__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 3 · 44. årgang · juni 2021

BASKETBALL Er du gået corona-kold? Så mød op søndag kl. 21. Stavtrups mest forældrevenlige træningstid!


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et forretningsudvalg på fem personer. Navne og adresser på afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Konstitueret formand: Trine Adelborg Konstitueret næstformand: Morten Uth Kasserer: Per Lund Christian Qvirin Lang Søren Kristiansen Stavtrup Idrætsforening Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J Ripostens redaktion Morten Uth (ansv.), tlf. 22 52 99 01 Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2021-22 Nr. Udgivelse Deadline 4/august 27. august 13. august 5/oktober 1. oktober 17. september 6/december 3. december 19. november 1/februar 4. februar 21. januar 2/april 1. april 18. marts 3/juni 3. juni 20. maj Oplag: 2.500 stk. Tryk: Lasertryk

Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 22 33 24 12, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo. Dette nummer er omdelt fra den 28. maj 2021.

2

Livet som vi kender det er på vej tilbage – også i en idrætssammenhæng ... ... Børnene, selv de store af slagsen, er tilbage på skolebænken – og vi glæder os over, at der i Stavtrup IF er forår i luften. Det har været fedt at opleve, at både børn og voksne det sidste år har prøvet grænser af, indenfor de begrænsninger pandemien har sat - og vi er stolte af den kreativitet, som alle vores afdelinger har udvist de sidste mange måneder. Tro os: At spille badminton eller anden form for indendørssport udenfor, kræver både en ekstremt dedikeret udøver og en meget kreativ træner! Og udover det – minsandten om ikke fodboldspillerne har snøret grusbanestøvlerne for sidste gang. Den gamle grusbane er under forvandling, og med lidt held står Danmarks mest bæredygtige kunstgræsbane klar til brug, når fodboldskolen afvikles i uge 31. Vi får tingene til at ske her i Stavtrup - og vi er stolte af, at kunne fortælle, at antallet af medlemmer i Stavtrup IF er steget fra 2020 til 2021. Det gælder både U18 medlemmer (som er steget fra 1048 til 1068 medlemmer) og voksenmedlemmer (som er steget fra 704 til 732 medlemmer) – og så er væksten endda ikke drevet af vores nye afdeling, Stavtrup Outdoor. For deres tal kommer på toppen af begge dele med familiemedlemskaber. Det vidner om stor opbakning og lyst til at tage del i fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at fastholde og styrke dette momentum. Sammen. Ikke hver for sig. Her i Stavtrup er der altid gang i den. Vores lille lokalsamfund interesserer sig for – og engagerer sig i de ting, der foregår. Det har vi senest set i forbindelse med det netop afholdte Fællesrådsvalg. Vi ønsker de nyvalgte kandidater tillykke – og glæder os til at arbejde sammen med dem i lokalrådet. Hvor er vi glade for at bo i et samfund, hvor så mange giver deres mening til kende – og støtter op. Vores mål i Stavtrup IF er netop at få engageret så mange som muligt i lokalidrætten – og det bør jo være en smal sag med alle de ildsjæle, der engagerer sig herude. De af jer, der gerne vil (endnu) mere, skal endelig tag et kig på den annonce, vi har med her i Riposten, hvor vi søger et par ekstra medlemmer til Forretningsudvalget. Vil man hellere arbejde med børnene og de unge – og koncentrere indsatsen en gang om året, så er der en unik mulighed i at tage ansvar for ”Sommerskolen”, som vi også søger en eller flere ildsjæle til. Forretningsudvalget i Stavtrup IF nærmer sig vores 1-års jubilæum. Helt nemt har det ikke været, men vi har efterhånden fået en rigtig god fornemmelse af, hvad folk i Stavtrup ønsker sig og gerne vil. Vi ser frem til at lære endnu mere om jer, når vi (fysisk!) mødes med repræsentanter for alle afdelingerne til repræsentantskabsmøde d. 26. maj. Og så glæder vi os til at få endnu flere mennesker engageret i lokalidrætten fremadrettet! De bedste idrætshilsener, Stavtrup IF, Christian Lang, Søren Kristiansen, Per Lund, Morten Uth og Trine Adelborg


Koordinator(er) søges til Stavtrup IF Sommeridrætsskole 2021  

Forretningsudvalget søger kasserer og skoleansvarlig

Vi vil gerne gentage succes’en fra 2020, hvor de forskellige afdelinger og idrætsgrene i Stavtrup IF, gik sammen om at arrangere en tredages sommerskole. Stavtrup IF søger derfor en eller flere ildsjæle, der vil stå for denne. Erfaringsmæssigt bakker afdelingerne i Stavtrup IF meget gerne op med frivillige, ligesom DGI gerne bidrager med instruktører, men der er nødt til at være en der samler trådene og sikrer koordinering. 

Vi har travlt og er ambitiøse i Stavtrup IF. Derfor søger forretningsudvalget:

• Profil: M/K over 18 år med gode koordineringsevner og et godt drive, som brænder for idræt. Opgaven er lønnet.

• En kasserer som vil stå for den løbende bogføring og fakturering • En ansvarlig for skolesamarbejdet med hhv. Højvangskolen og Friskolen For mere information kontakt da gerne en af os i forretningsudvalget eller Søren Kristiansen: sor@sorthco.dk / tlf. 50 96 52 14.

For mere information kontakt da gerne: Søren Kristiansen: sor@sorthco.dk / tlf. 50 96 52 14.

Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe.

OPGRADERET PÅ UDSTYR I KØKKENET

PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen kr. 300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00 kr. 300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

3


HALUDVALGET

Visionen om mere kultur og et aktivt miljø medvirker til at løfte engagementet i Stavtrup Et fantastisk engageret lokalsamfund er under opbygning. Det er vildt, hvor meget der faktisk er i gang eller i sin vorden, som alt sammen bidrager til at løfte kommende kulturelle begivenheder, ideer som har været noget ramt af Covid-19, rigtig mange re-kreative og outdoor ideer som allerede er realiseret med flere på vej, ligeså er engagementet i forhold til at realisere kommende multihal fortsat er stærkt.

