Page 1

Almanca Eğitim Atölyesi

i s e y l ö t A m i t i ğ E a c Alman

„Yaratıcılık dilin zekasını ihya eder.“ Nevin Miël

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

www.freiraumistanbul.net 0543. 945 2011

lyesi ö t A im it ğ E Almanca

Moda C ad. no: 161A Kadıkö y MOD A 34710 Istanbu l

Kunst. Kultur. Bildung. © Freiraum

www.facebook.com/freiraumistanbul


Almanca Eğitim Atölyesi

Sanat ve Kültür

Yaratıcılık dilin zekasını ihya eder.

Kunst und Kultur sind der Schlüssel zur Sprache

“Kreativität belebt den Geist der Sprache”

dilin anahtarıdır.

ölyesi t A im it ğ E a Almanc

Sanat. Kültür. Eğitim. © Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

Herzlich Willkommen ... 1. “Kreativität belebt den Geist der Sprache” Leitsatz Zum Sprachenlernen gehört nicht nur das Gesprochene, das Sicht- und Hörbare. Es sind auch die unsichtbaren Dinge einer Kultur. Diese vollenden die Welt der Sprache. Hier bedeutet die deutsche Sprache mehr als bloße Kommunikation. Nur wenn der Mensch das besondere Lebensgefühl der dazugehörigen Kultur in sich spürt, kann er sich auf das Lernen einlassen. Mit Sprachkursen, individuellem Training und kulturellen Angeboten versinnlicht Freiraum das Lernen. “SINNvoll lernen” ist hier der Ansatz.

2. “Kunst und Kultur sind der Schlüssel zur Sprache” Methoden Beim Erlernen einer Fremdsprache fällt es oft schwer, das Gelernte aktiv anzuwenden. Gründe hierfür sind Unsicherheit und Zweifel. Wer sein sprachliches Bewusstsein aus der Muttersprache in die Fremdsprache übertragen möchte, muss also eine Lücke füllen, die auf nicht sprachlicher Ebene basiert. Freiraum entdeckt das persönliche Potenzial und zeigt Lernwege, die an den İnteressen und Bedürfnissen der Lerner gerichtet ist. Zum Sprachenlernen werden ergänzend Kunst- und Kulturaktivitäten geboten. Denn “Kreativiät belebt den Geist der Sprache”

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

Hoş geldiniz ... 1. "Yaratıcılık dilin zekasını ihya eder." Temel İlkemiz Dil öğrenim zarfında konuşulan, görünen ya da duyulanlar yetersiz. Bunların yanında Kültürün görünmeyen kısımları doldurmalı. Sadece bu şekilde dilin dünyası bütünleşir. Burada karşılaşacağınız Dil yani lisan, iletişim görevinden öte. Bir kültürün yaşama duygusu sunulduğunda insan kendini öğrenime hazır hisseder. Dil Kursları ve Kültürel faaliyetler ile Freiraum öğrenimi duyusallaştırıyor. "Duyusal Eğitim" temel düşüncemizdir.

2. Sanat ve Kültür dil öğrenimin anahtarı. Öğretim Metodumuz Yabancı Dil'de bazen öğrenilenleri aktif olarak kullanmakta zorluk çekilebiliniyor. Bunun nedeni güvensizlik ve korkular. Ana dilindeki emin özgüveni transfer edebilmek için buradaki lisan bilgisi dışında olan ihtiyacı karşılamak gerekiyor. Freiraum kişisel ilgi ve ihtiyaçlara uygun öğrenim yollarını bulup var olan potansiyeli keşfeder. Size Dil Eğitimin haricinde Sanat ve Kültür faaliyetleri sunuyor. Çünkü "Yaratıcılık dilin zekasını ihya eder."

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

3. Was haben Kunst und Sprache gemeinsam? Deutsche Sprachförderung Kunst und Sprache sind eine Form seine Gefühle, Eindrücke, Erlebnisse und Gedanken mitzuteilen, wobei die Kunst ein non-verbaler und die Sprache ein aktiv mündlicher Ausdruck ist. Hinter der Idee ““Ästhetik & Kommunikation” befinden sich Schöne Künste und Kulturelle Bildung. In diesem Rahmen bieten wir jedem Teilnehmer, ob mit oder ohne Kunsterfahrung, neue Methoden, Deutsch zu lernen. Wir stärken Ihr Sprachgefühl für die Deutsche Sprache, indem wir Sie dabei fördern, Ihre Interkulturelle Kompetenz zu steigern. Wir erhöhen Ihre Sprachkompetenz, indem wir Ihre Persönlichkeit sowie die Kunst und Kultur der Türkei in unseren Angeboten berücksichtigen “Das Vertraute im Fremden entdecken.”

