Page 1

riposten Klubblad for Stavtrup IF · nr. 1 · 41. årgang · februar 2018

BORDTENNIS Breaking News – ny ungdomstræner i Bordtennis. Se mere inde i bladet.


STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt et ­forretningsudvalg på tre personer. Navne og adresser på ­afdelingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste side. Forretningsudvalget Niels Lyhne, formand, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30, e-mail: nl@advokatkompagniet.dk Simon U. Hansen, næstformand, Bispevej 14, 8260 Viby J, tlf. 86 75 52 62 E-mail: simon.u.holm.hansen@gmail.com Lone Weiss, kasserer, Klokkeskovvej 59, 8260 Viby J Tlf. 86 28 28 35, e-mail: loneweis@gmail.com Stavtrup Idrætsforening v/Niels Lyhne, Rosendalvej 37, 8260 Viby J Tlf. 28 10 54 30 Stavtrup Idrætsanlæg, Klubhuset, Søholmvej 4, 8260 Viby J, tlf. 86 28 41 73 Stavtruphallen, SIF’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J Ripostens redaktion Anette Bonde (grafiker), tlf. 40 10 18 44 Niels Lyhne (ansv.), tlf. 28 10 54 30 Indlæg til Riposten Alle indlæg og billeder til Riposten sendes som e-mail til adressen riposten@stavtrup.dk. Udgivelser og deadlines i 2018-19 Nr. Udgivelse Deadline 2/april 30. marts 16. marts 3/juni 1. juni 18. maj 4/august 24. august 10. august 5/oktober 5. oktober 21. september 6/december 30. november 16. november 1/februar 1. februar 18. januar Oplag: 2.500 stk. Tryk: Trykd'

Distribution Alle henvendelser vedrørende distributionen af Riposten (fx udeblivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss, tlf. 86 28 28 35, mail: flemmingweis@gmail.com. Riposten omdeles til samtlige husstande i Stavtrup, Ormslev og Åbo samt til medlemmer af Stavtrup Idrætsforening uden for området. Dette nummer er omdelt fra den 2. februar 2018.

2

Formandens klumme Udbygningen af Stavtrup er omtalt mange gange. Aarhus kommune har sikkert tjent pænt på grundsalg mm. Infrastrukturen med udbygning af institutioner har kommunen med hiv og sving fået til at følge med, så lidt penge er kommet retur til lokalområdet. Fokus på idrætsfaciliteter er som bekendt næsten ikkeeksisterende, hvilket er kortsigtet. Det samlede antal medlemmer i Stavtrup IF er i takt med udbygningen steget markant og Stavtruphallen har slet ikke tilstrækkelig kapacitet. Det bør være naturligt at der til et veldefineret lokalsamfund er tilstrækkeligt med idrætsfaciliteter og det vil være urimeligt hvis kommunen har den holdning at foreningslivet og lokalsamfundet alene selv skal sørge for det. Idrætstilbud via frivillig og offentlig støttet foreningsliv bør være en naturlig del af et lokalsamfund, sådan at idrætten ikke ender som det private fitnessmarked. Der er så enorme sociale og sundhedsmæssige værdier i foreningsidrætten at det i samfundsregnskabet givet er en overskudsforretning. Så det bliver rigtig spændende at se hvor meget kommunen vil bidrage til den nye hal – sammen med betydelige private midler. Jeg håber ikke at kommunens bidrag bliver symbolsk og en masse ligegyldige ord. Tilskud til den lokale folkelige idræt bør veje betydeligt tungere end f.eks. at sende voldsomme millionbeløb til et nyt stort stadion, der kun benyttes af den kommercielle sport- og underholdningsbranche. Den skal klare sig selv. Så det vil klæde byrådet ikke at kaste kommunen ud i endnu et prestigeprojekt – selvom det sikkert er sjovere. Kvoten for det må efter bl.a. kulturåret være opbrugt for et stykke tid. Niels Lyhne

Generalforsamling i fodboldafdelingen Afholdes i klubben på Søholmvej 4 Torsdag den 22. februar kl. 19.00 Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 5. Godkendelse af foreningens budget 6. Indkomne forslag (kan sendes til formand@stautrupfodbold.dk) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt. Kom og gør din indflydelse gældende og mød op til generalforsamlingen – vi byder på kaffe, småkager og en afsluttende øl eller sodavand.


Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål. Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe. PRISER Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. Det kan være fødselsdagsarrangement, hvor børnene kan gå direkte fra skolen...................... kr. 300,00 Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00............ kr. 300,00 Heldagsarrangement (fest) aften / nat................ kr. 1.000,00 KONTAKT Jens Pedersen E-mail: sifbooking@outlook.dk Mobil: 20 20 31 33

ERET OPGRAD R Y PÅ UDST T E N E I KØKK

3


MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER

Velkommen til forårssæsonen Igen har vi haft en god efterårssæson, som sluttede af med en fælles julefrokost på Søholm, hvor 40 deltog. Vi var så heldig igen at have besøg af Henning Lindberg, som fortalte om sin egen jul gennem årene. En rigtig hyggelig eftermiddag med dejlig mad, stemningen var god og der blev snakket meget. Vi deltog også i Idrætsforeningens Juletræsfest på Højvangskolen med klippe / klister borde, hvilket var en stor succes. Som tidligere skrevet er efterårssæsonen gået godt med alle aktiviteterne. Dog måtte skovfitness undvære Philip, da han blev sygemeldt. Vi håber, han snart er klar igen. Men heldigvis kunne vores gymnastikinstruktør Anett træde til, så holdet kunne fortsætte. Linedance. Her er vi desværre også ramt af sygdom. P.t. har vi ingen instruktør, men der arbejdes hårdt på at finde en midlerti-

Nu er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet.

4

dig afløser for Annette, som vi dog regner med snart vender tilbage. Indtil videre er der ingen Linedance. Begge Yogahold går rigtig godt. Der er venteliste til begge hold. Gymnastik er stadig torsdag, men starttidspunktet er rykket frem til 08.45. Med undtagelse af Yogaholdene er der stadig plads til flere, så mød endelig op, hvis du har brug for motion og hyggeligt samvær. GENERALFORSAMLING Der afholdes generalforsamling i Siffen torsdag, den 22. februar 2018 kl. 10.00 (efter gymnastik). Som sædvanlig er foreningen vært for en bid brød samt kaffe/te. Håber rigtig mange vil deltage. Indkaldelse følger senere, så hold øje med din mail. Lise og Lisbeth

KALENDEREN Skovfitness Mandag kl. 9.00 – 10.45 Linedance Mandag kl. 16.00 – 18.00 Yoga 1 Onsdag kl. 16.00 – 17.30 Yoga 2 Torsdag kl. 14.30 – 16.00 Gymnastik Torsdag kl. 8.45 – 9.45 Generalforsamling Torsdag 22. februar kl. 10.00


Har du også et nytårsforsæt om at flytte?

... go for it! Det har aldrig været bedre at sælge end netop nu

home sælger absolut flest villaer i Viby & Stavtrup

#nr.1

... boligsælgers foretrukne valg i postnr. 8260

Vi sætter pris på din bolig Det er altid dejligt forfriskede at stå med begge ben godt plantet i et nyt kalenderår. For mange er det en ny begyndelse og en anledning til at sætte større mål op, som fx at gøre noget ved flytteplanerne? Sælge og finde nyt. Vi er klar.

Book et møde Start med en gratis salgsvurdering, og få svar på, hvad vi kan sælge din bolig for i 2018. Som byens foretrukne mægler ved vi, hvad der skal til - og at ikke to handler er ens. Ring til os på tlf. 8611 4499 - eller kig forbi til en snak om muligheder.

* boligsiden.dk, den 11. januar 2018, villasalg i 8260 set over de seneste 12 måneder. VIBY • HASSELAGER Ansv. indehaver Annette Rønne Ejendomsmægler & valuar, MDE Skanderborgvej 182, 8260 Viby J viby@home.dk facebook.com/homeviby Tlf. 86 11 44 99 home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

5


BADMINTON

Sidste nyt fra ungdomsafdelingen

Juleafslutning

I år har badminton afdelingen afholdt juleafslutning på en ny måde - og med STOR succes. Alle 3 ungdomstræningshold var samlet 20.12.-2017 fra kl. 17-19 og 60 glade badminton børn i alderen 6-15 år deltog i arrangementet. Eftermiddagen startede i hallen med forskellige aktiviteter og lege både med og uden ketcher. Der var en skøn stemning med glade og forventningsfulde børn. Herefter gik alle 60 børn i SIF'en, hvor forældre havde lavet en solid stor portion Chili Con Carne. Under spisningen blev Årets spiller kåret. En spiller fra hver af de 3 træningshold blev kåret og fik overrakt en lille gave. Prisen gives til en spiller, som har været flittig til at komme til træning, og som er en god kammarat i forhold til de andre spillere på holdet. • Årets spiller på træningshold 1: Jonathan Fihl Klug • Årets spiller på træningshold 2: Sigurd Bech Nørager • Årets spiller på træningshold 3: Mia Dannemand Søndergaard Mange forældre kom til slut og fik og en kop kaffe, og vi fik sagt god jul til hinanden. Ungdomsafdelingen synes juleafslutningen var en stor succes, og vil helt sikkert gentage konceptet igen til næste år. Endelig vil vi gerne takke de forældre som hjalp på dagen både i hallen og i SIF'en. Frank Vincens

6


www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Kontorfællesskab Vær tættere på din arbejdsplads! Lej skrivebord, kontor eller lagerplads her i Stavtrup sammen med andre vækstvirksomheder og idérige iværksættere.

Kontakt: Tlf. 20 83 83 53 · Ormslevvej 287 · 8260 Viby J

Én 1/8 side i Riposten? Er du den næste annoncør?

