Page 1

Keuzes in Kaart 2018-2021 Laura van Geest Centraal Planbureau

16 februari 2017


Centraal Planbureau


Budgettaire keuzes (1)

lastenverlichting gezinnen Centraal Planbureau

lastenverlichting bedrijven


Budgettaire keuzes (2)

Centraal Planbureau

zorg

sociale zekerheid


Budgettaire keuzes (3)

Centraal Planbureau

onderwijs

openbaar bestuur


Budgettaire keuzes (4)

veiligheid & defensie

Centraal Planbureau

internationale samenwerking


Kabinetsperiode

Centraal Planbureau


Economische groei (gemiddeld per jaar 2018-2021)

Basispad: 1,7% per jaar Centraal Planbureau


Werkloosheid (eindbeeld: 2021)

Basispad: 5,5%-punt Centraal Planbureau


Koopkracht

(gemiddeld per jaar 2018-2021)

Basispad: 0% Centraal Planbureau


EMU-saldo (eindbeeld: 2021)

Basispad: overschot 0,9% bbp Centraal Planbureau


Na de kabinetsperiode

Centraal Planbureau


Structurele werkgelegenheid

Centraal Planbureau


Inkomensongelijkheid

Basispad: 2,9 Centraal Planbureau


Houdbaarheid overheidsfinanciĂŤn

Basispad: overschot 0,4% bbp Centraal Planbureau


Inkomensongelijkheid

Centraal Planbureau

Structurele werkgelegenheid

Houdbaarheid overheidsfinanciĂŤn


Er valt wat te kiezen Verschillen in maatregelen • •

Onbeproefd of bekend maatvoering

Verschillen in uitkomsten • •

scherp accent of in den brede korte en lange termijn

Centraal Planbureau

Cpb presentatie: keuzes in kaart 2018 2021  

esultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you