Page 1

money

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ.19

SOCIAL BUSINESS ΣΕΛ.18

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕΛ. 20

FREE

www.sofokleousin.gr

Εβδομαδιαία Οικονομική Εφημερίδα

Πώς οι Ρώσοι έριξαν τον Κόκκαλη ΣΕΛ. 159

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160

Επανεκκίνηση με νέο Σύνταγμα από τον Σαμαρά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει ο φορολογικός παράδεισος: Η Ελβετία αίρει το τραπεζικό απόρρητο ΣΕΛ. 154

PERSONAL FINANCE

Νέες τροπολογίες στο ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων ΣΕΛ. 1510

BUSSINESS FINANCE

Ετσι στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από το λαό, καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος, μείωση του αριθμού βουλευτών, θέσπιση ασυμβίβαστου βουλευτήυπουργού, κατάργηση της παραγραφής ποινικής ευθύνης υπουργών και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι οι βασικές θεσμικές αλλαγές που προτείνει ΝΔ, στα πλαίσια της αναθεώρησης του

Συντάγματος. Παρουσιάζοντας τις προτάσεις ο Αντ. Σαμαράς τόνισε ότι η αναθεώρηση είναι αναγκαία «για τη μετάβαση στην ισχυρή Νέα Ελλάδα». Επισημαίνοντας ότι «η μεταρρύθμιση δεν μπορεί συνεχώς να αναβάλλεται», ο πρωθυπουργός είπε ότι το κόμματος και ο ίδιος τολμούν να προχωρήσουν και δήλωσε ανοικτός στο διάλογο με κόμματα, φορείς και πολίτες. Τις προτάσεις

παρουσίασαν από κοινού ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επιτροπής της ΝΔ που μελέτησε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος και εισηγήθηκε τις αλλαγές. Οι βασικές προτεινόμενες αλλαγές στις συνταγματικές διατάξεις είναι: - θέσπιση ασυμβίβαστου του ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 1511


FREEmoney

2

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Αποψη

Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία

/Εν συντομία Οικονομία

ΣΕΛΙΔΑ

4

Καταπέλτης είναι η απόφαση που έλαβε η Ελβετία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι μέχρι πρότινος διέπονταν από απόρρητο

Σχόλια

ΣΕΛΙΔΑ

6

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η πολιτική σκηνή θυμίζει αρένα, δίνουν και παίρνουν τα χτυπήματα τα

Personal Finance

ΣΕΛΙΔΑ

10

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονο-

Business Finance

ΣΕΛΙΔΑ

11

Από το... χρονοντούλαπο της ιστορίας βγάζει η Sony τις κασέτες, παρουσιάζοντας ένα tape το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει 148GB δεδομένων ανά τετραγωνική ίντσα, με το σύνολο της

θεωρούνταν άλλοτε ένα

συνέπειες, όπως επισημαίνει η έκθε-

ου αποτελούν η καύση άνθρακα για

ζήτημα του μακρινού μέλλο-

ση, είναι η κατακόρυφη αύξηση των

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

ντος, πήρε ξεκάθαρα θέση

δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε πε-

γειας, η χρήση φυσικού αερίου και

στο παρόν.

ριοχές όπως η Καλιφόρνια, όπου τα

πετρελαίου για τις μεταφορές και η

Για την παγκόσμια οικονομία

κύματα καύσωνα είναι συχνότερα.

αποψίλωση των δασών. Παράλληλα

η απειλή είναι άμεση, καθώς μία

Η αύξηση της θερμοκρασίας, η

καλεί τους πολίτες να αναλάβουν

σειρά παραγωγικών δραστηριοτή-

οποία κατά μέσο όρο είναι υψηλό-

δράση: «Στο βαθμό που οι συνέπει-

των όπως η γεωργία και η βιομη-

τερη κατά ένα βαθμό Κελσίου σε

ες της κλιματικής αλλαγής γίνονται

χανία της υγείας θα επηρεαστούν

σχέση με το 1880, προκαλεί εκτετα-

πραγματικότητα, οι Αμερικανοί

άμεσα. Ταυτόχρονα, οι εκτεταμένες

μένες ξηρασίες. Η καταστροφή των

βρίσκονται ενώπιον αποφάσεων»,

φυσικές καταστροφές, σε συνδυα-

καλλιεργειών είναι μια μόνο από τις

αναφέρει η έκθεση των επιστημόνων

σμό με την αλλοίωση του φυσικού

συνέπειες. Το 2012, το έτος που κα-

περιβάλλοντος, τόσο στις ανεπτυγ-

ταγράφηκε ως το θερμότερο στην

μένες χώρες όσο και στις χώρες

ιστορία της Ηνωμένων Πολιτειών,

του τρίτου κόσμου, θα απαιτήσουν

σημαδεύτηκε από την καταστροφική

σημαντικά κεφαλαία σε επενδύσεις

επέλαση του τυφώνα Σάντι.

Ο ΟΗΕ

ΣΕΛΙΔΑ

14

Η έκθεση υπογραμμίζει τις συνέ-

17

στην καθημερινότητα των Αμερικα-

«Εθνική Αποτίμηση για το Κλίμα»,

νών: από την επαπειλούμενη αύξηση θέρμανση του πλανήτη. «Ζούμε σε

που εκπονήθηκε με την συνδρομή

του αριθμού των πυρκαγιών και τις

έναν κόσμο που οι επιπτώσεις της

300 ειδικών επιστημόνων και αφορά

συνέπειες στην υγεία (πχ. αλλεργί-

κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη συμ-

τη δυναμική των επιπτώσεων από

ες) μέχρι και οικονομικές επιπτώσεις

βεί και συναντώνται παντού, από τον

την κλιματική αλλαγή στις ΗΠΑ:

στις υποδομές (δρόμους, γέφυρες,

Ισημερινό ως τους πόλους και από

μέσα στις επόμενες δεκαετίες η

βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Μια

τις ακτές ως τα βουνά. Αναμφίβολα,

μέση θερμοκρασία αναμένεται να

ακόμα δραματική συνέπεια είναι ο

ο κόσμος μας έχει ήδη αλλάξει λόγω

20

άμεσους κινδύνους από την υπερ-

της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο

της χώρας κατά έναν έως και δυο

υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής

βαθμούς Κελσίου.

Δρ. Κρις Φιλντ από τον ΟΗΕ.

αλλαγής, οι επιστήμονες υπολογί-

Στην πολυσέλιδη έκθεσή τους

Η δε στάθμη των θαλασσών

ζουν ότι μέχρι το 2060, ο ρυθμός

και οι ειδικοί του ΟΗΕ προέβλεψαν

ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι το 2100

εξάντλησης των υδάτινων πόρων

ότι η άνοδος των θερμοκρασιών θα

κατά 30 εκατοστά έως και 1,2 μέτρα,

θα αυξηθεί από 26% έως 50% σε

οδηγήσει σε έλλειψη τροφής και

με καταστροφικές συνέπειες για

αρκετές περιοχές των ΗΠΑ.

νερού και θα αυξήσει τα επίπεδα

Η έκθεση επισημαίνει ότι κύριες

Εβδομαδιαία Οικονομική Εφημερίδα Εκδίδεται από την Freenet S.A Φαβιέρου 39 ΤΚ: 104 38 Αθήνα ΤΗΛ: +30 210. 95 32 408, +30 210. 32 25 778, FΑΧ: +30 210. 32. 25. 039

ΣΕΛΙΔΑ

του ΟΗΕ, σε έκθεση τους κατέληξαν

πειες που φέρνει η κλιματική αλλαγή σε ανάλογα συμπεράσματα για τους

αμερικανικής κυβέρνησης, με τίτλο

παραθαλάσσιες πόλεις, όπως το

ΣΕΛΙΔΑ

Πρόσφατα οι επιστήμονες της Διεθνούς Διακυβερνητικής Επιτροπής

αυξηθεί στις περισσότερες περιοχές κίνδυνος λειψυδρίας. Αν ληφθούν

Ένα από τα αρχικά στάδια στη δημιουργία μίας startup επιχείρησης αποτελεί η υλοποίηση της ιδέας σε πράξη, που γίνεται μέσω καθοδήγησης, ενίσχυσης και δικτύ-

Τεχνολογία

πηγές εκπομπής αερίων θερμοκηπί-

Σύμφωνα με την έκθεση της

Σε άτακτη φυγή τρέπονται οι επενδυτές ομολόγων που «τσίμπησαν στον πειρασμό» της Ουκρανίας υπό την προοπτική μίας διεθνούς οικονομικής διάσωσης, καθώς οι αιμα-

Καινοτομία

Μαϊάμι. Μια από τις σοβαρότερες

στις υποδομές.

Ολοένα και σφίγγει ο βρόγχος στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς η βαριά φορολογία, η αναλγησία του κράτους και η έλλειψη χρηματοδότησης και αναπτυξια-

Διεθνή

Η

κλιματική αλλαγή, που

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χ. Νιάκας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Χρ. Φράγκου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αννίτα Νιάκα ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Νίκος Κονδυλόπουλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Νικόλ Κλάδη, Χριστίνα Τζογανάκη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρύσα Βουλγαρίδου ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- MARKETING: Τάνια Τραγέα ART DIRECTOR: Πέννυ Χρήστου ΔΙΑΝΟΜΗ door to door: Milger (Τηλ: 693.73.56.065) ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS PRINT AEBE

φτώχειας.

www.sofokleousin.gr

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Για δελτία τύπου: dt@sofokleousin.gr Για φωτογραφίες: photos@sofokleousin.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν.100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.


FREEmoney

4

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Οικονομία & Πολιτική

Κλείνει ο φορολογικός παράδεισος: Η Ελβετία αίρει το τραπεζικό απόρρητο

Κ

αταπέλτης είναι η απόφαση που έλαβε η Ελβετία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι μέχρι πρότινος διέπονταν από απόρρητο που δεν μπορούσε να παραβιάσει κανένα κράτος και υπηρεσία στον πλανήτη. Η Ελβετία, ένας εκ των κορυφαίων φορολογικών παραδείσων για όσους θέλουν να κρύψουν το μαύρο χρήμα, εν μέσω έντονων πιέσεων, υπέγραψε την «ιστορική» κατά πολλούς διεθνή συμφωνία του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών γύρω από τραπεζικούς λογαριασμούς, μερίσματα, τόκους και κέρδη από πωλήσεις ή από κατοχή εταιριών. Επειτα από αυτήν την εξέλιξη ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για ουσιαστική συνεργασία χωρίς καλύψεις σε κανέναν καταθέτη. Η Ελβετία μια εκ των μεγαλυτέρων χρηματοοικονομικών κέτρων του κόσμου διαφύλασσε σαν κόρη

οφθαλμού τι απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων και δεδομένου ότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει ανεξάρτητα. Ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν δεσμευθεί εδώ και καιρό για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, οι υπογραφές της Ελβετίας και της Σιγκαπούρης αποτελούν σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ειδικά για την Ελβετία, η εξέλιξη συμπίπτει με την αυξημένη διάθεση που επιδεικνύουν οι τράπεζες της χώρας να συνεργαστούν με τις Αρχές των ΗΠΑ για την πάταξη της φοροδιαφυγής των πλούσιων Αμερικανών. Στο πλαίσιο αυτό, η Wall Street Journal υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Credit Suisse, βάσει της οποίας η τελευταία θα δηλώσει ένοχη για συνέργεια σε φοροδιαφυγή και θα καταβάλει πρόστι-

μο άνω των 1 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία που θα ανταλλάσονται περιλαμβάνουν το ύψος των καταθέσεων των φορολογούμενων, έσοδα από μερίσματα, τόκους κ.α. Ο υπεύθυνος του ΟΟΣΑ για φορολογικά θέματα Πασκάλ Σεν-Αμάν έκανε λόγο για «το τέλος της κατάχρησης του τραπεζικού απορρήτου για φορολογικές υποθέσεις. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν πλέον να υπολογίζουν τους φόρους που οφείλουν άτομα που πίστευαν ότι μπορούν να κρυφτούν σε άλλες χώρες». Οι διεθνείς πιέσεις που έχει υποστεί η Ελβετία τα τελευταία χρόνια και τα δυσθεώρητα πρόστιμα που έχουν αναγκαστεί να καταβάλουν στις αμερικανικές αρχές ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζές της έχουν οδηγήσει σε μείωση κατά τουλάχιστον 25% των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται. Η χώρα παραμένει, όμως, το μεγαλύτερο offshore χρηματοπιστωτικό κέντρο με

περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,2 τρισ. δολαρίων. Την ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Σιγκαπούρη που, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες του 2013 ενδέχεται να την εκτοπίσει από την πρώτη θέση καθώς δεν έχει πληγεί από τις πιέσεις για διαφάνεια, ενώ μπορεί να αντλεί πάντα πελατεία από τις χώρες Ασίας-Ειρηνικού και τη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του ΟΟΣΑ συγκαταλέγονται εκτός από τα 34 μέλη του και ορισμένοι από τους πλέον γνωστούς φορολογικούς παραδείσους όπως οι Νήσοι Κεϊμάν και το Τζέρσεϊ. Εκτιμάται, έτσι, πως όσοι φορολογικοί παράδεισοι επιμένουν να μη συνεργάζονται θα υποστούν εντονότερες πιέσεις εφεξής. Ηδη οι χώρες του G20 έχουν εκφράσει την πρόθεση να επιβάλουν κυρώσεις κατά χωρών που αρνούνται να συνεργασθούν.

«Απόθεμα» 350 εκατ. ευρώ στον «κουμπαρά» του κοινωνικού μερίσματος

Α

νοίγει ο δρόμος για διορθωτικές κινήσεις στα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα, αφού από τα 525 εκατ. ευρώ που προορίζονται για το κοινωνικό μέρισμα, έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 350 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από 800.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα, εκ των οποίων αποδεκτές έχουν γίνει μόλις 265.000 και οι δικαιούχοι (ξεπέρασαν ήδη τις 600.000) θα μοιραστούν συνολικά 172 εκατ. ευρώ. Παράλληλα έχουν απορριφθεί 334.000 αιτήσεις, ενώ εκκρεμούν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους άλλες 210.000 αιτήσεις. Έτσι, έχει δημιουργηθεί απόθεμα 350 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 525 εκατ. ευρώ το οποίο έχει προϋπολογιστεί να διατεθεί ως κοινωνικό μέρισμα. Καθώς μάλιστα μία στις 3 αιτήσεις που υποβάλλονται απορρίπτεται, στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν και συνεκτιμούν τους λόγους για τους οποίους χάνουν το επίδομα οι

δικαιούχοι, ώστε να διαπιστωθεί τι περιθώρια θα υπάρξουν για άρση αδικιών σε μια επόμενη φάση διανομής των υπολοίπων χρημάτων, στο β΄εξάμηνο του 2014. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος. Ειδικότερα, εξετάζεται η χορήγηση

επιδόματος και σε όσους διαθέτουν ετήσιο εισόδημα 6.001-6.500 ευρώ, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε για το εφάπαξ επίδομα στους ένστολους με εισοδήματα 1.501-1.541 ευρώ. Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ που αυξάνεται το εισόδημα πέρα από τα 1.500 ευρώ, θα μειώνεται το μέρισμα των 500 ευρώ κατά 12 ευρώ. Ετσι για παράδειγμα κάποιος με εισοδήματα 6.200 ευρώ θα λάβει επίδομα 300 ευρώ. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων, θα αναζητηθούν οι νέοι άνεργοι που θα προστεθούν στους δικαιούχους με βάση τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεών τους. Όσοι δικαιούχοι πάντως υπέβαλαν αίτηση μέχρι και χθες, θα δουν να πιστώνεται το επίδομα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως τις 10 Μαΐου. Όσοι υποβάλουν αίτηση από σήμερα και επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στη δεύτερη δόση πληρωμών και θα εισπράξουν το μέρισμα έως τις 10 Ιουνίου.

Σ

ΟΟΣΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η Ελλάδα το 2015

ε τροχιά ανάπτυξης θα εισέλθει η ελληνική οικονομία το 2015, με ρυθμό 1,9%, εκτιμώντας ότι θα κλείσει το 2014 με ύφεση 0,3%. Το ποσοστό ανεργίας το 2014 θα διαμορφωθεί στο 27,1% και το 2015 θα υποχωρήσει στο 26,7%. Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενισχυθεί τον επόμενο χρόνο καθώς η επέκταση των διεθνών αγορών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυξάνουν τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση για να μειωθεί το υψηλό επίπεδο του χρέους, αλλά θα πρέπει να επιτραπούν αυτόματοι σταθεροποιητές για να εργαστούν γύρω από την πορεία εξυγίανσης. Η οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται ακόμη από την καλύτερη πρόσβαση στην πίστωση, υπογραμμίζοντας την σημασία της εφαρμογής των σχεδίων για αναδιάρθρωση των ισολογισμών των τραπεζών. Όσον αφορά στα επίπεδα ανεργίας, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θα υποχωρήσει με βραδύ ρυθμό, ενώ η σημαντική πλεονάζουσα παραγωγικότητα και οι προσαρμογές των τιμών θα διατηρήσουν την πτωτική πορεία των τιμών και των μισθών.

