Page 1

Succes heb je niet vanzelf. Daar moet je hard voor werken. En als je succes hĂŠbt nog veel harder.

Jaarverslag 2009 Mediaan automatisering


automatisering communicatie

Jaarverslag 2009 Mediaan automatisering


Inhoud

Een woord vooraf

5

Missie en visie

9

De mensen

13

Kwaliteit

17

Top ICT Werkgever

21

De omgeving

25

Het woord aan

29

Kroonjaar

35

Kengetallen

39


Een woord vooraf

足5


Leon Beerendonk: “Dat we goede resultaten behalen in tijden dat het tegenzit komt omdat we altijd een consistente strategie hebben gevolgd. Die is gericht op continuïteit en niet op korte termijn successen.” ­6


Mediaan Automatisering is sinds 1984 als hoogwaardige dienstverlener met succes actief in de ICT. Dat komt vooral door onze focus op kwaliteit. Wij gaan voor kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei. En in moeilijke tijden investeren wij extra in onze medewerkers. Dat dit loont blijkt: ondanks alle economische tegenwind is 2009 een topjaar. We behalen onze hoogste omzet ooit en krijgen ook in 2009 van Dun & Bradstreet de AAAstatus voor kredietwaardigheid. Dat we goede resultaten behalen in tijden dat het tegenzit komt omdat we altijd een consistente strategie hebben gevolgd. Die is gericht op klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en het behalen van goede financiële resultaten, op continuïteit en niet op korte termijn successen. Lifetime employment Heerlen in de voormalige oostelijke mijnstreek is de thuisbasis van ons bedrijf. Die mijnen gelden in de 50-er jaren als de modernste, veiligste en productiefste van de wereld. Men maakt gebruik van zelfsturende teams, delegeert verantwoordelijkheid naar de werkvloer en er is sprake van training-on-the job en een ‘meester-gezel-leerling’-principe. Dat levert goed op de praktijk voorbereide werknemers op. Zij werken zelfstandig en hebben een baan voor het leven. Een werkwijze die ons aanspreekt en die we nog steeds hanteren. Ook wij kiezen voor training-on-the job, het ‘meester-gezel-leerling’-principe en lifetime employment. Meer dan 35% van ons personeel werkt langer dan zestien jaar bij ons, meer dan 50% langer dan elf jaar en ruim 75% meer dan vijf jaar. Net als in 2008 is ons bedrijf na onafhankelijk onderzoek door CRF Institute in Amsterdam in 2009 met uitstekende scores uitgeroepen tot Top ICT werkgever. Het keurmerk Top ICT Werkgever wordt enkel uitgereikt aan ICT werkgevers die voldoen aan strenge toetsingscriteria. Uiteraard zijn we er bijzonder trots op dat we in 2009 voor de tweede keer dit aansprekende en belangrijke keurmerk mochten ontvangen. Mediaan behoort daarmee tot een exclusieve voorhoede van ondernemingen die in Nederland excellent werkgeverschap met hoofdletters schrijven. Scholing Wij streven altijd het hoogste na en leveren topkwaliteit. Dat is goed voor de continuïteit van ons bedrijf. Voor onze top tien klanten werken wij gemiddeld acht jaar. Het zijn grote opdrachtgevers in de telecomsector maar ook ministeries, verzekeraars, ziekenhuizen, industriële ondernemingen en onderwijsinstellingen. Kwaliteit, topprojecten, topklanten, dat vraagt om een gezonde toestroom van de beste talenten en het op peil houden van kennis.

­7


Daarom werken we nauw samen met Hogeschool Zuyd. Wij denken mee over het lesprogramma, houden er gastcolleges en ondersteunen de proeftuinprojecten, waar studenten in de praktijk voor echte klanten aan de slag gaan. Ook reiken we jaarlijks een prijs uit aan het beste talent en nemen wij voortdurend stagiairs en afstudeerders aan. Daar zoeken we concrete en onderscheidende opdrachten voor. Projecten dus die ‘er toe doen’ en die hen gedegen voorbereiden op hun latere werkzaamheden in het ICT-vak. We krijgen daar geregeld complimenten voor en daar zijn we best trots op. Ook onze vaste medewerkers krijgen alle gelegenheid om relevante cursussen, opleidingen en trainingen te volgen. Zo neemt een aantal van hen deel aan het management development programma en gaat elke nieuwe medewerker applicatieontwikkeling op cursus in India. Minstens zo belangrijk is dat young professionals aan de basis beginnen. Nieuwe medewerkers beginnen met programmeerwerk. Daarbij gaat het erom stapsgewijs alle facetten van het vak te leren. Jongeren naar de top Onze topmensen maken carrière bij de klant. Dat kan maar mondjesmaat in Zuid-Limburg. Zij moeten daarom bereid zijn te reizen en zijn veel van huis. Alleen al om die reden betrekken we hun partners en kinderen zoveel mogelijk bij onze feesten en evenementen. Daarnaast sponsort Mediaan meer dan zestig initiatieven per jaar in de regio waar wij thuis zijn. Die bepaalt voor een belangrijk deel wie wij zijn en waarom we zo zijn. Het accent bij deze sponsoring ligt vooral op ‘jonge mensen stimuleren en helpen om de top te bereiken’. Talenten die gedreven zijn, passie hebben voor wat ze doen, vakkundig zijn, ambitie hebben, enthousiasme uitstralen en doorzettingsvermogen tonen. Precies het type mens waar wij naar op zoek zijn. In een terugblik op 2009 mag een woord van dank niet ontbreken. Dank aan onze klanten. Zij stellen in 2009 opnieuw alle vertrouwen in ons. Dank ook aan al onze medewerkers die in een tijd van economisch zwaar weer opnieuw met inzet van alle krachten het beste uit zich zelf naar boven halen. Het maakt van het jaar dat achter ons ligt een bijzonder jaar waar we met voldoening en tevredenheid op terugkijken.

