Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 2 · 41. årgang · april 2018

STANDERHEJSNING i tennisklubben søndag 15. april kl. 10

FODBOLD Stavtrup IF – vi løfter i flok


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et ­forretningsudvalg på tre personer. Navne og adresser på ­afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Niels Lyhne, formand, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30, e-mail: nl@advokatkompagniet.dk Simon U. Hansen, næstformand, Bispevej 14, 8260 Viby J, tlf. 86 75 52 62 E-mail: simon.u.holm.hansen@gmail.com Lone Weiss, kasserer, Klokkeskovvej 59, 8260 Viby J Tlf. 86 28 28 35, e-mail: loneweis@gmail.com Stavtrup Idrætsforening v/Niels Lyhne, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30 Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J

Formandens klumme Nu bliver det forår og fokus flyttes fra indendørs idræt til de udendørs aktiviteter. Det kan der læses mere om under bl.a. fodbold og tennis og afdelingernes hjemmesider. Som for de indendørs aktiviteter gælder også for de udendørs, at intet kommer af sig selv – hvis nogen skulle være i tvivl. Så kan du give en hånd med i din eller dit barns afdeling så tag fat i et bestyrelsesmedlem. Kørsel, vask, kiosktjans, træner, leder – alt tæller. Spørg ikke hvad din forening kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din forening! At være med omkring idræt giver også gode relationer i lokalområdet. Bare spørg Mr. Håndbold, Flemming Hansen om det. Han var på Idrætssamvirkets årsmøde primo marts nomineret som en af tre ledere i aarhusiansk idræt til prisen som årets leder / ildsjæl. Desværre gik prisen ikke til Flemming, men flot – og yderst berettiget – at han var nomineret. Forårets komme betyder også repræsentantskabsmøde jfr nedenfor. Repræsentantskabet er formelt foreningens øverste myndighed og består af forretningsudvalget, afdelingsformænd og højest 5 repræsentanter fra hver afdeling. Indkaldelse er tidligere udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Vi ses – måske – udenfor. Godt forår til alle i Stavtrup Idrætsforening. Niels Lyhne

Ripostens redaktion Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Niels Lyhne (ansv.), tlf. 28 10 54 30 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2018-19 Nr. Udgivelse Deadline 3/juni 1. juni 18. maj 4/august 24. august 10. august 5/oktober 5. oktober 21. september 6/december 30. november 16. november 1/februar 1. februar 18. januar 2/april 29. marts 15. marts Oplag: 2.500 stk. Tryk: Trykd'

Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 86 28 28 35, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo samt til medlemmer af Stavtrup Idrætsforening uden for området. Dette nummer er omdelt fra den 30. marts 2018.

2

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde TID OG STED: D. 17. APRIL KL. 19 I SIF'EN Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Hovedforeningens regnskab 2017 4. Budget for hovedforeningen 2018 5. Eventuelle forslag 6. Valg af hovedformand 7. Valg af næstformand 8. Valg af kasserer 9. Valg af sekretær 10. Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen 11. Valg af revisor og suppleant 12. Eventuelt Eventuelle forslag skal være fremsendt til et medlem af forretningsudvalget senest d. 3. april. Forretningsudvalget


Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål. Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe. PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen...................... kr. 300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00............ kr. 300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat................ kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

ERET OPGRAD R Y PÅ UDST T E N E I KØKK

3


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Forårsnyt Så er den årlige generalforsamling afholdt 22/2 med ca. 20 deltagere. Bodil fortalte om årets begivenheder. Desuden en opsummering på Multihal-projektet – et skitseprojekt fra arkitekterne C.F.Møller er valgt, så det skrider roligt fremad. På et tidspunkt skal vi igang med aktiviteter, så der kan blive samlet nogle gysser sammen. Vi måtte desværre sige farvel til Lene i bestyrelsen, hun har fået to babybørnebørn som har brug for hende. Vi vil savne Lene. Heldigvis tilbød Inge Fensten at overtage jobbet. Cykelturene går igang igen 8. maj, men er efter ønske flyttet til tirsdage. Da det formelle på Generalforsamlingen var overstået, var der kaffe og boller og frugt – ja, der blev hygget. Torsdag d. 12. april kl. 10 i SIF'en har vi arrangeret foredrag med Philip Thomsen (fra skovfitness). "Senior – hold din krop

og hjerne i form" er titlen. Først skal vi høre foredrag, så vi kan: • Øge Hukommelsen • Få mere energi og overskud i hverdagen • Bryde indgroede vanemønstre • Forbedre din fysiske tilstand Så er der kaffe og lidt sødt. Efter pausen skal vi prøve nogle af ideerne af i praksis – der er mulighed for nogle gode grin!! Kr. 50,- ALLE ER VELKOMNE – tag naboen under armen. I vil alle få tilsendt programmet på mail inden længe. Så er vi igang med planlægning af Forårsturen. I år skal vi til Tunø, torsdag d. 3 maj. Vi håber på mange deltagere, – og at vi selv kan køre til Hov, ved at fylde nogle biler op. I vil senere få en mail med invitation. Vi fortsætter gymnastik i maj måned i år. Hanne og Bodil

KALENDEREN Torsdag d. 12. april kl. 10 i SIF'en, foredrag v. PHILIP THOMSEN: Senior hold din krop og hjerne i form. Kr. 50,ALLE ER VELKOMMEN Gymnastik torsdag kl. 8.45-9.45, Højvangskolen Yoga 1 onsdag kl. 16-17.30, Søholm Lokalcenter Yoga 2 torsdag kl. 14.30-16 Søholm Lokalcenter Skovfitness mandag kl. 9-10.30 start v. Søholm Lokalcenter. Linedance midlertidig aflyst p.g.a. sygdom 12. april foredrag v. Phillip Thomsen 3. maj forårstur til Tunø

P.S. Som I kan se, er sne ingen hindring for skovfitness-holdet!