«Οδηγός επιβίωσης» ενόψει νέου ασφαλιστικού

Σ

ύνταξη σε ηλικίες μεταξύ 50 και 58 ετών μπορούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στα Ταμεία ΔΕΚΟτραπεζών με διαφορετικές προϋποθέσεις ως προς το χρόνο ασφάλισης. Χρειάζεται όμως προσοχή, σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», σε όσους κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχουν την ηλικία εξόδου εντός του 2014, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους διασφαλίζουν σε μια αλλαγή των συνταξιοδοτικών τους προϋποθέσεων. ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 50 έως τα 58 για ασφαλισμένους πριν από το 1993: 1. Μητέρες με 5.500 ημέρες και ανήλικο παιδί 2. Γυναίκες με μειωμένη από τα 57 εφόσον συμπλήρωσαν το 550 έτος της ηλικίας τους με 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 3. Άνδρες και γυναίκες για σύνταξη στα 58 με κατοχύρωση ηλικίας στις 10.500 ημέρες ασφάλισης ΔΕΚΟ- τράπεζες: Σύνταξη στα 50 και στα 58: 1. Μητέρες με ανήλικο παιδί (ασφαλισμένες από 1983-1992) 2. Μητέρες με 3 παιδιά 3. Γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο έτος το 2012 παίρνουν μειωμένη από τα 57 (ασφαλισμένες μέχρι το 1992) 4. Ασφαλισμένοι πριν και μετά το 1983 για σύνταξη στα 58.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Το Θέμα

5

Επανεκκίνηση με νέο Σύνταγμα από τον Σαμαρά Ε

κλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από το λαό, καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος, μείωση του αριθμού βουλευτών, θέσπιση ασυμβίβαστου βουλευτή-υπουργού, κατάργηση της παραγραφής ποινικής ευθύνης υπουργών και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι οι βασικές θεσμικές αλλαγές που προτείνει ΝΔ, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος. Παρουσιάζοντας τις προτάσεις ο Αντ. Σαμαράς τόνισε ότι η αναθεώρηση είναι αναγκαία «για τη μετάβαση στην ισχυρή Νέα Ελλάδα». Επισημαίνοντας ότι «η μεταρρύθμιση δεν μπορεί συνεχώς να αναβάλλεται», ο πρωθυπουργός είπε ότι το κόμματος και ο ίδιος τολμούν να προχωρήσουν και δήλωσε ανοικτός στο διάλογο με κόμματα, φορείς και πολίτες. Τις προτάσεις παρουσίασαν από κοινού ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επιτροπής της ΝΔ που μελέτησε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος και εισηγήθηκε τις αλλαγές.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις ο Αντ. Σαμαράς τόνισε ότι η αναθεώρηση είναι αναγκαία «για τη μετάβαση στην ισχυρή Νέα Ελλάδα» Οι βασικές προτεινόμενες αλλαγές στις συνταγματικές διατάξεις είναι: - θέσπιση ασυμβίβαστου του αξιώματος του υπουργού με την ιδιότητα του βουλευτή - εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, με άμεση ψηφοφορία - καθιέρωση σταθερού εκλο-

γικού συστήματος με την πρόβλεψη ότι η αλλαγή του απαιτεί πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής, - επανεξέταση του αριθμού των βουλευτών και των βουλευτών Επικρατείας, - ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, - κατάργηση παραγραφής ως προς την ποινική ευθύνη

υπουργών - αλλαγή της διάταξης για την ασυλία των βουλευτών, - πρόβλεψη για το «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και ανάθεση του ελέγχου σε ειδικό σώμα, αποτελούμενο αποκλειστικά από ανώτατους λειτουργούς των τριών Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας,

- κατάργηση των βουλευτικών προνομίων που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του βουλευτή, - θεσμοθέτηση συγκεκριμένου κυβερνητικού σχήματος και αντίστοιχου οργανογράμματος με απόφαση των 3/5 της Βουλής, - κατάργηση του θεσμού των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων και της αντίστοιχης αναβάθμισης του ρόλου των Γενικών Διευθυντών - θεσμοθέτηση δύο μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών, Εξωτερικών και επί του Προϋπολογισμού, με 5ετή θητεία και εκλογή τους από τα 3/5 της Βουλής. - ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, - ίδρυση ειδικού τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων και ιδιωτικών επενδύσεων, - αναθεώρηση των περί δημοψηφισμάτων διατάξεων, για διενέργεια δημοψηφίσματος και με λαϊκή πρωτοβουλία, - υποχρεωτική κατάθεση ετήσιου αναλυτικού απολογισμού από όλους τους φορείς που χρηματοδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό

Στουρνάρας: Οι αγορές δεν θεωρούν βιώσιμο το χρέος μας Μ

ετά από πολλές περιστροφές ο Γιάννης Στουρνάρας αναγκάστηκε στη σύνοδο του ΟΟΣΑ να παραδεχθεί το αυτονόητο, ότι οι αγορές δεν θεωρούν το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών σκιαγράφησε τις αιτίες που εμποδίζουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και το υπέρογκο χρέος. Η παραδοχή αυτή από μέρους του υπουργού Οικονομικών αποκαλύπτει ότι οι αγορές δεν αντιλαμβάνονται και σίγουρα δεν συμφωνούν με την κυβερνητική στρατηγική να χαρακτηρίζεται απριόρι το ελληνικό χρέος βιώσιμο στα τρέχοντα επίπεδα του 176%(!) Οι αγορές δεν αναγνωρίζουν την πολιτική επιλογή και επιμένουν ότι σε αυτά τα επίπεδα και με την αναπτυξιακή δυναμική που έχει η Ελλάδα σήμερα το χρέος δεν είναι βιώσιμο, συνεπώς δεν χρηματοδοτούν την ανάπτυξη απλά επενδύουν βραχυχρόνια στοχεύοντας σε υψηλές αποδώσεις. Όπως υποστήριξε ο Γιάννης Στουρνάρας την ανάκαμψη εμποδίζουν δυο κυρίως προβλήματα: «το πρώτο είναι η έλλειψη

Ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών σκιαγράφησε τις αιτίες που εμποδίζουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και το υπέρογκο χρέος ρευστότητας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί οι εξαγωγές στην Ελλάδα δεν αυξάνονται γρήγορα. Οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες δεν έχουν εξαγωγικές πιστώσεις λόγω της κρίσης και έτσι έχουν μείνει πίσω στις εξαγωγές» - το δεύτερο είναι το ύψος του ελλείμματος, που είναι κληροδότημα του παρελθόντος. Τα δύο αίτια τους χρέους, που είναι τα δίδυμα ελλείμματα έχουν αντιμε-

τωπιστεί. Το παρελθόν, όμως, μένει. «Η προσπάθεια ανάκαμψης θα διευκολυνόταν σε μεγάλο βαθμό αν οι αγορές θεωρούσαν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο» Περιγράφοντας τους άξονες πάνω στους οποίους χαράσσεται η αναπτυξιακή στρατηγική ο υπουργός Οικονομίας εξήγησε ότι «από πλευράς ζήτησης στηρίζεται στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, στην ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στη μικρότερη κατανάλωση - δημόσια και ιδιωτική- στις

μεγαλύτερες επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές. Από την πλευρά της προσφοράς, πρέπει να μετατοπιστούν πόροι από μη εμπορεύσιμους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών σε εμπορεύσιμους κλάδους: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ενέργεια, logistics, φαρμακευτική βιομηχανία, βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών, ναυτιλία, μεταφορές, τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα».


FREEmoney

6

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Σχόλια

Οι εκλογές και η επιστροφή στα κόμματα των μεγάλων δυνάμεων

Α

νεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η πολιτική σκηνή θυμίζει αρένα, δίνουν και παίρνουν τα χτυπήματα τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, οι κόντρες έχουν ελάχιστη ιδεολογία και περισσότερες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το διακύβευμα των εκλογών δείχνει να το μνημόνιο ή η κόντρα σ αυτό, όμως κάτι βαθύτερο συμβαίνει και αφορά τον σχηματισμό των πολιτικών δυνάμεων στην

Σ

μεταμνημονιακή Ελλάδα και οι διεργασίες έχουν αρχίσει από τώρα. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η συνάντηση του Φώτη Κουβέλη με τον Γιώργο Παπανδρέου και η επίθεση του τελευταίου στο σημερινό ΠΑΣΟΚ και στον Βαγγέλη Βενιζέλο αφού έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης των δυο πλευρών σε διαφορετικά στρατόπεδα. Τόσο ο Παπανδρέου, όσο και ο Κουβέλης, υπέγραψαν

μεν το αρχικό μνημόνιο δεν συμφωνούν όμως στην οικονομική πολιτική που ακολουθεί το δίδυμο Σαμαρά – Βενιζέλου με την καταλήστευση των πολιτών προς όφελος των τραπεζών και του αδηφάγου δημοσίου. Μέσα στην κρίση λοιπόν βλέπουμε να διαμορφώνεται σιγά – σιγά ένα νέο πολιτικό ρεύμα που έχει τις ρίζες του στην Αμερική και εκφράζει την διαφορετική πολιτική με την οποία αντιμετωπίζουν η κυβέρνηση Ομπάμα και η

FED την οικονομική κρίση. Η ΕΕ με στυλοβάτη την Αγγέλα Μέρκελ επιμένουν στη αυστηρή λιτότητα και στον δραστικό περιορισμό των κρατικών δαπανών που έχει αποσταθεροποιήσει τις χώρες του νότου, ενώ αντίθετα οι αμερικανοί έχουν ξεκινήσει από καιρό τον δρόμο της «ποσοτικής χαλάρωσης» με τη μαζική εκτύπωση δολαρίων και την διοχευτεύσή τους στην οικονομία για να καλυφθούν οι ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Επιστροφή στα κόμματα του … 1821

ε γενικές γραμμές (και για να θυμηθούμε … άλλες εποχές) θα πούμε σχηματικά ότι πρόκειται για το αμερικανικό κόμμα που βρίσκει εν μέρει υποστήριξη και από το ΔΝΤ, αν και δεν είναι ακόμη κόμμα και συμπαγής παράταξη. Γνωστότερος εκφραστής αυτής της τάσης είναι ίσως ο οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης ο οποίος με τις συχνές παρεμβάσεις του έχει αποκτήσει μεγάλο ακροατήριο. Ποιοι και πότε θα πλαισιώσουν αυτή την κίνηση, θα το δούμε στην συνέχεια. Λίγο αριστερότερα βρίσκεται το ευρωπαϊκό κόμμα με κύριο εκφραστή του τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα που ευαγγελίζεται την ριζική αλλαγή πολιτικής στην ΕΕ με την επαναφορά της κοινωνικής μέριμνας, τις παρεμβάσεις στην οι-

κονομία προς όφελος των πολιτών και την διάθεση κονδυλίων για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας και όχι για τη διάσωση του συστήματος. Για το δίδυμο Σαμαρά – Βενιζέλου η κίνησή τους μοιάζει με το Γερμανικό κόμμα. Τυφλή υποταγή στις εντολές της Μέρκελ και των δανειστών, ανέξοδη επανάληψη των δικών τους δογμάτων για ανάκαμψη, έξοδο από το τούνελ με ολίγη ελληνική ιδιαιτερότητα (greek statistics, κοινωνικό μέρισμα κλπ) που όμως δεν αλλοιώνουν την ουσία των επιχειρημάτων. Τέλος υπάρχει και το ακροδεξιό ή φασιστικό κόμμα. Στην ουσία θέλει τη διάλυση της ΕΕ και την επιστροφή στα κυρίαρχα κράτη γιατί έτσι, πιστεύει, ότι θα λάμψει το αστέρι της Ελλάδας με

την μακραίωνη ιστορία. Οι θιασώτες του έχουν αναφορά στα καθεστώτα του παρελθόντος που αιματοκύλισαν τον πλανήτη και πασπαλίζουν τα επιχειρήματά τους με νεφελώδεις ηθικές αξίες, πατριδογνωσία κλπ. Αυτοί είναι οι 4 άξονες όπου, αργά ή γρήγορα, θα κινηθούν οι μετεκλογικές εξελίξεις. Φυσικά υπάρχουν κι άλλες κινήσεις, όπως π.χ. τα κινήματα της δραχμής, το Ποτάμι, η αριστερά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κλπ. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως κινήματα διαμαρτυρίας, χωρίς ουσιαστική δύναμη και ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Αν αυτό το σχήμα σας θυμίζει τα κόμματα των μεγάλων δυνάμεων που προέκυψαν μετά την επανάσταση του 1821, στην πραγματικότητα για αυτό ακριβώς πρόκειται…

Λαϊκατζής … επί Κολωνώ. Η τραγωδία του Σοφοκλή στο σήμερα

Τ

ο ότι ζούμε σε τριτοκοσμική χώρα είναι σε όλους γνωστό κι ας προσποιούμαστε ότι είμαστε ευρωπαίοι που έφεραν τον πολιτισμό σε αυτή την ήπειρο. Τα όσα διαδραματίστηκαν αυτές τις μέρες στον Κολωνό και σ άλλες περιοχές με την διανομή δωρεάν τροφίμων από τους πωλητές των λαϊκών αγορών που διαμαρτύρονται για την επαγγελματική τους υποβάθμιση, δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα αλλά σε ανατολίτικο παζάρι. Πολίτες γκρέμισαν τους πάγκους για να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Από τα φορτηγά τους συνέχισαν τη δωρεάν διανομή οι παραγωγοί μην μπορώντας να συγκρατήσουν την ορμή του κόσμου. Για ένα μαρούλι ή ένα μπρόκολο δόθηκε σωστή μάχη.

Στον Κολωνό όπως και σε άλλες περιοχές η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο. Ο πάγκος των 100 μέτρων που έστησαν οι παραγωγοί γκρεμίστηκε στην προσπάθεια του κόσμου να αρπάξει ό,τι περισσότερο μπορεί. Σπρωξίματα, ποδοπατήματα και τσακωμοί για μία τσάντα με λαχανικά ή φρούτα μετέτρεψαν τη διαμαρτυρία των παραγωγών σε σωστό πλιάτσικο. Ας μη βιαστούμε να τα αποδώσουμε όλα στη φτώχεια και στην κρίση. Εχει κι αυτή μεγάλο μερίδιο της ευθύνης με την μεγάλη ανέχεια που έχει προκαλέσει αλλά είναι και βαθύτερο θέμα παιδείας και πολιτισμού. Σε ένα κράτος που έχει συνηθίσει να κάνει ο καθένας ότι γουστάρει, χωρίς να σέβεται νόμους και ευπρόσωπη κοινωνική συμπεριφο-

ρά, αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το θέμα ξεκινάει από τους μεγαλοσχήμονες, οικονομικοί παράγοντες, πολιτικοί, μεγαλοστελέχη κλπ. Όταν αυτοί συμπεριφέρονται λες και το κράτος τους ανήκει, περιφρονούν τους νόμους, μαζεύουν όλο τον πλούτο και αφήνουν στον λαό τα χρέη, οι πολίτες κάπου πρέπει να ξεσπάσουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τάξη σ αυτό τον τόπο και το ξεκίνημα θα πρέπει να γίνει από τους ισχυρούς. Έτσι θα δοθεί το καλό παράδειγμα και οι κρατούντες θα έχουν κάθε δικαίωμα να ψέξουν τον λαό και τους εργαζόμενους για κάθε παρασπονδία. Όσο οι δυνατοί μένουν στο απυρόβλητο, τα τριτοκοσμικά φαινόμενα δεν θα εκλείψουν.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Κοινωνία

50.000 προσλήψεις ανέργων σε Δήμους και οργανισμούς το 2014 Ποιους αφορά και πόσο θα είναι το ύψος του μισθού

Σ

το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζονται για να προχωρήσει το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, το οποίο θα δώσει «ανάσα» σε 50.000 ανέργους το 2014 . Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διαδικασίες για το πρώτο πακέτο προσλήψεων σε Δήµους, δηµόσιους φορείς και οργανισµούς θα ξεκινήσουν άµεσα. Όροι και προϋποθέσεις Ωφελούµενοι της πράξης θα είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιµβρο και Τένεδο και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 1 εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 2 εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 3 εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (από

18 µέχρι και 29 ετών) στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 4 εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 5 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η αµοιβή των απασχολούµενων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 ευρώ θα είναι η καθαρή αµοιβή και τα 258 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αµοιβή του πενταµήνου θα είναι 3.740 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους ανέργους κάτω των 25 ετών

η αµοιβή θα είναι 652 ευρώ το µήνα, εκ των οποίων τα 427 ευρώ θα είναι η καθαρή αµοιβή και τα 225 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αµοιβή πενταµήνου θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ. Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, την ηλικία και τον αριθµό ανήλικων τέκνων.

Ποια επιδόματα και προγράμματα καταργούνται Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας μετά τη μείωση των εισφορών

Τ

ις νέες εισφορές υπέρ των λογαριασμών του ΟΑΕΔ γνωστοποιεί με εγκύκλιό του προς τους φορείς αρμοδιότητάς του το υπουργείο Εργασίας μετά τη μείωσή τους βάσει των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν λίγο διάστημα. Η μείωση των εισφορών που θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου 2014 αναμένεται να ‘’προκαλέσει’’ την κατάργηση επιδομάτων και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας με την μείωση των εισφορών μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και προωθείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ειδικότερα προβλέπεται η κατάργηση από 1.7.2014: α. της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών

(ΔΛΟΕΜ), β. της εργατικής εισφοράς 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ και γ. της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Επίσης προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς

υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%. Η ανωτέρω μείωση αναλύεται ως ακολούθως: α. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,24%, β. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12%, και γ. η εργατική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,10%. Παράλληλα προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα όπως ισχύει, από 0,80% σε 0,25%.

7

Προ των πυλών οι απολύσεις σε 14 οργανισμούς του Δημοσίου

Ν

α επισπεύσει τις διαδικασίες προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος για τις 11.000 απολύσεις εντός του 2014, προσπαθεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο “καζάνι” τον απολύσεων θα βρεθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν βγει σε διαθεσιμότητα και ολοκληρώνεται το οκτάμηνο χωρίς να έχουν μετακινηθεί σε άλλη θέση, αλλά και όσοι εντοπιστούν να έχουν διοριστεί στο Δημόσιο από την “πίσω πόρτα”, με πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Σε συνάντηση που είχε με τις διοικήσεις 14 Ανώνυμων Εταιριών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου εγκυρότητας των πτυχίων και των υπόλοιπων πιστοποιητικών των υπαλλήλων τους. -Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εξής διοικήσεις οργανισμών: -ΟΣΥ -Σταθερές Συγκοινωνίες -ΟΣΕ -Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία -ΜΟΔ -Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα -Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα -ΟΚΑΝΑ -ΚΕΛΠΝΟ -Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων -Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων -ΕΛΓΑ -ΟΔΙΕ -Αττικό Μετρό Ο έλεγχος εποπτεύεται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις διευθύνσεις διοικητικού στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο. Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Βίζα εργασίας από την Αυστραλία σε Ελληνες ηλικίας 18-30 ετών

Η

διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Αυστραλίας θα υπογραφεί την Τετάρτη 14 Μαΐου, από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία θα μεταβεί την προσεχή Δευτέρα στη Μελβούρνη και τον υπουργό Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον. Η κα. Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αυστραλία, θα έχει επαφές με εκπροσώπους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών, θα επισκεφθεί το κοινοβούλιο της Βικτώριας για επαφές με τον πρόεδρο της Βουλής και της Γερουσίας και θα συναντηθεί και με τους ομογενείς πολιτικούς. Παράλληλα, θα έχει συναντήσεις με το προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας, το προεδρείο του Ελληνο-Αυστραλιανού Εμπορικού Επιμελητηρίου HACCI και θα επισκεφθεί και το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης, όπου μάλιστα αναμένεται να συναντηθεί και με τον πολιτειακό πρωθυπουργό Ντένις Νάπθαϊν.


