Page 1

k

OLE

OLE

frbung.dk

Valg -fag Obligatorisk

FRBUNG Forår 2018 / nr. 2

FR EDER I KS B ungdomss

FRBung.d

/

FRBung.dk

8. - 9. kl.

.dk

UNGDOMSSKOLE 2018 / 2019

FREDERIKSBERG ungdomssko FREDERIKSBERG UNGDOMSSKOLE


Intro /

KÆRE ELEV OG FORÆLDRE Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle valgfag for 7.-9. klasse skal organiseres af Frederiksberg Ungdomsskole. Det betyder, at eleverne kan vælge mellem alle de fag, der udbydes på de forskellige skoler og uddannelsessteder. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man vælger et valgfag, som ikke er på ens egen skole, skal man selv stå for transporten hen til den anden skole eller uddannelsesinstitution. Der vil være mindst 15 min. til at nå frem fra foregående time.

Eleverne skal allerede vælge deres valgfag i marts måned. Valgfaget er obligatorisk og alle elever skal have 60 valgfags-undervisningstimer. Eleverne skal sætte kryds ved tre fag. Eleven bliver kun optaget på ét valgfag. Ved holdsammensætning vil vi gøre vores bedste for, at alle får deres 1. prioritet. Vi har sammensat et bredt tilbud og det er vores mål, at der er noget interessant for alle elever. Tilbuddet er lavet i et samarbejde mellem folkeskolerne på Frederiksberg og Ungdomsskolen.

VIGTIG VIDEN OM FÆLLES VALGFAG FOR SKOLEÅRET 2018/19 HVOR MANGE VALGFAG KAN MAN VÆLGE? Man følger kun ét valgfagshold i løbet af skoleåret, men der skal vælges tre hold: Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Da det ikke altid er muligt at give alle elever deres 1. prioritet, anbefaler vi at man tænker sig godt om i forhold til sine tre prioriteter. Valgfaget er bindende for hele skoleåret.

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.

HVORDAN VÆLGER MAN VALGFAG?

HVORNÅR FÅR MAN SVAR?

Brug god tid på at gennemgå valgfagskataloget. På www.frbung.dk kan du læse endnu mere om alle fagene i menuen ”Valgfag i folkeskolen” - det er også her fagene vælges.

Du vil modtage svar på hvilket valgfag du har fået i uge 17.

HVORNÅR SKAL MAN SENEST VÆLGE VALGFAG? Man skal have valgt sine tre hold senest søndag den 1. april - indtil denne dato kan man ændre sit valg eller ændre sine prioriteter.

HVORNÅR STARTER VALGFAGENE? Valgfag for 8.-9. klasse starter onsdag d. 29. august og slutter onsdag d. 20. marts. Timerne ligger mellem 13.45-16.00. Onsdag d. 7. november er der fordybelsesdag, hvor der er valgfagsundervisning i seks undervisningstimer - tidspunkt formidles af underviseren på holdet.

Se oversigten over alle skoler / uddannelsesinstitutioner og valgfag på bagsiden.

2


Intro /

TIL FORÆLDRE

TIL ELEVER

HJÆLP DIT BARN TIL AT FÅ MEST UD AF NÆSTE ÅRS VALGFAGSPERIODE

TÆNK DIG GODT OM INDEN DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE VALGFAG I LØBET AF ÅRET

Tal med dit barn omkring valg af obligatorisk valgfag. Vælg efter interesse, men vær opmærksom på hvis dit barn f.eks dyrker sport i fritiden, så skal der måske ikke vælges et fysisk aktivt valgfag. Tal om transportmulighederne, hvis dit barn vil vælge et valgfag på en anden skole. Der er obligatorisk undervisning på trods af evt. regn og sne.

• Vælg ud fra din egen interesse.

MAN KAN IKKE SKIFTE VALGFAG Det er som hovedregel ikke muligt at skifte valgfag. I særlige tilfælde kan man dog skifte valgfag inden torsdag d. 13. september 2018. Hvis dette ønskes skal I som forældre kontakte Ungdomsskolen på: ungdomsskolen@frederiksberg.dk. Det skal foregå skriftligt på mail, og vi kan ikke love at der er plads på andre hold. Hjælp dit barn med at vælge - man kan IKKE skifte valgfag efter d. 13. september.

