Page 1

ODGOVOR NA INTERPELACIJO DR. VINKO GORENAK MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE DRŽAVNI ZBOR, LJUBLJANA 18. 12. 2012 1


URADNI OČITKI IZ INTERPELACIJE POSLANSKE SKUPINE PS Z DNE 19.11. 2012

2


OČITEK ŠTEV. 1: »ZARADI POSKUSA, DA BI KOT MINISTER ONEMOGOČIL REFERENDUMSKO POBUDO VOLIVCEV ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O UKREPIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV STABILNOSTI BANK” – “SLABA BANKA” 3


OČITEK ŠTEV: 2 “ZARADI OBJEKTIVNE IN POLITIČNE ODGOVORNOSTI ZA DELO MINISTRSTVA Z OPUSTITVIJO DOLŽNE POKLICNE SKRBNOSTI PRI RAVNANJU S PODPISI POD POBUDAMA VOLIVCEV – “SLABA BANKA” IN ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SLOVENSKEM DRŽAVNEM HOLDINGU - “HOLDING” 4


OČITEK ŠTEV. 3 “ZARADI OBJEKTIVNE IN POLITIČNE ODGOVORNOSTI ZA DELOVANJE IN RAVNANJE, KAR JE POVZROČILO IZGUBO ZAUPANJA VOLIVK IN VOLIVCEV V ZAKONITOST DELA IN INTEGRITETO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE KOT TUDI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE” 5


POVZETEK OČITKOV •  NEPOSREDNA ODGOVORNOST ZA NAMERNO ODLAŠANJE OBVEŠČANJA DZ – “SLABA BANKA” •  OPUSTITEV POKLICNE SKRBNOSTI “SLABA BANKA” IN “HOLDING” •  OBJEKTIVNA IN POLITIČNA ODGOVORNOST ZA IZGUBO ZAUPANJA VOLILCEV 6


ZAVRAČAM VSE OČITKE • ZAVRAČAM NEPOSREDNO ODGOVORNOST, KER ME 24/10; 25/10 IN 26/10 SPLOH NI BILO V LJUBLJANI •  ODLOČITE SE ALI ME PRI “SLABI BANKI” OBTOŽUJETE “NEPOSREDNE” ALI OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI 7


•  UGOTOVITI MORAMO KJE JE PRIŠLO DO NAPAKE ALI V DZ ALI NA MNZ

8


•  PREDLAGATELJI VSE

PRIPISUJETE MNZ IN MENI •  KOT DA JE MNZ SPREJEL PODPISE, IN JIH IZGUBIL (DEJSTVO) IN S TEM POVZROČIL NEZAŽELENE POSLEDICE

9


KAJ STE NAPOVEDOVALI IN KAJ STE VLOŽILI •  NAPOVED – 10 DNI – IZGUBA 36 LISTOV PODPISOV •  SEDAJ – PREPOZNO POŠILJANJE ODGOVORA V DZ •  DOBRIH 24 UR ZA ODGOVOR 10


NEKAJ DEJSTEV •  DZ SPREJME PODPISE •  DZ JIH POŠLJE V PREVERJANJE NA MNZ •  MNZ PREGLEDA USTREZNOST PODPISNIKOV (IME, PRIIMEK, NASLOV, ROJSTNI PODATKI) •  KO UGOTOVI NAD 2500 PRISTNIH PODPISOV – OBVESTI DZ

11


NEKAJ DEJSTEV •  DZ OB PREVZEMU NI PREŠTEL LISTOV ŠE MANJ PODPISOV – PRVA NAPAKA •  DZ NI PREŠTEL FOTOKOPIJ LISTOV PODPISOV – DRUGA NAPAKA •  MNZ NI PREŠTEL PREVZETIH LISTOV PODPISOV – TRETJA NAPAKA 12


NEKAJ DEJSTEV •  MNZ NI PREŠTEL VRNJENIH LISTOV PRISTNIH PODPISOV – JE PA NAREDIL KOPIJO – ČETRTA NAPAKA

13


PREDSEDNIK DZ •  NAPAKO MORAMO ISKATI V KROGOTOKU KOPIJ MED DZ – MNZ – DZ – SE STRINJAM •  DELALO SE JE PO INERCIJI VEČ KOT 15 LET – SE STRINJAM