FREEmoney

8

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Επιχειρήσεις

Τι γυρεύει η ΔΕΗ στην Τουρκία

Μ

ετά την επιτυχή έκδοση του εταιρικού ομολόγου και την άντληση σημαντικής ρευστότητας η διοίκηση της ΔΕΗ προχωρά με ταχείς ρυθμούς το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας με την είσοδο της στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Τουρκίας. Η ΔΕΗ προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη γείτονα χώρα, με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας. Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι με την είσοδό της στην αγορά της Τουρκίας θα αποκτήσει πολλαπλά οφέλη καθώς η Τουρκία είναι μια χώρα με υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμός από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταί χρόνια η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει είχαν μέσο όρο ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 9%.

Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας. Η αγορά ενέργειας στην Τουρκία Με την ιδιωτικοποίηση της Τoroslar Elektrik, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε για το 2013 το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 18

δημόσιων επιχειρήσεων στον τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σημαντικότερες ιδιωτικοποίησεις από τις 18 συνολικά που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας στην Τουρκία, την Τoroslar Elektrik και την AYEDAŞ, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι 3 δισ. δολαρίων από την εταιρεία Enerjisa. Έτσι, η Enerjisa, η οποία ανήκει στον τ/όμιλο Sabancı και τον γερμανικό κολοσσό ενέργειας

E.ON. έγινε μία απο τις σημαντικότερες εταιρείες της χώρας στον τομέα αυτό. Στην τουρκική αγορά ηλεκτρισμού των 76εκατ. κατοίκων δραστηριοποιούνται μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι ιταλικοί Eni, Edison και Enel, οι γερμανικοί RWE, EnBW, STEAG και Ε.On, οι γαλλικοί EDF και Gaz de France, οι ρωσικοί Gazprom και Lukoil, οι αμερικανικοί AES, GE και SCE Mission, ο αυστριακός Verbound, οι ισπανικοί Iberdrola και Endesa, ο βρετανικός Interna-tional Power και ο βελγικός Suez-Tractabell. Στην τουρκική αγορά, όμως, δραστηριοποιούνται και ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Η ΜΕΤΚΑ (του Ομίλου Μυτιληναίου) έχει ιδρύσει στην Κωνσταντινούπολη θυγατρική, μέσω της οποίας διαχειρίζεται τις κατασκευές μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για λογαριασμό της Borasco στη Σαμψούντα και της RWE - Τurcas στο Ντενισλί.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα και οι στόχοι των αγοραστών του στρατηγικού πακέτου μετοχών (10%) της κρατικής εταιρίας ύδρευσης, το οποίο μεταβιβάσθηκε την Τετάρτη μέσω ΧΑ

Γιατί ο Πόλσον πήρε το 10% της ΕΥΔΑΠ Ε

πιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη και υπεραξίες, η λειτουργούν ως προπομποί επιχειρηματικών συμφερόντων που θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΕΥΔΑΠ όταν κινηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της; Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα και οι στόχοι των αγοραστών του στρατηγικού πακέτου μετοχών (10%) της κρατικής εταιρίας ύδρευσης, το οποίο μεταβιβάσθηκε την Τετάρτη μέσω ΧΑ. Το βέβαια είναι ότι εξασφαλίζουν άμεσα ιδιαίτερα ικανοποιητική μερισματική απόδοση, η οποία και μόνη της θα δικαιολογούσε την επενδυτική τοποθέτηση. Οι αγοραστές του πακέτου - που είναι σύμφωνα με πληροφορίες η Paulson & Co

του γνωστού Αμερικανού επενδυτή Τζον Πόλσον και το fund Baupost - θα εισπράξουν σε λίγες εβδομάδες ανά μετοχή μέρισμα 0,36 ευρώ (0,324 ευρώ φορολογημένο) συν 0,02 ευρώ ανά μετοχή από διανομή αποθεματικών - συνολικά 0,344 ευρώ ανά μετοχή καθαρά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί για τους νέους μεγαλομετόχους της ΕΥΔΑΠ σε μερισματική απόδοση 4,24% επί της τιμής κτήσεως. Επισημαίνεται ότι το στρατηγικό πακέτο αποκτήθηκε στα 8,10 ευρώ ανά μετοχή (13% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή), με συνολικό τίμημα 86,3 εκατ. ευρώ. Πωλήτρια ήταν η Τρ. Πειραιώς, στην οποία είχε περιέλθει με την απορρόφηση της ATEbank.

Η απόφαση για το ύψος του διανεμόμενου μερίσματος και τη διανομή αποθεματικών ελήφθη την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ, με τις ψήφους του ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει 61,33%. Για τους υπόλοιπους μετόχους της ΕΥΔΑΠ το διανεμόμενο συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε καθαρή απόδοση 3,70% από της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. Γεμάτο ταμείο, δάνεια μηδέν Χρηματιστηριακοί παράγοντες εκτιμούν ότι η υψηλή μερισματική απόδοση και η προοπτική σημαντικού κεφαλαιακού κέρδους δεν ήταν τα μοναδικά κίνητρα των αγοραστών.

Η επενδυτική τοποθέτηση τους συναρτάται πιθανότατα με την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και τους σχεδιασμούς διεθνών επιχειρηματικών και επενδυτικών ομίλων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Οι υποψήφιοι αγοραστές του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρίας - όπως και οι Paulson & Co και Baupost που πήραν το 10% - θεωρούν εξαιρετικές τις προοπτικές της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Αντώνης Βαρθολομαίο, η ΕΥΔΑΠ έχει στο ταμείο της «ζεστό χρήμα» 250 εκατ. ευρώ και δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Ε

Πώς οι Ρώσοι έριξαν τον Κόκκαλη

πιμέρους κομμάτι ενός πολυδαίδαλου επιχειρηματικού deal με πολλές πτυχές και προεκτάσεις γίνεται η Intracom Telecom, για την οποία η πρώην μητρική της - η εισηγμένη Intracom Holdings - είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι συμφώνησε να πουλήσει το 49% των μετοχών της σε «επενδυτές του Ντουμπάι». Το deal περιλαμβάνει πλήρη εξαγορά της ελληνικής εταιρίας από το ρωσικό γκρουπ AFK SistemaSitronics, διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της, πώληση know how και μέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων στη σουηδική Ericsson και ένα συμβόλαιο-μαμούθ για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Για τον όμιλο Κόκκαλη η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την αποχώρηση του από τον τηλεπικοινωνιακό τομέα, η οποία θα ολοκληρωθεί με την αναμενόμενη πώληση της Hellas onLine στην Vodafone. Πίσω από τους «επενδυτές του Ντουμπάι» κρύβεται το ρωσικό γκρουπ. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν αυτό το σχήμα για να μπορέσουν να αγοράσουν φθηνότερα το μειοψηφικό πακέτο της Intracom Telecom, χωρίς να τηρήσουν τη συμφωνία που είχαν υπογράψει προ οκταετίας με τη μητρική Intracom και τον Σωκράτη Κόκκαλη. Αποκτώντας το 100% της εταιρίας, θα τη «σπάσουν» σε δύο κομμάτια και θα πουλήσουν το πιο προηγμένο τεχνολογικά στην Ericsson, στην οποία αναθέτουν την ανάπτυξη δικτύου 4G για λογαριασμό της θυγατρικής τους εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Mobile TeleSystems,

αξίας 1 δισ. ευρώ. Στο σουηδικό γκρουπ θα περιέλθουν οι κλάδοι ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και ασυρματικών διατάξεων, που έχουν αναπτύξει δική τους τεχνογνωσία και είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί. Η Ericsson θα αποκτήσει έτσι παραγωγική βάση στην Ελλάδα και θα επιδιώξει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της, αξιοποιώντας το δυναμικό της Intracom Telecom. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες (παραγωγή λογισμικού για τηλεφωνικά κέντρα και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων) θα παραμείνουν στh Sitronics. Η αθέτηση της συμφωνίας και η εμπλοκή Το deal φαίνεται επωφελές για την εισηγμένη Intracom Holdings,, η οποία μετά από πολλές προστριβές με τους Ρώσους ιδιοκτήτες του 51% της πρώην θυγατρικής της, κατορθώνει να ρευστοποιήσει μια συμμετοχή που είχε καταστεί μη αποδοτική την τελευταία 10ετία. Για το 49% της Intracom Telecom θα εισπράξει 35 εκατ. ευρώ μετρητά, θα απαλλαγεί από υποχρεώσεις 12 εκατ. ευρώ και θα αποκομίσει επιπλέον οικονομικό όφελος 11 εκατ. ευρώ. Όμως για τον Σωκράτη Κόκκαλη είναι μια «ήττα», που μπορεί να την εκλαμβάνει και ως προσωπική. Ο πολύπειρος «μαίτρ» των επιχειρηματικών συμφωνιών είχε κλείσει προ οκταετίας με το ρωσικό γκρουπ AFK Sistema ένα deal που θεωρήθηκε τότε μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο και την Intracom: Πούλησε στους Ρώσους το

51% της Intracom Telecoms για 120 εκατ. ευρώ και με οψιόν να τους παραχωρήσει αργότερα το υπόλοιπο 49%, έναντι τιμήματος το οποίο υπό όρους και αιρέσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 138 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά ήταν... αστρονομικά για μία εταιρία που είχε πάρει ήδη την κατιούσα. Δεν κατόρθωσε όμως να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιτυχία. Οταν αποφάσισε να παραχωρήσει και το υπόλοιπο 49% ασκώντας την οψιόν, οι Ρώσοι άρχισαν να κωλυσιεργούν. Αν και βάσει της αρχικής συμφωνίας ήταν υποχρεωμένοι να αγοράσουν, έβρισκαν προσχήματα για να μην ολοκληρωθεί το deal. Οταν εκδηλώθηκε πλέον η οικονομική κρίση, ζήτησαν ανοιχτά μεγάλη μείωση του τιμήματος, επικαλούμενοι επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, κάμψη των παραγγελιών, αυξημένες ζημίες της εταιρίας κλπ. Εξάντλησαν τις αντοχές του Μετά από τρία χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, ο Σ. Κόκκαλης και η Intracom άρχισαν να αναζητούν άλλους πιθανούς αγοραστές. Διαπραγματεύθηκαν με Κινέζους και Αραβες. Όμως, κάθε φορά που έφθαναν κοντά σε συμφωνία, εμφανίζονταν η AFK SistemaSitronics για να «υπενθυμίσει» τα εκ της συμφωνίας δικαιώματα της και να αποτρέψει την πώληση. Οι Ρώσοι αποδείχτηκαν σκληροί, επίμονοι και υπομονετικοί. Κωλυσιεργώντας και καταφεύγοντας σε προσχήματα και νομικά τεχνάσματα, διαιώνιζαν την εκκρεμότητα

και δυσχέραιναν τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της Intracom. Προσέφυγαν τελικά στη διεθνή διαιτησία - μια διαδικασία που θα κρατούσε χρόνια. Έφεραν έτσι τον Σωκράτη Κόκκαλη στα όρια της υπομονής και των αντοχών του. «Οι από μηχανής... Άραβες» Τότε εμφανίσθηκε το «επενδυτικό σχήμα από το Ντουμπάι»» προσφέροντας λύση και διέξοδο στον απηυδισμένο ιδρυτή της Intracom. Η οικονομική τους προσφορά δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική σε σχέση με αυτά που προέβλεπε η αθετηθείσα συμφωνία με τους Ρώσους. Έδινε όμως τη δυνατότητα στην Intracom να κλείσει την εκκρεμότητα, να ρευστοποιήσει την μη αποδοτική συμμετοχή της και να αποφύγει νέες νομικές περιπλοκές που θα είχαν και οικονομικό κόστος. Επέτρεπε και στην οικογένεια Κόκκαλη να προχωρήσει στα επόμενα επιχειρηματικά της βήματα, χωρίς να έχει ανοιχτά μέτωπα. Η πραγματική ταυτότητα των αγοραστών αποκαλύφθηκε βέβαια, αλλά ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις του - και δεν είναι από τους ανθρώπους που ταλαντεύονται και υπαναχωρούν. Έκλεισε την εκκρεμότητα όχι με το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, ούτε όπως είχε συμφωνήσει το 2006. Οι καιροί έχουν αλλάξει, παλιοί εταίροι γίνονται επιχειρηματικοί αντίπαλοι. Και ο ίδιος δεν θα μπορούσε να κερδίζει παντού και πάντα.

Επιχειρήσεις

9

Η Eldorado Gold ετοιμάζει επενδύσεις 200 εκατ. δολαρίων

H

Eldorado Gold κατά την επενδυτική της δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επενδύσει φέτος 200 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το διευθύνων σύμβουλο, Paul Wright, το έργο εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού στις Σκουριές στο Δήμο Αριστοτέλη παραμένει μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρίας και κατά το 2014.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης αναλυτών για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο Paul Wright επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της μονάδας κατεργασίας χρυσού. Η Eldorado Gold κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει δαπανήσει συνολικά ποσό 16,3 εκατ. δολάρια. Στο δεύτερο από τα συνολικά τρία projects της εταιρίας, που βρίσκεται στην Ολυμπιάδα, παρήχθησαν συνολικά 6.332 ουγκιές χρυσού που προήλθαν από την επεξεργασία 144,5 χιλιάδων τόνων συμπυκνώματος, ενώ η εταιρία επένδυσε 25,5 εκατ. δολάρια. Στο Στρατώνι, παρήχθησαν 15.936 τόνοι συμπυκνώματος μολύβδου και ψευδάργυρου. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. δολάρια. Όσον αφορά στο έργο εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού στο Πέραμα Έβρου, -το οποίο βρίσκεται υπό αδειοδότηση- ο Wright ανέφερε ότι δεν αναμένεται κινητικότητα, ως προς την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, εωσότου ολοκληρωθούν οι αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές.


FREEmoney

10

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Personal Finance

Νέες τροπολογίες στο ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Στο Δημόσιο 200 εκατ. από την λίστα εμβασμάτων

Π

ερισσότερα από 175 εκατ. ευρώ, είναι τα φορολογικά που μπει στα δημόσια ταμεία από τους ελέγχους στη λίστα εμβασμάτων το τελευταίο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, το στέλεχος του φορολογικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών κ. Μαυρίδου, είπε ότι το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου επέλεξε αρχικά 436 υποθέσεις, από σύνολο 24.710 εμβασμάτων συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, που έφυγαν προς το εξωτερικό την περίοδο 2009-2012. Πρόσθεσε όμως ότι έως σήμερα έχουν ελεγχθεί 1.200 περιπτώσεις, οι οποίες έχουν φέρει έσοδα που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτών, η κυρία Μαυρίδου ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα ο οικονομικός εισαγγελέας έχει προωθήσει στις φορολογικές αρχές 80 υποθέσεις, που αφορούν στη λίστα Λαγκάρντ.

Γεμάτος φορολογικές υποχρεώσεις είναι ο Μάιος

Γ

εμάτος φορολογικές υποχρεώσεις είναι ο Μάιος καθώς έχουν συσσωρευτεί πλήθος υποχρεώσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν: 1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις υπάγονται στο διπλογραφικό σύστημα 2. Το Ε9 με τις μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια του 2014 3. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τους επιτηδευματίες κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Είναι η πρώτη φορά που υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις από το 1ο ευρώ και μάλιστα ανά τρίμηνο. 4. Το έντυπο Φ01-010 5. Το έντυπο Φ01-012

Ν

έα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». Σε αυτή περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που, σύμφωνα με το υπουργείο, αφορούν στη τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, στην επιτάχυνση της λειτουργίας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου και στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση του επιχειρείν η τροπολογία προβλέπει: - Η εφάπαξ εισφορά για την απογραφή των υπό ασφάλιση προσώπων στον ΟΑΕΕ δεν θα εισπράττεται κατά την εγγραφή στο Ταμείο, δηλαδή κατά τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης, αλλά θα συνεισπράττεται με τις τρέχουσες εισφορές. - Καταργείται η υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων, να προσκομίζουν βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνη-

της περιουσίας (το οποίο εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ) προκειμένου να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ακινήτου. Σύμφωνα με το υπουργείο, με τις ρυθμίσεις αυτές απλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων, περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι συναλλαγές στην κτηματαγορά. Επίσης, αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της διεθνούς κατάταξης της χώρας μας ως προς την ανταγωνιστικότητα. Όσο αφορά την άρση εμποδίων το ΥΠΑΝΑ αναφέρει τα εξής: - Δίνονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων με εξοπλισμό φιλικό στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα όρια παραγωγικής ικανότητας ή ενεργειακής ισχύος των επιχειρήσεων με βάση τα οποία οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης προσαυξάνονται κατά 30% αν χρησιμοποιείται εξοπλισμός νέας τεχνολογίας, περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον.

