Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 4 · 42. årgang · august 2019

FODBOLD Karla Jensen, U10-piger, får overrakt en fortjent medalje for en flot 3. plads i A-slutspillet.


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et ­forretningsudvalg på tre personer. Navne og adresser på ­afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Niels Lyhne, formand, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30, e-mail: nl@advohus.dk Simon U. Hansen, næstformand, Bispevej 14, 8260 Viby J, tlf. 86 75 52 62 E-mail: simon.u.holm.hansen@gmail.com Lone Weiss, kasserer, Klokkeskovvej 59, 8260 Viby J Tlf. 61 28 73 42, e-mail: loneweis@gmail.com Stavtrup Idrætsforening v/Niels Lyhne, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30 Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J Ripostens redaktion Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Niels Lyhne (ansv.), tlf. 28 10 54 30 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2019-2020 Nr. Udgivelse Deadline 5/oktober 4. oktober 20. september 6/december 29. november 15. november 1/februar 31. januar 17. januar 2/april 27. marts 13. marts 3/juni 29. maj 15. maj 4/august 21. august 7. august Oplag: 2.500 stk. Tryk: Lasertryk

Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 86 28 28 35, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo samt til medlemmer af Stavtrup Idrætsforening uden for området. Dette nummer er omdelt fra den 23. august 2019.

2

Formandens klumme Hal Hal Hal Hvor ville det være skønt, hvis der kan sættes ord på om og hvornår, vi har en ny hal i Stavtrup. Vi har en situation, hvor vi har alle muligheder for at få den indenfor en overskuelig årrække med det tilskud, Holch Povlsen-familien har stillet i udsigt, hvis vi kan skaffe resten af finansieringen. Det er et beløb i størrelsesordnen på ca. 20 millioner kroner, der er egenfinansiering. Det skal frembringes via indsamling i Stavtrup, via fonde og via kommunen. Et godt sted at starte er hos Stavtrup Idrætsforening selv, der har den største interesse i, at der skabes bedre og mere halfacilitet og dermed størst interesse i at vise omverdenen – dvs. fonde, kommune mv. – at det her er vigtigt og det vil vi. Det er derfor rimeligt skuffende at opleve et repræsentskabsmøde, hvor der ikke kunne skaffes opbakning om, at kontingenter forhøjes med et halbidrag i størrelsesordenen kr. 200 pr. medlem. Det er ikke et beløb, der vælter nogens budget og afdelingerne i idrætsforeningen har, sammenlignet med lignende foreninger i Aarhus, ikke de højeste kontingenter. Der vil også være signalværdi i det. (Fodbold har forhøjet sit kontingent for at kunne finansiere kunstgræsbane). Heldigvis vil en handlekraftig gruppe af folk centreret omkring Stavtrup Erhvervsnetværk sætte sig i spidsen for aktiviteter og tiltag, der skal generere penge efter, at Haludvalget med dedikeret arbejde har skabt rammerne i form af selve projektet – delaftale om finansiering, tegninger, tilbud fra entreprenører, forhandlinger med kommunen om placering. Haludvalget har været få personer, der ikke har muskler til også at stå for ”pengedelen”. For at sætte skub i lokalområdets økonomiske bidrag vil der derfor fra efteråret blive iværksat en række initiativer, som jeg håber, at Stavtrup vil støtte op om – både med deltagelse og penge! Så hold øje med hvad der sker. Jo, hallen skal nok komme – men der skal altså bakkes op! Niels Lyhne, hovedformand

Info fra Haludvalget Mange tak til alle som giver donation via flaskepant i REMA. Det går godt fremad, idet vi har indsamlet kr. 45.000 indtil nu. Det gamle ordsprog med ”mange bække små ...” giver virkelig mening her. Vi vil naturligvis meget gerne have endnu flere til at give en donation via flaskepant, som også er en god måde at støtte os på. Haludvalget har indledt et samarbejde med Stavtrup Erhvervsnetværk og andre frivillige personer fra vores område, som vi glæder os til at se resultatet af. Vi ser frem til den videre udvikling i projektet og vil naturligvis løbende holde jer orienteret om status. Men husk også at bruge vores hjemmeside og facebook for videre information. Erik Krabbe


Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål. Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe. PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen kr.  300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00 kr.  300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

OPGRADERET PÅ UDSTYR I KØKKENET

3


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Så starter den nye sæson med masser af gode tilbud Sommeren er ved at gå på hæld og vi skal i gang med efterårssæsonen. Håber I alle har haft en rigtig god sommer og er klar til at kaste jer ud i de mange tilbud, vi kan tilbyde. På programmet er Gymnastik, Yoga, Skovfitness, Mental Fitness og i år er der som noget nyt Motions-Floorball. GYMNASTIK BEMÆRK at gymnastik er ændret til onsdag fra 9 – 10. Vi fortsætter i Ormslev Borgerhus, da der stadig ikke er plads på Højvangskolen. Vi starter onsdag den 28. august. Efter gymnastiktimen kan der købes kaffe. Instruktør Annett Schammel. YOGA YOGA 1 starter onsdag den 4. september kl. 16 på Søholm. Instruktør Laila MøllerRasmussen. YOGA 2 starter torsdag den 29. august kl. 14.30 på Søholm. Instruktør Dorte Bjerre. YOGA 3 starter mandag den 26. august kl. 15 på Søholm. Instruktør Dorte Bjerre. SKOVFITNESS Skovfitness starter den 5. august kl. 9. Vi mødes på P-pladsen ved Søholm. Der sluttes af med socialt samvær i Cafeen, hvor der kan købes kaffe/the og nybagte boller. Instruktør Philip Thomsen.

MENTAL FITNESS Hold gang i ”de små grå” og få trænet lattermusklerne. Hold 1 starter den 8. august kl. 14.15. Hold 2 starter kl. 16. Instruktør Philip Thomsen. MOTIONS-FLOORBALL Som noget nyt er der i år mulighed for at dyrke Motions-Floorball, som er en sund og effektiv motionsform i en uformel ramme, hvor fællesskab, spilleglæde og gode oplevelser vægtes højt. Vi har været heldig at få stillet en time til rådighed i Gymnastiksalen på Højvangskolen. Det vil foregå fredag fra kl. 16 til 17 og vi starter fredag den 13. september. Instruktører – Frivillige fra DGI. CYKELTURE Vi cykler stadig ”ud i det blå” hver tirsdag. Vi mødes ved Spejderhuset på Bispevej kl. 10 og cykler i nogle timer. Mød op, det er gratis og der er ingen tilmelding. Husk at tage kaffe og en madpakke med. Cykelturene fortsætter så længe vejret tillader det. Vi glæder os til den nye sæson og håber, rigtig mange vil møde op igen i år og få nogle hyggelige timer i samvær med andre motionister. HUSK – du kan deltage i alle aktiviteterne for 650 kr. fra august 2019 til juni 2020. Karin og Lisbeth

KALENDEREN Gymnastik Onsdage kl. 9.00 – 10.00 Starter 28. august Kontaktperson: Lene Eskildsen tlf. 40 14 15 91 Yoga I Onsdage kl. 16.00 – 17.50 Starter 4. september Yoga II Torsdage kl. 14.30 – 16.20 Starter 29. august Yoga III Mandage kl. 15.00 – 16.50 Starter 26. august Kontaktperson for alle Yogahold Else Bay Mortensen tlf. 29 93 95 28 Skovfitness Mandage kl. 9.00 – 10.50 Starter 5. august Kontaktperson: Bodil Billeskov Bøving – tlf. 20 41 92 38 Mental Fitness Torsdage kl. 14.15 – 15.55 Torsdage kl. 16.00 – 17.50 Starter 8. august Kontaktperson: Lisbeth Mortensen tlf. 28 26 13 48 Motions-Floorball Fredage kl. 16.00 – 17.00 Starter 13. september Kontaktperson: Poul-Erik Tindbæk tlf. 29 61 28 83 Cykelture Tirsdage kl. 10.00 Fra maj og så længe vejret tillader. Det er gratis, alle er velkommen. Kontaktperson: Merete Jensen tlf. 61 71 62 81

Stemningsbillede fra en cykeltur til Åbo skov.

4


home hjælper dig trygt videre i boliglivet ...boligkøberne står i kø til en bolig i Stavtrup

Kom godt på plads i boliglivet Hos home ved vi, at en flytning er én af de mest stressende begivenheder i livet. Det har vi fuld forståelse for, og derfor gør vi altid vores ypperste for at sætte os godt ind i jeres ønsker og behov. Vi er ikke kun interesserede i, at sælge jeres bolig - vi er interesserede i, at hjælpe jer trygt og godt videre i boliglivet.

