Page 1


Franc Kangler, diplomska naloga (2008)  
Franc Kangler, diplomska naloga (2008)  

Diplomska naloga narejena na DOBI leta 2008 z naslovom: "Pristojnosti zupana v postopku priprave, sprejemanja in izvrsevanja obcinskega pror...

Advertisement