Page 1

Hvorfor 24-7 bønn? 24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro. -

Kirken ble født i et 24-7 bønnerom i Jerusalem på pinsedagen; det ble sagt at ”alle holdt trofast sammen i bønn” (apgj. 1:14) Den tidlige kristendommen ble ”ruget av bønn” hos ørkenfedrene i de monastiske bønnesentre, de keltiske fellesskapene i Nord-Europa og til slutt den benediktinske og i andre ordener. På 1800-talet startet et hundre år langt bønnemøte i et brødrefellesskap ledet av Grev Zinzendorf. Dette kan sies å ha hatt stor innvirkning på den store misjonærutsendelsen som kom i kjølvannet av reformasjonen. I det 20 århundre satte et mulitradikalt 24-7 bønnerom i Los Angeles i gang gnisten til det som skulle bli en pinsekarismatisk bevegelse som har brakt åndelig fornyelse til nærmere 500 millioner mennesker. Hundrevis av frelsesarmésentre i mange territorier har deltatt og fortsetter å delta i 24-7 bønn. Flere territorier forplikter seg til døgnkontinuerlig bønn i ett år, og planlegger deretter å fortsette bønnearbeidet i ubestemt tid.

”24-7 bønn er en av de største ting vi har noen sinne opplevd” Alex Hughes, tidligere Territorialleder for Frelsesarmeen i Storbritannia.

Hvordan fungerer 24-7 bønn i praksis? I natt mens du sov var det noen et sted i verden som ba. Faktisk, mens du leser dette – akkurat nå, er det mennesker som går i forbønn på utallige steder over hele jorden. Dette har foregått hvert minutt i hver time i hver dag siden 1999. Folk deltar enkelt og greit ved å finne en gruppe og et sted, og etablerer en døgnkontinuerlig bønnetjeneste. Ved å dele døgnet inn i timelange bønneskift, kan man fortsette med et ubrutt kor av bønn og tilbedelse. Vi ønsker å holde rammer og regler til et minimum og oppfordrer grupper rundt om til å lage deres eget sted for bønn så kreativt og tilgjengelig som mulig, og til å spesielt fokusere på unge mennesker. Mange av disse ”hellige stedene” kobles sammen på nettet, og utformer en unik kjede av sammenføyd, global forbønn. Du kan se noen av disse gruppene på nettstedet: www.saglobal247.org

1


Bønnerommets nødvendigheter For enhver 24-7 bønneuke er selve bønnerommet en svært viktig del. Det er nødvendig å sette til side ett rom til bønn gjennom uka for å bevare opplevelsen av fremdrift og bevegelse. Bønnerommet må være stort nok til om lag ti mennesker. Folk trenger også armslag til å kunne bevege seg rundt og være kreative. Andre ting man bør tenke igjennom ved valg av bønnerom: Ventilasjon – det er nødvenidig at bønnerommet har god ventilasjon Temperatur – rommet bør være i en behagelig temperatur, så det er nødvendig å vurdere air conditioning i varmere klimaer og oppvarming for kaldere klimaer. Tilgjengelighet – sørg for at bønnerommet er lett tilgjengelig for alle, slik at ingen er ekskludert fra å be. Sikkerhet – Det er nødvendig å sørge for trygghet, spesielt om natten. Det er tilrådelig å ha et rom eller en bygning som kan låses fra innsiden. Det er også en god idé å gjøre politiet kjent med at bygningen brukes døgnkontinuerlig en hel uke. Samtidig er dette en god måte å bygge broer inn i lokalsamfunnet på, gjennom å spørre politiet om de har noe de ønsker at dere ber for. Forfriskninger – Det er viktig å ha varme og kalde drikker tilgjengelig. Rot – Sørg for at rommet takler noe rot, ettersom folk vil komme å gå gjennom hele døgnet. Vi ønsker ikke at rot skal distrahere folk fra å be, derfor vil det være til hjelp at folk tok ansvar for å holde bønnerommet ryddig og rent. Et hvert bønnerom vil se og kjennes ulikt ut. Uansett rom dere velger å bruke, vil det bli et spesielt sted for folk i korpset, og vi ber om at Gud skal får gjøre utrolige ting.