Ως περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται η τεχνολογία του εξοπλισμού κατασκευής έτους 2014 και εφεξής. Αντίστοιχα ρυθμίζονται τα κριτήρια σε περίπτωση αντικατάστασης του εξοπλισμού. - Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται σε περιοχές όπου ήδη επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανίας-βιοτεχνίας. - Προβλέπεται, εντός έξι μηνών, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη θέσπιση νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. - Εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων που καταβάλουν οι λατομικές επιχειρήσεις για τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα, με τα αντίστοιχα μισθώματα λατομείων αδρανών υλικών του νομού ή της περιφέρειας. Η ρύθμιση γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης. - Καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα με τις οποί-

ες δινόταν η εξουσία στον υπουργό να υποχρεώνει τους εκμεταλλευτές μεταλλείων να προμηθεύουν με το σύνολο των εξορυσσομένων προϊόντων Ελληνικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες και αντίστοιχα του Υπουργικού Συμβουλίου να υποχρεώνει σε αναγκαστική εκμίσθωση των μεταλλείων από Ελληνικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες. Για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο - Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ίδρυσης και συμμετοχής στα υποκεφάλαια του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, στο οποίο και θα ενσωματωθούν, με στόχο την επίσπευση της λειτουργίας του για τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά. Τα υποκεφάλαια θα διέπονται από τους ίδιους όρους διαχείρισης και λειτουργίας που ισχύουν για το Ταμείο. Προβλέπεται επίσης ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) του Ελληνικού Δημοσίου για επένδυση ή χρηματοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγμένα επίπτωση σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ποιες εισφορές μειώνονται ή καταργούνται από την 1η Ιουλίου Α ρχίζει από την 1η Ιουλίου η κλιμακωτή μείωση και η σταδιακή κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών που επιβάρυναν το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται ποιές εισφορές και πόσο μειώνονται και ποιές καταργούνται στο πρώτο βήμα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων. Καταργούνται από την 1η Ιουλίου : 1. Η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ). 2. Η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Με την κατάργηση των εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου ποσού επιδομάτων. Μειώνονται από την 1η Ιουλίου: 1. Η εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών μειώνεται από 0,81% σε 0,46% (περιλαμβάνει εργοδοτική εισφορά 0,24% στον Ειδικό Λογαριασμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και 0,12% στον Ειδικό Κοινό Λογαριασμό Ανεργίας 0,12%, καθώς και εισφορά εργαζομένου

0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας) . 2. Η εργοδοτική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας μειώνεται από 0,80% σε 0,25%. Οι αλλαγές που έρχονται στον ΦΠΑ. Αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας πρόκειται να βρεθούν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις από το 2015. Η τρόικα θεωρεί απαραίτητη τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ΦΠΑ προκειμένου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα αλλά και να δοθεί μια ώθηση στο επιχειρείν, ειδικά στο μικρομεσαίο, μέσω της απλοποίησης του συστήματος. Για να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την τρόικα να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στη διάρθρωση και τον τρόπο εφαρμογής του φόρου. Η μελέτη για τις αλλαγές πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται να έρθει στη Βουλή τον Νοέμβριο. Οι αλλαγές: ια τη μεταρρύθμιση του συστήματος η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει: -να προχωρήσει στη θέσπιση ενός ορίου τζίρου κάτω από το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε ΦΠΑ. Το όριο αυτό εξετάζεται να είναι έως 10.000 ευρώ

-να δημιουργήσει ειδική ομάδα καταπολέμησης της απάτης και κλοπής ΦΠΑ -να προχωρήσει στην εκκαθάριση του μητρώου των υπόχρεων σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων και καταβολή ΦΠΑ. Προκειμένου δε να αυξηθεί η συμμόρφωση της αγοράς με τον ΦΠΑ και να αυξηθούν οι εισπράξεις. Αν και δεν αναφέρονται στην έκθεση της Κομισιόν, η τρόικα έχει κάνει γνωστές τις θέσεις της για τις αλλαγές στον ΦΠΑ προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να αυξηθούν τα έσοδα. Οι αλλαγές αυτές είναι: -η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά. Πρόκειται για θέμα με μεγάλο πολιτικό κόστος. Αυτό που μπορεί να πέσει ως αντιπρόταση της κυβέρνησης στο τραπέζι είναι η κατάργηση της σχετικής απαλλαγής στα νησιά των Κυκλάδων (π.χ. Μύκονο, Πάρο) και η διατήρησή της στα ακριτικά νησιά (π.χ. Δωδεκάνησα) -η κατάργηση του πολύ χαμηλού συντελεστή 6,5% που επιβάλλεται σε βιβλία, δημόσια θεάματα κλπ -η θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 17% ή 18%. Είναι η πρόταση που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αν και η τρόικα την επιθυμεί ως μια από τις αλλαγές που μπορούν να απλοποιήσουν δραστικά το καθεστώς ΦΠΑ.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Business Finance

Ετσι στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ο

λοένα και σφίγγει ο βρόγχος στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς η βαριά φορολογία, η αναλγησία του κράτους και η έλλειψη χρηματοδότησης και αναπτυξιακών εργαλείων σκιαγραφούν ένα μάλλον ζοφερό σκηνικό. Όπως προκύπτει από έρευνα της ΕΣΕΕ και από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στις αρχές του 2014 για το 70% των ΜμΕ, αποδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση επιμένει στο αναπτυξιακό success story και με την Τράπεζα της Ελλάδος να επιχαίρει για τα αποτελέσματα της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που έχει οδηγήσει τους μισθούς 27% χαμηλότερα, σωρευτικά. Ενώ λοιπόν η «εγχείρηση» επέτυχε, σύμφωνα με την κυβέρνηση και την έκθεση της τρόικας, ο ασθενής που λέγεται μικρομεσαίος επιχειρηματίας «απεβίωσε», καθώς από έρευνα της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι μια στις δυο εταιρίες θα βάλει λουκέτο. Αυτό συνεπάγεται με

αλυσιδωτές αντιδράσεις και θανατηφόρο σπιράλ αποσυμπίεσης το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο να διακοπεί χωρίς βαθιές τομές και πολιτικές παρεμβάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα το κοινωνικό μέρισμα θα γίνει συνθήκη και τα πλεονάσματα θα αναδειχθούν σε αναλγητικά ενώ η κοινωνία και η οικονομία θα βυθίζονται σε κόμμα. Ετσι με την χειμαζόμενη από την κρίση κοινωνία να οδηγείται στα άκρα η κυβέρνηση προσπαθώντας να αποτρέψει την έκρηξη θα σπαταλά τα λεφτά του πλεονάσματος σε αναλγητικές δράσεις θέτοντας την ανάπτυξη σε δεύτερη μοίρα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται «ζεστό χρήμα» για να κινηθούν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώ-

σεις τους και δε στις φορολογικές. Το φαινόμενο έχει επιδεινωθεί σε βαθμό ασφυξίας. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει οφειλές στις οποίες αδυνατεί να ανταπεξέλθει ενώ συνεχίζουν να έχουν πολύ υψηλά χρέη προς όλες τις κατηγορίες «πιστωτών». Ως εκ τούτου, η αναζήτηση φορολογικών εσόδων είναι εκτός πραγματικότητας με το οφειλόμενο χρέος να παραμένει ανείσπρακτο. Το Κράτος βεβαιώνει φόρους και δείχνει θετική εικόνα, μόνο στα νούμερα όμως, γιατί οι φόροι στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπαίνουν στον κρατικό κορβανά. Οι «ράμπο» της εφορίας πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις και «μοιράζουν»

θεόρατα πρόστιμα, τα χρήματα όμως που καταλήγουν στα ταμεία είναι ελάχιστα μπροστά στα χρωστούμενα. Από τους 988 πλήρης φορολογικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μεγάλες επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν μόνο 9 (!) έλεγχοι, ενώ 5 υποθέσεις παπαπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Αξίζει να σημειωθεί, πως από τους 142 φορολογικούς ελέγχους που «τρέχουν» σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου έχουν βεβαιωθεί 16.5 εκ. εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μόλις τα 2.6 εκατ. ευρώ. Οι πολυδιαφημιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και η κυβερνητική πολιτική δεν έχεί επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις, ο δείκτης ρευστότητας και η επενδυτική δραστηριότητα παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά. Πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο έλλειψης ρευστότητας και αποεπένδυσης, που ουσιαστικά αποστερεί από τον ιδιωτικό τομέα την αναπτυξιακή του δυναμική.

«Φτερά» κάνουν οι επιστροφές 800.000 φορολογουμένων Α ντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μην εισπράξουν επιστροφές φόρων βρίσκονται περίπου 800.000 φορολογούμενοι, που αναμένεται να λάβουν φέτος πιστωτικά εκκαθαριστικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προτίθενται να συμψηφίσουν τα ποσά των επιστροφών που δικαιούνται οι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από το νέο φόρο ακινήτων, τον «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), που θα βεβαιωθεί εντός του Ιουνίου. Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών

σκοπεύουν να «κατάσχουν» τις φετινές επιστροφές φόρου εισοδήματος για να εισπράξουν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο ένα μεγάλο μέρος από τα 3,4 δισ. ευρώ του νέου φόρου ακινήτων που θα καταλογίσουν σε εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που προβλέπουν ότι ποσά επιστροφών φόρου κάτω των 1.500 ευρώ, τα οποία δικαιούνται φορολο-

γούμενοι είναι δυνατό πλέον να συμψηφίζονται με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους που έχουν βεβαιωθεί στα ονόματά των συγκεκριμένων φορολογουμένων, αλλά οι προθεσμίες εξόφλησής τους δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει. Στο πλαίσιο αυτό θα συμψηφίσουν τις επιστροφές φόρων εισοδήματος που οφείλουν κανονικά να καταβάλουν εφάπαξ στους φορολογούμενους εντός του καλοκαιριού με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες κανονικά μπορούν να εξοφληθούν σε 6 μηνιαίες δόσεις από τους φορολογούμενους.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, πιστωτικά εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος δικαιούνται να εισπράξουν τις επιστροφές εντός των μηνών Μαΐου, Ιουνίου ή Ιουλίου. Ωστόσο, εντός του Ιουνίου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα εκδώσουν ηλεκτρονικά και θα αναρτήσουν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISNET, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα οποία θα βεβαιώσουν τις οφειλές του νέου αυτού φόρου ακινήτων.

11

Επιμέλεια: Χριστίνα Τζογανάκη

Κατά €100 εκατ. αυξήθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου

Κ

ατά 100 εκατ. ευρώ στα 4,74 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ευρύτερου Δημοσίου προς το κράτος το Μάρτιο, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης. Τον προηγούμενο μήνα τα «φέσια» είχαν διαμορφωθεί στα 4,63 δισ. ευρώ και στα 4,476 δισ. τον Ιανουάριο. Την πρωτιά στα ληξιπρόθεσμα χρέη κρατούν τα ασφαλιστικά ταμεία, με οφειλές 2,92 δισ. ευρώ

έναντι 2,9 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο. Τα χρέη του ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν στα 1,88 δισ. ευρώ. Μείωση κατέγραψαν και οι οφειλές των νοσοκομείων που ανήλθαν σε 885 εκατ. ευρώ, από 887 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο. Οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 461 εκατ. ευρώ. Τα χρέη των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, έναντι 211 εκατ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα μείωσαν τα χρέη τους στα 227 εκατ. ευρώ, από 211 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σημείωσαν αύξηση τον Μάρτιο 2014 σε στα 4,74 δισ. ευρώ, έναντι 4,63 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο. Με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 459 εκατ. ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε 5,2 δισ. ευρώ.


FREEmoney

12

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Αγορές ΑΝΟΔΙΚΕΣ/ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 34/92 ΤΖΙΡΟΣ/ΠΑΚΕΤΑ: 115 ΕΚΑΤ./17,6 ΕΚΑΤ.

Ποιες εισηγμένες θα διανείμουν μέρισμα για το 2013

Δ

ύσκολοι καιροί για τους μετόχους τα τελευταία χρόνια καθώς λόγο της κρίσης και της πτώσης των μεγεθών τους οι περισσότερες εισηγμένες δεν προχώρησαν σε διανομή μερίσματος. Τώρα με τις εταιρίες να διαβλέπουν το μέλλον με κάποια ψήγματα αισιοδοξίας κάποιες από αυτές προχωρούν στη διανομή μερίσματος στην προσπάθεια τους να τονώσουν το επενδυτικό κοινό αλλά και να προσελκύσουν τον ενδιαφέρον επενδυτικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Συνολικά 16 εισηγμένες έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε διαμονή μερίσματος ή επιστροφή κεφαλαίου για την χρήση του 2013. Όσον αφορά τον ΟΠΑΠ και τον ΟΛΠ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το τελικό ύψος. Σύμφωνα με την λίστα που επεξεργάστηκε η Merit ΑΧΕΠΕΥ οι αιρίες που θα επιστρέψουν κεφάλαια στους μετόχους τους είναι οι εξής:

Εταιρία

Τιμή

Τύπος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ

ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ Αποκοπής

Έναρξη

FTSE: Ισχυρή στήριξη στις 380 μονάδες

Σ

0,92 ευρώ

13/02/14

14/02/14

25/02/14

Κανάκης

0,08 ευρώ

07/02/14

10/02/14

18/02/14

Σαράντης

0,30 ευρώ

16/01/14

17/01/14

24/01/14

Mermeren Kombinat A.D. Pripler

0,47 ευρώ

26/0214

27/02/14

07/03/14

Aegean Airlines

1 ευρώ

Τράπεζα Ελλάδος

0,50 ευρώ

Μύλοι Κεπενού

Μέρισμα

FTSE -20

26/06/14

27/06/14

07/07/14

Μέρισμα

04/03/14

05/03/14

13/03/14

0,16 ευρώ

Μέρισμα

23/05/14

26/05/14

03/06/14

Eurobank Properties

0,18 ευρώ

Μέρισμα

07/01/14

08/01/14

06/02/14

Πλαστικά Θράκης

0,06 ευρώ

Μέρισμα

25/04/14

28/04/14

07/05/14

ΕΥΔΑΠ

0,38 ευρώ

Μέρισμα

02/05/14

05/0514

13/05/14

ΕΚΤΕΡ

1,34 ευρώ

Trastor

0,09 ευρώ

Μέρισμα

24/04/14

25/04/14

05/05/14

ΟΠΑΠ

Πρόταση για 0,25 ευρώ

Μέρισμα

26/05/14

27/05/14

04/06/14

Alpha Trust

0,80 NET

Μέρισμα

28/04/14

29/04/14

08/05/14

ΟΛΠ

Πρόταση για 0,12 ευρώ

Μέρισμα

16/07/14

17/07/14

25/07/14

ΓΔ: Ισχυρή αντίσταση στις 1260 μονάδες

Σ

ε μακροχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ΓΔ κινήθηκε καθοδικά. Δοκίμασε την ισχυρή βάση στήριξης των 1170 μονάδων και αντέδρασε ανοδικά. Η αντίδραση αυτή ολοκληρώθηκε στις 1260 μονάδες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται έντονη μεταβλητότητα με τον ΓΔ να δοκιμάζει αντιστάσεις και στηρίξεις. Στήριξη στις 1180 και 1170 μονάδες, αντίσταση στις 1260 μονάδες. Σημείο κλειδί για την πορεία του ΓΔ το 2014 είναι οι 1190 μονάδες. Αν διατηρήσει αυτά τα επίπεδα, τότε μέσα στο χρόνο θα κινηθεί προς τις 1390 μονάδες.

ε μακροχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Την προηγούμενη εβδομάδα ο FTSE κινήθηκε καθοδικά. Δοκίμασε την ισχυρή βάση στήριξης των 380 μονάδων και αντέδρασε ανοδικά. Η αντίδραση αυτή ολοκληρώθηκε στις 407 μονάδες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται έντονη μεταβλητότητα με τον FTSE να δοκιμάζει αντιστάσεις και στηρίξεις. Στήριξη στις 380 μονάδες, αντίσταση στις 407 μονάδες. Σημείο κλειδί για την πορεία του FTSEτο 2014 είναι οι 390 μονάδες. Αν διατηρήσει αυτά τα επίπεδα, τότε μέσα στο χρόνο θα κινηθεί προς τις 475 μονάδες.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

TOP ΠΑΡΝ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

BOTTOM 0,138

26,61%

ΚΟΥΑΛ

0,482

-71,98%

ΝΑΥΤ

0,255

75,87%

0,08

-46,67%

ΝΑΚΑΣ

1,14

55,17%

ΚΜΟΛ

1,58

21,54%

ΠΗΓΑΣ

ΙΛΥΔΑ

0,725

20,83%

ΝΑΥΤ

0,255

-31,64%

ΚΜΟΛ

1,58

39,85%

0,26

-27,78%

ΜΠΟΚΑ

0,064

36,92%

ΑΚΡΙΤ

0,138

20,00%

ΣΙΔΜΑ

ΚΟΜΠ

0,043

19,44%

ΠΕΡΣ

0,26

-21,21%

ΒΟΣΥΣ

1,23

36,36%

0,201

-19,60%

ΚΥΡΙΟ

0,74

35,44%

ΦΙΕΡ

0,278

17,80%

ΔΟΥΡΟ

ΚΥΡΙΟ

0,74

17,09%

ΤΗΛΕΤ

0,14

-16,67%

ΜΟΤΟ

0,369

34,78%

0,117

-16,43%

ΜΕΝΤΙ

0,328

32,52%

ΓΤΕ

10,52

16,89%

ΞΥΛΚ

ΕΦΤΖΙ

0,843

16,12%

ΕΥΡΟΜ

0,3

-14,29%

ΙΝΤΕΚ

0,73

29,74%

0,106

-13,82%

ΓΕΔ

0,028

29,63%

ΠΑΣΑΛ

0,185

14,91%

ΠΡΔ

ΒΑΡΝΗ

0,206

14,44%

ΒΟΣΥΣ

1,23

-12,14%

ΛΙΒΑΝ

0,222

29,29%

0,159

-11,67%

ΕΦΤΖΙ

0,843

28,51%

ΕΛΓΕΚ

0,399

13,35%

ΑΝΕΠΟ

ΧΚΡΑΝ

0,251

11,56%

ΒΙΟΚΑ

0,59

-11,28%

ΠΑΠ

0,497

28,18%

0,025

-10,71%

ΞΥΛΚ

0,117

27,86%

0,077

27,40%

ΔΟΜΙΚ

0,38

11,44%

ΑΤΤΙΚ

ΦΡΛΚ

5,51

10,64%

ΝΤΟΠΛΕΡ

1,08

-10,00%

ΕΛΙΧΘ

ΟΛΠ

18,59

10,59%

ΕΛΙΝ

0,871

-9,93%

ΠΗΓΑΣ

0,08

26,67%

0,497

-9,64%

ΠΑΡΝ

0,138

18,35%

0,222

-7,11%

ΚΟΥΑΛ

0,482

15,70%

ΧΑΙΔΕ

0,737

10,00%

ΠΑΠ

ΛΟΓΟΣ

0,445

9,88%

ΛΙΒΑΝ


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Αγορές ΓΔ: 1.230,20 -2,42% ↓