4


Boligsalg i Viby/Stavtrup

Har du tænkt på, hvem du skal vælge?

Vælg home. Og få byens bedste boligsalg - tryghed og en god pris

#nr.1 home sælger absolut flest villaer i 8260

19 %

38 % home Viby/Stavtrup

Ring til os på tlf. 8611 4499 ... eller kig forbi til en snak om muligheder.

17 %

Anden mægler

Book et møde Start med en gratis salgsvurdering, og få svar på, hvad vi kan sælge din bolig for - netop nu. Som byens foretrukne mægler ved vi, hvad der skal til - og at ikke to handler er ens.

Anden mægler

home er villa-sælgers foretrukne valg i postnr. 8260

* boligsiden.dk, den 28. feb. 2018, villasalg i 8260 set over de seneste 12 måneder. VIBY • HASSELAGER Ansv. indehaver Annette Rønne Ejendomsmægler & valuar, MDE Skanderborgvej 182, 8260 Viby J viby@home.dk facebook.com/homeviby Tlf. 86 11 44 99 home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

5


BADMINTON

Turneringsresultater motionister Så er holdturneringen for motionister overstået. Vores førstehold fik en flot andenplads i en 4 spillere B double/single pulje. Både Vorups (vindere) samt Stillings hold bestod hovedsageligt af spillere, som spiller U19 A spillere. Stavtrup vandt begge kampe imod begge hold. Det siger noget om det høje niveau, der er i motionsrækken. Vores andethold, der spiller i en 4 spillere C double pulje, nåede lige akkurat at spille sig op på andensidstepladsen. Låsby fik sidstepladsen. Selvom andensidstepladsen ikke lyder af så meget, var der mange gode/lige kampe, der blev tabt i nogle 3-sætsdueller.

En af grundene til, at der er så mange rigtig gode hold i motionsrækken, er at klubberne har svært ved at tiltrække nok damer til at kunne stille op i seniorrækken. Dette er også gældende for Stavtrup. Førsteholdet skal nok tilføres mindst yderligere to damer for at kunne stille op i en seniorrække i næste sæson. Jeg krydser fingre for, at det sker. Turneringsansvarlig senior Simon U. Holm Hansen

Generalforsamling i Badmintonafdelingen DER INDKALDES, IHT. AFDELINGENS VEDTÆGTER, TIL GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 7. APRIL 2018 KL. 14.30 I SIF'EN Der serveres kaffe og kage. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Forelæggelse af budget for det kommende år 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde minimum 14 dage før generalforsamlingen). 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 11. Valg af afdelingens repræsentantskabsmedlemmer 12. Eventuelt. Fra bestyrelsen er Heidi, Daniella og Orla på valg, Orla (formand) modtager genvalg. Ole (kasserer) er ikke på valg. Bestyrelsen ønsker særligt at finde et bestyrelsesmedlem som kan repræsentere Senior. Hilsen Bestyrelsen

6


www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Kontorfællesskab Vær tættere på din arbejdsplads! Lej skrivebord, kontor eller lagerplads her i Stavtrup sammen med andre vækstvirksomheder og idérige iværksættere.

Kontakt: Tlf. 20 83 83 53 · Ormslevvej 287 · 8260 Viby J

Én 1/8 side i Riposten? Er du den næste annoncør?

D IN F R I S Ø R I S TAV T RUP

BO OK T I D O NL INE

Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

WWW.BYRIKKEM.COM E L L E R T L F. 6 1 7 2 7 3 6 5

Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

7


BADMINTON

Ungdomsafdelingen Det har været en god sæson i ungdomsafdelingen med mange nye yngre medlemmer. Vi er også kommet godt videre med samarbejde med Viby badminton, som giver nye og bedre muligheder for de ældste og bedre spillere. Her i sidste del af sæsonen har vi haft rigtig god stævneaktivitet hos de ældste spillere med stævner i både Hørning, Rønde og Hammel. Til alle 3 stævner fik vi flotte sportslige resultater - se billeder nedenfor.

Vi slutter badmintonsæsonen af med et socialt arrangement lørdag den 7/4 fra 14.00 - 18.00. Arrangementet er for alle vores ungdomsmedlemmer og indeholder en masse badminton og leg. For de ældre børn bliver der bl.a. mulighed for at prøve kræfter med tennistræning på tennisanlægget. Den sidste officielle ungdomstræning er d. 18/4. For de ældste børn slutter sæsonen lidt senere, da der er turneringer frem til midt maj. I maj deltager vi bl.a. i et åbent

stævne (Floracup) i Elmshorn, som ligger lidt nord for Hamborg. Vi ser allerede nu frem mod næste sæson, hvor vi forsat vil arbejde på at modne ungdomsafdelingen. Det vil vi gøre med etablering af et egentlig ungdomsudvalg. Træningen ønsker vi også at forbedre, og vi håber på at kunne ansætte endnu en træner, som kan supplere Emilie og Amalie. Frank Vincens

Cecillie og Ellen (Damedouble)

Dominic (Herre single)

Simon og Aksel (Herredouble)

Vi starter seniortræning! I næste sæson starter vi et seniorhold for folk i Stavtrup og omegn, der er tidligere eller nuværende turneringsspillere - som gerne vil have sved på panden en gang om ugen, og mulighed for en turneringskamp i ny og næ uden der er krav herom. Vi har allerede tilsagn fra 5-10 spillere fra lokalområdet, der pt. ligger på serie 1/2/3/4 niveau, men tidligere har spillet meget forskelligt.  Konceptet vil være: Kort opvarm-

