Page 1

Informasjon fra Frelsesarmeens menighet på Grünerløkka

Oslo 3. korps

3djenytt mars - april 2012


Frelsesarmeen er en internasjonal, evangelisk

Budskapet bygger på Bibelen.

bevegelse, et mangfoldig og særpreget kristent

Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet.

kirkesamfunn, som er del av den

Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium

universelle kristne kirke.

og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

”Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.” (Sefanja 3,17-18) Det aller viktigste for Guds barn er å pleie fellesskapet med Gud. Det å ha en nær, personlig relasjon til Gud vår Far, gir en kraft og en dimensjon inn i livet som ikke kan måles med noe annet. Han er hos deg - alltid. Når du inviterer Ham inn, er Han der. Du møter en som fryder og gleder seg over deg og som gjerne vil vise deg sin kjærlighet, på ny og på ny. Han blir ikke lei av det. Vi kan bli ukonsentrerte, uoppmerksomme og fjerne. Ikke Han. Hos Gud kan vi ta imot våre egne, personlige skatter. For noen er det fellesskapet i bønnen, for noen er det løftene i Ordet, og for andre igjen, kan det være en dyrebar tjeneste som man i lydighet verner om. Bare du vet hvor din skatt er. Pass på at ingen tar den fra deg. Pass på at den ikke blir satt til side, fordi det var så mye annet å bruke tiden og oppmerksomheten på. Joh. 3,16 forteller oss hvor høyt Gud elsker deg og meg. Sett inn ditt eget navn istedenfor ”verden” - det gjør verset personlig. Guds gave er til DEG! Takk Gud for kjærligheten som er tilgjengelig for oss alle gjennom Jesus Kristus! Gud liker å være sammen med oss. Halleluja! Med ønsker om Guds velsignelser i den enkeltes liv, Major Gro Killie

2


Påsken er sjelenes nyttårsdag.

Notiser… Nye ordre meddelt 24.02.12 Etter at ordrene gjeldende fra 01.08.12 er meddelt, må vi konstatere at Oslo 3. korps ikke er blant de prioriterte korpsene i år. Vi vet at mangel på korpsoffiserer er et problem, så det er ikke den store overraskelsen. Vi er et sterkt korps med ledere i alle grupper, men det vil kreve mer av oss i dagene framover. Vi mister en samlende leder. Planlegging for høsten starter nå, og vi skal i samarbeid med divisjonshovedkvarteret gjøre det beste ut av situasjonen. Vær med og be for korpset og for alle som på en utmerket måte tar ansvar. Vi trenger alle gode krefter!

Hilsen fra major Gro Killie Jeg skal ha permisjon fra min offiserstjeneste fra den 10. april, og skal jobbe som pedagogisk leder i en barnehage i Søndre Nordstrand. Jeg takker for tiden i 3. korps! Det har vært hyggelig å bli kjent med mange ”gamle” og ”nye” 3.-korpsere. Sammen er vi et flott fellesskap i en menighet som har tilbud for noen og enhver. Jeg vil fortsatt stå som soldat i korpset. Og jeg håper at vi fortsetter å ta vare på hverandre i menigheten vår.

(A.B. Simpson)

Takk til Gro Killie! En stor takk til Gro for meget godt lederskap i 3. korps! Vi vil savne deg som leder, men er glade for å få beholde deg som soldat i korpset. Lykke til med nye, viktige arbeidsoppgaver! Årsmøte Etter gudstjenesten og armékaffen på søndag 4. mars, inviteres alle til å bli igjen på årsmøte for korpset. Da vil det bli gitt informasjon om livet i 3. korps i løpet av året 2011 - hva som har skjedd, statistikk, korpsets økonomi, samt planer og utfordringer for framtiden.