14


PREDSEDNIK DZ •  DOBRO JE, DA JE V SISTEM VGRAJENA VAROVALKA – SE STRINJAM •  ORIGINALE VARUJE DZ KAR JE VAROVALKA – SE STRINJAM

15


DEJSTVA

•  IZGUBA LISTOV S PODPISI MED DZ IN MNZ •  KJE NE VEMO •  PREDLAGATELJI OBTOŽUJEJO MNZ IN MENE •  IMAJO KAK DOKAZ? •  NIMAJO 16


POMEMBNO DEJSTVO •  PREDLAGATELJI RAČUNAJO NA SPOR V KOALICIJI •  TEGA VESELJA Z MOJE STRANI NE BOSTE DELEŽNI •  NE BOM OBTOŽEVAL DZ, BOM PA OMENJAL DEJSTVA

17


OSEBNI ODNOS DO INTERPELACIJE •  07. 11. 2012 SEM NAPISAL ODSTOPNO IZJAVO •  NISEM JE ODDAL, KER INTERNA NADZORNA SKUPINA NI UGOTOVILA IZGUBE NA STRANI MNZ 18


ŠIRŠI KONTEKST INTERPELACIJE •  TA INTERPELACIJA NIMA TEMELJEV V NAPISANEM •  TA INTERPELACIJA NIMA TEMELJEV V TEM KAR BOSTE PREDSTAVNIKI PS POVEDALI DANES 19


ŠIRŠI KONTEKST INTERPELACIJE •  TA INTERPELACIJA VERJETNO NI ZADNJA •  GRE ZA ŠIRŠI KONTEKST DRUŽBENEGA DOGAJANJA IN RUŠENJA VLADE •  PODROBNOSTI V ČASU KI PRIHAJA 20


POTEK DOGODKOV VEZANIH NA REFERENDUMA “HOLDING” IN “SLABA BANKA”

21


ČASOVNI OKVIR

22


•  10.10. 2012 VLOŽITEV PODPISOV V DZ •  23. 10. 2012 ZAČETEK ROKA DZ ZA DOLOČITEV ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV NA UE •  30. 10. 2012 ROK DZ ZA ZBIRANJE PODPISOV NA UE 23


ROKI ZA DZ •  “HOLDING” 23. 10. 2012 0B 18.46 URI •  “SLABA BANKA” 23.10. 2012 OB 19.49 URI

24


ROKI PO DNEVIH •  23.10.2012, TOREK, (18.46 “HOLDING IN 19.49 “SLABA BANKA) •  24.10.2012, SREDA – NI DOGAJANJA •  25.10.2012, ČETRTEK, OB 12.28 URI 25


ROKI PO DNEVIH •  26.10.2012, PETEK – MNZ ZAKLJUČI “HOLDING” IN ODDA POROČILO DZ, PREVERJA TUDI “SLABO BANKO” NE KONČA PA KONTROLE 26


ROKI PO DNEVIH •  27.10.2012, SOBOTA •  28.10.2012, NEDELJA •  29.10.2012, PONEDELJEK MNZ KONČA TUDI KONTROLO “SLABA BANKA”PODPIŠEM ODGOVOR DZ 27


ROKI PO DNEVIH •  30.10.2012, TOREK OB 14.26 URI ODGOVOR PRISPE V DZ •  ZAKONSKI ROK SPOŠTUJETA OBE INSTITUCIJI 28


AŽURNOST DZ •  23. 10. 2012 SE NE ZGODI NIČ – 4 URE •  24. 10. 2012 SE NE ZGODI NIČ – 24 UR •  25. 10. 2012 PO 12.00 URI DZ POŠLJE MNZ ZAHTEVO ZA REVERJANJE PODPISOV -12 UR •  SKUPAJ 40 UR? 29


•  ELEKTRONSKO BREZ PRILOG NA GP NA ŠTEFANOVO 04210/2012 “SLABA BANKA” IN, 04211/2112 “HOLDING” •  FIZIČNO S PRILOGAMI NA BETHOVNOVO, 042-8/2012 “SLABA BANKA” in 042-9/212 “HOLDING 30


•  ČASOVNI ZAMIK MANJ KOT 1 URO SISTEM NE ZAZNA ISTE ZADEVE – ŠE NI SINHRONIZIRAN •  ZATO TOREJ DVOJNO KNJIŽENJE •  OČITEK V INTERPELACIJI 31


