Page 1

Vedlegg til Årsplan 2013 2014 Barnehagens tradisjoner og fester 2014: Januar Fellessamling 2. hver fredag

Februar Fellessamling 2. hver fredag 7/2 Planleggingsdag 27/2 Karneval OL-aktivitetsdag

Mars Fellessamling 2. hver fredag Uke 12+13 Frelsesarme uke og Ikatte Hona 27/3 Armè kafè

April Fellessamling 2. hver fredag 16/4 onsdag før påske stenger barnehagen kl 12.00

Mai Fellessamling 2. hver fredag Dugnad 16/5 17. mai feiring 21/5 SU-møte 27/5 barnehagen 40 år markering m/barn, foreldre og personale 28/5 40-års feiring m/barna 30/5 Planleggingsdag

Juni Førskolekonsert i Templet 11/6 Foreldremøte for nye barn 12/6 Besøksdag nye barn

Juli Sommerstengt ukene 28,29,30

August Tilvenning nye barn 15/8 planleggingsdag

September Fellessamling 2. hver fredag 11/9 Foreldremøte - fellesmøte - foreldrerådsmøte - avdelingsmøter 25/9 Høstfest for barn og personale

Oktober Fellessamling 2. hver fredag 23/10 Internasjonal fest m/barn, foreldre og personale 31/10 Planleggingsdag

November Fellessamling 2. hver fredag

Desember Felles adventssamling hver mandag Lucia utgår da det er i helgen 18/12 Nissefest Foreldrekaffe på hver avdeling

20132014vedleggtilrsplan  
20132014vedleggtilrsplan  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barnehager/Regnbuen/20132014Vedleggtilrsplan.pdf