Page 1

Informasjon  fra  Frelsesarmeen,  Lillestrøm  korps  (menighet)  okt/nov  2013  

   

Kjære dere!    

   

Denne høsten  har  vi     gått  veldig  konkret     Lillestrøm til  verks  når  det  gjelder  å  sette  oss  mål,     korps og  jeg  har  lyst  til  å  dele  med  dere  de     målene  vi  sammen  har  satt  for  korpset     Besøksadresse: vårt  for  året  som  vi  har  begynt  på:     Brandvoldgt. 9, Lillestrøm 1. Ønske  velkommen  7  nye  mennesker     i  korpset  vårt.     Postadresse: 2. Bli  mer  synlige  i  Lillestrøm.     Postboks 98, 2001 Lillestrøm 3. Etablere  en  ungdomsgruppe  på    12  ungdommer.   Mailadresse: 4. Ansette  en  barne  og  ungdoms-­‐   lillestroem@frelsesarmeen.no arbeider  i  en  20%  stilling     Vi  tror  at  det  er  mulig  å  nå  disse  målene,     Web-adresse: og  håper  at  vi  alle  vil  lete  etter  mulig-­‐   www.frelsesarmeen.no/lillestrom hetene  der  vi  er.  Kanskje  du  vil  være     Tlf: 63 81 18 66 (telefonsvarer med  ut  en  lørdag  for  å  dele  ut  kaffe  på     utenom kontortid) torvet?  Eller  har  du  en  nabo  du  kan     Bank: 0532.21.46223 invitere  med  deg  på  familietime  eller     formiddagstreff?     Korpsleder: Hva  kan  du  gjøre  og    hva  kan  vi  gjøre     sammen?     Major Marit Skartveit   Tel: 988 84 502 Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!»  

Hilsen  Marit      

Korpsnytt

Lillestrøm korps  

Diakon: Beth Epland

Oktober  –  November  2013  

Tel: 412 01 788

               Informasjon  fra  Frelsesarmeen,  Lillestrøm  korps  (menighet)  okt/nov  2013  


November:  

Program

Oktober:                  

Tors 3:       Fre  4:    

Formiddagstreff.

Søn 6:       Tors  10:      

Gudstjeneste.    ”Hedre  far  og  mor”  Emil  Skartveit  

Søn 13:                                      

Tors 17:  

Janet  og  Peder  Refstie  

Andakt på  Libos  kl  11-­‐12  

Formiddagstreff.   Marit  Skartveit   Torsdagssamtale  kl  19.00:  ”Hva  slags  Gud  ofrer  seg  selv?”   NB!  Kl  17.00:    Vi  markerer  Frelsesarmeens  125  års  jubileum   Divisjonssjefen  Elisabeth  Henne  taler.  Historisk  kåseri.     Christina  Langballe  og  Fresko  synger.  Og  bursdagskaffe!   Formiddagstreff.      

Arne Undersrud  

Søn 20:        

Gudstjeneste   ”Hvem  er  så  min  neste?”     Besøk  fra  FAs  barne-­‐  og  framilievern  etter  gudstjenesten  

Ons 23:        

Familiegudstjeneste kl  17.30!  Besøk  av  Marit  Løvdahl   Auksjon  til  inntekt  for  fadderbarn.    

Tors 24:  

Formiddagstreff.    

Lør  26:    

Vi står  på  torget  med  kaffe.    

Søn 27:    

Gudstjeneste   ”Luksusfellen”    

Tors 31:  

Formiddagstreff Chris  Pender   Torsdagssamtale  kl  19.00:  ”Hvordan  kan  jeg  vite  at  jeg  er     kristen?”  

Dag Vidar  Fosse  

 

                       

Fre 1:       Lør  2.-­‐  søn  3:             Tors  7:       Søn  10:       Tors  14:         Søn  17:    

Andakt på  Libos  kl  11-­‐12  

Tors 21:  

Formiddagstreff.  Janet  og  Peder  Refstie  

Søn 24:    

Gudstjeneste.    

Tors 28:      

Formiddagstreff.     Torsdagssamtale  kl  19.00:  ”Hvordan  tenker  vi  om  Bibelen  i  dag?”  

Fre 29:            

Andakt på  Libos  kl  11-­‐12          

Nb!

   

Bibelhelg med  Wenche  Walderhaug  Midjord   ”Fra  GTs  Gud  til  Lillestrøm  2013”   Se  eget  program   Formiddagstreff.      Marit  Skartveit   Gudstjeneste.    ”Like  ved”  

Peder Refstie    

Formiddagstreff.       Torsdagssamtale  kl  19.00:  ”Jesus”-­‐filmen   Gudstjeneste.    ”Satt  fri”    

”Valg mellom  livet  og  døden”  

Alle gudstjenester  er  kl  11.00,  alle  formiddagstreff  er  kl  12.00  


Barn og  ungdom!    

Alle  inviteres  til    

 

Familietime onsdag 23.oktober  kl  17.30!!  

Besøk av  FAbUansvarlig  i  divisjonen,  Marit  Løvdahl   Auksjon  av  høstens  grøde    til  inntekt  for  fadderbarnet   vårt,  og  Daniel  Gjelstad  er  auksjonarius.       Hver  onsdag  kl  17.30:  

           

Barnas bamseklubb  for  de  fra  4  år  og  oppover   Småbarnssang  for  de  under  4     For  de  voksne:  Sangkoret  Fresko  øver  samtidig  med   barnegruppene.   Konfirmantundervisning           Ungdomsklubben   Drop  In  møtes  en  fredag  i  måneden  kl  19.00             Diakoni  

        Tirsdag  22.  oktober     Matutdeling           Tirsdag  19.  november                          

 

Andakter ved  Behandlingstunet:   Tirsdag  29.oktober   Tirsdag  26.november    

 

  Hva  skjer?   Vi  feirer  at  Frelsesarmeen  er  125  år  i  Norge!  Det  blir  en  stor  og  fin  markering   søndag  13.oktober.  Merk  tidspunktet:  kl  17.00!     Det  blir  bibelhelg  med  Wenche  Walderhaug  Midjord  2.-­‐3.november.  Temaet  er:   ”Fra  GTs  Gud  til  Lillestrøm  2013”     Programmet:   Lørdag  kl  11.00:   Bibeltime  og  samtale         Kl  12.30:   Lunsj         Kl  13.00:   Bibeltime  og  samtale   Wenche  taler  også  på  søndagens  gudstjeneste.     Torsdagssamtalene  fortsetter  annenhver  torsdag.  De  er  et  tilbud  til  alle  som  har     lyst  til  å  snakke  om  tro!     Vi  trenger  en  ungdomsarbeider!  Akkurat  nå  har  vi  økonomi  til  å  betale  en  20%   stilling,  men  vi  trenger  en  ungdom/ung  voksen  som  har  lyst  til  å  jobbe  hos  oss.   Dette  er  et  flott  engasjement  for  en  student  el,  og  er  fint  å  ha  på  CV-­‐en..     Nå  vil  vi  gjøre  alvor  av  en  lørdag  ute  i  Lillestrøm.  Den  26.oktober  samles  vi     kl  11.00,  tar  med  oss  kaffe  og  står  ute  et  par  timer.  Si  fra  hvis  du  kan  være     med!                

     

Korpsnyttokt nov  
Korpsnyttokt nov  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Sentraldivisjonen/Lillestrm_korps_menighet/Korpsnyttokt-nov.pdf