Leon Beerendonk Algemeen directeur

­8


Missie en visie

足9


Mediaan is een volledig onafhankelijk ICT-bedrijf, opgericht in 1969 en actief in de automatisering sinds 1984. Bij Mediaan werken 65 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerlen, ons Duitse zusterbedrijf in Düsseldorf. Onze kernactiviteiten De kernactiviteiten van Mediaan kunnen we als volgt omschrijven en samenvatten. • Het voor (inter)nationale opdrachtgevers voeren van regie (programma- en projectmanagement) over complexe, bedrijfskritische innovatieve en renovatieve (mega) ICT projecten, alsmede het vaststellen van de (enterprise-, solution-, project-) architectuur voor deze projecten. • Het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers met het daadwerkelijk veranderen van de integrale bedrijfsvoering met als focus klant- en bedrijfsprocessen, organisatie en cultuur. • Het realiseren en beheren van bedrijfskritische maatwerkapplicaties en het adviseren van opdrachtgevers hoe maatwerkapplicaties gerealiseerd en beheerd kunnen worden. Mediaan slaat in denken en doen bruggen tussen business en informatietechnologie en realiseert op basis daarvan doorbraken in de prestaties van opdrachtgevers. In de afgelopen 25 jaar hebben we zo in de telecomsector in de Benelux en Duitsland ruim 30 megaprojecten geregisseerd op het gebied van Customer Care & Billing met een totale projectomvang van bijna 2 miljard euro. Voor deze (inter)nationale opdrachtgevers voeren wij de regie (programma, projectmanagement) over complexe en bedrijfskritische ICT-innovatie en -renovatie projecten. Daarvoor stellen wij tevens de architectuur vast.

­10


Mediaan slaat in denken en doen bruggen tussen business en informatietechnologie en realiseert op basis daarvan doorbraken in de prestaties van opdrachtgevers.

Applicaties We hebben in eigen huis dan wel bij de klant ruim 75 veelal bedrijfskritische applicaties ontwikkeld. Voor meer dan 60 van deze applicaties doen wij tevens het beheer. Klanten hebben het beheer van meer dan 20 van deze applicaties volledig bij Mediaan ondergebracht (outsourcing). In totaliteit hebben deze ontwikkel- en beheeractiviteiten betrekking op circa 1200 projecten en 400 mensjaar werk. Een belangrijk deel van deze projecten met een totale omvang van ca. 130.000 functiepunten, realiseren we op basis van ‘fixed prices’. Wij hebben op verzoek van onze klanten in de afgelopen jaren ca. 200 mensjaar ICTdeskundigheid geleverd. Multidisciplinaire aanpak Opdrachten benaderen wij altijd multidisciplinair. Wij leveren zelf de programma- en projectmanagers, architecten, businessanalisten en verander- en implementatiemanagers. Onze ICT-professionals staan nooit alleen. Zij kunnen altijd terugvallen op de collectieve kennis van ons Mediaan back-office. Dat is onze ware kracht en bepaalt mede onze toegevoegde waarde. In de loop der jaren hebben wij zo de regie gevoerd over ca. 30 projecten in andere sectoren dan de telecomsector met een projectomvang tussen 5 en 30 miljoen euro en met meer dan 300 mensjaar gerealiseerd werk. We richten ons op langjarige relaties met onze klanten. Die zijn gebaseerd op onderling vertrouwen en kennis van de business van de klant. Onze ICT-toepassingen zijn transparant voor onze opdrachtgevers. Dat bereiken we dankzij een heldere aanpak, duidelijke offertes, het persoonlijk acteren van onze medewerkers en door te denken en te communiceren in de businesstermen van onze klanten.