SYGEMELDING / FRAVÆR Hvis dit barn er syg/fraværende på en ”valgfagsdag” meldes dette til Ungdomsskolen på: ungdomsskolen@frederiksberg eller 38210530

• Tænk dig godt om, når du vælger de tre valg- fag/prioriteter. Det er ikke sikkert du får din 1. prioritet. Derfor skal din 2. og 3. prioritet også fange din interesse. • Husk at der vil være transport, hvis du vælger et valgfag på en anden skole. Du har selv ansvaret for at transportere dig over på den anden skole. Dette gælder også i dårligt vejr. Dine foregående timer slutter senest kl. 13.30, og du skal derefter cykle til dit valgfag, hvis det ligger på anden skole. • Husk at du ikke kan skifte valgfag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER FERIE Efterårsferie i uge 42 Juleferie i uge 51,52 og 01 Vinterferie i uge 07

STEDER / UNDERVISNING

OBLIGATORISK UNDERVISNING Der er mødepligt til valgfagsundervisning. Derfor vil eleverne ved hver undervisningstime blive krydset af. Elever som ikke møder op til undervisningen, vil modtage en reminder på sms. Der vil automatisk blive sendt en mail til elevens forældre. Da afkrydsningen ikke styres fra den enkelte elevs folkeskole, vil der blive sendt en mail, selvom der er meldt lovlig fravær til skolen.

Skolen på Duevej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænder Skolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen Skolen ved Søerne Tre Falke Skolen Frederiksberg Ungdomsskole Frederiksberg Gymnasium DGI TEC / H.C. Ørsted Gymnasiet Diakonissen Edison Teatret 3


Index /

SPROG / KULTUR Spansk / Videregående Kinesisk / Begynder

DESIGN / HÅNDVÆRK s. 5 s. 5

PSYKOLOGI Psykologi s. 6

MATEMATIK Masterclass i Matematik

s. 6

SAMFUND / POLITIK Samfundsfag & Politik s. 7 Livsværdier s. 7

FILMVIDENSKAB Filmvidenskab s. 8

MAD / SUNDHED Sundhed & Kommunikation s. 8 Madkundskab s. 9

MUSIK / SANG Sang & Sammenspil s. 10 Musik s. 10 Musical s. 11

IVÆRKSÆTTERI Entreprenørskab og iværksætteri Start din egen modevirksomhed

14 15 15 15

KUNST / KREATIVITET Billedkunst s. Det kreative metalværksted s. DIY Krea-værksted s. Forfatterlinjen s. Foto s.

16 17 17 18 18

E-SPORT E-Sport / Gaming & Læring E-Sport / Civilizations V

s. 19 s. 19

SPORT Spring / Rytmegymnastik s. Fitness s. Løbetræning s. Løb dig stærk s. Fodbold skillstræning s. DGI / træneruddannelse s. Dans s. Yoga s. Crossfit / træning s. Spinning s. Skak s.

20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25

FØRSTEHJÆLP Førstehjælp s. 20

s. 12 s. 12

PROGRAMMERING Kodning / Programmering s. 13 LEGO Mindstorms / Programmering s. 14 4

3D-print s. Håndværk & Design s. Håndværksfag s. Design s.

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.


Sprog / Kultur

SPANSK / VIDEREGÅENDE Din skole / Anden skole

Du kan KUN vælge dette hold hvis du har haft spansk i 7. klasse. Spansk er det næstmest talte sprog i verdenen, og et af verdens største modersmål der tales dagligt i rigtig mange lande. Bl.a tales sproget i stort set hele Syd- og Mellemamerika og Mexico. Spanskholdet er for dig der gerne vil blive skrap til et sprog, der kan bruges til at kommunikere med i store dele af verdenen. Det kan komme dig til gode på rejser til mange lande, men også i din senere karriere. Faget vil også give dig et stærkt grundlag, hvis du senere skal have spansk i gymnasiet. Faget strækker sig over 3 år og kan afsluttes med en afgangsprøve. Spansk oprettes på den skole, hvor der kommer flest tilmeldinger.

KINESISK / BEGYNDER Din skole / Anden skole

Kinesisk (også kaldet Mandarin) er det mest talte sprog i verdenen. Sproget tales primært i Kina, Singapore og Taiwan. Kina spiller en stor rolle i verden i dag, både som eksportnation af kinesiske produkter og som producent af produkter. Derfor er der også brug for kinesisktalende i mange virksomheder. På valgholdet vil du lære både tale og skrift og at få den korrekte udtale. Vi starter med de mest almindelige ord og vil senere bruge skrifttegn og tal. Du vil også lære om kinesisk kultur og historie. Holdet er et 1 årigt forløb. Kinesisk oprettes på den skole, hvor der kommer flest tilmeldinger.