Bonus: Dit lokale home-team x 13 home Viby er en del af et stærkt netværk med 13 home-forretninger og 90 kollegaer i Østjylland. Vi arbejder tæt sammen for at give dig den bedste kundeoplevelse og en god

bolighandel. Kontakt home om dit boligsalg i Stavtrup Ring til Michael på tlf. 8611 4499

VIBY • HASSELAGER Ansv. indehaver Annette Rønne Ejendomsmægler & valuar, MDE Skanderborgvej 182, 8260 Viby J viby@home.dk facebook.com/homeviby Tlf. 86 11 44 99 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

5


BADMINTON

Badmintonsæsonen 2019/2020 bliver spændende I ungdomsafdelingen er vi mega spændte på den nye sæson, som starter den 19. august. I sidste sæson fik vi modnet ungdomsafdelingen, dels med ansættelse af Anders Søndergaard som cheftræner og dels med etablering af et ungdomsudvalg. Med dette fundament er vi gearet til at tage mange nye medlemmer ind i den nye sæson. Vi vil i denne sæson arbejde på at få nye medlemmer i alle aldersklasser, og gøre vores bedste for at alle får god træning, sjov og socialt samvær. For at få dette til at lykkedes igangsætter vi 2 større initiativer Pigehold: Vi starter et rent pigehold / pigeprojekt, som er målrettet de yngste fra årgang 2012 og 2013. De vil træne om mandagen fra kl. 15.00-16.00. Vi er så heldige at vi har fået tilknyttet Sune Gavnholt, som er forælder til en pige i aldersgruppen. Sune er uddannet lærer, men har siden 2012 arbejdet som professionel badmintontræner på fuld tid, hvor han træner Ikast’s bedste badmintonspillere, underviser på Sport college Ikast og er landstræner for det Færøske badmintonlandshold. Skoleprojekt: Vi har fået bevilliget penge fra DGI og ”Den Lokale Udviklingspulje” til at gennemføre skole badminton. Det betyder, at flere klassetrin vil opleve masse af badmintonspil i idrætsti-

merne i september og oktober. Vi stiller med uddannede trænere og materialer, og lærerne skal blot hjælpe til. Alle deltagende elever kan i hele perioden også deltage gratis i den almindelige badmintontræning i klubben. Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil få lyst at starte til badminton. Udover ovenstående initiativer vil vi i løbet af sæsonen selvfølgelig arrangere en masse andre aktiviteter i form af holdkampe og stævner, natbadminton, generationsbadminton, hyggeture til DM i badminton og VM for hold – sidstnævnte holdes i Aarhus i april 2020. Badmintontræningen foregår, som altid, i tidsrummet mandag og onsdag fra kl. 16.00-19.30, hvor vi har 3 træningshold fordelt på alder og niveau. Herudover vil pigeholdet, som nævnt ovenfor, træne om mandagen fra kl. 15.00 – 16.00. Eventuelle spørgsmål kan sendes til ungdom@stavtrupbadminton.dk Vel mødt til sæsonstart den 19. august 2019. Ungdomsafdelingen Stavtrup badminton

Seniorbadminton i Stavtrup Til trods for sommer, sol og varme, nærmer den nye badminton sæson i Stavtrup sig. Igen i år vil vi tilknytte et trænerteam til senior mandagsholdet. Et trænerteam som vil komme 2 mandage i måneden og instruere i form af lidt forskellige øvelser, teknisk træning, samt kamptræning. Den første træning er mandag 19 august – kl. 20.30 – 22.30. Trænerteamet består igen i år af: Jesper Bak Opvokset i Vestjylland, men fundet vej til Aarhus. Er i dag spillende træner for Team Salling Sabro’s Danmarksserie og Kval-række hold. Har mange års erfaring i trænergerningen og i badminton livet i og omkring Aarhus.

6

Christian Serritslev Kommer Vejle, men har ligeledes fundet vejen til Aarhus. Er aktiv som spiller i Team Salling Sabro. Besidder ligesom Jesper træner erfaring gennem nogle år. Igen i år vil der være mulighed for at spille holdturnering – vi tilmelder hold alt efter hvor mange der har lyst til at deltage i holdturnering. Holdkapme vil hovedsagelig ligger på hverdagsaftener – weekend kampe kan forekomme. Vi håber at gentagelsen af sidste års succes satsning med træner, kan få endnu flere til at finde badminton ketcher og sko frem (igen), og kommer op til lidt sved på panden og nogle gode kampe. For som ordsproget siger: Gammel kærlighed til badminton ruster aldrig. Vi glæder og til at se jer. Seniorafdelingen Stavtrup Badminton Klub


LÆR BRIDGE – verdens bedste kortspil – det er aldrig for sent!

Én 1/4 side i Riposten? Muntert begynder-/genopfriskningskursus torsdage kl. 17 – 18.30.

Her kunne være en annonce! Idrætsforeningens medlemmer opfordres til at undersøge om deres firma eller andre vil tegne en annonce.

For arbejdsramte og travle efterlønnere/pensionister. Hele september måned er GRATIS – tjek: Er det noget for mig?

Pengene går til idrætsforeningen.

Pris herefter indtil jul: 200 kr. (dækker materialer, kaffe og godbid)

Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Sted: Lokalcenter Søholm, Stavtrup (fin parkering, buslinje 11) Tilmelding: aadal.bridge@gmail.com (makker ikke nødvendig) Startdato: 5.9.19. Om klubben: www.aarhusaadalbridgeklub.dk Spørgsmål til den erfarne underviser: tlf. 21 76 84 22

Vognmanden i Stautrup Brug din lokale!

• Affaldscontainere • Kran/grab • Sand • Sten • Muldjord • Træflis

Vognmand Thomas V. Christiansen Rugbjergvej 114, Stautrup 8260 Viby J Mobil 21 48 32 88

7


BADMINTON GYMNASTIK

BADMINTON FOR PIGER HVER MANDAG KL. 15.00-16.00 START D. 19. AUGUST

NYT: ALLE PIGER ÅRGANG 2012-2013 INVITERES MED DET VIGTIGSTE PÅ TRÆNINGEN BLIVER AT HAVE DET SJOVT OG OPLEVE GLÆDEN VED LEG OG BEVÆGELSE MED OG UDEN KETCHER & BOLD TRÆNINGEN ER FOR BEGYNDERE, SÅ DER VIL OGSÅ VÆRE FOKUS PÅ EN GOD MODTAGELSE  FOR DEM DER ØNSKER MERE END DENNE TRÆNING, ER DER ANDRE TRÆNINGSHOLD ONSDAG DET KOSTER 500 KR. FOR 1 TRÆNING OG 900 KR. FOR TO TRÆNINGER OM UGEN I EN HEL SÆSON DER VIL MAKS. VÆRE PLADS TIL 30 PÅ GRUPPEN ØNSKER DU AT VÆRE MED ELLER HAR SPØRGSMÅL TIL DENNE TRÆNING: KONTAKT TRÆNER SUNE GAVNHOLT PÅ TLF: 28295998 ELLER MAIL: sungav@gmail.com ANDRE SPØRGSMÅL OM BADMINTON I STAVTRUP: KONTAKT UNGDOMSFORMAND FRANK VINCENS PÅ TLF: 41881195 MAIL: ungdom@stavtrupbadminton.dk

VELKOMMEN

Sune Gavnholt er 35 år og har spillet badminton ’altid’. Det startede i Stavtrup som 5-årig, senere Viby / Team Århus. Efter 10 år som professionel har Sune arbejdet som træner på fuld tid i Ikast og som landstræner for Færøerne. Sune er uddannet lærer, bor i Stavtrup og er far til Sofie, 6 år og Nicoline, 4 år.

STAUTRUP IF BADMINTONS FORMÅL: Vi arbejder for at fremme badminton i Stavtrup. Der skal være plads til både konkurrence og socialt samvær. I de yngste årgange skal det sociale være det primære.

Hallen på Højvangskolen. Klokkeskovvej 1, Stavtrup, 8260 Viby J.

