Page 1

ÅRSBERETNING 2011 FREDERIKSBERG KOMMUNES BIBLIOTEKER

FREDERIKSBERG

KOMMUNES BIBLIOTEKER


Indhold Indledning .......................................................................................................................................................... 2 2011 – året i billeder.......................................................................................................................................... 3 Frederiksberg Kommunes Biblioteker i tal 2011 ............................................................................................... 6 Organisation ...................................................................................................................................................... 7 Udvikling af bibliotekets kerneydelser 2011 ..................................................................................................... 8 Målsætninger for fokusaftale 2010-2012........................................................................................................ 17 Organisationsudvikling .................................................................................................................................... 28

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 1


Indledning Årsberetningen for 2011 vidner til fulde om, hvor stort og bredt bibliotekets virke er. Her kan man læse om stigningen i downloads af digitale materialer og om antallet af besøg på hjemmesiden. Man kan læse om expat-dinners og KarriereBiblioteket som en del af integrationsarbejdet samt om markedsføring på tværs af biblioteker under temaet Oprør! Her står om Sommerbogen og børnehavebibliotek, om god service og det femstjernede bibliotek. En stor del af de opnåede resultater er opnået på baggrund af den projektorganisation som biblioteket indførte i 2010, og som skulle finde sine ben i 2011. Ved begyndelsen af året forventede vi at få tid og rum til at konsolidere denne organisation som solidt grundlag for bibliotekets drift og udvikling. Kun i årets første halvdel var dette muligt. Tre hændelser kom til at blive langt mere definerende for 2011. Biblioteket blev ramt af oversvømmelse, Stadsbibliotekar Anne Møller-Rasmussen trak sig tilbage, og en ny vision for biblioteket blev vedtaget. Sommerens skybrud satte hovedstadens kældre, elevatorskakter og forretninger under vand. Biblioteket blev også ramt. Alle tre filialer og Hovedbibliotekets Musik- og Børnebiblioteker fik vandskader. Bibliotekerne Domus Vista og Godthåbsvej genåbnede hurtigt, men der måtte etableres nogle midlertidige løsninger i form af et udvidet børnebibliotek på Godthåbsvej med øget åbningstid, og Musikbiblioteket flyttede til balkonen i Hovedbibliotekets forhal. Først efter et halvt år kunne Musik- og Børnebiblioteket genåbne, mens Biblioteket Danasvej først åbner i 2012. De midlertidige løsninger var succesfulde, men kunne ikke leve op til de permanente løsninger, og udlånsstatistikkerne har da også vist et fald. Stadsbibliotekar Anne Møller-Rasmussen, trak sig tilbage per 30. juni. Anne Møller-Rasmussen var en stærk forkæmper for biblioteket. I hendes tid er der bl.a. indført it og Hovedbibliotekets tilbygning kom til. Det er i høj grad hendes fortjeneste, at Frederiksberg Bibliotek er så sundt og stærkt, og hun har skrevet sig ind i bibliotekets historie som en respekteret leder, der altid kæmpede bibliotekets sag. Jeg har haft den glæde at overtage som konstitueret stadsbibliotekar og fra 2012 som bibliotekschef. Inden årets udgang vedtog Kommunalbestyrelsen en ny vision for biblioteket, der skal sikre, at vores solide og driftssikre bibliotek også fremover er et relevant og banebrydende tilbud for Frederiksbergs borgere. Vi kalder det nye bibliotek for BiBLiOTEKET. BiBLiOTEKET skal være en drivkraft for kultur og medborgerskab i Frederiksberg Kommune og et frontbibliotek, der sætter borgeren i centrum. Det betyder bl.a. at filialerne får skarpe profiler, at der etableres samarbejder med borgerservice og kulturhusene, og at biblioteket også vil sætte sit mærke uden for vores egne mure. Processen mod BiBLiOTEKET ventes at tage fem år. På trods af vandskade og lederskifte blev 2011 med vedtagelsen af biblioteksvisionen, året som satte Frederiksberg Kommunes Biblioteker på sporet mod fremtiden. Jeg siger med stor respekt tak til Anne Møller-Rasmussen og glæder mig til at vende tilbage på denne plads ved slutningen af 2012 og berette om begyndelsen af fremtiden. Tina Pihl Bibliotekschef

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 2


2011 Året i billeder

Borgmester Jørgen Glenthøj med tidl. stadsbibliotekar Anne MøllerRasmussen og tidl. kommunaldirektør Jesper Zwisler til velkomstmøde for nye borgere

Børnene fra Børnehuset Kloden nyder deres nye børnehavebibliotek, der er Frederiksbergs første

