Page 1

Campus Analyse


NHTV Campus Analyse 15 mei 2014 Nadia van Beekum Pien Irvine Pelle Meijers Wendy Raaijmakers Freek Ross 2


Inhoudsopgave Inleiding.......................................................................................................................................................................................... 5 Micro analyse ............................................................................................................................................................................. 6 Wat is NHTV? ........................................................................................................................................................................ 6 Wat is het DNA van NHTV? ......................................................................................................................................... 6 Marketingmix ......................................................................................................................................................................... 7 Huidige en toekomstige doelgroepen................................................................................................................. 7 Meso analyse ............................................................................................................................................................................. 8 Trends en ontwikkelingen ............................................................................................................................................ 8 Opkomst van de stadscampus ................................................................................................................................. 9 Meer samenwerkingen met campus.................................................................................................................... 9 Democratisering van de campus ............................................................................................................................ 9 Samenwerkingen ............................................................................................................................................................... 9 Samenvatting ...................................................................................................................................................................... 10 Macro Analyse ......................................................................................................................................................................... 12 Demografisch...................................................................................................................................................................... 12 Economisch .......................................................................................................................................................................... 12 Sociaal-cultureel............................................................................................................................................................... 13 Technologisch .................................................................................................................................................................... 13 Ecologisch ............................................................................................................................................................................. 13 Vraaganalyse ............................................................................................................................................................................ 14 Conclusie:.................................................................................................................................................................................... 16

3


4


Inleiding Welkom in het eerste document van projectgroep Level Up. In dit document zal Level Up diverse analyses behandelen op verschillende niveaus. Er is onderzocht wat de NHTV precies is en wat er allemaal gebeurt in dit bedrijf. Tevens word er ingegaan op diverse trends en ontwikkelingen die voor projectgroep Level Up belangrijk zijn om straks tot een succesvol concept plan te kunnen komen.

5


Micro analyse Wat is NHTV? NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda is een middelgroot opleidingsinstituut voor het hoger onderwijs gevestigd in Breda. Het opleidingsinstituut geeft circa 7000 Nederlandse en buitenlandse studenten de mogelijkheid om een studie te volgen. NHTV biedt elf HBO-Bachelor opleidingen op het gebied van;  Games & Media,  Hotel,  Facility,  Logistiek,  Planologie & Verkeer,  Toerisme & Vrijetijd. (NHTV-Breda, sd) Naast de bovenstaande opleidingen biedt NHTV ook wo-bacheloropleidingen en HBOMasterstudies aan. Deze zes opleidingssoorten zijn verdeeld over 5 verschillende locaties gelegen in Breda. - Mgr. Hopmansstraat 1- het hoofdgebouw. - Mgr. Hopmansstraat 15- Functiegericht toerisme en recreatie. - Archimedesstraat 17- Academy for Leisure. - Claudius Prinsenlaan 12- Academy voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit. - Sibeliuslaan 13- Academy of Hotel and Facility Management. (NHTV-Breda) NHTV is een internationale onderwijsinstelling. Ongeveer 15 procent van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Ieder studieprogramma is sterk internationaal georiënteerd en studenten hebben de mogelijkheid deel te nemen aan internationale stages en uitwisselingsprogramma's. Vele opleidingen worden in het Engels aangeboden. Wat is het DNA van NHTV? Visie:

NHTV kiest voor kwaliteit en die kwaliteit wordt geleverd door mensen. Zij vormen dan ook het middelpunt van een dynamische organisatie. Door de mix aan nationaliteiten, culturen en disciplines kan NHTV studenten en medewerkers een stimulerende en inspirerende werkplek bieden waarin kennis en kunde samenkomen. Onderwijsvisie: NHTV gaat uit van onderwijs dat balanceert tussen studenten uitdagen hun eigen weg te zoeken door hen te voorzien van kennis én studenten de gerichte ondersteuning bieden die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot professional. Onderwijs dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van competenties van studenten en aansluit bij de vraag van studenten en van het werkveld. De opleiding laat zich inspireren door het werkveld en door de student, maar blijft verantwoordelijk voor de invulling van het curriculum. Studenten leveren een bijdrage aan het vormgeven van het onderwijs, want de ervaring leert dat de ‘spannendste’ programma’s die programma’s zijn waarbij studenten zelf actief zijn.

