Page 1

Western territorial staff band S A LVAT I O N A R M Y, U S A

Concert WESTERN TERRITORIAL STAFFF BAND er Frelsesarmeens representasjonsorkester fra USAs vestkyst. De har sitt samlingssted i Long Beach nær Los Angeles, men musikerene kommer fra forskjellige byer og det er stor geografisk spredning. Orkesteret har en utstrakt turnévirksomhet i USA, og har tidligere også turnert i England og Sør-Amerika. At USA er et land satt sammen av folk fra alle verdens hjørner preger også orkesteret. Dirigenten, Neil Smith, har ledet orkesteret siden 2006, og det blir sett som en ære å bli plukket ut til å være med i orkesteret.

DIRIGENT:

Neil Smith

Orkesteret har som idé å bli formidle evangeliet i toner, og å være en sted for åndelig og musikalsk utvikling for musikere som har Frelsesarmeen som feste for sin musikalske utfoldelse.

Søndag 29. juni kl. 19.00Frelsesarmeen, Templet BILLETTER VED INNGANGEN: KR. 100,- ARRR.: FRELSESARMEEN / TEMPLET HORNORKESTER

Wtsbtemplet  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Musikkseksjon/Pdf/WTSBtemplet.pdf