Page 1

Nyhedsbre

v nr. 3, sep

tember 201 0

Joseph og hans kone Asha kommer til Danmark til efteråret Af Ole Weber Det er lykkedes for os at få en bevilling fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) til et tre måneders kursusophold for vores leder af børnehjemmene i Sumbawanga, Joseph Kassaila. Joseph skal deltage i et tre måneders kursus i lederskab, økonomi og socialt arbejde på den Internationale Linje på Diakonhøjskolen i Århus til efteråret. Kurset begynder mandag den 20. september og slutter midt i december, og vi forventer, at Joseph vil få meget ud af dette kursus til gavn for projektet og for gadebørnene i Sumbawanga.

I

ud på gårdspladsen over det lille åbne ildsted med alle sine gryder. Det var vigtigere for dem, at de små drenge havde et trygt sted at sove, end at Asha begyndte at indføre danske ”narrestreger” i sit hus. Sådan er de to mennesker. Men ingen i Danmark har hørt så meget om kvinden, der står bag Joseph, så denne gang har vi inviteret Asha til at komme til Danmark den sidste måned, mens Joseph er på kursus i Århus. De vil rejse rundt i landet og fortælle om deres arbejde, og vi håber, at rigtig mange af Fremtid og Håb’s venner vil møde op til et af de fire arrangementer for at møde ægteparret, der ændrede alt for mange glemte børn i Sumbawanga og gav dem et nyt liv med fremtid og håb.

Se omtalen af de fire møder på side 3.

den anledning har vi inviteret Josephs kone, Asha, til at komme til Danmark i den sidste måned, mens hendes mand er på skole. Joseph har, med rette, høstet megen anerkendelse for det store arbejde, han har gjort for gadebørnene i sin by. Derimod har vore danske venner og støtter aldrig rigtigt hørt om hans kone. Men, som man siger: ”Der står kvinder bag alt”. Asha har utrætteligt stået på gårdspladsen ved deres lille hjem og lavet i hundredvis af måltider mad til alle de sultne unger, som Joseph igennem tiden har taget med sig hjem.

Det sørgeligste øjeblik

BØRNENE BETYDER ALT Efter Josephs første besøg i Danmark for et par år siden, indrettede han et rigtigt køkken i et rum inde i deres hus. ”Sådan som I har det i Danmark”, forklarede han, da vi besøgte dem. Men allerede et år efter, da vi kom tilbage til Sumbawanga og ville se ud i Ashas nye køkken, var alt inventaret fjernet igen. I stedet lå der 5-6 små forældreløse gadebørn og sov trygt og godt i rummet, mens Asha igen var rykket

KOM SYG HJEM FRA FERIE ioniz Fungameza var gået på ferie og besluttede sig for at tage ud og kigge til sine rismarker ved Rukwa Søen, som ligger nær Sumbawanga. Han gik ned til søen og blev der i tre dage. Da han kom hjem mødte han træt og syg på arbejde. Dioniz Fungameza var blevet ramt af malaria, tyfus og amøber. Fortsættes side 2 >>>

Af Joseph Kassaila/Morten Mørch Den 15. juni indtraf hvad Joseph Kassaila beskriver som det sørgeliste og sværeste øjeblik i Fremtid og Håb’s historie. Dioniz Fungameza, der var lærer på Drop In Centret, døde efter kort tids sygdom.

D


>>> Fortsat fra forsiden Den 11. juni ringede han til Joseph for at få hjælp. Joseph tog ham med til hospitalet og betalte for hans behandling. Det meste af personalet fra Bethania-hjemmene besøgte Dioniz Fungameza i de dage, hvor han var indlagt. Først så han ud til at få det bedre, men så blev hans tilstand kraftigt forværret, og han døde den 15. juni omkring klokken 4.00 om natten. Han blev 56 år. BEGRAVELSEN Næsten alle børn og ansatte fra børnehjemmene deltog ved Dioniz Fungamezas begravelse. Drengene fra drengehjemmet gravede hans grav, og Joseph fik lejlighed til at sige nogle ord. Da Dioniz Fungameza var familiens eneste forsørger, har Bethania-hjemmene besluttet at tage sig af og støtte hans søn Frank D. Fungameza, således at han i fremtiden vil kunne forsørge familien.