Hva befinner seg i et bønnerom? 24-7 bevegelsen har satt fokus på kreativ bønn. For å oppmuntre til dette kan man trenge å ha noen ressurser tilgjengelig. Her er noen forslag: Bønnevegg – Dette er en vegg eller stor tavle dekket av papir som folk kan skrive på. Et hvert 24-7 bønnerom burde ha en bønnevegg hvor folk oppmuntres til å skrive eller tegne bønnene sine. På denne måten kan andre komme inn i rommet å be over disse temaene, og de kan legge til sine egne bønner. Kanskje er det en god idé å dele opp bønneveggen i seksjoner; for eksempel ”venner”, ”bortkomne”, ”frelse”, ”bønn for korpset vårt”, ”bønnesvar” osv. Bibler – selv om de fleste ofte tar med seg sine egne bibler inn i bønnerommet, er det alltid en god ide å ha noen bibler tilgjengelig (gjerne ulike oversettelser). 2


Kunst og håndverk – Dere vil oppdage at dersom dere har farget papir, kort, maling, penner, sakser, limstifter, modelleire og lignende tilgjengelig så vil folk i alle aldre benytte seg av dette i bønn. Vi tror dere vil bli overrasket over hvor mye fint folk skaper når slike ressurser er tilgjengelige. Symbolske elementer – Å presentere symboler kan hjelpe folk å holde fokus og oppmerksomhet i bønn. Her er finnes mange muligheter. For eksempel et kors, spiker, lys (med fyrstikker), vann, steiner, brød o.sv. MP3/CD/kasettspiller- All slags musikk kan spilles. Det er lurt å ha tilgjengelig variert musikk som kan tiltale ulike aldersgrupper. For eksempel; barnesanger; klassisk instrumentalmusikk; moderne kristne lovsanger; tradisjonelle hymner og salmer; enkel instrumentalmusikk som egner seg som bakgrunnsmusikk. Det er dog viktig å påpeke at musikk ikke nødvendigvis bør spilles hele tiden, men å ha en musikkspiller tilgjengelig gir folk valgmuligheten. Oppslagstalve for bønnesvar- en av de største motivasjonsfaktorene for de som ber er bønnesvar. Vi oppmuntrer dere til å gjøre plass til at folk kan skrive ned bønnesvar på for eksempel en bønnevegg. Dette vil oppmuntre folk til å fortsette å be. Sitteplasser – Ettersom noen vil komme til å oppholde seg i bønnerommet i flere timer av gangen er det lurt å sørge for komfortable sitteplasser. Det kan være lenestoler, putekroker, sackosekker eller sofaer. Men det bør ikke være så komfortabelt at folk sovner. 24-7 bønneromsjournal – En journal som folk kan skrive ned tanker og bønner igjennom hele perioden som er satt av til bønn vil være godt å ha for fremtidig referanse og oppmuntring.

Hvordan organisere bønneuken? Det er veldig viktig at dere allerede i forkant av bønneuken har flere folk som har skrevet seg opp på bønnevakter til forskjellige tidspunkt. Det er flere viktige ting å i betraktning når man organiserer en tidsplan: 1) Sørg for at det i det minste er en person skrevet opp for hver time 2) Gjør en beslutning hvor vidt dere ønsker å ha noen felles bønnemøter i løpet av uka. Tanken bak å ha tider for kollektiv bønn er å sørge for et forum for å dele hva Gud taler og hva dere ber for. Det er også en fantastisk mulighet for ulike grupper til å samles i bønn.

3


3) Når en timeplan har blitt tegnet opp er det en god ide å gi hvert medlem av korpset utskrift – og i tillegg plassere en godt synlig i bønnerommet. For å sørge for at folk får anledning til å skrive seg på bønnevakter, er det viktig at timeplanen er godt synlig og tilgjengelig for alle i forkant av bønneuka. Gjør reklame for bønneuka og for timeplanen korpsets nyhetsbrev og gjør det klart under annonseringene hvor timeplanen befinner seg, og at det er ønskelig at så mange som mulig forplikter seg til en bønnetime. Det er viktig at folk vet at rommet er tilgjengelig for alle, døgnkontinuerlig i en hel uke, selv om de ikke har skrevet seg opp på en bønnevakt, eller noen andre har skrevet seg opp. Selv om det er viktig å sørge for at alle vaktene er dekket opp, er det også viktig at folk vet at de er velkomne inn i bønnerommet når som helst for å be. Felles bønnetider og forslag til retningslinjer Under får kan dere lese tips til organisering av felles bønnetider. Tanken rundt dette er å tillate spesielle tidspunkter i løpet av uken for korpset deres eller enkelte grupper i korpset til å be sammen. Her er noen forslag: Bønnekonsert: Vi anbefaler veldig sterkt at bønneuken begynner en fredag kveld med en bønnekonsert. Dette er en perfekt anledning til å lansere en 24-7 bønneuke. Å starte på en fredag kveld gjør at folk i større grad har anledning til å bli igjen etter konserten for å be og utforske bønnerommet. Festkonsert: Vi anbefaler også at dere avslutter uka med en festkonsert, hvor dere priser Gud for alt som har skjedd i løpet av uken. Igjen, gi folk mulighet til å skrive ned bønnene sine, eller dele dem i smågrupper eller rope dem ut. Dette er også en flott mulighet for å dele bønnesvar som har kommet i løpet av uken. Bønnefrokost: Det er til hjelp å starte dagen med en felles bønnestund. Hvorfor ikke ha et frokost-bønnearrangement? Folk i korpset kan komme innom på vei til jobb, nyte frokost i fellesskap med andre og, viktigst av alt – be. Øvelser: Noen korps vil finne det vanskelig å måtte avlyse en av de ukentlige musikkøvelsene i løpet av en bønneuke. Hvis dette er tilfelle hos deres korps, kan dere oppmuntre gruppen som har øvelse til å delta i bønnearbeidet gjennom å lage en øvelses bønnekveld. Bønn for de bortkomne: Å be for de ”bortkomne” er et ekstremt viktig emne som alle korps ber over i løpet av en bønneuke. Ved en bønnekonsert nylig, var det mange som skrev fornavnet til en venn på et kors. Disse navnene ble bedt over av andre mennesker. Vi oppmuntrer slike ting. 4