D IN F R I S Ø R I S TAV T RUP

BO OK T I D O NL INE

Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

WWW.BYRIKKEM.COM E L L E R T L F. 6 1 7 2 7 3 6 5

Tænk energirigtigt - tænk på vores fremtid

Anders Beck Diedrichsen Klanghøj 71 • 8670 Låsby Mobil: 30 70 64 11 e-mail: a@bdblik.dk www.bdblik.dk

7


BADMINTON

Sidste nyt fra ungdomsafdelingen

Natbadminton Mellem jul og nytår afholdte vi natbadminton d. 27+28/12 for træningshold 2 + 3. Vores trænere stod for arrangementet, som primært går på hyggeligt social samvær og selvfølgeligt lidt badmintonspil. Der var 30 børn tilmeldte hvilket var mere end forventet, tidspunktet taget i betragtning. Der blev hygget med aktiviteter som Den Store Bagedyst, flødebolletræning og andre sjove ting. Arrangementet sluttede af med morgenmad og spørgsmål omkring hvornår de kunne komme med til Natbadminton igen. Frank Vincens

Er du kommende Stavtrup Badminton-spiller? Går du rundt med en badmintonspiller i maven? er gruppespillet mandag aften kl. 20.30 – 22.30 noget for dig? Vi er en gruppe meget forskellige medlemmer (studerende til pensionist, ikke så god til meget god, kvinder og mænd) der spiller gruppespil. Fokus er double. Holdene matches, sådan at holdene er lige gode og hver halve time skiftes der makker. Omkring kl. 21.30/22.00 finder spillerne på samme niveau typisk sammen. Ligesom der også påbegyndes single. Ca. halvdelen stopper.

8

HVORFOR GRUPPESPIL? • Der er altid nogen at spille med (også på sit eget niveau) • Ingen dårlig samvittighed ved fravær • Større lokalt netværk • Mulighed for holdkampe • Uformelt og sjovt Hvis ovenstående lyder spændende så mød op til en gang uforpligtende badminton mandag aften. Simon U. Holm Hansen


Alt indenfor El – også hvidevareservice Råhøjvænget 4 · 8260 Viby J · Biltlf. 21 20 99 13

: r.dk ook ceb gichai a f a å p m / r Hai .com agic ebook M Find w.fac w ://w s ttp

h

MAGIC HAIR

Stavtrupvej 77 • 8260 Viby J

Telefon 86 28 29 10 www.magichair.dk 9


BASKETBALL

Efterlysning! Kommer du for lidt ud og er du træt af at tilbringe søndag aften på sofaen? Savner du kontakt til ligesindede boldtosser, som elsker at køre med klatten - Så se lige her ... Stavtrup basketball søger modne spillere til ”seriøs leg” på søndage kl. 21 - 22. Duk bare op, så kan du prøve det af et par gange gratis. Alt det praktiske finder vi ud af, når du kommer. Hvis du har spørgsmål kan du tage fat i: Rasmus Rydahl: 2144 3528 Alan Madsen: 6044 7084

Stavtrup Basket Ball Klub - Foresters www.stavtrupbasket.dk Stavtrup Foresters - Vi spiller for at have det sjovt og have et godt kammeratskab.

10


Portrætbilleder = Minder for livet

www.stavtrup.dk

Erhverv / LinkedIn billeder

Familie, Baby, Børne, m.m. Portrætter

Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Birgit Skou Fotografi

Rosendalvej 33, Stautrup, 8260 Viby J Tlf.: 87 380 480

www.birgitskoufotografi.dk

Én 1/4 side i Riposten? Er du den næste annoncør? Denne annonceplads er til salg! Kontakt: riposten@stavtrup.dk

Ÿ Diner Transportable Ÿ Selskabslokaler Ÿ Frokostordning Ÿ Take away Ÿ Vinbutik Book din næste fest hos os. Vi har plads til max 40 i huset og ubegrænset ud af huset. Se menuer på vores hjemmeside www.restaurant-patrice.dk eller kontakt os på 8625 4010 eller patrice@mail.dk for nærmere info. Restaurant Patrice, Silkeborgvej 330, 8230 Åbyhøj, v/ Patrice og Karina

11


BORDTENNIS

Ny satsning med familiebordtennis, mandag fra kl. 18.30 -19.30.

Herre senior Efter mange sæsoner med Jyllandsserie bordtennis og endog Elite bordtennis, og et par sæsoner helt uden senior bordtennis, har Stavtrup igen fået et hold med i senior rækkerne. Holdet spiller serie 4 og der er store ambitioner på holdet om at blive i serie 4 og måske endda rykke en række eller to op, men først når der er fundet en ny hovedsponsor. Holdet er kommet rigtig godt fra start i den nye halvsæson med en sejr over Viby, som blev vundet 7-3. Serie 4 holdet bliver repræsenteret af Lars Weibel, Yago Bundgård, Henrik Skou, Jens Kristian Henriksen og Karl Kristian Tanderup. Henrik Skou Pedersen

