Page 1

PÅMELDING Navn____________________________________________ Adresse__________________________________________ Post-nr og sted___________________________________ Epost-adresse_____________________________________ Tlf______________________________________________ Matallergi eller annet vi trenger å kjenne til: ________________________________________________ Jeg regner med å komme til Koppang med tog Obs. Ikke bindende. Dette kan avklares siden

Påmelding sendes til Seksjon for ”Hjem og Familie” Frelsesarmeen hovedkvarter Postboks 6966 St. Olavs plass 0130 Oslo Eller pr e-post til: janet.refstie@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeens kvinner

Pilegrimsvandring langs den gamle pilegrimsleden i Østerdalen 5.-10. august 2014 Arr. Frelsesarmeens kvinner Seksjon Hjem og Familie


Vi inviterer til vandring på et stykke av Østerdalsleden mot Nidaros

For kr: 2.850,- (inkl kr 500 i depositum) får du:   

Full pensjon Enkel overnatting på seng/madrass med egen sovepose Bagasjetransport Retur til Lia lørdag

Vi møtes på Lia Gård, Koppang tirsdag 5. august, hvor vi begynner med middag kl 15.00. På ettermiddagen går vi en vakker runde på ca 7 km rundt Lia Gård hvor vi er innom Fotinis kapell, julekapellet og pannekakehytta. Onsdag - lørdag følger vi leden nordover, fra Lia til Tylldalen. Lørdag ettermiddag blir vi henta tilbake til Lia Gård. Her får vi mulighet til å se litt tilbake på vandringsdagene og fremover på vår videre vandring. Vi avslutter søndag med gudstjeneste før middag kl 1245.



På veien får vi med oss flere kirker og kapeller i tillegg til andre severdigheter og kulturopplevelser. Vi vandrer i passelig tempo, i et variert landskap. Dagsetappene blir mellom 20 og 26 km. Vi stanser for gode raster med nistepakke, tidebønner og andre opplevelser. Dagene får en fast rytme med veksling mellom stillhet og samtaler. Vi håper på gode opplevelser av vandring i fellesskap med hverandre og Gud.

Påmelding innen 15. april Ved mottatt påmelding mottar du bekreftelse og faktura for depositum på kr 500,-.

Ledere for vandringen er majorene Gro Merete Berg og Marit Skartveit.

Velkommen med på pilegrimsvandring!



Reisen til Lia Gård er eget ansvar. Lia tilbyr skyss til og fra Koppang stasjon

Obs: Det arrangeres bagasjetransport, men vi har ikke mulighet for å transportere vandrerne. Alle må kunne gå de oppsatte kilometerne.

Det går tog både nordfra og sørfra til Koppang stasjon. Skyss til/fra Lia Gård kr 50,-

Spørsmål? Ta kontakt med: Gro Merete Berg, tel: 913 99 364 Marit Skartveit, tel: 988 84 502 Janet Refstie, tel: 22 99 15 47

«Tap for all del ikke lysten til å gå: jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.» Søren Kierkegaard

Innbydelseogpmeldingsterdalen  
Innbydelseogpmeldingsterdalen  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Kvinner/Innbydelseogpmeldingsterdalen.pdf