Page 53

INDTÆGT

FØRSTE BARNS FØDSEL

MANDENS INDTÆGT

KVINDENS INDTÆGT

ÅR -5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Det bratte fald i kvinders løn på 30 procent efter fødslen af første barn skyldes, at kvinder tager størstedelen af orloven, men efter 10 år ligger kvindernes bruttotimeløn stadig næsten 20 procent lavere, end hvis hun ingen børn havde fået.

Tallene viser, at fødslen af det første barn “koster” moderen et fald i indtjeningen på ca. 30 procent i årene lige efter fødslen, hvilket hovedsagelig skyldes, at det er mødrene, der tager hovedparten af barselsorloven. HVERT BARN KOSTER 10% PÅ LØNNEN Og det er et løntab, som mange af kvinderne aldrig udligner - heller ikke når barnet er ældre og moderen er tilbage i job igen. Selv efter 10 år ligger kvindernes arbejdsindkomst stadig i gennemsnit ca. 20 procent under, hvad den ellers ville have været. “Det skyldes bl.a. at også efterfølgende børn, koster moderen et tab af indtægt - i grove træk kan man sige, at hvert barn koster moderen ti procentpoint på lønnen. Mændenes arbejdsindkomst er omvendt forhold-

svis upåvirket af om de har børn eller ej”, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Jakob Egholt Søgaard. Med disse tal i hånden kan forskerne beregne, at hovedparten (ca. 80 procent) af det løngab, der stadig findes mellem mænd og kvinder, kan tilskrives den forskel i effekten, som børn har på mænd og kvinders karriereforløb. I starten af 1980’erne bidrog andre forskelle mellem mænd og kvinder - som f.eks. at mange kvinder havde kortere uddannelser end mænd - også betydeligt til den samlede løngab. Men i takt med, at disse forskelle gradvist er indsnævret, står effekten af børn tilbage som den primære grund til, at kvinder stadig tjener mindre end mænd.

MIN BABY #22  

22. udgave af MIN BABY - magasinet med alt om det bedste vi har.

MIN BABY #22  

22. udgave af MIN BABY - magasinet med alt om det bedste vi har.

Advertisement