__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 1 · 44. årgang · februar 2021

SENIORER Skoven er klar og venter på os.


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et ­forretningsudvalg på seks personer. Navne og adresser på ­afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Formand: Morten Hytting, morten@flexofficestavtrup.dk Næstformand: Trine Adelborg Kasserer: Per Lund Christian Qvirin Lang Morten Uth Søren Kristiansen Stavtrup Idrætsforening v/Morten Hytting morten@flexofficestavtrup.dk Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J

e

Ripostens redaktion Morten Hytting (ansv.), tlf. 22 52 68 66 Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2021-22 Nr. Udgivelse Deadline 2/april 2. april 19. marts 3/juni 28. maj 14. maj 4/august 20. august 6. august 5/oktober 1. oktober 17. september 6/december 3. december 19. november 1/februar 4. februar 21. januar Oplag: 2.500 stk. Tryk: Lasertryk

Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 22 33 24 12, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo. Dette nummer er omdelt fra den 29. januar 2021.

2

Formandens klumme Rigtig godt nytår. Vi fra Stavtrup Idrætsforening håber, at du og I er kommet godt ind i 2021. To dage før deadline på denne udgave af Riposten modtog vi alle beskeden om, at de nuværende Covid-19 restriktioner forlænges foreløbig til og med d. 7. februar 2021. Det er vi som idrætsforening af åbenlyse grunde ærgerlige over, men vi bakker naturligvis op om myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Vi skal passe på os selv og på hinanden. At vi skal passe på os selv og hinanden, handler ikke udelukkende om, at vi holder afstand, begrænser social kontakt m.m., men i lige så høj grad om, at vi har det godt fysisk såvel som mentalt. Her kan vi være udfordrede af, at den organiserede idræt for en stund er sat på stand by. Vigtigheden af, at vi selv og vores børn bevæger os og sig, er fortsat enormt vigtig. Vi voksne kan selv tage ansvar for egen velvære og sundhed, men vi har et stort ansvar for, at vores børn er aktive og får motion. Aktive unge trives bedre (Kilde: Børnerådet) og inaktive unge er mere ensomme (Kilde: Børnerådet). Derfor er det helt bestemt en prioriteret opgave for os forældre midt i hjemmeskole/hjemmearbejde, at du og jeg sørger for, at vores børn rører sig. Om det er børneyoga på Ramasjang, hjemmetræning med inspiration fra gode facebook- og websites, en ugentlig tur på cykel rundt om Brabrand-søen med varm kakao i termoflasken, et mål om på gåtur at få besøgt alle legepladser i Stavtrup eller noget helt femte, er egentlig ikke vigtigt. Dét der er vigtigt, er, at dit barn/dine børn får bevæget sig og oplever bevægelsesglæde! Team eventuelt op med andre forældre fra dit barns klasse og find et par af dit barns/dine børns gode venner, som kan være sammen om nogle sjove og fede aktiviteter. Måske aftaler om, at det er hver mandag, onsdag og fredag, de skal mødes til en aktivitet inden for gældende retningslinjer og anbefalinger. Og sørg også lige for, at du mærker dig selv. Vi gør det alle sammen så godt vi kan midt i det hele. Slutteligt vil vi gerne opfordre til, at du som medlem af Stavtrup Idrætsforening tager fat i din eller dit barns træner og spørger, om der er noget, du kan hjælpe med i forhold til, at gøre træning klar til, når restriktionerne ophæves – vi glæder os helt ubeskriveligt til, at vi SAMMEN kan komme i gang med, at bevæge os igen. Vi kan forsikre dig om, at vi fra idrætsforeningens side bestemt ikke ligger på den lade side. Vi glæder os helt vildt til, at vi (snart) kan dyrke vores idræt igen. Pva. Forretningsudvalget i Stavtrup Idrætsforening Morten Hytting


Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe. PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen kr.  300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00 kr.  300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

OPGRADERET PÅ UDSTYR I KØKKENET

3


HALUDVALGET

Godt på vej med ”Stedet der samler – Stavtrup Multihal” 2020 har skabt rigtig meget fremdrift i afklaringsarbejdet frem mod realisering af Stedet der samler – Stavtrup Multihal. Det intensive arbejde, især koncentreret i efteråret 2020, har virkelig gjort os klar på, hvilke fantastiske muligheder vi har – og vil få – med etablering af første fase i et egentligt sports- og kulturcenter i Stavtrup. Samarbejdet med Sleth Arkitekter, Aarhus Kommune og AAA United Flere meget perspektivrige dialoger med Sleth-arkitekterne, Aarhus Kommune, AAA United, arbejdsgrupperne og afdelingerne i Stavtrup IF gør, at vi har færdiggjort en ansøgning om anlægsmidler til Aarhus Kommune, som er fremsendt til Aarhus Kommune den 11. januar 2021. En kæmpe tak til Fondsgruppen (Stig, Jesper, Jeppe, Elísabet, Niels Jørgen, Knud, Olav og Simon) for deres ihærdige arbejde med at lave en fantastisk ansøgning. Gennem samarbejdet med Sleth-arkitekterne, idrætsforeningerne