TRÆNINGSTIDER Ugedag

Tidsrum

Deltagere

Mandag

18.30 – 19.30

Familie-bordtennis

19.30 – 22.00

Motionist

19.00 – 21.00

Hjemmekampe / ekstra træning

Onsdag

12

Ny ungdomstræner med elitebaggrund Vi er særdeles glade for at vi har fået lavet en aftale med Patrick Stobberup som ny ungdoms og seniortræner i Stavtrup for resten af sæsonen. Patrick har selv trænet i Stavtrup i ungdomsårene, elsker bordtennis og har vundet mange mesterskaber og har mottoet ”Det skal være sjovt at spille bordtennis”. Vi ser frem til samarbejdet og håber at vi kan udvikle samarbejdet og allerede i næste sæson lave to ungdomshold. Et for begyndere og et for de lidt mere øvede. Henrik Skou Pedersen


Sæt focus på dit helbred FRU JENSENS KLINIK Kranio-sakral terapi Zoneterapi · Massage · Kinesiologi

v/ Niels K. Andersen og Jeppe Skeldal Aabenhus

Niels K. Andersen Ormslevvej 287 8260 Viby J Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 28 14 68 68 Mail: stautrupel@mail.dk

Jeppe Skeldal Aabenhus Ormslevvej 287 8260 Viby J Tlf.: +45 86 28 86 58 Mobil: +45 22 16 66 45 Mail: stautrupel@mail.dk

v/Ulla Jensen Tornhøjvej 74 · Stavtrup 8260 Viby J · Tlf. 30 91 45 99 E-mail: ulla@frujensen.dk · www.frujensen.dk

Stavtrupportalen.dk – her finder du information om, hvad der sker i Stavtrup og nyheder fra Stavtrup Lokalråd.

Visitkort

200 stk.

107,ekskl. moms

Vi er stolt sponsor af:

inkl. moms 133,75 kr.

STAVTRUP IDRÆTSFORENING www.stavtrup.dk

Roll-up

1 stk.

495,ekskl. moms

inkl. moms 618, 75 kr.

info@trykd.dk | tlf. 72 60 60 40 | trykd.dk |

13


GYMNASTIK

Gymnastikafdelingen søger trænere til næste sæson ER DET DIG, ELLER EN I DIT NETVÆRK? Vi er begyndt planlægningen af næste sæson i Stavtrup Gymnastikafdeling, og vi søger nye kræfter til vores trænerteam. Kontakt: Rikke Pihl Mikkelsen rikke@pihlmikkelsen.dk, for yderligere oplysninger om dine muligheder for at blive en del af vores velfungerende afdeling. Vi søger specifikt trænere til 0. klasse, 2. klasse og spring og rytmehold for ældre børn. Vi tilbyder: Trænerkurser, skattefri godtgørelse og stor opbakning fra bestyrelse og forældre. Der er også mulighed for at lave sommergymnastik fra april til juni. Rikke Pihl Mikkelsen

14


Gymnastikafdelingen Kalender – sæson 2018 Uge 5: Motorikhal for hoppepiger og springhold, lørdag d.3. februar kl.12.00 – 15.00 12-13: 2.-3. klasses springpiger 13-14: 0. klassesspringpiger og 1.klassesspring, drenge og piger 14-15: 4. klasse: Spring og rytme og 4. klasse øvet: Spring og rytme Uge 7:

Vinterferie – ingen træning

Uge 9: Motorikhal for spilopper, familiefræs og krudtugler, lørdag d.3. marts kl.13.30 – 17.30 13.30-14.30: Spilopper 14.30-15.30: Familiefræs 3-4 år lørdag og familiefræs 3-4 år søndag 15.30-16.30: Familiefræs 2-3 år lørdag, familefræs 2-3 år søndag og familie ”baby” 16.30-17.30: Krudtugler Uge 14: Uge 15:

Søndag d. 4. marts Opvisning i Vejly Risskov hallen for hoppepiger og springholden e

Søndag d. 8. april 2017 Lokalopvisning i Stavtrup

Vi skal hygge, ha’ det sjovt og vise hinanden og vores familier hvad vi har øvet os på hele vinteren. Der vil være gæsteopvisning ved DGIs 10-14 hold. ALLE ER VELKOMMEN. Sæsonens sidste træningsuge

ENDNU MERE GYMNASTIK? PIGELEJR OG SOMMERCAMP Tjek dette link for at få et overblik over de tilbud DGI har for lejre og overnat ningsture i løbet af 2018. Her kan pigelejr fra d. 5.-6. maj samt DGIs gymnastik sommer camp i uge 27 fremhæ ves. Her kan du få mere information og tilmelde dig arrangementerne: https://w ww.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/arrangementer/skoler-og-camps Linket ligger også på Stavtrup gymnastiks hjemmeside.