Aarhus Kommune om større projekt med etablering af badebro ved Brabrandsøen.

Arbejdsgrupperne kulturgryden og eventudvalget har efterhånden et langt idekatalog, som kun mangler covid-19 restriktionerne til at lette. Fx. små koncerter i fælleshuse, jam, og spis-sammen-aftener, gåture med naturvejleder og gennemførelse af Stavtrup byfest. En virtuel bagedyst i Stavtrup er på vej. Der blev i efteråret afviklet en keramik-workshop med 30 deltagere. Flere andre selvorganiserede begivenheder har været og vil blive afviklet, som fx. de super spændende lokalhistoriske vandringer som flere håber kommer igen.

Haludvalgsarbejdet bærer i øjeblikket præg af at bidrage til fortsat fremdrift i lokalplansprocessen med tæt dialog med Aarhus Kommune og en ekstern tilknyttet lokalplanskoordinator. Der er flere nødvendige detaljer, der skal på plads. Herudover er der positive tilkendegivelser fra forskellige fonde, som vi skal have søgt, så snart vi får svar fra ansøgning om anlægsmidler fra Aarhus Kommune. Ligesom vi forventer svar på første del af lokalplansprocessen på, om det tillades, at der bygges på Bispemarken. Læs mere i næste nummer af Riposten og følg opslag på Facebook.

De Re-kreative har løbet rigtig mange synlige og vedkommende aktiviteter igang. "vild med Stavtrup" hvor blandt andet over 400 husstande har plantet vilde blomsterfrø og 1000 m2 vej-rabat beplantet med blomsterfrø. Herudover har de fået skabt en ny sti og en mini-tarzan-bane i klokkeskoven, 90 træer, bord-bænke og overnatningsarrangement ved klokkedammen. Flere andre ideer er på tegnebrættet S-bænk ved klokkedammen, som samlingssted, "Smag på Aarhus" med plantning af frugttræer og et forslag til

4

Stavtrup Outdoor der med over 150 medlemmer siden åbning for indmeldelse via facebook den 29. januar 2021, har fået midler til båludstyr og hængekøjer. Herudover lovning på to kanoer samt opførelse af to shelters inden sommer fra Aarhus Kommune.

Helt igennem et stærkt engagement i at gøre Stavtrup til aktivt lokalsamfund med super spændende muligheder. Fællesskaber der løfter og udbygger, hvad vi kan sammen og ikke mindst bidrager til, hvad et fysisk samlingspunkt kan understøtte i sammenhæng mellem sociale, kulturelle og idrætslige aktiviteter ude og inde under ét fælles tag. Haludvalget


Blåhøjtoften 41

SOLGT

Fredensborgparken 67

SOLGT

Ormslevvej 247

SOLGT

Ormslevvej 293

SOLGT

Rugbjergvej 112

SOLGT

Råhøjen 6

SOLGT

Råhøjen 8

SOLGT

Søkjærvej 10

SOLGT

Vestermarken 9G

65729

SOLGT

home sælger Stavtrup! Køberne er klar, og måske er det din bolig, de leder efter? Boligmarkedet har fart på, efterspørgslen på boliger til salg er på sit højeste, og hos home oplever vi stor aktivitet fra de ventende købere. Går du med tanken om at sælge din bolig,

Michael

Michelle

Christoffer

så er markedet særdeles gunstigt i øjeblikket. Kontakt os på tlf. 86 11 44 99 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering, så sørger vi for at hjælpe dig godt på plads i dit boligliv.

Torben Jessica

Alexander

VIBY - HASSELAGER v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson Skanderborgvej 182 8260 Viby J viby@home.dk Tlf. 86 11 44 99 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

5


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Vi er igang Picnicdage i den grønne skov I dag den 11. maj drog 19 friske seniorer afsted til Åbo Skov Shelterplads. Alle i godt regntøj, for det havde regnet hele formiddagen! Nogle tog den gode cykelrute, og lidt flere end planlagt kørte i bil. Eigil havde medbragt godt tørt dansk kvalitetsbrænde, og fik hurtigt gang i et bål. Regnen holdt op, og mens bålet blev til gløder gik resten af flokken tur i den unge meget blandede lysegrønne skov. Der er små søer, gode stier og højdedrag med udsigt over ådalen. Mange fik set et naturområde, de ikke kendte, selvom det er tæt på Stavtrup. Sangfuglene svigtede lidt, hvilket irriterede vores fuglekyndige medlem, Jørgen. Tilbage på pladsen var der perfekte gløder til grillstegning af de særdeles smagfulde pølser fra Jysk Naturkød. En dåseøl gør godt og stadig tørvejr! Karins hjemmebagte muffins nydes til kaffen. Hele dagen summede det af gode snakke på kryds og tværs. En fin blanding af gamle og nye medlemmer. Kl. 14 begyndte det at dryppe lidt igen, og det gav anledning til opbrud. Det eneste forslag til at gøre de næste to dage – den 19. og 26. maj – bedre, er måske lidt bedre vejr! Generalforsamling onsdag den 9. juni Alle medlemmer er pr. mail blevet indkaldt til årets generalforsamling. I år har vi valgt at gøre det lidt lækkert, og afholder arrangementet med formiddagskaffe på Constantia2. Hermed får medlemmerne lidt ekstra, og samtidig støtter vi en lokal virksomhed. Husk at vi er nødt til at bede om tilmelding senest den 1. juni.

