Page 1

N채romr책dets egna energibolag


Innehåll Om oss Principen med fjärrvärme Om kyla Support för alla typer av frågor Serviceavtal Kampen om miljön Socialt ansvar Framtidens energikällor Spara energi

3 4 8 10 12 14 15 16 17


Mycket mer än fjärrvärme Det är glädjande att människor förknippar oss med ett energislag som hjälpt Sverige att nå sina internationella miljömål. Men vid sidan om varmt vatten och fjärrvärme kan vi hjälpa dig med mycket mer än så. Vi kan bland annat ta fram kostnadsförslag på nya värmecentraler och reparationer, hjälpa dig med energirådgivning och se till att du får ett serviceavtal för såväl radhuset och villan som bostadsrätts-

Södertörns Fjärrvärme AB Grundat: 1969 Antal anställda: 50 Ägare: Botkyrka och Huddinge kommun Vision: Bygga långsiktiga, ekonomiska och miljömässigt bra energilösningar

föreningen och företaget. Dessutom är vi hela tiden ute och letar efter alternativa uppvärmningsformer. Vad skulle det till exempel innebära för miljön och din ekonomi att kombinera fjärrvärmen med en solpanel på ditt tak?

Albyberget och Albydalen under områdets utbyggnad mellan 1972 och 1973.

Första husen i Fittja var inflyttningsklara år 1971.

3


Fem värmekällor. Femtio tusen hushåll, kontor och industrier. Istället för att varje radhus, villa, lägenhet, butik, kontor, lagerlokal och skola ska ha varsin värmekälla, arbetar vi efter principen att några stora värmekällor ersätter många små. Genom att centralisera produktionen och produktionsanläggningarna får vi bättre förutsättningar att till exempel effektivisera användningen av miljöriktiga bio- och returbränslen. En annan bra sak med att vi sköter uppvärmningen är förstås att du inte behöver lägga tid på det. Du får ett energislag som är fritt från många bekymmer.

Hur såg det ut för några tusen år sedan? Principen med fjärrvärme har funnits länge. Redan under antiken använde man ett liknande system för att till exempel värma upp badhus.

4

Kraftvärme ger både grön el och fjärrvärme Kraftvärmeverket i Igelsta förser närområdet med el och fjärrvärme från miljöriktiga bränslen. Principen för ett kraftvärmeverk är enkel. Ångan från kokande vatten får turbiner att snurra, som via en generator alstrar ström. Spillvärmen från elproduktionen går över till ett fjärrvärmesystem som värmer upp bostäder, anläggningar och kranvatten.


Vattnet i Södertörns Fjärrvärmes nät används till att värma upp över 50 000 hushåll och företag.


Hela vägen från Södertälje till dig. Och sen tillbaka. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. När det kommer fram till dig förs värmen över till fastighetens egna värmesystem. Det är alltså två separata system som samverkar. Efter att vattnet värmt upp din fastighet går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmenät

Fjärrvärmecentral

Fjärrvärmeväxlare

Kranvatten

STOCKH

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME FORTUM TELGE NÄT SÖDERENERGI

SKÄRHOLMEN BREDÄNG

VÄRMEVERK KYLANLÄGGNING

SEGELTORP

VÅRBY

FJÄRRVÄRMELEDNING

H FITTJA

HUDDINGE

FLEMINGSBERG

BOTKYRKA

TULLINGE

SALEM

GENETA VÅRSTA

SÖDERTÄLJE

IGELSTA

TUMBA


Från vårt nät till din fastighet Det finns några saker att tänka på när man ansluter en fastighet till fjärrvärmenätet. Hur långt behöver man gräva? Var är det mest lämpligt att rören går in i fastigheten? Finns det nybyggda verandor, berg, sjöar eller till exempel vägar man behöver ta hänsyn till? I samråd med dig ser vi till att hela installationen går så smidigt som möjligt. Från planering till att gräva. Så fort fjärrvärmen är inkopplad har du tillgång till en bekymmersfri och prisvärd uppvärmningsform för många år framöver.