15


GYMNASTIK

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Stavtrup Gymnastikafdeling ONSDAG D. 11/4 2018 KL. 20.00-21.00 I SIF'EN (SIF'en = Stavtrup Idrætsforenings klublokale der ligger i forbindelse med hallen på Højvangskolen) Vi glæder os til at se alle der har interesse i Stavtrup Gymnastikafdeling. Vi skal have valg til bestyrelsen. Her er alle velkommen til at stille op. Ud over det konkrete bestyrelsesarbejde, kunne vi tænke os at lave underudvalg i afdelingen. Så hvis du har en særlig interesse for nogen af nedenstående områder, så mød op. Mød også gerne op, hvis du vil komme med indput til bestyrelsesarbejdet. • Føl/hjælpetrænerudvalg • Eventudvalg • Gymnastikafdelingens kontakt til haludvalget • Tøj-udvalg Indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes sendes til foreningens formand: Rikke Klintø rik.klintoe@gmail.com.

16


v/tømrermester

Jan Sæderup

Privat: Ormslevvej 354 Stavtrup 8260 Viby J Tlf. 87 44 00 48 Mobil 40 703 705 mail: post@skovbysnedkeri.dk www.skovbysnedkeri.dk

tømrer- & snedkerarbejde

Stavtrup Køreskole – hvor eleven er i centrum og fleksibilitet en selvfølge

www.stavtrup.dk Stavtrup.dk er hjemmesiden, hvor du finder information og links omkring Stavtrup IF.

Stavtrup Køreskole v/Kirsten Hansen Trindballevej 37, 8260 Viby J, tlf. 21 29 30 02 Mail: kirstenvhansen@gmail.com Web: www.stavtrupkøreskole.dk

Vognmanden i Stautrup Brug din lokale!

• Affaldscontainere • Kran/grab • Sand • Sten • Muldjord • Træflis

Vognmand Thomas V. Christiansen Rugbjergvej 114, Stautrup 8260 Viby J Mobil 21 48 32 88

17


HÅNDBOLD

Kan handicappede spille håndbold? Dette var én ud af en milliard tanker jeg havde i timerne efter vi fik Sofie – vores første fødte – for 9 år siden. Lige så stille fandt jeg ud af verden ikke går under, når man får et handicappet barn. Tværtimod. Jeg fik et helt nyt netværk af nye mennesker i mit liv. Og vi ved jo alle at networking er det nye sort. En af det nye bekendtskaber var Charlotte. Charlotte ændrede mit syn på det at være handi-mor. Cool reklame-dame med eget bureau, sej kreativ mand og to børn – nå ja, den ene med et ekstra kromosom. Kaya. Charlotte ville have, at jeg skulle møde Rikke. Rikke som havde fået Magda – også med et ekstra kromosom. Endda kun 5 dage efter vi fik Sofie. Charlotte sendte mig et billede af Rikke og Magda. Og her er det jo at jeg finder ud af Charlotte i hvert fald ALDRIG har interesseret sig synderligt for håndbold. Hun præsenterer ikke Rikke som tidligere landsholdshåndboldspiller Rikke Nielsen – men derimod som

18

Rikke, Magdas mor. Vi og downs-trunterne (som vi kalder dem) mødte hinanden – og resten er historie. En god historie. Rikke har nemlig sidenhen formået at samle handi-Danmark i bevægelsen LykkeLiga, som i sandhed er en liga for sig. En liga for børn ’der går og døjer med noget’, som Rikke selv siger med det dejligste glimt i øjet. Rikke kontaktede mig for at høre om Stavtrup ikke skulle på LykkeLiga-kortet med et hold for de helt specielle stjerner. Stavtrup Håndbold som jo er mere end blot håndbold er et oplagt sted, at starte et hold op. Handicappede kan nemlig sagtens spille håndbold. Handi-børn kan sagtens være en del af et fællesskab og få nye kammerater – og det syntes formand Flemming Hansen og ildsjæl Gitte Nørsøller heldigvis også.


Så derfor: Lad mig præsentere STAVTRUP ALL STARS, som i dag består af Mikkel, Camille, Anna, Albert, Emmy, Sidsel, Bardia, Nanna, Magnus, Oliver, Thor, Daniel – og ja, min Sofie. (Ej at forglemme forældrene og de frivillige, der sammen med børnene skaber ægte spilleglæde og håndbold-gejst). Vi træner alle lørdage fra 13-14.00 og vi planlægger at vinde LykkeCup som Rikke Nielsen og hendes hold Aalborg Kidz har inviteret til den 9. juni 2018 i Gigantium. Vi har lige haft besøg af selvsamme Rikke og 3 liga spillere fra Aarhus United og Aarhus Håndbold - og det var simpelthen for svært at holde armene nede og vi er stadig helt høje af oplevelsen. Du kan se indslaget på TV2 Østjylland hvis du søger på ’Lykkeliga’ på deres hjemmeside.

Vi vil gerne spille træningskampe mod andre hold i ligaen, vi drømmer om træningsdragter med stjerner på – og vi glæder os bare til nye oplevelser, skæve indblik… grin og uperfekthed, som også kan noget! Som Rikke Nielsen har udtalt: ’Her er der ingen der har ondt af sig selv – vi har en fest’. Jeg ville ønske det var mig, der havde sagt det først – for det er præcis hvad vi har! Vi ses! Anette B. Arentsen, Sofies mor Kald mig leder… lykkeleder! Ps. Og noget af det aller-bedste: nu vil Sofies lillesøster Marie også spille håndbold. Fordi storesøster gør det!

