Page 1

Interfejs sieciowy

Konfiguracja telefonu

Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej Podnieś słuchawkę i wybierz “**90#” aby uzyskać adres IP telefonu. Wprowadź go (przykładowo http://192.168.3.35) w pasku adresowym Twojej przeglądarki internetowej. Standardowy login i hasło to admin/admin. Uwaga: Umieść Twój komputer PC w tym samym segmencie sieci co telefon(np.192.168.3.X). W przypadku problemów skontaktuj się ze Swoim administratorem sieci lub ISP.

Ustawienia sieciowe: Wybierz Network->Internet Port (WAN) DHCP: Telefon spróbuje nawiązać połaczenie z serwerem DHCP celem otrzymania konfiguracji sieci : adresu IP, bramki domyślnej, serwera DNS itp. Static IP Address: Jeśli Twój telefon z jakiegokolwiek powodu nie może się skontaktować z serwerem DHCP wprowadź potrzebne dane ręcznie. Skontaktuj się ze Swoim administratorem sieci celem uzyskania potrzebnych informacji.

Telefon IP SIP-T18P

Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych danych może spowodować wadliwe działanie telefonu lub nawet całej sieci. Proszę się skontaktować ze Swoim administratorem sieci.

Ustawienia Kont: Wybierz konto Parametr: Aktywność konta: Możesz włączyć/wyłączyć konto zaznaczając odpowiedni parametr. Nazwa Wyświetlana: Nazwa wyświetlana rozmówcy. Nazwa rejestracyjna: Dostarczana przez ISP dla celów identyfikacyjnych. Nazwa użytkownika: Nazwa konta, dostarczana przez dostawcę usług VoIP. Hasło: Dostarczane przez ISP Serwer SIP: Serwer rejestracyjny, dostarczane przez ISP. Skontaktuj się ze swoim ISP, lub administratorem sieci, celem otrzymania potrzebnych informacji.

Klawiatura telefonu DHCP: Podnieś słuchawkę i wpisz “**88#”, wysłuchaj polecenia i wpisz “0#”,aby wyłączyć DHCP lub“1#”, aby włączyć tą funkcję. Statyczne IP: 1) Adres IP: Podnieś słuchawkę i wpisz “**80#”wysłuchaj polecenia i wpisz numer IP zatwierdzając klawiszem # (przykładowo: 192.168.1.56#). 2) Maska podsieci: Podnieś słuchawkę i wybierz “**81#” wysłuchaj polecenia, wpisz maskę i zatwierdź # (przykładowo: 255.255.255.0#). 3) Brama domyślna: Podnieś słuchawkę i wybierz “**82#”wysłuchaj polecenia, wpisz maskę i zatwierdź # (przykładowo: 192.168.1.0#). 4) DNS1: Podnieś słuchawkę i wpisz “**83#” wysłuchaj polecenia, wpisz adres i zatwierdź # (przykładowo: 202.101.103.55#). 5) DNS2: Podnieś słuchawkę i wpisz “**84#” wysłuchaj polecenia, wpisz adres i zatwierdź # (przykładowo:202.101.103.55#). Szczegóły parametrów są tożsame z tymi z rozdziału „Interfejs sieciowy” V0.1

Skrócony opis instalacji YEALINK-POLSKA.PL


Zawartość opakowania Za

Telefon IP

Kabel Ethernet

2. Podłącz słuchawkę, jak pokazano na rysunku:

Słuchawka

Kabel słuchawkowy

Zasilacz sieciowy

Podstawka

Płyta CD

Podłączanie telefonu

3. Podłącz sieć i zasilanie Możesz podłączyć telefon bezpośrednio do zasilania korzystając z dołączonego zasilacza:

1. Zamontuj podstawkę, jak pokazano na rysunku:

Internet

Zamontowana podstawka


Konfiguracja telefonu Opcje Językowe Każdy egzemplarz telefonu IP ma fabrycznie ustawiony język angielski. Urządzenie wspiera wiele różnych języków pozostawiając użytkownikowi opcję wyboru. Aby ustawić język : Naciśnij MENU->Settings->Basic->Language aby wejść do wyboru języka. Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej Naciśnij przycisk OK na klawiaturze telefonu aby wejść na stronę Status i odnaleźć adres IP telefonu. Wpisz ten adres (przykładowo http://192.168.3.35) w pasek adresowy swojej przeglądarki internetowej. Standardowy login i hasło to admin/admin. Uwaga: Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki należy umieścić swój komputer w tym samym segmencie sieci co telefon IP(np. 192.168.3.X). W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.

