Page 1

Fredericia Fiskeren Nr. 3 2010

Fredericia Sportsfiskerforening Stiftet 10. Januar 1945 Tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund


Foreningens Klublokaler befinder sig på Randalsvej 22 b tv. Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00 Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00 Som medlem af foreningen kan du fiske i Gels å Spangå ? Vejlby Kieselgur ? Voldgraven 2

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Formandens spalte Jeg vil gerne takke for den fine opbakning til vores fiskekonkurrence vi afholdte dette efterår og vi vil gøre det igen næste år. Så sæt kryds i kalenderen den 11. og 12. September 2011. Vi vil prøve at fordoble deltager antallet hvilket ikke skulle være helt umuligt med jeres opbakning. Der var en del præmier i overskud vi har besluttet at bruge af dem til arrangementer som banko, næste års konkurrence og en lodtrækning mellem alle fisk fanget på fællesturene hen over det næste år. Lodtrækning vil finde sted på generalforsamling. En særlig tak til vores sponsorer Lillebælt Sport og Fish & Outdoor og en opfordring til at medlemmerne støtter dem der støtter os! Henover vinteren vil vi på seniorklubaftner afholde lidt aktiviteter så som fluebinding, blinkstøbning og maling af woblere. Jeg syntes når vi nu har et lokale så skal det da bruges og jeg håber i vil tage nogen af jeres fiskekammerater med på klubaftner. Det kunne jo være kommende medlemmer. Hyggen på klubaftner skabes jo for en stor del af medlemmerne der bruger klubhuset. Det er mit håb og mål for bestyrelsen at vi gerne skulle nå derhen til at vi som tidligere kan inviterer foredragsholdere ” nogen af de kendte lystfiskere ” til en klubaften. Sådanne tiltag er jo ikke gratis så en mindre udgift vil der komme i starten, men med tiden og voksende deltagerantal vil der også komme penge i kaffekassen. Klubhuset er vores samlingspunkt så mød op fortæl om dine fisketure og hør om de andre medlemmers ture. Klubhuset er da også en udgift på lige fod med fiskevand og medlemskab af forbundet. Klubhuset har så bare aldrig været indregnet i kontingentet. Det er jo på sigt ikke holdbart og derfor vil der på kommende generalforsamling være et udspil fra bestyrelsen til hvad vores kontingent fremover vil være og dække. Se det som et budget forslag og ikke andet. Jeg vil dog gerne have der er balance i udgifter og indtægter. Kommunen har startet nogle vandløbsarbejder, et omløbsstryg ved Ullerup bæk og en fjernelse at en større forhindring ved en af møllerne ved Mølle åen. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre om der var nogen medlemmer der vil være med til udbringe gydegrus. Ikke bare selve udlægningen men hele projektet med ansøgninger, tilladelser og det ellers vil medfører. For interesserede vil der være en liste i klublokalet hvor man kan tilmelde sig. Christian Jensen

3

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Fredericia Sportsfiskerforening’s åbne efterårskonkurrence. Vi havde håbet på 30 deltagere, men kun 25 deltagere havde tilmeldt sig. Alligevel synes vi det er det en værdig begyndelse, for i flere år har der nemlig ikke været nogen konkurrence. I år blev der indvejet 2 fisk, hvilket jo ikke er ret mange, men det betyder bare at der er flere præmier til næste års konkurrence. Vinder blev: Hans Toft Larsen med en fisk på 54 cm og 1,48kg. To’er blev: John Petersen med en fisk på 46 cm og 1,05kg. Blandt alle deltagere der var tilstede blev der udtrukket to gavekort á kr. 500,-. Vinderne blev Jonas Patuel og Poul Erik Pedersen. En stor tak skal der lyde til alle deltagere og hjælpere, samt sponsorer, for uden jer gik det ikke. Vi ses til næste år !!! 4

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


5

Juniorer p책 Onsdage kl. 19-21.00


Fredericia Sportsfiskerforening Indkalder til Generalforsamling 23. November kl. 19.30 i vores klublokale på Randalsvej Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Valg af dirigent Udpegning af stemmetællere Formandens beretning Junior formandens beretning Regnskabs aflæggelse Indkomne forslag Afstemning om fiskevand Afstemning om lokaler Afstemning om forsat medlemskab af forbundet Valg:  Flemming Lund modtager genvalg  Bo Johansen modtager ikke genvalg  Tine Johansen modtager ikke genvalg  Leif Sønderup modtager genvalg  Ole Vendelbo ? (ved deadline ej oplyst) Der skal derfor findes  Én suppleant vælges for 1 år  Én suppleant vælges for 2 år

11. Eventuelt Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 6

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Foreningens Fremtid afhænger af dig som medlem Mød op til generalforsamlingen for din stemme er afgørende for hvordan foreningen kommer til at se ud i fremtiden. Økonomisk kan vi ikke fortsætte som vi gør nu, uden at dræne kassen på sigt. Vi er derfor nød til at træffe nogle svære valg. Vi skal derfor afstemme om Vores elskede fiskevand Spangå - skal vi fortsat beholde dette fiskevand ? Kiselguren - skal vi også beholde dette fiskevand ? Gelsåen - skal vi være med i Gelså-sammenslutningen ? Lokalerne - gode nok / alternativer ? For vi nok ud af at være medlem af Sporsfiskerforbundet ? Som du kan se, kan din stemme afgøre foreningens fremtid. Så mød positiv op og mød ligesindede. Ellers risikerer du at foreningen, som du kender den, ser helt anderledes ud. Men husk valget er dit. – vi ses !!!

