Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 6 · 40. årgang · december 2017

TENNIS Så blev den indviet – den nye kunstgræsbane


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et ­forretningsudvalg på tre personer. Navne og adresser på ­afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Niels Lyhne, formand, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30, e-mail: nl@advokatkompagniet.dk Simon U. Hansen, næstformand, Bispevej 14, 8260 Viby J, tlf. 86 75 52 62 E-mail: simon.u.holm.hansen@gmail.com Lone Weiss, kasserer, Klokkeskovvej 59, 8260 Viby J Tlf. 86 28 28 35, e-mail: loneweis@gmail.com Stavtrup Idrætsforening v/Niels Lyhne, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30 Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J

Formandens juleklumme 2017 har været et år igen med stor aktivitet. Jeg håber, at beboerne i Stavtrup er klar over, og sætter pris på, den enorme indsats, der gøres af relativt få personer i afdelingerne for at få det hele til at fungere til glæde for medlemmerne – ikke mindst for børn. På hovedforeningsplan har via haludvalget den mest betydende opgave i 2017 været det fortsatte arbejde med at etablere Stavtrup Multihal. Der er stadig lang vej, men det var et stort skridt, der blev taget da haludvalget på et møde for afdelingsbestyrelserne d. 26. oktober præsenterede 2 arkitektfirmaers ide – og visionsoplæg til en hal på området, hvor fodboldklubhuset i dag ligger. Det forslag der vælges vil danne grundlag for udarbejdelse af endeligt projekt, og når det er udarbejdet mangler – ud over nødvendig lokalplan – ”kun” at fremskaffe ca. 20 mio. kroner svarende til halvdelen af projektsummen. Når den tid kommer vil der blive bedt om bidrag – små og store – fra hele Stavtrup, da en forudsætning for at bede andre om hjælp er, at vi kan fremvise også lokal økonomisk opbakning. Det er jeg sikker på, at der vil være i vores dejlige lokalsamfund, for det vil blive et kæmpe fremskridt for hele området at få idrætsforeningen under eget haltag. Glædelig jul og godt nytår. Niels Lyhne

Ripostens redaktion Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Niels Lyhne (ansv.), tlf. 28 10 54 30 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2018 Nr. Udgivelse Deadline 1/februar 2. februar 19. januar 2/april 30. marts 16. marts 3/juni 1. juni 18. maj 4/august 24. august 10. august 5/oktober 5. oktober 21. september 6/december 30. november 16. november

Leje af SIF'en Kontaktperson: Jens Pedersen Mail: sifbooking@outlook.dk, tlf. 20 20 31 33. Se om lejevilkår på foreningens hjemmeside.

Oplag: 2.500 stk. Tryk: Trykd'

www.stavtrup.dk Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 86 28 28 35, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo samt til medlemmer af Stavtrup Idrætsforening uden for området. Dette nummer er omdelt fra den 1. december 2017.

2

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Hvad sker der ellers i Stavtrup? www.stavtrupportalen.dk


Juletræsfest i Stavtruphallen

SØNDAG D. 17. DECEMBER KL. 13.00 – 16.00 afholder Stavtrup Idrætsforening igen i år juletræsfest for borgerne i Stavtrup. Entre kr. 20,00 pr. person som betales ved indgangen. Gratis entre hvis man bærer nissehue. Vi laver hallen om til en nissehule med julelys, juletræer og halm. • Julemanden kommer, og der er godteposer til børnene • Vi klipper og klistrer julepynt og dekorerer juletræerne • Der er fælles julesang og dans om juletræet • Der kan bl.a. købes æbleskiver og Patrices berømte risalamande med hvid chokolade • Vi bager også vafler • Diverse drikkevarer sælges: Håndboldformandens Gløgg, øl, vin og vand.

SØNDAG BER 17. DECEM – 16.00 KL. 13.00

Alt overskud går ubetinget til halgruppen, som arbejder stenhårdt på at Stavtrup får en ny multihal.

Støt Stavtrup IFs julekalender • Der er mange flotte præmier • Til fordel for Stavtrup Multihal

3


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Nu er det altså jul igen ... Og traditionen tro bliver det markeret med en julefrokost for alle deltagere i skovfitness, linedance, yoga og gymnastik. Det foregår i Caféen på lokalcenter Søholm den 14. december. Lækre retter, julehygge og -sang, og Henning Lindberg underholder med julehistorier. En anden tradition er idrætsforeningens Juletræsfest på Højvangsskolen søndag den 17. december. Her er julehygge for store og små. Vi kan deltage sammen med børnebørn eller andre børn, og vi hjælper til bl.a. med klip af julepynt. Seniorerne i Stavtrup har været aktive gennem hele efteråret. Udendørs med skovfitness i al slags vejr, og faktisk har solen skinnet rigtig mange mandage! En stabil lille flok har taget gode cykelture i omeg-

nen, men holder nu vinterpause. Dansen går festligt på linedance-holdet, og de to yogahold er helt fyldt op. Gymnastiksalen er fuld af svedende kvinder og et par mænd hver torsdag morgen! Vi er i alt 63 medlemmer, hvoraf 5 er mænd! Nye interesserede er velkomne til start efter nytår. Der er plads på alle hold undtagen yoga. Pris 250 kr. for sæsonen frem til sommerferien. For denne pris kan du deltage i alle fag. Mød bare op! Har du spørgsmål kan du kontakte Bodil Billeskov Bøving. Tlf. 20 41 92 38. gallerihummeluhre@gmail.com. En glædelig jul og et godt og aktivt nytår til alle. Grete og Else

KALENDEREN Julefrokost 14. december Juletræsfest 17. december 2018 Skovfitness Mandage kl. 9.00-10.45 Fra den 8.1 – 18.6 Linedance Mandage kl. 16.00-18.00 Fra den 8.1 – 28.5. Yoga 1 Onsdage kl. 16.00-17.30 Fra den 3.1 – 20.6 Yoga 2 Torsdage kl. 14.30-16.00 Fra den 4.1. - 21.6. Gymnastik Torsdage kl. 8.30-9.45 Fra den 4.1. – 26.4.

4


Glædelig jul til hele Stavtrup ...og tak til alle jer, der valgte home i 2017

SOLGT 146 devej arlsmin

J

SOLG Rugbje T rgvej 10

6

SOLGT devej 150 Jarlsmin SOLGT Stavtrupvej 21

...din

SOLGT borgpar k

Fredens

en 15

SOLGT Salamandervænget 9 SOLGT Stavtrupvej 9K SO Stav LGT trupv ej 5B

SOLGT Storeskovvej 66

T SOLG gen 40 an årdsv esterg

SOLGT Klokkeskovvej 15T,1.

SOLGT Søskrænten 166

V

SOLGT årdsvan

Vesterg

SOLGT bolig i 2018 ?

gen 134

SOLGT Højvangsvej 67

SOLGT 99 Fredensborgparken ... og ma flere flot nge te bolige r

* boligsiden.dk, d. 1. nov. 2017, villaer solgt i postnr. 8260, de seneste 12 måneder

Overvejer du at sælge? Det har aldrig været bedre at sælge bolig i Stavtrup end lige nu. Efterspørgslen er stor og home sælger 39% af alle villaer i 8260 Viby*

Planlæg allerede nu det perfekte boligsalg i 2018 Ring 8611 4499 og book en aftale med Michael

VIBY • HASSELAGER Ansv. indehaver Annette Rønne Ejendomsmægler & valuar, MDE Skanderborgvej 182, 8260 Viby J viby@home.dk facebook.com/homeviby Tlf. 86 11 44 99 home.dk

Michael

Torben

Jesper Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

5


BADMINTON

Kom til Miniton, vi har stadig plads til flere.