8

ning / øvelser, som nogle spillere skiftes til at stå for at koordinere. Derefter 2-3 runder med kampe.  Hvis der er stemning for det vil vi forsøge at finde en træner, der af og til kan komme og stå for træningen og samtidig give input/ fif. Der planlægges med at melde 1 eller 2 turneringshold til, som dem der vil, kan skiftes til at være med på. Vi går efter at starte op med træningen pri-

mo september, og forventer at træningen bliver mandag eller onsdag aften. Tilkendegiv meget gerne allerede nu til Christian (chrlp@hotmail.com), hvis det kunne have interesse. Christian Lang


Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

: r.dk ook ceb gichai a f a å p m / r Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w s ttp

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk 9


BASKETBALL

Efterlysning! Kommer du for lidt ud og er du træt af at tilbringe søndag aften på sofaen? Savner du kontakt til ligesindede boldtosser, som elsker at køre med klatten - Så se lige her ... Stavtrup basketball søger modne spillere til ”seriøs leg” på søndage kl. 21 - 22. Duk bare op, så kan du prøve det af et par gange gratis. Alt det praktiske finder vi ud af, når du kommer. Hvis du har spørgsmål kan du tage fat i: Rasmus Rydahl: 2144 3528 Alan Madsen: 6044 7084

Stavtrup Basket Ball Klub - Foresters www.stavtrupbasket.dk Stavtrup Foresters - Vi spiller for at have det sjovt og have et godt kammeratskab.

10


Portrætbilleder = Minder for livet

www.stavtrup.dk

Erhverv / LinkedIn billeder

Familie, Baby, Børne, m.m. Portrætter

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

11


BORDTENNIS

TRÆNINGSTIDER Ugedag

Tidsrum

Deltagere

Mandag

18.30 – 19.30

Familie-bordtennis

19.30 – 22.00

Motionist

19.00 – 21.00

Hjemmekampe / ekstra træning

Onsdag

12


Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels K. Andersen Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Jeppe Skeldal Aabenhus Sintrupvej 6 8220 Brabrand Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

Stavtrupportalen.dk – her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Visitkort

200 stk.

107,ekskl. moms

Vi er stolt sponsor af:

inkl. moms 133,75 kr.

STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Roll-up

1 stk.

495,ekskl. moms

inkl. moms 618, 75 kr.

info@trykd.dk | tlf. 72 60 60 40 | trykd.dk |

13


FODBOLD

FORMANDEN HAR ORDET

Kunst kræver knofedt Det første møde om den – forhåbentlig – kommende kunstgræsbane i Stavtrup blev holdt i uge 11, hvor grundstenen for projektet blev fastsat og de forskellige arbejdsopgaver blev defineret. Og nu kan ”det rigtige” arbejde så gå i gang – nemlig selve projekteringen, valg af samarbejdspartnere, udarbejdelse af fondsansøgninger, dialog med sponsorer og så videre. Vi vil naturligvis løbende orientere om projektets udvikling, og skulle der være nogen, der har lyst til at arbejde med specifikke områder i projektet, så tag endelig fat i undertegnede på formand@ stavtrupfodbold.dk

SÆSONSTARTEN ER UDSKUDT Det er desværre ved at være en uheldig vane, men igen i år er sæsonstarten blevet udskudt på grund af dårlige og ikke mindst våde baner. I første omgang håber vi på, at vi kan komme på græs 15. april, og det betyder, at kampe, der skal spilles fra 1. april og frem til sæsonstarten, enten skal afvikles ske på kunstgræs, grus, flyttes eller aflyses. Det er vigtigt, at det bliver koordineret med kampfordeleren.

3-bolden ruller på Morfar Park Vi er stolte over at kan byde velkommen til DBU 3-Bold Tour på Morfar Park d. 10. maj (Kr. Himmelfartsdag). Det var en kæmpe succes sidste år, og det regner vi stensikkert med, at det også bliver i år. 3-Bold er det ultimative stævne for de mindre børn, hvor de små baner med bander giver masser af spil, masser af løb og masser af mål. Stævnet er for årgangene 2009 til 2013, og der spilles på 15 baner ad gangen, så der bliver heftig aktivitet både på banerne og i klubhuset.

Vi kommer naturligvis til at skulle bruge en del hjælpere til at få arrangementet afviklet, så vi håber på masser af positive reaktioner, når vi på et tidspunkt skal hverve hjælpere. Sidste år stillede et rekordstort antal frivillige op og var med til både at forberede og afvikle arrangementet, og det var fantastisk at mærke opbakningen til et fantastisk stævne, der giver en masse glæde til en hel masse børn. På forhånd tak. Ungdomsudvalget PS: For de 5 til 11-årige piger kommer Pigeraketten forbi Stavtrup til august. Vi kommer med mere information, når vi nærmer os, men hvis man er nysgerrig, kan man læse mere på https://www. dbu.dk/pigeraketten.

