Page 18

18

Edvard Iversen

I 2019 VEL VI KINN-POLITIKARAR Valet hausten 2019 vil verte gjennomført som om samanslåinga til Kinn kommune allereie har skjedd, slik at alle innbyggjarane i den nye kommunen vil kunne stille til val og ha stemmerett til det nye kommunestyret. – No må folk engasjere seg i dette valet og i nominasjonsprosessane slik at vi får eit godt og representativt kommunestyre for heile Kinn kommune, seier Edvard Iversen i Fellesnemnda. 8. juni 2017 vedtok Stortinget samanslåing av 121 kommunar til 47 nye kommunar. Talet på fylke vart samstundes redusert til 11. For innbyggjarane her lokalt betyr dette at Vågsøy og Flora vert slått saman til Kinn kommune. I tillegg vert Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til Vestland fyl-

keskommune. Begge desse forvaltningsnivåa skal ved valet få ny politisk leiing ved hjelp av våre stemmer her lokalt. PARTIA SLÅR SEG SAMAN Edvard Iversen er medlem av Fellesnemnda og

Profile for Frequency Norge

Kinn kommune  

Informasjonsmagasin om den nye kystkommunen Kinn.

Kinn kommune  

Informasjonsmagasin om den nye kystkommunen Kinn.

Advertisement