5


Psykologi / Matematik

PSYKOLOGI Skolen ved Søerne

Dette valgfag er for dig, der har lyst til at blive klogere på, hvad den menneskelige psyke er for en størrelse, hvorfor vi mennesker gør som vi gør, og hvordan vi bliver dem, vi er. Ved at få indblik i psykologiens verden vil du blive klogere både på dig selv og andre, og lære at forstå, hvordan vores opvækst og den kultur vi er en del af, får betydning for, hvem vi bliver til, og hvordan vi reagerer i forskellige situationer.

MASTERCLASS I MATEMATIK Frederiksberg Gymnasium

Har du talent for matematik og savner måske lidt udfordringer i det daglige? I denne masterclass for talentfulde matematikelever får du en introduktion til hvordan man arbejder med f.eks. tal, logik og matematiske modeller af virkeligheden. Niveauet vil give dig en idé om, hvordan det er at have matematik i gymnasiet.

6


Samfund / Politik

SAMFUNDSFAG & POLITIK

LIVSVÆRDIER Søndermarkskolen

Søndermarkskolen

I dette valgfag skal vi arbejde med debat, politik og medier. Dette fag fungerer som en forlængelse af samfundsfag, med fokus på at tage stilling og diskutere. Vi skal diskutere aktuelle problemstillinger, snakke om mediernes indflydelse, lave forskellige kampagner, lave paneldebatter og i det hele taget bruge vores stemme.

Faget tager afsæt i, at vi lever i et demokratisk samfund som ikke er en konstant, men er i konstant udvikling. Udviklingen sker gennem nytænkning og spredning af livsværdier, holdninger og normer. Faget bygger på den viden vi har om forskellige livsværdier. Mange af disse livsværdier stammer oprindeligt fra religioner, men flere af dem af deres afsæt i de store ISMER. Vi vil således beskæftige os med religioner, filosofiske og sociologiske tænkere, politik og økonomiske ismer.

7


Filmvidenskab / Mad / Sundhed

SUNDHED & KOMMUNIKATION Diakonissen

I valgfaget ”Sundhed, kommunikation og omsorg” vil du arbejde med egen og andres sundhed. Du vil få kendskab til, hvilken betydning fysisk aktivitet har i hverdagen, og du vil sammen med de andre på holdet, arbejde med forskellige fysiske aktiviteter i forhold til et bredt sundhedsbegreb (unge, gamle, psykisk, fysisk og social sundhed). Der sættes fokus på kroppen, og hvordan man kan drage omsorg for at holde sin krop fysisk, psykisk og socialt ved lige gennem hele livet. Derudover laves der i valgfaget en kobling mellem krop og kommunikation. Du vil få kendskab til forskellige former for verbal og nonverbal kommunikation og i den forbindelse også indsigt i, hvordan man kommunikerer kropsligt uden at sige noget.

FILMVIDENSKAB Skolen ved Søerne

Filmvidenskab er valgfagsholdet, hvor vi ser og deler oplevelser med film og serier. Vi ser en masse film, og vi arbejder med mediet på flere måder. På holdet får i bl.a til opgave at komme med bud på f.eks de sjoveste, sørgeligste og mest romantiske scener, som I kender til fra film. Du vil opnå en viden om film og dramaturgi – bl.a igennem oplæg fra undervisere udefra, som enten kender filmverdenen fra skuespillervinklen eller som forfattere eller lign. Kort sagt, vi skal se en masse film og arbejde med det levende fiktionsmedie på alle måder.

8


Mad / Sundhed

MADKUNDSKAB Skolen på Duevej Skolen på La Cours Vej Skolen på Nyelandsvej Ny Hollænder Skolen Lindevangskolen Søndermarkskolen

Har du en kok gemt i maven? Vil du vide mere om sund mad og få praktiske færdigheder inden for madlavning? Madkundskab udbydes som valgfag på flere skoler. Du kan læse skolernes beskrivelser af valgfaget på www.frbung.dk. Tjek ”Valgfag i folkeskolen” og søg efter ”Madkundskab”.

