Page 8

DETTE ER SAKA

8

Nye Kinn kommune vil bestå av ei rekke aktive bygder som samla skal bidra til vekst og trivsel i den nye kommunen. Malene Lunde Sætren fortel korleis bygda Deknepollen vil bidra og kva forventningar bygda har til Kinn kommune.

Malene Lunde Sætren

BYGDENE ER HJARTET I DEN NYE KOMMUNEN Malene Lunde Sætren er medlem av bygdelaget «Velkommen til Deknepollen» og er ei dame som engasjerer seg sterkt i lokalsamfunnet på mange område. – Eg har tru på den gode dialogen mellom kommune og bygd for å nå felles mål i samfunnsutviklinga. Kva er vel ein kommune utan aktive og attraktive bygder, spør Malene med glimt i auget. Deknepollen er ei av mange aktive bygder i dagens Vågsøy kommune, og fokuset i bygda er heilt klart på vekst og trivsel. - På den eine sida jobbar vi mykje med sosiale møteplassar og arrangement

for å sikre at bygda er attraktiv og at folk trivast her. På den andre sida brukar vi tid på å støtte dei som ønskjer å utvikle bygda gjennom tilrettelegging for tomteareal, reguleringsplanar, leilegheits-

Profile for Frequency Norge

Kinn kommune  

Informasjonsmagasin om den nye kystkommunen Kinn.

Kinn kommune  

Informasjonsmagasin om den nye kystkommunen Kinn.

Advertisement