Page 1

Vi håper at du vil være med og gi håp til noen gjennom ditt bidrag til vårt misjonsoffer også dette året. Hjertelig takk for hva den enkelte av dere gjør i denne forbindelse!

Håp i Paraguay

Vennlig hilsen

Brit S. Knedal Territorial sekretær Hjem og Familie

Misjonsofferet 2012 sendes til: Frelsesarmeens Hovedkvarter Hjem og Familie Postboks 6866 St. Olavs Plass 0130 Oslo Gironummer 3000 15 07334 Hjemforbundets misjonsoffer Prosjektnummer 740 Ungdommer og kvinner som får hjelp gjennom Hjemforbundets misjonsprosjekt.

Benytt gjerne vedlagt giro!

Hjemforbundets misjonsoffer 2012 Uke 6, 6.– 12. februar 2012


Kjære hjemforbundsøstre! Seksjonen for hjem og familie takker dere igjen for alt det dere er med å gi hvert år i forbindelse med Hjemforbundets misjonsprosjekter. I 2011 kom det inn totalt kr 240.336.-. Det er veldig flott. Takk til dere alle som bidrar med gaver og forbønner. Vi er glad for at vi også i år kan henvende oss til dere når det gjelder misjonsofferet.. Dette året, 2012, skal vi fortsette å støtte prosjektet i Paraguay, der majorene Ruth Bente og Tore Paulsen er ledere (Ruth Bente er til venstre på bildet) Prosjektet retter seg mot kvinner og ungdommer som lever i spesielt fattige og utsatte områder i landet. Mange av kvinnene og jentene ønsker å bli frisører. Andre ønsker å reparere mobiler eller lage plakater. Frelsesarmeen har blant andre to frisører som kan undervise kvinnene. Etter ni måneder får de et sertifikat fra et institutt som Frelsesarmeen har kontakt med. Mange er utsatt for overgrep, og gjennom prosjektet får de hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene. Major Ruth Bente Paulsen skriver: Frelsesarmeen i Paraguay er veldig takknemlig til Hjemforbundet i Norge , Island og Færøyene den støtten vi får gjennom misjonsofferet. Dere gir håp og muligheter til 200 kvinner og 200 ungdommer til å få seg en utdannelse her i Paraguay.

Flere av de som får hjelp gjennom skolestøttesenteret blir soldater eller tilhørige i Frelsesarmeen.

Mange jenter får barn tidlig. De er ofte bare 15 år gamle, og trenger hjelp fra Frelsesarmeen til både klær og mat.

/Brosjyre20122  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Kvinner/pdf/Brosjyre20122.pdf

/Brosjyre20122  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Kvinner/pdf/Brosjyre20122.pdf

Advertisement