FTSE : 396,03 -2,26% ↓

FTSEM: 1.223,46 -1,34% ↓

Αγνοεί το πολιτικό ρίσκο το Χ.Α. Α

γνοώντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό και το αρνητικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (ελέω Ουκρανίας), η ελληνική αγορά αυτονομήθηκε καταγράφοντας σημαντικά κέρδη, δείχνοντας να ποντάρει στο θετικό σενάριο. Το χρηματιστήριο βρίσκει πάτημα στα καλά νέα από το μέτωπο της οικονομίας και τις θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ξένοι παίρνοντας μέρος στις ΑΜΚ των τραπεζών και στις εκδόσεις των εταιρικών ομολόγων. Καταλύτης για το κλίμα ήταν και η σύσταση overweight διατηρεί η JP Morgan για το ελληνικό χρηματιστήριο, δηλώντας «πολύ ικανοποιημένη» τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την έξοδο της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στην έκθεσή του ο διεθνής οίκος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα,

προτρέποντας τους επενδυτές να τοποθετηθούν στη χώρα, ενώ μεταξύ άλλων εκφράζει την προτίμησή της στον τραπεζικό τομέα, τοποθετώντας την Τράπεζα Πειραιώς στην λίστα των 10 κορυφαίων στρατηγικών επιλογών της. Όπως αναφέρει, μετά τον κύκλο συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο, αναμένονται υπεραποδόσεις σε μεσοπρόθεσμη βάση, τη στιγμή που και η κυβέρνηση, που είναι μεγαλομέτοχος του κλάδου, επιθυμεί κερδοφόρες τράπεζες. Η αγορά προς το παρόν δείχνει να πιστεύει στο θετικό σενάριο (αποφυγή των εθνικών εκλογών και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων). Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ –παρά τις απειλές για αποχώρηση από την κυβέρνηση- όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση δε θέλουν την διενέργεια εκλογών και υψώνουν τις «κορώνες» λόγω προεκλογικής περιόδου. Τον τόνο στην μεσοπρόθεσμη τάση

της αγοράς θα δώσουν και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων που ξεκινούν από αύριο με ΟΤΕ και Frigoglass. Στις 1.231,25 μονάδες με κέρδη +1,33% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα . του Χ.Α. με τζίρο 131,8 εκατ. ευρώ. Στις τραπεζικές μετοχές η Πειραιώς έκλεισε αμετάβλητη στα 1,75 ευρώ. Πτώση -0,29% η Alpha, -3,2% η Εθνική. Κέρδη +6,67% η Eurobank στα 0,384 ευρώ μετά το χθεσινό «άδειασμα» με πτώση -19,1%. Καλή εικόνα στο warrant της Πειραιώς που έκλεισε στο +3,88% στα 1,07 ευρώ με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια. Στο +1,81% το warrant της Alpha Bank. Πτώση -5,39% και στο warrant της Εθνικής στα 0,86 ευρώ με όγκο 1,27 εκατ. τεμάχια. Ξεχώρισαν η ΔΕΗ +5,58%, ο Ελλάκτωρ +3,2%, η MIG +7,19%, η Motor Oil +5,4%, ο Μυτιληναίος +3,86%, ο ΟΠΑΠ +2,43% και ο ΟΤΕ +1,25%.

Market Maker

ΕΤΕ: Σε μακροχρόνιο, μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική .Η μετοχή την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε έντονα καθοδικά. Επειδή η μετοχή βρίσκεται σε υπερπουλημένες ζώνες αναμένεται ανοδική αντίδραση .Η αντίδραση αυτή έχει ως πρώτο στόχο τα 3,38 ευρώ .Η μετοχή έχει βάση στήριξης στα 2,90 ευρώ και αντίσταση στα 3,38 ευρώ.

τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Η μετοχή την προηγούμενη εβδομάδα αρχικά κινήθηκε καθοδικά. Στη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά. Η αντίδραση ολοκληρώθηκε στα 1,78 ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται έντονη μεταβλητότητα με την μετοχή να δοκιμάζει αντιστάσεις και στηρίξεις .Η μετοχή έχει διαμορφώσει στήριξη στα 1,68 ευρώ και αντίσταση ΑΛΦΑ: Σε μακροχρόνιο ορίζοντα στα 1,81 ευρώ. η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ΕΥΔΑΠ:. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα καθοδική. Η μετοχή την προηγούμενη η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο εβδομάδα αρχικά κινήθηκε καθοδικά. και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είΣτη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά. Η ναι καθοδική. Τις τελευταίες ημέρες η αντίδραση ολοκληρώθηκε στα 0,701 μετοχή αναζητεί σημεία ισορροπίας . ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμέ- Στήριξη στα 8.85 ευρώ, αντίσταση στα νεται έντονη μεταβλητότητα με την 9,03 ευρώ. μετοχή να δοκιμάζει αντιστάσεις και στηρίξεις .Η μετοχή έχει διαμορφώσει ΜΥΤΙΛ: Σε μακροχρόνιο ορίζοντα στήριξη στα 0,66 ευρώ και αντίσταση η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο στα 0,7 01 ευρώ. και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική .Η μετοχή την προηγούμενη ΠΕΙΡ: Σε μακροχρόνιο ορίζοντα η εβδομάδα δοκίμασε την στήριξη των

13

6,20 ευρώ. Στήριξη στα 6,20 ευρώ, αντίσταση στα 6,83 ευρώ. ΟΠΑΠ :Σε μακροχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Εντοπίζεται ισχυρή μακροχρόνια στήριξη στην περιοχή των 9,70 ευρώ. Στήριξη στα 10 κα 9,70 ευρώ, αντίσταση στα 10,70 ευρώ. ΔΕΗ: Σε μακροχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Εντοπίζεται ισχυρή μακροχρόνια στήριξη στην περιοχή των 10,15 ευρώ. Στήριξη στα 10,15 κα 11,65 ευρώ. ΟΤΕ: Σε μακροχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι ανοδική. Σε μεσοχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα η τάση είναι καθοδική. Τις τελευταίες ημέρες η μετοχή αναζητεί σημεία ισορροπίας. Η μετοχή έχει βάση στήριξης στα 10,15 ευρώ και αντίσταση στα 11,63 ευρώ.

Market News

Αντίθετος ο ΣΜΕΧΑ στην τροπολογία για το φόρο υπεραξίας

Τ

ην έντονη αντίθεση του εκφράζει ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία αλλάζει στην πράξη το όριο απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας όσων επενδυτών κατέχουν χρηματοοικονομικά μέσα που αντιστοιχούν στο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μία τροπολογία η οποία έρχεται λίγες μέρες μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον ορισμό των επενδυτών ως επιτηδευματιών και δημιουργεί για μια ακόμη φορά αιφνιδιασμό και σύγχυση στην αγορά. Ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει μεταξύ των άλλων τα εξής: - Δεν είναι αληθές το «επιχείρημα» των συντακτών της τροπολογίας, ότι χωρίς να τίθεται όριο στο ύψος της συμμετοχής του 0,5% δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογούμενων αλλά και βάση για καταστρατηγήσεις και τεχνητές κατασκευές φόρο-αποφυγής οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές της φορολογικής ισότητας, δικαιοσύνης και αναλογικότητας.

Αν και είναι ασαφές από τη διατύπωση, προκύπτει πως ο φόρος υπεραξίας θα επιβαρύνει τους μετόχους ποσοστού 0,5% μιας εισηγμένης εταιρείας με αξία αυτού του ποσοστού κάτω των 100.000 ευρώ, δημιουργώντας νέα ανισότητα στη φορολογική αντιμετώπιση των επενδυτών. Η αλλαγή του ορίου και η de facto τοποθέτησή του στις 100.000 ευρώ αξία χαρτοφυλακίου, θα πλήξει κυρίως τους μικρούς και μεσαίους επενδυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να οδηγήσει σε σαφές ταμειακό αποτέλεσμα. - Σε καμιά χώρα δεν υπάρχουν διπλοί φόροι (εδώ στη χώρα μας τριπλοί φόροι):α) συναλλαγών, β) υπεραξίας γ) επιτηδευματία. - Η υπερφορολόγηση στη μοναδική μέχρι στιγμής πραγματική πύλη εισόδου κεφαλαίων στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, την εισαγωγή αντικινήτρων για επενδύσεις και την ενδεχόμενη διαρροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Η κατάσταση στην Ουκρανία βρίσκεται ένα βήμα πριν τον εμφύλιο πόλεμο καθώς μαίνονται οι αιματηρές μάχες μεταξύ των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού και των φιλορώσων αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας.


FREEmoney

14

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Διεθνή

«Καίγονται» οι «ταύροι» του ουκρανικού χρέους

JP Morgan: «Άφησε άφραγκους» όλους τους ξένους αξιωματούχους

Ο

ργισμένες αντιδράσεις και καταγγελίες εις βάρος της στις αρμόδιες αρχές πυροδότησε η JP Morgan Chase, στην προσπάθειά της να αποφύγει πρόστιμα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος. Χωρίς καμία προειδοποίηση ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός έκλεισε τους λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες νυν και τέως αξιωματούχων ξένων κυβερνήσεων, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά και αδικαιολόγητα με «άδειες τσέπες». Το θέμα έγινε γνωστό καθώς ο τέως υπουργός Οικονομικών της Κολομβίας, Χοσέ Αντόνιο Οκάμπο, υπέβαλλε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Ο επιφανής οικονομολόγος, ο οποίος είχε προταθεί και για πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατηγόρησε τη JP Morgan για μεροληψία, καθώς η πολιτική της αυτή εφαρμόστηκε μόνο για μη-Αμερικανούς. «Η Παρασκευή ήταν κόλαση για εμένα. Όλα μου τα χρήματα είχαν παγώσει. Αντιμετωπίζομαι σαν ποινικός εγκληματίας» δήλωσε στους Financial Times. Λουκέτο στους λογαριασμούς της Chase Τότε μόνο η JP Morgan γνωστοποίησε ότι κλείνει όλους τους λογαριασμούς της Chase και παύει τις πιστωτικές κάρτες όλων των νυν και τέως αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων, λόγω «αυξημένου κόστους συμμόρφωσης». Οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλουν τους λογαριασμούς τέτοιων «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων» σε πρόσθετους ελέγχους. Το κλείσιμο επηρεάζει 3.500 λογαριασμούς. Τα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού περί ξεπλύματος χρήματος έχουν αυξηθεί δραματικά και η JP Morgan έχει πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για μία σειρά τέτοιων το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα προχωρά σε μία διαδικασία απλούστευσης, παύοντας υψηλού κινδύνου επιχειρηματικές γραμμές και πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών. Γιατί οι διπλωμάτες διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στη Νέα Υόρκη Οι διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη συνήθως διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες στη JP Morgan λόγω πρακτικότητας: έχει υποκατάστημα ακριβώς απέναντι από τον ΟΗΕ. Για πολλά χρόνια οι ξένοι αξιωματούχοι δυσκολεύονταν να αποκτήσουν λογαριασμούς στις ΗΠΑ. Μία εναλλακτική λύση στις απρόθυμες αμερικανικές τράπεζες αποτέλεσε η HSBC, η βρετανική τράπεζα που έχει διεθνή προσανατολισμό. Όμως η κίνηση της JP Morgan ήταν πολύ πιο «δρακόντεια» απ’ ότι ανάλογες από ανταγωνιστές της, όπως η Citigroup. Ο προαναφερθείς Χοσέ Αντόνιο Οκάμπο, πελάτης της JP Morgan για πάνω από 10 χρόνια και μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, κατήγγειλε με επιστολή του στην Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Προστασίας Καταναλωτών της χώρας, ότι έγινε θύμα διάκρισης. Με την επιστολή του ζήτησε «όχι μόνο να ανακληθεί η απόφαση της JP Morgan όσο αφορά τους λογαριασμούς μου και αυτούς μελών της οικογένειάς μου, αλλά και να απαγορευθεί ρητά σε όλες τις αμερικανικές τράπεζες να προβαίνουν σε τέτοιες μεροληπτικές και αυθαίρετες πρακτικές».

Οι αιματηρές εσωτερικές συγκρούσεις απειλούν να ματαιώσουν τη διεθνή οικονομική στήριξη της χώρας

Σ

ε άτακτη φυγή τρέπονται οι επενδυτές ομολόγων που «τσίμπησαν στον πειρασμό» της Ουκρανίας υπό την προοπτική μίας διεθνούς οικονομικής διάσωσης, καθώς οι αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές απειλούν να συντρίψουν τις προσπάθειες να στηριχθεί η χώρα. Η JP Morgan Chase, η οποία νωρίτερα φέτος συμβούλευε τους πελάτες της να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε ουκρανικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι ένας εμφύλιος πόλεμος ήταν «ακραίο σενάριο», τώρα προειδοποιεί για τον κίνδυνο «τεράστιας» οικονομικής καταστροφής, καθώς η εδαφική ακεραιότητα της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας θρυμματίζεται. Η Barclays εφιστά την προσοχή σε οτιδήποτε πέραν των πιο βραχυπρόθε-

σμης ωρίμανσης τίτλους του ουκρανικού χρέους και η Capital Economics αναμένει ακόμα μεγαλύτερο ξεπούλημα. Η απόδοση των ομολόγων αναφοράς σε ευρώ της Ουκρανίας έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2% τον τελευταίο μήνα, οδεύοντας προς το ρεκόρ 11,4% όπου είχε εκτοξευθεί στις 19 Φεβρουαρίου, παρότι την προηγούμενη εβδομάδα το ΔΝΤ ενέκρινε «γραμμή ζωής» 17 δισ. δολαρίων προς τη χώρα για να αποφευχθεί άμεση χρεοκοπία.

Με τα θύματα των εσωτερικών εχθροπραξιών να αυξάνονται δραματικά τις τελευταίες ημέρες, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στο οποίο το οικονομικό σκέλος της κατάστασης είναι η μικρότερη των ανησυχιών. «Οι αγορές πρέπει να αποτιμήσουν παράγοντες που πλέον βρίσκονται πέρα από κάθε έλεγχο» επισήμαινε εχθές σε e-mail του ο επικεφαλής ανάλυσης αναδυόμενων αγορών της Commerzbank στο Λονδίνο, Simon QuijanoEvans.

Πρόγραμμα στήριξης Η απώλεια των περιοχών γύρω από τα Κάρκιβ, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, που συνολικά αποτελούν περίπου το 25% του ΑΕΠ της Ουκρανίας, ίσως αναγκάσει το ΔΝΤ να «επανασχεδιάσει» το πρόγραμμα στήριξης της χώρας. Πριν την τελευταία αυτή κλιμάκωση της βίας στην Ουκρανία, το ΔΝΤ προέβλεπε συρρίκνωση της οικονομίας της κατά 5% φέτος. Πλέον, η πρόβλεψη αυτή προφανώς έχει μεταβληθεί σημαντικά.

Πιθανότητα χρεοκοπίας

Ο

ι κάτοχοι ουκρανικών ομολόγων έχουν 56% πιθανότητες να μην πάρουν τα χρήματά τους πίσω μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις τιμές των CDS (ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι αθέτησης) εχθές, έναντι 43% στις αρχές του έτους. Το ουκρανικό χρέος έχασε 5,3% από την αρχή του έτους έως εχθές, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση στον δείκτη Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (BEMS), ο οποίος εμφάνισε απόδοση 5,8%. Τα αυξανόμενα θύματα απειλούν την προσπάθεια του Κιέβου να ανακτήσει έδαφος από τους φιλορώσους αυτονομιστές πριν τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Μαϊου. Ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά

Ολάντ, είπε εχθές ότι η Ευρώπη θα πιέσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, να αφήσει την Ουκρανία να διεξάγει τις εκλογές της, καθώς εάν ακυρωθούν, «θα ακολουθήσει χάος και κίνδυνος πολέμου». Η Franklin Templeton αγοράζει Η γρίβνια, το ουκρανικό νόμισμα, έχει υποτιμηθεί κατά 32% από την αρχή του έτους, κυμαινόμενο στα 12,125 έναντι του δολαρίου, παρουσιάζοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 170 νομίσματα που παρακολουθεί το Bloomberg. Η απόδοση των αποτιμημένων σε δολάρια ουκρανικών ομολόγων λήξεως τον Απρίλιο του 2023 έχει αυξηθεί κατά 3,15% το τελευταίο 12μηνο, κυμαινόμενη στο 10,69 – 10,72. Ακόμα και ενόσω ο κίνδυνος συγκρούσεων κλιμακωνόταν το πρώτο τρίμηνο, η

Franklin Templeton Investments (της οποίας το τμήμα ομολόγων των 190 δισ. δολαρίων είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής αμοιβαίων κεφαλαίων στο offshore ουκρανικό χρέος), αύξησε τις τοποθετήσεις της σε αυτό κατά 62 εκατ. δολάρια στο εν λόγω διάστημα σε 7,6 δισ. δολάρια. Όπως είχε πει στις 5 Απριλίου αρμόδιο στέλεχος της επενδυτικής, την εταιρία ενθάρρυνε η διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση του Κιέβου. Εχθές τα ουκρανικά ομόλογα (οι τιμές τους, που κινούνται αντιστρόφως ανάλογα των αποδόσεων) και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, αφότου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε σε συνομιλίες, λέγοντας ότι το σύμφωνο της Γενεύης ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο, την Ε.Ε και τις ΗΠΑ δεν έχει αποτύχει.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα για το Τσάμπιονς Λιγκ Μ

ε 3 πανομοιότυπα γκολ από 2 ασίστ του Μπεργκ και μια του Κλωναρίδη, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Τρίπολη νικώντας 3-1 τον Αστέρα και έγινε το φαβορί στην μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή, είναι η πρώτη νίκη των «πρασίνων» στα πλέι οφ και οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στον τερματοφύλακα Καπίνο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, αποσοβώντας «σίγουρα» γκολ. Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 29’, με την καταπληκτική ασίστ του Μπεργκ στον Κλωναρίδη, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να «γράψει» με σουτ του 1-0. Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Παναθηναϊκός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 57΄ με τον Αμπέιντ, πάλι από ασίστ του Μπεργκ. Η αντίδραση του Αστέρα ήταν άμεση, όταν στο 62΄ από το δυνατό σουτ του Ουσέρο έξω από την περιοχή η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ανίκητου μέχρι τότε Καπίνο (1-2). Ο Κλωναρίδης όμως στο 76’, μετά από ατομική προσπάθεια έδωσε έτοιμο γκολ στο Λαγό, ο οποίος σε άδειο τέρμα πέτυχε το 3-1. Στο άλλο ματς της χθεσινής ημέρας, παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα και την βαριά τιμωρία της αφαίρεσης των 3 βαθμών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομήτου (3-0) στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα και παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι για να πάρει αυτός το εισιτήριο που

ην λίστα με τους είκοσι πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσαφιριστές του κόσμου ανακοίνωσε σήμερα το περιοδικό Forbes. Στην κορυφή βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος σύμφωνα με το περιοδικό, το 2013 έβγαλε συνολικά 73 εκατ. δολάρια. Ο Πορτογάλος προσπέρασε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον σε αυτή τη λίστα γιατί αποσύρθηκε τον

15

Τον Άλαν Πουλίδο απέκτησε ο Ολυμπιακός

Ο

ι λεπτομέρειες απομένουν μόνο για να γίνει κι επίσημα παίκτης των Πειραιωτών ο Μεξικανός στράικερ Άλαν Πουλίδο. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τον διεθνή φορ μάλιστα να έχει βάλει ήδη την υπογραφή του σε συμβόλαιο-προσύμφωνο με τους πρωταθλητές πριν από δύο μέρες στη Ρώμη, επιστρέφοντας ξανά στην πατρίδα του.

Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα φαβορί για τον τίτλο στην Ισπανία

Η Αυτή, είναι η πρώτη νίκη των «πρασίνων» στα πλέι οφ και οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στον τερματοφύλακα Καπίνο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, αποσοβώντας «σίγουρα» γκολ οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Το ματς κρίθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι γηπεδούχοι σκόραραν με πέναλτι του Νάτχο (40’) και σουτ του Στοχ (44’). Ο Βούκιτς στο 86’ το άλλο γκολ. Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των πλέι οφ με 7 βαθμούς, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση για τα επεισόδια της Λεωφόρου με τον

ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους», να απειλούνται με αφαίρεση βαθμών. Κάτι που θα αλλάξει εκ νέου την βαθμολογία μετά την αφαίρεση 3 βαθμών του ΠΑΟΚ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες) 1. Παναθηναϊκός... 7 2. Αστέρας Τρ....... 4 3. ΠΑΟΚ.............. 4 4. Ατρόμητος....... 3

Oι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τ

Αθλητικά

προηγούμενο Μάιο, ωστόσο μόνο για τη σύγκριση αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι ο Βρετανός ήταν στην κορυφή με τα κέρδη του να φτάνουν τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο μεγάλος αντίπαλος του Ρονάλντο εντός γηπέδου Λιονέλ Μέσι, ήρθε δεύτερος με κέρδη 65 εκατομμύρια, ενώ τρίτος είναι ο Ζλάτα Ιμπραΐμοβιτς με 34 εκατομμύρια δολάρια για το 2013. Συγκεκριμένα η λίστα: 1. Κριστιάνο Ρονάλντο,

Ρεάλ, 73 εκατ. δολάρια (49 εκ.συμβόλαιο - 24 εκ. χορηγίες) 2. Λιονέλ Μέσι, Μπαρτσελόνα, 65 εκατ. (42 εκ.συμβόλαιο - 23 εκ. χορηγίες) 3. Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Παρί Σεν Ζερμέν, 34 εκατ. (30 εκ. συμβόλαιο - 4 εκ. χορηγίες) 4. Νεϊμάρ, Μπαρτσελόνα, 28 εκατ. (12 εκ. συμβόλαιο -16 εκ. χορηγίες) 5. Ρανταμέλ Φαλκάο, Μονακό, 26 εκατ. (23 εκ. συμβόλαιο - 3 εκ. χορηγίες)

6. Γκάρεθ Μπέιλ, Ρεάλ, 24 εκατ. (15 εκ. συμβόλαιο - 9 εκ. χορηγίες) 7. Γουέιν Ρούνεϊ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 22 εκατ. (18 εκ. συμβόλαιο - 4 εκ. χορηγίες ) 8. Σέρχιο Αγκουέρο, Μάντσεστερ Σίτι, 21 εκατ. (17 εκ. συμβόλαιο - 4 εκατ. χορηγίες) 9. Γιάγια Τουρέ, Μάντσεστερ Σίτι, 21 εκατ. (18 εκατ. συμβόλαιο - 3 εκατ. χορηγίες) 10. Φερνάντο Τόρες, Τσέλσι, 20 εκατ. (17 εκατ. συμβόλαιο- 3 εκατ. χορηγίες)

ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης με την Βαγιαδολίδ (1-1), την έθεσε πλέον εκτός της διεκδίκησης του τίτλου και πλέον ελπίζει σε ένα θαύμα. Έτσι λοιπόν, Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα κρατούν αμφότερες την τύχη στα χέρια τους, με την ομάδα από την Μαδρίτη να είναι το απόλυτο φαβορί, καθώς παίρνοντας 3 βαθμούς στα δυο εναπομείναντα παιχνίδια, στέφεται αυτή πρωταθλήτρια.

Τιμωρία «μαμούθ» από την UEFA στην Μάντσεστερ Σίτι

Ε

τοιμη να εξαντλήσει την σκληρότητά της και να στείλει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι η Uefa, καθώς έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μία πρωτοφανή τιμωρία για την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 60 εκ. ευρώ. Αφορμή για αυτό πρόστιμο «μαμούθ» στάθηκαν, οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των κανόνων του Financial Fair Play, με τους «Πολίτες» να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά σε μεταγραφές και μισθούς. Παράλληλα, η Σίτι θα έχει το δικαίωμα να δηλώσει 21 αντί για 25 ποδοσφαιριστές στο Τσάμπιονς Λιγκ, αφού στην τιμωρία περιλαμβάνεται και περιορισμός του ρόστερ.

Ο Ράιαν Γκιγκς αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μ

ε δάκρυα στα μάτια ο Ράιαν Γκιγκς αποχαιρέτησε το κοινό του «Ολντ Τράφορντ», το οποίο τον αποθέωσε μετά τον αγώνα με της Τρίτης με την Χαλ. Το όνομά του Ουάλού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Γκίγκς την Τρίτη, έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της αγαπημένης του ομάδας, έκανε αλλαγή... τον εαυτό του, φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της και φυσικά αποθεώθηκε.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία

Βήματα για την επιτυχημένη δημιουργία μίας startup επιχείρησης Ε

να από τα αρχικά στάδια στη δημιουργία μίας startup επιχείρησης αποτελεί η υλοποίηση της ιδέας σε πράξη, που γίνεται μέσω καθοδήγησης, ενίσχυσης και δικτύωσης που προσφέρουν οι startup accelarators όπως οι Endeavor Greece, Metavallon και Founder Institute. Επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση και η λήψη χρηματοδότησης μίας startup επιχείρησης μέσω κεφαλαίων που χρηματοδοτούν την ίδρυση, ανάπτυξη των startups, όπως τα Openfund και Start Tech Ventures, καθώς και τα κεφάλαια που προέρχονται από πλατφόρμες crowdfunding όπως οι Groopio (http://www. groopio.com) και Give&Fund

(http://www.giveandfund.com). Παρακάτω αναφέρονται μία σειρά εκδηλώσεων και διαγωνισμών που μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν μία επιχειρηματική ιδέα και να λάβουν χρη-

ματοδότηση: -Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Ennovation 2014 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.ennovation. eu/?lang=EL) - Συμμετοχή μέχρι 10 Μαϊου

-Παγκόσμια εβδομάδα Επιχειρηματικότητας: 1723 Νοεμβρίου 2014 http:// gr.unleashingideas.org/ Η πρωτοβουλία Startup Europe αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από την Αντιπρόεδρο Neelie Kroes, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις web και ICT startups στην Ευρώπη, συνεισφέροντας στην καινοτομία, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, και προωθώντας τους web και ICT επιχειρηματίες που ξεκινούν την επιχείρησή τους στην Ευρώπη, δίνοντας τους την ευκαιρία να ανθίσουν στην Ευρώπη.

Ενδιαφέρον από ΗΠΑ για ελληνικές startups Τ

ην πρόθεσή της να υποστηρίξει νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις κατέστησε σαφή, αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών, που συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας των Η.Π.Α. (U.S. Global Entrepreneurship Program) και είχαν συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότη Μηταράκη. «Συναντήθηκα με μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών -που συγκρότησε η αμερικανική κυβέρνηση-, η οποία αναζητά ευκαιρίες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιασμένοι από τις δυνατότητες των Ελλήνων, την ποιότητα, τις σπουδές των νέων παιδιών και τη διάθεση που έχουν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αναζητούν νέες ιδέες και είναι διατεθειμένοι να τις υποστηρίξουν με τα απαραίτητα κεφάλαια. Γενικότερα, βλέπουμε ότι το κλίμα για τη χώρα συνεχίζει να

θηκε η πρόοδος της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία κινείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και η βελτιστοποίηση της δυνατότητας συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, με εργολαβίες ή υπεργολαβίες, στη διαδικασία κατασκευής αυτού του μεγάλου έργου. Υπενθύμισε, δε, ότι το έργο αυτό θα δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και θα κοστίσει 1,5 δισ. ευρώ.

Ricardo: Το τέλος μιας startup

Ε

Το Moosend κάνει mentoring στις startups του Βελιγραδίου

Τ

ο Moosend (www.moosend.com), η πλατφόρμα Email Marketing που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας και προσφέρεται διεθνώς, πρόκειται να πραγματοποιήσει mentoring sessions στις startups στο Βελιγράδι, ως προσκεκλημένοι της βασιλικής οικογένειας, στο Startup weekend που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 9-11/5/2014 στο Royal Palace του Βελιγραδίου. Περισσότερες πληροφορίες για τους εισηγητές και τη διοργάνωση θα βρείτε εδώ http:// belgrade.startupweekend.org/. Στην παρουσία του εκεί το Moosend πρόκειται να εστιάσει στα οφέλη που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση μέσω του Email Marketing, και να επιδείξει τρόπους ώστε να μπορέσει κάθε startup να αξιοποιήσει τεχνικές email marketing για να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες. Στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του για υποστήριξη των startups, από την αρχή της λειτουργίας του το Moosend προσφέρει 6 μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όλες τις startups, και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή ανάπτυξη μιας Εmail λίστας και τις σωστές πρακτικές του κλάδου.

H AXA στηρίζει το διαγωνισμό «Hello Tomorrow Challenge» για startup

Η

αλλάζει. Η χώρα μας πλέον μπαίνει στον χάρτη των επενδύσεων και βλέπουμε ότι όχι μόνο έρχονται οι επενδυτές, αλλά και ότι υλοποιούνται νέα έργα» ανέφερε ο κ. Μηταράκης μετά τη συνάντηση. Ο υφυπουργός συναντήθηκε στη συνέχεια με το διευθυντή του αγωγού ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) για την Ελλάδα, Rikard Skoufias, και, όπως είπε, συζητή-

ριξε αυλαία σήμερα το Ricardo.gr, όπως είχε ανακοινώσει η μητρική εταιρία αδυνατώντας να ανταποκριθεί στον διαρκώς οξυνώμενο ανταγωνισμό από ελληνικά και ξένα portals αγοραπωλησιών. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μερικών δραστηριοτήτων του ομίλου, ο οποίος διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο από websites ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce) ανά την υφήλιο [στα οποία συγκαταλέγονται τα olx.com, qq.com (Tencent) και Allegro}.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να διευρυνθεί περαιτέρω το OLX, η υφιστάμενη online υπηρεσία με μικρές αγγελίες, και να εστιάσει τις δραστηριότητες του σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Σημειώνεται ότι το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του ricardo.gr, που αριθμεί περισσότερα από 450.000 εγγεγραμμένα μέλη, θα είναι στη διάθεσή των χρηστών μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014 για διευθέτηση οποιωνδήποτε εκκρεμοτήτων ή για ερωτήσεις.

17

ΑΧΑ συμμετέχει στην πρώτη έκδοση του διαγωνισμού «Hello Tomorrow Challenge», μίας διεθνούς διοργάνωσης που λαμβάνει χώρα τους τελευταίους τρεις μήνες για 2.000 προτάσεις προγραμμάτων, από 30 χώρες. Ο διαγωνισμός φέρνει κοντά τις πιο ελπιδοφόρες startup επιχειρήσεις, στους τομείς της τεχνολογίας και της έρευνας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην πρώτη έκδοση του “Hello Tomorrow Challenge”, μιας πρωτοβουλίας που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να στηρίξουμε οικονομικά ευρωπαϊκές start-up επιχειρήσεις αλλά και να δημιουργήσουμε περιοχές συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου μας και δημιουργικών, ευέλικτων εταιρειών» ανέφερε ο FredericTardy, Διευθυντής Marketing και Υπεύθυνος Διανομής του Ομίλου ΑΧΑ. Στον διαγωνισμό υπάρχουν 5 κατηγορίες: η Ενέργεια, η Βιοτεχνολογία/Ιατρική Τεχνολογία, τα «BigData», το ΙΤ Com και η Ρομποτική (hardware) και σε κάθε μία από αυτές έχουν ήδη επιλεγεί 5 ομάδες. Οι 25 ομάδες παρουσίασαν και στήριξαν τις προτάσεις τους μπροστά σε μια επιτροπή από επαγγελματίες και επενδυτές στο Παρίσι, κατά την “Πρώτη Μέρα του Αύριο” που πραγματοποιήθηκε στη Cité des Sciences et de l’Industrie. Συνολικά, ο διαγωνισμός προβλέπει βραβεία αξίας 400.000€ για να υποστηρίξει τους νέους επιχειρηματίες και ο μεγάλος νικητής θα λάβει βραβείο 100.000 €. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http:// www.hello-tomorrow.org/


να πλένει τα χέρια του µετά την χρήση

64% των Ευρωπαίων θεωρούν τα µετρητά να είναι

18

Social Business Η ESET προειδοποιεί για νέο malware

Ο

ι λύσεις της ESET εντόπισαν πρόσφατα μία νέα μορφή κακόβουλου λογισμικού, το Android/Samsapo.A, που επιτίθεται σε συσκευές Android. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το malware εξαπλώνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν τα worm για τις επιθέσεις τους σε υπολογιστές. Στη σύνθετή τους μορφή, τα worm εισβάλλουν σε δίκτυα και προσβάλλουν υπολογιστές, ενώ στην πιο απλή τους μορφή, εξαπλώνονται ως συνημμένα σε email, μέσω αφαιρούμενων μέσων ή μέσω συνδέσμων URL σε email, IM ή μηνύματα του Facebook καθώς και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Bazaar από τη LeasePlan Hellas για το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αρωγή

L

easePlan Hellas, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, υλοποίησε για δεύτερη χρονιά δράση κοινωνικού περιεχομένου με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, σε συνεργασία με το σωματείο κοινωνικής μέριμνας Αρωγή. Πιο συγκριμένα, η LeasePlan Hellas υλοποίησε τη Μεγάλη Δευτέρα φιλανθρωπικό bazaar στα γραφεία της στο Μαρούσι, με κύριο στόχο τη στήριξη του έργου του σωματείου κοινωνικής μέριμνας Αρωγή και την οικονομική του ενίσχυση. Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής αυτής δράσης, η εταιρία προσκάλεσε τους εργαζομένους και τους πελάτες της, να γίνουν οι ίδιοι αρωγοί στο έργο που προσφέρει το σωματείο και να συμβάλλουν στην ενίσχυσή του.

