Page 1


Conve r s e–к омпа нияс ос т ол е т не йис т орие й. Да ,на ча л а с ьонасобув и,ис е йча ск е дыConve r s eос т а ют с я в из ит нойк а рт очк ойк омпа нии.Ихнос я тз в е з дыс це ны, ба с к е т бол а ,с к е йт бординг а .КуртКобе йнмогбыз а прос т о с т а т ьл ицомфирмы–т а кча с т ое г ов иде л ивобув иэ т ойфирмы.


Яркие кеды Converse  
Яркие кеды Converse  

Freestyle shop представляет более 400 цветов кед Converse. Каталог с самыми яркими моделями