9


Musik / Sang

SANG & SAMMENSPIL Søndermarkskolen

I ”sang og sammenspil” spiller vi både gamle klassikere og nyere musik. Holdet er både til de øvede og til dem, som aldrig har holdt et instrument i hånden før. Samtidig søger vi nogle elever, som har lyst til at synge - både som korsangere, men også som solister.

MUSIK Lindevangskolen Ny Hollænderskolen

Elsker du at spille musik, og kan du næsten ikke lade være? Så kom og vær med til at spille og lave musik i forskellige genrer, sammen med andre der også elsker det. Du behøver ikke at kunne spille på et instrument i forvejen, men du skal have LYST til at spille/synge sammen med andre. Musik udbydes som valgfag på flere skoler. Du kan læse skolernes beskrivelser af valgfaget på www.frbung.dk. Tjek ”Valgfag i folkeskolen” og søg efter ”Musik”.

10

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.


Musik / Sang

MUSICAL Edison Teatret

STÅ PÅ SCENEN ... i din helt egen sceneproduktion! Som noget særligt tilbyder vi i samarbejde med C:NTACT på Edison et valgfagsforløb, der sætter fokus på historiefortælling. Skab din egen forestilling sammen med topprofessionelle teaterfolk fra C:NTACT på Edison på Frederiksberg. Sammen med 50 andre elever får du mulighed for at lave en forestilling, som skal opsættes på Edison. Workshoplederne er professionelle inden for f.eks dans, rap, stagefight og musik. C:NTACT giver dig værktøjerne og du fortæller historien!

En tidligere deltager skriver:

”Det var fantastisk at stå der på scenen sammen med en masse dejlige mennesker og opføre et gennemført stykke arbejde, som vi alle sammen havde knoklet for.”

Forløbet foregår på Edison, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C

UNDERVISNINGSTIDER:

* Der vil i dette valgfag være tidspunkter ud over almindelig skolegang, hvor du skal deltage i prøver på Edison Scenen. Til gengæld er perioden kortere end de andre valgfag. Det er derfor vigtigt at du tager et grundigt kig på undervisningstiderne, inden du tilmelder dig, så du er sikker på, at du kan deltage i hele forløbet.

C:NTACT: onsdage 14.00-17.00 / 14.00-19.30 samt to lørdage* Oktober: Ons. d. 24/10 kl. 14-17 Ons. d. 31/10 kl. 14-17

Prøve Prøve

November: Ons. d. 7/11 Ons. d. 14/11 Lør. d. 17/11 Ons. d. 21/11 Ons. d. 28/11

Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve

kl. 9-16 kl. 14-19.30 kl. 10-16 kl. 14-19.30 kl. 14-19.30

December: Ons. d. 5/12 kl. 14-19.30 Lør. d. 8/12 kl. 10-16 Man. d. 10/12 kl. 16-20 Tirs. d. 11/12 kl. 10+12 (4t.) Ons. d. 12/12 kl. 10+12 +kl. 13-14

VIGTIGT:

Prøve Prøve Prøve+premiere Forestillinger Forestillinger Evaluering

Du skal kunne alle dagene, hvis du vælger dette valgfag.

11


Iværksætteri /

START DIN EGEN MODEVIRKSOMHED Skolen på La Cours vej

Er du modepersonen, som står bag det næste brand der skal konkurrere med Off-White, Gosha Supreme eller Stone Island? På dette valgfag skal du arbejde med alle de processer der er med til at gøre et brand til en succes. Vi kommer til at berøre områder som virksomhedsdrift, indkøb af materialer, kontakt med producenter, udarbejdelse af arbejdstegninger, marketingsstrategier (Instagram, Facebook og Pinterest), opsyning af kollektioner samt sidst men ikke mindst præsentation af kollektionerne.

MASTERCLASS I ENTREPRENØRSKAB OG IVÆRKSÆTTERI TEC - H.C. Ørsted gymnasiet

Drømmer du om at kunne forvandle dine idéer til et produkt og en forretning, så er dette valgfag noget for dig. Vi arbejder med at udmønte dine ideer til et produkt som kan markedsføres, og hvordan du kan udvikle en forretningsplan, hvor du planlægger, hvordan du kan lave din egen lille virksomhed. Du har mulighed for at høre om faget og møde underviseren torsdag d. 15/3 kl. 16.30-17.30 på Stæhr Johansensvej 7, 7. sal. Lokale: Sky4 12


Programmering /

</> KODNING / PROGRAMMERING Skolen på Nyelandsvej

Kodning, programmering og digital dannelse

Vi arbejder også med Digital Dannelse og Digitale fodaftryk:

På dette hold vil du opnå digitale færdigheder ved at arbejde med forskellige grundlæggende programmeringssprog og gennemgå forskellige typer kodning - på robotter og andre fysiske genstande, bl.a på Micro:bit hvor vi selv koder helt simpel maskinkode. Vi arbejder med skærmbaseret programmeringssprog og med VR og kodning i virtuelle miljøer.

