Page 1

Kirstinebjergvej 10 5792 Ã…rslev SALGSOPSTILLING 2020


2


Freja Ejendomme

Indhold

Beliggenhed 4 Beskrivelse af ejendommen

8

Ejendommen og planforhold

10

Arealer (i flg. BBR)

12

Økonomi og særlige vilkår

16

Andre forhold

17

Kontaktinformation 18

3


„Forsøgsgartneri med 94 HA landbrugsjord og med god forbindelse til motorvejen fra Odense til Svendborg“

Beliggenhed

4

Svendborgmotorvejen

1,0 km

Årslev Station

2,2 km

Supermarked

2,3 km

Odense C

13,2 km

Svendborg

31,3 km

Nyborg

61,4 km


5


6


Freja Ejendomme

7


Beskrivelse af ejendommen Forsøgsgartneri med 94 HA landbrugsjord, bebygget med ca. 18.500 m2. Grunden består dels af ejendomskomplekset og dels af forsøgsmarker med læbælter og køreveje. Der er god plads til parkering og oplag. Komplekset består af 41 bygninger såsom kontorer, laboratorier, arbejdsbygninger, lader, maskinhuse og væksthuse. Ejendommen er beliggende ca. 13 km syd for Odense, med god forbindelse til motorvejen fra Odense til Svendborg. Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af landbrugspligt.

8


Freja Ejendomme

Luftfoto samt matrikelkort

9


Ejendommen Matrikelnummer 1h, 3h, 63c, 3m, 52d, 4c, 3a, 5aq, Årslev By, Årslev og 8g, 15e, 8f, 15f, 8n, 8h, Højby By, Højby Fredning Ejendommen er hverken fredet eller bevaringsværdig.

Der er oplyst samme begrænsninger for bebyggelse og zonestatus som i lokalplanen. •

Planforhold •

Lokalplan 5010 for forskningscenter Årslev - vedtaget den 10. april 1996:

Lokalplanens område er fastlagt til forskning inden for landbrug og gartneri. Områdets zonestatus er landzone. Der er oplyst følgende begrænsninger for bebyggelsesomfanget: - Maksimal bebyggelsesprocent er 40 % - Maksimal bygningshøjde er 8,5m. 10

Kommuneplanramme Års.E.7 Erhvervsområde i Årslev / Sdr. Nærå - vedtaget den 11. juni 2013:

Kommuneplanramme 5.J20 Svendborgvej – Svendborgmotorvejen - vedtaget den 22. juni 2016:

Området er udlagt til landområde.


Freja Ejendomme

Indendørsfoto af forsøgsgartneri samt indendørsfoto af lagerhal

11


Arealer (i flg. BBR) KIRSTINEBERGVEJ 10

12

BYG.1 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL HERAF KÆLDERAREAL < 1.25M SAMLET ERHVERVSAREAL

225 M² 225 M² 130 M² 39 M² 355 M²

BYG.2 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

269 M² 269 M² 269 M² 538 M²

BYG.3 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

509 M² 509 M² 437 M² 946 M²

BYG.4 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

379 M² 379 M² 379 M² 758 M²

BYG.5 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

550 M² 550 M² 159 M² 709 M²

BYG.6 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

BYG.13 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

510 M² 510 M² 510 M²

BYG.14 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

612 M² 612 M² 612 M²

BYG.15 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

612 M² 612 M² 612 M²

BYG.17 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

405 M² 405 M² 405 M²

BYG.18 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF KÆLDER < 1.25M SAMLET ERHVERVSAREAL

1.533 M² 1.533 M² 753 M² 2.162 M²

BYG.19 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

786 M² 786 M² 786 M²

328 M² 328 M² 328 M²

BYG.7 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGEAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

BYG.20 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

489 M² 489 M² 489 M²

461 M² 461 M² 109 M² 570 M²

BYG.21 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

587 M² 587 M² 587 M²

BYG.9 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

500 M² 1.000 M² 1.000 M²

BYG.23 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

848 M² 848 M² 848 M²

BYG.10 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

306 M² 612 M² 612 M²

BYG.11 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

58 M² 58 M² 58 M²

BYG.25 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF KÆLDERAREAL <1.25M SAMLET BOLIGAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL SAMLET ADGANGSAREAL

1.564 M² 1.564 M² 68 M² 183 M² 1.449 M² 115 M²


Freja Ejendomme

BYG. 26 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL BYG.27 (CYKELSKUR) BEBYGGET AREAL