6


Missie:

NHTV wil betekenisvol zijn. Daarom leiden we onze studenten op in een internationale studie- en werkomgeving tot nieuwsgierige, verantwoordelijke en ondernemende professionals die gekwalificeerd zijn voor de globaliserende arbeidsmarkt. In het praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek richten we ons op actuele en uitdagende vragen die gerelateerd zijn aan onze kennisdomeinen. We willen studenten en medewerkers inspireren hun talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten om de beroepspraktijk van innovatieve antwoorden te voorzien.

(NHTV-Breda) (Merk) waarden NHTV staat voor een onderwijsvorm van hoge kwaliteit en een sterke kennisontwikkeling van de student. Naast deze merkwaarden wilt NHTV ook de volgende waarden uitoefenen. Dynamiek, gemeenschappelijkheid, harmonie, innovativiteit, professionaliteit. Deze waarden en merkwaarden brengen NHTV tot waar NHTV nu is. Marketingmix - Product NHTV bied een verscheidenheid aan opleidingen, allen HBO-gericht. NHTV is in de afgelopen jaren door Elservier uitgeroepen tot beste hogeschool. - Prijs Een student die aan de NHTV komt studeren betaalt per schooljaar â‚Ź1.835,- dit zal in het schooljaar 2014-2015 verhoogd worden naar â‚Ź1.905,-. - Plaats NHTV is gelegen in Breda, de onderwijsinstelling heeft 5 verschillende locaties - Promotie NHTV staat als beste hogeschool aangeschreven in verschillende bladen en op de onderwijsbeurs. NHTV promoot zichzelf d.m.v. opendagen, meeloopdagen en kennismakingsdagen. Daarnaast promoot NHTV zich ook in het werkveld door goed getrainde studenten bij bedrijven te laten werken. - Personeel NHTV heeft een verschillend aanbod aan docenten. Van internationale docenten van over de hele wereld tot docenten uit Nederland. Alle docenten hebben een HBO diploma en enkelen hebben een master of een PhD.

Huidige en toekomstige doelgroepen De primaire doelgroep zijn de studenten die aan de instelling NHTV studeren. 90% van de studenten aan NHTV zijn Nederlands. Deze studenten komen uit heel het land naar Breda om een HBO Bachelor te volgen. De andere 10% zijn internationale studenten waarbij het merendeel uit Duitsland komt. De secundaire doelgroep zijn de werknemers van NHTV

7


Meso analyse In de meso analyse zal de nadruk worden gelegd op campussen. Er wordt gekeken wat een campus is en hoeveel er zijn. Verder worden en trends en ontwikkelingen van een campus benoemd en wordt er gekeken naar eventuele samenwerkingen met NHTV-Campus. Wat is een campus Het woord campus wordt in de dikke van Dale beschrijven als ‘terrein waar studenten en medewerkers van een universiteit wonen’.

In 2012 waren er 74 gebieden die zich ‘campus’ noemde. Echter na onderzoek van het BCI is gebleken dat 33 van deze gebieden voldoen aan de eisen van een echte campus. Zeven hiervan zitten in de volwassen fase; Kennispark Twente, UR Campus Wageningen, Amsterdam Science Park, TU Delft/Technopolis, Bio Science Park Leiden, High Tech Campus Eindhoven en Chemelot Sittard/Geleen. BRON: Actueel beeld campussen in Nederland, BCI, 22 November 2012 De concurrenten van NHTV Campus Nederland beschikt over 2 grote Campusuniversiteiten; TU Eindhoven en Universiteit Twente. Daarnaast zijn er ook nog semi-campusuniversiteiten; Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Wageningen. Ook zijn er nog kleine universitaire campusinstellingen; Nyenrode Business Universiteit, Hotel Management School Maastricht. University College Utrecht, University College Roosevelt en Amsterdam University College.

BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Campus Het verschil tussen een campus, semi-campus en kleine universitaire campusinstelling Een campus is als alle faciliteiten op de campus aanwezig zijn. Als niet alle studentfaciliteiten of huisvestingen die bij de campus horen op die campus geplaatst zijn maar ergens anders in de stad is het een semi-campusuniversiteit of kleine universitaire campusinstelling. Trends en ontwikkelingen Groene campus Duurzaamheid is erg belangrijk voor de Universiteit Twente. Ze willen bedrijfsprocessen zo aanpassen dat er verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen. Verder willen ze studenten en wetenschappers stimuleren om duurzame onderzoeksoplossingen te testen en demonstreren. De samenwerkingen die ze aangaan met het bedrijfsleven hebben te maken met duurzaamheid. Zo rijd er een schoonmaakbedrijf en een hoveniersbedrijf over het terrein in een elektrische auto. En zijn er oplaadpalen op de campus.