Digital Dannelse - Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre i den vituelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.

Værktøjer vi bla. bruger er: Cospaces.io • hourofcode.com • HTC Vive - Unity CEO • Python • Java script og andre simple block programmeringsværktøjer.

Digitale fodaftryk - en gennemgang af forskellige digitale tjenesters dataindsamling, logning og generel dataindsamling. Hvorfor er oplysninger penge værd - og for hvem. BiData - hvad er det og hvad kan det bruges til? 13


Programmering / Design LEGO MINDSTORMS / LÆR AT PROGRAMMERE Skolen på La Cours Vej

Hvordan tænker en computer, og hvordan får man en robot til at gøre, som man vil have den til? Vi omgiver os hele tiden med teknologi. Om det er computere, mobiltelefoner, biler eller fjernsyn, er der nogle mennesker, der har bestemt, hvordan de skal opføre sig og hvordan de skal reagere på inputs fra os. Hvis vi skal forstå den magt, som programmørerne har, og blive i stand til at forholde os kritisk overfor teknologien, må vi opnå en større forståelse for, hvordan computere tænker. Få forskellige udfordringer, hvor du vil blive bedre til at tænke kreativt, problemløsende og innovativt. Hvad end du drømmer om en karriere inden for IT-branchen, eller bare vil blive bedre til at forstå programmering og kodning, vil dette valgfag være noget for dig.

3D-PRINT Frederiksberg Ungdomsskole

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.

3D & VR – Makerspace med 3D-print, 3D-design, virtualisering og simulering. 3D-design og 3D-print af modeller og prototyper. Du lærer at designe virtuelle miljøer og afprøve dem med VR-udstyr – HTC Vive. Gennem individuelt projektarbejde opnår du forståelse for 3D-design, virtualisering og arbejde med 3D-modeller. Alle opnår forståelse af 3D-print og får udprintet modeller. Der arbejdes med simple designværktøjer: Tinkercad, OpenScad, Roomsketcher, 123d Design og Sculpt. Der arbejdes med virtualiseringssoftare: Unity, Opensim, Roomsketcher og Cospaces. 14


Design / Håndværk HÅNDVÆRK & DESIGN Lindevangskolen

I Håndværk & Design lærer du teknikker til at lave produkter og udvikle idéer. Faget handler ikke kun om at arbejde med træ, sy i stof og bygge modeller. Det handler også om at afprøve idéerne, vælge materialer og finde ud af, hvordan ting kan gøre nytte for andre. Du får mulighed for at afprøve forskellige teknikker og metoder, og gennem arbejdet med forløbene lære at bruge din viden og fantasi til at få gode idéer, som måske kan gøre en forskel for andre.

HÅNDVÆRKSFAG DESIGN TEC / H.C. Ørsted Gymnasiet

Valgfaget Design omfatter et undervisningsforløb, der vil skærpe dine evner til at tænke kreativt og selvstændigt udvikle idéer fra koncept til produkt. Du lærer at bruge forskellige værktøjer til at visualisere og forklare de ideer og tanker, som dårligt lader sig udtrykke med ord og tal. Værktøjer som f.eks. håndskitsering, analog eller digital modellering, teknisk tegning og digital billedbehandling. Faget lægger vægt på praktisk arbejde og læring gennem projektarbejde. Du har mulighed for at høre om faget og møde underviseren torsdag d. 15/3 kl. 16.30-17.30 på Stæhr Johansensvej 7, 7. sal. Lokale: Sky4

Skolen på Duevej

Valgfaget Håndværksfag har fokus på at lære håndværksmæssige teknikker og arbejdsgange ved, at I selv fremstiller forskellige produkter. - Produkter som bruges i dagligdagen, f.eks. kan det være at bygge et møbel til opbevaring af ting og sager, eller at bygge en stol eller bænk man kan sidde på. Du får mulighed for at lære om forskellige slags værktøj, og om hvordan du kan bruge disse til fremstilling af dit produkt. Derudover taler vi om sikkerhed i værkstedet. Vi skal arbejde fra idé til produkt, hvor der er fokus på idéudvikling, skitsering, fremstilling af produkt samt afsluttende evaluering.