HOLM

ÅRSTA

HAMMARBY

SKARPNÄCK

Vi har grävt ner många rör genom åren. Närmare bestämt 30 mil. Vårt fjärrvärmenät sträcker sig från Salem till Skärholmen. Från Vårsta till Segeltorp. Och från Tullinge till Huddinge. Räknar man ihop alla sträckor blir det totalt 30 mil. Med

HÖGDALEN

andra ord kan vi erbjuda anslutningsmöjligheter för ganska många hushåll och företag i området. FARSTA

CENTRALA HUDDINGE

SKOGÅS

LÄNNA


Fjärrkyla ger dig en jämn och sval temperatur Precis som varmt vatten används till att värma

Idag använder såväl sjukhus som köpcentrum

upp fastigheter, kan kallt vatten användas till att

kyla från oss.

kyla ner arbetsplatser, datorrum och andra slutna utrymmen. Fjärrkyla fungerar på liknande sätt som

Ett ämne vi använder för att kyla ner vattnet är

fjärrvärme. Några stora anläggningar ser till att

ammoniak. Det är en miljöriktig process som var-

försörja många små. Vi levererar flera olika typer

ken påverkar ozonskiktet eller växthuseffekten.

av kyla: komfortkyla, maskinkyla och processkyla.

Kylans vattentemperatur håller +6 grader till skillnad från fjärrvärmens vattentemperatur på mellan +75 och +120 grader.

9


Varje år hjälper vi företag och hushåll att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät. Vi ser också till att installera fler än 400 mätare och byta ut närmare 100 centraler.


Värme, vatten, energi, miljö, installationer, rör, kyla, upphandlingar, prognoser, spillvärme, service, mätare, bränslen, planläggningar, grävningsarbeten, avtal, avläsningar, utsläpp, fjärravläsningar, element, framtid, solpaneler, inomhusklimat, rådgivning och kraftvärme. Vi hjälper dig. Södertörns Fjärrvärme har verkat inom fjärrvärme-

företag och fastighetsskötare. Det handlar om allt

branschen i över 40 år. Idag vågar vi påstå att ingen

från att lösa tekniska problem till att diskutera miljö,

annan i närområdet har lika stor förståelse för ener-

byggplanering, serviceavtal och energirådgivning.

gifrågor som vi har. Varje dag pratar vi med hushåll,

11


Serviceavtal Serviceavtal ger dig tillgång till våra kunskaper och erfarenheter dygnet runt. Förutom att vi hjälper dig med akuta fel gör vi regelbundet en översyn av

Två former av serviceavtal: 1. Serviceavtal för villor

din anläggning. Vid kontrollen ser vi bland annat

2. Serviceavtal för övriga fastigheter (du kan lägga

över packningar, inställningar och temperaturer.

till service för till exempel sekundärkulvert och reglerutrustning).

Du som har serviceavtal får dessutom reducerat pris på arbetskostnaden vid större åtgärder. Och så ger vi dig ingående råd om hur du kan effektivisera din anläggning och därigenom spara energi.

Allt från villor och bostadsrättsföreningar till sjukhus, skolor, vårdhem och industrier kan teckna serviceavtal.

12


Du äger fjärrvärmecentralen Vad många inte känner till är att det är du som villa- eller fastighetsägare som äger fjärrvärmecentralen. Men bara för att du har det övergripande ansvaret för service och underhåll, behöver inte det betyda att du måste engagera dig i tekniska frågor. Vi erbjuder flera olika typer av support och kundservice.

13


Vill du visa var du står i kampen om miljön? Köp ett vitt skåp och göm det i källaren. En fjärrvärmecentral må vara liten och se anspråks-

fram ny energi, ser vi till att återanvända resurser

lös ut. Betydelsen för miljön är dock synlig i allra

som annars skulle gå förlorade.

högsta grad. Utsläppen av kväveoxider, koldioxid, sot och partiklar har faktiskt minskat kraftigt

Effekten av fjärrvärmens utbredning är tydlig.

sedan fjärrvärmen började etablera sig. Den stora

Ju fler som väljer den här uppvärmningsformen,

anledningen är att vi huvudsakligen använder oss

desto mindre fossila bränslen och bättre miljö.

av bio- och returbränslen. Resurser som naturen

Många säger till och med att vi är en av de stora

klarar av att återskapa.

anledningarna till att Sverige klarat av sina internationella miljömål.