Seneste nyt fra badmintonungdomsafdelingen Sæsonen er nu godt i gang, og vi er på vej ind i en normal sæsongænge med træning, holdkampe og stævner. Vi har haft en rigtig flot tilgang af nye spillere på vores 3 træningshold, og har de første måneder derfor måttet rykke lidt rundt på nogle spillere for at bedre at kunne absorbere de nye medlemmer. Vi har enkelte pladser ledige på træningshold 1 og 3, men for træningshold 2 har vi måttet lukke for nye medlemmer. Vores 3 turneringshold har været afsted til første holdkampsrunde og er kommet godt fra start. I den kommende tid skal vi have flere afsted til åbne stævner, hvilket plejer at være rigtig spændende og udfordrende. Den 20/12 holder vi juleafslutning for alle vores ungdomsmedlemmer, og det vil også være den sidste træning i 2017. Vi starter sæsonen op igen d. 8/1. Den sene start skyldes terminsprøverne i dagene lige efter nytår.

Vi har fået startet Miniton op med pæn succes. Til den første træning havde vi 7 børn plus forældre og til den anden træning havde vi 9 børn plus forældre. Vi vil meget gerne have endnu flere Miniton-medlemmer, så kom endelig op i hallen til prøvetræning. Vi træner Miniton hver anden lørdag kl. 14.00 - 15.00. De kommende træningsdatoer hedder 25/11, 9/12 osv. I alt er vi, i ungdomsafdelingen, oppe på 80 medlemmer inklusiv Miniton, hvilket er det højeste antal ungdomsmedlemmer, vi så vidt vides, har haft i Stavtrup Badminton. Vi har derfor nu operationaliseret vores samarbejde med Viby badminton, og har 6 spillere til ekstra træning hver fredag i Viby. Vi ser, at vi på den måde får en mulighed for at tilbyde ekstra træning for de af vores spillere, som har lysten, og at vi på den måde får skabt lidt af den haltid, som vi ideelt set mangler på Højvangskolen. Ungdomsafdelingen

Seniorafdelingen Vi har i denne sæson forsøgt at starte et VoksenFjer koncept, dog har der indtil videre kun været 4-6 spillere per gang, hvilket er for få. Træningen er målrettet voksne der enten er nybegyndere eller har spillet badminton i deres ungdom.  

6

Er det noget for dig? Så møde op i hallen onsdag aften kl. 21:30 til VoksenFjer. Vi vil meget gerne hører fra dig, kontakt evt. Orla Møller (2083 8353) for spørgsmål. Seniorafdelingen


www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Kontorfællesskab Vær tættere på din arbejdsplads! Lej skrivebord, kontor eller lagerplads her i Stavtrup sammen med andre vækstvirksomheder og idérige iværksættere.

Kontakt: Tlf. 20 83 83 53 · Ormslevvej 287 · 8260 Viby J

Én 1/8 side i Riposten? Er du den næste annoncør?

D IN F R I S Ø R I S TAV T RUP

BO OK T I D O NL INE

Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

WWW.BYRIKKEM.COM E L L E R T L F. 6 1 7 2 7 3 6 5

Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

7


BADMINTON

Holdturnering seniorer Så er holdturneringen kommet godt i gang. Stavtrup badminton har meldt to hold til. FØRSTEHOLDET SPILLER I B-RÆKKEN 4 SPILLERE SINGLE/DOUBLE OG BESTÅR AF: • Kim Djernæs (Holdleder) • Rolf Brink • Carsten Juul • Morten Hytting • Christian Lang • Steffen Nygård • Claus Teute • Sakarias Holm Hansen Holdet har lagt ud med en sejr mod Stilling og uafgjort mod Bispehaven. Resterende hjemmekampe: • ma 04‑12‑2017 20:30 Vorup • ma 08‑01‑2018 20:30 Stilling • ma 26‑02‑2018 20:30 Brabrand ANDET HOLDET SPILLER I C-RÆKKEN 4 SPILLERE DOUBLE OG BESTÅR AF: • Simon Ulrik Holm Hansen (Holdleder) • Paul Engberg Pedersen • Peter Uhre • Niels Laursen • Orla Møller • Poul Utting • Asger Dolmer (Reserve og for ung)

Ledige baner Vi har endnu nogle ledige baner. Gå på vores hjemmeside www.stavtrupbadminton.dk og se hvor og hvornår der er ledige baner under fanen ’Senior’. Banerne kan fås til en reduceret pris ved at kontakte kassereren på mailadressen: ole.boelsgaard@youmail.dk Ole Boelsgaard

Holdet har lagt ud med to knebne nederlag mod Thorsø og Hinnerup. Resterende hjemmekampe: • ma 27‑11‑2017 20:30 Hadsten • ma 11‑12‑2017 20:30 ST 70 • ma 15‑01‑2018 20:30 Hinnerup Har du lyst til at spille på et af de to hold kan du kontakte Simon Hansen på simon.u.holm.hansen@gmail.com. Simon U. Holm Hansen Turnerings ansvarlig seniorer

8

www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.


Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

: r.dk ook ceb gichai a f a å p m / r Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w s ttp

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk 9


BASKETBALL

Efterlysning! Kommer du for lidt ud og er du træt af at tilbringe søndag aften på sofaen? Savner du kontakt til ligesindede boldtosser, som elsker at køre med klatten - Så se lige her ... Stavtrup basketball søger modne spillere til ”seriøs leg” på søndage kl. 21 - 22. Duk bare op, så kan du prøve det af et par gange gratis. Alt det praktiske finder vi ud af, når du kommer. Hvis du har spørgsmål kan du tage fat i: Rasmus Rydahl: 2144 3528 Alan Madsen: 6044 7084

Stavtrup Basket Ball Klub - Foresters www.stavtrupbasket.dk Stavtrup Foresters - Vi spiller for at have det sjovt og have et godt kammeratskab.

10


Portrætbilleder = Minder for livet

www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Familie, Baby, Børne, m.m. Portrætter

God Julegaveide =

Gavekort

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

Ormslevvej 230 • Stautrup Åben 7-21 alle ugens dage Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

11


BORDTENNIS

Nu er der mulighed for at gå til

familiebordtennis Efter nogle år uden en ungdomsafdeling i bordtennis, er der nu startet et nyt initiativ op med familie Bordtennis hver mandag fra kl. 19.00 – 20.00. Vi leger, laver Bordtennisøvelser og spiller selvfølgelig rundt om bordet. På holdet træner børn og voksne sammen og der er endnu plads til flere på holdet. Det er muligt at låne et bat, hvis man ikke har sit eget bat endnu. Vi håber at se endnu flere børn og voksne til mandagstræningen og såfremt der er interesse for det, vil det også være muligt at træne på udvalgte onsdage. I kan bare møde op til træning på mandage, hvis i gerne vil prøve at være med. Hvis du gerne vil høre mere eller har nogle spørgsmål, kan du ringe til Henrik på 40300590. Henrik Skou Pedersen

TRÆNINGSTIDER Ugedag

Tidsrum

Deltagere

Mandag

19.00 – 20.00

Familie-bordtennis

20.00 –

Motionist

19.00 – 21.00

Hjemmekampe / ekstra træning

Onsdag

12

Nyhed!


Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels K. Andersen Ormslevvej 287 8260 Viby J Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Jeppe Skeldal Aabenhus Ormslevvej 287 8260 Viby J Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

Stavtrupportalen.dk – her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

AABYHØJ TAPET OG FARVE v/malermester Holger Pedersen Byvænget 5 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 86 28 89 12

13


FODBOLD

Ildsjæle og frivillige hædret til lederfest Store klapsalver, velmenende kammeratlige dunk i ryggen og gavekort var takken fra Stavtrup Fodbold til nogle af de frivillige, der er med til at bære klubben og holde den igang. Til lederfesten 29. september hædrede klubben seks personer for deres engagement. ÅRETS TRÆNER Marc Søballe Prisen gives til en træner i klubben der har ydet en ekstraordinær indsat med holdet og i klubben. Marc har i en årrække arbejdet seriøst med såvel de det fodboldmæssige, sociale og disciplin og har udvist stor entusiasme og gåpå-mod, stillet op til arbejdsdage og arrangementer med drengene og gået forrest i frivillighedens ånd. Han har skabt et succesrigt hold som nu spiller i Liga3. For sin indsats gennem årene i klubben hædres Marc med titlen Årets træner 2017 ÅRETS ILDSJÆL Prisen gives til en frivillig i klubben der har ydet en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats, og den gik til: Lis Andreasen Lis har gennem sit virke både i bestyrelsen, ungdomsudvalget og primusmotor på diverse aktiviteter så som DBU´s fodboldskole og sociale arrangementer udvist engagement og begejstring og haft en stor aktie i den positive udvikling klubben har haft og er i. Stort tillykke til Lis. Michael Nygaard Michael har gennem sit virke både i bestyrelsen, ungdomsudvalget og primus motor på diverse aktiviteter, såsom ansættelse af træ-

14

nere, holdsports-virtuos og hans altid store vilje til at hjælpe og ikke mindst udføre opgaver hurtigt og effektivt. Michaels indsats i klubben er forbilledlig og for sin indsats præmieres Michael med hæderen Årets Ildsjæl 2017. Stort tillykke til Michael. Morten Vange og Thomas Reinholt Morten og Thomas har gennem deres virke både i ungdomsudvalget og primusmotor på børnefodbolden på Skolen udvist stort entusiasme og gå-på-mod og med deres indsats været med til at få børnefodbolden til køre gnidningsfrit og succesfuldt – på trods af massiv tilgang. Morten og Thomas´s indsats i klubben er forbilledlig og for deres indsats præmieres de med hæderen Årets Ildsjæl 2017. Stort tillykke til Morten og Thomas Kristian Hougaard Petersen Kristian er med sit altid gode humør, begejstring, ordenssans, evne til at skabe struktur og altid beredvillighed til at stille op til arbejdsdage og andre opgaver i klubben, et vigtigt aktiv for klubben. Han hjælper med materiale og rydder op, som var det hans eget hjem og har senest ordnet udendørsarealerne omkring p-pladsen ved at beskære træer og buske, så førstehåndsindtrykket af klubben er, at her er ordentligt :-) Derfor får Kristian prisen som årets ildsjæl. Stort tillykke til Kristian. Alle blev hyldet og begavet på aftenen med bl.a. et gavekort til vores tøjsponsor SPORT24 af forsamlingens 24 trænere og ledere. Lis og Torben Engel var i festudvalget og havde i samarbejde med Lene sørger for god mad fra Lading Mejeri og formanden havde været på vinindkøb og fundet nogle gode og tilsyneladende meget velsmagende vine, som gik som varmt brød.


Tak fra formanden ARBEJDSDAG I KLUBBEN Søndag den 12. nov. Var der arbejdsdag i klubben, hvor mange frivillige gav en hjælpende hånd med få klubben gjort efterårsklar og ryddet og såvel inde som ude. Dejligt med så mange frivillige kræfter i klubben og dagen blev sluttet af en kold øl og en grillpølse samt hyggeligt samvær i klubhuset. VI MANGLER TRÆNERE Der er altid brug for hjælp på trænerfronten, så kontakt Lis Andreasen eller Peter Kaarup, hvis I går med tanker om at lære andre den ædle sport - fodbold. ARRANGEMENTER Året har budt på mange arrangementer i fodboldklubben. Stavtrup cup’en i første weekend i august, hvor en masse frivillige var med til at gøre dagen til en succes og gav klubben et solidt overskud, der bl.a. anvendes til udvikling af klubben på træner, faciliteter og stævner m.m. Jyske 3-bold, som krævede en masse frivillige kræfter til at servicere 1500 besøgende på dagen. Skøn opbakning – så tusinde tak for det til alle der bidrog. DBU´s fodboldskole i uge 32 blev også i år en succes – primært pga. god opbakning fra ca. 150 glade fodboldbørn og en masse frivillighed blandt både trænere, ungdomsspillere og ledere – fedt. Så stor tak skal lyde fra bestyrelsen til alle jer der bidrager og giver en hjælpende hånd til disse arrangementer når der er brug for det.

UDLEJNING AF KIOSKEN Hvis du står og mangler lokaler til en fest eller komsammen, så tag fat i udlejningsansvarlige Lene Juul på lenesjuul@gmail.com eller 2233 6279. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2018 bliver afholdt torsdag den 22. feb. fra kl. 19.00 i klubhuset. Mød op og gør din indflydelse gældende. Klubben er som sædvanlig vært med såvel kaffe, øl og sodavand. Dagsorden følger senere via holdsport. ARBEJDSDAG I KLUBBEN Søndag den 12. nov. Var der arbejdsdag i klubben, hvor kun få frivillige gav en hjælpende hånd med få klubben gjort efterårsklar og ryddet og såvel inde som ude. Vi fik nået rigtig meget og fik smidt en masse gammel skrammel ud og ryddet op på loftet og doneret en masse tøj væk til værdigt trængende. Dejligt med de frivillige kræfter der dukkede op (ca otte) i klubben og dagen blev sluttet af en kold øl og en grillpølse samt hyggeligt samvær i klubhuset. Tak for en foreløbig god sæson – vi glæder os til den næste. De bedste fodboldhilsner og en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Peter Kaarup Fodboldformand

En stor tak skal også lyde til vores sponsorer, som naturligvis er med til at gøre at vi kan gøre nogle ekstraordinære ting for vores medlemmer og ligeledes er med til at sikre et godt produkt til fornuftige penge til gavn for alle. EN LILLE – MEN VIGTIG – APPEL Hvis du kender nogle der kan være interesseret i at støtte som sponsor på tøj eller andet, så tøv ikke med at rette henvendelse til formanden på formand@stautrupfodbold.dk eller 2687 2984 – så skal jeg nok tage kontakt til dem, tak

15


FODBOLD

STAVTRUP FODBOLD 2017

Sportsligt set

DET SPORTSLIGE I SÆSONEN 2017 Det blev en sæson der bliver husket for en masse regn og våde baner – men på trods af det blev der spillet en masse god fodbold på anlægget på Søholmvej. SENIOR Serie 3 (1. holdet) klarede desværre ikke cuttet og glippede oprykning til serie 2 SERIE 5 sikrede sig suveræn sejr i puljen med en målscore på +56 og max. Point og rykker derfor op i Serie 4 fra foråret. Godt gået og stort tillykke med oprykningen.