15


Kunst / Kreativitet

BILLEDKUNST Skolen på Duevej Ny Hollænderskolen Tre Falke Skolen

Billedkunst udbydes som valgfag på flere skoler. Du kan læse skolernes beskrivelser af valgfaget på www.frbung.dk. Tjek ”Valgfag i folkeskolen” og søg efter ”Billedkunst”.

Se på billeder, forstå billeder og producér billeder Ved at producere, opleve og analysere billeder kan du blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Lær om materialer og teknikker Arbejd kreativt med mange forskellige materialer og tilegn dig nye teknikker. Du kan f.eks arbejde med tegning, maleri, grafik, collage mm. Find din egen stil Arbejd fordybende alt imens du udvikler din kreative sans og personlige stil. Besøg gallerier og museer Ved at kigge på kunst kan du udbygge din viden om kendte kunstnere og deres værker. Udstil din kunst Flere hold har en fælles udstilling.

16

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.


Kunst / Kreativitet

DIY KREA-VÆRKSTED Skolen ved Søerne

DET KREATIVE METALVÆRKSTED

Kan du lide at bruge dine hænder? Elsker du at være kreativ? Synes du faktisk, det er federe at lave ting selv, fremfor at købe dem? Så er det her lige faget for dig. Vi kaster os ud i kreative designprocesser, henter inspiration i DIY-videoer og blogs på nettet, prøver kræfter med forskellige håndværksteknikker og arbejder i forskellige materialer som f.eks papir, garn, læder, plastic, pap og stof.

TEC / H.C. Ørsted Gymnasiet

I metalværkstedet kan du arbejde med bearbejdning af produkter i metal. Vi laver spændende og anvendelige skulpturer i metal. Du kan også lave særlige og sjove cykler, vi selvfølgelig afprøver. Du lærer korrekt håndtering af værktøjer og maskiner, sikkerhed og arbejdsmiljøer i værkstederne. Du kommer til at planlægge, lede og strukturere egne arbejdsprocesser fra idé til produkt. Du har mulighed for at høre om faget og møde underviseren torsdag d. 15/3 kl. 16.30-17.30 på Stæhr Johansensvej 7, 7. sal. Lokale: Sky4

17


Kunst / Kreativitet

FORFATTERLINJEN Frederiksberg Gymnasium

Kan du godt lide at skrive, og går du med en forfatter eller journalist i maven? Vil du gerne være dygtigere til at læse, analysere og skrive både fakta og fiktion? Har du lyst til at prøve kræfter med det på et gymnasialt niveau? Så er forfatterlinjen på Frederiksberg Gymnasium noget for dig! På holdet kommer vi bl.a til at arbejde med kreative opgaver og teori. Vi læser både hinandens og professionelles tekster, giver feedback og arbejder kreativt med det mål at blive dygtigere til at skrive inden for alle genrer.

FOTO Skolen på Duevej Skolen ved Søerne Skolen på Nyelandsvej

Har du en fotograf i maven? Hvad enten du vil lave flotte naturbilleder, dyrebilleder eller portrætbilleder, så er det en god idé at lære kameraet at kende. Rent teknisk kan du bl.a lære begreber, som vidvinkel, lukketid, blænde etc. Du kan også lære om forskellige fototeknikker, og du lærer at fortælle historier ved hjælp af kameraet. Du vil komme ud på gader og stræder for at finde det rigtige motiv og sammen med holdet, vil du kunne finde inspiration på nogen af de foto-udstillinger, som vi besøger. 18


E-Sport /

E-SPORT GAMING & LÆRING Frederiksberg Ungdomsskole

Gaming med CS:Go, Hearthstone, Fifa og LoL. - Med individuelle lærerplaner opkvalificerer vi skills og arbejder med selvkontrol og strategi. Undervisning efter 5K læringsmodel: Krop, Kost, Kultur, Kamp, Kreativitet. Gametid: 50 % Undervisning: 50% - i skal bl.a deltage i en række fysiske aktiviteter og samarbejdsøvelser. Vi arbejder med nervereflexologi og Shi-at-su. Vi anvender: VR – HTC Vive, Laservåben indendørs og udendørs. Outdoor activity center. Virtualisering og simulering med 3D-design. Mulighed for at deltage i turneringer. Alle der har lyst kan deltage uanset niveau.