6

Naturen omkring – og i os selv Allerede i vinteren 2020 annoncerede vi med to højskoledage. Corona udskød dem. Men nu skal det være! Den 30. og 31. august. Deltagere skal være 60+ eller førtidspensionister. Pris 400 kr. inkl. forplejning. Formiddage i sognegården med foredrag. Frokost i Årstidens Cafe. Eftermiddagsaktiviteter ude og inde omkring Søholm. Bl.a. dans og bevægelse, guidet vandretur i rask trav, hensyntagende naturtræning i skoven, balance og mentaltræning for begyndere. Endeligt program udsendes i løbet af juni. Vi håber med dette tilbud både at tiltrække vores medlemmer, og at komme i kontakt med nye borgere. Vi glæder os til næste sæson Olav og Else


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

KALENDEREN Generalforsamling Onsdag den 9. juni kl. 10.00 på Constantia2 Højskoledage Mandag den 30. og tirsdag den 31. august Gymnastik 1 og 2 Slutter onsdag den 30. juni Skovfitness 1 og 1a Slutter mandag den 14. juni Skovfitness 2 Slutter torsdag den 17. juni Mentalfitness Slutter torsdag den 17. juni Yoga 1 Slutter onsdag den 30. juni Yoga 2 Slutter torsdag den 24. juni Yoga 3 Slutter mandag den 28. juni Cykelture fra Spejderhuset Tirsdag kl. 10.00 hele sommeren Alle er velkomne!

7


BADMINTON

Natminton for pigeholdet Forrige sæson startede en stor flok piger fra primært årgang 2012 og 2013. De har nu spillet badminton i snart to sæsoner, men p.gr. af Coronanedlukningen i slutningen af sidste og store dele af denne sæson, har vi ikke kunnet gennemføre flere af de initiativer, som vi havde på tegnebrættet. Endelig – lørdag d. 8. maj – lykkedes det dog med et særligt arrangement; nemlig Natminton. Natminton er badminton i mørke, hvor man ved hjælp af selvlysende bolde, tape på linjer og net og UV-lys kan spille badminton i mørke. Der var ingen tvivl om, at pigerne havde glædet sig rigtig meget, hvilken også kunne ses på det ekstremt flotte fremmøde denne lørdag. En af pigerne fortalte: "Jeg skulle til familiefødselsdag, men jeg sagde til mine forældre, at jeg ville med til Natminton, så de måtte få mine bedsteforældre til at passe mig, mens de var væk". Andre piger sendte tegninger aftenen forinden, hvor de var kreative med vingummier fra deres fredagsslik på Natmintontegninger. Trods udfordringer med at få slukket lyset helt i hallen, da det nye hallys åbenbart har en nødlysfunktion, så alt lyset ikke kunne slukkes helt, så lykkedes vi med at få skabt en god stemning i hallen. I SIF'en kunne lyset slukkes helt, så her var der servekonkurrencer. Fjerboldene havde fået neonfarver, ligesom strengene på ketcherne – og pigerne havde lavet selvlysende smykker af knæklys. Vi sluttede af med pizza fra Ild.pizza og hygge, og nogle af pigerne viste deres bud på en ny MGP-sang, som alle pigerne sang og dansede med til.

8

Det er fantastisk at se det sammenhold, der er på holdet, hvor det sociale er i højsædet, og det sportslige og læringsmæssige lige så stille kommer til. Målet er at kombinere tingene, så vi holder fast i, at det skal være sjovt at dyrke sport samtidig med, at pigerne bliver udfordret og dygtigere hen af vejen. Som det kan ses på det ene billede, så var ’træneren’ sammen med mine to piger ude og lege julemand i december, da Lise fra REMA1000 i Stavtrup havde sponsoreret os, så vi kunne købe badmintonketchere til dem alle sammen ved Racket Group, som har mærkerne VICTOR og Forza. Tom fra EDC Viby støttede os også, så vi kunne købe ens T-shirts til dem alle. Der skal lyde en kæmpe tak til dem begge! Til Natminton-arrangementet støttede Jakob fra Coop365 os med frugt, snacks og lidt godt at drikke undervejs, og Morten fra Morten Hytting Automobiler hjalp os med tilskud til pizzaerne. Hvor er det bare stort med sådan et lokalt bagland, som bakker op omkring den lokale sport og idrætsforening! Tak for en fantastisk dag og tak for hjælpen til forældrene, som gav en hånd med i løbet af dagen! Med sportslig hilsen, trænerne for pigeholdet, Inge-Birthe og Sune Gavnholt


BADMINTON

Træningstider sæson 2021-22 Ungdom Mandage 15.00 – 16.00: Pigehold (årgang 2012 og 2013) 16.00 – 17.00: Træningshold 1 17.00 – 18.15: Træningshold 2 18.15 – 19.30: Træningshold 3 Onsdage 15.30 – 16.30: Træningshold 1 16.30 – 18.00: Træningshold 2 18.00 – 19.30: Træningshold 3 Senior Mandage 20.30 – 22.30: Seniortrup Onsdage 20.30 – 22.30: Gruppespil Baneleje Mandage, onsdage og søndage. Se mere om grupperne, holdturnering, priser mv. på hjemmesiden.

9


BADMINTON

10


BADMINTON

11


BASKETBALL

Efterlysning! Kommer du for lidt ud og er du træt af at tilbringe søndag aften på sofaen? Savner du kontakt til ligesindede boldtosser, som elsker at køre med klatten – Så se lige her ... Stavtrup basketball søger modne spillere til ”seriøs leg” på søndage kl. 21 – 22. Duk bare op, så kan du prøve det af et par gange gratis. Alt det praktiske finder vi ud af, når du kommer. Hvis du har spørgsmål kan du tage fat i: Rasmus Rydahl: 2144 3528 Alan Madsen: 6044 7084

Stavtrup Basket Ball Klub – Foresters www.stavtrupbasket.dk Stavtrup Foresters – Vi spiller for at have det sjovt og have et godt kammeratskab.