4

og arbejdsgrupperne omkring kultur og de rekreative aktiviteter har vi fundet ud af, at vi, af hensyn til anlægsøkonomien, er nødt til at faseopdele anlægsprojektet sådan, at vi prioriterer at få bygget de faciliteter, der er størst eksisterende behov for i første byggefase. Her prioriteres idrætsbehovene stærkt men også forsamlingsmulighederne inde og ude. Alle indholdselementer i første fase er også med et fokus på at sikre en fornuftigt driftsøkonomi med mulighed for gradvist at opbygge økonomi til de næste byggefaser. Sleth arkitekterne arbejder på højtryk for at færdiggøre et faseinddelt skitseforslag, som vi viser frem på et virtuelt stormøde, så snart vi har modtaget det. Vi ser meget frem til at få et forhåbentlig positivt resultat fra vores ansøgning til Aarhus Kommune. Det skal vi bruge til at intensivere arbejdet med at rejse økonomiske midler til at realisere projektet. En fælles løsning for Stavtrup Vi har gennem 2020 formået at skabe et stort og positivt fokus fra Aarhus Kommune med opbakning til at finde en så god løsning


HALUDVALGET

som muligt for Stavtrup. Rådmandsbesøg hos foreningen Den Grønne Kile, med folkene bag kunstgræsbane, ny outdoor-afdeling og Haludvalget, samt tilsvarende møder med lokalplansprojektleder gør, at vi kan se frem til afgørelse af lokalplanen og derved placering af multihal i 2021. Vi forventer høringsproces i første halvår med endelig politisk afgørelse i byrådet inden udgangen af 2021. I februar måned sidste år drøftede og fastlagde vi 10 pejlemærker sammen med repræsentanter fra naboerne til den af Stavtrup IF ønskede placering på marken ved Bispevej. Haludvalget arbejder stadig for de 10 pejlemærker i en helhedsplan for et sport og kulturcenter i Stavtrup. Højvangskolen har fået godkendt deres super spændende udbygningsplaner, og vi vil indlede et tættere samarbejde med dem for at koordinere vores projekter. Det samarbejde forventer vi os meget af for at skabe den bedst mulige sammenhæng for vores børn og unge i de forskellige aktivitetsmiljøer, der etableres. Fortsættes næste side ...

5


HALUDVALGET

... fortsat fra forrige side Her følger en status på mange af de skridt, vi har taget i 2020. 90 træer og en grøn passage I 2020 har vi taget mange skridt i den rekreative del af projektet. I samarbejde med eleverne fra skolens 7. klasse og deres forældre har vi plantet 90 rønnetræer som del af et kunstprojekt, der skal gøre Stavtrup endnu mere grønt og naturskønt. For at binde egnens smukke områder sammen, har vi også fået anlagt en ny sti i Klokkeskoven, som forhåbentligt bliver en af flere mulige ’grønne’ passager til den kommende hal. Vild med Stavtrup I samarbejde med kommunen har vi fået plantet 1.000 m2 vilde blomster, og vi kan også med stor glæde fortælle, at mere end 300 husstande har meldt sig under ”Vild med Stavtrup”-fanerne i 2021. Ligesom det også bliver året, hvor vi vil kunne præsentere en særligt designet bænk i samarbejde med flere lokale kræfter, den vil allerede kunne ses til foråret.

6

Kulturgryden Stavtrup Engagementet har også været til at tage og føle på i ’Kulturgryden Stavtrup’, der er blevet etableret siden sidste nyhedsbrev. I 2020 var der tændt op i gryden, og vi var særligt glade for at se de mange ansigter til keramik-workshoppen. Den samme begejstring var der for de mange tilmeldinger til den guidede naturtur langs Årslev Engsø, inden forsamlingsforbuddet desværre fik sat en stopper for arrangementet. Vi glæder os meget til at invitere til flere begivenheder, når verdenssituationen igen tillader det. Erhvervssamarbejde og sponsorater I sponsorgruppen vil vi også i det nye år have fokus på at finde samarbejdsmuligheder med virksomheder, hvor det giver mening – og det er, hvad end det drejer sig om bæredygtighed og energibesparelse eller mere klassiske erhvervssponsorater. Ligesom vi arbejder på at få etableret en god model for borgerinddragelse til Stedet Der Samler – Stavtrup Multihal, for på den måde at sikre, at interesserede borgere kan støtte projektet moralsk og finansielt.