E-SPORT CIVILIZATIONs V Skolen på Nyelandsvej

Er du glad for at spille computer – især strategispil? Har du lyst til at udvikle din engelskfaglighed, historie-bevidsthed, samarbejdsevne og strategiske sans? – Så er dette valgholdet for dig! Vi spiller CIVILIZATIONS V – et underholdende og omfattende strategispil, der med garanti vil udfordre selv den rutinerede gamer – men frygt ej – der er også plads til nybegyndere! Du skal selv medbringe din computer, og du skal have spillet installeret. 19


Sport /

FITNESS Søndermarkskolen

I dette valgfag vil du blive klædt ordentligt på til at begå dig i et fitnesscenter. Kom godt fra start, når du i valgfaget Fitness bl.a. opnår forståelse for, hvordan du med korrekt træningsteknik og livsstil kan forbedre din fysik, hvad enten du ønsker at øge din muskelmasse eller tabe dig.

SPRING / RYTME GYMNASTIK Ny Hollænder Skolen

Valgholdet er for dig, der er vild med at bruge kroppen aktivt, få sved på panden og gerne vil lære seje spring. Vi vil fordybe os i hård grundtræning samt forskellige spring såsom vejrmølle, salto og flikflak på alle salens redskaber med og uden musik. Oplev suset ved at hænge i luften samt, hvor fedt det er at lave rytmiske moves til musik, der svinger. Holdet er for alle, begyndere som øvede, der har lysten og motivationen. Holdet er også for dig, der bare gerne vil have et godt udgangspunkt for at blive bedre til idrætsfaget. 20


Sport /

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.

LØBETRÆNING Søndermarkskolen

Valgholdet er for dig, som kan lide at bevæge dig og få pulsen op. Undervisningen retter sig mod dig, som ønsker at komme i bedre form, og som ønsker at sætte personlige mål. Du vil blive præsenteret for forskellige former for løb, såsom intervalløb, citytrail, trailløb, kort og langdistance samt blive præsenteret for effektiv og skadesforebyggende løbetræning. Der vil blive arbejdet med en teoretisk viden om anatomi og løbestil. Alle er velkomne, så længe du har lysten og viljen til at deltage.

LØB DIG STÆRK Lindevangskolen

Socialt fællesskab, frisk luft, masser af bevægelse ... Der er plads til alle, som har lyst til at bevæge sig og deltage i ét af Københavns mange løb. Lyder det som noget for dig, så skal du melde dig til Lindevangskolens løbehold.

21


Sport /

DGI UNGE I FRONT TRÆNERUDDANNELSE FODBOLD SKILLSTRÆNING Skolen på Nyelandsvej

Dette er et kursus med specifik skillstræning. Du kommer til at arbejde målrettet dine fodboldmæssige færdigheder. Vi arbejder med en bredere forståelse af samspillet mellem fysikken og teknikken. Undervisningen foregår på banerne på Nandrupsvej, og vi er ude hele året - OGSÅ I REGN OG SNE. Læreren har B-licens fra DBU og er således en kvalificeret underviser. 22

Frederiksberg Ungdomsskole

Valgfaget er for dig der er interesseret i idræt, og som gerne vil have en træneruddannelse. Igennem forløbet lærer du hvordan du underviser i idræt, og ved endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis fra DGI. Du får et forløb hvor du får sved på panden, samtidig med at du lærer mere om formidling og igangsætning af idræt. Du får også chancen for at afprøve dine nye trænerevner i lokale idrætsforeninger. Kurset er for alle, så lige meget om du dyrker fodbold, gymnastik eller noget helt tredje, så er du velkommen på træneruddannelsen!


Sport /

DANS Skolen på La Cours Vej

Dans/rytme/grundteknik/koreografi Vi vil igennem dansens univers lære forskellige koreografier. Der vil blive arbejdet med dansens flow og forskellig tempi. Du vil møde forskellige dansegenrer og prøve dem af igennem undervisningen. Følgende danse vil du blive præsenteret for: Moderne dans, jazz, funk, hip hop, disco, floor bar. Du vil sammen med andre være med til at stå for et opvarmningsprogram og også selv udforske kreative koreografier. Der vil være teknisk dansetræning, styrketræning og man vil blive udfordret på sine vante bevægelser.