12


k: ir.dk boo ace agicha f å /m rp Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w ttps

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk

Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

13


BORDTENNIS

Rekordtidlig sæsonopstart i bordtennis Det var med stor fornøjelse og gensynsglæde, at vi kunne åbne dørene og byde velkommen til vores ungdomsspillere mandag den 10. maj. Hele 10 ungdomsspillere var mødt op til første træning, og vi har plads til flere. Vi spiller fra kl. 18.00 – 20.00, så mød bare op i gymnastiksalen og hvis man ikke har et bordtennisbat, kan man låne det af klubben. Vi forventer at holde åbent frem mod sommerferie, så længe der er interesse for at spille bordtennis. Bordtennis senioropstart Vi håber, at alle er vaccinerede, inden den nye sæson starter op og forventer at kunne byde velkommen til både gamle og nye medlemmer. Så har du lyst til at prøve kræfter med verdens hurtigste sport, så mød op mandag d. 30. august i Højvangskolens gymnastiksal. Første træningsaften er mandag d. 30. august Træningstiderne er som følger:

14

Ugedag

Tidsrum

Hold

Mandag

18.00-19.00

Familiehold

Mandag

19.00-20.00

Ungdomshold

Mandag

20.00–21.30

Senior

Onsdag

18.30-19.30

Ungdomshold

Onsdag

19.30-20.30

Senior/kampdag

På gensyn i gymnastiksalen! Yderligere information: www.stautrup-btk.dk eller find os på FB. Spørgsmål kan stilles til Karl Kristian Tanderup / tlf. 24 65 39 33 / kkt@stautrup-btk.dk. Hjælpetræner søges! For at styrke arbejdet i ungdomsafdelingen, søger vi en hjælpetræner til den nye sæson, og har du selv spillet tidligere og drømmer om at arbejde med at udvikle nye bordtennisspillere og være en del af en hyggelig lille bordtennisklub, så har du chancen nu. Det kan også være, at du kender en i din omgangskreds, der kunne være et godt bud til jobbet. Kontakt evt. Kalle på tlf. 24 65 39 33 for at høre mere. Generalforsamlingen er udskudt til september Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling til efteråret, og vi forventer, at der vil blive indkaldt til generalforsamling, lige så snart vi er tilbage i gymnastiksalen. Henrik Skou Pedersen


Bogføring, rådgivning og regnskaber for små virksomheder Vi står for alt fra bogføring til årsregnskab og yder personlig rådgivning til dig og dit firma. v/ Henrik Søndergaard Råhøjtoften 40 · 8260 Viby J · Tlf. 20 42 94 42

Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels K. Andersen Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Jeppe Skeldal Aabenhus Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705

tømrer- & snedkerarbejde

mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

15


FODBOLD

Fodboldformandens ”indlæg” Kære fodboldvenner, Hvor er det fedt, at der er kommet gang i kampe og træning igen. Og hvor er det fedt at se en masse glade unge og deres forældre nyde, at de igen kan komme ud med poderne til stævner og møde andre forældre – det, fornemmer jeg, har været savnet. Nu mangler vi blot, at de sidste restriktioner bliver lempet eller ophævet, så vi kan klæde om igen og hygge op i klubhuset med en øl eller sodavand efter en kamp eller træning. Kiosken-besætning på plads Rasmus’ afløser er fundet – Oskar. Han er fætter til Rasmus og står fremover for at passe kiosken – primært mandage og onsdage, hvor der er aftenkampe og en del spillere, der ynder at nyde en pølse og en kold fadøl efter kampen. Oskar er en frisk ung mand med et godt drive, og jeg er sikker på, at vi godt kan få ham til at udvide åbningstiderne efter behov og nærmere aftale. Så tag fat i mig, hvis der er behov, så ser vi om vi ikke kan finde en løsning. I samme forbindelse vil jeg gerne takke Rasmus for en jætteindsats bag disken i kiosken – han har skullet lægge ører til meget ”ævl” fra old boys og seniorer, men har altid håndteret det med et smil på læben og en kæk bemærkning. Fedt, at du har holdt ud så længe, Rasmus, så tak for kampen i denne omgang. Vi håber at se dig på græsset i fodboldstøvlerne snart igen. Leje af klublokalet kan stadig ske via Lis Andreasen, som kan kontaktes via hjemmesiden som hidtil. Forårets komme Der er kommet meget vand, og Aarhus Kommune har opfordret til, at vi viser hensyn, da der ikke var kommet vækst i græsset endnu. Det har alle været rigtig gode til, og det er mega vigtigt for os, at vi passer på vores græsbaner, så vi fortsat har nogle fine baner, der er til at spille fodbold på – på et højt teknisk niveau. Nu er foråret for alvor ved at vise sig, og sol og vind gør, at alt spirer og springer ud. Nu skal vi kun være opmærksomme på ikke at slide målfelter tynde og derfor flytte målene, så trykket fordeles, og vi undgår bare pletter. Det burde også være til nu, da alle mål nu er skiftet til letvægtsmål. Klubtøj Mikael Grubert styrer vores indkøb af tøj med hård hånd, så hvis dit hold mangler bolde eller kamptøj, så tag fat i ham – kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden.

