleder oss genom resor i sömnen? Eller är drömmar en djup insikt som driver på oss i våra resor under dagen? Vart än gränsen går så är det vanligaste fenomenet att de dyker upp från ingenstans - och vi kan inte riktigt kontrollera dem, de är till för att leda oss. I det här numret kommer vi att skriva om drömmar som har orsakat betydelsefulla händelser för människor och idéer världen över. Drömmar som människor har levt sina liv för - och drömmar människor mist sina liv för. Allt tillsammans ifrån någonstans vi inte kan se, känna eller röra. Men ändå, de här drömmarna existerar för att föra oss till nya och outforskade platser! Läs och njut! Översättning: Emma Karsheimer

Welcome to Fresco, the magazine of the Society of International Affairs in Jönköping University. In Fresco, we present International issues in an entertaining fashion. You won’t find officials in suit and ties, nor graphs or statistics, but rather a colorful and fresh dive into a youthful reality of global relations, sustainability, cooperation, and of course, conflict and misery. One of the greatest problems we face today, affecting people worldwide, is the issue of opinion control. Six interlocked corporations generate the vast majority of all news, analyses and entertainment we have access to - from Touchstone Pictures to those that manage local newspapers worldwide. And this much is not news, for the shaping of opinion started back in our Grandparents´ youth, at least… The good news is that technology is setting us free, so we can now access free and unbiased information. And more, by living in such an international environment as at Jönköping University, we can obtain the most accurate information and listen to diverse perspectives about issues concerning nearly one hundred countries. This magazine reflects this ability, as our editorial board members hail from all continents - and they are more than happy to be the interface of our diversity. What are dreams? Are they illogical puzzles bearing supernatural messages that guide us through journeys while we sleep? Or are dreams a deep insight that drives us through our journeys by day? Wherever lies the border, the common element is that they appear out of the blue - and while we can’t really control them, they serve to lead us. In this issue, we will deal with dreams that have caused major movements of peoples and ideas (throughout?) the world. Dreams people have lived their lives for - and dreams people lost their lives for. All coming from somewhere we can’t see, smell, nor touch. All the same, these dreams exist to bring us to new and unexpected territories! Enjoy the ride! Giuliano Laurenza Editor in Chief & Head of Program Committee SIAJ delauren@gmail.com

Redaktionen Editorial staff

HALIMA El Joundi

ANDREAS Bjurenborg Wirf

NADIA Asp Zayed

AMIR Banuazizi

EMMA Karsheimer

ANA CRISTINA Hernández Pérez

News Chief

Layout Editor in Chief

Layout Editor in Chief

Image Editor in Chief

PR, Layout & Translator

Writer & Translator

2 Fresco 2009


Contents Innehåll

30

[ Tema Theme ]

8

16

10 drömmar som förändrade världen, sida 4 10 dreams that changed the world, page 4 Ickevåld - En dröm eller möjlighet för förändring?, sida 8 Non-violence - A dream or a possibility to change?, page 8 Vidgade perspektiv och drömmar från andra sidan jorden, sida 12 Widened perspectives and dreams from the other side of the Earth, page 12

[ Notiser Flash News ] sida 14 page 14

12

[ Politik Politics ] Europavalen, sida 16 European elections, page 16

24

[ Upptäck världen Discover the world ] Á la carte: Naturligt brunt socker, sida 32 Natural brown sugar, page 32

Fångade i skottlinjen, sida 20 Caught between bullets, page 20

[ Företag & Teknologi Business & Technology ] Livet som pirat, sida 24 It’s a pirates life, page 24

Från Peru med kärlek, sida 33 From Peru with love, page 33

Resor Travel: Uzbekistan och Stora Sidenvägen, sida 34 Uzbekistan and the Great Silk Road, page 34

[ Reflektioner Reflections ]

[ Ett ord från SIAJ Word from SIAJ ]

Moriscos, Tragedin som aldrig har berättats, sida 26 Moriscos, The untold tragedy, page 26

Ett ord från ordföranden: Markus Kuschnik, sida 36 A word from the president: Markus Kuschnik, page 36

[ Kultur & Konst Culture & Art ]

Bakom kulissen: projektgruppen, sida 38 Behind the scenes: the project group, page 38

Al Halqa: Cirkeln, sida 30 Al Halqa: The circle, page 30

Disclamer: The Society of International Affairs is a non-political and non-religious association. All articles presented on Fresco Magazine reflect the opinion and views of the authors and editorial board.

Projektgruppen The Project group

Xhejlane Raka Project leader

Erik Dahlqvist Photo Missing

Photo Missing

Photo Missing

ERIKA Johansson

WALE Adelakun

ARON Dannrin

CHEN-YU Liu

IDA Axelsson

Writer & Translator

Writer

Writer

Writer

Writer & Translator

PR

Mine Akönder Information

Ninella Osmanagic Secretary

2009 Fresco 3


Tema: Drömmar Theme: Dreams

10

DRÖMMAR SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN: De fantasifulla dagböckerna DREAMS THAT CHANGED THE WORLD: The imaginative diaries

Den store Victor Hugo sa en gång; ‘Det finns ingenting som en dröm om att skapa framtiden’. Världen vi lever i idag är en flod av vanföreställningar, dagdrömmar och hallucinationer som råkat bli stora visioner. Deras storhet kommer från den inverkan de har på vår historia och våra liv. Fångade mellan ‘det Goda’ och ‘det Onda’, kommer vissa drömmar alltid att bli ihågkomna med nostalgi och stolthet, medan andra kommer att bära korset av förakt och avsky till tidernas skymning. Dessa är de fantasifulla dagböckerna från tio ”drömmare” du kanske känner till.

4 Fresco 2009

The great Victor Hugo once said; ‘There is nothing like a dream to create the future’. The world we live in today is the progeny of a flood of delusions, reveries and hallucinations that happen to become great visions. Its grandeur comes from the impact it has on our history and lives. Trapped between ‘the Good’ and ‘the Evil’, some dreams will be always remembered with nostalgia and pride, others will carry the cross of despise and loathe till the dusk of times. These are imaginative diaries of ten ‘dreamers’ you may know.


Theme: Dreams Tema: Drömmar

From Dreams to Nightmares... Napoleon Bonaparte 29 juni 1798

Adolf Hitler Oktober 1914

Ja, en gång, blev jag också lurad av stora idéer och hjärtvärmande reflektioner från filosofer som isolerade sig själva, och såg en värld som bara existerar inne i deras gamla huvuden. Makt är en konst jag bemästrar och älskar. Jag kan inte få nog av det. Europa är inte tillräckligt för mig och mina horisonter är vidare än så. Det finns många barbariska nationer som behöver vägledning, upplysning och... En Kejsare.

Jag vet inte vilken dag vi är på längre. Detta slag om Ypres var det blodigaste hittills.. Tusentals blev massakrerade och många av mina vapenbröder blev dödade.. Genom ett mirakel undkom jag fiendens eld... Idag, har jag bevittnat en brutalitet som gjorde det klart för mig att i livet är du antingen stark eller svag, en varg eller bara ytterliggare får i hagen.. En dag kommer Tyskland ansluta sig till dess rätta plats.. En dag.. oavsett vad det kostar.

Napoleon Bonaparte The 29th of

Adolf Hitler October 1914

June 1798 Yes, once, me too I was fooled by grand ideas and heartwarming reflections of philosophers who isolated themselves in iron “France has more need tours, and saw a world that does ex- of me than I have need ist only inside their old heads. Power of France” is an art I master and love. I can’t get enough of it, Europe is not enough for me. My horizons are wider. There are many barbaric nations that need guidance, enlightenment and... An Emperor.

I don’t know which day we are anymore. This battle of Ypres was the bloodiest so far... Thousands were massacred and many of my comrades “Germany will either be were killed… I escaped the enemy’s a world power or will not fire by miracle... Today, I’ve witnessed be at all” a brutality that made it clear to me that in life you are either strong or weak, a wolf or another sheep in the cattle... One day Germany will join its right seat... One day... no matter what it costs.

1

2

The pursuit of a dream Theodor Herzl 13 November 1874

Yasser Arafat 13 November 1974,

Idag är jag mer övertygad än någonsin om att i början av nästa århundrade, kommer vårt folk som är spritt runt om i världen att ha sitt eget hemland. Vi är trötta på att leva i hundratals år bland de som föraktar och avskyr oss. Löftet som gjordes till vårt folk för tusentals år sedan kommer äntligen att beviljas. Frågan är vart ska vårt land ligga?

Jag är på väg att åka till Förenta Nationerna. Jag har repeterat mitt tal tre gånger nu. Jag undersökte varje ord av det. Ikväll kommer jag att tala på uppdrag av de miljoner som sparkades ut ifrån sitt eget land. De hundratusentals som slaktades 1948 & 1967. Jag kommer att prata i framtida generationers namn så att barnen har en plats att kalla sitt hem imorgon. Och en möjlighet att återfå livsglädjen igen.

3

Theodor Herzl The 13th of November 1874 Today I am positive more than ever, that by the beginning of the next century, our nation dispersed around the world, will have a homeland of its own. We are fed up with hundreds of years living among those who despise and detest us. The promise made to our people thousands of years ago, will finally be granted. The question is where should our country be?

4

Yasser Arafat The 13th of November “Our first object is... the obtaining of sovereignty, assured by international law, over a portion of the globe sufficiently large to satisfy our requirements”

1974, I am about to leave for the united nations. I reviewed my speech three “I have come bearing an times now. I examined every word olive branch and a freeof it. Tonight I will be speaking on dom fighter’s gun. Do not the behalf of the millions who were let the olive branch fall kicked out of their land. The hundreds from my hand” of thousands who were slaughtered in 1948 & 1967. I’ll speak on the name of the generations to come, so that a child will have tomorrow a place to call home. And learn again to love life.

2009 Fresco 5


Tema: Drömmar Theme: Dreams

Making the dream Charlie Chaplin 7 februari 1914,

Walt Disney 5 december 1909

Filmen kommer att släppas idag. Jag hoppas att karaktären (lodisen Charlot) kommer att bli väl mottagen av kritikerna, och att folket gillar den. Om inte; är jag historia och ingen studio kommer att ha med mig i sina filmer mer. Men på något sätt känner jag att den här karaktären kommer att klara det.. och leva länge.. även efter det att jag är borta.. Kom igen Charlie du dagdrömmer igen.. tillbaka till verkligheten, vad är sannolikheten att din lodis ska förvandlas till ironisk.. Jag vet inte, men jag gillar att drömma att mina chanser är stora. Borde jag inte det?

Idag är det min födelsedag.. Jag har officiellt vuxit upp nu.. Jag är 8 år gammal. Jag sålde alla mina teckningar på kalaset till mina moroch farbröder och systrar. Förutom den lilla musen, ”den är inte till salu sa jag till min kusin som ville köpa den.. ”Han är min vän, och en dag kommer han att bli en vän för alla barn i hela världen”. Arthur min bror, skrattade åt mig. ”Det är bara en dum seriefigur” säger han.. ”Hur som helst, en dag kommer jag att få min dumma seriefigur att prata”. Alla barn började fnissa, men vem bryr sig om dem; jag ska hitta ett bättre passande namn för min mus.. vad sägs om Musse?

5

6

Walt Disney December 1909

Charlie Chaplin The 7th of February “A day without laughter 1914, is a day wasted” The film will be released today. I hope the character (the tramp Charlot) will be well received by the critics, and people will like it. If they don’t; I am history, no studio will take me in its films anymore. But somehow I feel this character will make it.. and live long.. even after I am gone.. Come on Charlie you are daydreaming again.. back to reality, what are the probabilities of your Tramp to turn iconic.. I don’t know, but I like to dream that my chances are big. Shouldn’t I?

Today is my birthday.. I am officially “All our dreams can a grown up now.. I am 8 years old. I come true, if we have the sold all my drawing in the party to my courage to pursue them” aunts and uncles. Except of the little mouse, ‘its not for sale’ I said to my cousin who wanted to buy it.. ‘He is my friend, and one day he will become the friend of all the children of the world’. Arthur my brother, laughed at me. ‘It’s just a silly cartoon’ he says.. ‘Well one day I’ll make my silly cartoon talk’. All the kids started to giggle, but who cares for them; I should better find a suitable name for my mouse.. what about Mickey?

The power of dream Thomas Edison Det är måndag, gissar jag Prästläraren vill inte ha mig kvar i skolan längre. Han tror att jag är dum och inte duger till någonting. Han svor vid gud att jag aldrig skulle växa upp och bli ”någon”. Mamma var ledsen, Jag vet att hon var det då prästen sa det till henne. Men hon skrek inte på mig, hon log och sa att prästläraren inte är god nog åt mig. ”Jag ska lära dig själv’”säger hon. Hon tror inte att jag är dum.. För hennes skull kommer jag aldrig att bli kallad dum igen. Jag ska göra henne stolt.. Förvånansvärt känner jag att jag kan.

7

Thomas Edison It’s Monday, I guess The Reverend teacher doesn’t want me in school anymore. He believes I am stupid, and good for nothing. He “I have not failed. I’ve swore by god that I will never grow just found 10,000 ways to be ‘someone’. Mom was sad, I that won’t work” know she was when the reverend told her so. But she didn’t yell at me, she smiled and says that the Reverent isn’t good enough for me. ‘I’ll teach you myself’ she says. She doesn’t think I am stupid.. For her sake I will never be called stupid again. I’ll make her proud.. Surprisingly I feel I can.