Ustawienia sieciowe: Przejdź do ustawień zaawansowanych Sieć->Port WAN

Biznesowy telefon IP SIP-T20P

Klient DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać ustawienia sieciowe takie jak adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną, serwer DNS itp. Statyczne IP: Jeśli Twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP należy ustawić statyczny adres IP. Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci w celu uzyskania odpowiednich informacji. PPPoE: Jeśli używasz modemu typu xDSL, możesz podłączyć się w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych celem uzyskania koniecznego loginu I hasła. Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Państwa telefonu lub nawet całej sieci! Proszę się skontaktować ze swoim administratorem sieci!

Ustawienia Kont: Naciśnij Konta->Konto X Parametr: Status rejestracji: Pokazuje aktualny status rejestracji telefonu IP Linia aktywna: wskazuje czy konto jest aktywne czy nie Shown on the LCD for users to identify the account. Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu Shown as Caller ID when making a phone call. Nazwa wyświetlana:Provided nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia by ISP for registration. Nazwa rejestracyjna:Authenticated używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez ISP ID for authentication, provided by ISP. Hasło: dostarczane przez ISP Dostarczone przez ISP Serwer SIP: serwer obsługujący rejestrację, dostarczane przez ISP Skontaktuj się ze swoim ISP w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Konfiguracja za pośrednictwem klawiatury Konfiguracja klawiaturą Ustawienia sieci: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Sieć Wybierz interesującą Cię pozycję i wprowadź potrzebne ustawienia. Ustawienia Kont: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Konta aby wejść do konfiguracji parametrów kont. Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym powyżej powyżej rozdziałemrozdziałem Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym “Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej” Najnowsze instrukcje w języku angielskim znajdziesz na stronie producenta: http://www.yealink.com/en/download.asp?BigClassName=IP%20Phone

V60.0

Skrócony opis instalacji YEALINK-POLSKA.PL


2. Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku :

Zawartośćopakowania opakowania Zawartość

Kabel Ethernet

Telefon IP

Słuchawka

Zasilacz

Kabel słuchawkowy

Płyta CD

Podstawka Uwaga: Opakowanie nie zawiera słuchawek.

Podłączanie telefonu 3. Podłącz sieć i zasilanie.

1. Zamocuj stopkę, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia sieci i zasilania. Można skorzystać z zasilacza lub podłączyć się tylko kablem sieciowym do switcha lub huba zapewniającego zasilanie PoE. Twój administrator sieci doradzi Ci korzystniejsze rozwiązanie.

Internet

Zamocowana podstawka

Uwaga: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie jak i osprzęt wspiera technologię PoE.

Telefon może współdzielić łącze internetowe z innymi urządzeniami sieci np. komputer PC. Połącz port PC telefonu I port sieciowy komputera jak pokazano na rysunku:

Możliwość montażu naściennego


Konfiguracja Telefonu Opcje Językowe Każdy egzemplarz telefonu IP ma fabrycznie ustawiony język angielski. Urządzenie wspiera wiele różnych języków pozostawiając użytkownikowi opcję wyboru. Aby ustawić język : Naciśnij MENU->Settings->Basic->Language aby wejść do wyboru języka. Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej Naciśnij przycisk OK na klawiaturze telefonu aby wejść na stronę Status i odnaleźć adres IP telefonu. Wpisz ten adres (przykładowo http://192.168.3.35) w pasek adresowy swojej przeglądarki internetowej. Standardowy login i hasło to admin/admin. Uwaga: Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki należy umieścić swój komputer w tym samym segmencie sieci co telefon IP(np. 192.168.3.X). W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.

Ustawienia sieciowe: Przejdź do ustawień zaawansowanych Sieć->Port WAN

Biznesowy telefon IP SIP-T22P

Klient DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać ustawienia sieciowe takie jak adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną, serwer DNS itp. Statyczne IP: Jeśli Twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP należy ustawić statyczny adres IP. Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci w celu uzyskania odpowiednich informacji. PPPoE: Jeśli używasz modemu typu xDSL, możesz podłączyć się w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych celem uzyskania koniecznego loginu I hasła. Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Państwa telefonu lub nawet całej sieci! Proszę się skontaktować ze swoim administratorem sieci!