Alpha Gjennom dette vinterhalvåret har det igjen vært Alpha-kurs i 3. korps. Primus motor for Alpha var Marit Myklebust, som ble takket med klem og blomst den siste Alphakvelden (se bildet på forsida). Også andre som har deltatt - forelesere, kjøkkenbetjeningen og sjåfører - fikk blomst og klem for sin innsats. Fikk du ikke vært med i år? Fortvil ikke! Det foreligger

Fortsetter på side 6

3


Programmet for mars-april 2012 Forbehold om endringer…

MARS 2012 Søndag 4/3

kl. 11.00

Temagudstjeneste: Med rene hjerter Om helliggjørelse Major Liv G. Gundersen nb! Årsmøte etter gudstjenesten! (Se notis på siden 3)

kl. 15.00

Service in English Evelyn Eyoung

Mandag 5/3

kl. 11.30

Hjemforbund Tema: Våg å sleppa Jesus inn! Major Liv G. Gundersen

Tirsdag 6/3

kl. 19.30

Generalen besøker Oslo Offentlig møte i Templet korps. (Se notis på side 6)

Søndag 11/3

kl. 11.00

Sang– og musikkgudstjeneste Hornorkesteret og Mannskoret

kl. 15.00

Service in English Kommandørene Janet & Peder Refstie

Mandag 12/3

kl. 11.30

Hjemforbund Tema: Glede Major Liv Anne Joensen

Søndag 18/3

kl. 11.00

Gudstjeneste - Vårofferdag Majorene Anne Lise & Arne Undersrud

kl. 15.00

Service in English Evelyn Eyong

kl. 11.30

Hjemforbund Tema: Fred Oberst Birthe Welander

Mandag 19/3

Torsdag-fredag 22-23/3

Loppemarked (Se notis på side 6)

Søndag 25/3

kl. 11.00

Familiegudstjeneste Speiderne har ansvar for møtet

kl. 15.00

Service in English Paul Atma

kl. 11.30

Formiddagstreff Tema: Full av nåde og sannhet Majorene Erna og Njål Djurhuus

Mandag 26/3

4


APRIL 2012 Søndag 1/4

kl. 11.00

Temagudstjeneste: Med åpne sanser Løytnant Marit Myklebust m. venner fra Gatehospitalet

kl. 15.00

Service in English Evelyn Eyong

Påsken Felles møter i Oslo Langfredag 6. april, kl. 11.00 Møtet holdes i Templet korps Påskedagen søndag 8. april, kl. 11.00 Møtet holdes i Oslo 3. korps Søndag 15/4

kl. 11.00

Gudstjeneste Oberstløytnant John Bjartveit

kl. 15.00

Service in English Daniel Matthew Gjeldstad

Mandag 16/4

kl. 11.30

Hjemforbund Tema: Sannhet og frihet Oberst Frøydis Seland

Søndag 22/4

kl. 11.00

Gudstjeneste Tove Berntsen, Else Gunn Dybvik og Gunnar Ditlefsen nb! Flerkulturelt senter har ikke egen gudstjeneste denne søndagen. Etter behov vil det derfor simultantolkes til engelsk!

Mandag 23/4

kl. 11.30

Hjemforbund Tema: Levende med Kristus Majorene Anne Beth og Leif-Erling Fagermo

Søndag 29/4

kl. 11.00

Gudstjeneste Major Gro Killie

kl. 15.00

Service in English Oberstløytnant Elisabeth Henne

kl. 11.30

Formiddagstreff Tema: Det gamle og det nye Major Turid Bååth

Mandag 30/4

5


allerede planer om en ny omgang Alpha til høsten. I forkant vil det bli invitert til en sosial kveld med god mat og informasjon om Alpha. Alle som er nysgjerrige er velkommen! (Mer informasjon om dette vil selvfølgelig bli gitt når tiden nærmere seg!)

Generalen til Oslo Tirsdag 6. mars får Oslo besøk av vår forholdsvis ferske general Linda Bond. Kl. 19.30 er det offentlig møte i Templet korps. Drammen gospelkor og Frelsesarmeens territoriale hornorkester deltar med sang og musikk. Alle er hjertelig velkommen!

Loppemarked Den 22.-23. mars er det igjen loppemarked i 3. korps. Åpningstid for begge dagene er kl. 18.00 Olav Øverby er loppesjef, og han trenger vår hjelp! Det er arbeidskrevende å arrangere et loppemarked, og det trengs derfor mange frivillige loppearbeidere før, under og etter. Det er viktig at alle som kan, gjør en innsats! Ta kontakt med korpset og meld deg for innsats!

Oslo FA Brass og Renaissance Dette halvåret har FA Brass og Renaissance samlinger følgende torsdager: 8/3, 22/3 (hjelper til med loppemarked), 12/4, 26/4, 10/5 og 7/6.