HALUDVALGET

Stavtrup Fællesråd Til slut vil vi også slå et slag for Stavtrups nye fællesråd. Der sker mange spændende ting i Stavtrup, som med tiden kun er blevet større, det stiller også større krav til vores lokale beboerdemokrati. Derfor har det eksisterende lokalråd taget initiativ til at justere vedtægterne, så de flugter med Aarhus Kommunes foreslåede vedtægter for de 33 andre fællesråd i kommunen. Det er det eksisterende Stavtrup Fællesråds ønske at arbejde sammen med Stavtrup IF, Multihal-projektet og Stavtrup Netværket på at udbrede det frivillige arbejde i Stavtrup – alt sammen med henblik på at flere vil engagere sig og være med til, at Stavtrup bliver et endnu bedre sted at bo. Fra Fællesrådet skal der derfor også lyde en opfordring til at stille op, når det til foråret igen bliver muligt at blive valgt ind som medlem. Tak for 2020 Vi vil gerne takke for det store engagement fra alle de frivillige, der har bidraget til både indsamlinger – juletræer, strømper, krudt og sprut – og aktiviteter, der støtter og løfter sport og kulturlivet i

Stavtrup. En særlig tak til vores samarbejdspartnere – særligt donationen fra støttefonden af 1987 – og arbejdsgrupperne som lægger rigtig meget tid og kræfter i at løfte den kæmpe opgave, det er at klargøre et anlægsprojekt. Og ikke mindst til fondsgruppen der har udarbejdet en fantastisk ansøgning. Et arbejde vi kommer til at bygge videre på til øvrig fondraising. Vi ser i 2021 frem til for det første at få en økonomisk opbakning og afklaring af placering fra Aarhus Kommune. Herudover glæder vi os til at fortsat at forfølge udbygning af idræts- og kulturaktiviteterne, samt alle de øvrige opgaver der bringer os tættere på en realisering af et sport og kulturcenter i Stavtrup. Godt nytår. Med venlig hilsen Stavtrup IF, Haludvalg Formandskab Jan Nickelsen og Per Bo Nørgaard Andersen

7


HALUDVALGET

Historisk fond støtter Multihal-projektet Drømmen om Stedet der Samler – Stavtrup Multihal har fået mere liv efter et meget generøst bidrag på næsten en halv million kroner fra ’Støttefonden af 1987’ er tikket ind. Siden starten af 80’erne har folkene bag ’Støttefonden af 1987’ givet støtte til Stavtrups idrætsudøvere. Fonden blev dengang søsat for at give egnens unge mennesker flere muligheder, og med sig har det blandt andet betydet, at diverse afdelinger af Stavtrup IF har kunnet tage til stævner og træningslejre rundt omkring i Europa såvel som i USA. Fonden vil efter denne donation nedlægge sig selv, og Multihalprojektet modtager derfor sidste støtte. Pengene er derfor også blevet

Gunnar Uth

Fodboldtur med ynglingeholdet til Italien.

8

doneret på den betingelse, at de skal bruges til at fremme ungdommens muligheder for også i fremtiden at kunne dyrke deres foretrukne idræt. ”Multihallen var den perfekte mulighed for, at vi kunne videreføre det projekt, vi startede sammen for år tilbage. Det gav os mulighed for at bidrage til noget, der vil kunne være til glæde for byens nuværende unge, men også for de næste generationer af Stavtrupborgere,” siger Gunnar Uth, bestyrelsesmedlem i Støttefonden af 1987. Stedet der Samler – Stavtrup Multihal har det som et erklæret mål, at der også i fremtiden skal være plads til de borgere i vores voksende by, der ønsker at dyrke idræt. Betingelsen fra støttefonden har derfor ikke været svær at opfylde. ”Vi er yderst taknemmelige for den generøse donation, der er et værdifællesskab mellem Multihal-projektet og Støttefonden af 1987. Vi er derfor beærede over at kunne få lov til at bygge videre på deres hårde arbejde for byens unge,” siger Per Bo Andersen fra Multihal-gruppen. Søren Kjærgaard Kristiansen


Kærlundvej 3

SOLGT

Råhøjen 6

SOLGT

Søkjærvej 7

SOLGT

Vestergårdsvangen 14

SOLGT

Vestergårdsvangen 24

SOLGT

Vestermarken 7F

64519

SOLGT

home sælger Stavtrup Overvejer du at sælge? Det har aldrig været bedre at sælge bolig i Stavtrup end lige nu. Efterspørgslen er stor, og home sælger 30% af alle villaer i 8260 Viby.* Planlæg allerede nu dit salg i 2021. Ring på tlf. 86 11 44 99 og book en aftale.