­11


Onze markt Wij werken voor opdrachtgevers in drie marktsegmenten: telecom, publieke sector en onderwijs. Daarnaast richten we ons op de energiemarkt die gelijksoortige ontwikkelingen vertoont als de telecomsector. We zijn actief in binnen- en buitenland met projecten in huis en bij de klant en staan bekend om onze hoogwaardige dienstverlening.

足12


De mensen

足13


De wortels van Mediaan liggen in Zuid-Limburg, meer precies in Heerlen. Daar zijn we trots op, want wie wij zijn wordt hier voor een belangrijk deel door bepaald. Kenmerkend voor die zuidelijke ‘roots’ van Mediaan zijn: hard werken en doorzetten in combinatie met onze spreekwoordelijke Limburgse gastvrijheid en humor. We doen ons werk goed of we doen het niet. In de dagelijkse gang van zaken komt dat erop neer dat we flink aanpakken in projecten, dat we onze deadlines halen en tegenslagen overwinnen. Zo werken we met veel passie en plezier al 25 jaar. Voor klanten in Nederland, Duitsland en België. En zo nu en dan zelfs voor opdrachtgevers ver buiten Europa. Bedrijfscultuur Mediaan heeft een informele bedrijfscultuur met open oog en oor voor de kennis en kunde van individuele medewerkers. We zijn een solide bedrijf met hooggeschoolde medewerkers (WO/HBO) die we uitstekende (individuele) professionele ontplooiingsmogelijkheden bieden. Thuis zijn in meerdere vakdisciplines is voor ieder van ons een must. Plezier in het werk en een evenwichtige balans tussen werk en privé vinden we eveneens belangrijk. Veel van onze medewerkers van het eerste uur zijn nog steeds werkzaam bij Mediaan. Door de jaren heen is hun vakkennis, ervaring en liefde voor het vak aangevuld en versterkt met een team jonge en enthousiaste professionals. Zij bedenken en realiseren vanuit een open en kritische houding voor hun klanten technisch hoogwaardige ICT-oplossingen. Mediaan kent een extreem laag personeelsverloop van 2-3% per jaar. Meer dan 35-50-75% van onze employees is langer dan 15-10-5 jaar in dienst.

­14


Mediaanmedewerkers krijgen alle kansen om relevante cursussen, opleidingen en trainingen te volgen. De laatste jaren gebeurt dat o.a. in India.

Scholing In 2009 hebben diverse medewerkers gerichte opleidingen gevolgd. 4 Medewerkers gaan voor 7 weken naar India voor het behalen van diverse Microsoft-certificeringen, 4 medewerkers behalen het Functie Punt Analyse Certificaat (FPA) en 3 medewerkers het Certificaat Scope Manager. Mediaan heeft in Nederland hiermee het hoogste aantal gecertificeerde FPA-tellers en Scope Managers in dienst. Behalve het managementteam nemen nog eens vier medewerkers deel aan een Management Development-programma. In deze scholingsprogramma’s staan het delen van kennis, kunde en ervaring centraal. Nieuwe medewerkers beginnen altijd met programmeerwerk. Daarbij gaat het erom stapsgewijs alle facetten van het vak te leren. Vervolgens kunnen zij een stap zetten richting advieswerk, waarbij ze ‘on the job’ ervaring opdoen. We laten hen kennis maken met de bedrijfscultuur van onze klanten en hun medewerkers, met de problematiek waarmee zij te kampen hebben en met hun business. Wij begeleiden onze youngsters op basis van het meester-gezel-leerling-principe. Daarbij koppelen we bij elk project een expert aan een senior en die weer aan een junior. Kwaliteitscirkel Mediaan is een bedrijf dat focust op de hoogste kwaliteit. ‘Wij gaan voor kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei’ is het motto dat we al vele jaren huldigen. We investeren daartoe voortdurend in onze medewerkers, zij zijn ons grootste en belangrijkste kapitaal. Dat op zijn beurt mist zijn uitwerking niet. Behalve op klant- en medewerkertevredenheid zetten we sterk in op langdurige relaties met opdrachtgevers die ons in staat stellen om complexe en kwalitatief hoogwaardige projecten uit te voeren.

