Page 1

Ideelt Barnevernsforum inviterer til åpen høring

«Fremtidens barnevern» TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 10.45 – 14 I FRELSESARMEENS LOKALER T. I. ØGRIMS PLASS 4 OSLO Registrering fra kl. 10 m/kaffe/te og noe å bite i.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremmer i 2013 en lovproposisjon med meldingsdel til Stortinget om barnevernet. Dokumentene offentliggjøres før påske. Det er knyttet stor spenning til hva endringene vil bety for alle deler av barnevernet. BLD v/statssekretær Kjetil Andreas Ostling vil legge frem hovedpunktene i Regjeringens forslag. Stortingets familie- og kulturkomite vil komme med sine reaksjoner i en avsluttende paneldebatt.

Velkommen! På vegne av Ideelt Barnevernsforum v/ May Lisbeth Smeby Johansen Påmelding til may@ideelle.no innen 20. mars 2013.

Program 10.00

Registrering m/ kaffe/te og noe å bite i.

10.45

Musikalsk innslag

10.50

Velkommen v/ May Lisbeth Smeby Johansen, IB

11.00 “Barnevernsløftet”, Innlegg v/ Kjetil Andreas Ostling, statssekretær BLD 11.25

“Vil forslagene til endringer bety bedre beskyttelse av barns utvikling?” Innlegg v/ Willy-Tore Mørch, professor ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø

12.00

Pause

12.15

“Vil forslagene til endringer i Lov om barneverntjenester føre til bedre forhold for barnevernsbarna?” Innlegg v/ Landsforeningen for barnevernsbarn

12.30

Paneldebatt. I panelet: Lene Vågslid, Ap Rannveig Kvifte Andresen, SV Olov Grøtting, Sp Linda C. Hofstad Helleland, Høyre Solveig Horne, Frp Øyvind Håbrekke, KrF

13.45

Avslutning

invitasjonhringny  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barne-_og_familievern/PDF/invitasjonhringny.pdf