Ustawienia Kont: Naciśnij Konta->Konto X Parametr: Status rejestracji: Pokazuje aktualny status rejestracji telefonu IP Linia aktywna: wskazuje czy konto jest aktywne czy nie Shown on the LCD for users to identify the account. Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu Shown as Caller ID when making a phone call. Nazwa wyświetlana:Provided nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia by ISP for registration. Nazwa rejestracyjna:Authenticated używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez ISP ID for authentication, provided by ISP. Hasło: dostarczane przez ISP Dostarczone przez ISP Serwer SIP: serwer obsługujący rejestrację, dostarczane przez ISP Skontaktuj się ze swoim ISP w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Konfiguracja klawiaturą Ustawienia sieci: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Sieć Wybierz interesującą Cię pozycję i wprowadź potrzebne ustawienia. Ustawienia Kont: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Konta aby wejść do konfiguracji parametrów kont. Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym powyżej powyżej rozdziałemrozdziałem Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym “Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej” Najnowsze instrukcje w języku angielskim znajdziesz na stronie producenta: http://www.yealink.com/en/download.asp?BigClassName=IP%20Phone

V60.0

Skrócony opis instalacji YEALINK-POLSKA.PL


2. Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku :

Zawartość Zawartośćopakowania opakowania

Kabel Ethernet

Telefon IP

Słuchawka

Zasilacz

Kabel słuchawkowy

Płyta CD

Podstawka Uwaga: Opakowanie nie zawiera słuchawek.

Podłączanie telefonu 3. Podłącz sieć i zasilanie

1. Zamocuj stopkę, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia sieci i zasilania. Można skorzystać z zasilacza lub podłączyć się tylko kablem sieciowym do switcha lub huba zapewniającego zasilanie PoE. Twój administrator sieci doradzi Ci korzystniejsze rozwiązanie.

Internet

Zamocowana podstawka

Uwaga: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie jak i osprzęt wspiera technologię PoE.

Telefon może współdzielić łącze internetowe z innymi urządzeniami sieci np. komputer PC. Połącz port PC telefonu I port sieciowy komputera jak pokazano na rysunku:

Możliwość montażu naściennego


Konfiguracja telefonu Opcje Językowe Każdy egzemplarz telefonu IP ma fabrycznie ustawiony język angielski. Urządzenie wspiera wiele różnych języków pozostawiając użytkownikowi opcję wyboru. Aby ustawić język : Naciśnij MENU->Settings->Basic->Language aby wejść do wyboru języka. Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej Naciśnij przycisk OK na klawiaturze telefonu aby wejść na stronę Status i odnaleźć adres IP telefonu. Wpisz ten adres (przykładowo http://192.168.3.35) w pasek adresowy swojej przeglądarki internetowej. Standardowy login i hasło to admin/admin. Uwaga: Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki należy umieścić swój komputer w tym samym segmencie sieci co telefon IP(np. 192.168.3.X). W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.

Ustawienia sieciowe: Przejdź do ustawień zaawansowanych Sieć->Port WAN

Biznesowy telefon IP SIP-T26P

Klient DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać ustawienia sieciowe takie jak adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną, serwer DNS itp. Statyczne IP: Jeśli Twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP należy ustawić statyczny adres IP. Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci w celu uzyskania odpowiednich informacji. PPPoE: Jeśli używasz modemu typu xDSL, możesz podłączyć się w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych celem uzyskania koniecznego loginu I hasła. Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Państwa telefonu lub nawet całej sieci! Proszę się skontaktować ze swoim administratorem sieci!