14


STAVTRUP CUP 2018

– Aarhus’ sjoveste fodboldturnering Sæt kryds i kalenderen til årets fodboldfest LØRDAG DEN 4. AUGUST 2018   Tredive hold kæmper om æren, pokalen med de store ører og gode præmier. Hele dagen vil der være masser af underholdende fodboldkampe at se på for hele familien, og der vil være mulighed for blandt andet at nyde varme pølser og kolde øl og vand. Så kom og vær med til at gøre dagen fantastisk. Har du spørgsmål, så kontakt Arne Vesterdal, arne.vesterdal@gmail.com, tlf. 2345 2624

15


FODBOLD GYMNASTIK

Fra Stavtrup til Sydamerika Vi er netop vendt hjem fra en helt fantastisk dejlig oplevelsesferie i Brasilien, Argentina samt Paraguay, hvor vi besøgte en indianerstamme – Maka-indianerne – som vi gav et sæt fodboldtøj. Det blev de vildt glade for. Grunden til, at de ikke har strømper på, er i øvrigt, at de ikke ville grise dem, da de ikke havde sko på i skole. Vi så deres klasselokaler, og de gamle indianermænd lavede en stammedans for os i deres fine dragter, hvorefter vi fik taget billeder af dem, os og drengene i deres fine tøj. Dagen før besøget hos indianerne besøgte vi den Danske Konsul i Paraguay på hans kontor og spiste middag med ham og hans kone,

16

og hun ville med ud til indianerdrengene dagen efter. Da konsulen så de billeder, hans kone havde taget af os og indianerdrengene med deres fine tøj, ville han have et billede af os, og det vil han så lægge på Facebook på Consulado de Dinamarca. Han vil forsøge at finde en løsning på at få det resterende fodboldtøj derned, uden det vil koste Paraguay Rejser noget. Vi tager altid tøj med til børnene i de fattige lande, når vi rejser derned både fra genbrugsen, og hvad jeg ellers kan finde, så det var jo meget heldigt, at fodboldspillerne fik ny sponsor. Ann Madsen (Skole-Ann)


Fodbold – sæsonstart årgang 2009-2013 Forår, græs, sol og blå himmel – ja, vi kan næsten ikke vente på, at Aarhus Kommune melder banerne klar, så starter vi forårssæsonen for årgang 2009 - 2013 op i uge 15 på Højvangskolens baner. Vi er allerede et godt stykke over 130 ungdomsspillere fordelt på årgangene, men der er plads til flere – så hvis lysten er der, er det bare med at komme i gang. Er man i tvivl, er man også meget velkommen til en prøvetræning. Er der spørgsmål, kan kontaktpersonen for den pågældende årgang helt sikker hjælpe.

Du finder kontaktpersonen på http://stavtrupfodbold.dk/  - vælg punktet ”Holdoversigt”, vælg den relevante årgang og vælg punktet ”Trænere”. Her finder du kontaktoplysninger.   Vi ses på banerne! Morten Vange og Thomas Reinholt Ungdomsudvalget

Stavtrup IF inviterer til DBUs Fodboldskole Stavtrup IF afholder i år DBUs Fodboldskole i uge 32 for både drenge og piger. Læs her hvordan du tilmelder dig sommerens sjoveste fodboldaktivitet. Har du styr på dine sommerferieplaner? Ellers er der gode muligheder til dig i din lokale klub. I uge 32 afholder Stavtrup IF DBUs Fodboldskole for drenge og piger født i årgang 2003-2010. Fodboldskolen byder på fem dages fodboldtræning mandag til fredag klokken 9.00-15,00, hvor deltagerne kommer igennem et træningsprogram spækket med nye øvelser fra start til slut. Programmet tager udgangspunkt i den nyeste viden fra DBUs nye C-træner-uddannelse for børne- og ungdomstrænere, og træningen er tilrettelagt sådan, at alle, uanset niveau, udvikler deres tekniske færdigheder og bliver bedre fodboldspillere – samtidig med, at fællesskabet og hyggen er i højsædet.

Alle deltagere får desuden et lækkert tøjsæt fra hummel, en drikkedunk, et diplom, og en unikt designet SELECT fodbold. DBUs Fodboldskole bliver en uge fyldt med fodbold, fællesskab og fantastiske oplevelser. Der er meget mere information om fodboldskolen og billetsalg at finde på www.dbu.dk/fodboldskole.

17


GYMNASTIK

Generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastikafdelingen ONSDAG D. 11. APRIL KL. 20.00 I SIF'EN, KLOKKESKOVVEJ 1 DAGSORDEN • Valg af dirigent • Afdelingsformandens beretning for det forløbne år • Fremlæggelse af afdelingsregnskab for det forløbne år til godkendelse • Godkendelse af afdelingens budgetforslag for indeværende år herunder forslag til afdelingskontingent BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG • Bestyrelsen opstiller et forslag om at foreningen skifter navn fra ”Gymnastikafdelingen” til ”Stavtrup IF Gymnastik” • Valg af afdelingsformand • Valg af afdelingsbestyrelse • Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen • Valg af 1 afdelingsrevisor og 1 revisorsuppleant • Valg af afdelingens 5 repræsentantskabsmedlemmer ud over formanden samt to suppleanter • Eventuelt Vi opfordrer alle der har en interesse i gymnastikken i Stavtrup til at møde op og give input til foreningens arbejde. Der er nogle bestyrelses medlemmer der fortsætter, men der er også ledige bestyrelsesposter, der skal besættes. Mød op og vis, at du bakker op om foreningen. Eventuelle forslag bedes sendes til foreningens formand: Rikke Klintø rik.klintoe@gmail.com.

18

Stavtrup IF Gymnastikafdelingen Inviterer alle til LOKALOPVISNING I STAVTRUP Søndag d. 8. april 2018 I hallen på Højvangskolen kl. 11.00-15.15 Kom og se alle vores dygtige hold samt DGIs 10-14 landsdelshold. Entre 25,- for alle over 13 år. Husk lige penge eller betal via mobile pay 11140. Alle gymnaster møder omklædte i gymnastiksalen kl. 10.45 klar til indmarch kl. 11.00.