6 Fresco 2009


Theme: Dreams Tema: Drömmar

It’s never too late...to dream Mahatma Ghandi 12 Mars 1930,

Susan Boyle 27 April 2009,

Saltmarschen börjar idag. Jag tror fortfarande att det finns en ganska god sida hos britterna och att vår fridfullhet inte kommer att lämna dem likgiltiga inför vår rättvisa sak. Vi ska vandra.. Bara vandra genom byarna, och jag kommer att prata till mitt folk, jag kommer att låta dem veta hur orättvisa och grymma saltskatter är. Ja, jag är en fridfull man.. Men jag är inte svag. Jag kan lära mitt folk att sluta buga och hålla sina huvuden högt, vilket alla människor borde.

Jag är uppklädd... Nå, jag antar att jag är redo..Inget speciellt.. Den vanliga klänningen.. Åh Gud jag kan inte fatta att jag kommer att möta Simon ansikte mot ansikte... Han är känd för att vara en förolämpande, okänslig person... Men jag tror att det bara är en del av showen.. På insidan är han en bra man.. Han skulle inte säga något för att såra mig, skulle han? Gud, Jag hoppas att jag inte kommer att förstöra det den här gången också, jag hoppas att det äntligen kommer att fungera för mig. Snälla Gud låt det fungera, för min lilla katt Pebbles skull... Låt det fungera.

8

Mahatma Ghandi The 12th of March 1930, The salt march starts today. I still be- “First they ignore you, lieve that there is enough good in the then they laugh at you, British, and that our peacefulness then they fight you.. then won’t leave them indifferent to our you Win” fair cause. We will walk.. Just walk through the villages, and I will talk to my people, I will let them know how unjust and cruel salt taxes are. I am a peaceful man yes.. But I am not a weak. I can teach my people how to stop bowing and hold their heads up as all human beings should.

9

“I was slightly brain damaged at birth, and I want 2009, people like me to see that I am dressed up.. Well I guess I am they shouldn’t let a disready.. Nothing fancy.. The usual ability get in the way. I gown.. Oh god I can’t believe I’ll meet want to raise awareness Simon face to face.. He is known to I want to turn my disabilbe an offensive, insensitive person.. ity into ability” Susan Boyle The 27th of

April

10 But I thing its just part of the show.. Inside he is a good guy.. He won’t say anything to hurt me, would he? God, I hope I won’t spoil it this time too, I hope it will finally work for me. Please God make it work, for the sake of my little cat Pebbles.. Make it work. Text: Halima El Joundi Översättning / Translation: Ida Axelsson

?

The tenth dream about to change the World...is Yours!

2009 Fresco 7


Tema: Drömmar Theme: Dreams

Non-violence

Ickevåld En dröm eller en möjlighet till förändring?

A dream or a possibility to change?

ag har en dröm…” Så lyder inledningen på Martin Luther Kings berömda tal. Denna fras var också bland de först av idéerna som dök upp när vi på redaktionen diskuterade temat för det här numret; Drömmar.

”J

mycket mer än så. De tog sin dröm eller vision om förändring genom ickevåld och omsatte den till praktiska handlingar. Ickevåld handlar nämligen om mycket mer än att bara ta avstånd ifrån allt våld. Det innebär också att aktivt, genom ickevåldshandlingar, agera emot våld och orättvisor.

Martin Luther King, en av ledarna för medborgarrättsrörelsen i USA på 50- och 60-talet hade en dröm om en värld där alla människor är jämlika, en värld utan förtryck och där det råder fred. Dessa drömmar delade han med indiske Mahatma Gandhi, vars liv och handlingar han hämtade inspiration ifrån. De två männen delade också drömmen om att åstadkomma en förändring i världen genom att använda sig av ickevåldsmetoder. Ordet dröm är kanske fel att använda i det här sammanhanget. När man säger att ”de hade en dröm om” förleds man lätt tro att det var allt de var, drömmare, när sanningen är den att de gjorde

Mahatma Gandhi föddes som Mohandas Karamchand Gandhi år 1869 i Indien (Mahatma är egentligen en hederstitel som på sanskrit betyder ”stor själ”). Hans polit-iska engagemang tog fart under tiden han bodde i Sydafrika där han såg hur den stora indiska befolkningen som levde i landet utsattes för olika former av diskriminering. När han sedan återvände till Indien 1915 fortsatte han kampen mot orättvisor och förtryck. Ett exempel på detta är den så kallade Saltmarschen som skedde i protest mot att Britterna hade monopol på salttillverkningen i landet. Förbudet gjorde att de flesta indier var beroende av att köpa denna viktiga råvara till

8 Fresco 2009

Våldet måste få ett slut”


Theme: Dreams Tema: Drömmar

Så betyder detta att ”drömmen” om förändring genom ickevåld är omöjlig och begravdes med två av sina största förespråkare? Knappast. Det finns flera, mer ”moderna” exempel på protestaktioner som bygger på ickevåldsmetoder och som lett fram till goda resultat.Ni som tvivlar på detta borde se dokumentären Pray the devil back to hell. I den beskrivs hur kristna och muslimska kvinnor i Liberia gjorde gemensam sak för att försöka få stopp på inbördeskriget i landet som tagit så många av deras makar och barn och lett till så mycket lidande. Deras kamp ledde bland annat fram till att en grupp av dessa kvinnor närvarade vid fredsförhandlingarna mellan regeringen och de olika rebellfraktionerna i Ghana år 2003. Kvinnorna insåg snabbt att deltagarna vid fredsförhandlingarna inte var speciellt intresserade av någon fred utan att de mest var ute efter att skaffa sig så många politiska och ekonomiska fördelar som möjligt. Kvinnornas svar på detta var att blockera utgången ifrån sammanträdesrummet genom att bilda en mänsklig mur i korridoren utanför. På detta vis tvingade de mötesdeltagarna att stanna kvar inne i rummet och tala med varandra tills fredsavtalet var underskrivet. Kvinnorna i Liberia, liksom King och Gandhi och åtskilliga andra människor jorden runt hade före dem, insåg att våldet måste få ett slut och att detta aldrig kan uppnås genom att vi fortsätter möta våld med mera våld. Martin Luther King summerar det hela bra i följande citat: ”Det är inte längre ett val mellan våld eller ickevåld. Det är antingen ickevåld eller icke-existens.” Text: Erika Johansson

”I

have a dream…” The famous introduction to Martin Luther King’s speech. This phrase was also among the first ideas that came up on our editorial meeting when we discussed the theme of this issue; Dreams.

priser de egentligen inte hade råd med istället för att kunna tillverka det själva, eftersom detta var förbjudet. Gandhi bröt mot lagen 1930 på stranden vid Dandi. Hans handling upprepades av tusentals andra indier vilket ställde till problem för den brittiska kolonialmakten som inom loppet av några veckor fick arrestera runt hundratusen män och kvinnor som tillverkat sitt eget salt. Gandhi mördades 1948 av en hinduisk extremist som ogillade att Gandhi ansåg att hinduer och muslimer borde leva sida vid sida. Årtiondena närmast efter Gandhis död använde sig King och medborgar-rättsrörelsen i USA av liknade protest-aktioner för att komma åt segregeringen av svarta och vita i den amerikanska södern. Genom att organisera en busstrejk som innebar att den svarta befolkningen i staden Montgomery nästan till hundra procent slutade att åka med stadens bussar, lyckades man få bort regeln att svarta bara fick sitta på de bakersta platserna i bussarna. Ett annat exempel var att ordna så kallade ”sit-ins”, där King och andra medlemmar ur medborgarrättsrörelsen helt sonika gick in och satte sig på restauranger där bara vita fick äta. King mördades 1968 på ett hotell i Memphis.

Martin Luther King, one of the leaders for the Civil Rights Movement in the US during the fifty and sixties had a dream about a world where all people are equal, a world without repression and a world with peace. These dreams he shared with Mahatma Gandhi from India, from whose life and actions he drew inspiration. The two men also shared the dream of achieving a change in the world by using methods of non-violence. The word dream is maybe wrong to use in this context, though. When you say that “they had a dream” it is easy to be led astray to believe that this is all they were, dreamers, when the truth is that they did so much more. They took their dream or vision about change through non-violence and transformed it into practical actions. Non-violence is about so much more than distance yourself from all kinds of violence. It also means to actively, through nonviolence actions, act against violence and injustices. Mahatma Gandhi was born as Mohandas Karamchand Gandhi in 1869 in India (Mahatma is really an honorary title in Sanscrit meaning “great soul”). His political commitment took off during the time he lived in South Africa where he saw how the large In

2009 Fresco 9


Tema: Drömmar Theme: Dreams

dian population who lived in the country were exposed to different forms of discrimination. When he then returned to India in 1915 he continued the fight against injustices and repression. One example on this is the so called Salt March which was a protest against the British monopoly on the salt production in the country. The ban made most Indians dependent on buying this important commodity to prices they could not really afford instead of producing it themselves, as this was forbidden. Gandhi broke this law in 1930 at the beach near Dandi. His action was repeated by thousands of other Indians which caused problems for the British colonialpower who within a few weeks had to arrest one hundredthousand men and women who had broken the law and produced their own salt. Gandhi was murdered in 1948 by a Hindu extremist who did not like Gandhi’s idea of Hindus and Muslims living side by side.

The violence must end”

The decades right after Gandhi’s death, King and the Civil Rights Movement in the US used similar actions to change the segregation of blacks and whites in the American south. By organizing a busstrike which meant that the black population in the city of Montgomery to almost one hundred percent stopped travelling with the buses in the city, they succeeded to remove the rule that black people was only allowed to sit on the seats in the back of the buses. Another example was to organize so called ”sit-ins”, where King and other members from the Civil Rights Movement simply went in and sat at restaurants where only white people were allowed to eat. King was murdered in 1968 at a hotel in Memphis. So does this mean that the “dream” about change through

10 Fresco 2009

non-violence is impossible to achieve and was buried with two of its biggest advocates? Hardly. There are so many, more modern examples of protests which are built on non-violence methods and that have led to good results. Those of you who doubt this should watch the documentary Pray the devil back to hell. The movie shows how Christian and Muslim women in Liberia got together in order to try to stop the civil war in the country, that had taken so many of their husbands and children and led to so much suffering. Their fight resulted in a group of these women being present at the peace negotiations between the government and the different rebelfractions in Ghana, 2003. The women quickly realized that the participants at the peace negotiations were not particularly interested in getting peace, but more to get as many political and economical advantages as possible. The women answered to this by blocking the exit from the meeting room by forming a human wall in the corridor outside. In this way they forced the participants of the meeting to stay inside the room and talk to eachother until the peace agreement was signed. The women in Liberia, like King and Gandhi and several other people around the world had before them realized that the violence has to stop and that this can never ever be achieved by meeting violence with more violence. Martin Luther King summarized this well in the following quote: “It is no longer a choice between violence and non-violence. It is either non-violence or non-existence.” Text: Erika Johansson Översättning / Translation: Ida Axelsson


Theme: Dreams Tema: Drรถmmar

2009 Fresco 11


Tema: Drömmar Theme: Dreams

v ti k e p s r e Vidgade p och drömmar från andra sidan jorden from the other side Widened perspectives and dreams

F

örsök att föreställa dig att åka till en plats där du inte känner någon och det enda du vet om landet är att det är kallt där och namnet på några kända fotbollsspelare.