­15


Ze worden gerealiseerd door onze medewerkers, die in deze projecten op het hoogste niveau worden uitgedaagd. Topmedewerkers die werken aan topopdrachten bij topklanten. Het is een proces dat leidt tot topprestaties en dat het mogelijk maakt om onze beste medewerkers te behouden, aanstormend jong talent op te leiden en externe toppers aan te trekken. Zo ontstaat een dynamische kwaliteitscirkel die ertoe leidt dat er steeds nieuwe opdrachten binnenkomen en meer medewerkers deze projecten uitvoeren. Mediaan ICT-prijs Om de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen en hoog opgeleide talentvolle jonge mensen te stimuleren het beste uit zichzelf naar boven te halen en te binden aan de regio investeert Mediaan in het onderwijs bij bijna-buurman Hogeschool Zuyd. We doen dit onder andere door het geven van gastcolleges, deelname aan klankbordgroepen, stagebegeleidingstrajecten, afstudeerprojecten en het uitreiken van de ICT-prijs. Deze prijs wordt sinds enkele jaren uitgereikt aan die student van de Faculteit ICT van Hogeschool Zuyd, opleiding Informatica en Technische Informatica, die in het 6e en 7e semester uitblinkt in zijn vak. De prijs wordt toegekend voor de beste persoonlijke prestatie in een van de proeftuinprojecten van de Faculteit ICT van Hogeschool Zuyd en wordt twee keer per jaar uitgereikt. De winnaar van de ICT-prijs mag geheel op onze kosten een week lang een opleiding volgen bij Sun in Silicon Valley in Amerika. Tevens krijgt de winnaar de mogelijkheid om bij ons een afstudeeropdracht uit te voeren, met uitzicht op een vast dienstverband.

足16


Kwaliteit

足17


De strategie van Mediaan is gericht op continuĂŻteit voor de lange termijn. Dat proberen we te bereiken door te streven naar een goede klant- en medewerkertevredenheid en door het behalen van goede financiĂŤle resultaten. Die onderliggende doelen vragen om een constante hoge kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Om die kwaliteit te kunnen borgen hanteren we een kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteitsmanagementsysteem Mediaan is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Dat houdt in dat onze processen conform het PDCA-principe zijn ingericht (Plan Do Check Act), transparant zijn en dat de resultaten van deze processen meetbaar en evalueerbaar zijn met behulp van de gehanteerde kwaliteitsindicatoren. Bovendien zorgen wij voor een optimale invulling van kennismanagement voor wat betreft het vergaren van nieuwe kennis en het delen van bestaande kennis. Deze kennismanagementtaken zijn belegd in de reguliere processen binnen de eigen organisatie. Audits Jaarlijks vinden zowel externe als interne audits plaats. Door de externe instantie wordt enerzijds gekeken naar de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en anderzijds naar activiteiten die moeten leiden tot verbeteringen. In 2009 heeft een herbeoordeling plaats gevonden waarbij de hele organisatie intensief is doorgelicht. Het resultaat van deze beoordeling is optimaal: er zijn geen bevindingen geconstateerd die op korte termijn verbetering behoeven. Deze gestructureerde en consistente aanpak leidt tot een optimale dienstverlening aan onze klanten. Om de kwaliteit van onze dienstverlening nog beter te waarborgen hebben we in 2009 nieuwe eigen auditors opgeleid, die interne audits deels zelf kunnen en mogen uitvoeren.

­18


‘Wij gaan voor kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei’ is het motto dat we al vele jaren huldigen.

Tijdens deze audits wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor verbetering en wordt bij geconstateerde afwijkingen direct actie genomen. Het effect hiervan wordt beoordeeld in een nacontrole. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en het werken met interne auditors is door Certiked, certificeerder voor kennisintensieve dienstverleners, beoordeeld als goed functionerend en gedegen.

­19


Deze gestructureerde en consistente aanpak leidt tot een optimale dienstverlening aan onze klanten.

足20


Top ICT Werkgever

足21


Net als in 2008 is Mediaan na onafhankelijk onderzoek door CRF Institute in Amsterdam, specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, in 2009 met uitstekende scores voor innovatie en interne promotiekansen uitgeroepen tot Top ICT werkgever. Het keurmerk ‘Top ICT Werkgever’ wordt enkel uitgereikt aan ICT-werkgevers die voldoen aan strenge toetsingscriteria. Het is onderworpen aan de keurmerkentoets uitgevoerd door de Raad van Accreditatie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Wie aan de hoogstaande eisen van CRF Institute voldoet, mag zich een jaar lang Top ICT Werkgever noemen. Extra kansen Voor jonge, hoogopgeleide ICT-professionals is deze toekenning een bewijs van goed werkgeverschap. Zij vinden dit belangrijk in hun overweging bij de keuze voor een werkgever. Top ICT Werkgevers spannen zich optimaal in om jonge ICT-professionals aan zich te binden. Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat bij Top ICT Werkgevers 2009 starters extra kansen krijgen voor training en opleiding. Ook wij bieden jonge ICT-ers volop mogelijkheden om door te groeien en zich te ontwikkelen tot topmedewerkers voor grote projecten. Elke opdracht daagt hen uit om op het hoogste niveau te presteren. Deze benadering is inherent aan de hoge kwaliteit die Mediaan levert en de complexe opdrachten die we bij de grootste opdrachtgevers uitvoeren. Score Naast Mediaan Automatisering hebben o.a. de volgende toonaangevende Nederlandse bedrijven het keurmerk Top ICT Werkgever 2009 ontvangen: ABN AMRO, Achmea,

­22


Voor jonge, hoogopgeleide ICT-professionals is het keurmerk Top ICT Werkgever een bewijs van goed werkgeverschap. Zij vinden dit belangrijk in hun overweging bij de keuze voor een werkgever.