Serie 5 oprykning holdbillede.

16

U19 Det var ikke en dans på roser for U19 i år. Kvalifikationsturneringen for U19 hold, bød på en enkelt skrivebordssejr og ellers nogle tætte kampe, som stort set alle desværre endte i nederlag. Det betød derfor at vi endte i Liga 3 (der er den nederste i DBUJyllands turnering). Det betød 5 nye kampe og drengene skød brystet frem og kæmpede flot i hele sæsonen. Det blev bl.a. til en sejr over naboerne fra Kolt-Hasselager og en tæt kamp mod Viby IF, som vi desværre tabte. Vi har også afholdt FIFA-turnering i klubhuset, hvor Coach Patrick blev knust og endte suverænt sidst. På trods af resultaterne, så har det været en kanon sæson, hvor drenge er modnet og blevet til mænd. Derudover, så skal der lyde en kæmpe ros til drengene, for at holde hinanden oppe med godt humør og initiativ. Vi ser frem til forårssæsonen og håber på, resultatmæssigt, bedre tider. Patrick L. Munck


U16-PIGER Stautrup IF’s U16 piger blev sendt på noget af en udfordring, da de blev tilmeldt i den ”laveste” række inden for 11-mands pigefodbold. I denne aldersgruppe svarer den laveste række nemlig til mesterrækken. Selv om pigerne i denne sæson fik en del nederlag med i rygsækken, holdt de motivationen og humøret højt og mødte glædeligt op til træning – når banen ellers tillod det trods massive vandmængder. Denne vedholdenhed på træningsbanen endte da også med at bære frugt, da pigerne afsluttede sæsonen med to sejre af de sidste tre kamprunder. Camilla & Julie U15 U15-drengene har haft en forrygende sæson, hvor vi har vundet alle vores kampe, og slutter sæsonen med en målscore på +31. Der er ingen tvivl om at sidste sæson, hvor vi spillede mod modstandere der var en årgang ældre, har givet drengene en stor fordel i forhold til deres egen årgang. Vi glæder os derfor til næste sæson, hvor vi formentlig vil blive matchet på højere niveau. Henrik Larsen U15 OB45 Efter et lidt hårdt og presset forår med få sejre blev vi nødt til at opløse vores 11-mandshold. Med ni tilbage og to nye fra OB 35 fortsatte vi efteråret med et syv mandshold. Det er gået forrygende med seks sejre og kun et nederlag til Tranbjerg, og humøret er godt. Det er sjovt at spille syvmands med mange boldberøringer og høj intensitet. Vi fortsætter frem mod sommeren 2018, hvor vi måske igen kan samle spillere nok til at kunne stille et 11-mandshold. Vi må se.

Fra venstre: Marc Søballe (årets spiller 1. holdet), Pelle Højberg (årets kammerat) og Benjamin Ro (årets spiller 2. holdet).

Måske nogen fra OB 35 eller nye spillere fra omegnen har lyst til at være med? Tak til alle, der har bidraget til et dejligt efterår på 45-års-holdet. Jonas, holdleder OB50 – TÆSK AF TØFFE Det startede rigtig godt – OB50 var rykket op i den bedste række og skulle møde Randers Freja i første kamp, som blev vundet 4-3. Så stod Skovbakken for tur og vi kom ned på jorden igen med et nederlag på 2-0. Herefter oprejsning mod Midtdjurs hvor vi sikrede en 5-0 sejr i det værste regnvejr længe. Så mødte vi topholdet Auning og måtte desværre gå fra banen som taber – 3-2 – efter en meget jævnbyrdig kamp. Kampen mod Fuglebakken blev spillet på grusbanen en lørdag formiddag og endte desværre også med et nederlag til Stavtrup på 3-0. Så blev det AGF´s tur på kunstgræs og med bl.a Bjørn Christensen, Langberg og Tøffe på holdet, blev vi ganske enkelt overmatchet. Tøffe scorede 3 mål, hvor han ”tøffede” igennem 5-7 mand og sluttede af med at loppe bolden over Handske som var chanceløs i alle tilfælde – men imponerende boldspil af Tøffe og holdet fra AGF. Sidste kamp mod Viby var ikke afviklet i skrivende stund – men regner naturligvis med en sejr til Stavtrup på AGF´s kunstgræs. Tak for en god efterårssæson hvor vi har 11 kampe, som kan ændre stillingen markant hvis vi spiller godt fodbold som vi jo ved vi kan. OB55 En rigtig flot efterårssæson, som var meget tæt og hvor holdet pt. ligger på en flot 3. plads.

U15.

17


GYMNASTIK

Så er vi i gang ... Sæsonen 2017 / 2018 er kommet godt fra start i Stavtrup Gymnastikafdeling. Mange nye medlemmer og velkendte ansigter, som forhåbentlig vil få rigtig mange gode timer i gymnastiksalen. Vi har budt velkommen til nye instruktører på både hoppepiger, 2. – 3. klasses spring, familiefræshold og krudtugleholdet. Nye instruktører, som har glædet sig til at komme i gang – nogle efter års pause fra gymnastikken, men stadig med lysten til at lade børnene opleve glæden ved bevægelse og udfordringen ved at lære noget nyt. Vi sætter stor pris på hver og en af jer og ønsker jer hjertelig velkommen. Vi har også budt velkommen til flere nye ”føl” – unge under 13 år, som hjælper til på 1. klasses spring og spilopholdene. De er alle aktive eller har været aktive gymnaster på gymnastikafdelingens hold. Samtidig med dette er en del af dem også aktive på DGI Østjyllands landsdelshold 10 – 14. Et stort velkommen tilbage til alle ”gamle” instruktører, hjælpere og ”føl” skal der selvfølgelig også lyde. Vi er som en del af en frivillig forening meget afhængige af jeres ihærdige indsats, og vil benytte lejligheden til at sige jer alle et stort TAK. Ved tilmeldingens start oplevede vi igen i år en meget stor interesse for at gå til gymnastik i Stavtrup og nogle af holdene blev fyldt op i løbet af få minutter. Vi er meget glade for den store succes, men vil selvfølgelig allerhelst kunne tilbyde plads til alle der gerne vil dyrke gymnastik. Af hensyn til sikkerheden og for at sikre en vis