Detta är precis vad snart trettioåriga Gilbert Asmah från Ghana gjorde för fem år sedan, för att ta sin magisterexamen i IT & Business Renewal vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Hans plan var att åka tillbaka till Ghana omedelbart efter att han avslutat sina studier, men efter ett år gillade han Jönköping så mycket att han bestämde sig för att stanna kvar längre. Bara några få månader efter ankomsten till Sverige var det dock väldigt nära att Gilbert packade sina väskor och åkte hem. Orsaken till detta var en incident med en svartsjuk pojkvän som dök upp vid hans hem och hotade att döda honom med en kniv. Lyckligtvis kom han undan utan skador, men han var väldigt rädd en tid efter attacken. Staden Gilbert växte upp i heter Kumasi och är Ghanas näst

12 Fresco 2009

of the Earth

största stad med cirka 1.5 miljoner invånare och en storlek på omkring 299 km2. Om du jämför detta med Jönköping som täcker ett område på cirka 1500 km2 och har en befolkning på en bit över 100 000 människor kan du förstå att Gilbert njöt av det stora utrymmet och lugnet när han kom till Jönköping. Jag ber Gilbert berätta lite för mig om sin första dag i Sverige och han säger att det var väldigt förvirrande när han anlände i augusti, sent på kvällen och det ännu inte var mörkt ute som det brukar vara i Ghana vid den tiden. En annan sak som förvånade honom var att ingen kom för att hjälpa till med att bära hans två tunga resväskor. Detta blev den första av många kulturkrockar han senare stött på under sin tid i Sverige. Vi fortsätter att prata om skillnader mellan de två länderna. Förutom klimatet tycker Gilbert att de största skillnaderna är människorna och samhällsstrukturen. – Det jag gillar mest med Ghana är att människorna där är så


Theme: Dreams Tema: Drömmar öppna och utåtriktade. Du kan gå hem till någon oinbjuden, medan du i Sverige nästan alltid måste bestämma med någon i förväg om du vill träffa personen. Men jag gillar ändå strukturen som finns i Sverige. Till exempel är det bra att alltid veta exakt när bussarna går. I början trodde jag att de skulle vara sena som i Ghana och därför kom jag ofta i sista minuten och det slutade nästan alltid med att jag fick springa efter bussen, säger han och brister ut i skratt. När jag frågar Gilbert vad han tycker om svenskar säger han liksom så många andra invandrare att han upplever dem som blyga och distanserade till en början, men vänliga när man väl lär känna dem. Gilbert har nu många svenska vänner och det är förmodligen en av anledningarna till att han pratar så flytande svenska efter bara fem år i landet och endast en termins studier av språket. Jag frågar honom vilket som är hans favorituttryck på svenska och svaret kommer snabbt. – Fy fan vad trött jag är, säger han och skrattar. Detta är en fras han lärt sig från killarna på jobbet. Vi kommer sedan in på hur han tror att hans liv skulle ha sett ut om han stannat kvar i Ghana. Han säger att han kanske skulle ha jobbat på en bank som många av hans före detta klasskamrater gör idag. – Lönen i Ghana är inte lika hög som den i Sverige, men då är också levnadskostnaderna lägre. Jag får ofta frågor om fattigdom i mitt land. Vad många människor här inte känner till är att det även finns en medelklass i Ghana som har ungefär samma levnadsstandard som majoriteten av människorna här i Sverige. Men även om jag kunde ha fått ett bättre jobb och levnadsstandard i Ghana än i Sverige ångrar jag inte mitt beslut att komma hit. Jag gillar att bo i ett annat land och jag har även fått en förståelse för människor från andra kulturer som jag inte skulle ha fått annars. Dessutom tror jag inte längre att Ghana är världens mittpunkt, säger han och ler. I framtiden drömmer Gilbert om att äga ett eget företag, möjligtvis ett hotell där han kan applicera alla de kunskaper han fått ifrån sina studier. Han vill också gifta sig så småningom och även om han själv kommer från en stor familj tycker han att det räcker med tre barn. Han gillar Sverige, men tror inte att han kommer att stanna här för alltid, kanske att han flyttar tillbaka till Ghana eller till Storbritannien där han har en del släktingar. Gilbert har verkligen stora drömmar, men efter vårt samtal tvivlar jag inte alls på att han kommer att nå de höga mål han satt upp för framtiden. Text: Ida Axelsson

T

ry to imagine yourself going to a place where you know nobody and the only knowledge you have about the country is that it is cold there and the names of some famous football players.

This is exactly what soon thirty year old Gilbert Asmah from Ghana did five years ago in order to get his master’s degree in IT and Business Renewal at Jönköping International Business School. His plan was to go back to Ghana immediately after finishing his studies, but after a year in Jönköping he liked it so much that he decided to stay longer. Just a few months after his arrival it was very close though that he packed his bags and went home. The reason for this was an incident with a jealous boyfriend who showed up at his home and threatened to kill him with a knife. Luckily he got away with no injuries, but he was really scared

for some time after the attack. The city Gilbert grew up in is called Kumasi and is Ghana’s second largest city with approximately 1.5 million inhabitants and a size of about 299 km2. If you compare this to Jönköping which covers an area of about 1500 km2 and has a population of a bit over 100 000 people you can understand that Gilbert enjoyed the large space and quietness when he came to Jönköping. I ask Gilbert to tell me a little about his first day in Sweden and he says it was so confusing when he arrived in August, late in the evening and it was still not dark outside like it usually would be in Ghana at that time. Another thing that surprised him was that nobody came to help him carry his two heavy suitcases. This was the first of many cultural clashes he has later come across during his time in Sweden. We continue talking about differences between the two countries. Besides the climate Gilbert thinks the biggest differences are the character of the people and the structure of the two societies. – What I like most about Ghana is that people there are so open and outgoing. You can go home to somebody uninvited, while in Sweden you usually have to make arrangements before you want to meet somebody. But still I like the structure of everything in Sweden. For example it is good to always know exactly when the buses are leaving. In the beginning I thought the buses would be late like in Ghana and I often came in the last minute and ended up running after the bus, he says and bursts into laugh. When I ask Gilbert what he thinks of Swedish people he says just like many other foreigners that he experiences them as shy and distant at first, but friendly once you get to know them. Gilbert has now made plenty of Swedish friends and that is probably one of the reasons to why his Swedish is so fluent after just five years in the country and only one semester of studying the language. I ask him which is his favourite Swedish expression and the answer comes quick. – Fy fan vad trött jag är, he says and laughs. This is a phrase he has learnt from the guys at work. We then move on to how he thinks his life would have looked like if he had stayed in Ghana. He says that maybe he would have worked in a bank like many of his former classmates do today. – The salary in Ghana is not as high as it is in Sweden, but then the living costs are also lower. I often get questions about poverty in my country. What many people here do not know though is that there is also a middle class in Ghana who has about the same living standard as the majority of people here in Sweden. But even if I could have gotten a better job and living standard in Ghana than in Sweden I do not regret my decision coming here. I like living in another country and I have also got an understanding of people from another culture that I would not have had otherwise. Besides, I no longer think that Ghana is the centre of the world, he says and smiles. In the future Gilbert dreams about owning his own business, perhaps a hotel where he can apply all the knowledge he has got from his studies. He also wants to get married eventually and although he comes from a big family he thinks three children are enough. He likes Sweden but does not think he will stay here forever, maybe he will move back to Ghana or to Great Britain where he has some family. Gilbert really has big dreams, but after our conversation I have absolutely no doubts in my mind that he will reach the high goals he has set up for the future. Text & Översättning / Translation: Ida Axelsson

2009 Fresco 13


Notiser Flash News Nordamerika/Centralamerika Den nya panamanska presidenten Ricardo Martinelli deklarerade onsdagen den 6:e maj, dagen då han segrade presidentsvalen, att han vill förvandla Panama till det ledande landet i kampen mot knarkhandel. Martinelli menar att knarkhandlarna ”har invaderat vårt land och tagit med sorg åt vår befolkning”. Han nämner de alltmer ökande antal siffror av brottsdåd som handeln med droger har orsakat landet. Martinelli säger också att hans regering också kommer att bemöta de konsekvenser som har resulterat från finanskrisen. Martinelli fick sammanlagt 60% av rösterna. De andra kandidaterna, Balbina Herrera och Guillermo Endara fick 37% respektive 2,3% av de panamanska röstena. 2009/05/06 Univison.com North America/Central America The new panaman president Ricardo Martinelli declared Wednesday the 6th of May, the day that he won the elections, that he wants to convert Panama to the leading country in the battle against drug traffic. Martinelli says that the drug dealers “have invaded our country and brought a lot of sadness to our people.” He mentions the rising numbers of crimes in the country that the drug traffic has caused. Martinelli also says that his government also will face the consequences of the financial crisis. Martinelli got a total of 60% of the votes from the population. The other candidates, Balbina Herrera and Guillermo Endara got 37% respectively 2,3% of the panamenian votes. 2009/05/06 Univision.com

Afrika Mellan den 12 och den 15 april i år greps flera militärer i det västafrikanska landet Togo. De anklagades för att ha förberett en statskupp. Bland de gripna fanns svenske Issifou Seidou, som innan han flydde till Sverige för över tjugo år sedan jobbade som general för regeringen i Togo och hade en högt uppsatt position i landet. Issifou Seidous familj i Sverige fruktar att han kommer att utsättas för tortyr i fängelset. Människorättsorganisationen National Commission for Human Rights har besökt honom och rapporterar att han mår bra. Svenska UD vet dock ännu inte om Issifou Seidou har fått någon advokat eller när en rättegång kommer att hållas. DN 2009/05/05 Africa Between April 12th and 15th this year several soldiers were arrested in the West African country of Togo. They were accused of planning a coup. Among the captured are Swedish Issifou Seidou, who before he fled to Sweden over twenty years ago was a general working for the Togo government and held a high position in the country. Issifou Seidous’s family in Sweden fear that he will be tortured in prison. The human rights group National Commission for Human Rights visited him on April 24th and reported he was in good health. However, the Swedish Ministry for Foreign Affairs does not know if Issifou Seidou has gotten a lawyer yet or when the trial is supposed to start. DN 2009/05/05

14 Fresco 2009

Sydamerika Den venezolanska staten tog i fredags ( 8:e maj) kontrollen över flera företag som komprimerar gas, transporterar varor och personal eller andra liknande tjänster som behövs för utvinning av olja vid Maracaibosjön. Nationaliseringen av dessa tjänster trädde i kraft genom tillämpandet av en ny lagändring dagen innan, godkänd av parlamentet. Lagförslaget lades fram av den statliga oljebolaget Pdvsa. Pdvsa hade redan otroliga skulder till utländska tjänsteföretag, ca 13,8 miljoner US dollar, vilka krävde betalning. Detta menar många just vara anledningen till förstatligandet. Ledaren för oljearbetarnas fackförening i Zulia, Bernardino Chirinos, tycker inte att den nya lagen kommer att hjälpa arbetarna. ”Vi har 35.000 arbetare i östkusten (Zulia) och bara 8000 kommer att bli anställda i Pdvsa”, berättade han för dagstidningen El Nacional. Presidenten Chávez säger istället att lagen är till för ”stärkandet av den nationella självständigheten.” 2009/05/10 Eltiempo.com South America This Friday (8th may) the Venezuelan state took the control of several companies that compress gas, transports material and personnel or other similar services that are needed for oil extraction at the Lake Maracaibo. The nationalization of these services became of use after changing a law the day before, approved by the parliament. The new law was proposed by the national oil company Pdvsa. Pdvsa had already an immense amount of debts to different foreign companies, ca 13,8 million US dollars, which demanded payment. Some think that the debts was the main reason of the nationalization. The leader of the oil workers union in Zulia, Bernardino Chirinos, doesn’t believe that the new law will help them. “We have 35.000 workers in the east coast (Zulia) and only 8000 will be employed at Pdvsa”, he tells to de newspaper El Nacional. The president Chávez says that the law is to “strengthen the national independence.” 2009/05/10 Eltiempo.com


Flash News Notiser Asien/Oceanien Myndigheterna i kinesiska Gong’an county har avskaffat regeln som uppmanat offentligt anställda att röka det lokala cigarettmärket Hubei. Målet var tidigare att tjänstemän och lärare skulle förbruka 230 000 paket om året och de som inte rökte, eller som köpte cigaretter ifrån någon annan provins, riskerade böter eller till och med att få sparken. Anledning till att man införde regeln var att man hoppades öka skatteintäkterna. Regeln avskaffades efter en artikel i lokaltidningen. BBC 2009/05/05

Sverige Volvo delade ut fyra miljarder kronor till aktieägarna trots att bolaget har varslat ca 6000 anställda runt om i hela Sverige. Massiva protester har riktats mot Volvo då de avskedade minst 1500 personer i slutet av april. Detta skedde bara några veckor efter att de hade beslutat om aktieutdelningen. En namnlista där över 1000 anställda har skrivit på har nu lämnats in till ledningen för företaget. Frågan om aktieutdelningarna hade redan diskuterats under februari månad av styrelsen. Fackrepresentanten Olle Ludvigsson visste om beslutet vilket har upprört många. Pengarna som har delats ut anses av några kunde ha undvikit så många varslanden. Olle Ludvigsson står även som kandidat till EU-valen för Socialdemokraterna. Han är tvåa på vallistan efter Marita Ulvskog. 2009/05/10 Expressen Sweden Volvo shared four milliard of Swedish crowns to their stockholders even though the company has foreboded ca 6000 employees in all of Sweden. Massive protests have been referred against Volvo because they dismissed 1500 persons in the end of April. This happened only a few weeks after they’ve decided to share the stock money. A protest list with names of over 1000 employees has been written and given to the company’s management. The decision of sharing the stock money has been discussed since February by the board. The union representative Olle Ludvigsson knew about the decision and that has choked many. Some consider that the money that has been distributed could have saved several jobs. Olle Ludvigsson is also one of the candidates for the European elections from the Swedish socialist party, Socialdemokraterna. His name holds the second position on the electoral list for his party after the politician Marita Ulvskog. 2009/05/10 Expressen

Asia/Oceania Authorities in the Chinese Gong’an county have abolished the rule that told government workers to smoke the local cigarette brand Hubei. Civil servants and teachers were earlier informed to consume 230 000 packs a year and if they did not smoke or if they bought cigarettes from another province they risked being fined or even fired. The reason why the rule was introduced in the first place was because the government in Gong’an had hoped to boost tax income. The rule was rescinded after a report in the local newspaper. BBC 2009/05/05

Europa I Storbritannien håller man på att ta fram en ny sorts bränsle som möjligen skulle kunna ersätta användningen av ved. Det är forskare vid universitet i Nottingham som testar om man kan tillverka briketter av restprodukter ifrån bananer (till exempel bananskal). Detta skulle kunna innebära en stor miljövinst för bananproducerande utvecklingsländer som Rwanda eftersom nedhuggningen av skog för att få ved ligger bakom många problem, till exempel jorderosion. NAM News Network 2009/05/06 Europe A new type of fuel that could possibly replace the use of firewood is under development in the UK. At the University of Nottingham scientists are trying to produce burnable briquettes from banana waste (skins, leaves etc.). To great banana producing countries like Rwanda this new invention could mean significant environmental gain since the cutting down of forests to get firewood has numerous adverse effects on the environment, such as soil erosion. NAM News Network 2009/05/06 Text & Översättning / Translation: Ana Cristina Hernández Pérez

2009 Fresco 15


Politik Politics

Europavalen European elections

20 09

16 Fresco 2009

Den 7:e juni är det dags att rösta till Europaparlamentet. 1:a juli, nästan en månad efter valet, kommer Sverige att ta över EU:s ordförandeskap. Men hur kommer dessa händelser att påverka oss och Europa?