APG Groep; Compuware; Enexis; ING; NUON; Rabobank Nederland Groep ICT; UWV; KLM Information Services; Ricoh; T-Systems Nederland; SAS; SNS REAAL. Elk gedeelte van het HR-beleid van deze ondernemingen is onderzocht en geëvalueerd. De score van Mediaan op een 5-punts schaal is als volgt. • Arbeidsvoorwaarden

4,0 sterren

• Opleiding & training

4,0 sterren

• Interne Promotiekansen

5,0 sterren

• Werksfeer en -omstandigheden

5,0 sterren

• Bedrijfscultuur

3,5 sterren

• Innovatie

4,0 sterren

In de arbeidsvoorwaarden bij Mediaan vallen verder op het prima salaris; de bonusregeling; een substantiële bijdrage in de pensioenopbouw en een bovengemiddeld aantal verlofdagen. CRF Institute Het CRF Institute heeft vanaf 1991 een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld. Daarmee worden toporganisaties geïdentificeerd op het gebied van HR, leiderschap en strategie. Het instituut is inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie en is actief in twaalf landen op drie continenten. In de loop der jaren zijn met behulp van de CRF-onderzoeksmethode duizenden organisaties beoordeeld en gecertificeerd. CRF Institute hecht veel waarde aan objectiviteit, een onafhankelijke status en selectiviteit. Het resultaat is dat bestaande en toekomstige medewerkers een goed inzicht krijgen in wat een gecertificeerde organisatie zo speciaal maakt.

­23


De HR-projecten van het CRF Institute omvatten naast Top Employers (plaatselijk bekend als Best Employers in Zuid-Afrika, Top Arbeitgeber in Duitsland en Zwitserland en Top Employeurs in Frankrijk) ook aanverwanten per branche, zoals Top Arbeitgeber Automotive, Top IT Employers, Britain’s Top Legal Employers en Careers SA.

­24


De omgeving

足25


Mediaan is als succesvolle onderneming uit Heerlen wat verschuldigd aan de voormalige oostelijke mijnstreek. Het stelt zich daarom op als een bedrijf dat grote betrokkenheid toont met Parkstad Limburg en de aangrenzende euregio. Vanuit die positie ondersteunen we kennisinstellingen, sociaal-culturele en sportieve initiatieven van harte. We zien het als onze taak om in een samenleving die het ons mogelijk maakt succesvol te opereren, deze steun zo lang mogelijk en binnen redelijke grenzen in stand te houden. Hogeschool Zuyd Als internationaal opererend ICT-bedrijf zijn we jonge mensen die zich onderscheiden door talent, ijver, ambitie, arbeidsvreugde, doorzettingsvermogen en betrokkenheid graag een steun in de rug. Zodat zij hun creativiteit en talent voluit kunnen benutten en ontwikkelen. Het is mede om die reden dat we aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen elk jaar onze ICT-prijs uitreiken. In 2009 vond deze uitreiking voor de vijfde keer plaats. Het is het bewijs dat deze aanmoediging voor jonge IT-professionals een vaste waarde is in de samenwerking tussen Hogeschool Zuyd en Mediaan Automatisering. Mediaan Euregioklassement Parallel aan de ICT-prijs op de Hogeschool Zuyd zijn we tevens hoofdsponsor van het Mediaan Euregioklassement, met wielerwedstrijden in Nederland, Duitsland en BelgiĂŤ. We zien dit klassement als stimulans voor jonge talentvolle wielrenners die al hun krachten aanwenden om de top te halen. De winnaar van dit Euregioklassement toont niet alleen zijn kwaliteit. Hij laat met respect voor zijn concurrenten tegelijkertijd zien, dat hij de kracht en

­26


Het Mediaan Euregioklassement is een stimulans voor jonge en talentvolle wielrenners om het beste in zichzelf naar boven te halen. Zij wenden al hun krachten aan om de top te halen.

