Monitor 8 - 2020

Page 1

SKANDINAVIENS ENDA BRANSCHTIDNING FÖR INSTALLATION & PRODUKTION I AV-BRANSCHEN

Coronas påverkan på branschen

TUFFA FÖRHÅLLANDEN – KREATIVA LÖSNINGAR

Anagram Sverige

MED FOKUS PÅ TV

Förhandstitt: Canon EOS C70

Test: Nikon D6 & Canon EOS-1D X Mark III

TITANERNAS KAMP

FILMSTADEN

CINE-KAMERA FÖR RF-OBJEKTIVEN WWW.TIDNINGENMONITOR.SE • NR 08-2020 • UTGÅVA 238 • PRIS: 64:–


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.