8


Få 15% rabat selv og vi giver derudover 15% til Stavtrup Brug rabatkode Stavtrup15 på tec-out.com

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Én 1/8 side i Riposten? Er du den næste annoncør? v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Niels K. Andersen Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

Jeppe Skeldal Aabenhus Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

9


BASKETBALL

Ordinær Generalformaning 2019 (”Referat” fra en lille afdelings ikke-afholdte generalforsamling). Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen til de i alt 12 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018-2019 Intet at bemærke. 2. Regnskab Den regnskabsansvarlige fremlagde regnskab, investeringer samt formue herunder likvide beholdninger på Cayman Islands – disse overvejes dog flyttet til Maldiverne, da det vil kunne give visse fordele i forhold til planlagt ekskursion hertil. Alle tal er fremlagt intet er skjult og klubben betaler i princippet sin skat – regnskabet blev enstemmigt godkendt uden videre kommentarer. 3. Bestyrelse, Suppleant og Revisor Alle poster blev genbesat uden ændring på nogle poster. 4. Højdeudvalgets beretning Gennemsnitshøjden er gået op, udvalget mente ikke, der var tale om sen vækst blandt klubbens medlemmer, men derimod udskiftning på holdet, men dette skal undersøges nærmere for at nå en endelig konklusion. Der sigtes mod en fortsat stigning, dog med mulighed for evt. at sænke kurven, hvis det skulle vise sig at gå den gale vej. Dette arbejde forventes afsluttet og klar til fremlæggelse til næste års Generalformaning. 5. Nøglebrikudvalgets beretning Gruppen består for nuværende af 3 medlemmer, men det har vist sig at være helt og aldeles utilstrækkeligt med alle de opgaver gruppen oplever at skulle håndtere. Særligt er der mange akutte opgaver, der ikke kan udsættes, hvilket sætter gruppens medlemmer under et ekstremt pres, som blandt andet umuliggør, at medlemmerne kan holde nogle former for ferie eller i det hele taget forlade Stavtrup. Derfor ønsker gruppen tilgang af yderligere 3 medlemmer, samt at der hyres 2 eksterne konsulenter, en på fuld tid og en på timeafregning for i spidsbelastningsperioder at kunne håndtere presset – udvalget fik fuld bevilling til samtlige tiltag. 6. Lufttryksudvalgets beretning Der er lavet test med samtlige boldes hoppeevne under henholdsvis højtryk og lavtryk og konklusionen er, at der bør tages højde for, om træning sker under et højtryk eller et lavtryk og boldene pumpes herefter. Derfor investeres der nu i barometer og en fra Lufttryksudvalget møder 10 min. før hver træning og justerer lufttrykket i boldene, så vi får ordentlige og ensartet hoppeevne fra træning til træning. Som et miljøtiltag er det desuden besluttet at indsamle udåndingsluft i hallen og anvende denne i boldene for at binde CO2’en her. I 2030 forventer vi at kunne optage 100% og på den måde opnå klimaneutral træning, dog under forudsætning af at alle undlader at prutte, da disse gasser har vist at være mere flygtige end anlægget kan klare.

10

7. Vægtudvalgets beretning Vægtudvalget fremlagde status, og den var ikke god, det går den forkerte vej, så der blev stillet forslag om at opkræve kontingent efter hver spillers vægtforskel fra sæsonstart frem til sæsonslut. Dette blev der dog opponeret kraftigt imod fra Kontingentudvalget, da de følte, det gik ind over deres domæne. Der er derfor nedsat et Koordinationsudvalg med repræsentanter fra begge udvalg til at arbejde videre med et forslag begge udvalg kan bakke op om. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalformaning i den nærmeste fremtid, hvor det nyoprettede Vægtkontingentkoordinationsudvalget fremlægger forslag til vedtagelse. 8. Eventuelt a. Det er besluttet at nedsætte et retsudvalg til at håndtere de mange interne tvister og slåskampe, der er florerer på holdet. Udvalget forventer at opnå dømmende magt, da vi er i besiddelse af boldvogn, der både har tremmer og hængelås og fint kan indeholde op til 3 personer: Det overvejes, om der skal købes en ekstra vogn, men for nu forventes det at være tilstrækkeligt med 3 vogne. Frigivelse af fanger sker under hensyn til straflængde, så retsudvalget tager kontakt til de andre klubber samt skolen for at koordinere dette – der var også forslag om at Nøglebrikudvalget kunne rekvirere en nøglebrik med udvidet adgang til hallen, men dette blev straks forkastet, da det ville kræve en absurd stor arbejdsindsats. Der blev stillet alternativt forslag om at boldvognen kunne placeres på skolens parkeingsplads, hvorved Retsudvalget til enhver tid ville have adgang til at slippe fanger løs. Udvalget skal dog til næste Generalformaning eller evt. Ekstraordinær Generalformaning have opnået godkendelse hos domstolene – dette anses dog for en formalitet – eneste lille hæmsko beror på selve strafudmålingen, men foreningen har bevilget et strafudmålings crash course snarest muligt og efter dette forventer udvalget at godkendelsen går lige igennem. Det ser vi alle frem til. b. Footprint – det er oppe i tiden at snakke om vores 'footprint' og for at klubben følger med tidsånden i samfundet har vi opfordret alle i klubben til at gå 1 skostørrelse ned, og hvis det bliver for klemt, så kan man mod skriftlig dispensationsansøgning vedlagt lægeerklæring nøjes med en halv. Vi er glade for at kunne støtte op om samfundsudviklingen i en miljøvenlig retning på denne måde og forventer at nå 1½ størrelses reduktion i 2030. Og for at gå helt i front påtænker vi at optagelse af fremtidige medlemmer kun accepteres hvis de ligger under klubbens gennemsnitlige skostørrelse. Generalformaning afsluttet – der indkaldes allerede nu til Ekstraordinær Generalformaning på søndag kl. 21-22 i hallen. Alle er velkomne.  Rasmus Rydahl


k: ir.dk boo ace agicha f å /m rp Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w ttps

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Stavtrupportalen.dk

www.stavtrup.dk

– her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

11


BORDTENNIS

Sæsonopstart motionsbordtennis 2019/2020 Så starter bordtennis sæsonen snart op igen og alle er velkommen til at møde op i gymnastiksalen på Højvangsskolen. Sidste sæson var der ca. 12 senior motionistspillere og der spillet både serie 4 og 5. Begge hold er rykket en række op og derfor vil der i den nye sæson blive spillet både serie 3 og serie 4. Vi havde ca. 15 ungdomsspillere til mandagstræning og vi glæder os til se jer alle sammen igen til en ny sæson. Der er også plads til flere nye spillere, både begyndere og øvede spillere er velkommen. Hvis du ikke har et bordtennisbat kan du låne et af klubben. Henrik Skou Pedersen

Familiebordtennis Vi forstsætter vi med succesen og laver igen et familiehold i den kommende sæson. Her er det muligt at tegne et familiemedlemskab og træne sammen med sit barn/børn. Der vil ligeledes være en træner til stede, så selvom man er helt begynder eller ”kældermester” kan man sagtens være med her. Det bliver hver mandag fra kl. 18.00 – 19.00. Første træningsaften er mandag den 2. september. Hvis du vil vide mere så kan du ringe til Henrik på mobil 40 30 05 90 eller Kalle på 24 65 39 33. Henrik Skou Pedersen

12

Ny ungdomstræner Mit navn er Lasse jeg er 27 år og er bosiddende i Stavtrup. Jeg har en kandidatgrad i Idræt fra Aalborg Universitet og har netop afsluttet en projektstilling ved DGI. Jeg har været involveret i bordtennis næsten hele mit liv, som både spiller og træner i henholdsvis 16 år og 11 år i bordtennisklubben Tateni i Aalborg. I Tateni har jeg både trænet begyndere, letøvede og øvede ungdomspillere og jeg går meget op i at gøre undervisningen både sjov, legende og udfordrende for alle spillere. Lasse

Første træningsaften er mandag d. 2. september Træningstiderne er følgende: Ugedag

Tidsrum

Hold

Mandag

18.00-19.00

Familie hold

Mandag

19.00-20.00

Ungdom – Let øvede og øvede

Mandag

20.00-21.30

Senior motionist

Onsdag

18.30-19.30

Mulighed for ekstra træning Ungdom – Let øvede og øvede

Onsdag

20.00-22.00

Kampe i serie 3 og serie 4


Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

itkort.indd 2

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler 25-03-2010 10:27:01 Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

13


FODBOLD

Opstartsord fra formanden Så er sommerferien så småt ved at være veloverstået, og sæsonen er blæst i gang igen. Banerne har lidt lidt under den gode sommer – men står egentlig fine med kun få skader – og dem der er – primært omkring målfelterne – vil jeg bede jer "spare" så vidt muligt, så vores baner forbliver i en god stand. Klubben summer af aktivitet, og specielt på ungdomssiden er der rigtig gang i mange gode ting, som I kan læse om i denne udgave af Riposten. Klubben har gennem foråret tegnet, regnet og reageret efter betinget tilsagn fra Aarhus Kommune på en kunstgræsbane i Stavtrup. Valg af placering er faldet på grusbanen, hvor vi kan få en rigtig fin bane, der vil imødekomme de stigende kapacitetsproblemer – specielt på træningstider.

