Page 1

Nørreport 20 8000 Aarhus C SALGSOPSTILLING 2020


2


Freja Ejendomme

Indhold

Beliggenhed 4 Beskrivelse af ejendommen

6

Ejendommen og planforhold

10

Arealer (i flg. BBR)

15

Økonomi og særlige vilkår

18

Andre forhold

19

3


„Arkitektskolens tidligere auditoriebygning fra 1998 er til salg.“

Beliggenhed Kun få hundrede meter fra Aarhus Havn, og lige overfor letbanestoppet Nørreport ligger denne ejendom. Her er kort afstand til alle byens herligheder, nem adgang til offentlig transport, samt til hovedvejen ind og ud af byen.

4


5


Beskrivelse af ejendommen I 1998 opfører man denne flotte bygning som auditorie- og udstillingsbygning for Arkitektskolen i Aarhus. Med adgang fra Nørreport, ankommer man i stueetagens store højloftede foyer, og i midten heraf er auditorielokalet i 2 plan placeret. Bag ved auditorielokalet er endnu et stort højloftet rum, som senest har været anvendt til udstillingsformål. Bygningen rummer endvidere en række møderum i forskellige størrelser, teknikrum, elevatorer, og i kælderplan en foyer, store depotrum, toilletter og p-arealer bagtil med 8 p-pladser som nås via Aarhus Kommunes p-kælder. Bygningen er opført i betonelementer med store glaspartier, samt built-up tag. En imponerende bygning som skal ses!

6


Freja Ejendomme

Indendørsfoto samt luftfoto af ejendommen.

7


8


Freja Ejendomme

9


Ejendommen Matrikelnummer DEL AF MATRIKEL 933E, ÅRHUS BYGRUNDE - UNDER UDSTYKNING

Lokalplan 471 (Udbygning af Randersvej, Nørrebrogade og Nørreport). Formålet med Lokalplanen er at udbygge områdets tekniske anlæg og trafik anlæg.

Fredning Ejendommen er ikke registreret som fredet eller bevaringsværdig.

Lokalplan 591 (Temaplan om strøggaderne anvendelse og bygningers ydre fremtræden og skiltning).

Planforhold Ejendommen er omfattet af lokalplan 507. Området må kun anvendes til offentlige formål og sådanne private institutioner, som efter Magistratens 2. Afdelings skøn naturligt kan placeres i området, samt parkeringsanlæg.

10

Kommuneplan 2017 (Århus Kommune). Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål, herunder uddannelsesinstitutioner og lignende. Zonestatus: Byzone


Freja Ejendomme

Udendørsfoto samt matrikelkort

11


12


Freja Ejendomme

13


14


Freja Ejendomme

Arealer (i flg. landinspektøropmåling) BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF KÆLDER SAMLET ERHVERVSAREAL

974 M² 1.417 M² 1.094 M² 2.511 M²

STUE DEPOT, KØKKEN, TRAPPE AULA AUDITORIUM

137 M² 621 M² 216 M²

1.SAL MØDELOKALE, TRAPPE BALKON

137 M² 306 M²

KÆLDER P-KÆLDER DEPOT, TEKNIK, TOILET

343 M² 751 M²

TINGBOG GRUNDAREAL FOR HELE MATR. 933E HERAF VEJ

3.107 M² 0 M²

FORVENTET GRUNDAREAL EFTER UDSTYKN.

1.085 M²

OFFENTLIG VURDERING 2017 FOR HELE MATR. 933E EJENDOMSVURDERING 67.000.000 KR. HERAF GRUNDVÆRDI 15.921.000 KR.

15


16


Freja Ejendomme

17


Økonomi

Særlige vilkår

KONTANTPRIS

Freja ejendomme A/S sælger ejendommen med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse af salget i vores bestyrelse.

Ejendommen er under udvikling

18

Tilbehør, inventar o.l., medfølger kun, hvis det er aftalt.


Freja Ejendomme

Andre forhold Forsikring Ejendommen er forsikret i Alm. Brand Forsikring. Forsikringen kan ikke overtages. Forsyningsforhold Vandforsyning: alment vandforsyningsanlæg, med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Varmeforsyning: Forsynes med fjernvarme fra Århus Kommune. Tinglysning Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen, men følgende byrder: (gælder HELE matr. 933e) 23.12.1875 Dok om forholdet til naboerne 02.11.1876 Dok om fælles brandmur/gavl mv 21.12.1916 Dok om aflevering af vandtrug.. 31.10.1918 Dok om udlægning af areal til gade mv 22.03.1944 Dok om opførelse af et skur, benyttelse mv 23.09.1947 Dok om fælles brandmur/gavl mv

31.10.1950 Dok om dispensation fra byggelovgivningen 22.02.1993 Lokalplan nr. 471 14.09.1994 Lokalplan nr. 507 22.11.1994 Dekl om gavlisolering 06.07.1995 Dok om ledningsanlæg og stiudlæg 20.05.1997 Medd. iht. byggelovens § 27 ang. opførelse af auditorie- og udstillingsbygning mv 19.02.1998 Dekl. ang. tilladelse til isolering af gavl mm 17.09.1998 Dekl. om affaldsdepot Miljø Den del af matriklen som udstykkes er ikke kortlagt, og Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. (oplysninger af 20.02.2018) Lejeforhold Der er ingen lejere i ejendommen.

19


freja.biz/noerreport-20-0

For aftale om besigtigelse, kontakt venligst

PER KONDRUP SALGSCHEF TLF 33730811 MAIL PK@FREJA.BIZ

LARS HANSEN ERHVERVSMÆGLER TLF 33730814 MAIL LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL 1850 FREDERIKSBERG C

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ

Profile for Freja ejendomme

Nørreport 20, 8000 Aarhus  

Nørreport 20, 8000 Aarhus  

Advertisement