16

Hvis du vælger at låne en taske, så husk at levere tasken og alt indhold tilbage i vasket tilstand eller aftal med træner eller holdleder. Der kommer i nær fremtid en mulighed for at købe vores klub/ kamptøj via et link til sport24 – så står du og gerne vil have shorts, strømper eller en grøn adidas-trøje, så kan du købe via dette link. Så hold øje med indbakken. Generalforsamling torsdag 17. juni kl. 18 i klubben Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Godkendelse af foreningens budget 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningen, findes der ikke en formand på generalforsamlingen, kan bestyrelsen konstituere sig selv på første møde 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt. Vi viser Danmarks EM-kamp i klubben efterfølgende. Brug gerne banerne i fritiden (men kun de rigtige) Træningsbanerne er altid åbne, så du keder dig aldrig med en fodbold. Husk i den forbindelse, at den frie og åbne adgang gælder til banerne i det, vi kalder “Hullet”, og IKKE på opvisningsbanen. Så hvis du har lyst til at spille fodbold med nogle venner og veninder – uanset om du er medlem af klubben eller ej – må I af hensyn til græsset ikke benytte banen ved klubhuset. Gør man det alligevel, vil man blive bedt om at forlade banen. Så gå i stedet ned af trappen og brug det store areal i Hullet. Og nu, hvor vi er ved formaningerne: Hvis du lufter din hund, må du meget gerne tage dens efterladenskaber med i stedet for at efterlade dem på fodboldbanerne. Husk, at der er børn, der er i nærkontakt med det græs ... Ellers vil jeg ønske alle en god forårssæson og sommerferie – håber den bliver god for alle på trods af restriktionerne. De bedste fodboldhilsner Peter Formand


FODBOLD

Bold og leg samt U5 fodbold i Stavtrup IF Efter en længere og ufrivillig pause grundet Corona, så ruller bolden igen for de allermindste årgange i fodboldklubben. Det seneste år har der ikke været et U2-U4 hold, da restriktioner umuliggjorde det, men nu kan vi så sandelig konstatere, at vi er i gang igen.

Hvor U2-U4 måske mere er en blanding af sjove lege, man kunne kende fra gymnastik, børnehaven eller lignende, så er U5 fodbold det første skridt mod det, som de fleste kender som fodbold – et spil på 2 mål.

Et hav af nye spillere er i gang hver lørdag fra 9-10, og sammen med deres forældre deltager de i en masse sjove lege, hvor bolden er med som et aktivt element. Aldersmæssigt er der naturligvis stor forskel på en 2-årig og en 4-årig, men med leg og en bold kan det faktisk godt lade sig gøre at få aldersgrupperne til at lege sammen. Primært med en aktiv forælder, der er med i legen.

Og netop U5 startede også op dette forår med næsten 40 tilmeldte spillere. Det er fantastisk at se sådan en opbakning på en enkelt årgang, og det er noget, som jo i den grad er med til at samle de små drenge og piger og skabe bekendtskaber på tværs af daginstitutioner og lignende. U5 øver sig i at drible, score mål, bruge kroppen og lege, inden de når til højdepunktet i enhver træning – kamp!

Siden slut april har mere end 50 spillere – og et tilsvarende antal forældre – været i gang på det nystartede U2-U4 hold. Det er godt arbejde af forældreteamet initieret af Gitte og Ole.

Til trods for de mange tilmeldte spillere, som sætter et vist pres på fodboldbanerne, er der stadig plads til flere, så meld jer endelig ind, hvis I har lyst. Vi skal nok finde plads til jer.

17


GYMNASTIK

Virtuel og vellykket generalforsamling afholdt i Stavtrup IF Gymnastik Da der d. 24. marts blev afholdt generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastikafdeling, foregik det virtuelt. Om end det ikke var et overbesøgt arrangement, var det et vellykket et af slagsen. På fineste vis blev dagsordenen gennemgået, og der blev afholdt valg til bestyrelsen. Vi er meget glade for at kunne byde Tina Bülow velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Benedikte Jakobsen Kim Djernæs Jakob Karlsen Camilla Holmen Mindegaard Sara Lind Frederiksen Tina Bülow Lise Qvirin Krogh På vegne af bestyrelsen Lise Qvirin Krogh

Bestyrelsen vil først konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde, men i sæsonen 2021/2022 vil følgende personer udgøre bestyrelsens medlemmer:

Nu kan vi igen afholde gymnastik! Når vi kigger tilbage på de indlæg Stavtrup IF Gymnastikafdeling har haft i RIPosten det sidste år, må vi sande, at det ikke har været de mest saftige beretninger. Når vi ikke har haft så meget nyt at berette i løbet af sæsonen, skyldes det primært situationen med COVID-19, der har sat sine begrænsninger. I skrivende stund er der dog rigtig godt nyt. Det er der, fordi vi nu igen kan få lov til at afholde

18

gymnastik i hold på op til 25 deltagere. Normalt vil vores sæson slutte i april, men nogle af vores hold har forlænget sæsonen. Det er til stor glæde for de mange ivrige gymnaster, der gerne har villet tilbage i gymnastiksalen. På vegne af bestyrelsen Lise Qvirin Krogh


TENNIS

Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

MR Fugeteknik – Alt i gummifuger v/Michael Ravnholt

itkort.indd 2

25-03-2010 10:27:01

15 års erfaring Udskiftning eller nyfugning af • Vinduer og døre • Badeværelser • Køkkenborde/sokler • Delitationsfuger

Ring for et uforpligtende tilbud på tlf. 53 25 64 10

ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M. .DK RYK RT SE LA

LASERTRYK .DK

KK

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D .DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y

LA S

KK

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

DK K.

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

.DK LAS RYK ER RT TR SE Y LA I I I I I I

DK K.

I

I

I

I

I

I .DK YK TR ER

LASER TR YK .D

MILJØ-

A N S VA R L I G

LASERTRY K.D K

LASERTRYK .DK

LAS ER T

DK K. RY

DK K. RY

LA S

KK

I

I

YK.DK RTR SE LA

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

LA S

BILLIGERE ELLER MERE ’GRØNNE’

ERTRYK.D LAS K

HAR ALDRIG VÆRET

DK K.