Stavtrup Erhvervsnetværk har valgt at gå aktivt ind i projektet på markedsføring og fundraising, så det glæder os rigtig meget, at vi får hjælp af netværket og en række ildsjæle. Vi tror og håber på, at vi får samlet den fornødne finansiering sammen inden udgangen af året og forventer at have en færdig kunstgræsbane klar til vintertræning 2020. Du kan følge med i udviklingen på vores hjemmeside og på facebook, hvor vi løbende vil opdatere med billeder og historier om udviklingen og andet interessant. Tilbage står kun at ønske alle en rigtig god sæson. Husk at være en god kammerat, hjælp med at rydde op efter dig og ikke mindst gøre dit til, at Stavtrup Fodbold er et godt sted at være, tak. God sommer til alle. Formanden

Stor succes med tekniske træninger I foråret genoptog vi i ungdomsafdelingen succeskonceptet "tekniske træninger" på udvalgte fredage frem mod sommerferien. Tekniske træninger er fællestræninger for årgangene U8 til og med U12 og har udelukkende fokus på at udvikle spillere teknisk via drible-, skud- og afleveringsøvelser. Der spilles slet ikke kamp, og så skulle man tro, at det kunne være en udfordring at få spillerne til at møde op. 45-55 deltagere per træning modbeviste den bekymring. Fantastisk fremmøde af nogle dybt engagerede og koncentrerede spillere, som bare gerne vil spille fodbold – og blive bedre til det.

14

Vi hentede gæstetrænere ind udefra, som kom med nye spændende øvelser til glæde og inspiration for os alle, og seniorherrerne med Marc i spidsen stod for en af træningerne, en super træning med meget fokuserede spillere som tydeligt nød at være under kyndig vejledning af klubben's stjerner #sammennårvilængere. Mikael Grubert


Muskelknudepunktet Kropsterapi med udgangspunkt i dig og dine udfordringer

• Individuelle behandlinger • Massage • Mødregrupper • Workshops • Personalepleje for virksomheder

D IN F R I S Ø R I S TAV T RUP

BO OK T I D O NL INE

WWW.BYRIKKEM.COM E L L E R T L F. 6 1 7 2 7 3 6 5

NYHED nu også i Stav trup

Pia L ngsø Kropsterapeut

Søholmvej 23 i Stavtrup – Mejlgade 28 i Århus

muskelknudepunktet.dk

Én 1/4 side i Riposten?

www.stavtrup.dk

Her kunne være en annonce!

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Idrætsforeningens medlemmer opfordres til at undersøge om deres firma eller andre vil tegne en annonce. Pengene går til idrætsforeningen. Kontakt: riposten@stavtrup.dk

15


FODBOLD

Stavtrup Cup: Her er byens bedste fodboldvej

Vinderen af vejturneringen: Jarlsmindevej.

Vinderen af old boys-turneringen.

Vinderen af Hovedturneringen: Nord advertising.

16

Lørdag den 3. august afholdt vi traditionen tro Stavtrup Cup i fodboldklubben. I år havde vi udvidet formatet med en vejturnering, hvor vi, udover vores hovedturnering og oldboys turnering, også skulle have kåret byens bedste fodbold-vej. Det blev en skøn dag med masser af sol, fodbold, hygge og 4-500 mennesker på anlægget i løbet af dagen. EDC Viby havde sponsoreret en øl/vand til første målscorer i alle kampene og Aros Cykler havde sponsoreret en herrecykel, hvor vinderen skulle findes gennem en ”overligger konkurrence”. Det blev fire ungdomsspillere, en seniorspiller og en old boys spiller, som gik til finalen og i sidste ende blev det klubbens egen old boys spiller, Kristian Krog, som sparkede mest præcist og vandt cyklen. Om aftenen havde Stavtrups Festudlejning igen sponsoreret et stort telt, hvor Fisker-Min Slagter serverede helstegt pattegris, og der blev langet fadøl over disken i lange baner. Derudover havde de to lokale iværksætterbrødre, Andreas og Kenneth Holm, lavet en god pris på deres mixed drink produkt Weekend Water, som folk tog virkelig godt imod. Vinderne af hovedturneringen blev vores sponsor fra Nord Advertising, som vandt efter en drabelig straffesparkskonkurrence. I Old boys rækken blev vinderen, det sammensatte Old Boys hold 1. Vej-turneringen skulle ligeledes afgøres i straffesparkskonkurrence, og her blev det Jarlsmindevej, som løb afsted med sejren og æren af, at kunne kalde sig Stavtrups bedste fodbold-vej indtil næste år. Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer Sparekassen Kronjylland, Nord Advertising, EDC Viby, Aros Cykler og Stavtrup Festudlejning. Derudover er det ligeledes en kæmpe fornøjelse, at vi igen kunne samle så mange frivillige, som vil hjælpe på dagen. Vi havde i år både hjælp fra forældre, bedsteforældre og søskende til et af vores ungdomshold, samt en flok lokale seniordamer og vores kridterhold med Finn og Allan, som gjorde et fantastisk stykke arbejde. Alt i alt betyder dette, at vi udover en herlig dag ligeledes kan øremærke nogle penge til både udlandsrejser til vores ungdomshold, træneruddannelser og naturligvis vores kunstgræsbaneprojekt. På vegne af Stavtrup Fodbold vil jeg gerne sige tak for årets turnering og på gensyn til næste år, hvor vi traditionen tro afholder turneringen den første lørdag i august. Vi har allerede flere nye tiltag i tankerne og håber, at vi næste år kan få endnu flere lokale vejhold, som kan udfordre Jarlsmindevej om titlen som byens bedste fodbold-vej. Med venlig hilsen Pelle Højberg Stavtrup Fodbold


FODBOLD

Fedt initiativ til de støvede aflagte støvler Vi arbejder i klubben på at sætte en reol op med fodboldstøvler i forskellige størrelser som alle klubbens medlemmer kan gøre brug af. Vi tænker, at der med sikkerhed er mange støvler, der bare ligger og samler støv ude hos jer, men som kan komme andre til gode. Både spillere som af den ene eller anden grund ikke selv har støvler, eller spillere der evt. skal bruge en større støvle de sidste to måneder af en sæson. Vi forsøger at starte med U12 men spørger senere ud i hele klubben. Men kunne være fedt at få smidt nogle støvler på hylden til at starte med. Hvis i har støvler liggende (alle støvler er relevante) og i kan se en idé i ovenstående så melde gerne tilbage til undertegnede på 28188398 og kom gerne forbi med støvler. #sammennårvilængere Mikkel Bundgaard

v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705

tømrer- & snedkerarbejde

mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

Kontorfællesskab Vær tættere på din arbejdsplads! Lej skrivebord, kontor eller lagerplads her i Stavtrup sammen med andre vækstvirksomheder og idérige iværksættere.

Kontakt: Tlf. 20 83 83 53 · Ormslevvej 287 · 8260 Viby J 17


FODBOLD

Limfjords Cup 2019 – Fodboldfest i Lemvig Det er efterhånden blevet en ret fast tradition, at ungdomsafdelingen slutter forårssæsonen af med en stor fodboldfest i Lemvig. I weekenden d. 28-30 juni fyldte vi derfor fire busser og drog forventningsfulde og sprængfyldte med energi mod vest. I Limfjords Cup er det kun muligt at melde hold til som B-niveau, så det er en rigtig fin turnering til at prioritere og styrke det sociale og bredden. Vi har samlet lidt indtryk fra nogle af de deltagende årgange. U8 / Drenge Det kan faktisk siges meget kort – flot fodbold af en flok festlige fyre med et kanon kammeratskab. ...men det startede dog lidt kedeligt – turen til Lemvig var nemlig liiiidt lang – i hvert fald hvis man skal ta’ efter hvor mange gange, der blev spurgt ‘hvor langt er der nu’? Men glæden var stor, og den varede ved hele weekenden. Vi stillede med fire hold ét i hver pulje. Efter en stor-fightende og flot lørdag havde vi vundet så mange kampe, at alle fire hold var kommet i A-slutspillet – to hold blev nr 1 i puljen og to hold blev nr 2 i puljen. Skæbnen ville, at det hele faldt ud, så vi skulle spille mod hinanden. Kvartfinale 1: Stavtrup1-Stavtrup2 – Kvartfinale 2: Stavtrup3-Stavtrup4. Semifinale: Stavtrup1-Stavtrup4. Knald-