Ustawienia Kont: Naciśnij Konta->Konto X Parametr: Status rejestracji: Pokazuje aktualny status rejestracji telefonu IP Linia aktywna: wskazuje czy konto jest aktywne czy nie Shown on the LCD for users to identify the account. Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu Shown as Caller ID when making a phone call. Nazwa wyświetlana:Provided nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia by ISP for registration. Nazwa rejestracyjna:Authenticated używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez ISP ID for authentication, provided by ISP. Hasło: dostarczane przez ISP Dostarczone przez ISP Serwer SIP: serwer obsługujący rejestrację, dostarczane przez ISP Skontaktuj się ze swoim ISP w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Konfiguracja za pośrednictwem klawiatury Konfiguracja klawiaturą Ustawienia sieci: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Sieć Wybierz interesującą Cię pozycję i wprowadź potrzebne ustawienia. Ustawienia Kont: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Konta aby wejść do konfiguracji parametrów kont. Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym powyżej powyżej rozdziałemrozdziałem Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym “Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej” Najnowsze instrukcje w języku angielskim znajdziesz na stronie producenta: http://www.yealink.com/en/download.asp?BigClassName=IP%20Phone

V60.0

Skrócony opis instalacji YEALINK-POLSKA.PL


2. Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku :

Zawartośćopakowania opakowania Zawartość

Kabel Ethernet

Telefon IP

Słuchawka

Zasilacz

Kabel słuchawkowy

Płyta CD

Podstawka

Uwaga: Opakowanie nie zawiera słuchawek.

Podłączanie telefonu 3. Podłącz sieć i zasilanie

1. Zamocuj stopkę, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia sieci i zasilania. Można skorzystać z zasilacza lub podłączyć się tylko kablem sieciowym do switcha lub huba zapewniającego zasilanie PoE. Twój administrator sieci doradzi Ci korzystniejsze rozwiązanie.

Internet

Zamocowana podstawka

Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku:

Uwaga: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie jak i osprzęt wspiera technologię PoE.

Telefon może współdzielić łącze internetowe z innymi urządzeniami sieci np. komputer PC. Połącz port PC telefonu I port sieciowy komputera jak pokazano na rysunku:

Słuchawki nie są częścią zestawu.

Możliwość montażu naściennego


Konfiguracja telefonu Opcje Językowe Każdy egzemplarz telefonu IP ma fabrycznie ustawiony język angielski. Urządzenie wspiera wiele różnych języków pozostawiając użytkownikowi opcję wyboru. Aby ustawić język : Naciśnij MENU->Settings->Basic->Language aby wejść do wyboru języka. Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej Naciśnij przycisk OK na klawiaturze telefonu aby wejść na stronę Status i odnaleźć adres IP telefonu. Wpisz ten adres (przykładowo http://192.168.3.35) w pasek adresowy swojej przeglądarki internetowej. Standardowy login i hasło to admin/admin. Uwaga: Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki należy umieścić swój komputer w tym samym segmencie sieci co telefon IP(np. 192.168.3.X). W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.

Ustawienia sieciowe: Przejdź do ustawień zaawansowanych Sieć->Port WAN

Biznesowy telefon IP SIP-T28P

Klient DHCP: Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać ustawienia sieciowe takie jak adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną, serwer DNS itp. Statyczne IP: Jeśli Twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP należy ustawić statyczny adres IP. Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci w celu uzyskania odpowiednich informacji. PPPoE: Jeśli używasz modemu typu xDSL, możesz podłączyć się w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych celem uzyskania koniecznego loginu I hasła. Uwaga: Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować wadliwe działanie Państwa telefonu lub nawet całej sieci! Proszę się skontaktować ze swoim administratorem sieci!

Ustawienia Kont: Naciśnij Konta->Konto X Parametr: Status rejestracji: Pokazuje aktualny status rejestracji telefonu IP Linia aktywna: wskazuje czy konto jest aktywne czy nie Shown on the LCD for users to identify the account. Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu Shown as Caller ID when making a phone call. Nazwa wyświetlana:Provided nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia by ISP for registration. Nazwa rejestracyjna:Authenticated używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez ISP ID for authentication, provided by ISP. Hasło: dostarczane przez ISP Dostarczone przez ISP Serwer SIP: serwer obsługujący rejestrację, dostarczane przez ISP Skontaktuj się ze swoim ISP w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Konfiguracja za pośrednictwem klawiatury Konfiguracja klawiaturą Ustawienia sieci: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Sieć Wybierz interesującą Cię pozycję i wprowadź potrzebne ustawienia. Ustawienia Kont: Naciśnij MENU->Ustawienia->Zaawansowane->Konta aby wejść do konfiguracji parametrów kont. Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym powyżej powyżej rozdziałemrozdziałem Szczegóły parametrów są tożsame z zaprezentowanym “Konfiguracja za pośrednictwem strony internetowej” Najnowsze instrukcje w języku angielskim znajdziesz na stronie producenta: http://www.yealink.com/en/download.asp?BigClassName=IP%20Phone

V60.0

Skrócony opis instalacji YEALINK-POLSKA.PL


2. Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku :

Zawartośćopakowania opakowania Zawartość

Kabel Ethernet

Telefon IP

Słuchawka

Zasilacz

Kabel słuchawkowy

Płyta CD

Podstawka

Uwaga: Opakowanie nie zawiera słuchawek.