TRYKSAGER

LAS ER TR Y

YK.DK RTR SE LA

LAS ER T

P.O. Pedersens Vej 26 | 8200 Aarhus N | Tlf. 87 303 303 | info@lasertryk.dk | www.lasertryk.dk

annonce.indd 4

21-05-2019 10:39:20

19


OUTDOOR

Stavtrup IF Outdoor – Godt i gang Stavtrup Outdoor er nu rigtigt i gang. De første investeringer i grejbank er brugt på båludstyr, og dette blev taget i brug v. Klokkedammen til ”Nat i Naturen” d. 7/5. Ca. 30 børn og voksne deltog, og takket være stort arbejde af Simon Fisker og Jeppe Lundby, fik vi etableret stort bålsted og producerede Chili Sin og Con Carne til alle. Stavtrup Fritidsklub havde venligst udlånt to kanoer, så der blevet trænet padle-teknik i dammen til stor fornøjelse for mange. Derudover var hængekøjerne i brug, og det samme var tarzan-tovet og en mini-svævebane. Overnatning fandt sted på den kommende shelterplads, og med stjerneklar nat og smuk solopgang var det en super hyggelig begivenhed. Vi har netop tildelt medlemsnummer 50. De fleste medlemskaber er familier, så Stavtrup Outdoor tæller nu mere end 150 personer.

20

Vi betragter os nu som en ”rigtig” forening og ser frem til at invitere medlemmer til en generalforsamling, hvor vi vil finde ud af hvilke ønsker medlemmerne har til den fremtidige retning for Stavtrup Outdoor. Vi forventer at afholde denne til august, men hvis du som medlem allerede har ideer til aktiviteter, begivenheder, eller udstyr, så er du mere end velkommen til at kontakte os på https://www.facebook.com/stavtrupoutdoor. Ha’ et godt forår, glæder os til at se jer i det grønne! Lasse, Simon F, Jeppe, Simon V og Mikkel


OUTDOOR

P.S. Har du lyst til at blive medlem, kan du læse mere om os på facebook, hvor du også kan tilmelde dig. Du kan også tilmelde dig ved at scanne denne QR-kode: (Åbn kamera-appen på din mobil, og scan QR-koden. Dette åbner en online-indmeldingsblanket) Priser for medlemskab pr. år • Voksne: 150 kr. • Unge under 18: 100 kr. • Familier: 300 kr.

21


TENNIS

Tennissportens dag lørdag den 8. maj Som annonceret på Stavtrupportalen og facebooksiden for Stavtrup, afholdte vi tennissportens dag. Sideløbende med lørdags drop-in for medlemmer, der spillede på de 3 grusbaner, sendte vi, de der var mødt op, ned på kunstbanen til Knud og Morten.

22

Der fik de fremmødte en grundig lektion udi grundslag. Der mødte ti personer op, som fik trænet fra kl. 9.30 til 12.15. Vi håber, at de har nydt det og fundet ud af, om det er noget for dem. John Voss Hansen


TENNIS

Kom og hep på gutterne til næste hjemmekamp! Søndag 30. maj kl. 12 – 16

Der var ikke mange tilskuere til kampene, men de var gode til at heppe på vores hold.

Første kamp for 3. divisionsholdet ”For første gang siden klubben blev startet i 1984 har vi et 3. divisionshold for herrer med i Dansk tennis Forbunds holdturnering. Holdet spillede sin første kamp Kr. Himmelfartsdag på hjemmebane mod Brabrand. Det var en barsk premiere for vores hold, som tabte alle kampe mod et stærkt spillende Brabrand hold.

Vores hold bestod af Anders Rask, Morten Knudsen, Rasmus Pihlkjær, Jacob Kveiborg, Søren Skov og Kasper Krath. Næste hjemmekamp spilles søndag 30. maj kl. 12 – 16 med Herning. Kom med på tennisanlægget for at heppe på gutterne, så uldjyderne sendes hjem med ydmyge blikke.” Ole Boelsgaard

23


TENNIS

Aktiviteter i ungdomsafdelingen Træning 1. Træning ligger mandag og torsdag. De yngste og nystartede spillere træner fra kl. 16.00-17.00, mens U14 (årgang 2007 og 2008) spillerne træner fra kl. 17.00-18.00. 2. Vi spiller efter play-and-stay princippet, hvilket betyder aldersog niveau tilpasset træning, hvor fokus er på at have det sjovt – der er således plads til alle aldre og niveauer. 3. I år har vi mandet lidt op på trænerfronten, og der vil således altid være 2 trænere til stede. Thomas er ansvarlig for træningen om mandagen, og Emilie står for træningen om torsdagen. Derudover har vi et par frivillige forældre om mandagen, hjælpetræner Emma om torsdagen og yderligere vil vores egen U14 spiller, Tobias, ofte hjælpe til på mandage og torsdage. På den måde kan vi bedre tage hånd om, og støtte, alle niveauer. 4. Udstyr. Man kan låne en ketsjer i klubhuset, men det er en god ide at få sin egen ketcher på sigt. Spørg en af trænerne om råd

24

ved køb af udstyr. Det er vigtigt at ketsjeren passer til barnets højde. I forhold til sko må der ikke bruges løbesko, da de let pløjer banen op. Det er ikke nødvendigt at købe en decideret tennissko. Mange indendørs sko til håndbold og badminton har næsten samme sål som en ”rigtig” tennissko. 5. Vi planlægger at lave fællestræning et par gange i løbet af sæsonen med naboklubber som AGF, Åbyhøj tennis osv. 6. Vi vil gerne opfordre til at man bruger muligheden for at booke en bane med en ven og spille tennis udover den almindelige træning. Sociale aktiviteter Når Corona situationen tillader det, vil vi også have fokus på nogle sociale aktiviteter med grillpølser efter træning en gang imellem, hyggespil en eftermiddag i weekenden, pizzaaften osv.