18

kvalitet i gymnastiksalen bliver vi nødt til at have et loft på antallet af deltagere på holdene. Det betyder, at vi igen i år har måttet oprette ventelister på nogle af vores hold. Vi vil dog gerne understrege, at hvis der sidder nogen derude der brænder for at oprette hold, så leder vi altid efter nye instruktører, der kan styrke vores team. På trods af ventelister, er der stadig ledige pladser på nedenstående hold. Tilmelding sker på www.stautrup.dk/gymnastik/holdoversigt-og-tilmelding. Priserne bliver løbende tilpasset, i forhold til tidspunktet på sæsonen. DER ER STADIG LEDIGE PLADSER PÅ: • Familie ”baby” holdet, som er i gymnastiksalen søndage kl. 8.30 – 9.15 • Boldhold, torsdage kl. 19.15 – 20.30 • Boldhold, torsdage kl. 20.45 – 22.00 • Familiefræs 2 – 3 år, søndage kl. 15.00 – 16.00 • Spilopper 4 – 5 år, fredage kl. 16.00 – 16.50 • Spilopper 5 – 6 år, fredage kl. 16.55 – 17.45 • Spring og rytme piger/drenge 4. klasse og ældre, mandage kl. 17.00 – 17.55 • Øvede spring piger/drenge 4. klasse og ældre, onsdage kl. 16.00 – 18.00 Med ønsket om en god sæson Bestyrelsen


Gymnastikforeningen

Kalender sæson 2017/18 Uge 49: Træning aflyst for onsdags- og torsdagsholdene pga. skolefest Sidste træning for søndagsholdene inden juleferien Uge 50:

Sidste træningsuge for springhold, hoppepiger, spilopper, boldhold, yoga og lørdags familiefræs Julefest i Stavtruphallen for alle Stavtrupborgere, søndag d. 17. december

Uge 2:

Opstart for alle hold efter juleferien

Uge 5:

Motorikhal for hoppepiger og springhold, lørdag d. 3. februar kl.12.00 – 15.00 • 12-13: 2.-3. klasses springpiger • 13-14: 0. klassesspringpiger og 1. klassesspring, drenge og piger • 14-15: 4. klasse: Spring og rytme og 4. klasse øvet: Spring og rytme

Uge 7:

Vinterferie – ingen træning

Uge 9:

Motorikhal for spilopper, familiefræs og krudtugler, lørdag d. 3. marts kl. 13.30 – 17.30 • 13.30-14.30: Spilopper • 14.30-15.30: Familiefræs 3-4 år lørdag og familiefræs 3-4 år søndag • 15.30-16.30: Familiefræs 2-3 år lørdag, familefræs 2-3 år søndag og familie ”baby” • 16.30-17.30: Krudtugler Opvisning i Vejly Risskov hallen for hoppepiger og springholdene, enten lørdag eller søndag

Uge 14:

Søndag d. 8. april 2017, lokalopvisning i Stavtrup – sæsonens vigtigste dato, sæt allerede nu et kæmpe kryds i kalenderen. Vi skal hygge, ha’ det sjovt og vise hinanden og vores familier hvad vi har øvet os på hele vinteren.

Uge 15:

Sæsonens sidste træningsuge

Pigelejr maj 2018 Der er åben for tilmelding til pigelejr d. 5.-6. maj 2018. Lejren er for alle piger i alderen 7-12 år, også dem der ikke går til gymnastik. Læs mere og tilmeld dig på DGIs hjemmeside via dette link: https://www.dgi.dk/arrangementer/201809556002. Lejeren kan varmt anbefales, her er fuld fart på spring, rytme og hygge. Hvis du vil være sikker på en plads, skal du tilmelde dig snarest muligt.

19


GYMNASTIK

Bestyrelsesdag i Stavtrup Idrætsforening GYMNASTIKAFDELINGEN Inden opstart af sæsonen 2017 / 2018 samledes de fleste medlemmer af gymnastikafdelingens bestyrelse i DGI Østjyllands lokaler på Søren Frichs vej. Ikke ligefrem 5 kvinder af få ord og derfor var der nok også lidt for mange punkter på den foreslåede dagsorden. Det til trods havde vi en god dag – gode snakke og mange synspunkter. Dagen mundede bl.a. ud i skrivelser om det at være hjælper og føl i afdelingen – begge dele kan ses på afdelingens hjemmeside. Derudover blev afdelingens værdigrundlag formuleret:

Værdigrundlag – glæden ved bevægelse Stavtrup Gymnastikafdeling har fokus på fællesskaber, sammenhold, synlighed og kvalitet. Det skal være fedt at være gymnast og frivillig i afdelingen – uanset alder og formåen.

20

Som gymnast og frivillig skal man føle sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed og muligt at føle sig som en del af en flok – stor eller lille. Som afdeling i en større forening har vi et medansvar i forhold til at styrke sammenholdet i afdelingen og på tværs af hovedforeningens afdelinger. Vi vil gerne at gymnastikafdelingen er synlig og bidrager aktivt i styrkelsen af lokalområdet. Kvalitet og udvikling er vigtigt og vi lægger vægt på, at instruktører og bestyrelsesmedlemmer er engagerede, motiverende for afdelingens medlemmer og løbende holder sig opdateret indenfor gymnastikken i form af bl.a. uddannelse. Samtidig med dette vil vi også gerne være med til at styrke gymnasterne til at opnå egne mål indenfor gymnastikken. Vi håber, at alle – voksne som børn - vil medvirke til, at vores afdeling er et godt sted at være, hvor glæden ved gymnastikken og hinandens samvær går hånd i hånd. Bestyrelsen


Stavtrupportalen.dk

www.stavtrup.dk

– her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Visitkort

200 stk.

107,ekskl. moms

Vi er stolt sponsor af:

inkl. moms 133,75 kr.

STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Roll-up

1 stk.

495,ekskl. moms

inkl. moms 618, 75 kr.

info@trykd.dk | tlf. 72 60 60 40 | trykd.dk |

21


HÅNDBOLD

Fantastisk klubsamarbejde

på U14-piger imellem Stavtrup håndbold og Viby IF Til denne sæson har Stavtrup håndbold lavet et flot setup for vores U14-piger med Viby IF. Vi er 3 pigehold, og har 40 spillere, hvilket er meget flot. Samarbejdet er rigtig godt, og vi kan tilbyde pigerne 3 gange træning fordelt i både Viby og Stavtrup. I efterårsferien drog knap 30 spillere og ledere på en 2-dages træningslejr på Tirstrup idrætsefterskole. Et ophold som var gratis for pigerne, idet forstander Jesper Ø Petersen havde stillet skolen gratis til rådighed for vores piger. Og hvilket fantastisk sted de har på Tirstrup idrætsefterskole. Masser af fede og super flotte idrætsfaciliteter, som pigerne nød rigtig godt af. Og ikke mindst det at sove derude, og mærke hvordan efterskolelivet kan være.

22

En social tur med masser af hygge og godt humør, konkurrencer, god mad og selvfølgelig masser af håndboldtræning. Der er op til og i starten af sæsonen lavet et stort stykke arbejde med sociale arrangementer for pigerne, og det er så vigtigt for pigernes trivlsel at have disse sociale arrangementer, og det sås tydeligt på træningslejren, at det har båret frugt. De har det nemlig fantastisk sammen. Tak til Jesper Ø og Tirstrup idrætsefterskole for lån af jeres fantastiske skole Flemming Hansen Stavtrup håndbold


23


HÅNDBOLD

Kender du Lykkeliga så mød nu: Stavtrup All Stars – et nyt hold med store drømme Alle børn vil gerne gå til ‘et eller andet’. Også de børn der døjer med ‘et eller andet’. Dette var grundtanken da tidl. Landsholdshåndboldspiller Rikke Nielsen startede Lykkeliga. Lykkeliga er en håndbold liga som alle andre men med små stjerner som ikke alle andre - nemlig børn med handicap.