l a r e n e g g Årsmøde o g n i n r e H i forsamling

H

ermed indkaldes der til ordinær generalforsamling og årsmøde i Fremtid og Håb i Sct. Johannes Kirkes menighedslokaler, Fredhøj Allé 1 i Herning, lørdag den 18. september 2010 kl. 13.30 – 17.30. KANDIDATEMNER OG SPØRGSMÅL Emner til nye kandidater til bestyrelsen med kandidatens skriftlige accept, samt spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før årsmødet. FØRSTE GANG I HERNING Det er første gang vi henlægger årsmødet til Herning og vi håber at rigtig mange fra egnen der omkring, vil deltage i årsmødet. SPÆNDENDE INDHOLD Kom og hør formandens og projektlederens beretninger om ”Rigets tilstand” i såvel Tanzania som i Danmark, og kassererens vurdering af den økonomiske situation. I år har vi også den glæde, at den daglige leder af børnehjemmene i Sumbawanga, Joseph Kassaila, er i Danmark, og vil fortælle nyt fra Sumbawanga. Endvidere vil Bjarne Olsen fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) fortælle om ”Støttemuligheder gennem DMR-U til Fremtid og Håbs arbejde i Sumbawanga”. Også repræsentanter for støttekredsen i Norge vil deltage i årsmødet. ÅRSMØDEGAVE Der er tradition for at Fremtid og Håb indsamler en god økonomisk årsmødegave ved årsmødet. Er du forhindre i at deltage, kan din gave indsættes på vores bankkonto. (Se bagsiden af Nyhedsbrevet) VELKOMMEN til årsmøde, og tak for en god ekstra årsmødegave.

www.fremtidoghaab.dk


Fremtid og Håb | Nyhedsbrev nr. 3 | September 2010

Der er håb for Lilian Af Morten Mørch Der er mange barske historier blandt børnene på Fremtid og Håb’s børnehjem i Sumbawanga. Et af de seneste eksempler er 15-årige Lillian, der er ny beboer på pigehjemmet.

D

a hendes forældre døde, kunne hendes øvrige familie ikke forsørge hende. Hun var derfor nødt til at gå ud af skolen, og hun fik arbejde som hushjælp hos en kvinde ved navn Lydia. Men Lydia behandlede ikke Lillian godt og slog hende ofte. Heldigvis lagde en opmærksom nabo mærke til, hvad der foregik. Han gemte

Lillian og fik i samarbejde med myndighederne Lillian sendt hjem til familien. FRA ASKEN I ILDEN Familien havde dog stadig ikke råd til at forsørge Lillian. Derfor blev det aftalt med en kvinde ved navn Rhoda, at Lillian skulle bo hos hende og hjælpe i hjemmet. Til gengæld skulle Rhoda sørge for at Lillian kom i skole igen. Men det gjorde hun ikke. Derimod jog Rhoda Lillian væk efter et års tid. Hun mente, at Lillian forsøgte at ødelægge hendes ægteskab ved at have sex med hendes mand. Det viste sig dog, at det i virkeligheden var Rhodas mand, der havde voldtaget Lillian tre gange.

Lilian (i midten) flytter ind på pigehjemmet

NYT HÅB OM EN FREMTID Noget tid efter blev Lillian fundet på gaden af en fra myndighederne i Sumbawanga, der bragte hende hen til Fremtid og Håb’s Drop In Center. Nu har hun fået plads på pigehjemmet og kan igen se frem til at få tid og mulighed for at gå i skole.

Kom og mø d Joseph og A sha FJERRITSLEV Tirsdag den 23. november kl. 19.30 Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16A, 9690 Fjerritslev

Joseph Kassaila, der leder Fremtid og Håb’s børnehjem i Sumbawanga, tager sammen med sin kone Asha på rundtur i Danmark.

K

om og mød dem og hør om deres spændende arbejde blandt gadebørnene. Det er gratis at deltage i møderne, og der kan købes kaffe for 20 kroner. Udover Joseph og Asha deltager Fremtid og Håb’s projektleder, Ole Weber, også i turen.