EUROPEISKA UNIONENS HISTORIA Europaparlamentets historia är starkt sammanlänkat med Europeiska unionens historia. För att veta vad Parlamentet gör krävs det därför att man har en aning om hur EU fungerar. Efter andra världskriget var en stor del av Europa splittrat, med en tärd ekonomi och svaga stater. För att förbättra kontinentens förutsättningar föreslog den franska utrikesministern Robert Schuman ett samarbete mellan de olika europeiska länderna. Med enade länder skulle inte ett till krig bryta ut lika lätt. Detta förslag lades fram 9: maj 1950, Europadagen.


Politics Politik

Som en följd av Schumans förslag skapas Kol- och stålunionen 1951 med sex länder, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Italien och Västtyskland, som medlemmar. Meningen med den är att länderna ska kunna förvalta sina kol och stålindustrier tillsammans, vilket de ansåg skulle undvika vapentillverkning och ett krig mot varandra. År 1957-1958 byter Kol- och stålunionen namn till Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Strax efteråt skapas Europaparlamentet men den heter då Europeiska parlamentariska församlingen fram till år 1962. Parlamentet blir en naturlig följd av unionen då det blev självklart att ha en institution som representerar Europas befolkning. 1993 byter den Europeiska ekonomiska gemenskapen namn till Europeiska unionen. Under åren har Europeiska Unionen successivt ökat i antal medlemsstater. Historiska händelser som rivningen av Berlinmuren, Sovjetunionens upplösning och splittringen av Jugoslavien har bidragit till att allt fler länder har ansökt och ansöker om tillstånd att komma med i EU. År 2004 var ett rekordår då 10 nya länder- Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern anslöt sig till EU. Detta blir en symbol för ett förenat Väst- och Östeuropa. För att bli medlem i EU krävs det att landet kan bevisa att den har fullvärdig demokrati och godkännas av Europaparlamentet. Nu är det sammanlagt 27 länder med i EU och de officiella språken är 23 stycken. Sverige anslöt sig år 1995.

är dock inte Parlamentet som kommer med förslag om lagar, utan det gör den Europeiska kommissionen. SVERIGES ROLL 2009 Ordförandeskapet som Sverige kommer att ta emot den 1:a juli från Tjeckien innebär att den svenska regeringen leder arbetet i Europeiska unionens råd (ministerrådet) och EU. Ministerrådet är det andra lagstiftande organet, tillsammans med Parlamentet, och består av 27 ministrar, en per land. Inget ordförandeland får driva igenom sina egna politiska intressen i EU. Däremot är det vanligt att respektive ordförandeland prioriterar vissa frågor framför andra. Sveriges regering har sagt sig vilja föra fram problem som miljö, tillväxt och sysselsättning som några av de viktiga ämnena som behövs diskutera. Alla departement i Sverige kommer att vara inblandade i ordförandeskapet och kommer att leda respektive område på Europeisk nivå. Ordförandeskapet kommer att kosta Sverige 1 miljard kronor, bland annat går en del av pengarna till resekostnader. Ordförandeskapet ska utövas lika mycket i Sverige som i Bryssel och Luxemburg. I början av juli kommer det att hållas informella ministermöten i Högskolan i Jönköping.

VARFÖR RÖSTA? År 2004 var det bara ca 38% av den svenska befolknin-

EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentet är en av Europeiska Unionens viktigaste institutioner och världens enda flernationella demokratiska församling. Det är också den enda av EU:s organ där medborgarna själva kan påverka. Valen till parlamentet hålls vart femte år. Det första valet genomfördes 1979, för 30 år sedan. Franska Simone Veil blev parlamentets första kvinnliga talman samma år. Nu innehas posten av tyske Hans-Gert Pöttering. Europaparlamentet har sammanlagt 785 ledamöter från alla medlemsländer och de är indelade i sju olika partier. Ledamöterna samarbetar med de från samma parti och alltså inte med de från samma land. De små länderna har minst fem ledamöter och det största landet, Tyskland, har 99 ledamöter. Sverige har 18 stycken representanter. Det största partiet heter EPP-ED som är en sammanslagning av det Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (konservativa). De har dock inte den absoluta majoriteten. Det näststörsta partiet i Parlamentet är PES, Socialdemokratiska gruppen. Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg och där hålls de officiella föredragen. Parlamentet jobbar även i Bryssel och Luxemburg. Europaparlamentet har till uppgift att lagstifta tillsammans med Europeiska unionens råd (Ministerrådet), kontrollera andra institutioner (speciellt kommissionen som lägger fram lagförslag) och ansvara över EU:s budget. De olika europeiska institutionerna måste visa vad pengarna har använts till. För att en lag ska gå igenom måste den accepteras av både Parlamentet och Ministerrådet. Den måste dessutom undertecknas av Parlamentets talman och av Ministerrådets ordförande. Det

gen som röstade i Europavalen. I år är det dock många politiker som tror att intresset kommer att öka i landet, särskilt då Sverige kommer att ta över ordförandeskapet i sommar. Det kan vara värt att veta hur mycket som EU:s lagstiftning egentligen

påverkar oss här i fjärran land. I

verkligheten kommer över hälften av alla politiska beslut i Sverige från EU. Inte minst de i vår närkommun. Eftersom pengarna som EU använder sig av kommer från oss skattebetalare är det bra om vi på något sätt kan påverka hur de ska distribueras.

Här kommer några exempel på hur EU använder våra pengar: Bistånd. Europeiska unionen är världens största biståndsgivare. Jordbruk, miljö och regler för bland annat kemik lieanvändning. Arbetslagar och rättigheter. De fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, pe soner och kapital. Inom den personliga rörligheten finner vi Schengenavtalet som ett tydligt exempel. Euron är en resultat av fri rörlighet för valuta. Hur vi i Sverige och Europa vill att våra pengar ska fördelas och användas är upp till om vi själva väljer att vara en del av beslutet och rösta i valet.

Text: Ana Cristina Hernández Pérez

2009 Fresco 17


Politik Politics This 7th of June it will be time to vote for the European Parliament. The 1st of July, almost a month after the elections, Sweden will take the presidency of the European Union. But how will these events affect us and Europe? HISTORY OF EUROPEAN UNION The history of the European Parliament is strongly linked to the story of the European Union. Therefore, it’s important to know about the European Union to have an idea of how the Parliament works. After the second world war a great part of Europe was divided, with an worn economy and weak states. To improve the continent’s condition the French Minister of Foreign Affairs, Robert Schuman, proposed a co-operation between the European countries. With united countries a war wouldn’t break out that easily. This proposal was made the 9th of May 1950, the European Day. As a result of Schumans idea, the European Coal and Steel Community was born in 1951 with six countries, France, the Netherlands, Belgium, Luxemburg, Italy and West Germany as members. What this new union meant was that the member countries had to administer their coal and steel industries together, which they considered would avoid a war against each other. Between the years of 1957 and 1958 the Coal and Steel Community changed its name to the European Economic Community (EEC). Shortly after that, the European Parliament was established but was known as the European Parliamentary Assembly, until 1962. The Parliament got to be a natural sequel of the Union considering the fact that a need arose to have an institution that represents the European population. The year of 1993 the European Economic Community changed its name to the European Union. During the years, the European Union has been increasing the number of state members. Historical happenings like the tearing down of the Berlin wall, the resolution of the Soviet Union and the decomposition of Yugoslavia have contributed to the application of more countries to the European Union. Year 2004 was the record year when 10 new countries – Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Check Republic and Hungary joined the Union. This has come to be a symbol of a unified west- and east Europe. To be a member of the European Union, a country has to prove to be a valid democracy and be approved by the European Parliament. Now there are a total of 27 member countries in the Union and 23 official languages. Sweden became a member in 1995. THE EUROPEAN PARLIAMENT The European Parliament is one of the European Union’s most important institutions and the world’s only transnational democratic assemblage. It is also the only organ that the citizens can influence. The elections to the Parliament are held every five years. The first election was in 1979, thirty years ago. French Simone Veil became the first female Speaker of Parliament the same year. Now the post is held by German Hans-Gert Pöttering. The European Parliament has a sum of 785 parliament members from all the member countries and they are divided into seven political parties. The members cooperate with the ones from the same party and not the ones from the same country. The small countries have least five parliament members and the biggest country, Germany, has 99. Sweden has 18 representatives.

18 Fresco 2009


Politics Politik The biggest party in the Parliament is called EPP-ED and it’s a fusion between the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats (Conservative). They do not however have the absolute majority. The second largest party is the Party of European Socialists (PES). The European Parliament has its headquarters in Strasbourg, where the official meetings are held. The Parliament also works in Brussels and Luxemburg. The European Parliament’s tasks are to legislate together with the Council of the European Union, to control other institutions (specially the Commission) and to be responsible for the EU’s budget. The different institutions have to confirm what they’ve used the money assigned to them for. A law has to be accepted by both the Parliament and the Council of the European Union to be announced. However it’s not the Parliament’s responsibility to propose new laws; that is the task of the European Commissions. SWEDENS ROLE 2009 The presidency that Sweden will obtain from the Czech Republic this 1st July, will mean that the Swedish government has to lead the work in the Council of the European Union and EU. The Council is the other decision making institution together with the Parliament and it’s composed with one minister per state, 27 in total. No presidential country can conduct their own political interests in the EU. But it is very normal that every presidential country prioritizes some questions ahead of others. The Swedish government has said that they will make subjects like environment, economic growth and employment as some of the important issues to discuss. All the departments in Sweden will be involved in the presidency and the ministers will all lead their respective area at a European level. The presidency cost Sweden an amount of 1 billon SEK. The presidency will be performed equally as much in Sweden as in Brussels and Luxemburg. In the beginning of July some informal meetings will be held here in the University of Jönköping. WHY VOTE? The year of 2004, only 38% of the Swedish population voted in the European elections. This year many politicians believe that the interest will increase in the country, especially considering the fact that Sweden will take over the presidency this summer. It could be good to know how much the European Union’s legislation actually affects us here in the country of far-away. In reality, half of all the political decisions in Sweden come from EU, not least the ones in our own municipality. Since the money that the European Union uses comes from us taxpayers it is good if we could in some way contribute to how it is distributed.

Here are some examples of how EU uses our money: Aid. The European Union is the biggest aid giver. Agriculture, environment and rules for example chemical use. Labour laws and rights. The four freedoms: Free movement of goods, services, people and capital. With in the personal movement we find the Schengen agreement as a clear example. The Euro is a result of free currency movement. How we in Sweden and Europe in general want our money to be distributed and used depends upon if we want to be a part of the decision making by voting in the elections.

Text & Översättning / Translation: Ana Cristina Hernández Pérez

2009 Fresco 19


Politik Politics

Fångade i skottlinjen

Caught between bullets De flesta moderna politiska konflikter har en sak gemensam, de är alla inbördeskrig; ett paradoxalt krig där alla stridande parter är angelägna om att eliminera fienden som ofta är deras egna landsmän. Most modern political conflicts have one thing in common; they are all civil-wars; a paradoxical war where all warring parties are keen on eliminating their enemies who are often fellow country men and women. Alla dessa inbördeskrig är som empirisk kunskap visat, ökända för sin grymhet och för att majoriteten av de som mister sitt liv inte tillhör de aktivt stridande utan obeväpnade och oskyldiga civila. De blodiga konflikter som just nu äger rum på Sri Lanka är inget undantag ifrån detta faktum. Sri Lanka är beläget söder om Indien och är ett av Södra Asiens mest potentiellt blomstrande länder; men en pågående intern konflikt har dock förstört landets tillväxt enormt. Den mest upprörande aspekten av detta våld är den höga dödssiffran, mer än 70,000 liv sägs ha gått till spillo hittills i detta krig som nu pågått i mer än två decennier. Ur de civila offrens synvinkel är den existerande situationen i Sri Lankas krigszoner kritisk eftersom antalet döda civila ökar i en alarmerande takt. Enligt många trovärdiga källor så som Förenta Nationerna har tusentals människor som inte hör till någon sida i konflikten blivit dödade de senaste månaderna. Förutom dessa dödsfall som redan inträffat finns det en hög risk för fortsatta dödsfall av icke stridande; men ingen av de konfronterande parterna, det vill säga Tigerrebellerna och regeringssoldaterna verkar bekymrade över dilemmat med de civila som är fångade mellan dem. Enligt den aktuella marksituationen är åtminstone 60,000

* 70.000 döda hittills

20 Fresco 2009

människor begränsade till en yta som mäter mindre än 8 km2 och Tigerrebellerna, som regeringen kämpar mot och vill utrota en gång för alla finns mitt bland dessa. Det är både en otrolig och oväntad seger för regeringen i Sri Lanka, då det ofta har förmodats och sagts av många politiska och militära analytiker att Sri Lanka utkämpade ett meningslöst krig som inte gick att vinna mot en mäktig rebellorganisation och många människor från olika läger delade åsikten med dessa analytiker eftersom rebellerna först uppkom som en liten gerillagrupp i mitten av 1970-talet och sedan utvecklades till en halvkonventionell stridstrupp som kunde inta och kontrollera nästan en tredjedel av landets hela landområde i början av år 2000. Trots alla dessa förutsägelser verkar den nuvarande militära inriktningen uppenbarligen bära frukt, i alla fall för regeringen i Sri Lanka och den ger inget andningsutrymme för de uttröttade Tigrarna. Uppgifter från regeringssidan säger att bara ett litet antal av Tigrarnas kärntrupp fortfarande finns kvar i livet och fortsätter att slåss, då majoriteten av dem har gått under i de senaste stridigheterna, men Sri Lanka är ändå beslutsamma att krossa Tigrarna fullständigt. Vad regeringen emellertid vägrar att se är kostnaden av de tusentals oskyldiga som får sätta livet till på grund av de militära operationerna.