•  INTERPELACIJA TEMELJI NA

DOMNEVNEM ZAVLAČEVANJU OD MOJEGA PODPISA 29. 10. 2012, DO DOSTAVE ODGOVORA V DRŽAVNI ZBOR 30. 10. 2012 NEKAJ PO 14.00 URI JE DOKUMENT POTOVAL PREDOLGO – SKORAJ 26 UR 32


•  DR. PIRNAT MORAL BI NEMUDOMA POSLATI •  DR. PIRNAT NE REČE NIČ O 40 URNEM POTOVANJU POBUD OD DZ DO MNZ – ALI ZA DZ NE VELJA PRAVILO NEMUDOMA? •  ZA DZ IN MNZ VELJA 7 DNEVNI ROK IN TA JE BIL SPOŠTOVAN 33


•  TO NI OBTOŽBA DZ – JE LE OPOZORILO NA NEKOREKTNO OCENO DR. PIRNATA NA KATERI TEMELJI INTERPELACIJA •  “NEMUDOMA…” NAJ VELJA ZA DZ IN MNZ IN NE LE ZA MNZ •  DEJSTVO - DZ IN MNZ STA SPOŠTOVALA ZAKONSKI ROK 34


PREVERJANJE PODPISOV “HOLDING” - PODROBNOSTI

35


KAJ PREVERJA MNZ •  IME, PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, NASLOV, VOLILNA PRAVICA •  ČE KATERIKOLI PODATEK NI TOČEN ALI UGOTOVLJIV PODPISA NE PRIZNA 36


PREVERJANJE “HOLDING” •  ŠE NIKOLI DVE POBUDI ISTOČASNO •  VODJA RAZDELI LISTE PODPISOV “HOLDING” 24 USLUŽBENCEM •  ZAČETEK 25. 10. 2012 -12.57 •  KONEC 25. 10. 2012 -15.30 37


•  26. 10. 2012 - VODJA NAREDI OBIČAJNO KONTROLO •  PRIPRAVI ODGOVOR DZ-042 – 9/2012/2 (1322-10) •  PRINT SCREEN – 11.01 URI •  DOPIS DZ POSREDOVAN NA LITOSTROJSKO

38


•  PODPIS DRŽAVNE

SEKRETARKE •  DOSTAVA V DZ ISTI DAN

39


•  2.543 PRAVIH PODPISOV •  POBUDNIKI TRDIJO DA V DZ NISMO VRNILI 104 LISTOV S PODPISI – NAJ BI JIH IZGUBILI

40


•  ZAVRAČAM OČITEK 104 LISTI S PODPISI SO V ARHIVU – NISMO PREVERJALI – SO V ARHIVU MNZ (UGOTOVILI..) •  DOSEŽEN ZAKONSKI POGOJ 2500

41


PREVERJANJE PODPISOV “SLABA BANKA” PODROBNOSTI

42


•  25. 10. 2012 - POSAMEZNI USLUŽBENCI KONČAJO PREVERJANJE PODPISOV “HOLDING” •  VODJA 12. USLUŽBENCEM RAZDELI LISTE “SLABA BANKA” •  ISTI DAN PREVERJENIH 722 PODPISOV 43


•  DNE 26. 10. 2012 SE PREVERJANJE NADALJUJE •  DELO OPRAVLJA 26 USLUŽBENCEV (28 SKUPAJ) •  15. 39 - PREVERJANJE ZAKLJUČENO •  IZDELAN PRINT SCREEN 44


•  NAPISANO POROČILO 0428/2012/2 (1322-10) •  DOBILI IN PREVERJALI 271 LISTOV S PODPISI •  PREVERILI VSE •  ODGOVOR DZ - 2.346 USTREZNIH PODPISOV 45


06.11.2012 •  06. 11. 2012 OB 14. 45 ME KLIČE PDZ •  POVE, DA JE ORIGINALOV VEČ KOT VRNJENIH KOPIJ – 36, DOGOVORIVA SE DA UVEDEVA NOTRANJI NADZOR 46


•  OKOLI 15.30 PODPIŠEM SKLEP

O NADZORU •  15.30 TISKOVNA KONFERENCA PDZ – V DZ NI NAPAKE •  18.00 SVET NA KANALU A: GORENAK NAŠEL 36 MANJKAJOČIH LISTOV PODPISOV – ALI BO ODSTOPIL 47