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 11.01.2021, antal solgte villaer i 8260 Viby de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

VIBY - HASSELAGER v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson Skanderborgvej 182 8260 Viby J viby@home.dk Tlf. 86 11 44 99 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

9


SIF OUTDOOR

Stavtrup IF Outdoor – aktiv i det fri Den 31/12 2020 afholdt vi den første begivenhed i Stavtrup IF Outdoor; et Corona-sikret nytårsløb. Det var en super hyggelig begivenhed med mange deltagere, og vi vil gerne starte med at sige tak for den gode modtagelse som ny afdeling i Stavtrup IF! Vi oplevede kun glade medborgere på trods af det noget udfordrende vejr, dejligt! Og netop denne slags personer, altså de som kan lide at være ude i naturen, også selvom solen ikke skinner, er lige dem vi håber at se flere af som medlemmer i Stavtrup Outdoor. Stavtrup Outdoor er for børn og voksne i alle aldre. Vi forestiller os på sigt, at der bliver mange forskelligartede tilbud, hvor man melder sig til de ting, som man har lyst til, og som passer i kalenderen. Planerne inkluderer pt. fælles bålmadlavning, træklatring, opsætning af træ-gynger, shelterture, rulleskitræning, deltagelse i adventure race, orienteringsløb og diverse vandaktiviteter.

10

Covid19 begrænser lige nu mulighederne for fælles aktiviteter, og derfor har vi valgt at fokusere på følgende: • Opførelse af 2 shelters i samarbejde med kommunen og spejderne i Stavtrup • Ansøgning om midler til en grejbank, som skal huse det udstyr vi i fremtiden kan låne ud til vores medlemmer På facebook.com/stavtrupoutdoor/ modtager vi løbende ideer til hvilket udstyr, der er stemning for, vi anskaffer os først. P.t. foreslås bålpande, kajakker, kano, SUP (Stand Up Paddle), og redningsveste. Kig gerne forbi siden og kom med dine ideer. Vi har valgt at åbne op for indmelding i Stavtrup Outdoor. Vi håber, mange vil melde sig ind på trods af, eller måske på grund af, Covid19, det vil vi tage som opbakning til visionen for Stavtrup Outdoor og arbejdet med at få etableret shelters og grejbank, samt til Stavtrup IF generelt.


SIF OUTDOOR

Priser for medlemskab pr. år • Voksne: 150 kr. • Unge under 18: 100 kr. • Familier: 300 kr. (Stavtrup Outdoor kan ikke ses som et pasningstilbud. Børn og unge skal som udgangspunkt være ifølge med voksne, eller selvhjulpne, til de aktiviteter de tilmelder sig.) Vi glæder os til at møde mange dejlige Stavtrup-borgere til kommende aktiviteter, og er spændt på hvilke idéer kommende medlemmer vil bidrage med. Vel mødt i det fri, Bestyrelsen i Stavtrup IF Outdoor, Lasse Petersen, Simon Vogensen, Jeppe Lundby, Simon Fisker og Mikkel Dickenson

Scan denne kode for at indmelde dig i Stavtrup IF Outdoor (Åben kamera-appen på din mobil, og scan ovenstående QR-kode. Dette åbner en online-indmeldingsblanket).

11


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Selvtræning og digitale programmer

12

Den 8. december blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor vi tog nissehuer på og hyggede med en lille julefrokost og drøftede muligheder i det nye år! Vi ønsker jer alle et godt nytår og glæder os til, vi ses, når alt igen bliver normalt. I skrivende stund ved vi ikke hvornår, vi igen kan mødes til de forskellige aktiviteter. Men vi håber snart vaccinen får bugt med covid-19 m.fl. Philip gør sit til, at vi kan holde os i gang og selvtræne. Der er div.

programmer fra bl.a. skovfitness og mentalfitness. Men vi savner det sociale, hvor vi kan være mange. Enkelte har dog indtaget skoven og selvtrænet – sejt! Også yoga-instruktørerne sender ugentlige digitale programmer. Når vi får nye informationer vedr. forsamlingsmuligheder, vil I modtage mail fra os. Lisbeth og Karin

Måske er dette Jane Fonda-øvelsen eller vinduesvisker!