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

3. Sanat ve Dil'in ortak noktası nedir? Almanca Eğitimimiz Sanat ve Dil bir ifade biçimi. Sanat, sözel olmayan ve Dil aktif sözeldir. Her ikisi de hissiyat, izlenim, deneyim ve düşünceleri dışa vurgusudur. Almanca "Ästhetik & Kommunikation" (Duyusal Algı & İletişim) altında bulunan Güzel Sanatlar ve Kültürel Eğitim kapsamında farklı metodlar kullanılıyor. Almanca Dil Eğitimi bu şekilde her öğrenci için hatta sanat ön bilgisine gerek duymadan uygulanabilir. Yabancı Kültür anlayışını güçlendirerek öğrenilen lisana hissiyat kazanılır. Biz, kişiliği ve Türkiye'de bulunan Sanat ve Kültürü dikkate alarak sunulan Almanca Eğitiminde lisanı güçlendirmekte destek oluyoruz. Sizi yansıtan ilgi alanları ve bilgileri Almanca'ya transfer ederek güvenli bir şekilde Almanca konuşmanızı sağlıyoruz. "Tanınan şeyleri yabancıda keşfetmek."

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

4. Viele gute Gründe Deutsch zu lernen Das erste, das in den Sinn kommt, ist: “Deutschland ist das Land der Dichter und Denker”.     

Literatur (Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Brecht und Nobelpreisträger Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günther Grass) Philosophie (Leibniz, Kant, Schopenhauer, Fichte, Engels, Marx, Nietsche, Heidegger, Humboldt und “Frankfurter Schule”: Habermas, Horkheimer, Adorno Musik (Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Strauss, Orff) Bildende Künste Architektur (Baushaus) Kultur (Museen, Festivals, Oper, Theater)

Die deutsche Sprache bietet Ihnen eine Vielfalt an Vorteilen:      

Karrierechancen erhöhen fundierte Universitäten in Deutschland Deutschland als Lebens- und Arbeitsort Kulturgüter entdecken (Festivals, Museen, Veranstaltungen) Reise: abwechslungsreiche Landschaften, interessante Städte renommierte deutsche Firmen

Das ist nur ein kleiner Auszug. Kommen und entdecken Sie mit uns die Sprache und “das Land der Dichter und Denker”.

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi 4. Neden Almanca?

İlk akla gelen: Almanya, "Şairlerin ve düşünürlerin ülkesi."      

Edebiyat (Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Brecht ve Nobel Ödüllü: Thomas Man, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günther Grass) Felsefe (Leibniz, Kant, Schopenhauer, Fichte, Engels, Marx, Nietsche, Hei degger, Humboldt ve "Frankfurter Schule"/"Frankfurt Okulu": Habermas, Horkheimer, Adorno Müzik (Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Strauss, Orff) Güzel Sanatlar Mimari (Bauhaus) Kültür (Müzik, Festivaller, Opera, Tiyatro)

Almanca, çeşitli avantajlar sağlıyor:     

Kariyer fırsatlar arttrmak Kaliteli Üniversite Eğitimi Almanya„da yaşam ve kariyer Kültür eserlerini keşfetmek (festivaller, müzeler, organizasyonlar) Seyahat: çeşitli ve farklı bölgeler

Bunlar sadece küçük bir kısmı. Gelin "Şairlerin ile düşünürlerin" ülkesini ve dilini birlikte keşfedelim.

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

Uyguladğımız ders sistemin etki çerçevesi ...

© Freiraum

© Freiraum

Grafik: © Freiraum—Almanca Eğitim Atölyesi


Almanca Eğitim Atölyesi

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

Moda Cad. no: 161A Kadıköy MODA 34710 Istanbul

© Freiraum


Almanca Eğitim Atölyesi

www.freiraumistanbul.net

Moda Cad. no: 161A Kadıköy MODA 34710 Istanbul

0543. 945 2011

lyesi ö t A im it ğ E Almanca

Kunst. Kultur. Bildung. © Freiraum

www.facebook.com/freiraumistanbul

Freiraum - Almanca Eğitim Atölyesi  

Sanat ve Dil'in ortak noktası nedir? Sanat ve Dil bir ifade biçimi. Sanat, sözel olmayan ve Dil aktif sözeldir. Her ikisi de hissiyat, iz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you