Page 1

Risø Huse 11-43 4000 Roskilde SALGSOPSTILLING 2020


2


Freja Ejendomme

Indhold

Beliggenhed 4 Beskrivelse af ejendommen

6

Ejendommen og planforhold

8

Arealer (i flg. BBR)

10

Økonomi og særlige vilkår

12

Andre forhold

13

Kontaktinformation 14

3


Beliggenhed Dette ejendomskompleks er beliggende lige overfor DTU Risø Campus nord for Roskilde. Ejendommene ligger pü en mindre stikvej til Frederiksborgvej, men stadig med udsigt til Roskilde Fjord. 4


5


Beskrivelse af ejendommen Overfor DTU Risø Campus, på den østlige side af Frederiksborgvej nord for Roskilde, ligger ejendomskomplekset Risø Huse, Komplekset består af 16 enfamiliehuse, hvert hus på mellem 112 m² og 228 m². Desuden er der et stort gæstehjem på 957 m² med 23-25 værelser. Risø Huse har fungeret som boliger for ansatte og gæster på RISØ. De er opført i 1957, og fremstår i gule mursten og med røde tegltage. De 16 huse er opført i en "cirkel”, således at de omkranser et stort grønt areal til fælles benyttelse med tennisbane, fodboldmål, legeplads mm. Omkring bebyggelsen er der smukke landlige omgivelser, og alle husene har udsigt/kig til marker og Roskilde Fjord. Til hvert hus hører endvidere en mindre have, og til nogle også carport/garage. Der er gode p-forhold på ejendommen. 8 af beboelseshusene er pt udlejet - resten står tomme.

6


Freja Ejendomme

Udendørsfoto af en boligejendom samt luftfoto fra krak

7


Ejendommen Matrikelnummer 9A, LL. VALBY BY, ÅGERUP - UNDER UDSTYKNING FRA HOVEDEJENDOMMEN Fredning Ejendommene er ikke fredet, men er i lokalplanen registreret som bevaringsværdig bebyggelse.

Planforhold Ejendommen er omfattet af Lokalplan 566, som udlægger ejendommen til produktion, forskning og udvikling samt dertil hørende administration inden for cleantech-erhverv med relation til DTU Campus. Zonestatus: Byzone og landzone

8


Freja Ejendomme

Udendørsfoto samt indendørsfoto af en stue i en af boligerne

9


Arealer (i flg. BBR) BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL

3.323 M² 3.323 M²

SAMLET ERHVERVSAREAL SAMLET BOLIGAREAL

809 M² 2.514 M²

TINGBOG

GRUNDAREAL HERAF VEJ

209.565 M² 7.902 M²

OFFENTLIG VURDERING EJENDOMMEN ER IKKE SELVSTÆNDIGT VURDERET.

10


Freja Ejendomme

11


Økonomi

Særlige vilkår

KONTANTPRIS

Freja ejendomme A/S sælger ejendommen med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse af salget i vores bestyrelse.

Ejendommen er under udvikling

12

Tilbehør, inventar o.l., medfølger kun, hvis det er aftalt.


Freja Ejendomme

Andre forhold Forsikring Ejendommen er forsikret i Alm. Brand Forsikring. Forsikringen kan ikke overtages. Forsyningsforhold Vandforsyning: enkeltindvindingsanlæg med afløb til fællesprivat spildevandsanlæg. Ejendommen er opvarmet med naturgas fra Risø Huse 11 (gæsteboligerne). Energimærke F og G. Tinglysning Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen, men følgende byrder: 16.02.1914 Dok om færdselsret mv, vandværk mv 14.09.1914 Dok om ekspropriation mv 20.11.1935 Dok om byggelinier mv 16.11.1944 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 16.11.1944 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 06.12.1946 Dok om drift af visse virksomheder 19.03.1947 Dok om færdselsret mv 19.03.1947 Dok om færdselsret mv 14.10.1960 Dok om transformerstation/anlæg mv

29.05.1972 Dok om byggelinier mv 29.05.1972 Dok om byggelinier mv 06.12.1972 Dok om adgangsbegrænsning mv 06.12.1972 Dok om adgangsbegrænsning mv 23.01.1989 Dok om naturgas/anlæg mv 19.06.2007 Dekl om naturgasanlæg nr. 265.06 mv Miljø Matriklen er ikke kortlagt. Region Sjælland har for nuværende (opl. af 31/1-17) ingen oplysninger om jordforurening på denne matrikel. Matriklen er dog omfattet af områdeklassificering, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Lejeforhold Der er lejere i 8 af beboelseshusene. Kontakt Freja ejendomme for nærmere oplysninger.

13


freja.biz/risoe-huse-11-43

For aftale om besigtigelse, kontakt venligst

LARS HANSEN ERHVERVSMÆGLER TLF 33730814 MAIL LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL 1850 FREDERIKSBERG C

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ

Profile for Freja ejendomme

Risø Huse 11-43, 4000 Roskilde  

Risø Huse 11-43, 4000 Roskilde  

Advertisement