Stavtrup IF Gymnastikafdelingen laver super flotte opvisninger D. 4. marts mødtes spring og rytme 1. klasse, 2.-3. klasse, 4. klasse og opefter samt øvet spring for at lave opvisning i Vejlby Risskov hallen. Det blev en hyggelig eftermiddag med flotte opvisninger fra alle fire hold. Man kan virkelig se, at der er blevet trænet både rytme og spring vinteren igennem, og alle viste glade og stolte deres kunnen frem med et smil på læben.

Trænere søges Stavtrup IF Gymnastikafdelingen søger trænere til næste sæson. Er det dig, eller en i dit netværk?

Vi tilbyder: Trænerkurser, skattefri godtgørelse og stor opbakning fra bestyrelse og forældre.

Vi er begyndt planlægningen af næste sæson i Stavtrup Gymnastikforening, og vi søger nye kræfter til vores trænerteam. Kontakt: Rikke Pihl Mikkelsen rikke@pihlmikkelsen.dk, for yderligere oplysninger om dine muligheder for at blive en del af vores velfungerende forening.

Der er også mulighed for at lave sommergymnastik fra april til juni.

VI SØGER SPECIFIKT TRÆNERE TIL • 0. klasse • 1. klasse • 2. klasse • Spring og rytmehold for ældre børn. Vi har nogle henvendelser, og har ikke fået tilbagemeldinger fra alle vores nuværende trænere, men ser gerne flere trænere på samme hold, således at der er nogen at sparre med og til at dække hinanden ind ved fravær. Er der andet du har lyst til at tilbyde, hører vi også gerne fra dig.

19


HALUDVALGET

Multihal: Skitseprojekt Haludvalget er glade for at kunne fortælle, at afdelingerne i Stavtrup IF har valgt skitseprojektet fra C.F. Møller, som baggrund for det videre arbejde med at etablere en multihal i Stavtrup.

haludvalget kan løfte på egen hånd. Det er derfor HELT afgørende, at alle borgere i Stavtrup bidrager og hjælper til hvor muligt, hvis projektet skal lykkes.

I løbet af 2018 skal der, i samarbejde med afdelingerne under Stavtrup IF, arbejdes mere ned i detaljerne, så det endelige projekt kan tage sin form. Det er et vigtigt og meget spændende arbejde, som vi glæder os til at komme i gang med.

Stavtrup Multihals nye hjemmeside er nu gået i luften, så hop ind på www.stavtrup-multihal.dk og se jer omkring. I kan blandt andet bladre gennem hele C.F. Møllers skitseforslag.

Men først og fremmest skal der arbejdes med finansieringen af projektet. Det gælder både fondsansøgninger, murstenssalg og forskellige events. Men det er et arbejde hverken idrætsforeningen eller

20

Herudover kan vi informere om, at Peter Filt er trådt ud af haludvalget og Niels Lyhne samt Anders Vestergaard nu er aktive medlemmer af udvalget. Haludvalget


v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705 mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

tømrer- & snedkerarbejde

Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

Vognmanden i Stautrup Brug din lokale!

• Affaldscontainere • Kran/grab • Sand • Sten • Muldjord • Træflis

Vognmand Thomas V. Christiansen Rugbjergvej 114, Stautrup 8260 Viby J Mobil 21 48 32 88

21


HÅNDBOLD

Børnebanko i vinterferien Til fordel for Cystisk fibrose foreningen. Stavtrup håndbolds store økonomiske støtte Århus omegns bankocenter afholdt Succes fuldt Børnebanko mandag i vinterferien. Vores medlemmer var inviteret til børnebanko, og mange børn samt forældre fra håndbold deltog. Det var et orgie i præmier og alle fik en lille ting med hjem. Der var gratis kage og pølser til børnene, og med 3 plader for en 10 kr. ja så kunne alle være med. Det var en kæmpe succes med fuldt hus, 304 pers. Ja, og så måtte vi desværre afvise flere familier i døren, da der simpelthen ikke var plads til flere. Men de afviste fik en ordentlig potion slik med i lommerne som kompensation. Overskuddet på mere end kr. 15.000 gik til foreningen for Cystisk fibrose. Det er et fantastisk frivilligt arbejde de laver i Århus omegns bankocenter. Mere end 30 frivillige arbejder hver dag i ugen i bankocentret. Annie & Lene som er ledere i centret uddeler hvert år rigtig mange penge til organisationer rundt omkring os.

22

Stavtrup håndbold er officiel støtteklub for Århus omegns bankocenter og modtog i 2017 mere end 100.000 kr. i støtte. Penge som går til udbredelse af håndbolden i Stavtrup. Hvis nogen kunne tænke sig at prøve kræfter med det fantastiske fællesskab de har i bankocentret, så kan jeg anbefale mandage hvor dørene åbnes kl. 15.00 og spillet starter kl. 18.15 med store flotte pengepræmier. Der er mulighed for at købe mad og drikke til rigtig billig penge, dagens ret som er god gedigen husmandskost koster kr. 30.00. Århus omegns bankocenter er beliggende på Gunnar Clausensvej 32 i Viby. Støt bankocentret, de støtter nemlig håndbolden i Stavtrup. Flemming Hansen Formand, Stavtrup håndbold


23


HÅNDBOLD GYMNASTIK

Årets begivenhed i Stavtrup IGEN I ÅR STAVTRUPFEST LØRDAG D. 6. OKTOBER PRIS KR. 375.• Kontakt Flemming Hansen eller din normale ambassadør for billet • Billetsalget starter lørdag d. 14. april fra SIF'en i Stavtruphallen, samt ambassadørerne. • HUSK at være hurtig ude med køb af billet, de sidste år har vi meldt udsolgt på 4 timer. Flemming Hansen