8


BRON: UTNieuws weekblad van de Universiteit Twente De campus van Nederland: http://www.utwente.nl/az/eenheid_campus/visie%20campus%2026052011%20incl%20summar y.pdf Opkomst van de stadscampus Waar vroeger de campussen iets buiten de stad werden geplaatst en werd gekozen voor een groene omgeving. Worden campussen tegenwoordig steeds meer in het centrum van een stad geplaatst. Dit heeft als grote voordeel dat je de stedelijke voorzieningen dichtbij hebt en het makkelijk te bereiken is per openbaar vervoer.

BRON: http://www.inbo.com/SiteCollectionDocuments/Nieuwsbrieven/2014/brochure_Campusontwik keling_LR_30-1-2014.pdf Meer samenwerkingen met campus Er zijn steeds meer bedrijven die gaan samenwerken met campussen. Door de aantrekkelijke bedrijfsomgeving waar veel kennis, ondernemers, geld en overheden elkaar vinden verhoogd presteren bedrijven beter. Ze groeien sneller. Het gaat ze vooral om het onderlinge samenspel, de faciliteiten, de uitstraling en de heldere focus op activiteiten.

BRON: http://www.oostnv.nl/page/campusontwikkeling#sthash.9keCADZ7.dpuf Democratisering van de campus Een campus hoeft niet meer perse een onderwijs- en onderzoeksinstelling te zijn. Het wordt veel breder. Steeds vaker gaat de voorkeur uit naar een bestaand gebied of gebouw. BRON: http://www.inbo.com/SiteCollectionDocuments/Nieuwsbrieven/2014/brochure_Ca mpusontwikkeling_LR_30-1-2014.pdf Samenwerkingen Op een campus zijn verschillende faciliteiten voor zowel studenten en medewerkers. Daarom moeten er verschillende samenwerkingen komen. Deze zijn niet alleen goed voor de NHTV maar ook erg inspirerend voor de bedrijven die op de campus gevestigd worden. - Sport De sportfaciliteiten die NHTV-campus kan aanbieden kunnen bestaan uit een sportzaal en fitnessclub. Hierbij kan samen worden gewerkt met een lokale fitnessclub.

9


- Cultuur Dit kan bestaan uit cursussen die gegeven kunnen worden door bijvoorbeeld Nieuwe Veste. Dit is het centrum voor de kunsten in Breda. Zij richten zich op muziek, beeldend, foto en media, theater, musical, dans en schrijven. - Wonen In een later stadium kan een woonvoorziening voor studenten en medewerkers gecreëerd worden. - Studeren In samenwerking met bibliotheek Breda kan er een mogelijkheid komen tot een grote collectie aan studieboeken. Daarnaast kunnen studieverenigingen zich op de campus vestigen zodat studenten samen kunnen leren. - Afgestudeerde Ook aan de afgestudeerde zal gedacht worden. Door openbare ruimtes te creëren kunnen studenten en alumni samen komen om van elkaar te leren. Ook kunnen (oud) student bedrijven gevestigd worden. - Retail Je kan denken aan samenwerkingen met supermarkten, kappers etc. - Horeca Een bar en restaurant zodat studenten en medewerker kunnen eten, ontmoeten en studeren. - Andere HBO opleidingen Een samenwerkingsverband met andere HBO’s in Breda. - Breda, studentenstad Samenwerking met de gemeente is nodig om een goede studentenstad te worden.

Samenvatting Er komen steeds meer campussen, maar er zijn maar weinig campusuniversiteiten. Tevens voldoen veel campussen niet aan de voorwaarde dat alle faciliteiten die de campus aanbied op de campus aanwezig zijn. Deze zijn dan ergens anders in de stad gevestigd. De trends en ontwikkelingen op het gebied van campussen zijn: aandacht voor het milieu, campus wordt vaker in de stad geplaats in plaats van net naast de stad, campus heeft niet alleen meer met universiteiten te maken en er willen steeds meer bedrijven samenwerken met campussen. Qua samenwerking zijn er heel veel mogelijkheden. Denk maar aan sport, cultuur, wonen, studeren, afgestudeerde, Retail, horeca, andere HBO’s en de gemeente.