•  ZAPROSILO

SVET NA

KANALU A •  POJASNIM, DA TO NI RES IN DA NOTRANJO PREISKAVO ZAČNEMO NASLEDNJI DAN •  ZAKAJ TAKO POROČANJE NE VEM 48


PONOVNO PREVERJANJE PODPISOV “SLABA BANKA” 07. 11. 2012

49


•  DNE 07. 11. 2012 PREJMEMO PONOVNO ZAHTEVO ZA PREVERJANJE PODPISOV “SLABA BANKA” •  PREJMEMO 307 LISTOV •  DZ LISTE OŠTEVILČI •  ZADEVO PREJMEMO Z ZAPISNIKOM 50


•  DNE 09. 11. 2012 OB 10.54 ODGOVORIMO DZ •  PREVERJANJE JE KONČANO - 2653 USTREZNIH PODPISOV

51


•  VZPOREDNA KONTROLA 307 LISTOV IN 271 KOPIJ Z DNE 26. 11. 2012 POKAŽE: •  MANJKALI SO LISTI: 14-24, 107-119, 296 - 307

52


DRUGI OČITKI INTERPELACIJE IN ODGOVORI

53


NAMERNO ODLAŠANJE Z ODGOVOROM DZ •  ODGOVOR DZ “SLABA BANKA” SEM PODPISAL 29. 10. 2012, OKOLI 12.00 URE •  ODGOVOR POTUJE PREKO ŠTEFANOVE NA BETHOVNOVO IN NATO V DZ 54


•  ISTI DAN DELAMO VOLILNE IMENIKE ZA DKP •  V DZ PRISPE 30. 11. 2012, NEKAJ PO 14.00 URI •  TOREJ V ZAKONITEM ROKU •  OČITEK INTERPELACIJE IN DR. PIRNATA DA BI MORAL “NEMUDOMA”… 55


•  TOREJ 25 UR “DOMNEVNE ZAMUDE” – ZAVLAČEVANJA •  KAJ PA 40 UR “ZAMUDE” DZ PRI POŠILJANJU NA MNZ? •  NI OČITEK – JE OBJEKTIVNO DEJSTVO •  OPOZORILO PREDLAGATELJEM IN DR. PIRNATU NA NEOBJEKTIVNOST 56


“HOLDING – IZGINILO 104 LISTI PODPISOV” •  NE DRŽI – KO SMO NAŠTELI ZADOSTNO ŠTEVILO – 2500 PODPISOV, OSTALIH NISMO ŠTELI IN SO V ARHIVU MNZ

57


PRIMER PRIMC – DRUŽINSKI ZAKONIK 2010 •  ZBRANIH IN V DZ PRINESENIH 32.000 PODPISOV •  V DZ KOPIRANIH IN NA MNZ POSLANIH OKOLI 3500 •  MNZ PREGLEDA IN POTRDI NAD 2500 PRAVILNIH PODPISOV – OSTALEGA NE ŠTEJE AMPAK ARHIVIRA 58


IZGINILO 36 LISTOV S PODPISI “SLABA BANKA” •  NE DRŽI NOBENA TRDITEV PREISKAVA NI POKAZALA DA SMO SPREJELI 307 LISTOV TRDIMO DA SMO SPREJELI 271 LISTOV 59


ZAKAJ JE ODGOVOR DZ “HOLDING PODPISALA DS BREZIGARJEVA, ODGOVOR “SLABA BANKA PA JAZ •  DNE 26. 10. 2012 SEM BIL ODSOTEN, ZATO PODPIS DS, DNE 29. 10. 2012 PA SEM BIL PRISOTEN IN SEM ODGOVOR PODPISAL SAM 60


MED FOTOKOPIJAMI “SLABA BANKA” STA DVA LISTA POBUDE “HOLDING” •  RES JE, TAKO STANJE SMO S STRANI DZ PREJELI TAKO 25. 10. 2012, KOT TUDI 07. 11. 2012 OB PONOVNEM PREVERJANJU •  VPRAŠAJTE DZ 61


V INTERNO NADZORNO SKUPINO IMENOVAL DVA ČLANA KABINETA - ZAUPANJE •  IMENOVAL 6 USLUŽBENCEV •  VODJA POLICIJSKI NADZORNIK •  DVA POLICISTA INFORMATIKA •  JAVNA USLUŽBENKA IZ DDT •  DVA IZ KABINETA – EDEN NA ZAUPANJE - POLICIST 62


