Page 1

En lukket og selvforsynt merdkonstruksjon Utviklet i samarbeid med Sulefisk og n책 under bygging i full skala


Selskapet startet i 2010 å utvikle et lukket merdsystem for produksjon av Postsmolt. Tanken var å kunne produsere en mer robust smolt, feks. på 1 kg to ganger i året, fri for lus og lusebehandlinger. Dette vil kunne halvere eksponeringstiden i åpen sjøfase, redusere risiko og gjøre produksjonen mer fleksibel.


• Lusefri produksjon av Postsmolt • Redusert fare for rømning • Innebygde backup-systemer for strøm, vanninntak og oksygen Ecomerden har et standard volum på 12000 m3. Størrelsen kan tilpasses kundens behov. Standardløsningen har kapasitet til å produsere 1200 tonn pr. år eller 600.000 1 kg smolt 2 ganger i året ved en tetthet på 50 kg pr m3. Merden har en omkrets på 96 meter og stikker 27 meter under sjøflaten. Stiv flytekrage i stål Ecomerden er en selvforsynt lukket merd der flytekragen er en stiv stålkonstruksjon. Merden er dimensjonert for å tåle store påkjenninger. Alt nødvendig utstyr er bygget inn i og beskyttet i flytekragen. Resultatet blir en sikker og stabil arbeidsplattform.

Flytekragen har stor oppdrift og reserveoppdrift som hindrer skjevhet og ustabilitet ved bølgepåkjenning. Dekksarealet er stort og bidrar til en effektiv røkting. Flytekragen er sammensatt av enkeltmoduler i stål som kan transporteres i standard 40 fot containere. På hver side er det en kai, en for strømaggregater, oksygengenerator, foringsanlegg og kontrollrom og på den andre side en kai for oppsamling, avvanning og lagring av avfall. I tillegg kan Scorpion Pelletteller for appetittstyring av foringen integreres. Flytekragen er bygget som et skipsskrog, og har rette anleggsflater mot sjø. Dette forenkler adkomst for brønnbåter. Selve merden er sirkulær, noe som vil forenkle reinholdet.

Sirkulasjonspumpene er montert inn i flytekragen i et antall med innbyrdes avstand som vil gi en jevn rotasjonsstrøm og en jevn oksygenfordeling inne i merden. Dette vil gjøre service og utskifting svært enkelt og samtidig begrense løftehøyde av sjøvann inn i Ecomerden. Effektforbruket vil derfor være lavt, og med lave pumpekostnader pr kg fisk. Dobbel vegg mot sjø Den tette fleksible veggen er spesielt utviklet av Ferrarifabrikken i Frankrike for Ecomerden. Serge Ferrari er en av verdens ledende dukprodusenter som vil bidra til en trygg levering og en god etteroppfølging. Ferrari-veggen kan resirkuleres. Dukkonstruksjonen har særdeles stor styrke og lang levetid. Den tette veggen leveres i en sjøvanns-bestandig «offwhite» farge med glatt overflate. Duken er innsatt med et giftfritt antibegroingsstoff. Under drift av pumpene vil det oppstå et overtrykk inne i merden, og Ferrari-veggen stå utspilt og støtt. I tillegg til Ferrari-veggen har Ecomerden en røktenot opphengt i flytekragen med god avstand fra denne. Noten vil følge geometrien til Ferrari-veggen under drift. Ferrari-veggen og røktenoten vil derfor utgjøre en dobbel vegg med et konstant oppdrettsvolum under hele produksjonssyklusen. I tillegg vil løsningen bidra til en effektiv og sikker levering av fisk. Ferrari-veggen og noten leveres sammenbrettet og pakket i container. Installasjonen vil bli utført etter at flytekragen er oppankret på lokaliteten. Patent og sertifisering Ecomerden er patentbeskyttet. Ecomerden er dimensjonert for lokaliteter A og B, men merden har styrke til å tåle belastninger som total neddykking av flytekragen. Leveres med sertifikat i hht. NYTEK-forskriften.

Ecomerden brosjyre norsk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you