Hermed hylder jeg uten forbehold våren som det eneste effektive middel mot sne! (André Bjerke) FA Brass har øvelser. Renaissance har korøvelser alle gangene unntatt torsdag den 26. april, da kommandør Anna Hannevik skal forelese om Mor Theresa. I skrivende stund er det heller ikke avklart om torsdag 10. mai vil bli øvelse eller temakveld. Samlingene begynner kl. 19.00.

Kvinnekafeen ... er åpen for alle kvinner, uansett alder og etnisk bakgrunn. I en hyggelig og åpen atmosfære er det lett å bli kjent med ”nye” kvinner. Vi snakker norsk, men oversetter når det trengs. Kafeen er åpen mellom kl. 10.00 og 13.00 hver torsdag. Programmet er variert: formingsaktiviteter, matlaging, turer og tema. Ansvarlig for kafeen er diakon Liv Anne Joensen.

Etterlyst: Stoltralle! Er det noen som vet hvor stoltrallen er blitt av? John Bjartveit etterlyser den. Trallen har vært savnet en lengre stund. Om trallen blir funnet, kan vi ikke love noen finnerlønn, bare pur glede fra de i korpset som gjerne vil bruke den i forbindelse med tunge løft av stoler.

6


Vi gratulerer! 7. april

Ingrid Lyster

90 år

Månedsbidrag 2011

Desember November Oktober September

kr kr kr kr

77 61 42 59

550,650.100,250,-

Påskeuka i ord og toner Frelsesarmeens seksjon for musikk inviterer til en påskefeiring rett etter påske! Onsdag 11. april, kl. 19.00, i Templet korps vil påskens budskap bli framført i ord og toner. Skuespiller og sanger Heidi Gjermundsen Broch deltar, i tillegg til andre solister og et kor under ledelse av major Jan Harald Hagen. Det blir også fellessang hvor hele forsamlingen er med. Hjertelig velkommen!

Hornorkesteret på tur Det er ikke før i juni, men allerede nå vil vi gjøre oppmerksom på at korpsets hornmusikanter skal til Flekkefjord 1.3. juni og spille i Hidra kirke. Det er festdager i kirken, som har invitert hornorkesteret spesielt til dette. Av programmet vet vi at det blir en konsert på lørdag og gudstjeneste på søndag.

7


Oslo 3. korps ledes av: Korpsleder: Major Gro Killie Diakon: Major Liv Anne Joensen Leder for Flerkulturelt senter: Major Magda Iversen Korpsrådet: Gro Killie, Anne Mikkelsen, Birgitta Herikstad, Bjarne Solvang, Dag-Finn Førrisdahl, Laila Waage, Liv Anne Joensen, Nils Bernhard Topland og Thorleif Gulliksen.

F A S T Mandag

U K E P R O G R A M : kl. 11.30 Hjemforbund (Formiddagstreff) kl. 16.00 Andakt i Helgesensgate 58 omsorgsboliger (2. mandag i måneden)

Tirsdag

kl. 19.00 Hornorkesteret øver kl. 19.00 Korpskoret øver (1-2 gngr pr. måned)

Onsdag

kl. 16.00 Dirridam (sang og dans for alle generasjoner) kl. 18.00 Andakt på Gatehospitalet kl. 18.00 Speideraktiviteter

Torsdag

kl. 10.00 Kvinnekafé kl. 12.30 Babysang (i Grünerløkka frivillighetssentral) kl. 16.30 Småbarnssang (i Grünerløkka frivillighetssentral) kl. 19.00 FA Brass og Renaissance (hver 14. dag)

Lørdag

kl. 11.00 Andakt på Grünerløkka sykehjem (1. lørdag i måneden)

Søndag

kl. 11.00 Gudstjeneste (Søndagsskole annenhver søndag) kl. 15.00 Multicultural Church Service in English

Oslo 3. korps Nordregate 25 B, Postboks 2044 Grünerløkka, 0505 Oslo Tlf. 22 35 53 75 Fax: 22 35 74 10 E-post: oslo3@frelsesarmeen.no Internett: www.frelsesarmeen.no/oslo3 Facebook: Frelsesarmeen Oslo 3. korps 8 Bankkonto: 6045.05.18576

3djenytt_201203-04  
3djenytt_201203-04  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Sentraldivisjonen/Oslo_3_korps/PDF/3djenytt_201203-04.pdf