Podłączanie telefonu 3. Podłącz sieć i zasilanie

1. Zamocuj stopkę, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia sieci i zasilania. Można skorzystać z zasilacza lub podłączyć się tylko kablem sieciowym do switcha lub huba zapewniającego zasilanie PoE. Twój administrator sieci doradzi Ci korzystniejsze rozwiązanie.

Internet

Zamocowana podstawka

Podłącz słuchawkę i/lub słuchawki jak pokazano na rysunku:

Uwaga: Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilania. Upewnij się, że zarówno okablowanie jak i osprzęt wspiera technologię PoE.

Telefon może współdzielić łącze internetowe z innymi urządzeniami sieci np. komputer PC. Połącz port PC telefonu I port sieciowy komputera jak pokazano na rysunku:

Słuchawki nie są częścią zestawu.

Możliwość montażu naściennego


Moduł sekretarski EXP38

Skrócony opis instalacji Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem: YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

YEALINK-POLSKA.PL

V41.0


Zawartość opakowania

Podłączanie większej liczby modułów 1.Wykonaj analogiczne działania, jak przy łączeniu modułu z telefonem:

Śrubka

Moduł sekretarski

Podstawka

Łącznik

Kabel połączeniowy

Podłączanie urządzenia

2. Telefon IP z dwoma podłączonymi modułami:

1.Użyj łącznika i śrubki, aby podłączyć moduł do telefonu IP, jak pokazano na rysunku:

Uwaga: model T28P obsługuje do 6 modułów sekretarskich. Jeżeli podłączasz powyżej 3 modułów do jednego telefonu podłącz dodatkowe źródło zasilania do drugiego lub trzeciego dołączonego modułu.

Podłączanie okablowania 2. Połączone urządzenia powinny się prezentować jak na poniższym rysunku:

Podłącz kabel połączeniowy do portu EXT telefonu IP i portu EXT IN pierwszego modułu sekretarskiego. Jeśli podłączasz więcej modułów połącz moduł EXT OUT poprzedniego modułu z portem EXT IN następnego modułu. Kabel połączeniowy

Następnie zamocuj podstawkę i podłącz konieczne zasilacze(według zaleceń z powyższego rozdziału).


Moduł sekretarski EXP39

Skrócony opis instalacji Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem: YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA

YEALINK-POLSKA.PL

V41.0


Zawartość opakowania

Podłączanie większej liczby modułów 1.Wykonaj analogiczne działania, jak przy łączeniu modułu z telefonem:

Śrubka

Moduł sekretarski

Podstawka

Łącznik

Kabel połączeniowy

Podłączanie urządzenia

2. Telefon IP z dwoma podłączonymi modułami:

1.Użyj łącznika i śrubki, aby podłączyć moduł do telefonu IP, jak pokazano na rysunku:

Uwaga: model T28P obsługuje do 6 modułów sekretarskich. Jeżeli podłączasz powyżej 3 modułów do jednego telefonu podłącz dodatkowe źródło zasilania do drugiego lub trzeciego dołączonego modułu.

Podłączanie okablowania 2. Połączone urządzenia powinny się prezentować jak na poniższym rysunku:

Podłącz kabel połączeniowy do portu EXT telefonu IP i portu EXT IN pierwszego modułu sekretarskiego. Jeśli podłączasz więcej modułów połącz moduł EXT OUT poprzedniego modułu z portem EXT IN następnego modułu. Kabel połączeniowy

Następnie zamocuj podstawkę i podłącz konieczne zasilacze(według zaleceń z powyższego rozdziału).

YEALINK-instalacja  

Opis instalacji telefonów VoIP firmy Yealink

Advertisement