POLICISTA INFORMATIKA STA PREGLEDALA DELO 7 IZBRANIH USLUŽBENCEV IN NE 28 •  NE DRŽI, GLEDALI STE ZAPIS PRVEGA DNE, NE PA KONČNEGA POROČILA •  PREGLEDALA STA DELO VSEH 28 ZAPOSLENIH IN SLEDI DELA V RAČUNALNIKU

63


NADZORNA SKUPINA JE OPRAVILA POGOVOR LE S 5. ZAPOSLENIMI •  NE DRŽI POGOVOR S 5. •  VSI OSTALI SO DALI PISNE IZJAVE O SVOJEM DELU •  ENAKO KOT V DZ 64


MNZ OPRAVIL LE INTERNI NADZOR IN NADZOR IJU •  NE DRŽI •  ŽE V ČASU VLOŽITVE INTERPELACIJE SO NADZOR IZVAJALI TUDI IP, KPK IN KRIMINALISTI 65


DOSEDANJE UGOTOVITVE PREISKOVALNIH INSTITUCIJ

66


IP – KONČNO POROČILO UI – KONČNO POROČILO KPK – KONČNO POROČILO VČERAJ KRIMINALISTI – NEDOKONČANO DELO 67


INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA 12. 12. 2012

68


•  ZARADI POMANJKANJA SLEDLJIVOSTI OSEBNIH PODATKOV NA STRANI DZ, KOT TUDI NA STRANI MNZ, V POSTOPKU NI BILO MOGOČE UGOTOVITI, PRI KATEREM JE PRIŠLO DO NAPAKE ZA IZGINOTJE 36 LISTOV “SLABA BANKA” 69


•  DZ NI EVIDENTIRAL SPREJETIH LISTOV PODPISOV “SLABA BANKA” •  MNZ NI EVIDENTIRAL SPREJETIH LISTOV PODPISOV “SLABA BANKA”

70


•  INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC NE UGOTOVI KRIVDE NITI OBJEKTIVNE IN NITI SUBJEKTIVNE

71


UPRAVNA INŠPEKCIJA 03.12. 2012

72


•  MNZ NI EVIDENTIRAL ŠTEVILA PRILOG - LISTOV •  ENAKO VELJA ZA DZ (PRIPOROČILA) •  NALOŽIL MNZ: •  SEZNANITI VSE USLUŽBENCE MNZ 73


•  POSKRBETI ZA PRAVILNO POSLOVANJE •  OBVESTITI UPRAVNO INŠPEKCIJO •  13. 12. 2012 UKREPI IZVRŠENI •  UPRAVNA INŠPEKCIJA BO OBVEŠČENA 74


KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE – VMESNO POROČILO 03. 12. 2012 – KONČNO POROČILO 17. 12. 2012

75


SKUPNI OČITKI DZ IN MNZ

76


•  NI MOGOČE UGOTOVITI V KATEREM ORGANU SO SE LISTI S PODPISI IZGUBILI •  NOBENA INSTITUCIJA NE MORE DOKAZATI DA NI IZGUBILA PODPISOV •  KOMISIJA NI UGOTOVILA NAKLEPA PRI IZGUBI LISTOV S PODPISI 77


OČITKI DZ

78


•  LISTI S PODPISI OB PREVZEMU NISO BILI PREŠTETI IN NA PRAVILEN NAČIN EVIDENTIRANI •  USLUŽBENCI NISO UPOŠTEVALI NAVODIL O EVIDENTIRANJU •  SLUŽBE DZ NISO RAVNALE Z ZADOSTNO SKRBNOSTJO 79


•  NOBEN USLUŽBENEC DZ, KI JE RAVNAL Z LISTI PODPISOV JIH NI PREŠTEL •  DVA LISTA S PODPISI “HOLDING” 25. 10. 2012, KOT TUDI 07. 11. 2012 NAPAČNO VSTAVIL V “SLABA BANKA”

80


•  40 (39) UR OD SPREJETJA ZAKONA DO PRISPETJA LISTOV S PODPISI NA MNZ KPK OMENJA TODA NE PROBLEMATIZIRA?? •  OPOZORILO V ODZIVNEM POROČILU