Politics Politik

Som tidigare nämnt är Tigrarna koncentrerade till ett litet område där tiotusentals, om inte hundratusentals internflyktingar befinner sig. Satellitbilder som läckte ut ifrån Unostat den 26 april visar flera bombningar av det smala kustområdet där tusentals flyktingar är koncentrerade. Det är möjligt att regeringsstyrkor ligger bakom dessa bombningar.Det är uppenbart att Sri Lankas regering inte visar tillräcklig med hänsyn när det kommer till civila offer, men Tigerrebellernas agerande gör situationen ännu värre. Det är vida känt att de hindrar civila ifrån att fly ifrån krigszonen. Det verkar som om de behöver de civila av flera skäl, till exempel lider rebellerna stor brist på soldater och man är därför i behov av att ha tillgång till ett betydande befolkningsunderlag för framtida rekrytering. Det har redan kommit in rapporter om barn och vuxna som blivit rekryterade mot sin vilja. Utöver rekryteringsbehoven kan det finnas andra motiv för att stoppa oskyldiga från att fly de fientliga områdena, då regeringens militära operationer kan skapa omedelbara och framtida humanitära problem och dessa problem kan användas av rebellerna i deras propaganda för att övertyga det internationella samfundet och internationellt tvångsförflyttade tamiler. Det finns många fall där människor som är fångade i de rebellkontrollerade områdena flyr till områden som står under regeringens förvaltning, men dessa människor tillåts inte leva sina liv fritt utan tas till fångläger där deras rörelsefrihet är begränsad. Fri media och internationella organisationer har heller inte tillåtelse att besöka dessa fångläger. Men en ny video filmad av Channel 4 News med en illegalt insmugglad kamera avslöjar många chockerande incidenter som äger rum inne i de stängda fånglägren som vaktas och förvaltas av Sri Lankas militär. Enligt Channel 4 News blir unga kvinnor som hålls fångna i lägren sexuellt utnyttjade och man hittade en gång döda kroppar från unga kvinnor som tillhörde fånglägren nära en vattenkälla där fångarna vanligtvis badade. Sådana mystiska incidenter har väckt rädsla bland vanliga människor såväl som hos mänskliga rättighetsaktivister som tror att människorna i dessa läger befinner sig i en farlig situation då Sri Lanka redan är ökänt för sina höga tal av försvinnanden och utomrättsliga avrättningar. Den besvärliga situationen för dessa människor förblir alltså oförändrad vare sig de befinner sig i rebellkontrollerat område eller i regeringens fångläger; det är som att flytta ur askan in i elden. Det ironiska med situationen i Sri Lanka är att båda sidorna i konflikten påstår att de slåss för folket och i mänskligheten och civilisationens namn, men verkligheten överstämmer inte med dessa påståenden vilket man ser när de civila dödsoffren fortsätter att stiga. Sanningen borde vara lätt att räkna ut, det är kristallklart att oskyldiga civila dör i ett krig som inte är deras och det är absolut nödvändigt för det internationella samfundet, liksom för alla som värnar om mänskligheten att agera snabbt och bestämt om den pågående humanitära krisen ska kunna stoppas. Text: Diamond Översättning / Translation: Ida Axelsson & Erika Johansson

2009 Fresco 21


Politik Politics

Most modern political conflicts have one thing in common; they are all civil-wars; a paradoxical war where all warring parties are keen on eliminating their enemies who are often fellow country men and women. All these civil wars are, as empirical knowledge reveals, infamous for their grimness that majority of lives lost are not among active combatants or soldiers but rather unarmed innocent civilians. Those bloody conflicts taking place in Sri Lanka are not making any exception as the majority of victims are always innocents. Situated off the southern tip of India, Sri Lanka is one of South Asia’s potentially prosperous countries; however an ongoing internal ethnic conflict has crippled the country’s growth immensely. The most disturbing aspect of this violence is the high death toll, more than 70,000 lives are said to have perished so far in this war which is more than two decades old. Thinking about the civilian casualty aspect of the strife, the present situation existing in Sri Lanka’s warzones is critical, because civilian death is rising at an alarming rate. According to many credible sources such as the United Nations, thousands of people who are not the parties to the conflict have been killed in the past few months. Apart from these deaths which have already taken place, there is a high risk of further imminent non-combatant deaths; however the confronting parties, both the Tiger rebels and government soldiers don’t seem to be concerned about the plight and predicaments of civilians caught between them. As per the current ground situation, at least 60,000 people are restricted to an area sizing lesser than 8 km2, and the Tiger rebels, who the government fights and wants to eradicate once and for all, are mingled with them. It is both an unbelievable and unexpected victory for the Government of Sri Lanka, as it has often been thought and said by many political and military analysts that Sri Lanka was fighting an unwinnable war against a powerful rebel organisation in vain, and many people from different quarters shared the opinion of such analysts since the rebels who emerged as a small guerrilla outfit in the mid of 1970s evolved into a quasi-conventional fighting force and were able to capture and control almost one third of the country’s entire territory in the beginning of year 2000.In spite of such predictions the present military thrust is obviously bearing fruits as far as the Government of Sri Lanka is concerned, and it does not want to give any breathing phase for the exhausting Tigers. Information from the government side says that only a little number of Tiger fighting cadres is left alive now as the majority of them have perished in the recent battles, but Sri Lanka is determined to crush the Tigers completely. What the government denies to see is the cost of thousands of innocent human lives over the course of its military operations, as it is mentioned earlier the Tigers are cornered to a small area filled with tens of thousands, if not hundreds of thousands, of internally displaced civilians. The satellite images leaked by the Unostat on 26 April show bombardments in the narrow costal area where thousands of refugees are concentrated, and such bombardments are possibly from the government forces

22 Fresco 2009


Politics Politik

It is vivid that the Government of Sri Lanka does not show enough concern when it comes to civilian disaster, but what makes the situation worse is the behaviour of the Tiger rebels, it is widely spoken that they are holding back the civilians from fleeing the warzones. It seems so that those civilians are needed for the rebels for many reasons. For instance the rebels have a high shortage of combatants and the existence of a substantial number of population is imperative in order to have an access to a stock of potential human resources for the future conscription. Reports are already surfacing that children and adults are being recruited against their will. In addition to the recruitment needs, there can be another motive for stopping the innocents from fleeing the hostile areas that the ongoing and impending humanitarian catastrophe, mostly emerging from the governments military operations, can be used as the main components of the rebel’s propaganda which is normally directed towards the international community and pro-rebel diaspora. There are many cases where people trapped in the rebel controlled area escape to the territories which are under the government’s administration, but such people are not allowed to live their life freely, they are taken to detention camps, and in addition to the restriction on free movement of those who fled the rebels, free media and international organisations are not allowed to visit these deten-

* people are not allowed to live their life freely

tion camps. However a recent video filmed by the Channel 4 News with an illegally smuggled camera, divulges many shocking incidents taking place inside of the closed detention camps which are guarded and administrated by the Sri Lankan military. As per the Channel 4 News, young women detained in the camps are sexually abused and once dead, bodies of young women belonging to the detention camp were found near a well where the detainees usually bathe. Such mysterious incidents have evoked fear among ordinary people and human rights activists as well, who think that it is a dangerous situation for the people in those camps as Sri Lanka is already notorious for its high rate of disappearances and extra-judicial killings. The plight of the people caught between, remains unchanged whether they are in the rebel-held territory or in the detention camps of the government; it is like moving from the smoke into the smother. The ironical situation in Sri Lanka is that both parties belonging to the hostilities claim that they are fighting for the people and in the name of humanity and civilisation, but the ground reality does not agree with such claims as civilian casualties are mounting. The truth is not so hard to grasp, it is crystal clear that innocent civilians are perishing in a war which is not theirs, and it is imperative for the International Community and guardians of humanity to act promptly with determination if an ongoing humanitarian crisis is to be stopped. Text: Diamond

2009 Fresco 23


Företag & Teknologi Business & Technology

Livet som pirat It’s a pirates life

N

å, det verkar ju som om anti-fildelningslagen som började gälla här i Sverige den första april inte var något skämt ändå. The Intellectual Property Rights

Enforcement Directive eller IPRED går i korthet ut på att upphovsrättsinnehavare kan få tag på information om misstänkta illegala fildelare och lättare dra dem inför rätta.

Trots att jag själv inte ägnar mig åt denna handling så är illegal fildelning bland studenter en genomgripande trend, en källa för underhållning, ett sätt att leva. Framtill nu är det via det här mediet som studenter har fått tag på sina tv-program (Lost, Supernatural, Star Trek), sina filmer (Wall.E, Braveheart), sin musik (Dido, Lady Gaga, The Fray) och så mycket mer; helt gratis. Införandet av IPRED har lett till en ökad efterfrågan på anonymitetstjänster. Trots att många IT företag redan erbjuder detta, så har introduktionen av IPREDator, en VPN (Virtual Private Network) tjänst tack vare The Pirate Bay eller TPB varit särskilt fräck i sina ansträngningar att se till deras skyddslingar ligger ett steg före lagen. TPB är enligt min åsikt den populäraste sajten i den aktuella debatten om fildelning med sina 3,5 miljoner användare. Deras tjänster går i princip ut på att de tillåter sina användare att koppla upp sig emot TPB servern via en krypterad anslutning som döljer användarens IP adress. Lägg därtill det faktum att det inte kommer att föras några loggar över besökare så förstår du hur detta skapar problem för förespråkare av lagen. Domen som nyligen föll mot upphovsmännen av The Pirate Bay var emellertid ett stort bakslag för de miljoner användare som utnyttjar sajten. Argumentet att TPB egentligen inte rymmer några

24 Fresco 2009

filer, utan enbart skapar en miljö där användare kan fildela höll uppenbarligen inte i rätten – de ansvariga fälldes och fick ett år i fängelse och 30 miljoner kronor i böter som straff. Även om domen kommer att överklagas (rättegången kanske till och med får göras om) så visar detta likafullt på att lagen fått en starkare ställning här i Sverige. Sajten kämpar emellertid vidare, trots att IPREDator tjänsten inte har lanserats officiellt ännu (med deras aktuella löften om rättstvist och allt) men med över 100 000 anmälningar så kan dess release ändå visa sig bli väldigt populär. För att inte bli omsprungna av The Pirate Bays påhitt så har flera ISPs (Internet Service Provider) anslutet sig till konflikten genom att skydda sina klienter och kraftig bidra till att underminera den nya lagen genom att förstöra detaljer rörande deras kunders IP adresser. Både Tele2 och Bahnhof har annonserat att de kommer radera kundinformation. Oavsett vilken sida du står på i moraldebatten rörande fildelning, så kvarstår faktum att det är (eller i alla fall var) en integrerad del av studentlivet. Ytterliggare en fråga som har lyfts fram av några av användarna och kritikerna till IPRED lagen är hur införandet av lagen i slutändan kan öppna upp dörren till mer invaderande tillgrepp och ökad övervakning av nätet. Motståndare ställer sig frågan om huruvida användares integritet är ett för högt pris att betala i försöken att avskaffa fildelningen. Hursomhelst, med miljoner användare som är fastbeslutna att hitta nya sätt att komma runt IPRED lagen och liknande bestämmelser, är det högst troligt att anta att kampen för att komma åt fildelningen bara har börjat. Text: Wale Adelakun Översättning / Translation: Erika Johansson


Business & Technology Företag & Teknologi

W

ell it seems like the anti file-sharing law implemented here in Sweden on the 1st of April was no joke after all. The Intellectual Property Rights