18

eller-fald-kampene var vildt spændende og med flot spil – Stavtrup 4 endte i finalen efter en nervepirrende semifinale som måtte afgøres på straffe. OG Stavtrup4 vandt finalen 2-0 over Ry i en fed kamp med masser af opbakning på lægterne. Det var stort! Ikke kun for de seks drenge der nåede så langt – men for HELE holdet. Og pokalerne var store! Da vi trillede ind i Stavtrup, var alt krudtet skudt af. Men nu vi glæder os allerede til næste fællesoplevelse . U8 trænerteamet Anders, Klaus, Thomas og Mette U9 / Drenge Vi var 13 drenge og hele fire trænere med for U9D. Intet mindre kunne gøre det. Vi havde blandet holdene i forhold til normalt, så drengene kunne prøve at spille med nogle andre, end de plejede, og det gik super godt. På banen klarede begge hold sig med blandet succes, da de fik kamp til stregen både på det fysiske og den tekniske del. Der var tilmeldt hele 26 hold i U9D rækken heriblandt nogle ret habile hold. For det ene hold blev det til en flot andenplads i puljen efter to sejre og et nederlag og dermed en plads i A slutspillet.


FODBOLD Andenpladsen betød desværre også, at holdet allerede røg ud af turneringen søndag morgen, da de mødte et rigtig godt hold i først runde. Heldigvis kunne de bruge tiden på at heppe på det andet Stavtrup-hold. De var havnet i en meget stærk pulje med både de to finalister i A-finalen samt vinderen af B-finalen. Det blev dog til en smalt nederlag i B-semifinalen efter en 3 plads i puljen samt to flotte sejre om søndagen. Alt i alt har alle drenge haft en skøn weekend både socialt og fodboldmæssigt – så vi er sikker på, vi vender stærkt tilbage i 2020. Mvh trænerteamet for U9D Michael, Trine, Peter og Søren U10 / Drenge Lemvig. Endelig. Årets højdepunkt. 22 forventningsfulde drenge og fire trænere var klar til afgang fredag eftermiddag sammen med hele klubben, stort set. Turen gik fint, ingen kravlede på ruderne, og der var slik og søde sager til hele turen. Efter ankomst og indkvartering var der tid til aftensmad, og derefter blev fodboldbanerne selvfølgelig indtaget, inden trænerne kaldte til ro for at være klar til morgendagens kampe. Vi var i forvejen usikre på niveauet i grupperne, da der var nogle på papiret stærke hold. Men al frygt blev gjort til skamme af verdens sejeste 2009 drenge. Flot spil, taktisk forståelse og fleksibilitet og masser af flotte mål. Tilsæt dette med ild i øjnene, som er U10 drengenes udtryk for fight og vilje til at yde det ekstra, kunne vi ved aftensmadstid se tilbage på 9 sejre ud af 10 mulige og alle tre hold videre til A slutspillet.

Efter aftensmaden var der fritid for drengene. Nogle valgte diskoteket og udviste scoretricks, som fik os ældre til at bøje os i støvet af beundring, mens andre indtog bordtennisbordet og udkæmpede drabelige dyster. Alle var i seng til aftalt tid, så trænerne kunne deltage i fælles “taktikmøde” med de andre trænere fra klubben. Store tanker og ideer blev udtænkt. Søndag var slutspilsdag, og vi kunne sove forholdsvis længe. Havde vi vidst, hvad der var i vente, var vi nok blevet i sengen resten af dagen. Vi lagde ud med intern Stavtrupkamp. DEt er aldrig sjovt, men vi vidste på forhånd, at det kunne blive svært at undgå. Stavtrup 1 tog sejren over Stavtrup 2 og var klar til semifinale mod Ry senere på dagen. Stavtrup 3 var oppe mod Skjern, og efter en meget lige kamp fik Skjern scoret med tre sekunder igen. Ubarmhjertigt, og det tog et par timer at få nogle af drengene på benene igen. Så var det semifinaletid, og igen var der masser af fight og flot taktisk forståelse, indtil tre sekunder før tid, hvor Ry fik sparket bolden i mål. Igen tog det et par timer at få nogle af drengene på benene. Vi kunne dog til sidst blive enige om, at det igen havde været en fantastisk tur til Lemvig, og at vi må op på hesten igen og komme endnu stærkere tilbage næste år. Som altid er det en kæmpe fornøjelse at være på tur med disse drenge. Altid eksemplarisk opførsel, godt kammeratskab blandt alle drengene, og masser af grin. Og de hører da også sådan nogenlunde efter, hvad vi siger… U10s Trænerteam Fortsættes næste side ...

19


FODBOLD ... fortsat fra forrige side U12-U13 / PIGER 11 mands fodbold – kom bare an!!! 15 forventningsfulde spillere tog af sted til Lemvig med ét formål. Offside-reglen skulle læres. Det var første gang på en stor 11-mandsbane for de fleste af spillerne, så grundformen var blevet pudset af op til turneringsstart, da der ville blive mere løb end normalt. Karin (Amalies mor) havde stået for løbetræning inden de ugentlige træningspas, så pigerne var klar! Tak Karin! Offside-reglen var gennemgået på et taktikmøde, hvor der både blev tegnet og fortalt – og som Maja (brølstærk angriber) sagde efter gennemgangen: – Jeg fatter ikke en skid!!!!!! Ikke desto mindre blev det til seks kampe – seks sejre og pokalen med de store ører kom med hjem til Stavtrup – stærkt piger!!!!! Imponerende flot. Udover flot fodboldspil og god fight handlede turen også om socialt fællesskab og hygge med chips og cola på halvslatne luftmadrasser. Det var en flot afslutning på en spillemæssig imponerende fodboldsæson. En sæson hvor følelserne fik frit løb i både glæde og sorg. Savnet af vores allesammens Agnes (Nr. 9) fylder naturligvis, men hun var med os i Lemvig. Vi er rykket tættere sammen i bussen her på pigeholdet. #sammennårvilængere Ungdomsudvalget vil gerne takke alle spillere, trænere og ledere, som var med i Lemvig, og igen i år var med til at gøre det til en helt fantastisk tur. Det er virkelig også imponerende at se, hvor mange

20

søskende, forældre + bedsteforældre der tager turen til Lemvig og er med til at hygge, opmuntre, hjælpe, heppe og støtte alle ungerne. I år var det endda ekstra nemt at genkende folk, da rigtig mange kom i Stavtrup T-shirts og hoodies – det gav vist lidt respekt hos mange af vores modstandere. I den forbindelse også en kæmpe stor tak til de fem sponsorer – Advokat Christian Holch, SORTH & Co, modKANT, Letkøb v/ Torben Andersen og Vitakraft – som sponsorerede de armygrønne T-shirts til alle deltagere. Mange hilsner Ungdomsudvalget

Fotos: Mads Preetzmann


FODBOLD

21


GYMNASTIK

Gymnastiksæsonen 2019/2020 er lige om hjørnet Først vil vi starte med at takke alle gymnaster og alle trænere for sidste sæson, der sluttede af med et kæmpe brag af en opvisning! Vi kan fra bestyrelsens side med glæde og stolthed berette om, at der venter jer et spændende gymnastikprogram for den kommende gymnastiksæson i Stavtrup IF. Vi er enormt glade for den store træneropbakning, der har gjort det muligt at udbyde mange forskelligartede hold i år til både børn og voksne. I kan læse alt om holdene på hjemmesiden http://www.stautrup. dk/gymnastik/holdoversigt-og-tilmelding.aspx og tilmelde jer selv eller jeres børn. Tilmeldingen åbner d. 12. august kl. 20.00.