Cykelturene holder pause men når vejret tillader, vil der igen være mulighed for, i fællesskab, at nyde kaffe, snak, motion og frisk luft.


Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels K. Andersen Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Jeppe Skeldal Aabenhus Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

Én 1/8 side i Riposten?

Én 1/8 side i Riposten?

Er du den næste annoncør?

Er du den næste annoncør?

Denne annonceplads er til salg!

Denne annonceplads er til salg!

Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Kontakt: riposten@stavtrup.dk

v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705

tømrer- & snedkerarbejde

mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

13


Thomas er din lokale og personlige ejendomsmĂŚgler i Stavtrup.

Tlf. 70 70 79 61 14

|

aarhusmaeglerne.dk/stavtrup


15


BASKETBALL

Efterlysning! Kommer du for lidt ud og er du træt af at tilbringe søndag aften på sofaen? Savner du kontakt til ligesindede boldtosser, som elsker at køre med klatten – Så se lige her ... Stavtrup basketball søger modne spillere til ”seriøs leg” på søndage kl. 21 – 22. Duk bare op, så kan du prøve det af et par gange gratis. Alt det praktiske finder vi ud af, når du kommer. Hvis du har spørgsmål kan du tage fat i: Rasmus Rydahl: 2144 3528 Alan Madsen: 6044 7084

Stavtrup Basket Ball Klub – Foresters www.stavtrupbasket.dk Stavtrup Foresters – Vi spiller for at have det sjovt og have et godt kammeratskab.

16


k: ir.dk boo ace agicha f å /m rp Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w ttps

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk

Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

17


FODBOLD

Fodboldformandens ”indlæg” Kære alle, Godt nytår – håber, I alle er kommet godt ind i det nye år på trods af restriktioner og forsamlingsforbud. Corona Coronaen har stadig godt tag i Danmark, og senest er udendørssporten også blevet ramt af forsamlingsforbuddet på 5 personer, hvilket gør træning temmelig svært og spil på to mål stort set umuligt. Men hvis vi alle gør en indsats og følger retningslinjerne som hidtil, håber og tror jeg stadig på, at det er muligt at afvikle fodboldtræning og kampe i foråret – så hold ud, venner; der er vaccine, varme og forår på vej.

Generalforsamlingen 2021 Vi stiler efter at afvikle generalforsamlingen ultimo februar som altid – nærmere bestemt torsdag den 25. feb. kl. 19.00 i klubben. Hvis vi mod forventning ikke må samles fysisk, så afholdes det på Zoom med mulighed for at sidde hjemme og følge med i året, der er gået, og få en opdatering på, hvad 2021 forhåbentlig bringer. Dagsorden iflg. vedtægterne er som følger • Valg af dirigent og referent • Bestyrelsens beretning • Fremlæggelse af foreningens regnskab • Godkendelse af foreningens budget • Indkomne forslag • Fastsættelse af kontingent for medlemmerne • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningen. Findes der ikke en formand på generalforsamlingen, kan bestyrelsen konstituere sig selv på første møde • Valg af revisor og revisorsuppleant • Evt.

18

Evt. forslag til behandling på og af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før – nærmere bestemt senest den 11. feb. 2021. Forårets komme Foråret plejer jo at bringe mange gode ting med sig. Det bliver lysere og varmere, og vi skal spille bold på græs og mødes i klubben til træning og sociale sammenkomster. Det er vi mange, der krydser alt, hvad krydses kan, for også sker i år. Derudover bliver 2021 året, hvor vi forventeligt får vores egen kunstgræsbane i Stavtrup – en state-of-the-art bæredygtig én af slagsen. Det bliver kæmpestort, og det glæder mig som formand ustyrligt meget, at vi nu snart kan tilbyde kunstgræstræning på eget ”græstæppe” – det bliver så fedt. Pt. pågår myndighedsbehandlingen, og vi håber, at vi snart får en byggetilladelse, så vi kan ringe til entreprenørerne, der står klar i startboksene og kan gå i gang, så snart temperaturerne nærmer sig 10 grader. Det er nemlig et krav for, at de kan lime græstæppet, så det holder. Peter Kaarup


ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M. .DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D .DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y

KK

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

.DK LAS RYK ER RT TR SE Y LA I I I I I I

DK K.

I

I

I

I

ERTRYK.D LAS K

I

I .DK YK TR ER

LASER TR YK .D DK K. RY

MILJØ-

A N S VA R L I G

LASERTRY K.D K

LASERTRYK .DK

LAS ER T

DK K. RY

YK.DK RTR SE LA

LA S

KK

I

I

LASERTRYK .DK

LA S

BILLIGERE ELLER MERE ’GRØNNE’

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

DK K.