Spillvärme från till exempel industrier är också en viktig källa ur klimatsynpunkt. Istället för att ta

Biobränslen Biobränslen är förnybar energi från levande organismer. Till exempel restprodukter från skogsindustrin som skogsflis. Ur miljösynpunkt är biobränslen bra eftersom de innehåller mindre mängd svavel och kväve än fossila bränslen. Koldioxidutsläppen från förbränningen balanseras dessutom av tillväxt i naturen. Och bidrar därför inte till växthuseffekten.

14


Vår vinst kommer dig till godo Som kommunalt bolag går all vinst tillbaka till dig som bor i Botkyrka och Huddinge. Pengarna används till dagis, äldreomsorg och andra kommunala satsningar. Att både påverka den globala miljön och lekparken runt husknuten är en av våra starkaste drivkrafter.

15


Från solen kan du både få ut värme, energi och varmvatten.

Framtidens energikällor Även om fjärrvärmen kommer att vara viktig för

Vårt mål är att förse dig med den mest prisvärda

miljön och Sveriges internationella miljömål lång

och miljöriktiga uppvärmningsformen som vi nå-

tid framöver, så anser vi att man måste hålla sig

gonsin kan. Även om det i framtiden skulle handla

nyfiken, intresserad och öppen för förändringar.

om något annat än just fjärrvärme. Så fort vi kom-

Solpaneler är en av alla de saker vi arbetar med.

mer på något nytt inom energiområdet, lovar vi att

Det handlar om att utvärdera huruvida solen kan stå

höra av oss.

för energitillförseln under sommarmånaderna. Och om man kan låta fjärrvärmen ta över först när solen inte mäktar med.

16


Så sparar du pengar och minskar miljöpåverkan på samma gång Om du sänker inomhustemperaturen med en grad så kan du minska din förbrukning med 5%. För varje grad du höjer ökar dina kostnader. En temperatur på 20 grader är tillräcklig. I de rum du inte använder så mycket kan du dra ner på värmen, men kom ihåg att stänga dörrarna så att inte kylan sprider sig. Öka elementens effektivitet genom att placera möbler så att de inte hindrar värmen.

Var försiktig med att vädra med öppna fönster under vinterhalvåret. Det är bättre att ha korsdrag under en kort stund, än enstaka fönster öppna under längre tid. På så sätt undviker du att förlora en massa värme i onödan.

Droppande kranar kan verka som en bagatell, men kan kosta dig flera hundra kronor om året.

Se till att fönster och balkongdörrar är täta och inte läcker värme.

Det går vanligtvis åt mer vatten när du badar än duschar. Om du badar kan du tänka på att inte fylla hela karet med vatten.

Sänk temperaturen i huset om du reser bort.

Full disk- och tvättmaskin ger lägre energikostnad och minskar förbrukningen av varmvatten.

Med snålspolande munstycken på dusch och kranar kan du halvera vattenanvändningen.

17


Hultén Reklambyrå, Foto: Stina Svanberg

Till sist Nu har vi ägnat 17 sidor åt att prata om värme, kyla, miljö och socialt ansvar. Det kanske är dags att du berättar om dig? Ring eller maila. Vi hjälper dig med allt som handlar om fjärrvärme och energi. Du kan till exempel vända dig till oss för support och serviceavtal. Eller kostnadsförslag på en ny värmecentral. Välkommen.

Box 3073, 145 03 Norsborg • Besöksadress: Sjöbodavägen 5 • Tel: 08 - 534 705 00 • Fax: 08 - 534 705 10 • E-post: info@sfab.se • Hemsida: www.sfab.se

SFAB Företagsbroschyr  
SFAB Företagsbroschyr  

Företagsbroschyr

Advertisement