22

I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til sæsonens opvisning, der løber af stablen d. 28. marts 2020. På hjemmesiden (se link ovenfor) kan I også orientere jer i kalenderen om andre vigtige datoer for sæsonen 2019/2020. Vi glæder os meget til at se jer alle og komme i gang med sæsonen! Lise Qvirin Krogh


GYMNASTIK Hold 0. – 2. klasse: Rytme & dans, uge 36-41, 2019 0. klasse: Spring & rytme, uge 43-14, 2019/2020 1. klasse: Hoppeuglerne – Spring & rytme, 2019/2020 2. klasse: Spring & rytme, 2019/2020 3. klasse drenge & piger: Spring & rytme, 2019/2020 Voksne: Boldhold, torsdage, 2019/2020 Familiefræs 2 – 3 år, lørdage, 2019/2020 Familiefræs 2 – 3 år, søndage, 2019/2020 Familiefræs 3 – 4 år, lørdage, 2019/2020 Familiefræs 3 – 4 år, søndage, 2019/2020 Fitmix, torsdage, 2019/2020 Spilopper 4 – 5 år, onsdage 2019/2020 Spilopper 5 – 6 år, onsdage 2019/2020 Yoga, mandage kl. 18:00, 2019/2020 Yoga, mandage kl. 19:45, 2019/2020 Yoga, tirsdage, 2019/2020 Øvede spring fra 4. klasse, 2019/2020

23


HÅNDBOLD

Stavtrup All Stars’ andet Lykkecup Efter en succesfuld anden sæson i LykkeLiga var Stavtrup All Stars igen til LykkeCup i Aalborg sammen med nu mere end 40 andre hold. LykkeLiga-spillerne fik opvarming til Wafande og af selveste Mulle. Kampene forløb denne gang med ikke mindre end to hold på niveauinddeling og vi synes selv at vi vandt alle kampene overlegent – også selvom der ikke rigtigt bliver talt mål. Jubelscenerne slog alt og vi havde en fest. Ikke mindst da Hummel som sponsor afslørede at alle Lykkeligaspillere får en landsholdstrøje (som de i øvrigt selv var med til at designe med håndaftryk) – nu er alle nemlig en del af verdens største landshold. Rimeligt sejt!

24

Der vil være opstart med løbetræning i august og vi får besøg af STAVTRUPs stærkeste mand sammen med intet mindre end en fitness-konge til at få gang i arme og ben kick off den 7. september kl. 11 – 12. (Alle er meget velkomne til at deltage – også selvom du ikke lige går og ‘døjer’ med noget. Hold øje på facebook og Instagram – og husk at følge os!! Vi søger trænere og flere holdkammerater – så del gerne hvis du kender nogle lykkesøgende mennesker! VELKOMMEN TIL SÆSONEN 19/20 HOS LYKKELIGA I STAVTRUP. Anette Arentsen


HÃ…NDBOLD

25


HÅNDBOLD

Sæsonafslutning – det uofficielle DM for U10 drenge Den 4.-5. maj var dagene, hvor det ene af vores drengehold skulle deltage i det uofficielle DM for U10 drenge i Greve. De var udtaget qua deres resultater i den hjemlige turnering, hvor de endte på 1. pladsen efter kun 1 nederlag i sæsonen. Stævnet var derfor en kærkommen lejlighed til at prøve kræfter med andre dygtige hold. Stævnet var super godt på mange måder. Rigtigt godt planlagt, gode spilleplaner, stor fleksibilitet og hjælpsomhed fra arrangørerne, men der manglede noget ... Nemlig vores 2 øvrige hold. Lidt underligt at være afsted med kun 10 spillere, og vi blev alle hurtigt enige om, at de andre drenge manglede. Turen startede fredag eftermiddag på Århus Banegård, hvor vi tog toget til Høje Taastrup. En super tur, hvor drengene rigtig fik hygget, spillet kort, spist og snakket hemmeligheder (mor Gitte fik i hvert fald lange ører, da drengene snakkede om søde piger.). I Høje Taastrup blev vi afhentet af 2 minibusser og kørt til skolen, hvor vi skulle overnatte. En tur, hvor den medbragte højtaler blev voldsomt testet. Lørdag morgen gik det løs med kampene. Vi startede meget godt ud med at vinde 19-10 over GOG. En virkelig flot kamp, som gav blod på tanden. I kamp 2 var vi lidt mere svingende men endte med at vinde 13-19 over Morsø HK. I 3. kamp mod Hvidovre vandt drengene 22-16. Den sidste kamp mod Hillerød blev meget spændende og endte uafgjort 15-15.

26

Vi kunne herefter kun vente på, at Hillerød skulle spille deres sidste kamp mod Morsø HK. Inden kampen havde vi 7 point og en plus målscore på 21 mål. Hillerød ville med en sejr i deres sidste kamp ligeledes have 7 point, og de havde inden kampen en plus målscore på 14 mål. Med en scoring helt til sidst i kampen, vandt Hillerød desværre deres sidste kamp med 8 må. Det betød, at de var 1 mål bedre end os og tog dermed 1. pladsen i puljen. Som 2er skulle vi så møde FIF i vores kvartfinale om søndagen. Spillemæssigt nok de største favoritter til at vinde turneringen. Kvartfinalen om søndagen blev et brag af en kamp, hvor vi gav alt, hvad vi kunne. Desværre rakte det ikke og FIF kunne derfor tage sejren med 15-12. De 2 efterfølgende placeringskampe blev begge tabt med 1 mål, og vi endte på en samlet 8. plads. En super oplevelse for alle drengene. De fik en hård skæbne i forhold til kvartfinalen, men sådan er håndbold, og drengene har helt sikkert lært meget. Vi takker Greve Håndbold for indbydelsen til stævnet, som uanset resultaterne har været en lærerig oplevelse for alle drengene. Fedt at blive matchet med andre gode håndboldhold og fedt at opleve et så godt tilrettelagt stævne. Tak for de mange gode timer og de fede oplevelser. Gitte, Mette & Moshage


HÃ…NDBOLD

27


HÅNDBOLD

Mini-håndbold i Stavtrup for drenge og piger Vi træner første gang lørdag den 7. september 2019 Børnehavebørn 0 klasse børn Stavtrup AllStars 1 klasse børn 2 klasse børn

Årgang 2015 & 2014 Årgang 2013 Årgang 2012 Årgang 2011

Lørdag kl. 09.00 Lørdag kl. 10.00 Lørdag kl. 11.00 Lørdag kl. 12.00 Lørdag kl. 13.00

Mini-håndbold i Stavtrup er meget populært

Kom og prøv om håndbold er noget for dig. Vi træner hver lørdag formiddag Vi skal lege, træne, spille bold og have det rigtig sjovt Du lærer at drible, kaste og gribe, dække op, skyde på mål og måske score eller stå på mål. I løbet af sæsonen skal vi deltage i nogle stævner, hvor du kommer til at spille mod hold fra andre håndboldklubber Dine forældre er meget velkomne til at se på mens vi træner og også gerne deltage i træningen. Der er altid kaffe på kanden til forældrene. Vi ses første gang lørdag den 7. september i Stavtruphallen Du kan prøve om håndbold er noget for dig 3 gange inden tilmelding. Medbring indendørs sko, sportstøj og drikkedunk med vand. Kontakt Formand Flemming Hansen 20 61 75 12 - Mange håndboldhilsener fra trænerne

STAVTRUP MINIHÅNDBOLD Østjylland største mini håndboldafdeling 28


HÅNDBOLD

Herre- og Dameseniorspillere søges til Stavtrup håndbold Kunne du tænke dig at spille Herre- eller Dame-seniorhåndbold i Stavtrup, eller kickstarte din håndbold igen? Vi har en meget velfungerende seniorafdeling, hvor det sociale fungerer rigtig godt, og hvor det sportslige er et fokus område for klubben. HERRESENIOR Vi har pt 1 hold som spiller i serie 1. Men målet er 2 herrehold. Vi er en flok herrespillere som træner 2 gange om ugen og kamp i weekenden. Vi har det socialt rigtig godt med hinanden, men vi mangler lige lidt flere herre spillere. Træningstider Tirsdag kl. 20.00 Torsdag kl. 21.30 Kan man kun træne en gang om ugen, så finder vi også ud af det. Kontakt evt. Kristian Nielsen for yderlig info: tlf. 30 54 52 49.