Handelsbanken håndboldens dag For børnene og de voksne er Håndboldens dag bare en af de begivenheder i håndboldåret, vi alle ser frem til med glæde. Hallen bygges op med disko lysshow, samt der sættes DJ pult op. Alle hold løber ind til høj musik og lysshow. Der er navneopråb før kamp, og når der scores eller laves flotte detaljer, ja, så kommenteres dette og præmieres med flotte præmier. Håndboldens dag d. 4. februar var sponseret af Stavtrup håndbolds store støtte HANDELSBANKEN. Handelsbanken er daglig storsponsor i både mini samt ungdomsafdeling, og har deres logo på ALLE klubbens trøjer til børnene. Handelsbanken var tilstede i hallen til en banksnak, samt havde lavet en konkurrence til de voksne, samt en til børnene. Præmien til de voksne blev vundet af en forældre fra Tranbjerg, en flot kurv med lækkerier og med ordene, at så har udeholdene idag da vundet lidt. Børnenes præmie blev vundet af Nicholas Nygaard, som havde gættet på, hvor mange Daim der var i en beholder. Nicholas gættede på 650, og antallet i beholderen var 648. Og det var en særdeles glad knægt, som kunne slæbe 648 Daim med hjem. Endnu en dejlig dag i hallen med særdeles mange mennesker. Flemming Hansen

24


Håndboldstævne for de 4-8-årige børn i Stavtruphallen Lørdag d. 24. februar afholdt Stavtrup håndbold, mini U6 og U8 håndboldstævne i Stavtruphallen. Stævnet er for de 4-8-årige børn i hele stor-Aarhus og er arrangeret i samarbejde med JHF. Minihåndbold er meget populært i Stavtrup, og vi er særdeles stolte af igen i år at have den største afdeling i Aarhus for denne aldersgruppe.

Til stævnet deltog 19 hold fra Stavtrup, og totalt set var der samlet omkring ca. 800 børn i Stavtruphallen denne dag. Fantastisk mange glade ansigter uanset om det er børn eller voksne. Et stort projekt som kun lader sig gøre at stable på benene, fordi vi har så mange gode folk i byen, som vil give en hånd med. Flemming Hansen

25


TENNIS

Baneklargøring Foråret står for døren eller er det stadig vinteren. Vores banemand Villars har sammen med bestyrelsen besluttet, at de 3 grusbaner, skal klargøres i uge 15 - 2018, kunstgræsbanen bliver klargjort af firmaet Sport Trading aps. Alle friske medlemmer, der kan afse nogle timer og gi' en hånd med, kan skrive til formand Allan, hvornår de kan hjælpe. "Det er meget sjovere at spille tennis på baner, man selv har været med til at klargøre". Der skal fejes blade og der skal tromles noget nyt rødt sand. Der vil også blive brug for medlemmer til at klargøre klubhuset og vores møbler m.m., så alt kan stå klar til standerhejsningen. Som et lille tak for hjælpen vil der altid være kaffe på kanden og en øl, hvis man bliver tørstig, lidt mad til frokost bliver der også sørget for. Der blive sendt et nyhedsbrev/mail til alle medlemmer med denne opfordring, håber at mange vil give en hånd med. Allan Mortensen, formand

Standerhejsning Søndag den 15. april 2018. Her hejser næstformand Ib, Stavtrup Tennis Klub's flag og vi synger "I østen stiger solen op" herefter vil bestyrelsen fortælle lidt om aktiviteterne, som kommer til at foregå i løbet af sæsonen 2018. Stavtrup Tennis vil være vært med kaffe, rundstykker, pålæg, en skarp og man kan gøre fornuftige gode indkøb ved In-Sport som kommer med tennisudstyr i alle størrelser.

26

Kasserer Ole vil på et passende tidspunkt foretage en lodtrækning og gratis medlemsskab for et barn og 2 seniorer, for dem der har indbetalt kontingentet inde 15. april 2018. Stavtrup Tennis har booket de 3 grusbaner, kunstgræsbanen og slåmuren til frit spil, selvfølgelig hvis vejr og vind tillader dette. Allan Mortensen, formand


Vores nye tennisteam Gustav

Frederik

Bojan

Jeg er en 20-årig fyr - lige nu midt i sit sabbatår efter at have dimitteret fra Viby STX i sommers. Jeg har netop arbejdet et halvt år som pædagogmedhjælper i børnehaven, Kælkebakken og er nu ved at pakke rygsækken, inden jeg om ganske kort tid rejser mod Asien, indtil tennissæsonen starter. Jeg er en aktiv, udadvendt og glad person, og idræt har altid fyldt meget for mig. I gymnasiet havde jeg idræt som linjefag, og det var også her, jeg blev bidt af tennis. Jeg elsker at konkurrere, men det er vigtigt for mig, at konkurrencen ikke er på bekostning af hverken fællesskab eller sjov. Man skal glæde sig til at komme til træning og gå derfra igen med et smil på læben. Jeg glæder mig til at skyde tennissæsonen i gang med Bojan, Frederik - og forhåbentligt en masse juniorspillere!"

Jeg hedder Frederik, jeg er 20 år og bor i Stavtrup. Jeg har gang i mit sabbatår, efter at jeg har dimitteret fra Viby Gymnasium. Lige nu arbejder jeg som Telefoninterviewer ved Epinion. Tidligere har jeg gået på Aarhus Friskole, som også ligger i Stavtrup. Som person er jeg udadvent, energisk og venlig, så kom endelig og snak :) Jeg har altid dyrket meget sport, jeg har både spillet fodbold, golf og løbet på højt niveau. Derudover havde jeg idræt som linjefag på gymnasiet, hvor jeg i øvrigt også var til eksamen i tennis. Tennis er for mig en, hyggelig og konkurrerende sport, der kan give en, et smil på læben. Jeg glæder mig til en masse god motion og sjove stunder, Sammen med Gustav og Bojan.