VEJLE Onsdag den 24. november kl. 19.30 Indre Missions Hus, Olgasvej 14, 7100 Vejle HERNING Torsdag den 25. november kl. 19.30 Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1, 7400 Herning VIGERSLEV , KØBENHAVN Fredag den 26. november kl. 19.30 Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby


Nye kjoler til pigerne ak t g o l e v r a F irita B g o a n n a til S De to volontører, der har været i Sumbawanga siden januar, søskendeparret Sanna og Birita fra Færøerne, har nu forladt projektet og er hjemme på Færøerne igen. Fremtid og Håb vil hermed bringe en stor tak til Sanna og Birita for en meget stor og værdifuld indsats i de måneder, de var på hjemmene i Tanzania.

FLOTTE TILTAG Blandt mange flotte tiltag tog søstrene initiativ til at få udvidet den køkkenhave, som tidligere volontører havde anlagt og ikke mindst fik de etableret en hønsegård med masser af høns og æg, så børnene nu i den henseende er blevet selvforsynende. Projektet var en gave fra vennerne på Færøerne. Også tak for dette. FÆRØSK STØTTEKREDS Det tidligere volontørægtepar, Solfrid og Hans Michael, også fra Færøerne, som nu er ledere for støttekredsen deroppe, er rejst til Island som ledere af Sømandshjemmet i Reykjavik. Sanna og Birita har derfor overtaget ledelsen af støttekredsen på Færøerne. Tak for al jeres hjælp, både i Sumbawanga, da I var der, og nu i Fremtid og Håb på Færøerne.

Gadebørnsprojektet FREMTID OG HÅB Johannebjergparken 17, 7120 Vejle Ø T: +45 5217 8009 E: kontakt@fremtidoghaab.dk W: fremtidoghaab.dk CVR nr. 31 90 87 01 Projektleder Ole Weber T: +45 4582 1680 E: ole-weber@stofanet.dk

Pigerne på pigehjemmet er meget taknemlige for Tved Juniorklub ved Svendborg. I efteråret 2008 havde klubbens leder, Jette Blæsbjerg, en hel ny symaskine med ned til pigehjemmet, da hun besøgte Sumbawanga. Sidst Ole Weber var i Sumbawanga, havde klubben så givet ham en ny gave med ned til pigerne. En lille pose penge, hvorpå der stod: ”Få syet en ny kjole til hver af jer”. Det har pigerne nu fået gjort, og vi har modtaget dette flotte billede af hele flokken i deres flotte nye kjoler. Stor tak til Tved Juniorklub og deres leder Jette Blæsbjerg.

Ældre ægtepar donerer 25.000 kroner Et ældre ægtepar fra Thy har givet 25.000 kroner til Fremtid og Håb med ønsket om, at beløbet skal bruges til Bibler og kristent litteratur til børnene i Sumbawanga. Hvert barn vil få sin egen bibel, og vi vil endvidere give de voksne, der bliver ansat på hjemmene, en Bibel hver. Endvidere skal nogle af pengene bruges til kristent litteratur til det lille bibliotek, der allerede er etableret på drengehjemmet. En stor og hjertelig tak til ægteparret fra Thy.

Fremtid og Håb er en dansk organisation, der hjælper gadebørn i Sumbawanga i det sydvestlige Tanzania. Nøden blandt gadebørnene er stor, og resurserne er små. Derfor arbejder vi på at få etableret hjælpecentre og børnehjem i samarbejde med de lokale myndigheder i Sumbawanga.

De ansatte på seminar I juni var Joseph Kassaila og 20 ansatte fra børnehjemmene på seminar i fire dage. Der blev dækket rigtig mange emner; blandt andre helbred, ernæring og hjælp til handicappede. Fremtid og Håb håber på at kunne gennemføre lignende seminarer hvert år.

Seminardeltagerne med deres kursusbeviser

INDBETALING AF GAVER OG KONTINGENT Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto nr. 10320739 Husk at angive formålet.

NYHEDSBREVET Redaktør:

Ole Weber

Journalist:

Morten Mørch

Layout:

Dan Møller Freehand.dk

Distribution: Jonna Kristensen

FogH_sept2010_web  

kommer til Danmark til efteråret kommer til Danmark til efteråret ioniz Fungameza var gået på ferie og besluttede sig for at tage ud og kigg...