Enforcement Directive or IPRED essentially allows copyright holders to acquire data on suspected illegal file-sharers and to take legal action against them with greater ease. Though personally I do not engage in this act, illegal file-sharing especially amongst students is a common trend, a source of entertainment, a way of life. Up until now, it is via this medium that students got their shows (Lost, Supernatural, Star Trek) their movies (Wall.E, Braveheart) their music (Dido, Lady Gaga, The Fray ) and so much more all at the reasonable price of free. The implementation of IPRED has sparked greater demand for anonymity services. Despite the fact there are many IT companies that already provide this, the introduction of IPREDator, a VPN (Virtual Private Network) service courtesy of The Pirate Bay or TPB is especially brazen in its effort to keep its patrons one step ahead of the law. TPB is arguably the most popular site in the thick of this file-sharing debate with over 3.5 million users. Their service essentially allows users to tunnel through to the TPB server via an encrypted connection that conceals the users IP address. Couple this with the fact that they will not be keeping track of any logs and you begin to see how this is bound to cause some problems for proponents of the new law.

that TPB doesn’t actually host any files, but only creates an environment where users can share files evidently didn’t hold up in court - they were convicted and sentenced to a year in prison and fined 30 million kronor for good measure. Though the case is being appealed (there could even be a retrial), it nonetheless shows that the law is taking a firmer stance here in Sweden. The site soldiers on, though the IPREDator service has not been officially launched yet (what with their recent litigation woes and all) but with over a 100,000 signups, its release could prove to be very popular. Not to be outdone by the Bay’s antics, ISP’s are joining the fray by protecting their clients and essentially undermining the new law by destroying the IP address details of their customers. Both Tele2 and Bahnhof have announced that they will be deleting customers’ info. Regardless of what side of the fence you’re on in terms of illegal file-sharing, the fact remains that it is an integral part of student life. There is yet another issue being raised amongst some users and critics of the IPRED law and how its implementation could open the door to more invasive measures and increased web surveillance down the road. Detractors pose the question of whether users’ privacy is too much a price to pay in the attempt to abolish piracy. Either way, with millions of users hell-bent on finding new techniques to circumvent the IPRED law and laws like it, it’s fair to assume that the battle to clamp down on piracy may just be beginning. Text: Wale Adelakun

The recent conviction of the Pirate Bay Boys was however a major setback for the millions of users that patrol the site. The argument

2009 Fresco 25


Reflektioner Reflections

Moriscos Tragedin som aldrig har ber채ttats

The untold tragedy

26 Fresco 2009


Reflections Reflektioner

D

et finns alltför mycket grymhet i denna värld.

I åratal, försökte poeter och drömmande tänkare dölja sanningen med ett tjockt täcke av romantik, när de skrev ned sina egna versioner av mänsklighetens historia, och hoppades att det skulle inspirera till drömmen om förändring hos kommande generationer. Människor har, tyvärr, bevisat sig själva vara i konstant natur. Sammanhang har bytt namn, och även motiv, men intentioner och dess kostnader, förr och nu, verkar inte skilja sig så mycket. I den här sektionen kommer FRESCO att återkalla försvunna avsnitt från vår gemensamma historia. Vårt syfte är inte att skylla på den ena eller den andra parten över misstag från det förflutna, utan att lära, om vi någonsin kan, och minnas, medan vissa historier blir berättade. Från vårt mörka förflutna reser sig den dolda tragedin om Moriscos; ett namn vars betydelse är ”Spanska muslimer omvända till Islam” i 1500-talets Spanien. År 1492, närmade sig Granada, Islamiska imperiets sista utpost i Al Andalus (södra Spanien idag, från Huelva till Almería), sitt slutskede. Månader av belägring och avspärrning hade försatt staden i svält och misär. Mot hans folks vilja, bestämde sig Abu Abediallah, Granadas sista Emir, som tidigare hade varit allierad med kungahuset (kung Ferdinand och drottning Isabella, som stod bakom belägringen), för att överlämna staden och ge upp. Kapitulationen krävde 67 bestämmelser som senare formade den välkända ”Granada-pakten”. I pakten, bad muslimerna deras erövrare att ”svära vid Gud” att alla muslimer skulle få vara säkrade i sig själva, sin familj och ägodelar, att de skulle få fortsätta bo i staden, dess förorter, eller i vilken del som helst i det kristna landet som fria medborgare. Att deras moskéer, lagar och religion skulle få fortsätta på samma sätt som under den islamiska tiden, att ingen skulle bli tvungen att konvertera utan själva få välja sin väg. Att ingen skulle bli tvingad att lämna sitt hem (i Spanien) eller bli deportera till något ställe mot dennes vilja, (…) och att härskaren i Rom; påven, skulle bli tillfrågad att belysa bestämmelserna och själv skriva på pakten. Den 29:e november 1492, accepterade kung Ferdinand och Isabella bestämmelserna och lovade att fullfölja pakten. Senare godkände påven Alexander VI pakten. Men, efter 1400-talets sista solnedgång blev de flesta av löftena från kungen svikna. Efter en kortvarig period av tolerans, började Spanien närma sig inkvisitionens mörka år; Moriscos tragedi föddes. Reconquistan (återerövringen av Al Andalus) var över och den Iberiska halvön blev förenad under den segrande katolska kronan. Ändå tyckte kung Ferdinand att hans jobb var långt ifrån avklarat. ”Spanien måste bli homogent”, ansåg han. Det kristna landet behövde ”renas”. Han bad om hjälp och visdom från inkvisitionen och dess kardinaler, som var, ända sedan etablerandet av inkvisitionen en institution år 1478, monarkens högra hand. Kardinal Jiménez de Cisneros var en av de viktigaste aktörerna under 1400-talet. Han ledde de första försöken att omvandla morerna, förvandlade moskéer i Granada till kyrkor och brände böcker skrivna på arabiska. Muslimerna och de andra minoriteterna hade bara två alternativ; antingen konvertera eller bli fördrivna. En del tog med sig sina familjer och korsade Medelhavet, till den södra kusten (Marocko, Algeriet...). Resten, i fruktan för landsförvisning och på grund av den närhet de kände för det land där de hade bott i åtta århundraden, blev tvungna att konvertera. Däremot behöll, i hemlighet, många av dessa nya kristna sin ursprungliga tro, levandes med konstan

2009 Fresco 27


Reflektioner Reflections

rädsla, med ett dubbelliv, vaktade och misstänkta av alla. De blev kända som Moriscos. Dessa lidanden som utspelade sig i slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet var ”lätta tider” jämfört med vad ödet senare skulle föra med sig. Historiska dokument, skrivna av inkvisitionen själv, beskriver de hemska straffen som utfördes på de som misstänktes för att ha behållit sin gamla tro. Innehav av ett arabiskt manuskript, oavsett innehåll, vare sig det var religiöst eller inte, var tillräckligt för att skicka ett helt hushåll till eldpålen och dess pengar till den kungliga statskassan. Intentionerna med att förstöra Moriscos kulturella identitet nådde sitt kulmen under andra halvan av 1500-talet, och inkvisitionens grymhet ledde till en revolt som inte var enkel att hålla emot. Med världen på väg in i det nya århundradet var ”frågan om Moriscos” en riktig pina för både kyrkan och kronan. Det behövdes få ett slut på plågan en gång för alla. Många förslag om ämnet fördes fram, men en mans åsikt föredrogs framför alla andras. Hans namn var Hertigen av Lerma. Francisco Gómez, titulerad som Hertigen av Lerma, var kung Filips III favorit, hans kansler och statsminister. Tillsammans med kollaboratörer som var högt rankade av kyrkliga ordern, framställde han en ödeläggande sammansvärjning för att få kung Filip III att teckna en kunglig förordning. Många historiker idag anser att det certifikatet var födelsen av det första rasistiska samhället i människans historia. Dokumentet, signerat den 22:a september 1609, existerar än idag och vittnar om dess brutalitet.

T

here is too much dreadfulness in the world.

For ages, poets and dreamy thinkers attempted to cover its truth with a thick coat of romanticism, writing their own version of human history, hoping it will inspire the dream of change in the upcoming generations. People, alas, have proven themselves constant in nature. Contexts have changed names, and motives also, yet intentions and their cost, then & now, don’t seem to differ much. In this section of FRESCO we will be recalling forgotten chapters of our collective history. Our aim is not to blame this party or that for past mistakes but rather to learn, if we ever can, and remember, as some stories ought to be told. From the obscure past ascends the untold tragedy of Moriscos; a name designating “Spanish Muslims converted to Catholisme” in the Spain of the 16th century. In 1492, Granada, the last standing citadel of the Islamic empire in Al Andalous (southern Spain today, from Huelva to Almeria) was in its last breath. Months of siege and cordon have plunged the city into starvation and misery. Against his people’s will, Abou Abediallah, the last Emir of Granada, who was also a former ally of the catholic kings (Ferdinand

28 Fresco 2009

500.000 män, kvinnor och barn deporterades från det spanska landet, som dokumentet fastslår, med mindre än 75% av deras ägodelar. Deras hus, land och pengar blev beslagtagna. De var tvungna att själva betala för de franska båtarna som skulle föra dem iväg. Släktingar och familjemedlemmar skickades till olika platser och många hann aldrig komma fram, då de blev utslängda av giriga sjömän som trodde att de bar på pengar och juveler. I sin bok ”L’expulsion des Morisques d’Espagne” anser historikern Rodrigo de Zayas att deporteringen var historiens första fall av etnisk rensning. Moriscos spelade en viktig roll i det spanska samhället. De var tänkare, arkitekter skickliga hantverkare och odlare. Genom att skicka iväg dem förlorade Spanien en stor kunskap och sjönk sakta in i de mörka åren under de tre kommande århundradena. Å andra sidan, integrerades Moriscos i sina mottagandeländer och blev en essentiell komponent i samhället. De influerade med deras kultur ur alla aspekter i allt ifrån filosofi till mat och musik. I Chefchaoun, en liten stad i norra Marocko, bevarar Moriscos ättlingar fortfarande minnet från deras stamfäder. Vissa familjer har kvar stora järnnycklar till de hus som deras förfäder lämnat efter sig. De förvarar den som en ljuv och melankolisk bris från det förflutna; en dröm från ett försvunnet hemland och en glömd tragedi. Till Minne av dem. Text: Halima El Joundi Översättning / Translation: Ana Cristina Hernández Pérez

& Isabella, who were holding the siege) decided to submit the city and surrender. The capitulation was conditioned by sixty-seven articles that made the very famous “Treaty of Granada”. In the treaty, the Muslims asked their conquerors to ‘Swear by God’ that all Muslims are to be secured in their persons, families, and properties, that they should continue to reside in the city, the suburbs or any part of the Christian country as free subjects of the crown, that their mosques, laws and religion should remain as in time of Islam, that none is forced into converting but rather free to chose his inclination, that none is forced to leave his home( in Spain) or be deported elsewhere against his will (…) & that the Lord of Rome, the Pope, should be requested to give his ascent to the conditions, and sign the treaty himself. In the 29th of November 1492, Ferdinand & Isabella accepted the conditions and gave their word to fulfill the pact, Pope Alexander VI, later on, accepted the treaty. However, by the last sunset of the 15th century, most of the promises made by the Kings were failed. After a brief period of tolerance, Spain was falling into the dark ages of inquisition; The Moriscos tragedy was then born. The Reconquista (the reconquest of Al Andalus) was over, and the


Reflections Reflektioner

Iberique peninsula was unified under the victorious catholic crown. Yet King Ferdinand felt that his job was far from being done. ‘Spain has to be homogeneous’ he thought. The Christian land needed ‘purification’. He asked for the help and wisdom of the inquisition and its cardinals, who were, and since the establishment of the Inquisition as an institution in 1478, the monarchs’ right hands. Cardinal Jiménez de Cisneros was one of the major figures of the 15th century. He led the early attempts to convert the Moors, turned mosques in Granada into churches and burned books written in Arabic. Muslims along with other minorities were faced with two choices; either convert or get expelled. Some took their families and crossed the Mediterranean to the southern shore (Morocco, Algeria..).The rest, out of fear from prosecution and banishment, and because of the great attachment to their homeland of eight centuries, were forced to convert. However, in secrecy many of those new Christians have kept their original faith in the shadow, living in a constant fear, with a double life, watched & suspected by all. Those were known as Moriscos. Theses sufferings of the late 15th and early 16th century were ‘easy times’ compared to what destiny and man were holding for them. Historical documentations, by the inquisition itself, describe the terrifying punishments of those who were suspected to maintain their faith. The possession of an Arabic manuscript despite of the content, either religious or not, was sufficient to send a household to the burn stick and its money to the royal treasury. The attempt to destroy the cultural identity of Moriscos reached its peak by the second half of the 16th century, and the severity of the inquisition led to a revolt that wasn’t easy to suppress. With the world entering the new hundred years, ‘the Moriscos question’ was ‘a pain in the neck’ for both the crown and the church. The pain needed to be killed once and for good. For that, many suggestions were made, but one man’s opinion was favored over the rest. His name was

The Duke of Lerma. Francisco Gómez, titled as the duke of Lerma, was the favorite of King Philip the Third, his chancellor and chief minister. With the help of collaborators highly ranked in the ecclesiastical order, he elaborated a devastating plot to make the King Philip III sign a royal decree; many historians today consider it as the birth certificate of the first racist state in human history. The document signed in the 22 of September 1609, still exist today and bear witness of its brutality. 500.000 man women and children will be deported away from the Spanish land with, as the document state, less than 75% of casualties. Their houses, land and money was confiscated. They were asked to pay themselves the French boats that were supposed to take them away. Relatives and family members were sent to different places, and many never reached their destination as they were thrown in the sea by the greedy sailors who thoughts they were carrying money and jewelries with them. In his book ‘L’expulsion des Morisques d’espagne’ the historian Rodrigo de Zayas, consider the deportation as the first case of ‘ethnic purification in history’. The Moriscos were an important component of the Spanish society. They were thinkers, architects, skilled craftsman and cultivators. By sending them away, Spain lost a great asset and accelerated its sinking into the dark ages for the coming three centuries. On the other hand, the Moriscos integrated their hosting countries and became essential components of the social tissue, hugely influencing their new culture in all aspects from philosophy to food and music. In Chefchaoun, a small city in the north of Morocco, the descendants of Moriscos still treasure the memory of their ancestors. Some families keep the big iron keys of the houses their great grand parents have once left. They cherish it as a sweet & melancholic breeze from the past; a dream of a lost homeland and a forgotten tragedy. Text: Halima El Joundi

2009 Fresco 29


Kultur & Konst Culture & Art

Al Halqa Cirkeln The circle

30 Fresco 2009


Culture & Art Kultur & Konst och erbjuda honom pengar som en uppmuntrande belöning. Nöjd kommer cirkelledaren därefter att återuppta sitt berättande och belöna historien med ett lyckligt slut.