TENNIS

Stævner Der kommer forskellige stævner hen over sæsonen, som vi vil opfordre børnene til at deltage i. Der er stævner, som er målrettet mindre øvede og ikke-turneringsvante spillere. Stavtrup kommer nok også til at lægge baner til minimum ét stævne. Stævnerne har en karakter, hvor leg og det sociale er i højsædet. I år kommer der også en holdturnering, hvor 2-4 spillere møder andre hold til heldagsarrangementer, hvor der spilles single og double. Denne turnering vil typisk være for U14 spillere og de lidt mere øvede U12 spillere, men er stadig rettet mod ikke-turneringsvante spillere. Forældreudvalg Da vi i år gerne vil igangsætte mange initiativer og sociale aktiviteter, har vi brug for hjælp fra jer forældre. Derfor håber vi, at flere af

jer vil deltage i et forældreudvalg. De opgaver der er brug for hjælp til, er følgende: • Arrangere lidt hyggespil for en gruppe af spillere en lørdag eller søndag eftermiddag. • Stå for grillpølser efter træning en gang imellem. • Undersøge muligheden for at få lavet Stavtrup tennis t-shirts og i den forbindelse også skaffe sponsor(er). • Opsætte Holdsport app’en til at styre til- og afmelding af træning m.m. • Andre sociale aktiviteter. Ungdomsudvalget Claus H. Michaelsen

25


TENNIS

Forrygende start på Q-Night Mandag den 19. april 2021 blev Q-Night sæsonen skudt i gang. Det var det skønneste solskinsvejr og 17 glade piger/kvinder var mødt op. Umiddelbart vil man tænke, at 17 tennisspillere er svært at få til at gå op med tre tennisbaner, men det er heldigvis sådan om mandagen, at vi altid finder ud af at fordele os. Der spilles doubler og 5’ere og 8’ere på kryds og tværs af alder og niveau, og alle kan være med.

Mød op om mandagen og vær med!

26

Så hvis du har lyst til et par hyggelige timer med tennisspil, grin, snak og hygge, så mød op om mandagen og vær med. Vi mødes kl. 18 (i skrivende stund) men senere vil mødetidspunktet blive rykket frem til kl. 19, som vi plejer. Det vil blive annonceret på klubbens facebook-side Stavtrup IF Tennis og på hjemmesiden. Og så er der jo rosévin bagefter! Birgitte Lind Tovholder på Q-Night


UNDGÅ FORLÆNGET LIGGETID. SPIL BOLDEN TIL AARHUS MÆGLERNE. Du kan trygt spille dit boligsalg over til Aarhus Mæglerne. Vi er stolte sponsorer af lokalsporten, så foreningslivet fortsat kan blomstre og samles om holdsport og idræt. Det er vores måde at give tilbage til de lokalsamfund, vi arbejder og bor i.

Vi støtter lokalsporten i Stavtrup Læs mere på: aarhusmæglerne.dk/em-feber

aarhusmaeglerne.dk

tlf: 70 70 79 61

27


TENNIS

Sommer, sol og tennisskole 2021 i Stavtrup HVORNÅR: 28. jun kl. 09:00 - 30. jun 2021 kl. 15:00 HVOR: Stavtrup Tennisanlæg, Bispevej, 8260 Viby J, Danmark HVEM: 7 - 15 år, begynder, letøvede, øvede Tennisskolen er en aktiv ferie med oplevelser, sjove udfordringer og mulighed for at få nye venner. På en tennisskole får dit barn en på opleveren med nogle aktive og lærerige dage på tennisbanen. Dygtige instruktører sørger for sjove boldlege, lærerige øvelser og spændende kampe!

Generalforsamling Stavtrup Tennis Klub Lørdag den 19. juni 2021 kl. 11.15 i klubhuset Lige efter DROP-IN. Dagsorden i.h.t. vedtægter. Med venlig hilsen Bestyrelsen

28

Tennisskole for 7-15-årige. 28.-30. juni

For 499 kr. får dit barn • 3 dage med tennis, hygge og fællesskab • Undervisning af dygtige instruktører, som brænder for tennissporten • Frugt og saft alle dage, samt en t-shirt, drikkedunk og diplom • Udfordringerne bliver tilpasset den enkelte spillers niveau, og der er stor fokus på at have det sjovt, mens man bliver bedre til tennis. • Link for tilmelding: https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202109806002 OBS! Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring Covid-19 og holder nøje øje med retningslinjer og anbefalinger. Hvis vi, mod forventning, er nødt til at aflyse, får alle naturligvis pengene retur. Så du kan trygt tilmelde dig tennisskolen. Ole Boelsgaard


Gravid, Baby, Børne, Familie, Profil m.m. Portrætter

Portrætbilleder

Minder for livet Konfirmand

• • • •

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

Kranio sakral terapi Fysioterapi Mindfulness Forhandler af Forever Aloe Vera

Karina Bang Henningsen Ormslevvej 473 · Ormslev · 8260 Viby J Tlf. 5219 2008 · Mail: mail@kliniksundkrop.dk Book tid online: www.kliniksundkrop.dk Facebook: Klinik Sund Krop

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

KAGEMAND MED MARCIPANBÅND Wienerbrød eller brunsviger. Til 15 - 20 personer. Kan bestilles hos personalet senest dagen før inden kl. 11 FÅS OGSÅ UDEN MARCIPANBÅND.

Pr. stk

Stavtrup v/Købmand Lise Leander

Ormslevvej 230, Stavtrup, tlf: 86285077

149.ÅBENT ALLE DAGE 7-22 29


TENNIS

Klubturnering 2021 Efter sidste års store tilslutning, og efterfølgende mange opfordringer, har turneringsudvalget besluttet at udvide årets klubturnering, så vi har både indledende puljekampe og en afsluttende cupturnering. Det betyder at der i løbet af foråret/sommeren skal spilles 3-4 indledende puljekampe. På baggrund af resultaterne fra puljerne bliver spillerne fordelt på 3 kategorier i cupturneringen. På den måde vil alle være sikret 4-5 kampe. Man kan stille op i tre kategorier A - Spillere med stor kamperfaring. Typisk spillere der deltager i tirsdagstræning og/eller har turneringserfaring. B - Spillere med nogen kamperfaring. Typisk spillere der f.eks. deltager i torsdags drop in eller har lidt turneringserfaring, f.eks. fra DGI. C - Spillere med begrænset kamperfaring. Typisk spillere der måske

... uden mad og drikke. Velfortjent pause ved sidste års turnering.

