Page 59

Muskel-ledsansen stimuleres, når man bevæger sig ved egen kraft, og særligt når der skal ases og mases, trækkes og skubbes mod en tilpas modstand. Ligevægtssansen stimuleres for eksempel, når det lille barn selv begynder at rulle, rotere, sætte sig op og vælte omkuld igen, og når man leger koldbøtte-, svinge- og rullelege med sit barn. I motoriktimen bruges meget få eller ingen redskaber. I mange lege bruges den voksnes krop som underlag for barnets krop. Barnet flyver, gynger, kravler og tumler på sine forældres ryg, skuldre, ben og fødder. Legene skaber rum for nærvær og kropsligt samarbejde mellem barn og voksen. Timen målrettes inden for faserne 0-3 måneder, 3-6 måneder, 6-9 måneder og 9-12 måneder. Dvs motoriktimen kan gentages efter ca. 3 måneder, da fokus og indhold vil være anderledes.

PAKKETILBUD TIL MØDREGRUPPER

Introduktion til motoriklege og babysvømning I aftaler en tid til motoriklege og til babysvøm med ca. en uges mellemrum. De to aktiviteter supplerer hinanden med idéer, der understøtter det lille barns motoriske udvikling både på land og i vand. Samtidig er motoriktimen en god anledning til at få talt om eventuelle spørgsmål, bekymringer og lavpraktiske forhold omkring babysvømning, således at de voksne, der skal i vandet med barnet, er så trygge og rolige som muligt. DEL 1: BABYMOTORIKLEGE Timen forestås af fysioterapeut og tilrettelægges målrettet jeres børns alder, og fokus vil være på, hvad jeres børn allerede gør, og hvad de motorisk er på vej videre til. I kommer til at afprøve forskellige små babymotoriklege, der kan tages med hjem og bruges i stuen. Legene understøtter det lille barns motoriske udvikling, idet de særligt stimulerer muskel-ledsansen og ligevægtssansen, der er afgørende for den motoriske udvikling. Det er fra disse to sanser, at barnet bliver klog på dets egen krop, for eksempel om armen er bøjet eller strakt, og om hovedet vender opad eller nedad.

Lektionen i babymotorik kan foregå hjemme hos jer, i jeres sundhedshus eller Svømmelærerens lune gymnasiksal på Lyngbyvej 291a, 2900 Hellerup. DEL 2: BABYSVØMNING Få hjælp til at komme igang med at svømme med din baby. I introduceres til forskellige greb og grundlæggende principper for det gode tillidsfulde samvær i vandet. I præsenteres for et par sanglege og øvelser, I kan arbejde videre med. Hvis børn og forældre er klar til det, kan I få hjælp til at komme i gang med de første dyk. Babysvømning er en aktivitet, man sagtens kan nyde med sit barn uden nødvendigvis at have en instruktør med. Her hjælpes du godt igang. Babysvømmelektionen kan ligeledes gentages efter 3 måneder med henblik på mere udvikling.

Babysvømningen foregår i Håndværkerhavens Varmtvandsbassin ved siden af Emdrup Station.

LÆS MERE Læs mere om det specielle pakketilbud til mødregrupper her: WWW.SVØMMELÆREREN.DK

Profile for LIFEMAGS

MIN BABY #26  

26. udgave af MIN BABY - magasinet om det bedste vi har.

MIN BABY #26  

26. udgave af MIN BABY - magasinet om det bedste vi har.

Profile for freemags
Advertisement