81


NEKAJ OČITKOV MNZ

82


•  LISTI S PODPISI OB PREVZEMU NISO BILI PREŠTETI IN NA PRAVILEN NAČIN EVIDENTIRANI •  USLUŽBENCI NISO UPOŠTEVALI NAVODIL O EVIDENTIRANJU •  SLUŽBE DZ NISO RAVNALE Z ZADOSTNO SKRBNOSTJO 83


•  NOBEN

USLUŽBENEC MNZ, KI JE RAVNAL Z LISTI PODPISOV JIH NI PREŠTEL •  PODPISI SO BILI NEUSTREZNO ZAVAROVANI

84


VMESNO POROČILO •  4 OSEBE, KI SO BILE NA MANJKAJOČIH LISTIH PODPISOV SO BILE PREVERJENE ŽE 25. 10. 2012 - 26. 10. 2012 IN PONOVNO 07. 11. 2012 – TO KAŽE NA TO, DA BI SE LISTI LAHKO IZGUBILI NA MNZ 85


•  ODGOVOR V ODZIVU NA VMESNO SPOROČILO 06. 12. 2012 •  3. PRIMERI - ISKANJE PO ROJSTNEM DATUMU •  1. PRIMER PREVERJANJE – NA ZAHTEVO ODVETNIKA •  KOMISIJA V KONČNEM POROČILU TO PRIZNA 86


NEKOREKTNOST IN PRISTRANSKOST OCENE KPK

87


•  MINISTER JE ZA MANJKAJOČE PODPISE VEDEL ŽE V PETEK 26. 10.2012 •  DA - POZNO POPOLDAN – VODJA SE ODLOČI ZA KONTROLO – 29. 10. 2012 •  KPK TO PRIZNA – TODA PROBLEMATIZIRA 88


•  MED PODPISOM MINISTRA IN DOSTAVO POROČILA V DZ JE MINILO 25 (26) UR •  NEDOPUSTNO – MINISTER SE MORA NAJMANJ KAR JE OPRAVIČITI •  NAJ RAZMISLI O PREVZEMU ODGOVORNOSTI 89


•  KAJ PA 39 (40) UR POTI LISTOV S PODPISI IZ DZ DO MNZ •  RES OBJEKTIVNA OCENA KPK?? •  OPRAVIČILO OB ISTEM METRU 90


KRIMINALISTIト君A POLICIJA

91


•  V ZAČETKU JE POTEKALA BREZ USMERJANJA TOŽILCEV •  KASNEJE SO USMERJANJE PREVZELI TOŽILCI

92


PRISTOJNOSTI MINISTRA •  USMERJANJE IN NADZOR 2.A.,B.,C.,Č. ČLEN ZPOL •  USMERJANJE PRENEHA, KO PREVZAME TOŽILEC

93


PRISTOJNOSTI MINISTRA •  V ZVEZI S PRIMEROM NISEM IZDAL NOBENIH USMERITEV IN NISEM ZAHTEVAL NOBENIH POROČIL •  DELO NAJ OPRAVIJO 94


PRISTOJNOSTI MINISTRA •  IZDAL PA SEM ZAHTEVO DO PODREJENIH SLUŽB, DA MAKSIMALNO SODELUJEJO S KRIMINALISTI IN JIM DAJO NA RAZPOLAGO VSE PODATKE ZA NJIHOVO DELO 95


DRUGO

96


PREISKOVANJE PODPISA POSLANKE MELITE ŽUPEVC

97


•  PODLAGA: KO ZOPER

NEZNANEGA STORILCA •  STATUS: PRIČA NE OSUMLJENKA •  DOMNEVA JE TOREJ BILA DA JE NEKDO PONAREDIL NJEN PODPIS 98


•  ŠIRJENJE TEORIJE, DA ZA TEM STOJIM SAM IN USMERJAM POLICIJO •  OB TAKI DOMNEVI BI BIL REZULTAT VERJETNO DRUGAČEN •  NI RAZLOGA ZA OPRAVIČILO 99


PREISKOVANJE OSTALIH SPORNIH PODPISOV

100


•  PODLAGA: ANONIMNA PRIJAVA •  21. 11. 2012 KLIC KRIMINALISTKE VODJI PS PS (DATUM, ČAS IN KRAJ POGOVORA DOLOČITE…)