24

Nu er Stavtrup Håndbold også i gang med at få skabt et hold der har helt specielle små stjerner, der alle gerne vil vinde LykkeCup som 2018 byder på i Gigantium, Aalborg. Her møder handicaphold hinanden i en fantastisk turnering med hold fra hele Danmark. Vi træner hver lørdag fra 13-14 og vi har det mega-sjovt. Det er som at få en indsprøjtning af livsglæde. Fælleskabsfølelsen og vilje, som ingen andre steder skinner igennem hele timen. Børnene er mellem 8-14 år og er gående. Alle har ledsager med. Ellers er kravene og drømmene som på alle andre hold, selvom vi gør meget ud af at alle får noget ud af træningen. Holdet er båret af ildsjæle i klubben og forældre til de handicappede, samt en masse frivillige. Flemming Hansen


v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705 mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

tømrer- & snedkerarbejde

Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

Vognmanden i Stautrup Brug din lokale!

• Affaldscontainere • Kran/grab • Sand • Sten • Muldjord • Træflis

Vognmand Thomas V. Christiansen Rugbjergvej 114, Stautrup 8260 Viby J Mobil 21 48 32 88

25


HÅNDBOLD

Stavtrup håndbold støtter Stavtrup multihal Stavtrup håndbold har op til jul lavet en skrabejulekalender, som vores unge medlemmer kommer ud til alle byens borgere for at sælge, prisen er kr. 50,00. Vi vil rigtig gerne støtte op om det økonomiske omkring Stavtrup multihal, samt skabe noget opmærksomhed om projektet, og derfor går der kr. 15,00 til Stavtrup multihal, for hver kalender vi sælger.

Desuden er der Smukfest partoutbilletter, Trek Cykel, diverse gavekort og mange andre flotte præmier. Så kære borger, støt op om dette projekt ved at købe en julekalender af de unge håndboldspillere i Stavtrup. De bedste hilsner og et ønske om en rigtig glædelig jul.

Flemming Hansen Stavtrup håndbold Formand

Vi har fået lavet 3.000 kalendre, og får vi udsolgt, så går der kr. 45.000 til projekt Stavtrup multihal. Der er MANGE flotte præmier, og hovedpræmien er en uges ophold i en ferielejlighed i Malaga, Spanien.

SKRAB OG VIND

5

me lod. 2 gevinster på sam Der er mulighed for bagsiden af loddet. på ing edn vejl Se

10

præmier, og Der er mange flotte vundet med du kan se om du har det samme.

12

til Stavt rupAlt salg går ubeskåret fdeling og ny håndbold ungdomsa rup. MULTIHAL i Stavt

PRIS 50 KR.

sælges i Dette juleskrabelod og koster pr. 3000 eksemplarer pr. lod går til stk. kr. 50,-. 15 kr. et beløb kr. div holdkasser, saml at holdkasserne 45.000,- og husk til at skabe et er til socialt formål, kr. pr. lod går godt fællesskab. 15 et beløb kr. til ny MULTIHAL, saml til køb af præ45.000,-. Resten går samt skat. mier, køb af lodder,

22

15

præmie kont akt: For afhentning af Flemming Hansen 20617512 fh67@post.tele.dk

17 1

Jesper Eriksen 53792021 je@s5.dk hilsner De glædeligste jule & Stavtrup Håndbold L Stavtrup MULTIHA

21 9 4 24 19 11 14

7

26

16

2

23

18

3

8

13

20

6

Forhandlerfelt MÅ IKKE SKRABES

Ekstra præmie

SKR AB OG VIND


Givtigt samarbejde

imellem Stavtrup håndbold & Aarhus United • Kæden Normal har givet hættetrøjer til vores 2 pigehold i U16 • Smartbake.dk har vi fået kr. 5.000,- af for vundet kagekonkurrence • Og sidst har vi fået et spillesæt fra banken Spar Nord, som har en værdi af kr. 5.000,-

Byens nye Elite håndboldprojekt for kvinder, Aarhus United har fået en fantastisk start, og Stavtrup håndbold er, som tidligere beskrevet, en af 9 moderklubber bag projektet. Det har for de 9 moderklubber været særdeles givtigt at være med i projektet. Folkene bag Elite-afdelingen tænker virkelig på moderklubberne, når de er ude at sælge deres store sponsorater. Og sponsorerne er meget interesserede at komme bredt ud i Aarhus, ikke kun til Aarhus United, men især også til de 9 moderklubber, som nyder godt af det flotte sponsorarbejde der laves i Aarhus United.

Onsdag d. 1. november i pausen i ligakampen mellem Aarhus United & Silkeborg Voel, modtog U14-pigerne en check fra Spar Nord på kr. 5.000,-. En super oplevelse for pigerne som blev hyldet af de ca. 700 fremmødte tilskuere. Og kampen blev i øvrigt vundet med 32 – 26, en meget stærk indsats af Aarhus United-pigerne. Alle hjemmekampe spilles i Stadionhallen, som giver en perfekt intim stemning, og jeg kan virkelig anbefale at tage ud og se en kamp. Kampprogram kan findes på Aarhus Uniteds facebook, husk at like, eller www.aarhus-united.dk. Til hver kamp er der altid sjove tiltag for børn og voksne før og under kampen. Flemming Hansen Formand Stavtrup håndbold

27


HÅNDBOLD GYMNASTIK

Stavtrup Håndbold

indløb med herrelandsholdet Lørdag d. 28 oktober var på mange måder en fantastisk oplevelse for 32 piger og drenge fra Stavtrup håndbolds U10. Børnene skulle lave indløb sammen med Mikkel Hansen. Landin og co. Modstanderen var Polen i Arenaen i Aarhus. En KÆMPE oplevelse som er kommet i stand igennem vores super gode samarbejde med Aarhus Håndbold.

Der var ikke langt fra tanke til handling da Bente fra Aarhus håndbold kontaktede os og spurgte om vi kunne stille med 32 børn til indløb. JA, det kunne vi, og der var meget stor interesse. Børnene fik 1 billet til kampen, samt til 1 forælder. De fik en landsholdstrøje og en kæmpe oplevelse. Tak til Aarhus håndbold samt DHF for denne unikke mulighed.

STOR oplevelse for Stavtrups U10 pige- og drengespillere Lørdag eftermiddag den 28. oktober mødtes jeg med 32 spændte piger og drenge foran Ceres Arena i Aarhus. Forude ventede en opgave, som ingen af dem, havde prøvet før - Indløb sammen med det polske og det danske herrelandshold foran knap 5000 tilskuer i en fyldt Arena. Stemningen blandt børnene var lettere ekstatisk og forventningerne til at få øje på. Vi blev fulgt ned i spillergangen, hvor landholdsspillerne så småt var ved at gøre klar til opvarmning og flere af ungerne måtte knibe sig selv i armen, for at tro på, at det faktisk var Mikkel Hansen og co. der stod lige der henne. Koncentrationen hos både piger og drenge var stor under instruktion og øvning og efter omklædning, var der lidt tid til at nærstudere spillerne, mens de varmede op. Herefter var der samling i spillergangen, hvor det var tydeligt at mærke, hvor spændte børnene var. Sommerfuglene i maven baskede løs, håndfladerne var helt klamme, der blev tisset af MANGE gange og der var smil fra øre til øre over hele linjen.

