Page 1

     

 

   

Informasjon fra  Frelsesarmeen,  Lillestrøm  korps  (menighet)  feb/mars  2014  

Kjære dere!   I  sommer  var  jeg  i     London  og  da  fikk  jeg     Lillestrøm være  med  til  Frelsesarmeens  museum     korps hvor  bildet  av  Bramwell  og     William  Booth  hang  over  en  hel  vegg.     Besøksadresse: Det  gjorde  inntrykk  å  se  hvor  ung  sønnen   Brandvoldgt. 9, Lillestrøm var,  og  vi  vet  at  han  svært  tidlig  ble  sin     fars  høyre  hånd  i  arbeidet  med  å  etablere   Postadresse: Frelsesarmeen  rundt  om  i  hele  verden.     Postboks 98, 2001 Lillestrøm Bare  25  år  gammel  ble  han  stabssjef  med     Mailadresse: ansvar  for  å  organisere  arbeidet.   lillestroem@frelsesarmeen.no Mange  mennesker  har  siden  gitt  livet  sitt   Web-adresse: og  tiden  sin  til  Gud,  og  arbeidet  så  langt     kreftene  har  holdt.  De  har  gitt  av  seg  selv   www.frelsesarmeen.no/lillestrom til  mennesker  som  har  trengt  dem  og     Tlf: 63 81 18 66(telefonsvarer vært  et  vitnesbyrd  om  Guds  kjærlighet  til     utenom kontortid) de  som  har  truffet  dem.   Bank: 0532.21.46223 Her  om  dagen  møtte  jeg  en  ung  mann     som  sa:  ”  Jeg  gjør  mitt  aller  beste  for  å     Korpsleder: leve  et  kristent  liv  og  være  sånn  som     Major Marit Skartveit Jesus  vil  at  jeg  skal  være.  Og  så  håper  jeg   at  det  sier  noe  til  dem  rundt  meg  om     Tel.: 988 84 502 hvem  jeg  er.”   Diakon: Jeg  kan  lett  se  hvem  han  er.  Og  han  er  et   Elisabeth Epland vitnesbyrd  og  et  forbilde  for  meg.   Tel: 41201788 Guds  velsignelse  til  oss  alle!     Hilsen  Marit    

   

Korpsnytt Lillestrøm  korps   Februar-­‐  Mars  2014    

  Bramwell og William Booth


Mars:

Program:     Februar:        

Lør  01:    

Kl 12-­‐14:  Ut  i  Lillestrøm.  Vi  møtes  på  lokalet  kl  11.30  

Søn 02:    

Gudstjeneste       Tema:    Veivisere  

                                   

   

Tors 06:           Søn    09:      

Formiddagstreff Emil  Skartveit   Misjonsofferet  opptas  

Tors 13:        

Formiddagstreff   Kl  19.00:  Torsdagssamtale:    Hvordan  kan  jeg  si  noe  om  Gud?    

Søn 16:        

Gudstjeneste   Janet  og  Peder  Refstie   Tema:   Sender  og  mottaker  

Tors 20:     Fre  21:       Søn  23:    

Formiddagstreff

Tirs 25:    

Kl 18.30:  

Tors 27:  

Formiddagstreff

Gudstjeneste   DC,  Elisabeth  Henne   Tema:      Den  store  aha-­‐opplevelsen  

Gudstjeneste Kommandørene  Vibeke  og  Dick  Krommenhoek   Konsert  på  Behandlingstunet    

Nb!

Gudstjenestene er  kl  11.00,  formiddagstreffene  er  kl  12.00

                   

Charles Tønder  

Andakt på  Libos  

 

Søn 02:           Tors  06:      

Gudstjenste Bjørg  Randi  Bråthen   Tema:   Sammensveiset  

Fre 07:    

Kvinnenes internasjonale  bønnedag.  Metodistkirken  kl  12.00  

Søn 09:        

Gudstjeneste Tema:    Utfordret  

Tors 13:  

Formiddagstreff

Lør 15:       Søn  16:             Tors  20:      

Kvinnetreff på  Lillestrøm.  Påmelding  til  Marit  

Fre 21:       Søn  23  :         Tirs  25:       Tors  27:     Søn  30:        

Andakt på  Libos  

Formiddagstreff Kl  19.00:  Torsdagssamtale:  Hva  med  Den  Hellige  Ånd?  

Gudstjeneste Major  Young  Sung  Kim   Ca  Kl  13:  Undervisning  om  helliggjørelse     Formiddagstreff   Kl  19.00:  Torsdagssamtale:     Hvordan  blir  resten  av  livet  best  mulig?  

Gudstjeneste     Randi  og  Bjørn  Ove  Frøyseth   Tema:   Oppdraget    Kl  18.30:  

Konsert på  Behandlingstunet  

Formiddagstreff  Gudstjeneste   Tema:   Med  eller  mot?    


Barn og  ungdom!  

   

Onsdager kl  17.30:  

Småbarnssang

Barnas Bamseklubb  og  snekkerverksted  

Kveldsmat etter  gruppene  

-­‐

-­‐

 

Fredag 7.feb:    Oppstart  av  ungdomsklubb  hos  Marit  Myklebust  

 

  Lillestrøm  korps  søker  barne-­‐  og   ungdomsarbeider  i  30%!  Ta  kontakt  med   korpsleder  Marit  Skartveit  for  mer  info.  

             

 

Diakoni

 

11.feb:      

Matutdeling    

11.mars:    

Matutdeling    

 

-­‐

    Torsdagene  6.feb,  27.feb,  13.mars,  27.mars:       Konfirmantundervisning  

Fresko øver:  

Onsdag  19.feb  kl  19.00-­‐20.30  

Lørdag 22.feb  kl  10-­‐12  

 

Det skjer:  

Vi har  noen  ganger  forsøkt  å  komme  ut  i  Lillestrøm  med  kaffe  og  info  om  hvem    vi  er  og  nå  skal  vi  endelig  få  det  til.  Sjekk  om  du  kan  være  med  på  lørdag!  Vi   ønsker  å  få  til  en  lørdag  i  måneden.     Det  blir  opptak  av  tilhørig  søndag  9.februar.  Da  ønsker  vi    Magne-­‐ VegardMerkesdal  velkommen  i  fellesskapet.     23.februar  får  vi  besøk  av  landslederne  våre  for  Norge,  Island  og  Færøyene.     Kommandørene  Vibeke  og  Dick  Krommenhoek  vil  feire  gudstjeneste  og  dele     ordet  med  oss.  Det  er  deres  første  besøk  i  Lillestrøm  så  la  oss  gi  dem  en  varm     velkomst.    

-­‐

Major Young  Sung  Kim  er  opprinnelig  fra  Korea,  men  bor  og  arbeider  i  New  York.       Han  taler  i  gudstjenesten  16.mars  og  vil  også  dele  noe  med  oss  etter     kaffen  den  søndagen.  Alle  som  er  interessert  i  helliggjørelse  er  velkommen!    

               

Fra medlemsfesten  5.januar  

Korpsnytt feb mars 14  
Korpsnytt feb mars 14  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Sentraldivisjonen/Lillestrm_korps_menighet/Korpsnytt_feb_mars_14.pdf