Fotos side 19: Axel Schütt/Århus Stiftstidende

19


HÅNDBOLD

Stavtrup håndbold og Stavtrup All Stars rammer forsiden Aldrig har Stavtrup håndbold fået så megen ekponering i medierne, som efter vi har startet vores nyeste projekt: Stavtrup All Stars. Det er et fantastisk projekt, med nogle fantastiske ildsjæle, som hver lørdag træner et hold udviklingshæmmede børn i Stavtruphallen, og som virkelig gør en forskel. Jeg kan på det kraftigste anbefale at kigge forbi kl. 13.00 om lørdagen og se RIGTIG GLÆDE, og det er sikkert at man går derfra med et stort smil på læben, og måske en krammer der lammer. Stavtrup All Stars ramte forsiden af Århus Stiftstidende mandag d. 15. januar, med en fantastisk artikel fra søndagens træning og foredrag med Rikke Nielsen fra Lykkeliga. Desuden blev det til et længere indslag i TV2 Østjylland søndag aften. Desuden har Stavtrup All Stars været beskrevet i Jyllandsposten, Århus Onsdag, Lokalavisen samt Horsens Folkeblad. Dejligt at være i mediemøllen med sådan et fantastisk projekt. Og kære borgere i Stavtrup og omegn, gå på facebook, Like Stavtrup All Stars, læs og se de mange indslag om Stavtrup All Stars. Flemming Hansen, formand

20

Vinder af rejse til Spanien Stavtrup håndbold har op til jul solgt juleskrabekalendere, hvor overskuddet går til Stavtrup multihal. Salget er ikke gjort op endnu, da der er deadline 1. februar. Hanne Neumann og søn William har vundet 1. præmien som er en uges ophold i feriebolig i Malaga Spanien, værdi kr. 6.000,00. Præmien er sponseret af www.visitmalaga.dk som er ejet af Rasmus Fauerholdt. Desuden vandt Hanne også et gavekort på kr. 500,- til Sport24. Vi takker alle i Stavtrup for støtten til Stavtrup multihal, og ønsker Hanne og familie en rigtig god ferie til solkysten. Flemming Hansen


Stavtrup U8-pigers debut på stor bane Søndag den 7. Januar 2018 skulle blive dagen, som vi havde ventet på i lang tid. Der var gået næsten et halvt år siden vi trænere første gang luftede idéen, at vi måske snart skulle til at spille på stor bane. Glæden var tydelig at spore allerede dengang, men spørgsmålet om, hvorvidt vi nu også var gode nok havde også fundet vej til vores hoveder. Betyder det også, at vi skal til at spille med læderbold, var der flere der spurgte, og hvilke hold skal vi spille mod? Er vores kondi god nok til to gange 20 minutter på langs? Alle spørgsmål, der betyder meget for en otteårig håndboldpige. Det er da også en stor ting, at skifte fra at spille på lille bane med den bløde blå bold, som ikke gør så ondt at få i hovedet. Stor bane er også lig med større afstande – ikke blot at løbe, men også at kaste. Det stiller store krav til både styrke, præcision og ikke mindst koncentrationen. Alt sammen færdigheder, som har udviklet sig kolossalt, siden pigerne trådte deres første håndboldsko for både to, tre og fire år siden. Nå, men tilbage til den famøse søndag. Vi fandt alle en tryghed i, at vores først kamp i Pre-turneringen, som er en turnering for JHF kreds 5 mest rutinerede U8-hold, var på hjemmebane. Altid rart med trygge og vante omgivelser, når nu der er så meget andet nyt. Ind af døren trådte vores kloner fra Hørning. En stribe piger med samme store forventninger til dagens kamp, deres trænere og et trofast følge af forældre til at udgøre det ikke helt ligegyldige heppekor. Vi trænere og dommeren blev hurtigt i samråd enige om, at

det absolut vigtigste var, alle skulle have en god oplevelse – ikke mindst børnene. En enkelt fod på bolden, et par ekstra skridt eller en dobbeltdribling skulle ikke hindre en succesoplevelse i dag. Måske var iPaden skiftet ud med armbøjninger den sidste tid op til kampen, eller også var det medvinden fra et veloplagt hjemmebanepublikum, der gjorde, at der efter ti minutters spil stod der 6 – 0 til Stavtrup IF. Det affødte et par småjusteringer i begge lejre, så alle skulle komme fra Stavtrup Hallen med et smil på læben, men da forspringet var svundet ind til blot ét enkelt mål, måtte piben få en anden lyd. Med et flot mål fra højre fløj sikrede Ida i kampens sidste sekunder Stavtrup U8 pigerne (årgang 2009) deres første sejr på stor bane. Slutresultat: 7-5. Røde kinder og sved på panden, men også en hvis stolthed og glæde var at spore i de super seje pigers ansigter, da vi mødtes til vores vanlige debriefing. På trods af at vi havde alle vores ni piger med, havde pulsen gennem de sidste 40 minutter været høj hos de fleste. Det fokus, som pigerne havde mønstret i to fulde halvlege, ville også have gjort selv den mest rutinerede folkeskolelærer misundelig. Den dag forlod alle børn som voksne Stavtrup Hallen med stor tilfredshed, og det var da rart at være dem, der gik derfra med en sejr i bagagen – særligt når nu det var vores debut. Henrik Thomsen træner for U8 (årgang 2009)