28

Så blev det tid! Alle 32 Stavtrupspillere stod på rad og række side om side med nogle af verdens bedste håndboldspillere…. Over højtalerne lød det ”og til at hjælpe vores to landshold på banen, får vi i dag hjælp af U10 piger og drenge fra Stavtrup håndbold” og jeg bilder mig selv ind, at jeg herefter kunne høre de mange heppende forældre på lægterne. Nationalmelodierne blev sunget imens piger og drenge stod arm i arm midt i den store Arena! I løbet af få minutter, var det hele overstået, og det var nogle stolte børn, der bagefter kunne indtage deres pladser rundt i hallen og overvære en spændende kamp, hvor Danmark i sidste minut hev sejren hjem med 26-25. Fed stemning i Arenaen! Tak for en fed oplevelse og festlig eftermiddag – det gør vi gerne igen, hvis muligheden skulle byde sig! Mette Juul Elley Træner U10 piger


Indløb med landsholdet Da vi mødtes ude foran arenaen var jeg helt vildt spændt. Vi mødtes med en der hed Frederik som fulgte os ned i spillertunnelen, hvor vi skulle klæde om til røde t-shirts og hvide shorts. Nede i gangen gik flere af landsholdsspillerne rundt og det var ret svært ikke at glo helt vildt, det kildede helt i maven!!! Imens drengene skiftede øvede vi inde i hallen sammen med Frederik. Da drengene kom ud øvede vi alle sammen og så var det vores tur til at skifte. Da vi var færdige med at klæde om stod vi og kiggede på at spillerne varmede op og vi fik taget en masse billeder… især af Mikkel Hansen . Så blev det tid til at vi skulle stille os klar efter højde som vi havde øvet. Først kom de polske spillere, de var virkelig høje!!! Dem der skulle følges med dem ind gik ind og de danske landhold spillere

kom hen til os der stod og ventede. Jeg tror ikke jeg var den eneste der rystede over hele kroppen. Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg tænkte, da vi gik ind, men jeg gik i hvert fald ind med Peter Balling. Det var vildt at stå midt på gulvet og synge nationalmelodien sammen med alle de mennesker. Det hele gik så hurtigt og pludselig skulle vi løbe ud igen. Vi måtte beholde landsholdstrøjerne, så vi sad alle sammen i dem og så kampen - det var mega fedt!! Bagefter fik nogle af os autografer og taget billede sammen med Magnus Landin. Sofie Elley Thomsen U10 piger

29


HÅNDBOLD

Håndboldpiger fra Stavtrup vinder Smartbake.dk-kagekonkurrence og 5.000 kr.

Mandag i efterårsferien deltog 7 håndboldpiger fra Stavtrup i kagekonkurrence arrangeret af Aarhus United og Smartbake.dk Pigerne mødte forventningsfulde op kl. 09.00 i SIF'en, til en lang men fantastisk dag med kage og top-håndbold. Pigerne havde øvet lidt allerede om lørdagen, der var lavet en Snapchat-kagegruppe, så pigerne var helt klar. Aarhus United havde sendt stregspiller Majbritt Toft Hansen ud for at hjælpe med kagebagningen. Og det var nogle lidt benovede piger der liige skulle se Majbritt an, det var jo en af stjernerne, der var med i køkkenet. Men Majbritt er fantastisk sød og svarede på ALLE de skøre, sjove og gode spørgsmål, pigerne havde til hende om ALT imellem himmel og jord. FED oplevelse for pigerne. Stavtrups hindbærdrøm af en lagkage blev lavet. Kl. 12.00 drog pigerne i Arenaen hvor Smartbake-folkene ventede sammen med alle konkurrenterne fra de 9 samarbejdsklubber.

30

Der blev prøvesmagt, og der var mange rosende ord til pigerne for kagen, ja faktisk blev hele vores kage spist op af de andre deltagere efter prøvesmagningen, hvilket vi tog som et ret godt tegn. Vinderne blev udråbt om aftenen i halvlegen i Ligakampen Aarhus united vs Ajax København, som Aarhus united flot vandt 19-17. Og vinder af kr. 5.000,- i Smartbake.dk-kagekonkurrence blev bl.a. Stavtrup håndbold. Vi må altså rose Aarhus United for deres ideer, og for de store oplevelser de giver pigerne, og selvfølgelig også Smartbake.dk for at være med på ideen. Smartbake.dk har lavet en stort sponsorat med Aarhus United, hvor de også gerne vil bredt ud til moderklubberne. Super oplevelse for pigerne at blive hyldet foran et stort publikum i arenaen. Flemming Hansen Stavtrup håndbold


Ligaherrerne fra Aarhus håndbold besøger igen Stavtruphallen d. 9. november Børnene får i denne tid masser af gode håndboldoplevelser, og en af de store er altid når ligatopholdet fra Aarhus håndbold kommer på besøg. Stavtrup håndbold har et fantastisk godt samarbejde med Aarhus håndbold. Vi sender altid mange tilskuere ud til deres kampe, og det er med gratis billetter. Børnene får lov til at lave indløb til deres hjemmekampe, og sidst men ikke mindst, så tilbyder Aarhus håndbold at komme ud i hallen og træne børnene. Det er en kæmpe oplevelse for børnene at blive trænet at stjernerne, hvor af flere er på udviklingslandsholdet. Spillerne er super søde og imødekommende, deler autografkort ud til ALLE, samt får taget de billeder, der nu skal tages. En del af aftalen er så, at Aarhus håndbold træner i vores hal, og det er en fornøjelse at se dem træne, stor oplevelse.

Efter deres træning er vi altid vært med lidt aftensmad, som altid bestilles og laves af Restaurant Patrice. Spillerne fra Aarhus håndbold glæder sig altid til god mad fra Patrice, og under deres træning hørte jeg flere der snakkede om, hvad vi mon skulle have at spise idag. Det blev iøvrigt til Kylling med parmaskinke, pastasalat, bagte rodfrugter og en dressing lavet på græsk youghurt med pesto. Tusind tak til Aarhus håndbold for besøget, i er fantastiske, samt tak for mad til Restaurant Patrice. KLASSE oplevelse. Flemming Hansen Stavtrup håndbold

31


HALUDVALGET

To spændende skitseforslag I oktober modtog Haludvalget 2 virkelig spændende skitseforslag til den kommende multihal fra arkitektfirmaerne CF Møller og Sleth Architects. Alle afdelinger under Stavtrup IF blev d. 26/10 præsenteret for arkitekternes forslag og har siden haft 3 uger til at komme med deres inputs.