“ALLAHOU AKBAR, ALLAHOU AKBAR.” Det är solnedgång och dagens fjärde böneutrop tonar ut samtidigt som staden badar i det ljuva skymningsljuset. Cirkeln löses upp för dagen och cirkelledaren drar sig lugnt tillbaka och försvinner in i mängden, stolt över dagens HALQA undrar han för sig själv hur morgondagens kommer att bli.

“ALLAHOU AKBAR, ALLAHOU AKBAR” The call for prayer, will come to you five times a day in a pleasant improvised synchronization from every minaret in Marrakech city; better known as Morocco’s “Pearl of the south”. Whether you are an admirer of culture, an adventurer or a shopping enthusiast “JAMA EL FENA” square is ‘your thing’.

”ALLAHOU AKBAR, ALLAHOU AKBAR.” I Marrakech, också känt

som ”Söderns Pärla” i Marocko, kommer böneutropen att nå dig fem gånger om dagen i en behaglig, improviserad synkronisering ifrån stadens minareter. Oavsett om du är en beundrare av kultur, en äventyrare eller en shoppingfantast så kommer torget ”JAMA EL FENA” vara något för dig. Väl där kommer besökaren fångas av platsens excentricitet; likt en utomhusrestaurang med gamla, annorlunda men underbara recept. Samtidigt som du avnjuter en skål med snigelsoppa kan du se tiotals med olika föreställningar med kobror, ormar och apor som uppträder sida vid sida med spåmän, hennatatuerare och traditionella helare, vilka kommer att påminna dig om magin ifrån Tusen och en natt.

JAMA EL FENA blev 2001 upptaget på UNESCOs världsarvslista. Torgets berömmelse och särprägel härstammar emellertid inte ifrån cirkuskonsterna och gatushowerna. Det är ”AL HALQA”, som bokstavligen översatt betyder ”cirkeln”, som gjorde JAMA EL FENA till en sådan speciell plats. AL HALQA är en av de väldigt gamla och unika formerna som kombinerar underhållning med inlärning där deltagarna sitter i en cirkel omkring ”HELAYEQI”, cirkelledaren, som är en född konstnär, begåvad sagoberättare och äkta underhållare. Hans naturliga förmåga gör att han kan ta med sina åhörare på spännande resor. Ständigt pendlar han mellan olika karaktärer, röster och betoningar. För att få ihop till sin försörjning har cirkelledarna genom historien utvecklat olika tekniker för att höja spänningen; ett exempel är att göra en paus i berättandet när det är som mest spännande, allmänt känt som ”kvävningen”. Den fängslade publiken kommer självklart att bli besviken över ”kvävningen av berättelsen” och kommer att svara med att be HELAYEQI om att fortsätta berätta

Once there, the visitor gets captivated by the eccentricity of its nature; an outdoor restaurant with old, strange but delicious recipes. While taking a bowl of snail soup you can enjoy tens of shows starring Cobras, snakes and monkeys all performing side by side with fortunetellers, Henna tattoo makers & traditional healers whom will delightfully remind you of the magic of Arabian Nights. In 2001 the UNESCO has declared “JAMA EL FENA” a universal heritage of oral patrimony. But the square’s fame and distinction comes from a different stem than that of circus acts and mere floor shows. It’s “AL HALQA”, literally translated as the circle, that made JAMA EL FENA such a special place.

AL HALQA is one of the very ancient and unique forms of both learning and entertainment where people sit in a circle around ‘HELAYEQI’, the circle master, who is an artist by nature, a skilled storyteller and an inborn entertainer. His innate ability allows him to take his audience into thrilling journeys, switching from one character to another, changing voices and dropping accents. To earn his living, circle masters all along their history, have developed Suspense techniques, stopping their telling at sensitive turning points in the story; commonly known as ‘the choking’. The captivated audience disappointed by choking the story, will naturally respond with praying the HELAYQI to carry on his narration offering him money as an encouraging reward. Satisfied, the circle master will resume his narration and crown the tale with a happy ending. “ALLAHOU AKBAR, ALLAHOU AKBAR” Its sunset, the call for the fourth prayer of the day resounds as the city sinks into the sweet twilight. The circle will adjourn for now, and the circle master will calmly withdraw and vanish in the crowd, proud of today’s HALQA and wondering how tomorrow’s will look alike. Text: Halima El Joundi Översättning / Translation: Erika Johansson

2009 Fresco 31


Upptäck världen Discover the World

Brunt socker Natural brown sugar - one of natures own medicines

N

g ett av nature ns egna medici ner

N

aturligt brunt socker, även känt som råsocker är ett oraffinerat, mörkbrunt socker som tillverkas utan centrifugering från sockerrör som hettas upp direkt för att de ska tjockna och sedan får evaporera i solen. Denna form av bearbetning gör att den naturliga smaken och lukten av sockerröret bibehålls och den innehåller mindre kolhydrater och behåller naturliga mineraler som kalcium, järn, vitamin B2, magnesium, kalium, mangan och folsyra (vitamin B9). Dessa naturliga element hjälper till att bygga upp ben (kalcium och magnesium), blod (järn och folsyra) och ger ökad energi (vitamin B2).

atural brown sugar, also known as muscovado (moscovado) is an unrefined, dark brown sugar that is produced without centrifuging from the sugar cane which is directly heated to thicken it and then pan-evaporated in the sun. This way of processing maintains the natural flavor and smell of sugar cane, contains less carbohydrate and retains natural mineral such as calcium, iron, vitamin B2, magnesium, potassium, manganese and folic acid (vitamin B9). These natural elements help building bones (calcium and magnesium), blood (iron and folic acid), and boost up energy (vitamin B2).

Naturligt brunt socker i Asien uppfattas i hög grad som ett naturläkemedel och som en ersättning för vitt socker. Tjejer som lider av smärta under sina menstruationer kan prova detta bruna socker och ingefärste. Ta 2 teskedar av det naturliga farinsockret med några skivor ingefära och en kopp vatten och låt det koka i cirka 5 minuter. Att tillsätta 2 teskedar av naturligt brunt socker i ditt gröna te kan göra att irriterande huvudvärk släpper.

Natural brown sugar in Asia is highly perceived as natural medicine and substitute for white sugar. Girls suffer from pain in period can try this brown sugar ginger tea. Take 2 tea spoons of natural brown sugar with some slices of ginger and a cup of water, and boil it for about 5 minutes. Add 2 tea spoon of natural brown sugar into your green tea should do the trick of releasing annoying headache. Text: Chen-Yu Liu Översättning / Translation: Ida Axelsson

32 Fresco 2009


Discover the World Upptäck världen

Från Peru med kärlek From Peru with Love

M

åltiden föreslås till dig av den peruanska studenten Angela Alvarado. Måltidens namn: Causa

Ingredienser: 1kg potatis 4 msk ají amarillo kräm (finns att köpa färdigt i affären) ½ kopp vegetabilisk olja Juice från 1 key lime 1 burk tonfisk i olja ½ lök, fint hackad 1 avokado 1 kopp majonnäs Salt Förberedelse: Börja med att koka potatisen i salt vatten. Skala den och mosa den medan den fortfarande är varm. Efter att den kallnat, blanda den väl med ají amarillo krämen, den vegetabiliska oljan och limesaften. Salta efter smak. Blanda tonfisken med den hackade löken och majonnäsen i en separat bunke. Lägg upp ett lager av mosad potatis på en serveringstallrik och bred över ett tunt lager av tonfisk och majonnäsblandningen. Skär avokadon i skivor och placera den ovanpå det första lagret av den mosade potatisen. Lägg på ett andra lager av mosad potatis och täck sedan med tonfisk och majonäsblandningen. Lägg till slut på ett sista lager av potatis och dekorera med skivor av hårdkokta ägg och svarta oliver. KOM IHÅG: Du kan alltid ändra fyllningen genom att använda krabbkött eller räkor istället för tonfisk. Smaklig måltid… Buen Provecho Översättning: Ida Axelsson

T

he dish is suggested to you by Peruvian student Angela Alvarado. The dish name: Causa

Ingredients: 1kg of potatoes 4 tbsp ají amarillo paste (It’s found ready for use in the supermarket) ½ cup vegetable oil Juice 1 key lime 1 can of tuna-fish packed in oil ½ onion, thinly chopped 1 avocado 1 cup mayonnaise salt Preparation: First you boil the potatoes in salted water. Then peel it and mash it while still hot. After its cooler, mix it well with the ají amarillo paste, vegetable oil, and lime juice. Add salt according to your taste. On a separate bowl, mix the tuna with the cut onions and mayonnaise. In a serving dish, place a layer of mashed potatoes, and spread over it a thin skin of tuna mayonnaise. Cut the avocado in slices and place it on the first layer of potato mash. Spread a second layer of mashed potatoes then cover with the tuna mayonnaise. Cover with a last layer of potatoes, and decorated with slices of hard boiled eggs and black olives. REMEMBER: You can always change the filling by using crabmeat or shrimps instead of Tuna. Enjoy… Buen Provecho

2009 Fresco 33


Upptäck världen Discover the World

Uzbekistan och Stora Sidenvägen Uzbekistan and The Great Silk Road

Om du letar efter ett säkert, mindre utforskat och exotiskt resmål besök de centralasiatiska delen av Stora Sidenvägen i Uzbekistan. Ta ett plan i Stockholm till Sankt Petersburg och därifrån kommer en 3,5 timmars flygning ta dig till Samarkand. En 2750 år gammal stad där Alexander den store, Gengis Khan och Marco Polo är bara några av de många historiska siffror som gick på dess gator. Tillsammans med Bukhara och Khiva, är Samarkand en av Stora Sidenvägens tre juveler. Staden har som en av de viktigaste knutpunkterna i denna handelsväg, berikats kulturellt genom bidrag av västra och östra civilisationer. Det har i sin tur resulterat i en unik och färgglad blandning av mat, arkitektur, konst och människor. Staden utvecklades till störst när det var huvudstaden i Timurid Riket vilket förklarar dess imponerande arv. När du anländer, välj ett väl byggt traditionellt hus-hotell i stället för att ta ett vanligt Hotel i västländskt stil. Där kan du verkligen uppleva tusen- och - en natt känslan, då Samarkand är en av de viktigaste platserna för denna urgamla historia. Hus Hotell är inrättat på ett sådant sätt att du kommer att känna dig som om du vore i själva sagan. För sightseeing, besök Registon Square, en magnifik grupp av byggnader med anor från 1370. Därifrån promenerar du genom de

34 Fresco 2009

gamla marknadsvägen där handeln skett sedan urminnes tider för att slutligen nå Bibi-Khanym, en gammal moské. För att uppleva den mat som är resultatet av denna smältdegel av kulturer, gå till Amir Timur Street där några av de bästa restaurangerna är belägna. Se till att du smakar på traditionella Plov, grillad Shashlik, olika typer av nationella soppor och kryddstarka Qazon Kabob. På de traditionella marknaderna finns många exempel på lokal konst och hantverk att se och köpa som souvenirer. Väl på marknaderna behöver du inte känna blyg för att förhandla med säljaren, eftersom detta är den stora delen av marknadskulturen: Att kommunicera och lära känna människor! Den antika staden Bukhara, som är mer känd för sina bättre bevarade stadsmarknadskomplex, är bara en timme med bil från Samarkand. Det är också en spännande och unik stad. Det som kan vara det mest intressanta erfarenheten där är att se gammal klassisk musik och dans presenteras under dagtid på de historiska platserna. Text: Sherzod Nabiyev Översättning / Translation: Xhejlane Raka


Discover the World Upptäck världen

If you are looking for a safe, little explored and exotic holiday destination, visit the Central Asian part of the Great Silk Road in Uzbekistan. Take a plane in Stockholm to Saint Petersburg and from there a 3,5 hours flight will bring you to Samarkand, a 2750 years old city where Alexander the Great, Gengis Khan and Marco Polo are just few of the many historic figures that walked on its streets. Together with Bukhara and Khiva, Samarkand is one of the 3 jewels of the Great Silk Road. As one of the main hubs of this trade route, the city has been enriched culturally by the contribution of Western and Eastern Civilizations resulting in a unique and colorful mix of cuisines, architectures, arts and people. The city developed to its greatest point when it was the Capital of the Timurid Empire what explains its impressive heritage. Once you arrive, instead of picking a common western style Hotel, go to a well built traditional house hotel, where you can really experience a 1001 Nights ambience, as Samarkand is one of the main locations of this ancient story. House Hotels are setup and served in such a way that you will feel as if you were on the pages of the fairytale. For sight-seeing, visit the Registon Square, a magnificent group of buildings dating from 1370. From there, walk through the ancient market road where trade has been done since time immemorial to finally reach the Bibi-Khanym complex, an ancient mosque. To experience the cuisine resulting from this melting pot of cultures, go to Amir Timur Street where some of the best restaurants are located. Make sure that you taste the traditional Plov, the grilled Shashlik, different kinds of national soups and the spicy Qazon Kabob. In the traditional markets there are many examples of local art and handcrafts to see and buy as souvenirs. Once in the markets don’t feel shy to negotiate with the seller because this is the main part of the market culture: To communicate and get to know people! The ancient city Bukhara, which is more known for its better preserved city market complexes, is only 1 hour drive from Samarkand. It is also an exciting and unique city. What could be the most interesting experience there is to see old classical music and dance being presented during daytime in the historical sites. Text: Sherzod Nabiyev

2009 Fresco 35


Ett ord från SIAJ Word from SIAJ

Ett ord från

ordföranden A word from the president

F

örst och främst är jag mycket stolt över att säga att mindre än ett år efter att vi gav upphov till Society of International Affairs i Jönköping, har vi även en tidning.