de ambitie heeft om de beste te zijn. In dat licht bezien is tweevoudig eindwinnaar Michael Schweizer in die drie jaar uitgegroeid tot een waardevolle ambassadeur voor het klassement en daarmee eveneens voor ons bedrijf. In 2009 is voor de derde keer op rij dit succesvolle internationale wielerevenement verreden. Daarnaast geeft Mediaan in 2009 net als in de jaren daarvoor steun aan diverse andere sportevenementen in de regio Parkstad. Kunst en cultuur Niet alleen onderwijs en sport zijn terreinen waarop we de samenwerking zoeken met de regio Parkstad Limburg, onze thuisbasis. Op sociaal-cultureel vlak ondersteunen we eveneens van harte initiatieven die de identiteit en het karakter van Parkstad bepalen. Het is het belangrijkste motief waarom we ons in 2009 opnieuw committeren aan steun voor de drie grootste carnavalsverenigingen in Heerlen. Uit waardering brengen deze verenigingen op de vrijdag voordat in het zuiden van Limburg de bonte carnavalsstorm opsteekt een bezoek aan het ons hoofdkantoor in Heerlen. Ook overige culturele evenementen, organisaties en verenigingen in Heerlen en Parkstad Limburg mogen in 2009 weer rekenen op onze warme belangstelling en steun.

足27


Iedereen staat bij ons eerst met de ‘poten in de modder’. Het gaat erom stapsgewijs alle facetten van het vak te leren. Alleen zo ben je van toegevoegde waarde voor een klant.

­28


Het woord aan

足29


Erwin de Graaff, productiemanager Sociale Zekerheid Loyalis Maatwerkadministraties De samenwerking met Mediaan ervaar ik als kwalitatief hoogstaand. Het is sparren met een vertrouwde partner en wel op diverse niveaus (van strategisch tot operationeel). Hierbij wordt op een pragmatische manier zonder de theorie uit het oog te verliezen, doeltreffend en snel naar de beoogde resultaten toegewerkt. De toegevoegde waarde zit hem vooral in het feit dat Mediaanmedewerkers zich hierbij volledig inleven in de problematiek waar wij als klant mee kampen. Hierdoor ontstaat een sterk onderling saamhorigheidsgevoel. Dat Medianers altijd voor ons klaar staan - binnen en buiten kantooruren - ervaar ik als bijzonder aangenaam. Het is een stevige basis voor een succesvolle en langdurige samenwerking.

Edwin Paulissen, projectmanager Mediaan Na de afronding van mijn afstudeeropdracht kon ik bij Mediaan aan de slag als programmeur. Ik zag dat niet als een eindstation, ik wilde graag richting projectmanagement. Bij Mediaan is het echter gebruikelijk verschillende functies te bekleden, voordat je projectmanager wordt. Zo krijg je de brede basiskennis die je in het contact met de klant goed van pas komt. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen op zo’n breed vlak ervaring op te doen. Ik ben na enkele jaren doorgegroeid naar systeemontwerper, gevolgd door technisch projectleider en uiteindelijk projectmanager. Nu ben ik de bruggenbouwer tussen de business van de klant en de IT.

­30


Mediaan is in staat een complex geheel van samenhangende processen te analyseren en zodanig te herstructureren, dat hierdoor beoogde opbrengsten beter en met minder inspanningen en kosten behaald kunnen worden.

Ik weet precies wat er in het team achter mij gebeurt, ik weet precies van mijn collega’s waar ze mee bezig zijn. Dat zorgt voor de kwaliteit die Mediaan nastreeft.

Huub Schoenmakers Directeur Unilogic Mediaan is in staat een complex geheel van samenhangende processen te analyseren en zodanig te herstructureren, dat hierdoor beoogde opbrengsten beter en met minder inspanningen en kosten behaald kunnen worden. Mediaan onderscheidt zich in: • Deskundigheid die zich uit in analytisch vermogen en diepgaande materiedeskundigheid • Betrouwbaarheid: Mediaan komt afspraken na, levert werk altijd op tijd af en blijft binnen vooraf begrote kosten • Persoonlijke benadering: Mediaan stelt zich niet op als leverancier maar als partner en denkt mee in brede zin; bovendien zijn Medianers gewoon aardige mensen! Mediaan levert geen half werk, maar werkt zeer gedegen en op een hoog kwaliteitsniveau. Er wordt geen standaard- maar maatwerk geleverd met aandacht voor de klant én de personen die er werken.

­31


De samenwerking met Mediaan ervaar ik als kwalitatief hoogstaand. Het is sparren met een vertrouwde partner en wel op diverse niveaus (van strategisch tot operationeel).