32

Idrætsforeningen indstiller snarest til beslutning hvilket arkitektfirma, der vælges at arbejde videre med. Når afgørelsen er truffet, vil det blive muligt at se de overordnede skitser og høre mere om projektet. Tid og sted vil blive annonceret på vores facebookside. Haludvalget


Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål. Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe. PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen...................... kr. 300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00............ kr. 300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat................ kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

ERET OPGRAD R Y PÅ UDST T E N E I KØKK

33


TENNIS

Indvielse af kunstgræsbane i Stavtrup Tennis Lørdag den 14. oktober 2017 kl. 11:00 blev vores nye kunstgræsbane indviet. Den har været lang tid under vejs, men da de nødvendige tilladelser fra kommunen først var i hus, gik det hurtigt. I løbet af en måneds tid blev den tilgroede multibane forvandlet til en smuk bane, som vi glæder os rigtig meget til at kunne benytte hele året. Også i den periode, hvor der ikke kan spilles på grusbanerne. Anlæggelsen af banen er udført af Sport Trading aps, som har anlagt mange lignende baner i hele landet. De første baner blev sågar anlagt for knap 40 år siden. Aarhus Kommune har givet tilsagn om at støtte projektet med kr. 135.000, så vi undgik at skulle på lånemarkedet for at finansiere restbeløbet op til de ca. kr. 300.000, som banen har kostet, incl. byggesagsomkostninger. Kommunens støtte tager vi også som udtryk for, at kommunen kan se en sundhedsmæssig fordel ved, at flere har mulighed for at spille og få motion året rundt. I Stavtrup Tennis er vi ca. 160 medlemmer, der ud over den nye kunstgræsbane har rådighed over 3 grusbaner, et dejligt klubhus og – ikke mindst – et godt socialt miljø.

34

Indvielsen, der fandt sted i et usædvanligt dejligt vejr, blev markeret efter følgende program: • Formandens tale • Banen erklæres for åben • Opvisningskamp mellem klubmestre 2017 • Grillen tændes og der serveres pølser med øl/vand • Banen kan tages i brug af medlemmerne. Omkring 60 medlemmer og venner af klubben var mødt op for at se det nye ’vidunder’, og der var udelt begejstring for både banens udseende og kvalitet. Næsten alle var tilskuere til opvisningskampen, og der blev klappet meget af kombattanterne, som måtte afgøre kampen i en tiebreak. Nana og Bjarne løb med sejren. Grillen var på overarbejde, og der måtte skaffes flere grillpølser til de fremmødte. Ole Boelsgaard


BADMINTON

Formand Kasserer/senior Sekretær/ungdom Turneringsansvarlig/ungdom Ansvarlig/ungdom Ansvarlig/ungdomstræning

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS

Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

Orla Møller 20 83 83 53 Ole Boelsgaard 22 90 30 31 Heidi Jessen Henrik Søndergaard 20 42 94 42 Daniella T. Hansen Frank Vincens 41 88 11 95

om@blue-company.dk ole.boelsgaard@youmail.dk heidi@clausenjessen.dk henrik_soendergaard@webspeed.dk daniella.t.hansen@gmail.com vincens@live.dk

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 41 76 60 33

rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alxh@cowi.dk

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Yago Bundgaard, Rosendalsvej 4, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

24 65 39 33 61 28 86 29 86 28 02 93

kkt@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

FODBOLD

Formand Peter Kaarup 26 87 29 84 formand@stautrupfodbold.dk Ansvarlig ungdom Lis Andreasen 21 23 34 84 ungdom@stautrupfodbold.dk Ansvarlig senior Pelle Højberg 30 24 42 47 senior@stautrupfodbold.dk Kasserer Peter Kaarup 26 87 29 84 kasserer@stautrupfodbold.dk

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Referent Suppleant Suppleant

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

TENNIS

Formand Næstformand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Rikke Klintø Helle Thomsen Kim Djernæs Mette Sedler Rikke Pihl Mikkelsen Malene Vefling Jeppsen Heidi Theander Grünfeld

20 97 84 24 28 45 17 66 61 33 34 31 22 78 68 67 51 90 86 25 27 34 41 33 21 62 06 65

rik.klintoe@gmail.com helle_s_madsen@hotmail.com kim@djernaes.dk seidlermette@hotmail.com rikke@pihlmikkelsen.dk malenevefling@hotmail.com heidi@theander.dk

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Grøfthøjparken, 8260 Viby J Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Vibeke Thomsen, Rosendalvej 8, 8260 Viby J Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 86 28 75 04 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

Allan Mortensen Ib Frandsen Ole Boelsgaard Villars Clausen Ole Boelsgaard Marianne Simonsen Solveig Kjær Eva Baht

40 43 62 54 20 41 01 40 22 90 30 31

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Formand Næstformand Kasserer Referent Medlem Suppleant Suppleant

HALUDVALGET

Bodil Billeskov Bøving, Tornhøjvej 69, 8260 Viby J Hanne Steentoft, Højvangsvej 70, 8260 Viby J Grete Timmann, Rosendalvej 2, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Lene D. Jensen, Rosendalvej 56, 8260 Viby J Lise Lund, Buggegårdsvej 65D, Ormslev, 8260 Viby J Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J

Erik Krabbe Peter Filt Heidi Frostholm Jan Nickelsen Henrik Zappe Jannie Oddershede

vibeke.thomsen@yahoo.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

allanmortensen94@hotmail.com ibfrandsen174@gmail.com ole.boelsgaard@youmail.dk

22 90 30 31 22 59 12 15 40 59 03 40 40 42 52 98

ole.boelsgaard@youmail.dk marianne.simonsen@hotmail.com solveigkjaer@stofanet.dk kontakt@evabaht.dk

20 41 92 38 22 31 93 63 23 30 04 98 28 26 13 48 29 20 00 02 20 67 92 80 29 93 95 28

gallerihummeluhre@gmail.com hfsteentoft@gmail.com gretetimmann@hotmail.com lhvitved94@hotmail.com lekaj2@hotmail.com lise-ormslev@os.dk elsebaym@g.mail.com

20 21 48 52 21 28 81 01 61 66 08 27 40 43 63 10 40 13 44 24 28 25 76 56

krabbe1c@mail.dk pf@danvaegt.dk Holchheidi@cholch.com jn@colliers.dk Henrik.Zappe@bd.dk jannieoddershede@hotmail.com

35


OS rk R C A evæ D E oks rv ha

EDC AROS løber stærkt i Sydbyen og nu med flere, dygtige medarbejdere – EDC AROS har fået vokseværk!

Vi er derfor flyttet i nye og større lokaler på det ikoniske hjørne i det centrale Viby J – Skanderborgvej 189. Kig ind i vores nye lokaler og få en ”fremvisning” af vores nye boligbutik. Kig forbi til en kop kaffe, pebernødder og en uforpligtende snak.

EDC AROS - en del af byens liv

Søren Justesen

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Line Manø

Ejendomsmægler MDE

Tom Holst

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Ejendomsmægler MDE

Thomas Ellen Viola Rasmussen Albrechtsen Traniee

AROS ∙ Viby Skanderborgvej 189 ∙ 8260 Viby J ∙ 826@edc.dk

86 11 88 44

Joakim Nørlev

Salgskoordinator

Riposten 2017 nr. 4  
Riposten 2017 nr. 4  

Klubblad for Stavtrup Idrætsforening 2017 nr. 4

Advertisement