Page 1

Jak wysłać fax za pomocą usługi Mail2Fax?

Wyślij email na adres mail2fax(at)superfax.com.pl: 1. w temacie podaj numer, na który chcesz wysłać fax 2. do wiadomości dołącz plik PDF, który chcesz wysłać. Treść widomości e-mail nie zostanie wysłana faksem. Wysyłany jest tylko plik załączony do wiadomości e-mail. Przykład: Chcemy wysłać faks na numer 22 350 65 77: 1. Otwieramy nową wiadomość e-mail 2. wpisujemy adres mailowy (do): mail2fax(at)superfax.com.pl 3. dołączamy plik PDF który chcemy wysłać faksem. 4. w temacie wiadomości wpisujemy numer: 223506577 5. Wysyłamy wiadomość. UWAGA!!! Wiadomość e-mail zawierająca załącznik, który chcemy wysłać faksem nie powinna zawierać innych załączników – wiadomość powinna być pusta i nie zawierać podpisu czy załączników do podpisu.

t e l .

1 2 / 3 5 0

6 3

7 0

u l .

t e l .

2 2 / 3 5 0

6 3

7 0

3 2 - 4 4 0

S ł o n e c z n a R u d n i k

5 6 4

w w w . f r e e p h o n e . c o m . p l b i u r o @ f r e e p h o n e . c o m . p l

MAIL2FAX  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you