21


HÅNDBOLD GYMNASTIK

Juletræsfest i Stavtruphallen Det er efterhånden blevet en årlig tilbagevendende begivenhed med juletræsfest for byens borgere i Stavtruphallen. Søndag d. 17. december inviterede Stavtrup IF byens borgere til juletræsfest i en super flot pyntet Stavtruphal. Ca. 450 pers. var tilstede denne eftermiddag til nogle hyggelige timer i godt selskab. Der blev indtaget æbleskiver, dejlig risalamande fra Patrice, dejlig gløgg samt andet godt til ganen og maven. Ældre idræt havde juleklip og pyntede træer med børnene, julemusik samt dans om juletræet.

22

OG sidst men ikke mindst så kom julemanden forbi hallen med godteposer. Jeg stod selv udenfor hallen, da julemanden parkerede kanen på taget, hoppede ned, gav et par måbende børn en high five og sagde jeg er klar, skal vi ikke gøre dem alle sammen endnu mere glade. Tak for opbakningen, tak til hjælperne, og ikke mindst tak til julemanden, vi håber at se jer alle igen til næste år. Flemming Hansen


23


HÅNDBOLD

Juleafslutning for ungdom Traditionen tro afholder håndbold altid afslutning for alle vores ungdom og minispillere lige før jul. +200 børn samles i SIF'en efter træning til hygge med æbleskiver, pebernødder, mandariner og saftevand. Dette en fin afslutning på efterårssæsonen, og lige mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Og der er bare så god en stemning, og det er tydeligt at børnene sætter pris på endnu et dejligt socialt arrangement i håndbolden.

24

Juleafslutningen arrangeres altid af vores arbejdsomme ungdomsudvalg, som med glæde altid træder til når der skal laves lækkerier til børnene. Det er så værdsat og i skal have den største tak for jeres engagement. Flemming Hansen


25


TENNIS

Vinter-tennis 2017/18 Der har hele vinteren været medlemmer på vores nye kunstgræs bane når vejret har givet mulighed for og banen er god at spille på selv en kold dag. Der vil nok være medlemmer som vil bruge foråret til at varme op på, sammen med sine makkere. Frem til standerhejsningen i april mdr. kan man stadig for bare 200,kr få adgang til klubhuset, booking og banen. Som man kan se på vores hjemmesiden, har bestyrelsen godkendt et nyt kontingent for 2018 frem til standerhejsningen 2019 med en beskeden stigning.

26

Ud over den udendørs aktivitet har rigtig mange af Stavtrup Tennis klubs medlemmer igen i år holdt tennisspillet ved lige, over i AGF, 1900 og Skovbakken's indendørs haller til stor glæde for vore medlemmer og der er for de fleste, lavet kørsels aftaler til de forskellige haller. Stavtrup Tennis klub håber stadig at Multihaludvalget med deres store arbejde, får plads til indarbejdelse af en tennis hal, til fordel for unge og seniorer i Stavtrup og så tennis spillere fra andre klubber i Aarhus også kan få indendørs tennistimer om vinteren. Allan Mortensen, formand


BADMINTON

Formand Orla Møller 20 83 83 53 Kasserer/senior Ole Boelsgaard 22 90 30 31 Sekretær/ungdom Heidi Jessen Turneringsansvarlig/ungdom Henrik Søndergaard 20 42 94 42 Ansvarlig/ungdom Daniella T. Hansen Ansvarlig/ungdomstræning Frank Vincens 41 88 11 95

BASKETBALL

Formand Næstformand Medier Sundhed Byg og Materiel

BORDTENNIS

Formand Kasserer Medlem Suppleant Suppleant

FODBOLD

Formand Ansvarlig ungdom Ansvarlig senior Kasserer

GYMNASTIK

Formand Næstformand Kasserer Medlem Referent Suppleant Suppleant

HÅNDBOLD

Formand Næstformand Seniorformand Kasserer Sekretær Materialeansvarlig Medlem Medlem

TENNIS

Formand Næstformand Kasserer Baneansvarlig Juniorafdelingsansvarlig Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Rasmus Rydahl 21 44 35 28 Alan Madsen 60 44 70 84 Lasse Mortensen 61 60 96 45 Lise Hald Nielsen Alex Hansen 41 76 60 33

HALUDVALGET

rasmus@cubicasa.dk alanmadsen@hotmail.com lassemor@hotmail.com lisehaldnielsen@gmail.com alxh@cowi.dk