173 M² 173 M² 173M²

BYG. 40 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

200 M² 200 M² 200 M²

77 M²

BYG. 41 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

200 M² 200 M² 200 M²

BYG. 44 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

370 M² 370 M² 370 M²

BYG. 45 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

525 M² 525 M² 525 M²

BBYG.46 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL HERAF KÆLDERAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

879 M² 879 M² 42 M² 921 M²

BYG. 47 OG 48 (UDHUS) BEBYGGET AREAL BEBYGGET AREAL

131 M² 170 M²

BYG. 49 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

382 M² 382 M² 382 M²

BYG. 50 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

550 M² 550 M² 550 M²

BYG.28 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

634 M² 634 M² 634 M²

BYG.29 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

161 M² 161 M² 161 M²

BYG.30 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

80 M² 80 M² 80 M²

BYG.31 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

173 M² 173 M² 173 M²

BYG.32 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

173 M² 173 M² 173 M²

BYG.33 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

173 M² 173 M² 173 M²

BYG.34 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

173 M² 173 M² 173 M²

BYG.37 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

405 M² 405 M² 405 M²

BYG. 38 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

603 M² 603 M² 603 M²

BYG. 39 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

603 M² 603 M² 603 M²

KIRSTINEBERGVEJ 10C BYG. 1 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

39 M² 39 M² 39 M²

BYG. 2 OG 3 (UDHUS) BEBYGGET AREAL BEBYGGET AREAL

7 M² 50 M²

SAMLET BEBYGGET AREAL I ALT SAMLET BOLIGAREAL I ALT SAMLET ERHVERVSAREAL I ALT

18.462 M² 183 M² 20.833 M²

13


GRUNDAREAL: TINGBOG - 15D, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

90.178 M² 0 M²

TINGBOG - 5AQ, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

TINGBOG - 1H, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

24.078 M² 0 M²

TINGBOG - 8H, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

TINGBOG - 8G, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

29.886 M² 0 M²

TINGBOG - 8F, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

39.285 M² 0 M²

TINGBOG - 3H, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

71.778 M² 0 M²

TINGBOG - 36C, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

9.629 M² 0 M²

TINGBOG - 15E, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

5.850 M² 0 M²

TINGBOG - 3M, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

29.485 M² 0 M²

TTINGBOG - 3A, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

88.586 M² 2.045 M²

TINGBOG - 4C, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

161.882 M² 0 M²

TINGBOG - 52D, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

39.655 M² 0 M²

TINGBOG - 8N, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

247.927 M² 0 M²

TINGBOG - 15F, HØJBY BY, HØJBY GRUNDAREAL HERAF VEJ

73.979 M² 0 M²

14

SAMLET GRUNDAREAL HERAFVEJ

416 M² 0 M² 28.616 M² 0 M² 941.230 M² 2.045 M²


Freja Ejendomme

15


Økonomi

Særlige vilkår

KONTANTPRIS

Freja ejendomme A/S sælger ejendommen med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse af salget i vores bestyrelse.

Ejendommen er under udvikling OFFENTLIG VURDERING 2018 Ejendomsværdi Kr. 48.000.000 Grundværdi Kr. 5.878.700

16

Tilbehør, inventar o.l., medfølger kun, hvis det er aftalt.


Freja Ejendomme

Andre forhold Forsikring Ejendommen er forsikret i Alm. Brand Forsikring. Forsikringen kan ikke overtages. Tinglysning Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen. Servitutter kan eftersendes ved forespørgsel. Miljø Matrikel 8n, Højby By, Højby er underlagt vidensniveau 1. Arealet anses derfor for at være forurenet. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Matrikel 4c og 3a, Årslev By, Årslev er udgået før kortlægning, hvorfor der er blevet foretaget en oprensning af arealet. Matriklerne er ikke omfattet af områdeklassificering. De øvrige jordforureningsattester oplyser, at de resterende matrikler hverken er kortlagt eller omfattet af områdeklassificering. Lejeforhold Århus Universitet lejer bygning 2,3,4,7 og 23. Lejemålene kan ikke opsiges af udlejer. DeSeed Danmark A/S lejer bygning 40B09 (byg.9), 40A25 (byg. 38) samt 40A29 (byg.40). Lejemålene er tidsbegrænset til d. 1. juli 2020.

17


freja.biz/kirstinebjergvej-10

For aftale om besigtigelse, kontakt venligst

PER KONDRUP SALGSCHEF TLF 33730811 MAIL PK@FREJA.BIZ

LARS HANSEN ERHVERVSMÃ&#x2020;GLER TLF 33730814 MAIL LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL 1850 FREDERIKSBERG C

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ

Profile for Freja ejendomme

Kirstinebjergvej 10  

Kirstinebjergvej 10  

Advertisement