DAMESENIOR Vi har 2 dame seniorhold, et 3. division og et serie 3 hold. Vi kunne godt bruge lidt flere spillere, hvad enten det er seriøst på vores 3 div, eller semi seriøst på serie 3 holdet. Vores 3 div. hold har i den forgangne sæson klaret sig rigtig flot med i placering midt i rækken. Vi håber der er nogen af jer som kunne tænke sig at genstarte håndboldkarrieren i Stavtrup håndbold. Træningstider Tirsdag kl. 21.30 Torsdag kl. 20.00 Mød op i hallen og prøv om det ikke er noget for dig, eller kontakt cheftræner Kasper Krath for yderlige info på tlf. 26 12 60 14 De bedste håndbold hilsner Flemming Hansen formand

29


HÅNDBOLD

Sæsonopstart Stavtrup håndbold Ungdom & Senior Den nye sæson står for døren, og I får her træningstider og kontaktpersoner for Stavtrup håndbold. Sæsonopstart U 9 PIGER ÅRGANG 2010 Kontakt: Cecilie Langvad 30 29 89 60 Træningstid Tirsdag og Torsdage kl. 16.00 U 9 DRENGE ÅRGANG 2010 Kontakt: John Agerholm 41 15 63 45 Træningstid Tirsdag kl. 16.00 – Fredag kl. 15.00 U 11 PIGER ÅRGANG 2008 & 2009 Kontakt: Henrik Thomsen Træningstid: Tirsdag kl. 16.00 – Torsdag kl. 16.00 U 11 DRENGE ÅRGANG 2008 & 2009 Kontakt: Gitte Nørsøller 26 70 72 18 Torben Moshage 26 55 70 79 Træningstid: Tirsdag kl. 17.00 – Torsdag kl. 18.00 U 13 PIGER ÅRGANG 2006 & 2007 Kontakt: Mette Elley Træningstid: Tirsdag kl. 18.00 & Torsdag kl. 17.00

30

U 13 DRENGE ÅRGANG 2006 & 2007 Kontakt: Heidi Rasmussen 21 68 05 95 Træningstid: Tirsdag 19.00 Stavtruphallen & Torsdag Vibyhallen U 15 PIGER ÅRGANG 2004 & 2005 Kontakt: Flemming Hansen 20 61 75 12 Træningstid: Tirsdag Viby Hallen 18.00, Torsdag Stavtrup 18.30 & Fredag Stavtruphallen U 15 DRENGE ÅRGANG 2004 & 2005 Kontakt: Mikkel AG 25 32 91 12 Træningstid. Tirsdag og Torsdag Viby hallen – Fredag Stavtruphallen U 17 PIGER ÅRGANG 2002 & 2003 Kontakt: Mads Bo Jensen 41 82 09 37 Tirsdag Viby hallen, Torsdag Stadionhallen, Fredag Vibyhallen


ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M. .DK RYK RT SE LA

LASERTRYK .DK

KK

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D .DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y

LA S

KK

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

DK K.

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

.DK LAS RYK ER RT TR SE Y LA I I I I I I

DK K.

I

I

I

I

I

I .DK YK TR ER LAS ER T

DK K. RY

LASER TR YK .D

MILJØ-

A N S VA R L I G

LASERTRY K.D K

LASERTRYK .DK

LA S

KK

I

I

YK.DK RTR SE LA

DK K. RY

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

LA S

BILLIGERE ELLER MERE ’GRØNNE’

ERTRYK.D LAS K

HAR ALDRIG VÆRET

DK K.

TRYKSAGER

LAS ER TR Y

YK.DK RTR SE LA

LAS ER T

P.O. Pedersens Vej 26 | 8200 Aarhus N | Tlf. 87 303 303 | info@lasertryk.dk | www.lasertryk.dk

annonce.indd 4

Hvad kan vi gøre for dig og din økonomi?

21-05-2019 10:39:20

Hos os i Sydbank Viby kan du forvente løsninger, der passer præcis til dig og din familie, fx når det gælder bolig. Hvad enten I bygger nyt, køber brugt – eller vil bygge til, så boligen opfylder jeres families behov. Kig ind og hør, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Skanderborgvej 213 • 8260 Viby Tlf. 74 37 54 80 • sydbank.dk

31


TENNIS GYMNASTIK

Tennisskole 2019 Årets tennisskole blev afholdt i starten af sommerferien, hvor der både var blæst, småbyger og sol over tennisbanerne. Der var 15 deltagere, hvoraf rundt regnet halvdelen var fra andre klubber eller nogle der havde lyst til at prøve at spille tennis. Rasmus Gad fra DGI var ’skolemester’ og styrede sammen med vores egen Hussein på fin vis de unge talenter. Der blev drukket rigeligt af saftevand, spist frugt og smovset i forældres medbragte kager. Så alt var som det skulle være. Tennisskolen gentages uden tvivl næste år. Ole Boelsgaard

32


Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK

Portrætbilleder = Minder for livet Familie, Baby, Børne, Gravid, Erhvervs Portrætter

Julegave Ide & Gavekort

Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

MR Fugeteknik – Alt i gummifuger v/Michael Ravnholt 15 års erfaring Udskiftning eller nyfugning af • Vinduer og døre • Badeværelser • Køkkenborde/sokler • Delitationsfuger

Ring for et uforpligtende tilbud på tlf. 53 25 64 10

www.stavtrup.dk Én 1/4 side i Riposten? Her kunne være en annonce!

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Idrætsforeningens medlemmer opfordres til at undersøge om deres firma eller andre vil tegne en annonce. Pengene går til idrætsforeningen. Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Stavtrupportalen.dk – her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

33


TENNIS GYMNASTIK

Generalforsamling 2019 Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 22. juni. Som tidligere år blev den afviklet i forlængelse af lørdagens drop-in, hvilket pr. erfaring betyder en fin tilslutning til mødet. Det holdt også stik i år, i det 38 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Mødet blev ledet af Per Westersø, som på kompetent vis sørgede for, at formalia blev overholdt og at vi kom igennem dagsordenen på knap halvanden time. Referatet ligger på hjemmesiden under Kontakt – Bestyrelsen. Her skal bl.a. fremhæves • Eva havde valgt at udtræde af bestyrelsen på grund af manglende tid. • Klubben har en fin økonomi, og generalforsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at få etableret lys på kunstgræsbanen, så den kan benyttes i mange flere timer i den mørke periode. • Bestyrelsen fik godkendt en række vedtægtsændringer, som har til formål at modernisere vedtægterne, så de svarer til dagligdagen. • Et indkommet forslag om et højere kontingent til turneringsspillere under JTU blev forkastet. Mødet sluttede med at alle klappede af alle. Ole Boelsgaard

34


TENNIS

35 års jubilæum I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt en lille reception i forbindelse med at klubben i år har eksisteret i 35 år. Formanden fortalte om milepælene i klubbens historie. Fra starten med en enkelt asfaltbane bag Stavtruphallen til i dag, hvor vi har et flot anlæg med tre grusbaner og en kunstgræsbane, der omgiver et dejligt klubhus med plads til et rigt socialt samvær blandt medlemmerne. Og fra starten med nogle håndfulde entusiastiske medlemmer til i dag, hvor vi er over 200 medlemmer. Herefter var der en buffet med diverse pålæg, paté, oste og – ikke mindst – formandens koldrøgede svinemørbrad fra hjemmekøkkenets røgeri. Hertil passende mængder af kaffe, øl og vin. Mik havde medbragt sin guitar og en tilrettet version af Stautrupvisen, som han akkompagnerede til vores fællessang. Den kunstneriske udførelse af sangen var ikke just til et 10-tal, men alle hyggede sig. En fin markering af de første 35 år med klubben. Ole Boelsgaard

35


TENNIS

I maj/juni var klubben vært ved to DGI-stævner JuniorTour Søndag den 26. maj kl. 10 gik starten på DGI Østjyllands JuniorTour. Vi var første etape på touren med AGF, Aarhus 1900 og Aabyhøj på de følgende pladser. Stævnet er for spillere i alderen 6 – 15 år, både øvede spillere og nye spillere, der skal overvinde sommerfuglene i maven ved tanken om at spille med en hurtig bold på en stor bane. Der deltog 19 børn i alderen 6 – 13 år, både øvede og uøvede. Ud over Stavtrup børn kom der deltagere fra tennisklubber i Hasle, Aarhus 1900, IK Skovbakken, Kolding, Ryomgård, Lystrup, Højbjerg og Middelfart. Så der var mange nye navne at få styr på i løbet af stævnet. Claus fra vores bestyrelse var stævneleder og styrede det med bravour. Børnene hyggede sig og fik spillet masser af tennis i forskellige spilsystemer og kombinationer. Stævnet blev afsluttet med kagespisning og grillpølser til både børn og voksne, som havde ventet på deres talentfulde poger i de 4 timer stævnet varede. Der var megen ros til Claus fra både børn og forældre over stævnets afvikling.