Tack till alla som är delaktiga i denna process och även i den meningen att stödja vårt uppdrag, nämligen att ge föreläsningar om att utbilda människor och bredda sina åsikter om politiska aspekter. De tankar vi hade när vi byggde vår organisation var att det fanns många människor intresserade av politik och internationella frågor, men universitetet erbjuder inte någon möjlighet för människor att engagera sig i denna fråga utanför sitt föreläsningsschema. Detta var anledningen till att vi trodde att det måste finnas en efterfrågan på minst en föreläsning per månad om en verklig politisk fråga. De första föreläsningarna visade att vi gjorde rätt när vi såg att minst 100 personer dök upp per föreläsning. Jag själv blev överraskad av framgången. Att jag är den första VD:n betyder inte att allt detta är min prestation. För att vara ärlig skulle ingenting ha fungerat alls, utan den starka styrelsen bakom mig. Speciellt Marcus Hallberg, som är den drivande chefen bakom de flesta av våra insatser, han är skälet till att vi är här nu och jag tycker att han förtjänar mest beröm för allt arbete han gör och för hans telefonräkningar från sin exil i Danmark. Jag skäms faktiskt lite över att säga att teamet bakom mig jobbade så bra att ibland fanns det inte mycket arbete kvar för mig att göra. Huvuduppgiften för VD:n är ändå att leda, ge anvisningar, kontrollera, företräda och även att bygga broar. Allt är inte så lätt som det verkar. Innan vi planerat en händelse behöver vi kontrollera om det finns någon efterfrågan från några elever att lyssna på föreläsningar av ett visst ämne eller inte, om det passar i schemat och så vidare. Vi måste också hitta en talare, som skall kunna komma till Jönköping och ha kunskap om en faktisk politisk fråga att prata om. Kostnaderna en annan faktor. Vi måste ta reda på om vi får stöd och om det är värt att betala resekostnader för föreläsare. Någon måste göra marknadsföring och en annan person måste ordna en

36 Fresco 2009

sal. Det måste också finnas någon som kan välja föreläsare och kanske någon att ta en drink med honom efteråt. Styrelsen gör alla dessa saker. Det verkar tråkigt, men det finns många frågor att ta hand om, som jag nämnde ovan. Universitet och moderorganisationen utfärdar även förordningar i vilka att inte bjuda in och hur man tar hand inom vissa problemfall som Israel Palestina konflikter eller till exempel för att besluta om huruvida vi ger alla parter, från extremvänstern till höger, rätt att yttra sig eller inte. Efter allt detta är det fantastiskt att vi kan erbjuda en sådan hög kvalitet av gästföreläsningar gratis. Enligt min mening är det lätt att komma överens om: Bra kvalitet i politisk utbildning kommer att säkerställa konkurrenskraften i samhället från sin del, och ger medborgare som är fullt medvetna om världen, sina egna rättigheter och skyldigheter och deras roll som vuxna. Det eliminerar också fördomar, vilket är viktigt i den globaliserade världen. Om mig : Markus Kuschnick Markus Kuschnick är ordförande för Society of International Affairs i Jönköping, där han var en av grundarna. Efter att ha tagit sin “high school” examen i Tyskland tjänstgjorde han i den tyska militären, “Gebirgsjäger”. Efteråt studerade Markus Business vid universitetet i Frankfurt under två år, medan han var anställd som en administrativ assistent i tyska bilindustrin. Under 2007 flyttade Markus till Sverige för att studera ekonomi i Jönköping. Översättning / Translation: Xhejlane Raka


Word from SIAJ Ett ord från SIAJ

MARKUS KUSCHNICK

F

irst of all I’m very proud to say that less than one year after we gave birth to the Society of International Affairs in Jönköping, we even have a magazine.

Thanks to everyone who is involved in this process and also in the sense of supporting our mission, which is to provide lectures that educate people and broaden their views about political aspects. The thought we had when we founded our organisation was that there were a lot of people interested in politics and international affairs but the university was not offering any chance for people to get involved in that subject outside their lecture schedule. This was why we thought there must be a demand for at least one lecture per month about an actual political topic. The first lectures showed that we were right when we saw that at least 100 people showed up per lecture. I my myself was surprised of the success. That I’m the first president doesn’t mean that all this is my achievement. To be honest, without the strong board behind me nothing would have worked at all. Especially Marcus Hallberg, which is the main driving head behind most of our actions, is the reason that we are here now and I think that he deserves most of the credits for all the work he does and for his phone bills from his exile in Denmark. I’m actually a bit ashamed to say that the team behind me was so good working that sometimes there was not much work left for me. The main task of the president is anyway to lead, give a direction, control, represent and also to build bridges. Not everything is as easy as it seems. Before we plan an event we need to check if there is any demand from any students to listen and go to the lecture of a certain topic or not, if it fits in the schedule and so on. For example we can imagine that one week before the exam week the participation for a guest lecture is naturally very low. We also need to find a speaker, which would come to Jönköping and have knowledge about an actual political issue to talk about. Furthermore the costs are another factor. We need to find out if we get funding and if it is worth paying the travel expenses for the lecturer. Somebody needs to make promotion and another person needs to fix the lecture room. There also needs to be somebody to pick the lecturer up and maybe somebody to have a drink with him afterwards.

The board does all these things. It seems boring, but there are a lot of issues to take care of, as I mentioned above. Also the university and the mother organisation make regulations in whom to not invite and how to take care in certain problem cases like the Israel Palestine conflicts or for example to decide whether or not we give speaking rights to all parties or not, from extreme left to the right. After all this it is amazing that we can offer such high quality guest lectures for free. In my opinion it is easy to agree: the good quality political education will ensure the competitiveness of the society from its part, and it will produce citizens, that are fully aware of the world, their own rights and responsibilities, and their role as adults, it eliminates prejudice as well, which is important in the “globalized World.

About me: Markus Kuschnick Markus Kuschnick is the president of the Society of International affairs in Jönköping, which he co-founded. After taking his high school diploma in Germany he served in the elite part of the German military, the „Gebirgsjäger“. Following up Markus studied Business at Frankfurt University for two years, while he was employed as a management assistant in the German car industry. In 2007 Markus moved to Sweden to study Economics in Jönköping. Markus speaks German, English and Swedish.

2009 Fresco 37


ERIK

MINE

NINELLA

Bakom kulissen: Projektgruppen Behind the scenes: The projectgroup

Bakom kulissen: Projektgruppen Behind the scenes: the project group

D

enna tidning ni nu läser är skapad av människor med ett äkta engagemang, människor som brinner för att göra något och dela med sig av sina kunskaper. Det krävdes bara en idé för dessa människor och sedan bar det av med projektet “att starta en tidning”. Dessa människor jag pratar om är redaktionsteamet, men även min egen projektgrupp som skapat och handplockat dessa redaktionsmedlemmar med målet att få ut FRESCO. Vi har haft en tuff och rolig utmaning att skapa något nytt och fräscht på campus. Detta har varit ett projektarbete som sträckt sig över sju veckor och med en budget på noll att börja med, så en väldigt tuff utmaning och för min del kan jag säga att det varit den tuffaste men samtidigt den mest roliga och givande utmaningen i mitt liv hittills. De i projektgruppen som jag är en del av är alla Medie och kommunikationsstuderande; Erik Dahlqvist som är Pr ansvarig, Ninella Osmanagic, Sekreterare, Mine Akönder, Informationsansvarig, och jag, Xhejlane Raka, Projektledare. Vi fyra ”musketörer” har under dessa sju nämnda veckor stött på både hinder och nya vägar att gå för att nå vårt mål. Ibland har vi även varit tvungna att öppna dessa vägar själva. Det började med en idé från Marcus Hallberg, vice ordförande för SIAJ. Då idén kom till hösten 2008 hade SIAJ precis startat.

38 Fresco 2009

Själv var jag redan medlem och tyckte det skulle vara en kul grej att göra som skolprojekt. Under månaderna som gick hittade jag även trogna projektmedlemmar som delade min uppfattning. Projektet fick den 14 april en kickstart, och med en tight budget och tidsplan gick vi ut med blygsamma förväntningar, men fick oss en överraskning när ansökningar började välla in för att vara med i redaktionen. Nu är vi otroligt stolta över oss själva men också över vår duktiga redaktion. Att göra något som man aldrig gjort förut är otroligt lärorikt. För oss innebar det att dyka ner i bland annat dokument om lagar, regler, marknadsföring och ekonomi, för att sedan komma upp till ytan fulla av nya kunskaper och respekt för hur många detaljer det finns att ta hänsyn till. Det som drev oss framåt var just utmaningen men också att detta skulle komma att bli en tidning på campus som tar upp viktiga frågor i vår omvärld, något som vi tyckte saknades på Högkolan i Jönköping, men som nu finns tillgängligt för alla, både engelskoch svensktalande studenter. Detta tycker vi är otroligt kul och vi hoppas att ni också kommer att gilla det lika mycket som vi gör. Ha en trevlig läsning! /

De ”fyra musketörerna”


XHEJLANE

Behind the scenes: The projectgroup Bakom kulissen: Projektgruppen

T

his magazine you are now reading is created by people with a true commitment, people who have a passion to achieve great things and to share their knowledge. An idea was all that was needed for these individuals to rally and then the project “to start a magazine “began. The people I am talking about is the editorial team but also my own project group who have created and handpicked these editorial members with the objective to get FRESCO. We have had a tough but fun challenge to create something new and fresh at campus. This project has spanned over the duration of seven weeks and with a budget at zero to start with, it became evident that a formidable challenge lay in store and for myself I can say it has been the toughest, but also the most fun and giving challenge in my life so far. The project group that I am part of are all Media and Communication students; Erik Dahlqvist who is responsible for Pr, Ninella Osmanagic, Secretary, Mine Akönder, Information, and me, Xhejlane Raka, Project leader. We “the four musketeers” have during these seven weeks met with both obstacles and new ways to go in order to reach our goal. Sometimes we have also been forced to open these ways ourselves.

a school project. During the following months I also found some faithful members to join the project group who shared my thoughts. The project got a kick off on the 14th of April and with a tight budget and time schedule we went out with modest expectations, but got a surprise when applications for being in the editorial started to pour in. Now we are incredibly proud of ourselves but also of our competent editorial staff. To do something you have never done before is very instructive. For us it meant delving into documents about laws, rules, marketing and economy for example and then get up to the surface full of new knowledge and respect for all the details that have to be taken into consideration. What motivated us in spite of the inherent challenges was the realization it would be a magazine on campus raising important issues that affect us as students every day, something we thought was missing at the University in Jönköping, but which is now available for everybody, for both English and Swedish speaking students. We think this is very fun and hope you will like it as much as we do. Enjoy the reading! /

It all started with an idea from Marcus Hallberg, vice President for SIAJ. When the idea was formed in autumn 2008 SIAJ had just started. I was already a member myself and thought it would be a fun thing to do as

“The four musketeers”

Text & Översättning / Translation: Xhejlane Raka

2009 Fresco 39


FRESCO

IS YOUR NEW MAGAZINE PUBLISHED IN BOTH SWEDISH AND ENGLISH TO BRING YOU A FRESH LOOK AT THE WORLD

READ…EVALUATE & WIN!

SEND US YOUR FEEDBACK ON THE PROVIDED ARTICLES AND WIN PRIZES. SEND TO: delauren@gmail.com

FRESCO MAGAZINE  

Maiden Edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you