Mit navn er Bojan og jeg er 27 år. Til dagligt arbejder jeg som pædagog, og det er jeg utrolig glad for. Jeg er en fyr med et smil på læben, udadvendt og meget passioneret omkring det jeg laver. Jeg har altid brændt for arbejdet med mennesker, og at kunne gøre det gennem den sport, jeg aller bedst kan lide, er bare et ekstra plus. Jeg vil fokusere på at gøre tennistræningen til en leg, da jeg er af den opfattelse, at læring bedst sker gennem leg. Derfor skal det være sjovt at komme til træning, og man skal glæde sig til at komme igen. Jeg ser meget frem til tennissæsonens start, og jeg håber på at se så mange som muligt til en god, sjov og ikke mindst lærerig sæson, sammen med mine medtrænere.

Turneringshold I lighed med sidste år er det planen at tilmelde 2 turneringshold, henholdsvis et herre veteranhold og et damehold. Turneringsplaner vil blive opslået i klubhuset. Ole Boelsgaard

27


TENNIS

Kontingenter i den nye sæson Med den nye kunstgræsbane kan der jo spilles hele året, så derfor dækker kontingentet hele perioden mellem standerhejsningen 2018 indtil standerhejsningen 2019. KONTINGENTERNE ER Juniorer (op til 18 år) – kr. 350. Studerende – kr. 450. (Studiekort skal forevises) Seniorer (18+ år) – kr. 900. Husstand (2 seniorer og 2 juniorer) – kr. 2.000. INDBETALING til Sparekassen Kronjylland Reg. nr.: 6180, konto nr.: 5863341 eller det 5-cifrede MobilePay nummer: 81236 Ole Boelsgaard

Ungdom De senere år er det gået jævnt ned ad bakke med hensyn til antal medlemmer i ungdomsafdelingen – og det er skidt !! Inden afdelingen helt visner væk, vil vi i år gøre en ekstra indsats for at få flere medlemmer. DERFOR ARBEJDER VI MED FØLGENDE TILTAG • Vi er ved at opbygge et stærkt trænerteam, bestående af 3 unge ildsjæle. Se deres egen præsentation andetsteds på disse sider. De 3 gutter vil i løbet af maj måned gennemføre både et grundlæggende og et videregående DGI kursus for at være godt rustet til såvel den pædagogiske del som den faglige del at ungdomstræningen. • Udvide træningstiden, så der bliver to ugentlige træningsdage, nemlig tirsdag og torsdag, begge dage i tidsrummet kl. 16.00 – 17.30. Træningen starter tirsdag den 1. maj. • Samarbejde med badmintonafdelingen, hvor de unge badmintonspillere får tilbud om at fortsætte med tennis, når deres badmintontræning slutter sæsonen midt i april måned. Men inden

28

da vil vi lave et fællesarrangement lørdag den 7. april om eftermiddagen, hvor de ældste ungdomsspillere tager ned på vores tennisanlæg og prøver kræfter med tennisketsjer og –bolde på kunstgræsbanen og slåmuren. Flemming vil være vores drivkraft denne dag. • Vi vil forsøge at få etableret venskabskampe med nogle af vores naboklubber. DGI hat et koncept ”Junior Team Tour”, som vi skal undersøge nærmere, og som forhåbentligt kan bruges for at komme godt i gang. • Endelig vil vi arbejde for at involvere forældrene mere. Det betyder altså noget for de unge mennesker, når de oplever at forældrene engagerer sig i deres sport. Igen vil vi støtte os til DGI, som har et koncept omkring familietennis. Med disse initiativer håber vi at få mange flere unge i gang med tennisspillet, og at det kommer til at summe af liv og glæde på vores tennisanlæg. Ole Boelsgaard


Tennisskolen 2018 Som tidligere år afvikles tennisskolen i sommerferien, men i år er den flyttet til starten af sommerferien, nemlig fra mandag den 2. juli til onsdag den 4. juli, alle tre dage i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. Flytningen er begrundet med, at vi vil undgå et sammenfald med fodboldafdelingen, som afvikler deres fodboldskole i slutningen af sommerferien på de dage, hvor vi tidligere har haft vores tennisskole. Tennisskolen er et DGI arrangement, og så snart de er klar til at modtage tilmeldinger, vil der komme et link på vores hjemmeside. Ole Boelsgaard

29


TENNIS

Seniorer På senior siden vil det komme til at sprudle af aktiviteter gennem hele sæsonen: 1. Nye medlemmer og andre nysgerrige vil hele maj måned kunne få gratis instruktion hver lørdag i tidsrummet kl. 9 10. Klubben har ketsjer og bolde, så du skal bare møde op i godt humør. Kom ned til standerhejsningen den 15. april kl. 10 og hør nærmere og stil spørgsmål. 2. Hver lørdag formiddag kl. 9 – 11 er der drop-in for alle medlemmer. Der sluttes altid af med kaffe/te i hyggeligt socialt samvær. 3. For de lidt mere øvede er der drop-in (Late Night) hver torsdag aften kl. 19 – 21. Der er begrænsning til 20 spillere, hvorfor der hver uge opsættes tilmeldingsseddel i klubhuset. Der afsluttes med uddeling af præmier efter Flemmings sindrige system.