HAR ALDRIG VÆRET

LA S

KK

ERTRYK.D LAS K

LASERTRYK .DK

DK K.

TRYKSAGER

YK.DK RTR SE LA

LAS ER T

P.O. Pedersens Vej 26 | 8200 Aarhus N | Tlf. 87 303 303 | info@lasertryk.dk | www.lasertryk.dk

annonce.indd 4

Stavtrupportalen.dk – her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Gravid, Baby, Børne, Familie, Profil m.m. Portrætter

21-05-2019 10:39:20

Portrætbilleder

Minder for livet

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

MR Fugeteknik – Alt i gummifuger v/Michael Ravnholt 15 års erfaring Udskiftning eller nyfugning af • Vinduer og døre • Badeværelser • Køkkenborde/sokler • Delitationsfuger

Ring for et uforpligtende tilbud på tlf. 53 25 64 10

19


GYMNASTIK

Ny holdform med stor succes i Stavtrup IFs Gymnastikafdeling Det nye koncept var simpelt: Et springhold for søskende med mindst én forælder/voksen. Otte lørdage deltog 11 familier med børn i 4-9 årsalderen i spring, styrke, smidighed, akrobatik og hjernegymnastik. Alle fik sved på panden. Der var ingen krav til kundskaber blot, at alle ønskede at deltage aktivt.

20

Der har været positive tilbagemeldinger fra de deltagende familier. Bestyrelsen håber på, at succesen kan gentage sig i foråret. Hold øje med tilmelding på hjemmesiden/info på facebook. Jane Klode, instruktør


GYMNASTIK

Corona, corona, corona … bestyrelsens tanker for resten af sæsonen I gymnastikafdelingens bestyrelse er vi frygtelig ærgerlige over, at alle vores ivrige og seje gymnaster ikke må komme i gymnastiksalene og boltre sig. I skrivende stund arbejder vi på et forsøg, hvor vi håber på, at nogle af vores dygtige instruktører vil prøve at lave virtuel gymnastik. Vi er stadig i idé-fasen. Når vi har noget at præsentere for jer, skal I holde øje med jeres mail og vores facebook-side. Vi er i dialog med vores instruktører for at undersøge, om vi kan forlænge vores sæson længere ind i foråret, end vi plejer i håbet om, at tiderne skifter, og vi kan få lov at samle vores gymnaster på holdene igen. Vi lover at holde jer opdateret løbende. Hold jer raske og aktive derude. Vi savner jer! Lise Qvirin Krogh, bestyrelsesmedlem

21


TENNIS

Vintersæsonen Der er rigtig gang i tennis i denne vinter. Kunstgræsbanen er booket meget af tiden, og én af grusbanerne har med få dages undtagelser været åbent og ivrigt benyttet af ung som gammel frem til midten af januar. Selv julemanden skulle lige have rørt kroppen med et slaw tennis, da han lillejuleaften landede i Stavtrup. Han var dog lidt for stiv i

22

kroppen til at gøre en god figur, men han blev ivrigt kommenteret af de mange, der var på motionstur på stien. Imens fik renerne et solidt måltid havre, inden de skulle på farten igen. Og det havde de fortjent, efter alle de stop de skulle gøre for at aflevere gaver. Der er mange artige børn i Stavtrup. Ole Boelsgaard


TENNIS

Vi har aldrig været så mange medlemmer i klubben som i 2020 Som det fremgår af skemaet med udviklingen de seneste 9 år, nåede vi 264 medlemmer sidste år. Der er nok flere årsager til den markante fremgang • Coronaen må tilskrives en del af fremgangen i 2020. Restriktionerne for udendørs aktiviteter er ikke så omfattende som aktiviteterne indendørs. • Vi har aldrig haft så mange familiemedlemskaber som i 2020. • Vejret har været gunstigt for os de senere år. Der har ikke været mange aflysninger på grund af vejret, så sæsonen er noget længere end i ’gamle’ dage. • Vi har et anlæg med 4 baner, der bliver holdt i tiptop stand af banemand Villars. Og med lys på alle baner, så der kan spilles til sent på aftenen eller tidlig morgen.