101


•  VODJA PS PS JE ODSOTEN ZATO OB 11.15 VRNE KLIC KRIMINALISTKI •  NJEGOV ODGOVOR: DANES NE BO ČASA, LAHKO PA JUTRI •  KRIMINALISTKA MU PUSTI ŠTEVILKO DA JO POKLIČE 102


•  12.58 VODJA PS PS POKLIČE KRIMINALISTKO IN JO PROSI, DA PRIDE V DZ V ROKU 20 MINUT •  SLEDI NJEGOVA ZAHTEVA ZA PREKINITEV SEJE DZ •  ZLORABA ZAUPANJA KRIMINALISTKE •  POBALINSKO RAVNANJE 103


•  PRISPEVALI STE K KRNJENJU UGLEDA DZ IN POLICIJE •  POROČANJA DOMAČIH IN TUJIH MEDIJEV •  ZLAGALI STE SE

104


DRUŠTVO ZA USTAVNO PRAVO SLOVENIJE 11. 12. 2012

105


•  TEMA: AVTONOMIJA PARLAMENTA IN DELOVANJE POLICIJE •  DEJANSKA TEMA: PRAV TA DOGODEK •  KDO SO UDELEŽENCI?

106


•  DR. RIBIČIČ, DR. UDE, DR. PETROVC, MAG. VELIŠČEK… •  SODELUJOČA PUBLIKA: PS – VODJA PS, GA. KOCIPER… •  ZAPRTA DRUŠČINA BREZ KRITIČNE DISTANCE DO RESNICE

107


NAMESTO ZAKLJUČKA

108


•  FUNKCIJO MINISTRA JEMLJEM

RESNO IN ODGOVORNO •  TAKO JO PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH SKUŠAM TUDI OPRAVLJATI •  PONOVNO ŽIVIMO V PRELOMNEM ČASU ZA DRŽAVO 109


•  ODGOVORNA RAVNANJA BI PRIČAKOVAL OD VSEH, KI LAHKO TO DRŽAVO POTEGNEMO IZ KRIZE •  VLOŽITEV TE INTERPELACIJE NIMA TAKIH ZNAKOV 110


•  DESTVO JE, DA JE 36. STRANI PODPISOV “SLABA BANKA” IZGINILO. •  DEJSTVO JE, DA NE VEMO ALI V DZ ALI NA MNZ •  DESTVO JE, DA SO BILI ORIGINALI ZAVAROVANI •  DO RESNIČNE IZGUBE NI MOGLO PRITI 111


•  DEJSTVO JE, DA JE BILA PREPREČENA KAKRŠNAKOLI ŠKODA ZA POBUDNIKE REFERENDUMA •  DEJSTVO JE, DA PREISKOVALNI ORGANI SVOJEGA DELA ŠE NISO OPRAVILI 112


•  DEJSTVO JE, DA NIKOLI NISEM IMEL V ROKAH NITI ENEGA LISTA S PODPISI •  DEJSTVO JE, DA LAHKO GRE TOREJ LE ZA NAPAKO PODREJENIH •  DEJSTVO JE, DA NE VEMO ALI TISTIH V DZ ALI TISTIH NA MNZ 113


•  DEJSTVO JE, DA BREZ DOKAZOV OBSOJATE MENE •  DEJSTVO JE, DA TA INTERPELACIJA NE RUŠI LE MENE, SAM SEM NEPOMEMBEN •  DEJSTVO JE, DA RUŠITE VLADO 114


•  DEJSTVO JE, DA JE TA INTERPELACIJA DEL ŠIRŠEGA PROCESA, KI ŠE TRAJA •  DEJSTVO JE, DA BO NJENO OZADJE RAZKRIL ČAS, KI ŠELE PRIHAJA •  DEJSTVO JE DA NI BILA KRŠENA USTAVA IN NE ZAKON 115


•  ALI BOM TA ČAS SPREMLJAL V SEDANJI FUNKCIJI ALI IZ POSLANSKIH KLOPI JE POPOLNOMA NEPOMEMBNO •  ODLOČILI BOSTE VI

116


HVALA LEPA

117

Interpelacija Vinko Gorenak: odgovor (slides)  
Interpelacija Vinko Gorenak: odgovor (slides)  

Pripravljen odgovor v obliki prezentacije (117 stranI) na interpelacijo Vinka Gorenaka v obliki pdf dokumenta.