足32


Herbert Schermerhorn, projectcoördinator XS4ALL Ik heb Mediaan leren kennen als een bedrijf waar professionals werken met veel kennis en kunde. Ze werken met hart en ziel, niets is hen te veel om ons tevreden te stellen. Het zijn hoog gekwalificeerde professionals die niet alleen opschrijven wat ze doen, maar dat ook nog eens weten uit te voeren. Bovendien is Mediaan een bedrijf waar adviezen worden gegeven waar de medewerkers voor de volle honderd procent achter staan. Dat kom ik lang niet overal tegen.

Ruud Hendriks, senior projectmanager Océ We kiezen voor onze projecten datamigratie bewust voor Mediaan, omdat we bij eerdere trajecten bijzonder goed hebben samengewerkt. Het is één van de redenen dat het datamigratieproces dat ik samen met Mediaan heb uitgevoerd in Oostenrijk succesvol is verlopen. Ik vind dat consultants een duidelijke meerwaarde moeten kunnen bieden en geen jaknikkers mogen zijn. De consultants van Mediaan bieden die toegevoegde waarde en durven indien nodig zonder problemen een kritische noot te kraken. Ik ben kortom erg tevreden over Mediaan.

Jan Bonnet, senior purchase officer KPN Nederland Mediaan heb ik leren kennen in 1994. Samen met directeur Leon Beerendonk heb ik diverse jaren de regie gehad in diverse grote projecten, onder andere bij KPN en meer recent bij XS4ALL. Ik heb dankzij Mediaan in al die jaren heel wat bijgeleerd op het gebied van IT. Dankzij onze samenwerking ben ik tevens onderdeel geworden van de familie die Mediaan is en de vriendenkring die er deel van uit maakt.

­33


Kim Zeevaarders, junior software engineer Mediaan Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Zuyd heb ik meegedaan aan de Mediaanprijs. Als gevolg daarvan kreeg ik bij Mediaan een baan aangeboden. In eerste instantie voor twintig uur, omdat ik nog moest afstuderen. Daarna ben ik volledig bij Mediaan in dienst gekomen en vanaf dat moment begeleidt Fan Timmermans mij. Van Fan leer ik veel. Weliswaar met vallen en opstaan, maar juist dat spreekt me aan. Door ervaring op te doen in de praktijk leer ik snel en veel. Mijn verantwoordelijkheden zijn daarbij steeds verder uitgebreid. Fan begeleidt me daarin prima. Zo kan ik werken aan verschillende aandachtspunten. Dat komt mijn ontwikkeling ten goede.

Fan Timmermans, projectmanager Mediaan Wij werken bij Mediaan voor klanten op basis van ‘fixed price, fixed date’. Als we aan een project werken maken we eerst een ontwerp, daarna bouwen we het en vervolgens testen we. In het begin maakte ik het ontwerp en bouwde Kim. Hij heeft zich in die twee jaar inmiddels zover ontwikkeld dat hij nu ook het ontwerp maakt. Op het eind test ik wat hij ontworpen en gebouwd heeft. Ik let op de uren en de kwaliteit en zorg ervoor dat Kim kritisch is ten aanzien van zichzelf en zijn werk. Kim is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop jonge mensen zich bij Mediaan ontwikkelen tot volwassen medewerkers.

­34


Kroonjaar

足35


2009 is voor ons in meerdere opzichten een kroonjaar. We vieren het feit dat het 40 jaar geleden is dat het bedrijf Mediaan is gestart en dat we als ICT-bedrijf 25 jaar bestaan. De viering van deze beide mijlpalen krijgt zijn hoogtepunt op ons jubileumfeest op zaterdag 6 en zondag 7 november. Dat hebben we gehouden in Hotel Krijtland in het Zuid-Limburgse Eperheide waar in dat weekend onze gasten worden getrakteerd op een bijzondere feestavond met amusement en entertainment van divers karakter. De traditie wil dat het niemand dan aan iets mag ontbreken. Het gezelschap bestaat niet alleen uit alle medewerkers van Mediaan met hun partners, ook zakenrelaties, vrienden en bekenden van ons bedrijf zijn dat weekend ruim vertegenwoordigd in het Limburgse heuvelland. In het kader van dit bedrijfsjubileum verschijnt aan het eind van 2009 een bijzondere kalender die in woord en beeld laat zien wie wij zijn en waar we voor staan. Onderscheiding Op woensdag 29 april 2009 mag onze directeur Leon Beerendonk uit handen van burgemeester Gresel van Heerlen de versierselen ontvangen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau. Leon Beerendonk krijgt deze koninklijke blijk van waardering vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving. In de voorbije drie decennia heeft hij zich persoonlijk en met zijn bedrijf nadrukkelijk ingezet voor de gemeenschap in Heerlen en Parkstad Limburg. Ook op sociaal en cultureel gebied mogen verenigingen en instellingen steeds rekenen op zijn steun en belangstelling. Uit deze onderscheiding spreekt tevens waardering voor de instelling van de Mediaan ICT-prijs en het hoofdsponsorschap van de wielerwedstrijdenserie Mediaan Euregioklassement.