10


11


Macro Analyse De externe analyse op macroniveau gaat over trends op maatschappelijk gebied. Deze trends worden bekeken door middel van demografische, economische, sociaal-culturele, technologische en ecologische factoren. Er wordt ook bekeken of deze trends kansen dan wel bedreigingen vormen voor NHTV Campus. Demografisch In Nederland zijn er veel verschillende culturen en nationaliteiten aanwezig, niet alleen om te werken en wonen maar ook om te studeren. “Make it in the Netherlands”, een actieplan, van de sociaal-economische raad (SER), om internationaal talent te binden en te boeien aan Nederland geeft aan dat buitenlande studenten welkom zijn in ons land om te studeren en carrière te maken. (Jet Bussemaker, 2014) Level-Up heeft via het tijdschrift “Blend” kennis genomen van het aantal nationaliteiten wat studeert aan de NHTV. Op demografisch niveau kan hier de volgende trend aan gekoppeld worden: migratie en multiculturalisering. Level-Up kan deze trend gebruiken om kijk te krijgen op de verschillende nationaliteiten en culturen binnen de onderwijsinstelling NHTV. Ook kan hierdoor geleerd worden hoe om te gaan met verschillende culturen. De interculturele verbanden en contexten tussen verschillende nationaliteiten zullen zo gelegd moeten worden dat de campus voor iedereen een fijne plek is om te studeren, te komen, sociale contacten te onderhouden en te ontspannen. Inspelen op deze trend is absoluut een kans voor de ontwikkeling van NHTV campus omdat door het gebruik van het juiste cognitieve vermogen positieve affectieve reacties bereikt worden bij de studenten en werknemers van de NHTV. Economisch De trend duurzaamheid speelt een grote rol op economisch gebied. Het bereiken van dé ultieme balans tussen de 3 M’s: mens, milieu en markt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is hip en men komt er niet meer onderuit. Voor de ontwikkeling van NHTV campus is op dit gebied veel te halen. Door vanaf het begin duurzaamheid in het achterhoofd te houden en daarmee zowel korte als lange termijndoelstellingen te vormen zal de campus maatschappelijk verantwoord tot leven komen. Tijdens het bedenken van het concept voor het buitengebied van de campus zal Level-Up duurzaam denken en zaken toepassen. Duurzame ontwikkeling speelt ook een rol in de (internationale) politiek. Het onderwijsveld wordt door hen aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. “In 2002 hebben 160 wereldleiders duurzame ontwikkeling omarmd met speciale aandacht voor het onderwijs. De periode 2005-2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de “Decade on Education for Sustainable Development (DESD)”. Leerlingen en studenten van basisschool tot universiteit dienen inzicht te krijgen in duurzame ontwikkeling.”. (Duurzame PABO en Veldwerk Nederland, 2008) Als NHTV zich met de campus op de juiste manier duurzaam profileert hebben de studenten en werknemers hier ook weer profijt van.

