Page 1

Nyhedsbrev Indeks

Nyhedsbrev 13 // 2012

side 2

Indbydelse til møde om Havørred Sjæll and 200 millioner kroner til fiskene Indeks

side 3

Nye pl aner for fiskepleje fra DTU Aqua Gratis nyhedsbanner til foreningens hjemmeside Find forbundet på facebook - og vind l ækre præmier Er din forening på facebook? Indeks

side 4

Danmarks fedeste fiskeuddannelse – absolut sidste udk ald Kurser & arrangementer

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


Indbydelse til møde om Havørred Sjæll and

Først i 2013 forventer Danmarks Sportsfiskerforbund at søsætte Havørred Sjælland officielt! Forbundet har i samarbejde med Vordingborg Kommune og Odsherred Kommune – og med stor opbakning fra Sjællands Ørredsammenslutning – lavet et oplæg til visioner og formål med projektet så udførligt, at det vil blive politisk behandlet i kommunerne i sensommeren. Vi håber naturligvis på og forventer, at kommunerne her definitivt beslutter sig for at deltage og vil bidrage med finansiering til projektet. Sideløbende har vi i fællesskab søgt at rejse midler via forskellige puljer og programmer ud fra den projektbeskrivelse, vi har formuleret. For at Havørred Sjælland kan få den kick-start, vi alle ønsker, er det vigtigt, at lystfiskerne allerede nu planlægger, hvad der skal ske, når Havørred Sjælland ser dagens lys. Danmarks Sportsfiskerforbund og de seks sjællandske oplandskoordinatorer – det er de seks personer, som har påtaget sig opgaven med at organisere Havørred Sjælland ude i seks oplande, som Sjælland er opdelt i forhold til sportsfiskernes vandløbs- og fiskeplejearbejde – inviterer derfor til et møde tirsdag den 2. oktober, hvor projektet bliver præsenteret. På mødet deltager repræsentanter fra kommunerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua samt koordinatorerne fra de seks oplande. Repræsentanter fra de sjællandske foreninger og frivillige inviteres via forbundets nyhedsbrev eller mail. Mødet finder sted den 2. oktober i Vetterslev Høm Forsamlingshus, Næstvedvej 364, 4100 Ringsted fra 17.30 til 21.15. I løbet af aftenen serveres sandwich og drikkevarer samt te og kaffe. Tilmelding senest den 24. september skal enten ske til din lokale oplandskoordinator – se i skemaet – eller til Kaare Manniche Ebert på sekretariatet på mail kme@sportsfiskerforbundet.dk Område Koordinator Mailadresse 1: Isefjord Rune Hylby runehylby@gmail.com 2: Roskilde Fjord Torben Trampe ttr@kab-bolig.dk 3: Øresund Nord Michael Mulbjerg mrmulbjerg@mail.dk 4: Køge Bugt Torkil Adsersen torkil@hotmail.dk 5: Smålandshavet Søren Grothe Pedersen 4736@c.dk 6: Vestsjælland Jesper Thykjær dambruget@live.dk Ved tilmelding opgives navn, evt. fiskeklub og mailadresse.

200 millioner kroner til fiskene

”Pengene skal bruges til at gavne fiskebestandene, projekterne skal anvende den nyeste viden og så skal der ske forbedringer i vandløb over hele landet”. Det var budskabet, da en repræsentant fra Danmarks Sportsfiskerforbund holdt oplæg på to møder, som Naturstyrelsen havde indbudt til sidst i august. Alle kommuner var inviteret, og anledningen var, at kommunerne fra den 1. oktober kan ansøge om finansiering til vandløbsrestaurering i deres vandløb. Og der er mange kroner at hente – cirka 200 mio alene i 2012 og 2013, hvoraf Fiskeplejemidlerne direkte bidrager med 20 mio kr; et beløb, som desuden dobles op af Den Europæiske Fiskerifond under EU. Pengene skal bruges til restaureringsprojekter, som er udpeget i de nuværende vandplaner. Og de skal gå til enten at løse passageproblemer ved opstemninger, udlægge sten og gydegrus eller til at frilægge rørlagte vandløb. Der har aldrig tidligere været så mange kroner i spil med det formål at gavne blandt andet fiskebestandene, og Danmarks Sportsfiskerforbund forventer, at det får en stor positiv effekt på vandløbene og dyrelivet i dem. For at øge chancen for succes, har Forbundet i sit høringssvar til bekendtgørelsen indtrængende opfordret til, at DTU Aquas eksperter sammen med Naturstyrelsens inddrages i vurderingen af, om projekterne er designet, så de får den mest positive effekt på fiskebestandene.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


Nye pl aner for fiskepleje fra DTU Aqua

I efteråret 2011 blev der lavet undersøgelser af fiskebestandene i en række vandløb. Resultaterne fra disse undersøgelser kan nu downloades her: www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred.aspx. De trykte planer er udsendt til de berørte kommuner samt de foreninger, som varetager udsætningerne i de enkelte vandløb. Der blev ikke sat ørredyngel ud i vandløbene før undersøgelserne. Derfor viser forekomsten af ørredyngel på de enkelte lokaliteter, om ørreden gyder med succes, eller hvor der er behov for udlægning af gydegrus til genskabelse af tidligere bortgravet materiale i forbindelse med regulering og vedligeholdelse af vandløb. DTU Aquas planer indeholder også anbefalinger af, hvor der kan sættes ørreder ud, og har derfor tidligere heddet ”udsætningsplaner”. Fra og med 2011 er de nu omdøbt til at hedde ”Planer for fiskepleje”, idet DTU Aqua ønsker at fremhæve, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe mulighederne for ørredens gydning og opvækst i stedet for "kun" at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt. Det nye navn er fint i tråd med Danmarks Sportfiskerforbunds ønsker og visioner. – Vi er rigtig glade for, at planerne i endnu højere grad giver kommuner og sportsfiskere mulighed for at gøre vandløbene endnu bedre, siger Verner W. Hansen.

Gratis nyhedsbanner til foreningens hjemmeside

Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til ow@sportsfiskerforbundet.dk

Find forbundet på facebook - og vind l ækre præmier

Danmarks Sportsfiskerforbund har nu fået sin egen side på Facebook, hvorfra forbundet vil komme med relevante nyheder, flotte fangster, lovændringer og alt muligt andet, som har interesse for dig som sportsfisker. Formålet med siden er blandt andet at gøre endnu flere interesserede i fiskeriet som hobby, men også at opnå større synlighed på det sociale medie. Danmarks Sportsfiskerforbund håber naturligvis på, at du vil „synes godt om“ den nye side og hjælpe med at sprede nyheden blandt dine fiskekammerater. Se mere på www.facebook.com/DanmarksSportsfiskerforbund

Er din forening på facebook?

Hvis din forening er på facebook, så vil det glæde forbundet, hvis I vil poste en nyhed med et link til Danmarks Sportsfiskerforbunds nye fb-side. Det vil også være en stor hjælp, hvis I vil tilføje Danmarks Sportsfiskerforbunds side til jeres sides favoritter. Til gengæld vil vi med stor fornøjelse tilføje jeres fb-side til Danmarks Sportsfiskerforbunds sides favoritter. Send et direkte link til jeres side til js@sportsfiskeren.dk – så vil I blive vist på forbundets nye side.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk


Danmarks fedeste fiskeuddannelse – absolut sidste udk ald

Tilmeldingsfristen er overstået, men der er stadig få pladser tilbage. Derfor skal tilmeldinger til Danmarks Sportsfiskerforbunds traditionsrige Juniorlederkursus – Danmarks fedeste fiskeuddannelse for unge, skal ske netop nu. Årets kursus fortsætter stilen fra de sidste års kurser, hvor der i særdeleshed lægges vægt på de praktiske fiskefærdigheder og evnen til at lære fra sig ved vandet. Derudover vil der selvfølgelig også være undervisning i foreningslære, Kurset afvikles på Aalestrup Naturefterskole i skolernes efterårsferie (uge 42) fra mandag den 15. oktober til lørdag den 20. oktober. Prisen for deltagelse er 2.100 kroner. Ophold, alle måltider og undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Tilmelding sker ved at udfylde ansøgningsformularen, du finder på: www.sportsfiskeren.dk/tilmelding-og-betaling Se www.sportsfiskeren.dk/danmarks-fedeste-fiskeuddannelse for yderligere info.

Kurser & arrangementer

28.-30. september DM i surfcasting – Langeland 29. september Med flue i put and take – Harlev Put and Take 14. oktober Guidet kysttur – Haderslev Fjord 15.-20. oktober Juniorlederkursus 21. oktober Guidet kysttur – Isefjorden 28. oktober Guidet kysttur – Sydvestsjælland Yderligere oplysninger: www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender-2012

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk

2012_13_Nyhedsbrev  

http://www.fredfisk.dk/2012_13_Nyhedsbrev.pdf

2012_13_Nyhedsbrev  

http://www.fredfisk.dk/2012_13_Nyhedsbrev.pdf

Advertisement