7

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


2010 Tirsdag

9. November Fluebinding Jesper Havshøi binder kystfluer For dig som allerede binder fluer, men også for dig som ikke er så øvet.

Tirsdag

23. November Generalforsamling Afholdes i foreningens lokaler. Åben fra kl. 19.00. Starter selve mødet kl. 19.30. Foreningen giver kaffe og kage. Indkomne forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den 31. okt.

Tirsdag

7. December Julebanko Tag familie og venner med !!! Vi åbner kl. 19.00. Spillet starter kl. 19.30. Der vil være mulighed for at købe Gløk og æbleskiver.

8

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


2011 Tirsdag

4. Januar Støbning af blink Leif Sønderup viser hvordan du kan lave dine egne blink.

Lørdag

23. Januar Kysttur Afgang fra klubben kl. 10.00. Hjemkomst ca. kl. 16.00.

Tirsdag

2. Februar Maling af woblere Christian Jensen kommer med tips og tricks til hvordan du får flotte woblere.

Pris hvis andet ikke er nævnt er kr. 50,hvilket dækker turen og madvarer. Transportomkostninger aftales med den/dem der kører.

Husk tilmelding til klubture skal senest ske på en klubaften umiddelbart før turen, eller ved at sende en mail til turlederen på turleder@fredfisk.dk 9

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Sælen på Øster Strand Lørdag den 2. Oktober kunne folk som var ude og nyde det gode vejr, se denne yngre sæl ligge og dase på strandbredden, neden for sygehuset. Ifølge vidner havde de set denne spise fisk, hvorefter den lagde sig et stykke længere henne af kysten. Er vores fiske bestand i fare ? Næppe, med mindre vi får en hel sæl koloni her i området.

10

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Samlet oversigt over aktiviteter Tirsdag

9. November

Fluebinding

Tirsdag

23. November

Generalforsamling

Tirsdag

7. December

Julebanko

Tirsdag

4. Januar

Støbning af blink

Lørdag

23. Januar

Kysttur

Tirsdag

2. Februar

Maling af woblere

Program for juniorer bliver uddelt særskilt. Skulle der være andre, som gerne vil have programmet kan de kontakte Christian Jensen.

11

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Månedens fisk

Juli 2009

Ingen indvejet fisk

August 2009

Havørred 62 cm, 2,68kg fanget på flue i Vejle Å

Johnny Sparvath

September 2009 Havørred 47 cm 1,1kg fanget på flue i Vejle Å

Johnny Sparvarth

Oktober 2009

Harly Jensen

Havørred 44cm 0,8kg fanget på flue i Kolding Å

November 2009 Ingen indvejet fisk December 2009 Ingen indvejet fisk Januar 2010

Ingen indvejet fisk

Februar 2010

Ingen indvejet fisk

Marts 2010

Havørred 63 cm, 1,4kg Johnny Sparvarth fanget på flue, ved Sellerupstrand

April 2010

Regnbue 40 cm ?kg fanget på flue - Egtved

Maj 2010

Ingen indvejet fisk

Juni 2010

Ingen indvejet fisk

Juli 2010

Bækørred 30 cm, ?kg, fanget på flue – Vejle å

Johnny Sparvath

August 2010

Laks 60 cm, 1,6kg, fanget på flue - Mandalselven

Johnny Sparvath

12

Jørgen Skybjerg

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Få råd vejledn & ing ho s

Danmarksgade 34 7000 Fredericia 76 20 00 35

Junior klubaften vil nu foregå i klublokalet vinteren over. Da man kan få ødelagt sit tøj af lim og maling skal man ikke møde op i nyt tøj. Vi har haft gode fisketure hen over sommeren vi går nu i gang med at lave grej til næste sæson har i bestemte ønsker om hvad i vil lave så sig frem, lad os bruge vinteren til at fylde æskerne med dræbere og billigt endegrej. Så er det nemmere for jer at plage jeres forældre om stænger, hjul og waders. Skulle i have venner der også fisker så tag dem med på en klubaften det kunne jo være de fik lyst til at være medlem som i er. Vi regner mad at starte fisketurene op igen, når det igen er lyst til 20.30 tiden ca. i April måned. Husk nu på i meget gerne må deltage på fælles turene der laves af foreningen på disse komme vi som regel lidt længere væk og prøver helt nyt vand. Christian

