Page 1

Køgevej 167 4621 Gadstrup SALGSOPSTILLING 2020


2


Freja Ejendomme

Indhold

Beliggenhed 4 Beskrivelse af ejendommen

8

Ejendommen og planforhold

10

Arealer (i flg. BBR)

12

Økonomi og særlige vilkår

14

Andre forhold

15

Kontaktinformation 16

3


Beliggenhed

4

Stoppested

401 meter

Tog

2,66 km

Supermarked

3,24 km

Motorvej

5,45 km


5


6


Freja Ejendomme

7


Beskrivelse af ejendommen Flyvestation Skalstrup ved Roskilde er betegnelsen for det militære område nær Roskilde Lufthavn mellem Roskilde og Tune. Ejendommen har tidligere været anvendt af Hjemmeværnet og består af en administrationsbygning, gymnastiksal, mindre administrative enheder, 11 værelsesblokke med hver 12 værelser, et uopvarmet garageanlæg med hegnet og befæstet udenomsareal samt en nyere selvstændig administrations- og lagerbygning. Plangrundlaget tillader i dag anvendelse af militære eller offentlige formål, men er oplagt til bl.a. logistik, oplag, distribution, mindre produktion eller institutioner som efterskole eller højskole. Ny anvendelse kræver ny lokalplan. Ejendommen er beliggende tæt ved Gadstrup erhvervspark, som bl.a. huser Pankas A/S, Power Stow A/S, Vending Automater ApS, Kingo Karlsen A/S og Pro-Sec A/S. Der er gode til- og frakørselsforhold ad Køgevej, 5 km til motorvej, 15 km til Køge og blot 7,6 km til Roskilde centrum.

8


Freja Ejendomme

Luftfoto samt matrikelkort

9


Ejendommen Matrikelnummer 8b Skalstrup By, Snodelev Fredning Ejendommen har ingen fredningsstatus.

Planforhold Kommuneplan 2016. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse 5.D.426. Ejendommen er ifølge heraf udlagt til lufthavn og virksomhed med tilknytning til lufthavnen samt militære formål. Endvidere gives der mulighed for anlæg af omfartsvej til aflastning af Tjæreby for gennemkørende trafik.

10

Lokalplan nr. 41 - Flyvestationen Skalstrup og dele af Skelbækgårds jorder umiddelbart syd for Flyvestationen Skalstrup. Ifølge lokalplanen skal området i sin helhed anvendes til offentlige og militære formål (flyvestation), herunder administration, uddannelse, indkvartering, depot og værksted. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 20%. Lokalplan nr. 52 – Udvidelse af Flyvestationen Skalstrup. Lokalplanen er udarbejdet med det formål at sikre Forsvarets mulighed for at udvide den eksisterende Flyvestation Skalstrup. Det areal der tidligere var udlagt til landbrugsareal er i den forbindelse udlagt til offentlige formål, ligesom resten af lokalplanen. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 20%. Der må endvidere ikke foretages yderligere udstykning eller arealopdeling af området.


Freja Ejendomme

Udendørsfoto af magasinbygning samt indendørsfoto af lagerhal

11


Arealer (i flg. BBR) BYG. 1 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL KÆLDERAREAL SAMLET ERHVERVAREAL ANDET AREAL

3.418 M² 3.418 M² 431 M² 3.418 M² 44 M²

BYG. 2 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVAREAL

903 M² 1.003 M² 1.003 M²

BYG. 3, 4, 6, 8 -16 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL ERHVERVSAREAL SAMLET ERHVERVAREAL

317 M² 317 M² 317 M² 3.487 M²

BYG. 5 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVAREAL

382 M² 382 M² 382 M²

BYG. 7 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVAREAL

387 M² 387 M² 387 M²

BYG. 31 BEBYGGETAREAL SAMLET BYGNINGSAREAL SAMLET ERHVERVAREAL

990 M² 990 M² 990 M²

MAGASINBYGNING SAMLET ERHVERVSAREAL SAMLET ERHVERVSAREAL TINGBOG GRUNDAREAL, HERAF VEJ

12

CA.

1.440 M² 11.151 M²

280.407 M² 3.779 M²


Freja Ejendomme

13


Økonomi

Særlige vilkår

KONTANTPRIS

Freja ejendomme A/S sælger ejendommen med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse af salget i vores bestyrelse.

kr. 25.000.000

Tilbehør, inventar o.l., medfølger kun, hvis det er aftalt. Ejendommen udbydes til kr. 25.000.000 i en ubetinget handel.

14


Freja Ejendomme

Andre forhold Forsikring Ejendommen er forsikret i Alm. Brand Forsikring. Forsikringen kan ikke overtages.

Servitut 6 lyst 17.07.1979, dok om forsynings-afløbsledninger Servitut 7 lyst 03.12.2019, Deklaration om sikring af privat regn- og spildevandsledning

Forsyningsforhold Vandforsyning: Vandindvindingsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg Opvarmningsmiddel: Naturgas

Miljø Jf. forureningsundersøgelsen (2014) samt den miljøhistoriske redegørelse fra 2003, fremgår det, at de forurenede arealer ikke er omfattet af nærværende ejendom.

Tinglysning Servitut 1 lyst 08.05.1933, dok om byggelinier Servitut 2 lyst 20.03.1964, dok om adgangsbegrænsning Servitut 3 lyst 04.08.1972, dok om transformerstation anlæg Servitut 4 lyst 23.12.1974, dok om luftfartshindringer Servitut 5 lyst 16.10.1978, dok om luftfartshindringer og byggehøjder

Lejeforhold Der er ingen lejeforhold på ejendommen.

15


freja.biz/flyvestation-skalstrup

For aftale om besigtigelse, kontakt venligst

LARS HANSEN ERHVERVSMÆGLER TLF 33730814 MAIL LAH@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 15. SAL 1850 FREDERIKSBERG C

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ

Profile for freja56

Skalstrup  

Skalstrup  

Profile for freja56
Advertisement