12


Sociaal-cultureel ‘Globalisation’ dé trend op het sociaal-culturele domein. Iedereen over de hele wereld wordt door middel van deze trend met elkaar geïntegreerd op verschillende gebieden. Zowel op culturele als economische en politieke gebieden. Doordat de NHTV zoveel verschillende nationaliteiten huisvest is zij de uitgelezen kandidaat om deze trend als kans aan te pakken en hiermee de campus een extra ‘international vibe’ mee te geven. NHTV moet zorgen dat studenten en werknemers op de campus in de gelegenheid gesteld worden om deze trend in te duiken en er waar dan ook gebruik van te kunnen maken. Door het reduceren van tijdruimtelijke beperkingen wordt de campus voor de student en de werknemer als het ware ‘de wereld als achtertuin’. Technologisch De opkomst van digitalisering heeft ervoor gezorgd dat iedereen overal ter wereld tegelijkertijd aanwezig kan zijn, er zijn amper nog tijdruimtelijke beperkingen. De virtuele wereld wordt haast populairder dan de échte wereld. Door het gebruik van sociale media kan NHTV haar studenten en werknemers makkelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de campus. Zo heeft het Twitteraccount van de Academy for Leisure bijvoorbeeld al 933 volgers en volgen 1066 mensen hen op Facebook. Sociale media zoals Twitter, Instagram en Facebook zijn zeer geschikt om grote groepen mensen in één keer aan te spreken. Haast elke student en/of werknemer is actief op een dan wel meerdere platforms. NHTV is al actief op sociale media wat voor een voordeel zorgt, ze hoeft namelijk niet meer uit te vogelen hoe het werkt dus gaat hier geen energie verloren. Ecologisch In verbinding met duurzaamheid en mvo is een ecologische trend cradle-to-cradle. Dit betekent dat bestaande (verwaarloosde) en oude producten gebruikt worden als grondstof of onderdeel van een nieuw product. Gebruikte goederen worden dus niet verbannen naar het zwerfafval maar blazen een ander product nieuw leven in. De nieuwe campus zou hier aandacht aan kunnen besteden door gebruik te maken van verouderde producten voor nieuwe producten. Hiermee wordt NHTV een extra groene onderwijsinstelling en wint ze hiermee een positief imago ten opzichte van haar concurrentie en haar gelijken. Deze trend is zowel een kans als een bedreiging. Het is een kans omdat het niet alleen ecologische maar ook economische voordelen oplevert. Op grondstoffen kan bijvoorbeeld bespaart worden. Ook is creativiteit bij NHTV erg belangrijk en daar haakt deze trend absoluut op in. Maar aan de andere kant neemt deze trend ook een bepaald risico met zich mee, cradle-to-cradle is niet in 1 dag door te voeren. Het is niet goedkoop en kost veel tijd, moeite en energie. Deze bedreiging kan aangepakt worden door van te voren goed na te denken over bepaalde risico’s en eventueel een risicoanalyse te maken. (MVO Nederland, 2012)

Extra gebruikte link, niet als bron gebruikt maar wel als achtergrondinfo. http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Demografische%20ontwikkelingen2010-2040_1044.pdf

13


Vraaganalyse Met betrekking tot het creĂŤren van het buitengebied voor de nieuwe campus van de NHTV kijkt Level UP van de grootgebruikers van dat gebied: voornamelijk de studenten en werknemers van de NHTV. Studenten zijn druk en zoeken plekken waar zij even kunnen genieten van hun welverdiende pauze tussen lessen door. Maar zij willen ook plekken waar ze kunnen overleggen voor projecten, ideeĂŤn en inspiratie op kunnen doen of in hun echte vrije tijd buiten kunnen zijn zonder te hoeven denken aan studie en werk. In een interview met Nynke Tromp wordt er gesproken over haar onderzoek naar duurzaamheid onder studenten en hun wil om bij te dragen aan een betere wereld. Zij zegt dat studenten daar echter niet gemakkelijk zelf mee komen, maar daarvoor getriggerd willen worden. Level UP wil hier graag op inspringen door op leuke en innovatieve wijze om te gaan met duurzaamheid. (BRON 1) De belevingswereld van student Tegenwoordig draait veel om technologie en draagt de student zijn/haar telefoon, tablet en laptop vrijwel altijd met zich mee. Is stopcontact is een simpel ding wat een student dan vaak nodig heeft. We zullen hopelijk kunnen inspringen op die vraag door bijvoorbeeld het opwekken van energie van zonnepanelen en daarvoor stroom kunnen bieden voor al die op te laden telefoons, tablets en laptops.

BRON 1: http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/7397-veel-studenten-willenbijdragen-aan-een-betere-wereld

14


15


Conclusie: Na al deze informatie kan er na een vergelijking met de NHTV campus opdracht gegevens ook wel geconcludeerd worden dat de NHTV Campus een Semi campus zal gaan worden. Op de campus zullen voorlopig nog geen huisvesting plaats gaan vinden maar alleen de school en een fitness center en dat soort activiteiten. Tevens ligt de NHTV campus in het centrum en is daarbij makkelijk te bereiken met het openbare vervoer, hier is dieper op ingegaan in de tekst. Voor project Level Up is het nu wel duidelijker geworden waar er rekening mee gehouden moet worden. Diverse trends zal je ook mee moeten nemen in het concept anders loop je achter met je ontwikkeling. Level Up hoopt met de analyses een succesvol concept te kunnen gaan ontwikkelen, hier heeft de groep het volste vertrouwen in!

16


17

Campus analyse - Level Up  
Campus analyse - Level Up  
Advertisement