13

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


tekst g o d e l l i B shøi v a H r e p Jes 14

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Tur til Holland Denne gang gik turen sydpå, i stedet for den sædvanlige tur til Norge blev det denne gang Holland. Ja og hvad laver man så lige med fluestangen i Holland. Jo der skulle efter sigende være masser af havbras og multer, så det skulle selvfølgelig prøves. Lad det være sagt med det samme man skal ikke fiske havbras i Holland og så samtidig tro at man kan nyde den skønne natur. Fiskeriet foregår i havneområdet omkring Rotterdam og det er da ikke det mest charmerende at stå i en lille båd og fiske samtidig med at et kæmpe Mærsk container skib sejler forbi bare 200 meter fra dig. Ikke et kønt syn men alligevel lidt fascinerende. Nå men tilbage til fiskeriet. Vi havde arrangeret at vi skulle fiske fra båd med fluestangen. De guider vi havde troede dog ikke meget på ideen om at man kunne fange havbras på fluen. Men når vi nu var kommet derned kunne vi ligeså godt prøve. Så stængerne blev monteret med synkeliner og store fluer med gummihaler. Der var ikke fisket mange minutter før min guide fik den første på spindestangen og ekkoloddet viste da også at der var masser af fisk. Så det var sku bare at give den gas. Der gik dog heller ikke længe før Thomas havde fisk på. Så efter en kort men hidsig fight kunne han lande en fin fisk omkring 50 cm. Thomas fik ret hurtigt endnu to fisk i båden, så nu var det kun mig der manglede. Der skulle dog ikke gå længe før det var min tur til at få fisk, Med et ordentlig brag blev fluen taget så hårdt som jeg aldrig har prøvet det før og så kunne en hidsig fight begynde. Efter nogle timer gjorde vi status, 3 fisk til Thomas og 6 til mig og vi lignede vel to små drenge der lige havde vundet i lotto, det var simpelthen mega sjovt fiskeri. Alt i alt havde vi mellem 25 og 30 fisk i hver båd. Og vi må jo nok erkende at spindestangen tog langt de fleste, men det var vi nu ligeglade med, vi havde fået hvad vi kom efter. Dagen efter stod den på multe jagt, vi havde set flere steder hvor der var multer så nu skulle vi selvfølgelig lige se om vi ikke kunne narre et par stykker. Det skulle dog vise sig at det ikke blev helt nemt. Første dag lykkedes det ikke men vi så masser af multer op til str XXL. Men vi giver ikke så let op, så bevæbnet med fluestængerne og en pose brød gik det løs igen. Denne gang lykkedes det at holde multerne i området med brødet og de var heller ikke så sky når vi fodrede dem med brød, men de var dog ikke nemme at lokke til at tage fluerne. Så det endte med at vi pakkede vores fluer ind i brød for at se om det ville hjælpe. Det var nu også tæt på nogle gange men på forunderlig vis faldt brødet af vores fluer lige inden multerne tog brødet. Så kunne det sku da også være lige meget med det brød pjat så en grøn multe flue blev lagt midt i flokken og jo så var der lige en multe der ville smage på min flue, så endelig lykkedes det at fange en multe efter et hårdt slid en hel dag. Efter jeg havde fået en fin multe på 47 cm begyndte vandet at falde og med et var multerne væk igen. Det er en lidt speciel oplevelse at fiske i området omkring Rotterdam havn. Natur er der ikke meget af men alligevel et fascinerende område med et super fiskeri. Og så er der lige 1,5 meter forskel mellem høj og lavvande. En ting er sikkert det er ikke sidste gang vi har fisket der.

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00

15


FSF’s bestyrelse

Junior bestyrelse

Fiskeopsyn

Formand: Juniorleder: Christian Jensen Elborg 7 7000 Fredericia Tlf. 75 56 20 90 Mobil 26 73 10 26

Formand: Sebastian Kramer Hjernøvej 11 7000 Fredericia

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

formand@fredfisk.dk

Tur udvalg

Næstformand: Best. Medlem: Jan Sund-Jensen Kobbelgaardsvej 59 7000 Fredericia

Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Tlf. 75 93 36 08 Mobil 60 89 36 08 Turleder@fredfisk.dk

Kasserer: Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Tlf. 75 93 36 08

Johnny Sparvath Lumbyesvej 12-12 7000 Fredericia Tlf. 41695961

ks@fredfisk.dk

Bladudvalg / Web Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Bladudvalget@fredfisk.dk

Best. Medlem: Leif Sønderup Skansevej 13 7000 Fredericia Tlf. 75 92 52 38 Mobil 28 87 31 00

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

Best. Medlem: Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

Formand:

Best. Medlem: Tine Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 20 74 68 60

Leif Sønderup Skansevej 13 7000 Fredericia Tlf. 75 92 52 38 Mobil 28 87 31 00

Jan Sund-Jensen Kobbelgaardsvej 59 7000 Fredericia

Vandpleje udvalg

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop

Johnny Sparvath Lumbyesvej 12-12 7000 Fredericia

Deadline for blad 1. feburar 1. juni 1. oktober

Opdateret version på nettet efter generalforsamlingen og i næste blad

16

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00

Fredericia Fiskeren nr. 3 2010  

Fredericia Sportsfiskerforening's blad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you