Ατζέντα Νέος μουσικός διαγωνισμός CU ONSTAGE

FREEmoney

ανθυγιεινά, πιο βρώµικα και από ένα χρησιµοποιηµένο χαρτοµάντιλο (80% στην Ελλάδα, Τουρκία και Ουγγαρία)

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

25%

των Ευρωπαίων περισσότερο από το να H Google στο πλευρό τωνσοκάρονται φοιτητικών startups µην πλύνει κανείς τα χέρια του αφού έχει αγγίξει

Ο

λοκληρώθηκε τη Δευτέρα 5 Μαΐου, η «Open Day 2014: Engineer your Future», στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών, από τον EESTEC, τον Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Οργανισμό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με την υποστήριξη της Google. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να καταγραφούν οι δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και (11%) νέοι χρήµατα παρά πριν από το φαγητό πτυχιούχοι στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν στο χώρο Τα µετρητά κατατάχθηκαν τους ευρωπαίους ως των Stratups και νααπό παρουσιαστούν πιο ανθυγιεινά και βρώµικα πολιτικούς από… αυτές στους αρμόδιους και θεσμικούς φορείς, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες απαντήσεις και ενδεδειγμένες λύσεις. Η εκδήλωση, open day, εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

Χερούλια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τις κυλιόµενες σκάλες

Πόµολα πόρτας

Το να µοιράζονται φαγητό

Τα κιόσκια πώλησης εισιτηρίων ή αυτόµατους πωλητές

Το 69%7 5 %των Ελλήνων πιστεύει ότι τα μετρητά είναι βρώμικα λένε ότι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί µε τα ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ µετρητά

Παρόλα αυτά µόνο 1/5 Ευρωπαίων πάντοτε πλένουν τα χέρια τους αφού πιάσουν µετρητά. Είναι πιο πιθανό να πλύνουν τα χέρια τους κάνοντας άλλα πράγµατα, όπως:

Π

αρά την αντίληψη ότι η χρήση μετρητών, χαρτονομισμάτων ή κερμάτων είναι ανθυγιεινή και βρώμικη, μόνο 1 στους 5 πλένουν τα χέρια τους αφού τα κρατήσουν. Αυτό προκύπτει από την έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η MasterCard. Η πανευρωπαϊκή μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 9.000 καταναλωτές από 12 χώρες, τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι η χρήση μετρητών κατατάσσεται ως πιο ανθυγιεινή από τα χερούλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα κοινόχρηστα τρόφιμα, όπως τους ξηρούς καρπούς στα μπαρ, οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να κόψουν την κακή συνήθεια

Αφού αγγίξουν ένα ζώο (47%)

Μετά τη µετακίνησή τους µε Μέσα Μαζικής Μεταφορά (36%)

δεν πλένουν ΠΟΤΕ τους αφού αγγίξουν χρήµατα 27 % τωντα χέριαΕυρωπαίων υπάρχει µεγάλο κενό ανάµεσα στην πεποίθηση ότι µετρητάμας είναι μετά χρήσηςΑλλάβρώμικου χρήμαπλένουμε ταταχέρια και στο να κάνουν κάτι για αυτό τος. Τα 3/4 των βρώµικα Ευρωπαίων την ολοκλήρωση άλλων δραπου ρωτήθηκαν στο πλαίσιο στηριοτήτων, όπως το άγΠιστεύουν ότι τα µετρητά είναι βρώµικα της μελέτης, συμφώνησαν γιγμα ενός ζώου (46%) ή τη Πάντοτε πλένουν τα χέρια τους 61% ότι θα πρέπει να προσέχουν μεταφορά με μέσα μαζικής 57% όταν χρησιμοποιούν μετρη- μεταφοράς (36%). Επιπλέον 51% τά, λόγω των μικροβίων που 11% αποτελέσματα της έρευνας ∆ανία της 84% 22% τόνισαν πως 54%MasterCard μπορεί να περιέχουν. Ωστό11% Ηνωµένο Βασίλειο Πολωνία στους δέκα σο, τα αποτελέσματα έδει45% σχεδόν τέσσερις 19% 74% ξαν ότι είναι πιο74%πιθανό να (37%) Ευρωπαίους ισχυρί14% Τσεχία

Γερµανία

ο CU σε συνεργασία με το Τώρα Κ44 και το Reworks Festival διοργανώνουν το CU ONSTAGE, τον πρώτο μουσικό διαγωνισμό στον οποίο νέοι μουσικοί, μπάντες, solo artists, DJs και DJ crews έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν το line up της συναυλίας τους και να παίξουν δίπλα στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Οι νικητές του CU ONSTAGE θα ανοίξουν με τη μουσική τους τη βραδιά της συναυλίας που θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι, με το ιδανικό για αυτούς line up, επιλέγοντας ανάμεσα από 12 headliners, αλλά και 12 DJs για το after party. Οι συμμετέχοντες εκτός από την επιλογή του line up της συναυλίας θα πρέπει να υποβάλλουν και ένα demo με τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για λογαριασμό της MasterCard, μόνο ένας στους πέντε αγωνίζονται να κόψουν την κακή συνήθεια ζονται ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν τουλάχιστον μια μικρή αλλαγή στην καθημερινή τους ζωή, προκειμένου να είναι πιο υγιεινή, με την πλειοψηφία να δηλώνει ότι θα προτιμούσε να χρησιμοποιεί μία κάρτα ή τη μέθοδο ανέπαφων πληρωμών αντί για μετρητά.

26%

Οι εναλλακτικές λύσεις έναντι των μετρητών 19%

69%

Ο

Μετά το φτέρνισµα (33%)

Γαλλία

68%

35%

Ουγγαρία

37%

Ρουµανία 86%

69% ρωμές με κάρτες (45%) και Κροατίαοι πληρω-

Αθανάσιος Γεραμάνης, Country μήκος της Ευρώπης, των ανθρώπων Manager Ελλάδος, Κύπρου μές που 40% πιστεύουν ότι τα μετρητά είναι 17% με κάρτες ανέπαφης τεχνολογίας 29% & Μάλτας, δήλωσε σχετικά με τα Ισπανία (43%). Το ένα τέταρτο των Ελλήνων βρώμικα και αυτών που πραγματικά Τουρκία κάτι γι ‘αυτό. αποτελέσματα της έρευνας στην (26%) δηλώνει ότι δεν θα ήθελε ταΕλλάδα με- κάνουν Ελλάδα: «Το γεγονός ότι παραπάνω τρητά τους να αγγίζονται από δεκάΣχολιάζοντας την απροθυμία μας από 2/3 Ελλήνων, πιστεύουν ότι τα δες ξένους πριν τα χρησιμοποιήσουν να κόψουμε τη συνήθεια δαπάνης μεμετρητά είναι βρώμικα, είναι ενδει- οι ίδιοι, ενώ και έξι στους 10 (60%) τρητών, η ψυχολόγος Donna Dawson κτικό των δυνατοτήτων που έχει η Έλληνες θα προτιμούσαν να χρησιμο- τόνισε: «Τα χρήματα», με τη μορφή απόανέπαεµάς θα αλλάζαµε χρήση των καρτών στην ελληνική ποιούν μια κάρτα ή τη μέθοδο των χαρτονομισμάτων και κερμάτων τον τρόπο ζωής µαςείναι η μεγαλύτερη μορφή ορατής αγορά. φων πληρωμών, αντί για μετρητά. για να γίνει πιο υγιεινός Είμαι βέβαιος ότι η χρήση καρτών, Μία αρχική έρευνα που διεξάχθηοικονομικής δύναμης και ατομικής καθώς και ανέπαφων πληρωμών, θα κε από τη MasterCard και το Πανεπι- επιτυχίας που φέρει ο άνθρωπος. αυξηθεί σίγουρα στο μέλλον, κα- στήμιο της Οξφόρδης, το 2013, υπο- Είναι δύσκολο, λοιπόν, για τους ανθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες γράμμισε ότι το μέσο χαρτονόμισμα θρώπους να δημιουργήσουν και να θα συνειδητοποιούν, όχι μόνο ότι τα των Ευρωπαϊκών τραπεζών περιείχε διατηρήσουν αρνητικές συσχετίσεις μετρητά είναι βρώμικα, αλλά και είµαστε ότι ανοιχτοί 26.000στηνβακτήρια, γεγονός που θα με τα χρήματα. Ο λόγος για το συχρήση οι κάρτες παρέχουν μια σειρά από να είναι επιβλα- χνά μεγάλο χάσμα στην έρευνα μεανέπαφωνμπορούσε συναλλαγών γιαδυνητικά πιο πλεονεκτήματα που κάνουν την καθηβές για την υγεία μας. Παρόλο που, ταξύ του τι λέμε και τι κάνουμε είναι καθαρή χρήση μερινότητά τους ευκολότερη και πιο οι ερωτηθέντες σε πρόσφατη έρευνα η έλλειψη της «σύνδεσης»: μπορούμε χαρούμενη». του 2014 αναγνώρισαν τους πιθανούς να αναγνωρίσουμε ότι τα χρήματα Πιο συγκεκριμένα, οι πιο δημο- κινδύνους για την υγεία που σχετίζο- συλλέγουν μικρόβια, αλλά δεν συνφιλείς εναλλακτικές λύσεις έναντι νται με τη χρήση μετρητών, υπήρξε δέουμε ασθένειες με τη χρήση των μετρητών, στην Ελλάδα, είναι οι πλη- σημαντικό χάσμα «Λέω- Κάνω», κατά χρημάτων. ÌåëÝôç ðïõ äéåîÞ÷èç óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 9000 áíèñþðïõò óå 12 åõñùðáúêÝò ðüëåéò

98%

Τ

«Idea(l) Environment» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με σχετικά θεματικά working groups στην ΑΣΟΕ και το ΕΜΠ, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή, αλλά και να συζητηθούν διεξοδικά τα βασικά γραφειοκρατικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά, νομικά, αλλά και τα λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίζει η «φοιτητική επιχειρηματικότητα».

39%


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Τεχνολογία

Κασέτα χωρητικότητας 185TB από τη Sony Η Sony αξιοποίησε μια τεχνική που ονομάζεται «sputter deposition», αναπτύσσοντας ένα μαλακό μαγνητικό υπόστρωμα με ομαλή επιφάνεια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρώματος με μαγνητικά νανοσωματίδια

Α

πό το... χρονοντούλαπο της ιστορίας βγάζει η Sony τις κασέτες, παρουσιάζοντας ένα tape το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει 148GB δεδομένων ανά τετραγωνική ίντσα, με το σύνολο της χωρητικότητάς του να φτάνει τα 185 terabytes. Η Sony αξιοποίησε μια τεχνική που ονομάζεται «sputter deposition», αναπτύσσοντας ένα μαλακό μαγνητικό υπόστρωμα με ομαλή επιφάνεια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρώματος με μαγνητικά νανοσωματίδια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σεδομένα που χωρούν σε 3 Blu-ray να μπορούν να αποθηκευτούν σε. μία τετραγωνική ίντσα χωρητικότητας του νέου μαγνητικού μέσου. Η Sony θεωρείται ότι θα επιδιώξει την εμπορική εκμετάλλευση του νέου υλικού και την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής, ωστόσο δεν είναι γνωστό αν και πότε θα συμβεί κάτι τέτοιο. Στην ανακοίνωσή της η εταιρία επισημαίνει ότι: «Αυτό επέτρεψε στη Sony να αναπτύξει με επιτυχία μαγνητική τεχνολογία που επιτυγχάνει τη μεγαλύτε-

Πρωτιά του Jelly Bean στις εκδόσεις Android

Σ

ταθερά την πρωτιά στις εκδόσεις Android κατέχει το Jelly Bean, όπως προκύπτει από τα στοιχεία Απριλίου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Google. Η έκδοση 4.4 KitKat κέρδισε έδαφος 3,2 μονάδων στο 8,5%, έναντι 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Σχεδόν όλες οι άλλες εκδόσεις έχασαν μερίδιο από την «πίτα» εκτός απο την 4.2. Η συγκεκριμένη έκδοση κέρδισε 0,7 μονάδες και σκαρφάλωσε στο 18,8%, όμως οι υπόλοιπες Jelly Bean εκδόσεις υποχώρησαν. Η 4.3 φθάνει στο 8,5%,

όσο και η 4.1 που όμως παραμένει μακράν η πιό δημοφιλής, όντας εγκατεστημένη στο 33,5% των συσκευών. Συνολικά, οι εκδόσεις Jelly Bean (Android 4.1, 4.2 και 4.3) βρίσκονται στη πλειονότητα των συσκευών με ποσοστό που αγγίζει το 60.8%. Ολες οι παλαιότερες εκδόσεις έχασαν μερίδιο, καθώς οι συσκευές που κυκλοφορούν πλέον στην αγορά έχουν τουλάχιστον Ice Cream Sandwitch (4.0). Η πιο δημοφιλής έκδοση παραμένει αυτή του Android 4.1.x με ποσοστό που αγγίζει το 33.5% ενώ η αμέσως επόμενη είναι η έκδοση Android 4.2.x με ποσοστό 18.8%.

ρη πυκνότητα καταγραφής ανά περιοχή στον κόσμο για μέσα αποθήκευσης με ταινία, τη τάξης των 148 gigabytes ανά τετραγωνική ίντσα. Αυτή η πυκνότητα επιφάνειας αντιστοιχεί σε 74 φορές τη δυνατότητα των σημερινών συμβατικών επικαλυμμένων μέσων μαγνητικής ταινίας, και καθιστούν δυνατή την αποθήκευση πάνω από 185 terabytes δεδομένων ανά κασέτα». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Sony δεν θα διαθέσει άμεσα την νέα τεχνολογία στο καταναλωτικό κοινό.

Login με το Facebook τώρα και ανώνυμα

Τ

η δυνατότητα να εγγράφεται ένας χρήστης σε κάποια εφαρμογή, χωρίς να κοινοποιεί την ταυτότητά του και να μοιράζεται τα προσωπικά του δεδομένα, ανακοίνωσε το Facebook. Πλέον, οι εφαρμογές θα απαγορεύεται να συλλέγουν δεδομένα από χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό. Το Anonymous Login παρουσιάστηκε ως ένας εύκολος τρόπος για να δοκιμάζει κάποιος μια εφαρμογή. Πρόκειται για τη νέα έκδοση του Facebook Login, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι εφαρμογές, καθώς και ένα επανασχεδια-

σμένο App Control Panel, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να δουν και να διαχειριστούν τις εφαρμογές τους. Η επιλογή «login with Facebook» έχει καθιερωθεί στο internet, καθώς παρέχεται από πάρα πολλές ιστοσελίδες και εφαρμογές, απλοποιώντας τις διαδικασίες εγγραφής. Ωστόσο, πολλοί χρήστες έχουν εκφράσει προβληματισμό, για το ότι με αυτόν τον τρόπο διαμοιράζονται προσωπικά δεδομένα τους. Σε πρώτη φάση το «ανώνυμο login» είναι διαθέσιμο σε μικρό αριθμό developers εφαρμογών, ωστόσο μέσα τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί στο ευρύ κοινό.

19

Τέλος στο Ubuntu για Android Πριν σχεδόν 1.5 χρόνο η Canonical είχε παρουσιάσει το σχέδιο της για ένα λειτουργικό σύστημα που θα ήταν κοινό και στα smartphones αλλά και στα desktops, το οποίο ονομαζόταν Ubuntu για Android. Σύμφωνα με το project το Ubuntu για Android θα ήταν ένα mobile ΟS,με το οποίο ο χρήστης θα χρησιμοποιούσε το κινητό και τοποθετώντας το σε μια ειδική υποδοχή θα είχε μπροστά του ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα για υπολογιστή. Η μοίρα όμως τα έφερε έτσι ώστε η Canonical να μην μπορεί να βρει κατασκευάστρια εταιρία για το λειτουργικό της και να μην μπορεί να συγκεντρώσει χρήματα για να προχωρήσει το project της. Η εταιρία με επίσημη ανακοίνωση της δημοσιοποίησε το τέλος του φιλόδοξου σχεδίου της.

Και άγγιγμα μέσω του κινητού με το Fundawear της Durex Εάν οι βιντεοκλήσεις έδωσαν μία οπτικο-ακουστική ανάσα στις σχέσεις από απόσταση, το Fundawear έρχεται να τις απογειώσει, καθιστώντας εφικτή και την αίσθηση της αφής!

Η εφαρμογή που ανέπτυξε η κατασκευάστρια προφυλακτικών Durex δίνει τη δυνατότητα στα ζευγάρια να αγγίζονται μέσω των… smartphones τους. Το Fundawear περιλαμβάνει έναν ειδικό εξοπλισμό από αισθητήρες, οι οποίοι θα τοποθετούνται εντός των εσωρούχων των δύο συντρόφων και θα συνδέονται με το smartphone μέσω ειδικής εφαρμογής (app). Και το κυριότερο: Δεν αργεί, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι!


FREEmoney

20

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Αυτοκίνητο

Ερχεται η «προσιτή» V6 C450 AMG Sport των 372 ίππων Γ

νωρίζοντας τις ανάγκες τις αγοράς η οποία αναζητεί μια πιο προσιτή πολυτέλεια, η Mercedes ετοιμάζεται του χρόνου να ρίξει στη μάχη, τη «μικρή» V6 C450 AMG Sport των 372 ίππων. Ωστόσο, ο CEO της εταιρείας αποκαλύπτει πως σκέφτονται και άλλες εφαρμογές του 2λιτρου turbo μοτέρ της εταιρείας, ίσως σε κάποιο sedan. Με το συγκεκριμένο μοντέλο, η Γερμανική εταιρία συνδυάζοντας την κορυφαία πάντα αισθητική αλλά και την μηχανική υπεροχή, θέλει ρίχνοντας τις τιμές, να προσφέρει στο κοινό, πολυτέλεια και δυναμική, δημιουργώντας στην ουσία μια νέα κατηγορία. Το επιτελείο της Mercedes έχει πιάσει ήδη δουλειά για την C450 AMG Sport, ένα μοντέλο που θα μπει από του χρόνου στην γκάμα της C-Class. Η συγκεκριμένη έκδοση θα τροφοδοτείται από μία αναβαθμισμένη εκδοχή του 3λιτρου V6 twin-turbo κινητήρα, απόδοσης 372 ίππων. Η C450 AMG Sport δεν θα φοράει το πλήρες «κοστούμι» της AMG και θα διατίθεται τόσο σε RWD όσο και σε 4MATIC εκδόσεις, ενώ το πιθανότερο είναι να την δούμε και στις άλλες εκδοχές αμαξώματος όπως coupe, cabrio και station, όπως δηλαδή και την επερχόμενη C63 AMG. Για πρώτη φορά την C63 AMG θα την δούμε τον Οκτώβριο, στην έκθεση Παρισιού. Κάτω από το καπό, θα έχει ένα διπλά υπερτροφοδοτούμενο 4λιτρο V8

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ως μηχανικός, θεωρώ ενδιαφέρουσα λύση την εφαρμογή του ισχυρού 4κύλινδρου μοτέρ σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι compact, ίσως σε κάποιο saloon», ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως ο κινητήρας θα κάνει ελκυστικά τα μοντέλα σε χώρες όπου η φορολόγηση γίνεται βάσει χωρητικότητας κινητήρα. Τέλος, ο κ. Moers δεν απέκλεισε να δούμε και κάποιο AMG μοντέλο με diesel κινητήρα, αλλά συμπλήρωσε με νόημα: «Η υβριδική τεχνολογία είναι κάτι που μπορούμε να αρχίσουμε να κοιτάμε».

κινητήρα, απόδοσης περίπου 490 ίππων, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση δύο 2λιτρων turbo 4κύλινδρων μοτέρ, αυτών που εξοπλίζουν την γκάμα της AMG A-Class. Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει και μια έκδοση «S», με μεγαλύτερη απόδοση, ισχυρότερα φρένα και στιλιστικές πινελιές. Στους κύκλους του αυτοκινήτου, ήδη γίνεται αρκετή κουβέντα και για τον 2λιτρο turbo μοτέρ, με τον CEO της AMG, Tobias Moers, να αποκαλύπτει πως το 4κύλινδρο μοτέρ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μοντέλα εκτός των A45 AMG, CLA45 AMG και GLA45 AMG.