36

Fredagscup Fredag den 7. juni stod klubben for DGI Østjyllands ’Tennisstævne for motionsspillere’. Stævnet er for seniorer, som både vil udfordres på spillet og have hyggeligt samvær. Der var et beskedent fremmøde: 10 spillere fra 4 forskellige klubber dystede på de 3 grusbaner i både double og single. Joakim holdt styr på resultaterne efter et sindrigt rating system, som han sikkert var den eneste der forstod! Men han fandt frem til to vindere, som hver fik en præmie i form af en flaske vin. Vi høstede fin anerkendelse for både vores anlæg, Joakims ledelse og den efterfølgende grill menu. Alt i alt et godt stævne – flere deltagere havde dog været ønskeligt. Ole Boelsgaard


TENNIS

37


TENNIS

Turneringshold

38

De senere år har vi haft 2 hold med i udendørs holdturneringer, 1 hold under JTU og 1 hold under DGI. I år har vi 7 turneringshold med! En væsentlig årsag til den store interesse for at deltage i turneringer skyldes givetvis den klubudvikling, der skete hen over efterår/ vinter, og som resulterede i ’Idékataloget’. Set med bestyrelsens øjne er det en meget glædelig udvikling, og herfra en tak til alle, der har bidraget til den.

Skemaerne er opdateret til starten af august, så der resterer stadig kampe i efterårsmånederne. Stillingerne ved midtvejsresultaterne er lidt blandede bolsjer. Da al begyndelse er svær, er der visse steder plads til forbedringer. Men der ydes en prisværdig indsats på alle fronter. Ole Boelsgaard

DGI holdturnering ude 2019

JTU holdturnering ude 2019

Dame 4, pulje 1 Hold 1. Stavtrup If Tennis 2. HEI – Tennis 3. Mørke IF 4. Søften GF 5. Hammel Tennisklub

K 3 2 3 2 2

V 2 2 1 1 0

U 0 0 0 0 0

T Sæt 1 18-8 0 15-4 2 10-15 1 7-10 2 2-15

P 9 7 4 3 1

Herre 2, pulje 1 Hold 1. Stavtrup If Tennis 2. Ebeltoft IF Tennis 3. Aarhus Lawn Tennis

K 1 1 0

V 1 0 0

U 0 0 0

T 0 1 0

Sæt 4-3 3-4 0-0

P 2 1 0

Herre 4, pulje 2 Hold 1. Låsby Tennisklub 2. Hornslet IF 2 3. Stavtrup If Tennis 4. Mørke IF

K 4 2 3 3

V 3 1 1 0

U 1 0 0 1

T 0 1 2 2

Sæt 27-6 9-9 9-16 4-18

P 13 4 4 3

Herre single, pulje 1 Hold 1. Nils Madsen 2. Duc Tran 3. Joakim Øster (Stavtrup) 4. Ditlev R. Svensson

K 3 2 2 1

V 3 1 0 0

U 0 0 0 0

T 0 1 2 1

Sæt 6-0 2-2 0-4 0-2

P 6 2 0 0

MIX 2 personer, pulje 1 Hold 1. Stavtrup (Nanna) 2. Aarhus Lawn Tennis 3. Stavtrup (Joakim)

K 1 1 2

V 1 1 0

U 0 0 0

T 0 0 2

Sæt 6-0 6-0 0-12

P 3 3 0

Veteran +45/50, pulje 2 Hold S V U T Point Kampe Sæt Partier 1 AGF 2 3 3 0 0 16 16-2 33-5 209-60 2 Hasle 1 3 2 0 1 10 10-8 22-17 152-134 3 Brabrand 1 3 1 1 1 9 9-9 19-18 131-129 4 Ry 1 2 0 1 1 4 4-8 8-17 88-123 5 Stavtrup 1 2 0 0 2 3 3-9 7-20 69-131 0 0-6 0-12 0-72 6 Grejs-Dalen 1 0 0 1 Idrætsklub 1 Veteran +55/60, pulje 3 Hold S V U T Point Kampe Sæt Partier 1 Stavtrup 1 3 2 1 0 13 13-5 30-11 203-120 2 Odder 2 3 1 1 1 7 7-11 15-25 131-172 3 Erritsø 1 2 1 0 1 6 6-6 14-12 104-94 4 Århus 2 0 1 1 5 5-7 12-16 92-118 1900 2 5 Horsens 1 2 0 1 1 5 5-7 10-17 93-119


BADMINTON

Formand Kasserer Ansvarlig/ungdom Ansvarlig/senior

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS

Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

FODBOLD

Formand Ansvarlig ungdom Ansvarlig senior Kasserer

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Referent Suppleant

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

TENNIS

Formand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Medlem Medlem Medlem

Jesper Møller Ryø Ole Boelsgaard Frank Vincens Nicolai Seidler

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 41 76 60 33

HALUDVALGET Formand Næstformand Sekretær Koordinator Projekter Byggeri Økonomi

jespermsorensen@gmail.com ole.boelsgaard@youmail.dk vincens@live.dk nicolaiseidler@gmail.com rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alxh@cowi.dk

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Yago Bundgaard, Rosendalsvej 4, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

24 65 39 33 61 28 86 29 86 28 02 93

Peter Kaarup Michael Nygaard Pelle Højberg Peter Kaarup

26 87 29 84 26 22 10 32 30 24 42 47 26 87 29 84

formand@stavtrupfodbold.dk ungdom@stavtrupfodbold.dk senior@stavtrupfodbold.dk kasserer@stavtrupfodbold.dk

Per Bo Andersen Helle Thomsen Kim Djernæs Heidi Theander Grünfeld Rikke Pihl Mikkelsen Jette Møller

40 43 36 54 28 45 17 66 61 33 34 31 21 62 06 65 51 90 86 25

perbostavtrup@gmail.com helle_s_madsen@hotmail.com kim@djernaes.dk heidi@theander.dk rikke@pihlmikkelsen.dk

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Ormslevvej 231L Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Christina Stensgaard Andreasen Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 30 53 60 45 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

John Voss Hansen Ole Boelsgaard Villars Clausen Ole Boelsgaard Solveig Kjær Stig Pedersen Claus H. Michaelsen

50 90 84 12 22 90 30 31

hopper24@live.dk ole.boelsgaard@youmail.dk

22 90 30 31 40 59 03 40 21 86 82 60 51 88 68 18

ole.boelsgaard@youmail.dk solveigkjaer@stofanet.dk margit-stig@stofanet.dk claushmichaelsen@hotmail.com

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Suppleant

40 48 21 36 22 90 30 31 41 88 11 95 28 70 20 29

kkt@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

cia@pwc.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J Bodil Billeskov Bøving, Augustenborggade 23E, 2tv, 8000 Aarhus C Jørgen Henning Hansen, Tornhøjvej 124, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Lene Eskildsen, Bispevænget 4 8260 Viby J Karin Jensen, Bispevænget 5B, 8260 Viby J Merete Jensen, Onsholtvej 110, 8260 Viby J

29 93 95 28 elsebaym@gmail.com 20 41 92 38 gallerihummeluhre@gmail.com 51 53 91 75 ​joheha@gmail.com 28 26 13 48 ​hvitved94@gmail.com 40 14 15 91 ​finnoglene@hotmail.com 21 62 48 07 ​jensen5b@stofanet.dk 61 71 62 81 ​meretepugdahl@gmail.com

Erik Krabbe Jan Nickelsen Jannie Oddershede Niels Lyhne Heidi Frostholm Anders Vestergaard Christensen Jane Haugaard Petersen

20 21 48 52 40 43 63 10 28 25 76 56 28 10 54 30 61 66 08 27 20 46 50 58 25 29 46 11

krabbe1c@mail.dk jn@colliers.dk jannieoddershede@hotmail.com nl@advohus.dk Holchheidi@cholch.com ac@midtconsult.dk jane.kristian@gmail.com

39


AROS Viby J og Tranbjerg J Ejendomsmægler, valuar MDE

Tom Holst

Indehaver

Søren Justesen

Indehaver

Line Manø

Martin Lund

Thomas Rasmussen

Ellen Viola Albrechtsen

Ejendomsmægler Salg & Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator MDE

Bestil et gratis Salgstjek, og vind flyttehjælp for 10.000 kr.

Så kan I slappe af og bare nyde den store dag Bestiller du et gratis Salgstjek hos EDC inden den 1. september 2019, er du automatisk med i konkurrencen om flyttehjælp til en værdi af 10.000 kr. Læs mere på edc.dk/vind

EDC AROS Viby J

EDC AROS Tranbjerg J

Skanderborgvej 189 8260 Viby J 86 11 88 44

Tranbjerg Hovedgade 58 8310 Tranbjerg J 86 72 00 88

En del af byens liv

Profile for Freelancegrafiker.dk

Riposten nr. 4 2019  

Klubblad for Stavtrup IF, nr. 4 2019

Riposten nr. 4 2019  

Klubblad for Stavtrup IF, nr. 4 2019

Advertisement