4. Damerne holder drop-in hver mandag kl. 19 – 21, indtil udgangen af maj måned dog i tidsrummet kl. 18 – 20. Der er ingen tilmeldingskrav, så mød bare op og vær med i ’tøse-hygge’. 5. På herresiden træner turneringsspillerne hver tirsdag aften fra kl. 18. Når turneringsspillerne skal spille hjemmekampe kan det betyde, at et andet fast arrangement aflyses eller flyttes. Det vil fremgå af booking siden og i klubhuset. 6. Alle kan skrive sig på ranglisten, der er slået op i klubhuset. Der kan spilles udfordringskampe gennem hele sæsonen efter de regler, der findes i klubhuset og på hjemmesiden. 7. Klubturnering med kåring af klubmestre afvikles samme dag som årets tennisfest lørdag den 1. september. Ole Boelsgaard

Mange medlemmer har i vinterens løb trodset vejrguderne og spillet på kunstgræsbanen. Billedet her er fra 26. februar, hvor minusgraderne krævede en ordentlig påklædning.

30


BADMINTON

Formand Orla Møller 20 83 83 53 Kasserer/senior Ole Boelsgaard 22 90 30 31 Sekretær/ungdom Heidi Jessen Turneringsansvarlig/ungdom Henrik Søndergaard 20 42 94 42 Ansvarlig/ungdom Daniella T. Hansen Ansvarlig/ungdomstræning Frank Vincens 41 88 11 95

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS

Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

FODBOLD

Formand Ansvarlig ungdom Ansvarlig senior Kasserer

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Referent Suppleant Suppleant

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

TENNIS

Formand Næstformand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 41 76 60 33

HALUDVALGET

rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alxh@cowi.dk

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Yago Bundgaard, Rosendalsvej 4, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

24 65 39 33 61 28 86 29 86 28 02 93

Peter Kaarup Michael Nygaard Pelle Højberg Peter Kaarup

26 87 29 84 26 22 10 32 30 24 42 47 26 87 29 84

formand@stavtrupfodbold.dk ungdom@stavtrupfodbold.dk senior@stavtrupfodbold.dk kasserer@stavtrupfodbold.dk

Rikke Klintø Helle Thomsen Kim Djernæs Mette Sedler Rikke Pihl Mikkelsen Malene Vefling Jeppsen Heidi Theander Grünfeld

20 97 84 24 28 45 17 66 61 33 34 31 22 78 68 67 51 90 86 25 27 34 41 33 21 62 06 65

rik.klintoe@gmail.com helle_s_madsen@hotmail.com kim@djernaes.dk seidlermette@hotmail.com rikke@pihlmikkelsen.dk malenevefling@hotmail.com heidi@theander.dk

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Ormslevvej 231L Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Christina Stensgaard Andreasen Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 30 53 60 45 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

Allan Mortensen Ib Frandsen Ole Boelsgaard Villars Clausen Ole Boelsgaard Marianne Simonsen Solveig Kjær Eva Baht

40 43 62 54 20 41 01 40 22 90 30 31

allanmortensen94@hotmail.com ibfrandsen174@gmail.com ole.boelsgaard@youmail.dk

22 90 30 31 22 59 12 15 40 59 03 40 40 42 52 98

ole.boelsgaard@youmail.dk marianne.simonsen@hotmail.com solveigkjaer@stofanet.dk kontakt@evabaht.dk

20 41 92 38 22 31 93 63 23 30 04 98 28 26 13 48 20 74 78 07 20 67 92 80 29 93 95 28

gallerihummeluhre@gmail.com hfsteentoft@gmail.com gretetimmann@hotmail.com lhvitved94@hotmail.com fenstenm@gmail.com lise-ormslev@os.dk elsebaym@g.mail.com

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Suppleant

om@blue-company.dk ole.boelsgaard@youmail.dk heidi@clausenjessen.dk henrik_soendergaard@webspeed.dk daniella.t.hansen@gmail.com vincens@live.dk

Bodil Billeskov Bøving, Augustenborggade 23 E 2 tv., 8000 Århus C Hanne Steentoft, Højvangsvej 70, 8260 Viby J Grete Timmann, Rosendalvej 2, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Inge Fensten, Råhøjvænget 2, 8260 Viby J Lise Lund, Buggegårdsvej 65D, Ormslev, 8260 Viby J Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J

Erik Krabbe Peter Filt Heidi Frostholm Jan Nickelsen Henrik Zappe Jannie Oddershede

20 21 48 52 21 28 81 01 61 66 08 27 40 43 63 10 40 13 44 24 28 25 76 56

kkt@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

cia@pwc.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

krabbe1c@mail.dk pf@danvaegt.dk Holchheidi@cholch.com jn@colliers.dk Henrik.Zappe@bd.dk jannieoddershede@hotmail.com

31


I Stavtrup er efterspørgslen stigende, og salgene går stærkt

Solgt SolgtSo Solg t g l o S l g t Solgt Solgt Solgt olgt S Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Solgt Vi har derfor brug for endnu flere salgsemner! Går du med salgstanker? Så kontakt EDC AROS Viby J på tlf. 86 11 88 44. Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!

Søren Justesen

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Tom Holst

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Joakim Nørlev

Ejendomsmægler MDE

Line Manø

Ejendomsmægler MDE

Thomas Rasmussen Traniee

Ellen Viola Albrechtsen Salgskoordinator

Sæt aldrig til salg, før du har spurgt EDC

AROS ∙ Viby Skanderborgvej 189 ∙ 8260 Viby J ∙ 826@edc.dk

86 11 88 44

EDC - en del af byens liv

Riposten nr. 2 april 2018  
Riposten nr. 2 april 2018  
Advertisement