• Det er tilsyneladende rygtedes til andre klubber. Vi har i dag (15. januar) fået 12 vintermedlemmer fra spillere i andre klubber. Deres medlemskab strækker sig frem til standerhejsningen i april måned, hvor den nye sæson 2021/22 starter. • Og så har der jo også været en pæn befolkningstilvækst i Stavtrup, hvilket naturligt kaster nye medlemmer af sig. Aldersmæssigt spænder vi vidt. Det yngste medlem er 5 år og det ældste er 84 år. Så det er rimeligt at konkludere, at tennis er en sport for alle. Ole Boelsgaard

23


TENNIS

Tennisklubben i 2020 Jeg sidder tirsdag aften den 12. januar 2021 og skal skrive om 2020-sæsonen, men jeg ved slet ikke, om den er slut! Jeg er lige kommet hjem efter at have spillet 2 timers herlig double på baner, der stadig ikke er lukkede. Det misunder mange andre klubber os. En normal tennissæson er mange steder traditionelt fra medio april til medio oktober. I Stavtrup fortsætter sæsonen længere, end jeg nogensinde har oplevet i de ca. 55 tennissæsoner, jeg har bag mig. Måske en tvivlsom tak til klimaændringer, men i hvert fald stor tak til banemand Villars, der gør det muligt. Ikke kun vejret har sat sit præg på 2020-sæsonen. Det har corona selvfølgelig også. Vi har i lange perioder været begrænsede i, hvor mange vi har kunnet mødes og klubhuset har ofte været med begrænset åbning. Men tennis er en udendørs sport, og bestyrelsen har med fornuftige coronarestriktioner sørget for, at banerne er forblevet åbne. Vi havde ikke mulighed for den sædvanlige velbe-

24

søgte standerhejsning primo april – ingen anden klub i Aarhus har så mange deltagere – vi har ikke kunnet holde klubfest, diverse fællesarrangementer har ikke kunnet gennemføres eller kun med begrænset deltagerantal, og vi har været begrænsede i den vigtige hygge efter spil med kaffe og / eller en øl. Men 2020-sæsonen i Stavtrup Tennisklub har været som en humlebi. Vi burde ikke kunne ”flyve”, men det har klubben gjort alligevel. Aldrig har der været så mange medlemmer, og der har været masser af klubliv og klubfølelse. Der er blevet spillet på livet løs i mindre faste grupper. Der har været deltagelse i DGI- og JTU-holdturneringer, juniortræning, Q-tennis har kørt mandag, træning med bedre spillere har kørt tirsdag, mange late night, lørdagsspil og søndagsspil. Jeg er tovholder for tirsdagstræning og til dato – inkl. ferier – har der været to aflysninger. Ret vildt. Mange faste grupper af ældre har spillet formiddage. Alt sammen spillet med stort engagement og


TENNIS

glæde over at spille i en dejlig klub. Det hele blev toppet med en flot klubturnering i efteråret med mange fine kampe og overraskende vindere og ikke bare den gamle garde. Stærkt står en intens finale i herresingle, hvor den gamle fighter og tekniker Morten Knudsen i en lang kamp overvandt Rasmus Pihlkjærs ungdommelige energi.  Der er lagt op til revanche til efteråret! Under det hele fornemmes en forbilledlig klubånd på tværs af aldre og styrkeforhold. Det skyldes bl.a. en velfungerende hjemmeside, velfungerende og levende  gruppe på Facebook og ikke mindst skyldes det en god, nærværende og rummelig bestyrelse. Tak for det. Det er en fornøjelse at spille i klubben sammen med en flok dedikerede medspillere på ens niveau.  Jeg tror, at mange medlemmer har det på den måde: Man har spillet i sine bobler, men er ikke i tvivl om tilhørsforhold til klubben. Når corona slipper os og sæson 2021 begynder at ligne noget nor-

malt, ser jeg frem til at fortsætte en nærmest uendelig sæson og møde alle de andre klubmedlemmer på banerne i en af Aarhus' hyggeligste klubber med plads til alle uanset niveau. Men husk at klubben er det medlemmerne yder i fællesskab. Så bak op om de aktiviteter, der kommer og byd ind med hjælp til afvikling af aktiviteter, startende med baneklargøring ultimo marts / primo april. Niels Lyhne, tennisspiller Ps. Efter at jeg skrev artiklen har Villars via Facebook meddelt, at den sidste grusbane lukkes indtil standerhejsning 2021. Men det ændrer ikke ved en fantastisk grussæson, og vi har stadig bane 4 med kunstig belægning. Det er ik' så ringe endda.

25


Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

itkort.indd 2

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler 25-03-2010 10:27:01 Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

KAGEMAND MED MARCIPANBÅND Wienerbrød eller brunsviger. Til 15 - 20 personer. Kan bestilles hos personalet senest dagen før inden kl. 13 FÅS OGSÅ UDEN MARCIPANBÅND.