足36


Het jaar 2009 is voor ons in meerdere opzichten een kroonjaar. We vieren het feit dat het 40 jaar geleden is dat het bedrijf Mediaan is gestart en dat we als ICT-bedrijf 25 jaar bestaan.

Tradities Traditioneel staat de maand februari bij ons in het teken van het carnavalsfeest. Zo ook in 2009. Op vrijdag 12 februari zijn op ons hoofdkantoor de drie grootste carnavalsverenigingen van Heerlen te gast tijdens een bruisend en kleurrijk carnavalsfeest. Net als diverse muziekgezelschappen en artiesten, Mediaanmedewerkers en hun partners, vrienden, relaties en bekenden. In de afgelopen jaren is deze aftrap voor de jaarlijkse bonte storm uitgegroeid tot een traditie die de aanwezige verenigingen bijzonder waarderen. Door hun aanwezigheid laten zij zien dat zij het meer dan op prijs stellen dat wij de Limburgse cultuur een warm hart toedragen en elk jaar opnieuw op diverse manieren ondersteunen. Het jaar 2009 wordt volgens goed gebruik besloten met onze jaarlijkse Kerstviering, deze keer in het restaurant D’r Herjod in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. In een gezellige en warme sfeer sluiten we tijdens deze viering het jaar af en blikken we terug op de ontwikkeling die ons bedrijf heeft doorgemaakt. Ook staan we samen met onze families even stil bij het wel en wee wat ons allen persoonlijk in dat jaar is overkomen. Na de feestdagen pakken we de draad weer op en gaan we in januari van start met onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

­37


Leon Beerendonk krijgt dit koninklijke blijk van waardering vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving.

足38


Kengetallen

足39


Jaren

Mediaan Communicatie

40 jaar

Mediaan Automatisering

25 jaar

MediaanABS Deutschland Medewerkers

In dienst

Uit dienst

Opleiding

3 jaar

Mediaan Automatisering

50 m/v

MediaanABS Deutschland

15 m/v

Mediaan Automatisering

1 m/v

MediaanABS Deutschland

2 m/v

Mediaan Automatisering

3 m/v

MediaanABS Deutschland

0 m/v

4 Medewerkers gaan voor 7 weken naar India voor het behalen van diverse Microsoft-certificeringen. 4 medewerkers behalen het Functie Punt Analyse Certificaat (FPA) 3 medewerkers behalen het Certificaat Scope Manager. Mediaan heeft in Nederland hiermee het hoogste aantal gecertificeerde FPA-tellers en Scope Managers in dienst.

Certificering

ISO 9001:2008 gecertificeerd

Top ICT Werkgever

Mediaan Automatisering

Aantal sterren

Mediaan Automatisering

Kredietwaardigheid

AAA-status Dun & Bradstreet

足40

2e jaar 25,5 ster (max. 30 sterren)


Projecten

In de afgelopen 25 jaar hebben we zo in de telecomsector in de Benelux en Duitsland ruim 30 megaprojecten geregisseerd op het gebied van Customer Care & Billing met een totale projectomvang van bijna 2 miljard euro. We hebben in eigen huis dan wel bij de klant ruim 75 veelal bedrijfskritische applicaties ontwikkeld. Voor meer dan 60 van deze applicaties doen wij tevens het beheer. Klanten hebben het beheer van meer dan 20 van deze applicaties volledig bij Mediaan ondergebracht (outsourcing). In totaliteit hebben deze ontwikkel- en beheeractiviteiten betrekking op circa 1200 projecten en 400 mens jaar werk. Een belangrijk deel van deze projecten met een totale omvang van ca. 130.000 functiepunten, realiseren we op basis van ‘fixed prices’. Wij hebben op verzoek van onze klanten in de afgelopen jaren ca. 200 mensjaar ICT-deskundigheid geleverd. In de loop der jaren hebben wij zo de regie gevoerd over ca. 30 projecten in andere dan de telecomsector met een projectomvang tussen 5 en 30 miljoen euro en met meer dan 300 mensjaar gerealiseerd werk.

Sponsoring

Mediaan sponsort meer dan zestig initiatieven per jaar in de regio waar wij thuis zijn.

­41


automatisering communicatie

Colofon Tekst en vormgeving:

Mediaan Communicatie

Fotografie:

Jack Burger (pag. 6) Sanne Linssen (pag. 36) Istockphoto (pag. 14) Ron Scholten (Mediaan Communicatie)

Drukwerk:

Van Hooren Drukkerij en Repro

足42


Mediaan Jaarverslag 2009  

Mediaan Jaarverslag 2009

Advertisement