Page 9

literatürünün parçalarından biri olarak kalacak ve “büyük devlet Fransa” kendine yakışır bir biçimde icraatlarına devam edecek

Murangira, katliamdan kurtulan üç-beş kişiden biri. Olayların yaşandığı sırada gecenin karanlığından faydalanıp sürünerek karşı tepeye tırmanıyor ve burada bir ağacın altından olan biteni seyrediyor. Murangira, katillerin işlerini bitirdikten sonra cesetlerin buldozerlerle açılan çukurlara itildiklerini, birçoğunun daha ölmeden diri diri gömüldüğünü anlatıyor. Katliamın izlerinin silinmesi amacıyla bölgeye gelen Fransız askerlerinin buldozerlerle etrafı düzelttiklerini ve sonrasında ölüleri gömdükleri bu yerler üzerinde oyunlar oynadıklarını anlatıyor. Fransa, Hutuların yanında savaşın taraflarından biri oldu. Öncelikle Ruanda’ya getirilen ve katillerin ellerine verilen silahlar, Fransa tarafından ya da Fransa desteği ile ülkeye sokulmuş, katliamı yapan birlikler Fransız askerlerce eğitilmişti. Katliamın arttığı günlerde Fransa’nın Hutu yönetimine hibe yardımları artmış ve hatta Fransız askerleri bizzat katliama karışmışlardı. Fransız uçakları bir yandan bölgeye binlerce tonluk cephaneyi kendi uçaklarıyla indirirken Fransız

haksızlığa tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun  

haksızlığa tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun

haksızlığa tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun  

haksızlığa tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun

Advertisement