Page 1

Darupvej 1 4000 Roskilde SALGSOPSTILLING 2020


2


Freja Ejendomme

Indhold

Beliggenhed 4 Beskrivelse af ejendommen

8

Ejendommen og planforhold

10

Arealer (i flg. BBR)

15

Økonomi og særlige vilkår

16

Andre forhold

17

3


„Regulær erhvervsejendom i Roskilde“

Beliggenhed Holbækmotorvejen

100 m

Stoppested 170 m Roskilde Station

4

3.000 m


5


6


Freja Ejendomme

7


Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende på Darupvej i udkanten af det sydlige Roskilde, og meget tæt på Holbækmotorvejen (21). Desuden beliggende få hundrede meter fra Roskilde Dyrskueplads, Roskilde Tekniske Skole, Handelsskolen mv. Grunden er på godt 35.000 m², beliggende i byzone. Bygningerne, hvoraf de fleste er opført i 1976, består primært af store garageanlæg, værksted, bygninger til administrative formål, omklædnings- og badefaciliteter, samt diverse skurbygninger i forskellig størrelse. Ejendommen har tidligere været anvendt af Vejdirektoratet, og er oprindeligt bygget hertil. Ejendommen vil være særligt velegnet til formål der kan gøre brug af den gode synlighed, og de gode tilkørselsforhold til motorvejssytemet og Køgevej, samt evt. kan genanvende bygningernes funktion som de står i dag.

8


Freja Ejendomme

Indendørs foto af garager og lager

9


Ejendommen

Planforhold

Matrikelnummer 12ef, Vestermarken, Roskilde Jorder

For ejendommen foreligger følgende lokalplan og kommuneplan: •

Fredning Ejendommen er hverken fredet eller bevaringsværdig.

Lokalplan: 538 Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstofog festivalområdet Kommuneplan: 3.E.2 Erhvervsområde ved Rønøs Allé og 3.D.13 Darupvej, Materielgård

Området er i henhold til lokalplanen udlagt til offentlige formål, publikumsorienterede serviceerhverv, erhvervsområde, boligområde og butikker med særligt pladskrævende varer.

10


Freja Ejendomme

Oversigtsfoto samt matrikelkort

11


12


Freja Ejendomme

13


14


Freja Ejendomme

Arealer (i flg. BBR) BYGN. 1 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

437 M² 437 M² 437 M²

BYGN. 2 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

1.520 M² 1.520 M² 1.520 M²

BYGN. 3 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

480 M² 480 M² 480 M²

BYGN. 4 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

850 M² 850 M² 850 M²

BYGN. 5 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

250 M² 250 M² 250 M²

BYGN. 6 (udhus) BEBYGGET AREAL BYGN. 9 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

26 M²

BYGN. 10 (materialeskur) BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

303 M² 303 M² 303 M²

BYGN. 11 BEBYGGET AREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

13 M² 13 M² 13 M²

SAMLET BEBYGGET AREAL SAMLET ERHVERVSAREAL

4.104 M² 4.046 M²

GRUNDAREAL: TINGBOG - MATR.NR. 12ef GRUNDAREAL HERAF VEJ

35.424 M² 0 M²

225 M² 225 M² 193 M²

15


Økonomi

Særlige vilkår

KONTANTPRIS

Freja ejendomme A/S sælger ejendommen med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse af salget i vores bestyrelse.

Ejendommen er under udvikling OFFENTLIG VURDERING 2018 Ejendomsværdi Kr. 25.500.000 Grundværdi Kr. 2.904.800

16

Tilbehør, inventar o.l., medfølger kun, hvis det er aftalt.


Freja Ejendomme

Andre forhold Forsikring Ejendommen er forsikret i Alm. Brand Forsikring. Forsikringen kan ikke overtages. Forsyningsforhold Ejendommen forsynes fra alment vandsforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Servitut 4, lyst 24.08.1977 -Dok om forsynings-afløbsledninger mv Servitut 5, lyst 23.08.1979 - Dok om forsynings-afløbsledninger mv Servitut 6, lyst 23.04.1981 - Dok om byggelinier, færdselsret mv Servitut 7, lyst 09.11.1989 - Dok om forsynings-afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering Servitut 8, lyst 15.02.1995 - Dok om naturgasanlæg mv Servitut 9, lyst 18.02.2010 - bebyggelsesforhold Servitut 10, lyst 04.07.2017 - påtegning på servitut 5

Varmeforsyning: Naturgas Tinglysning Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen, men følgende byrder:

Miljø Ejendommen er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1. Lejeforhold Der er ingen lejeforhold på ejendommen.

Servitut 1, lyst 15.10.1969 - Dok om forsynings-afløbsledninger mv Servitut 2, lyst 23.12.1974 -Dok om luftfartshindringer mv, Ikke til hinder for prioritering Servitut 3, lyst 17.06.1976 -Dok om adgangsbegrænsning mv

17


freja.biz/darupvej-1

For aftale om besigtigelse, kontakt venligst

PER KONDRUP SALGSCHEF TLF 33730811 MAIL PK@FREJA.BIZ

LARS HANSEN ERHVERVSMÆGLER TLF 33730814 MAIL LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL 1850 FREDERIKSBERG C

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ

Profile for Freja ejendomme

Darupvej 1, 4000 Roskilde  

Darupvej 1, 4000 Roskilde  

Advertisement