Σήμα κινδύνου θα εκπέμπουν από το 2017 τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη

H Νissan παρουσίασε το πρώτο αυτοκίνητο που καθαρίζεται μόνο του

Θ

έλοντας να πρωτοτυπήσει αλλά και να γλυτώσει αρκετά χρήματα από τους καταναλωτές της το πλύσιμο του αυτοκινήτου, η ερευνητική ομάδα της Νissan, παρουσίασε το πρώτο αυτοκαθαριζόμενο αυτοκίνητο! Οι μηχανικοί της εταιρείας πραγματοποίησαν δοκιμές με μία ειδική νανο-τεχνολογία χρωμάτων,η οποία απωθεί τις σκόνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συγκεντρωθεί στο αυτοκίνητο. Η τεχνολογία έχει δοκιμαστεί στο Nissan Note και όσον αφορά τη τιμή του,όπως ακούγεται θα είναι περίπου στα 500 ευρώ πάνω από τη τελική τιμή του μοντέλου. Η Nissan είναι η πρώτη κατασκευάστρια εταιρία αυτοκινήτων που εφαρμόζει την τεχνολογία Ultra - Ever Dry για αμαξώματα και θα πραγματοποιήσει επίδειξη μέσα στους επόμενους μήνες στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κέντρο της στο Κράνφιλντ του Μπεντφορντσάιρ.

Ε

πειτα από μέτρο το οποίο σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2017, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα έχουν εγκατεστημένο, ειδικό σύστημα e-Call, με το οποίο θα καλούνται αυτόματα οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Πρόκειται για μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος η οποία αποτελείται από ένα πομποδέκτη κινητής τηλεφωνίας που θα εί-

ναι ενσωματωμένος στο όχημα και θα καλεί αυτόματα το κέντρο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια, ενώ παράλληλα θα κοινοποιεί το ακριβές σημείο όπου συνέβη το ατύχημα και θα καταφθάνουν τα σωστικά συνεργεία. Η κλήση γίνεται μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Έκτακτης Ανάγκης και περιέχει δεδομένα σχετικά με το όχημα (τύπος οχήματος, αριθμός πλαισίου, γεωγραφικές συντεταγμένες εντοπισμού της θέσης του οχήματος, κατεύθυνση κίνησης, κα), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-

τεία Πολιτικής Προστασίας. Η ενεργοποίηση θα γίνεται ταυτόχρονα με το άνοιγμα των αερόσακων του οχήματος. Αυτό θα συμβαίνει ακόμη και σε περίπτωση που κανένας από τους επιβάτες δεν θα είναι σε θέση να συνομιλήσει με το κέντρο. Επίσης, η ενεργοποίηση του e-Call θα μπορεί να γίνεται και χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού, προκειμένου να ειδοποιηθεί το κέντρο έκτακτων αναγκών για κάποιο ατύχημα.


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Μετοχές

21

Εβδομαδιαία στατιστικά στοιχεία από 01/5/14 έως 07/05/14

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

ΑΑΑΚ

3,33

0%

ΑΑΑΚ

3,33

0%

ΑΒΑΞ

1,66

-4,60%

ΑΓΚΡΙ

0,16

0%

ΑΕΓΕΚ

0,085

ΑΙΟΛΚ

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

ΕΛΒΕ

0,594

3,66%

0,594

0,567

4,71%

ΕΛΒΙΟ

3,97

0%

ΕΛΓΕΚ

0,327

-3,25%

0,33

0,297

9,76%

1,76

1,65

6,32%

ΕΛΙΝ

1,1

-26,67%

1,1

1,1

14,86%

0,088

0,08

10,81%

ΕΛΙΧΘ

0,085

0%

0,085

0,085

0,949

3,15%

0,92

0,851

7,50%

ΕΛΚΑ

1,78

1,71%

1,78

1,7

4,57%

ΑΚΡΙΤ

0,11

-3,51%

0,113

0,113

ΕΛΛ

15,32

0,46%

15,67

15,2

3,08%

ΑΛΚΑΤ

2,11

-7,05%

2,3

2,3

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

3,88

0,78%

3,92

3,78

3,12%

ΑΛΚΟ

0,338

10,10%

0,347

0,273

24,10%

ΕΛΠΕ

6,4

0,31%

6,71

6,29

6,58%

ΑΛΜΥ

0,387

0,78%

0,4

0,39

2,60%

ΕΛΣΤΡ

0,895

2,17%

0,898

0,88

2,05%

ΑΛΤΕΚ

0,033

10,00%

0,033

0,03

10,00%

ΕΛΤΚ

1,76

-0,56%

1,85

1,66

10,73%

ΑΛΦΑ

0,679

-1,59%

0,701

0,679

2,46%

ΕΛΤΟΝ

1,29

0%

1,32

1,26

4,65%

ΑΛΦΑΤΠ

1,63

0%

1,72

1,61

6,13%

ΕΛΥΦ

0,117

0%

ΑΝΔΡΟ

23,4

0%

ΕΝΒΙ

1,35

0%

ΑΝΕΚ

0,094

0%

ΕΝΤΕΡ

1,5

0%

ΑΝΕΠ

1,43

0%

ΕΠΙΛΚ

0,302

6,34%

0,31

0,284

9,15%

ΑΝΕΠΟ

0,15

0%

ΕΠΣΙΛ

0,56

0%

ΑΡΑΙΓ

7,38

2,79%

7,43

7,18

3,48%

ΕΣΥΜΒ

2,73

0,74%

2,74

2,74

ΑΣΚΟ

0,396

2,33%

0,399

0,383

4,13%

ΕΤΕ

3,05

2,69%

3,24

3

8,08%

ΑΣΤΑΚ

5,8

-0,17%

5,81

5,8

0,17%

ΕΤΕΜ

0,254

-0,78%

0,261

0,254

2,73%

ΑΣΤΗΡ

3,9

0,78%

3,92

3,84

2,07%

ΕΤΕΤΠ

1,03

6,19%

1,07

0,95

12,37%

ΑΤΡΑΣΤ

6,3

5,00%

6,3

6,3

ΕΥΑΠΣ

4,88

-1,21%

5,05

4,88

3,04%

ΑΤΤ

0,149

0,68%

0,157

0,148

6,08%

ΕΥΒΡΚ

0,044

0%

ΑΤΤΙΚ

0,023

15,00%

0,024

0,017

35,00%

ΕΥΔΑΠ

9

4,29%

9,03

8,63

4,63%

ΑΧΟΝ

0,116

0%

ΕΥΠΙΚ

1,48

-1,99%

1,57

1,48

5,96%

ΒΑΡΝΗ

0,18

0%

ΕΥΠΡΟ

8,32

-3,37%

8,85

8,4

5,23%

ΒΙΝΤΑ

3,66

0%

ΕΥΡΟΜ

0,348

16,00%

0,348

0,348

ΒΙΟΚΑ

0,82

3,80%

0,834

0,79

5,57%

ΕΥΡΩΒ

0,42

10,24%

0,437

0,381

12,86%

ΒΙΟΤ

0,186

20,00%

0,179

0,169

6,45%

ΕΦΤΖΙ

1,05

3,96%

1,04

1

3,96%

ΒΙΣ

0,911

0%

ΕΧ

3,2

0%

ΒΟΣΥΣ

1,01

-12,93%

1,1

1,06

3,45%

ΕΧΑΕ

8,44

-1,86%

8,81

8,58

2,67%

ΒΥΤΕ

0,47

-2,08%

0,48

0,47

2,08%

ΗΟΛ

0,598

3,28%

0,588

0,58

1,38%

ΓΑΛΑΞ

0,3

18,58%

0,3

0,3

ΗΡΑΚ

1,41

-7,84%

1,51

1,36

9,80%

ΓΕΒΚΑ

0,41

0%

ΙΑΣΩ

1,44

1,41%

1,51

1,42

6,34%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

3,73

0,81%

3,85

3,7

ΙΑΤΡ

0,9

0,11%

0,9

0,865

3,89%

ΓΤΕ

8,11

-17,24%

9,9

9,9

ΙΚΤΙΝ

1,7

0%

1,71

1,67

2,35%

ΔΑΙΟΣ

2

-8,26%

2,2

1,97

10,55%

ΙΛΥΔΑ

0,787

0%

ΔΑΚΕΤ30

7,88

2,34%

7,88

7,86

0,26%

ΙΝΚΑΤ

1,06

6,43%

1,09

1

9,04%

ΔΕΗ

11,35

4,70%

11,65

10,8

7,84%

ΙΝΛΟΤ

2,1

-2,78%

2,2

2,15

2,31%

ΔΙΟΝ

0,096

-4,00%

0,115

0,095

20,00%

ΙΝΤΕΚ

0,72

-1,37%

0,8

0,8

ΔΙΧΘ

0,05

0%

ΙΝΤΕΤ

0,366

0%

ΔΟΜΙΚ

0,394

1,29%

ΙΝΤΚΑ

0,801

-2,32%

0,839

0,801

3,54%

ΔΟΥΡΟ

0,53

0%

ΙΟΝΑ

7,2

0%

ΔΡΟΜΕ

0,272

1,12%

ΚΑΘΗ

0,46

12,47%

0,44

0,36

19,56%

ΔΡΟΥΚ

1,03

0%

ΚΑΜΠ

0,615

-2,07%

0,64

0,6

6,37%

ΕΒΖ

0,794

5,87%

ΚΑΝΑΚ

1,89

0%

1,89

1,85

2,12%

ΕΒΡΟΦ

0,398

0%

ΔΤΡ

175,15

-1,28%

180,95

177,08

2,18%

ΕΕΕ

17,93

-2,02%

18,57

18,06

2,79%

FTASE

396,03

1,16%

406,97

393,39

3,47%

ΕΚΤΕΡ

0,799

3,90%

0,827

0,77

7,41%

FT40M

1.223,46

0%

ΕΛΒΑ

1,89

-3,08%

1,98

1,9

4,10%

ΚΑΡΕΛ

210,1

0,05%

214,95

210

2,36%

0,1

0,4 0,294 0,792

0,098

0,39 0,261 0,757

2,13%

4,05%

2,57% 12,27% 4,67%


FREEmoney

22

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Μετοχές Εβδομαδιαία στατιστικά στοιχεία από 01/5/14 έως 07/05/14

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

ΚΑΡΤΖ

3,8

-1,30%

3,87

3,71

4,16%

ΝΙΚΑΣ

0,178

0%

ΚΕΚΡ

1,99

2,05%

2

1,93

3,59%

ΝΙΟΥΣ

0,367

-3,17%

ΚΕΠΕΝ

2,29

9,05%

2,29

2,29

ΞΥΛΚ

0,119

0%

0,379

0,36

5,01%

ΚΛΜ

0,668

1,21%

0,67

0,65

ΞΥΛΠ

0,195

0%

ΚΜΟΛ

1,57

0%

ΟΛΘ

25,2

0,80%

25

25

ΚΟΡΔΕ

0,321

9,18%

0,321

0,321

ΟΛΠ

ΚΟΡΡΕΣ

3,22

-0,62%

3,28

3,02

8,02%

ΟΛΥΜΠ

17,6

1,73%

18,05

17,3

3,76%

1,7

4,94%

1,68

1,63

3,09%

ΚΟΥΑΛ

0,605

19,80%

0,582

0,5

16,24%

ΚΟΥΕΣ

5,52

-4,66%

5,55

5,35

3,45%

ΟΠΑΠ

11,6

10,90%

11,8

10,61

10,42%

ΟΠΤΡΟΝ

1,77

0%

ΚΡΕΚΑ

0,206

0%

ΚΡΕΤΑ

0,509

0,59%

0,517

0,48

7,31%

ΟΡΑΟΡΑ

2,29

0%

ΟΤΕ

11,25

4,36%

11,63

10,82

7,51%

ΚΡΗΤΩΝ

1

0%

ΟΤΟΕΛ

9,8

-1,61%

10

9,8

2,01%

ΚΡΙ

1,76

0,57%

ΚΤΗΛΑ

0,369

0%

ΠΑΙΡ

0,32

0%

ΠΑΠ

0,496

3,33%

0,509

0,495

2,92%

ΚΥΡΙΟ

0,675

-26,95%

0,924

0,924

ΚΥΡΜ

2,34

0%

2,4

2,3

ΠΑΡΝ

0,106

6,00%

0,123

0,118

5,00%

ΠΑΣΑΛ

0,239

11,16%

0,239

0,229

4,65%

ΛΑΒΙ

0,14

10,24%

0,139

0,139

ΛΑΜΔΑ

5,87

-2,17%

6,19

5,83

ΠΕΙΡ

1,7

-2,86%

1,78

1,68

4,00%

ΠΕΡΣ

0,297

-4,19%

0,248

0,248

ΛΑΜΨΑ

17,05

0%

17,05

17,05

ΛΑΝΑΚ

0,942

0%

ΠΕΡΦ

2,52

0%

ΠΕΤΡΟ

2,25

0%

2,3

2,23

ΛΕΒΚ

0,249

ΛΙΒΑΝ

0,236

0%

ΠΗΓΑΣ

0,26

-10,34%

0,26

0,26

0%

ΠΛΑΘ

1,25

-0,79%

1,29

1,25

3,17%

ΛΟΓΟΣ

0,418

0%

ΛΟΥΛΗ

2,62

1,95%

2,66

2,34

12,45%

ΠΛΑΙΣ

7,7

2,26%

7,75

7,42

4,38%

ΠΛΑΚΡ

5,47

2,24%

5,47

5,45

0,37%

ΛΥΚ

1,6

6,67%

1,6

1,4

ΜΑΙΚ

0,109

-16,15%

0,117

0,116

13,33%

ΠΡΔ

0,101

3,06%

0,102

0,1

2,04%

0,77%

ΠΡΕΖΤ

6,6

0%

ΜΑΣΟΠ

0,95

0%

ΜΕΒΑ

1,19

-3,25%

1,23

1,19

3,25%

ΠΡΟΦ

0,915

-3,58%

0,938

0,83

11,38%

ΠΣΥΣΤ

0,098

0%

ΜΕΝΤΙ

0,73

19,28%

0,73

0,73

ΜΕΡΚΟ

3,8

-12,64%

4,01

3,75

5,98%

ΣΑΙΚΛ

0,5

-1,38%

0,509

0,475

6,71%

ΣΑΡ

7,9

0,25%

8,24

7,73

3,43%

ΜΕΤΚ

12,5

0%

12,95

12,3

5,20%

ΜΗΧΠ

0,096

0%

ΣΑΡΑΝ

1,1

4,76%

1,1

1,05

4,76%

ΣΑΤΟΚ

0,132

-16,46%

0,163

0,132

19,62%

ΜΙΓ

0,52

-1,89%

0,544

0,518

ΜΙΓΡΕ

1,98

2,59%

2

1,95

3,02%

ΣΕΛΟ

0,12

0%

0,128

0,121

5,83%

2,59%

ΣΕΝΤΡ

0,314

1,29%

0,333

0,308

8,06%

ΜΙΝ

0,603

0%

ΜΙΝΟΑ

1,59

6,00%

1,59

1,52

4,67%

ΣΙΔΜΑ

0,348

0%

ΣΠΕΙΣ

1,49

-0,67%

1,49

1,35

9,33%

ΜΛΣ

4,19

0,72%

4,19

4,12

ΜΟΗ

8,75

0,57%

8,97

8,66

1,68%

ΣΠΙ

0,236

0%

2,87%

ΣΠΙΝΤ

0,016

0%

ΜΟΝΤΑ

0,226

0%

ΣΠΥΡ

0,269

0,37%

0,269

0,269

ΜΟΤΟ

0,323

-2,12%

ΜΟΥΖΚ

0,409

0%

ΣΦΑ

0,9

-10,00%

1

0,9

10,00%

ΣΩΛΚ

1,93

2,66%

1,96

1,86

5,32%

ΜΟΧΛ

1,65

3,77%

ΜΠΟΚΑ

0,059

0%

ΤΕΝΕΡΓ

4,2

2,44%

4,37

4,12

6,10%

ΤΗΛΕΤ

0,345

0%

ΜΠΟΠΑ

0,01

0%

ΜΠΤΚ

0,443

0%

0,443

0,4

9,71%

ΤΙΤΚ

22,35

3,95%

23,51

22

7,02%

ΤΙΤΠ

9,78

1,03%

9,78

9,78

ΜΥΤΙΛ

6,48

-2,41%

6,83

6,48

3,46%

ΝΑΚΑΣ

0,804

0,50%

0,731

0,731

ΤΡΑΣΤΟΡ

1,19

1,71%

1,23

1,17

5,13%

ΥΑΛΚΟ

0,12

0%

ΝΑΥΠ

0,316

5,33%

0,316

0,309

ΝΑΥΤ

0,156

-1,27%

0,156

0,156

ΥΓΕΙΑ

0,42

-2,55%

0,45

0,429

4,87%

ΦΙΕΡ

0,368

15,00%

0,368

0,24

40,00%

ΝΗΡ

0,238

-2,86%

0,249

0,235

ΦΛΕΞΟ

3,3

6,45%

3,28

2,96

10,32%

1,87

0,35 1,65

1,76

0,33 1,44

3,03%

6,29%

4,27% 6,00%

6,06% 13,21%

2,33% 5,71%

3,11%


FREEmoney ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Μετοχές

23

Εβδομαδιαία στατιστικά στοιχεία από 01/5/14 έως 07/05/14

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

Σύμβολο

Τιμή

Απόδοση περιόδου

Μέγιστο

Ελάχιστο

Διακύμανση περιόδου

ΦΟΡΘ

1

-8,26%

1,05

1

2,75%

ΦΦΓΚΡΠ

24,91

3,96%

25,68

24,14

6,43%

ΦΟΥΝΤΛ

1,38

2,99%

1,34

1,34

ΧΑΙΔΕ

0,455

-30,00%

0,455

0,455

ΦΡΙΓΟ

4,39

1,15%

4,56

4,34

5,07%

ΧΑΚΟΡ

0,652

-3,12%

0,684

0,656

4,16%

ΦΡΛΚ

5,7

1,06%

5,86

5,61

4,43%

ΧΚΡΑΝ

0,212

-5,78%

0,245

0,2

20,00%


freemoney 08052014  

freemoney 08052014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you