Overnattinger: Det er allerede mange unge mennesker involvert i 24-7 bønn, og vi tror de unge vil være ivrige etter å delta i deres korps bønneuke. En måte å oppmuntre ungdom til å besøke bønnerommet i løpet av bønneuken er gjennom å invitere til en overnatting på korpset hvor de bytter på å ta vakter i bønnerommet. Vi anbefaler dette og tror det kan være en flott opplevelse for de unge. 24-7 bønneuka er en viktig uke for deltagelse fra alle i korpset. Derfor er det også essensielt at ingen aldersgruppe blir utelatt. Kanskje man kan ha en felles bønnestund i helgen, tidlig på morgenen eller etter skolen for å imøtekomme barna? Ungdomskveld: Å tiltrekke ungdom til bønnerommet er viktig. Derfor er det en god idé å holde bønnemøter/felles bønnestunder som er tilrettelagt (og forbeholdt) spesielt for dem. Lederskapskveld: Det kommer til å være viktig for dere å samle nøkkellederne i korpset i bønn gjennom uka. Et tips er også å sørge for plass på bønneveggen til å skrive navnet på ledere i korpset og lederfunksjonen de har, slik at folk blir minnet om å be for dem. Kunstkveld: Mange synes at kunst og annen ikke-verbal kommunikasjon er en god hjelp når man skal uttrykke seg i bønn. Å avholde en felles kunst-bønnekveld er en god måte å oppmuntre denne typen kreativ bønn.

Motivasjon Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvordan man skal klare å motivere folk til å skrive seg opp på bønnevakter i forkant av en bønneuke. Under følger noen tips til motivasjonsverktøy: Historier om tidligere opplevelser Mange vil bli forundret når dere forteller dem sterke historier som har skjedd gjennom bønn. Vi anbefaler at dere lesere boken ”Fresh Fatih” av Jim Cymbala. Denne boken beskriver dramatisk vekst i menigheten Brooklyn Tabernacle i New York. Fokuset som denne kriken fikk – og fortsetter med å opprettholde – er bønn. Å koble 24-7 bønn tilbake til vår frelsesarmèarv Det er mange sterke bøker som beskriver hvordan de første salvasjonister gikk til kamp. Mange ganger kan du lese om deres lange bønnemøter og de fantastiske tingene som skjedde unders disse bønnevakene.

5


Bibelsk begrunnelse for bønn Vi tror at det er til hjelp for folk i korpset deres at korpsoffiseren underviser om bønn i forberedelse til bønneuken. Øvelse Når dere forbereder folket deres, vil det være til hjelp for dem å delta i en kveld med fokus på bønn noen uker i forkant av bønneuken. Dette vil være med å forberede folk i hjerte og tanke på det som skal komme. Forklare de ulike bønnetemaene Det vil være lurt at folk i korpset får innblikk i de ulike bønnetemaene, og blir informert om meningen bak hvert enkelt av dem. Visjon Motivasjonen for et hvert korps er å involvere medlemmene i bønn for fremtidig visjon og retning. Frelsesarmeens misjon er å frelse sjeler, gjøre folk hellige og tjene en lidende verden (save souls, grow saints and serve suffering humanity – John Gowans). Vi tror folk vil oppnå misjonen vår mer effektivt ved å bli et folk som er fullstendig overgitt til Gud; lydig responderende til Den Hellige Ånd; sterkt forpliktet til hverandre; lidenskapelig medfølende engasjert for mennesker i nød og trengsel, og totalt forpliktet på å nå ut til folk med de gode nyhetene om Jesus Kristus og lede dem til tro. 24-7 bønn er en ideell tid for hver enkelt korps å be over deres rolle i Guds visjon for Frelsesarmeen.