30

deltager i lørdags drop in, og ellers spiller med andre medlemmer i klubben. Det kan også være for lidt ældre spillere som ikke føler de kan følge med på niveau B. Kategori C er også for nye spillere i klubben. Som nævnt bliver man efter de indledende puljekampe fordelt efter resultat, og kan rykke op eller ned, så den afsluttende cupturnering bliver så jævnbyrdig som mulig. Man kan stille op i Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble og Mixed double. Tilmelding foregår via tilmeldingsseddel i klubhuset. Puljekampe starter umiddelbart efter tilmeldingsfristen i starten af juni, og kører indtil midten af august. Turneringsudvalget (Joakim og Claus)


BADMINTON

Formand Kasserer Ansvarlig/ungdom Ansvarlig/senior

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

FODBOLD

Formand Ansvarlig ungdom Ansvarlig senior Kasserer

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Medlem

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

OUTDOOR Formand Kasserer Medlem Medlem Medlem

TENNIS

Formand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Medlem Medlem Medlem

Jesper Møller Ryø Ole Boelsgaard Frank Vincens Nicolai Seidler

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 40 47 58 87

rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alexhansen76@live.dk

24 65 39 33 86 28 02 93

Peter Kaarup Michael Nygaard Pelle Højberg Michael Nygaard

24 96 60 61 formand@stavtrupfodbold.dk 26 22 10 32 ungdom@stavtrupfodbold.dk 30 24 42 47 senior@stavtrupfodbold.dk 26 22 10 32 kasserer@stavtrupfodbold.dk

Benedikte Jacobsen Jakob Karlsen Kim Djernæs Sara Lind Camilla Holmen Mindegaard Lise Qvirin Krogh

30 13 77 29 42 78 00 50 61 33 34 31 28 92 76 08 89 38 18 45 51 24 21 02

benediktekh@hotmail.com jakobkarlsen76@gmail.com kim@djernaes.dk saralind92@gmail.com camilla.holmen@hotmail.com liseqvirinkrogh@gmail.com

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Ormslevvej 231L Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Christina Stensgaard Andreasen Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 30 53 60 45 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

Mikkel Stærk Dickenson Simon Fisker Jeppe Lundby Simon Vogensen Lasse Petersen

20 33 29 47 22 16 71 97 20 71 32 67 20 81 19 09 28 97 57 11

msd@stavtrup.dk simon.sams.fisker@hotmail.com jeppelysbecklundby@gmail.com simon@vogensen.net lasseduepetersen@gmail.com

John Voss Hansen Ole Boelsgaard Villars Clausen Claus H. Michaelsen Solveig Kjær Stig Pedersen Claus H. Michaelsen

50 90 84 12 22 90 30 31

hopper24@live.dk ole.boelsgaard@hotmail.com

51 88 68 18 40 59 03 40 21 86 82 60 51 88 68 18

claushmichaelsen@hotmail.com solveigkjaer@stofanet.dk margit-stig@stofanet.dk claushmichaelsen@hotmail.com

Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J Karin Jensen, Bispevænget 5B, 8260 Viby J Jørgen Henning Hansen, Tornhøjvej 124, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Lene Eskildsen, Bispevænget 4, 8260 Viby J Merete Jensen, Onsholtvej 110, 8260 Viby J Olav Kuur, Tornhøjvej 110, 8260 Viby J

HALUDVALG – STYRE- OG KOORDINATIONSGRUPPE Formand Formand Kasserer Koordinator Koordinator Koordinator

jespermsorensen@gmail.com ole.boelsgaard@hotmail.com vincens@live.dk nicolaiseidler@gmail.com

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Rune Friis Clausen, Søskrænten 134, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Suppleant

40 48 21 36 22 90 30 31 41 88 11 95 28 70 20 29

Per Bo Andersen Jan Nickelsen Søren Lindstrøm Koue Mikkel Stærk Dickenson Mathias Lægdsmand Søren Kristiansen

kkt@stautrup-btk.dk kasserer@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

cia@pwc.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

29 93 95 28 elsebaym@gmail.com 21 62 48 07 ​jensen5b@stofanet.dk 51 53 91 75 ​joheha@gmail.com 28 26 13 48 lhvitved94@hotmail.com 40 14 15 91 ​finnoglene@hotmail.com 61 71 62 81 ​meretepugdahl@gmail.com 40 18 87 87 olav.kuur@gmail.com 40 43 36 54 40 43 63 10 29 72 26 26 20 33 29 47 26 22 64 00 50 96 52 14

perbostavtrup@gmail.com jn@colliers.dk soren.koue@gmail.com msd@stavtrup.dk mathias.laegdsmand@gmail.com sor@sorthco.dk

31


AROS

Ejendomsmægler, valuar MDE

EDC AROS

EDC AROS

Skanderborgvej 189 8260 Viby J 86118844

Tranbjerg Hovedgade 58 8310 Tranbjerg J 86720088

Tom Holst Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Martin Lund Ejendomsmægler, MDE

Ellen Viola Albrechtsen Salgskoordinator

Amalie Korsbech Christoffersen Trainee

Profile for Freelancegrafiker.dk

Riposten nr. 3 2021  

Medlemsblad for Stavtrup IF nr. 3 2021

Riposten nr. 3 2021  

Medlemsblad for Stavtrup IF nr. 3 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded