Page 1

FASES TECHNIEK CONGRES TESSENDERLO ‘12 ALG: evolutie van rood RITME 1<>2 naar ritme 1>3 ACTIECONCEPTEN FH/2HBH/1HBH

Inzetten verplaatsing

Dynamische AH

WAT: Neutrale split in balans WAAROM: terreinoverzicht en klaar om te reageren op slag van de tegenstrever HOE: Racket: racketkop op , voor romp – greep: vrij van lichaam onder schouderlijn Benen: split in balans (knieën gebogen, voeten elleboogbreedte) Romp: stabiel atletische houding – hoofd gericht op overkant Armen: ontspannen voor het lichaam WANNEER: Als tegenspeler de bal raakt dan in de lucht

WAT: vanuit splitlanding draaien naar slagkant en aanpassen aan de bal WAAROM: snel verplaatsen ifv de bal en racket aan correcte zijde HOE: Greep: FH kneukel wijsvinger / 2HBH kneukel wijsvinger niet-slaghand /1HBH kneukel duim achter de grip - verlengd achteraan vastnemen Racket: beweegt mee met schouderlijn en ifv greepwissel Benen: landen in split is onmiddellijk richten en verplaatsing inzetten met kaatspas, pivoteren of geanticipeerde draaipas Romp: schouderlijn draait in Armen: onmiddellijk greepwissel ifv slag WANNEER: vanuit split bij landing

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

1


Stopfase

WAT: lichaamsplaatsing aangepast aan de bal met voorlaatste stap WAAROM: op tijd en met juiste afstand tov de bal - slagarm ontspannen - positioneren racket voor valactie HOE: Racket: opwaarts gericht (<> 2HBH iets vlakker) Benen: plaatsing voet met hiel aangepast aan de bal (SENSE-STOP) Romp: Schouderdraai om racket naar achter te brengen (unit turn) Armen: ondersteunen gebogen het racket – handen op borsthoogte WANNEER: Als voet staat dan is romp ingedraaid met racket voor lichaam

Stapfase

WAT: laatste stap voor optimale slagbeweging WAAROM: voor laatste aanpassing tov bal en slagbeweging in gang te zetten HOE: Racket: racket valt door inwerking zwaartekracht en beweegt verder van de bal, achter de bal Benen: voet schuin achter de bal voor vrije armbeweging (STAP), gewicht verplaatst naar stapvoet - met meer afstand tov bal voor ehBH Romp: draait in en beweegt racket achter de bal - slagschouder wijst naar het net – linkerarm wijst zijwaarts – ehBH meer ingedraaid in relatie met voetenstand Armen: slagarm beweegt hand naar achter en onder de bal (van ver naar ver / fijn op een lijn) WANNEER: Als gewicht volledig op stapvoet = racket achter

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

2


Steun-/Stuwfase

WAT: vanuit steun op de grond racket naar de bal stuwen in balans WAAROM: kracht in lichaam brengen om racketsnelheid te genereren HOE: Racket: racket wordt met de butt naar bal gestuwd waardoor racketkop eerst rond de hand onder bal valt en vervolgens de hand volgt richting balcontact Benen: steunbeen zoekt kracht vanuit de grond om het racket versnellend naar voor te stuwen Romp: vanuit krachtimpuls benen beweegt bekken-romp-schouderlijn om racketverplaatsing te ondersteunen â&#x20AC;&#x201C; bij 1HBH blijft de schouderlijn in een stabiele positie Armen: Slagarm stuwt racket voorwaarts met de pinkmuis van de slaghand vooruit naar de bal, tegelijk beweegt de nietslagarm in de andere richting om de stuwbeweging en balans te ondersteunen WANNEER: eerst inwerking zwaartekracht dan pas stuw naar de bal

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

3


Slagfase (contactpunt/followthrough/uitzwaai)

WAT: slingerbeweging van racket tegen de bal WAAROM: duwbeweging geeft te weinig snelheid in of piekversnelling na contactpunt HOE: Racket: racket slingert sluitend met piekversnelling tegen de bal ifv het gewenste baltraject en zwaait uit Benen: bekken is ingedraaid in CP en vervolgt verder na CP, contact op grond mag beweging niet belemmeren – bij 1HBH is bekken minder ingedraaid dan schouderlijn bij CP Romp: lichaam beweegt verder in balans in navolging van piekversnelling tot slagschouder naar net – 1HBH schouderlijn is nog net niet loodrecht tov de balbaan in CP en draait geleidelijk meer open in navolging van de uitzwaai Armen: Slagarm beweegt verder in slagrichting (van ver naar ver) handpalm sluit op de bal – 1HBH handpalm opent WANNEER: Timing: racket op tijd ! – Bij balcontact beweegt het lichaam door de frontale houding – 1HBH arm volgt bal maximaal waarna lichaam indraait