Bønneemner Verden rundt har salvasjonister blitt spurt hva de mener vi skulle bedt over under det globale 24-7 bønneåret. Under kan dere lese flere områder som vi kan be inn i: Enhet – Mange folk tror at Gud kaller kirkene i deres by til å enes og jobb sammen for utvidelsen av Guds rike. 24-7 bønn er en ideell mulighet for mennesker fra alle de ulike kirkene til å møtes i ett rom og rope ut til Gud i enhet. De bortkomne – De fleste av oss har sett venner og familiemedlemmer drive bort fra Gud. En uke med 24- 7 bønn er en mulighet til å fokusere i bønn, og tro på at disse fortapte kan komme tilbake til Gud. Universell – Be om at Gud skal være kjernen i alle frelsesarméaktiviteter verden over: -

Be om at vi blir en ydmyk armé Be om at 24-7 vil fostre frem en global lidenskap for Gud. 6


-

Be om at Frelsesarmeen skal være relevant i alle kulturer som vi jobber mot å nå med evangeliet. Be for den verdensvide kristne kirke. Be om at Frelsesarmeen blir en universell bønnebevegelse.

Seg selv – Bønn for seg selv og egne relasjoner til andre: -

-

Be om tilgivelse for synder. Be om at Gud må hjelpe oss alle til å se på vår rolle innen for kirken, og søke Hans ledelse i å finne de oppgavene Han ønsker vi skal utføre. Be om at vi skal akseptere hvert menneske som kommer inn igjennom døra til korpset vårt, og for de vi sliter med å komme overens med. Be om en dypere lidenskap for de fortapte. Be om at Gud skal åpenbare mer av sin plan for våre liv, og om mot til å være lydige overfor det kallet. Be om at vi utvikler et dypere forhold til Jesus gjennom denne forpliktelsen til bønn. Be om at våre liv ligner Jesu´ liv her på jorden. Be om at Gud gir oss mot til å være annerledes i samfunnet, slik at folk ser en positiv annerledeshet i oss og ønsker å ha Jesus i sitt eget liv.

Samfunn – Bønn for byene, tettstedene og nabolagene vi bor, jobber og leker i: -

Be om at Jesus hjelper oss med å bringe sin kjærlighet til vårt nabolag. Be om at vi skal jobbe i enhet med andre kirker i vårt område. Be om at vi skal ære denne jorda som Gud skapte og respektere miljøet. Be om at Gud gir oss mot til å dele evangeliet med mennesker i vårt lokalmiljø.

-

Be for alle ledere i Frelsesarmeen - fra Generalen helt til de ukjente tjenere som gjør ”usynlige” og lite glamorøse oppgaver i vårt eget korps. Be for lederskapsteamet i vårt korps. Be om at Den Hellige Ånd blir øst ut over leder som har mistet sin lidenskap for Jesus. Be om at Gud gir mot til de menneskene Han kaller inn i lederskap, slik at de blir lydige mot kallet. Be om at hvert enkelt korps oppdager Guds visjon for dem. Be om at hvert enkelt korps bringer evangeliet til sitt nærmiljø. Be om at hvert enkelt medlem av korpset vårt blir bedre tjenere. Be om at korpset vårt skal bli mobilisert til misjon med en lengsel etter å se Den Hellige Ånd øst ut over vårt nærmiljø. Be om at nytt liv blir pustet inn i korpset vårt.

Korps og lederskap – Bønn for stedet der vi tilber og for dem som tjener oss i lederskap

-

-

7


På nett Vår nettside: www.saglobal247.org vil være en ressurs der dere kan fine mer informasjon, og bli inspirert av historier fra hele verden. Vær så snill å fortell oss om 24-7 bønneukene deres, gjennom å registrere dem på vårt interaktive kart og / eller kalender. Vi ønsker å dekke hele verden i bønn og å oppmuntre hverandre gjennom å demonstrere offentlig at dette er seriøst ment. Det finnes også videoer, fotografier av bønnearrangement og daglige bønneemner tilgjengelig på nettet. Vi håper det er til nytte for dere.

8

Bnnemanualfor24-7  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Forbnnsmateriell/Bnnemanualfor24-7.pdf

Bnnemanualfor24-7  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Forbnnsmateriell/Bnnemanualfor24-7.pdf