YOGA Tre Falke Skolen Ny Hollænderskolen

Med Yoga kan du bl.a få værktøjer til, hvordan du kan styrke dine indre kvaliteter såsom: Nærvær, indre ro, kontakten til dig selv og samhørigheden med andre. Samtidig er yoga en blid men fysisk udfordrende sport, der vil gøre dig mere smidig og give dig styrke. Yoga udbydes som valgfag på flere skoler. Du kan læse skolernes beskrivelser af valgfaget på www.frbung.dk. Tjek ”Valgfag i folkeskolen” og søg efter ”Yoga”.

23


Sport /

CROSSFIT / TRÆNING Skolen på La Cours vej Skolen på Nyelandsvej Ny Hollænder Skolen

Start med at udfordre dig selv! Crosstræningens formål er, at du udvikler din styrke, kondition og smidighed ved at have det sjovt i leg og træning. En undervisningstime kan bl.a bestå af: En opvarmning, teknisk gennemgang af dagens øvelser, en WOD (workout of the day) og evt. en finisher. Udbyttet er, at træningen gør dig glad, skadesforebygger, samt udfordrer dig. Du vil blive bevidst om din krops potentiale, og overrasket over hvad du formår med den rette træning og motivation fra de andre team members på holdet.

SPINNING Tre Falke Skolen

Spinning frigør en masse energi, og giver dig overskud til at håndtere udfordringer omkring dig. Hver gang du har været til spinning, har du overskud på kontoen – Du bliver afhængig. Træningen er på en og samme tid sjov og motiverende – du mærker beatet fra musikken presse dig til at yde dit bedste. Ikke bare pulsen, men også fællesskabet bliver sat i vejret. Du træner på hold, og du vil sammen med holdet opnå den der særlige følelse af fællesskab, som rækker vidt. Valgfaget gør dig bl.a fortrolig med fart og temposkift.

24


Sport / Førstehjælp

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG - DU KAN IKKE SKIFTE.

SKAK Skolen på Nyelandsvej

Har du lyst til at lære at spille skak, eller ønsker du at udvikle dine evner på brættet, så skal du melde dig til valgfaget Skak. Drenge, piger, høje, lave, kloge, mindre kloge … ALLE er velkomne. Du får udfordret dit intellekt, og din evne til at tænke strategisk og analysere. - Altsammen noget du også kan bruge i mange andre sammenhænge.

FØRSTEHJÆLP Lindevangskolen

Kurset vil være et godt supplement til dele af pensum i idræt og biologi. Desuden giver det i den grad mening at kunne førstehjælp. Man ved aldrig hvornår der sker noget … Er du klar til at handle? På dette kursus vil du bl.a lære om livreddende førstehjælp – herunder hjertelungeredning og brug af hjertestarter, samt førstehjælp ved forskellige ulykker.

25


OVERSIGT / SKOLER & FAG Skolen på Duevej: Madkundskab Håndværksfag Billedkunst Foto

Skolen ved Søerne: Filmvidenskab Foto DIY Krea-værksted Psykologi

Skolen på La Cours Vej: Madkundskab Start din egen modevirksomhed Crossfit Dans LEGO Mindstorms / Programmering

Tre Falke Skolen: Billedkunst Spinning Yoga

Lindevangskolen: Madkundskab Musik Løb dig stærk Førstehjælp Håndværk & Design Ny Hollænder Skolen: Madkundskab Musik Billedkunst Spring/rytme gymnastik Crossfit Yoga Skolen på Nyelandsvej: Madkundskab Foto Crossfit Fodbold skillstræning E-Sport Skak Søndermarkskolen: Madkundskab Livsværdier Samfund & Politik Løbetræning Fitness Sang & Sammenspil

Frederiksberg Ungdomsskole: DGI - Unge i front træneruddannelse Spansk Kinesisk 3D-Print E-Sport Frederiksberg Gymnasium: Forfatterlinjen Masterclass i matematik TEC / H.C. Ørsted Gymnasiet: Design Det kreative metalværksted Entreprenørskab & Iværksætteri Diakonissen: Sundhed & Kommunikation Edison Teatret: Musical

Frbung valgfag 8 9 klasse  
Frbung valgfag 8 9 klasse  
Advertisement