Karl Kristian Tanderup, Råhøjtoften 37, 8260 Viby J Yago Bundgaard, Rosendalsvej 4, 8260 Viby J Henrik Skou Pedersen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J Carsten Gundersen Lars Weibel

24 65 39 33 61 28 86 29 86 28 02 93

Peter Kaarup Michael Nygaard Pelle Højberg Peter Kaarup

26 87 29 84 26 22 10 32 30 24 42 47 26 87 29 84

formand@stautrupfodbold.dk ungdom@stautrupfodbold.dk senior@stautrupfodbold.dk kasserer@stautrupfodbold.dk

Rikke Klintø Helle Thomsen Kim Djernæs Mette Sedler Rikke Pihl Mikkelsen Malene Vefling Jeppsen Heidi Theander Grünfeld

20 97 84 24 28 45 17 66 61 33 34 31 22 78 68 67 51 90 86 25 27 34 41 33 21 62 06 65

rik.klintoe@gmail.com helle_s_madsen@hotmail.com kim@djernaes.dk seidlermette@hotmail.com rikke@pihlmikkelsen.dk malenevefling@hotmail.com heidi@theander.dk

Flemming Hansen, Stavtrupvej 75, 8260 Viby J Kristian Nielsen, Ormslevvej 231L Jens Henrik Pedersen, Jarlsmindevej Christina Stensgaard Andreasen Birgit Schmidt, Ravnsdalsvej Flemming Hansen Christina Schousboe Andreasen Peter Filt

20 61 75 12 30 54 52 49 20 20 31 33 30 53 60 45 24 23 09 31 20 61 75 12 30 53 60 45 21 28 81 01

fh67@post.tele.dk walle1979@gmail.com

Allan Mortensen Ib Frandsen Ole Boelsgaard Villars Clausen Ole Boelsgaard Marianne Simonsen Solveig Kjær Eva Baht

40 43 62 54 20 41 01 40 22 90 30 31

allanmortensen94@hotmail.com ibfrandsen174@gmail.com ole.boelsgaard@youmail.dk

22 90 30 31 22 59 12 15 40 59 03 40 40 42 52 98

ole.boelsgaard@youmail.dk marianne.simonsen@hotmail.com solveigkjaer@stofanet.dk kontakt@evabaht.dk

20 41 92 38 22 31 93 63 23 30 04 98 28 26 13 48 29 20 00 02 20 67 92 80 29 93 95 28

gallerihummeluhre@gmail.com hfsteentoft@gmail.com gretetimmann@hotmail.com lhvitved94@hotmail.com lekaj2@hotmail.com lise-ormslev@os.dk elsebaym@g.mail.com

MOTION OG BEVÆGELSE FOR SENIORER Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Suppleant Suppleant

om@blue-company.dk ole.boelsgaard@youmail.dk heidi@clausenjessen.dk henrik_soendergaard@webspeed.dk daniella.t.hansen@gmail.com vincens@live.dk

Bodil Billeskov Bøving, Augustenborggade 23 E 2 tv., 8000 Århus C Hanne Steentoft, Højvangsvej 70, 8260 Viby J Grete Timmann, Rosendalvej 2, 8260 Viby J Lisbeth Mortensen, Rosendalvej 94, 8260 Viby J Lene D. Jensen, Rosendalvej 56, 8260 Viby J Lise Lund, Buggegårdsvej 65D, Ormslev, 8260 Viby J Else Bay Mortensen, Tornhøjvej 122, 8260 Viby J

Erik Krabbe Peter Filt Heidi Frostholm Jan Nickelsen Henrik Zappe Jannie Oddershede

20 21 48 52 21 28 81 01 61 66 08 27 40 43 63 10 40 13 44 24 28 25 76 56

kkt@stautrup-btk.dk hsp@stautrup-btk.dk

cia@pwc.dk fh67@post.tele.dk cia@pwc.dk pf@danvaegt.dk

krabbe1c@mail.dk pf@danvaegt.dk Holchheidi@cholch.com jn@colliers.dk Henrik.Zappe@bd.dk jannieoddershede@hotmail.com

27


Med hjælp fra EDC AROS er der kommet mange nye navne på postkasserne i Stavtrup i 2017

– heraf et udsnit

Skal vi hjælpe dig med at sælge din bolig i 2018? Bestil et gratis og uforpligtende salgstjek på tlf. 86 11 88 44 eller mail 826@edc.dk - Eller kig ind til os i butikken.

Søren Justesen

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Tom Holst

Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Joakim Nørlev

Ejendomsmægler MDE

AROS ∙ Viby

Line Manø

Ejendomsmægler MDE

Thomas Rasmussen Traniee

Ellen Viola Albrechtsen Salgskoordinator

Skanderborgvej 189 8260 Viby J 826@edc.dk

86 11 88 44

Riposten nr. 1 2018  
Riposten nr. 1 2018  

Klubblad for Stavtrup IF

Advertisement