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

4


Inzetten herplaatsing

WAT: in navolging van de slagbeweging komen tot splitstand en herplaatsing WAAROM: om herplaatsing snel te realiseren HOE: Benen: voetenstand elleboogbreedte, benen gebogen met zwaartepunt aan de binnenkant + terugduwen Romp: kijken naar overkant uitgedraaid rechtop, schouder, romp en bekken in balans Armen: van uitzwaai in balans naar ondersteunen van herplaatsing WANNEER: In de fase na het spelen van de bal en afgeremd hebben van de piekversnelling

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

5


ACTIECONCEPTEN OPSLAG

Starthouding na ritueel

WAT: neutrale beginpositie WAAROM: ter voorbereiding van een ontspannen en ritmische beweging HOE: Greep: hamergreep – verlengde greep – onderaan vastnemen Racket: racketkop wijst naar speelvak, evenwijdig met grond Benen: voeten max schouderbreedte - balans vooraan Romp: lichtjes voorovergebogen – lichtjes ingedraaid tov voetenstand Armen: hangen ontspannen onder schouderlijn – neutrale pols WANNEER: na ritueel ter voorbereiding van de opslagbeweging

WAT: start beweging

Bewegingsinzet

WAAROM: inertie overwinnen in lichaamsdelen en racket HOE: Racket: slingert naar beneden Benen: gewicht verplaatst naar achter – balans in het midden – 2 voeten op de grond Romp: beweegt naar achterwaarts en rechtopstaand schouder/bekkenlijn neutraal tov voetenstand Armen: afgehangen voor lichaam ( tossarm voor voorste dij) WANNEER: bij aanvang opslagbeweging

Toss

WAT: stabiele toss + overgang van neutrale houding naar voorspanningspositie HOE: Racket: slingert afremmend verder fijn op een lijn Benen: start kniebuiging Romp: schouderlijn draait verder weg Armen: tossarm rustige versnelling met toss op ooghoogte – slagarm verder weg met start buigen elleboog en ontspannen neutrale pols WANNEER: Als kniebuiging start beweegt racket nog opwaarts

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

6


WAT: ontspannen spiergroepen die instaan voor de actieve opslagbeweging

Pré load

WAAROM: een losse elastiek rekt het verst HOE: Racket: slingert langzaam opwaarts nog steeds in verlengde Benen: ontspannen doorbuigen Romp: schouderlijn zet kanteling in Armen: begeleiden van de toss-arm naar gewapende houding WANNEER: als toss los is start de opwaartse beweging racket

WAT: optimale steunbasis WAAROM: soepele overgang unload naar load HOE: Racket: racket slingert sluitend met piekversnelling tegen de bal ifv het gewenste baltraject en zwaait uit Benen: diepste beenbuiging + shift bekken Romp: vervolgt kanteling synchroon met bekken Armen: tossarm vertikaal en ingedraaid – slagarm 90°

Wapenhouding

WANNEER: op einde toss

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

7


WAT: opwaartse been – neerwaartse tossarm WAAROM: racket onder spanning HOE: Racket: beweegt naar beneden door inzet load – raketblad op verste afstand van de bal Benen: volledig uitgestrekt, achterste voet komt los Romp: start indraaien Armen: tossarm valt synchroon met strekken achterste been – slagonderarm valt evenwijdig met grond

Load

WANNEER: bij start dalen toss

WAT: start slagbeweging naar bal WAAROM: ter voorbereiding van indraaien en dus versnellen racketkop

Laatste koppelmoment

HOE: Racket: slingert gesloten naar de bal Benen: beide voeten komen los van de grond, bekken draait in Romp: draait in Armen: tossarm stopt met dalen en blijft voor de romp – slagarm strekt naar CP met buitenkant pinkmuis naar de bal WANNEER: vlak voor impact

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

8


WAT: contact racket met bal HOE: Racket: boven lichaamsas in een stompe hoek met voorarm Benen: bekken bijna volledig ingedraaid – rechterbekken schuinboven linkerbekken Romp: frontaal bij impact – rechterschouder schuinboven linkerschouder Armen: tossarm gebogen voor de romp – slagarm +/- gestrekt

Contactpunt

WANNEER: bij impact

WAT: follow through WAAROM: lichaam beweegt verder in slagrichting HOE: Racket: wijst naar bal Benen: bekken draait verder in Romp: draait verder door Armen: verlengd in slagrichting – blijft stabiel voor romp

Uitzwaai

WANNEER: na impact

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

9


WAT: afremmen beweging WAAROM: op tijd kunnen verplaatsen voor komst volgende bal HOE: Racket: zwaait uit links voorbij linkerbeen Benen: landen in het terrein – bekken komen frontaal Romp: slagschouder naar net Armen: tossarm zwaait langs lichaam – slagarm zwaait ontspannen naast linkerbeen

Landen

WANNEER: bij landen in het terrein

WAT: naar AH

Herstelpas

WAAROM: klaar voor split bij volgende bal HOE: Racket: terug naar de onspannen houding voor het lichaam Benen: overkomen op rechts – achterwaarts afduwen met rechts + terug naar AH Romp: AH Armen: AH WANNEER: na landen

Congres Limburg Open Chevron Phillips 2012 Hand-Outs

10

12fases_techniek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you