26


BADMINTON

Formand Kasserer Ansvarlig/ungdom Ansvarlig/senior

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

FODBOLD

Formand Ansvarlig ungdom Ansvarlig senior Kasserer

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Medlem

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

TENNIS

Formand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Medlem Medlem Medlem

Jesper Møller Ryø Ole Boelsgaard Frank Vincens Nicolai Seidler

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 40 47 58 87

rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alexhansen76@live.dk

24 65 39 33 86 28 02 93

Peter Kaarup Michael Nygaard Pelle Højberg Michael Nygaard

24 96 60 61 formand@stavtrupfodbold.dk 26 22 10 32 ungdom@stavtrupfodbold.dk 30 24 42 47 senior@stavtrupfodbold.dk 26 22 10 32 kasserer@stavtrupfodbold.dk

Benedikte Jacobsen Jakob Karlsen Kim Djernæs Sara Lind Camilla Holmen Mindegaard Lise Qvirin Krogh

30 13 77 29 42 78 00 50 61 33 34 31 28 92 76 08 89 38 18 45 51 24 21 02

benediktekh@hotmail.com jakobkarlsen76@gmail.com kim@djernaes.dk saralind92@gmail.com camilla.holmen@hotmail.com liseqvirinkrogh@gmail.com

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Ormslevvej 231L Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Christina Stensgaard Andreasen Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 30 53 60 45 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

John Voss Hansen Ole Boelsgaard Villars Clausen Claus H. Michaelsen Solveig Kjær Stig Pedersen Claus H. Michaelsen

50 90 84 12 22 90 30 31

hopper24@live.dk ole.boelsgaard@hotmail.com

51 88 68 18 40 59 03 40 21 86 82 60 51 88 68 18

claushmichaelsen@hotmail.com solveigkjaer@stofanet.dk margit-stig@stofanet.dk claushmichaelsen@hotmail.com

Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J Karin Jensen, Bispevænget 5B, 8260 Viby J Jørgen Henning Hansen, Tornhøjvej 124, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Lene Eskildsen, Bispevænget 4, 8260 Viby J Merete Jensen, Onsholtvej 110, 8260 Viby J Olav Kuur, Tornhøjvej 110, 8260 Viby J

HALUDVALG – STYRE- OG KOORDINATIONSGRUPPE Formand Formand Kasserer Koordinator Koordinator Koordinator

jespermsorensen@gmail.com ole.boelsgaard@hotmail.com vincens@live.dk nicolaiseidler@gmail.com

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Rune Friis Clausen, Søskrænten 134, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Suppleant

40 48 21 36 22 90 30 31 41 88 11 95 28 70 20 29

Per Bo Andersen Jan Nickelsen Søren Lindstrøm Koue Mikkel Stærk Dickenson Mathias Lægdsmand Søren Kristiansen

kkt@stautrup-btk.dk kasserer@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

cia@pwc.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

29 93 95 28 elsebaym@gmail.com 21 62 48 07 ​jensen5b@stofanet.dk 51 53 91 75 ​joheha@gmail.com 28 26 13 48 lhvitved94@hotmail.com 40 14 15 91 ​finnoglene@hotmail.com 61 71 62 81 ​meretepugdahl@gmail.com 40 18 87 87 olav.kuur@gmail.com 40 43 36 54 40 43 63 10 29 72 26 26 20 33 29 47 26 22 64 00 50 96 52 14

perbostavtrup@gmail.com jn@colliers.dk soren.koue@gmail.com msd@decisioncaddy.org mathias.laegdsmand@gmail.com sor@sorthco.dk

27


Ellen Viola Albrechtsen Salgskoordinator

Tom Holst

Søren

Indehaver, Justesen Ejendomsmægler Indehaver, MDE Ejendomsmægler MDE

Martin Lund

Amalie Christoffersen

Ejendomsmægler MDE

Trainee

Din rådgiver?

Hvem skal rådgive dig, når du finder din drømmebolig? EDC købermægler hjælper dig med dit køb, helt fra start til slut! Købe

rmæ gler kr. 6. 995 inkl. m oms

Vi bistår dig med rådgivning i hele forløbet. Vi forhandler, gennemgår aftaler samt dokumenter, og vi står til rådighed for dig i hele købsprocessen. Vi tror på, at vi som ejendomsmæglere har de bedste forudsætninger for, at rådgive dig i din bolighandel. Ring til os og få en uforpligtende snak på tlf. 86118844 Sætter du din bolig til salg hos os, bistår vi dig som købermægler i dit køb for blot kr. 4.995 inkl. moms

Profile for Freelancegrafiker.dk

Riposten nr. 1 2021  

Medlemsblad for Stavtrup IF nr. 1 2021

Riposten nr. 1 2021  

Medlemsblad for Stavtrup IF nr. 1 2021

Advertisement