Elephant Parade kom til Biblioteket Danasvej i form af Troels Triers flotte elefant

Børnebibliotekar Tanja Espersen præsenterer bibliotekets nye ladcykel, der er sponsoreret af FrederiksbergFonden

side 3


Bibliotekar Astrid Tschuden fortæller om alle de gratis tilbud på biblioteket ved velkomstmøde for udlandske studerende

Bibliotekschef Tina Pihl og daværende formand for Kultur- & Fritid, Lone Loklindt, ved bibliotekets valgmøde før Folketingsvalget

Dyb koncentration og masser af hjælp og hygge på lektiecafé på Hovedbiblioteket

Børnebibliotekar Tanja Espersen præsenterer udvalgte børnebøger ved “frugtvognen”, lige efter skybruddet lukkede Børnebiblioteket

Biblioteket købte ekstra mange eksemplarer af de mest populære bøger ind - og de fik hurtigt ben at gå på!

Musikbibliotekar Marianne Sæderup finder god musik frem på Musikbibliotekets særlige BibZoom-pc. Der er over 7 mio. numre at vælge mellem

side 4


Bibliotekar Birgit Kringelbach demonstrerer e-bogslæsere og e-bøger for interesserede lånere

Sangeren Basim og borgmester Jørgen Glenthøj hilser på hinanden ved Børnebibliotekets genåbningskoncert

Et veloplagt hold bibliotekarer er klar til at inspirere og fortælle på Bogcafé 2012

Sjov, spas og gode sange, da Nullernix gav koncert i bibliotekssalen

Carla og Christina finder børnebøger på Biblioteket Godthåbsvej, der havde udvidet åbningstid sidste halvdel af 2011

Anna og Alba læser i Børnebibliotekets nyoprettede tweensområde

side 5


Frederiksberg Kommunes Biblioteker i tal 2011

2011

2010

Udvikling

44.910

45.442

-1%

641.488

811.763

-21%

544.003 38.614.023

510.299 40.194.237

7% -4%

Udlån af fysiske materialer i alt Bøger Musikoptagelser Levende billeder Multimediematerialer Lydbøger Andre materialer

1.717.639 1.211.231 224.641 170.732 44.723 42.759 23.553

1.872.472 1.292.365 296.733 158.804 49.103 46.756 28.711

-8% -6% -24% 8% -9% -9% -18%

Downlån af virtuelle materialer Netmusiknumre e-bøger Netlydbøger Netfilm

220.633 201.402 4.130 5.995 9.106

199.599 192.115 1.434 4.186 1.864

11% 5% 188% 43% 389%

1.033

1.065

-3%

258 71 18 12 63 70 24

297 84 10 16 90 90 7

-13% -15% 80% -25% -30% -22% 243%

Aktive lånere Besøgende på bibliotekerne Besøg på hjemmesiden Sidevisinger i søgebasen

Lokaleudlejninger i medborgerhus Danasvej Arrangementer m.m. i alt Kulturelle arrangementer (børn) It-introduktioner, workshops m.m. (børn) Biblioteksorientering (børn) Kulturelle arrangementer - (voksne) It-introduktioner, workshops m.m. (voksne) Biblioteksorientering (unge)

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 6


Organisation

Bibliotekschef

Stab og administration (SAM) Formidling og oplysning (SFO)

Familie og kultur (F&K)

Ekspedition og materialehåndtering (TEKS)

Biblioteket er organiseret i en flad organisationsstruktur, der danner ramme om en mangfoldig vifte af kulturelle bibliotekstilbud. Sektionen for stab og administration (SAM) varetager sekretariatsbetjening af biblioteket som helhed, økonomifunktion, intern it-support og drift af bibliotekssystemet, betjentfunktion samt kommunikation og markedsføring af bibliotekets ydelser. Sektionen for formidling og oplysning (SFO) omfatter udlånsarbejdet i voksenudlån og musikbibliotek på Hovedbiblioteket samt den daglige drift af filialbiblioteket ved Domus Vista. Sektionen varetager desuden it-introduktioner, biblioteksorientering, integrationsarbejde m.m. Sektionen er ligeledes ansvarlig for bibliotekets digitale ydelser. Sektionen for familie og kultur (F&K) omfatter udlånsarbejdet i børnebiblioteket på Hovedbiblioteket og daglig drift af filialbibliotekerne på Danasvej og Godthåbsvej. Sektionen varetager desuden biblioteksorientering og er ansvarlig for afvikling af bibliotekets mange kulturelle arrangementer for børn og voksne. Sektionen er ligeledes ansvarlig for bibliotekets kulturarbejde i sin helhed. Sektionen for ekspedition og materialehåndtering (TEKS) varetager ekspedition af brugere, billetsalg, hjemkaldelser, erstatninger, gebyrbetaling samt vejledning og assistance ved udlåns- og afleveringsmaskinerne. Sektionen varetager materialernes vej gennem biblioteket i bredeste forstand, herunder indkøb og klargøring af materialer, drift af sorteringsanlægget m.m. Sektionen er ligeledes ansvarlig for bibliotekets rum og fremtoning overordnet.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 7


Udvikling af bibliotekets kerneydelser 2011

Bibliotekets kerneydelser falder inden for 3 overordnede kategorier: • • •

Fysiske bibliotekstilbud Virtuelle bibliotekstilbud Kulturelle bibliotekstilbud

Fysiske bibliotekstilbud Forankring SFO

Mål Øge udlånet af film.

Aktiviteter Minimum 1-2 udviklingsprojekter inden for formidling.

SFO

Hæve udlånet af bøger og lydbøger i voksenudlånet. At skabe fokus på formidling og inspiration via materialeudstillinger i udlånet.

Minimum 1-2 udviklingsprojekter inden for formidling. 25 udstillinger i voksenudlånet. 25 udstillinger i musikudlånet. 12 udstillinger i Børnebiblioteket og på Filialbibliotekerne.

SFO/F&K

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Beretning Udlånet blev hævet med: Film: 8,5 % Spil: 13,7 % Der er skabt mere cirkulation af både film og spil mellem Hovedbiblioteket og filialerne. 137 personer deltog i et arrangement med Ole Michelsen. 1 udviklingsprojekt blev gennemført: ”Det åbne rum”. 25 udstillinger blev afviklet i musikbiblioteket. 15 udstillinger i voksenudlånet. Efter vandskaden blev udstillingspladsen overladt til Børnebiblioteket. 12 udstillinger med henholdsvis 6 i børnerummene og 6 i voksenrummene. Side 8


Fysiske bibliotekstilbud Forankring SFO

Mål Hæve udlån af musikmaterialer på cd.

Aktiviteter 1-2 mindre formidlingsprojekter eller kampagner med udgangspunkt i en målgruppe eller en genre. 1-2 mindre udviklingsprojekter i musikudlånet. Samarbejde med Kommunikation om markedsføring af 1-2 genrer eller områder. Oprettelse af ”musik-benzintank”. Udarbejdelse af principper for reorganisering. Udarbejdelse af plan for indretning, hvor indretningen faseopdeles for 2012 og 2013. Herunder indtænkes: o Virtuel formidling o De nuværende materialers placering og volumen o Bibliotekarens betjening

Beretning Udlånet af musikmaterialer blev ikke øget. To formidlingsprojekter blev gennemført: ”Fokus på jazzgenren” i samarbejde med KOM, samt ”Film, spil og musik” i samarbejde med Film- og Spilgruppen. Bibzoom-pc blev oprettet i udlånet.

SFO

Planlægning af reorganisering af voksenudlånet, så dette har fokus på formidling og brugeradfærd.

SFO

Udvikling af voksenudlånets serviceniveau (God Service) til brugerne.

Projekt Best Practice (Praktiske erfaringer med god service opsamles og kanaliseres ud i guidelines for god service). Projekt Added Value med 1-3 nye tiltag (afprøve nye servicer, der giver brugerne noget ekstra med hjem).

Biblioteksrummet afspejler bibliotekets ydelser og services både

Den tværgående arbejdsgruppe for det fysiske bibliotek udarbejder handleplan.

I ”Best practice” samledes eksempler på god service i ”Guidelines for god service”. Opfølgning i 2012. ”Added value” udviklede ”Frontbibliotekaren” med direkte formidling af bibliotekets tilbud i forhallen. Frontbibliotekaren fortsætter i 2012. Gruppen kom i gang i anden halvdel af 2011. Handleplan og

Det Fysiske Bibliotek/TEKS

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Der er foretaget: - grundig indsamling af inspiration - analyse af muligheder Der er skabt: - et scenarie - et idékatalog - en opsamling af faglige overvejelser fra processen

Side 9


Fysiske bibliotekstilbud Forankring

Mål i forhold til formidling og i forhold til rummets indretning.

Aktiviteter

Beretning milepæle er udarbejdet til gennemførelse i 2012.

F&K

Projekt børnehavebibliotek. Børnehavebiblioteket har foruden den litteraturformidlende indsats en integrationsvinkel.

Projekt Børnehavebibliotek blev gennemført til stor tilfredshed for både biblioteket og børnehaven. Driftsplanen omfatter 5 institutioner i 2012.

F&K

Tilpasse og optimere bibliotekets betjening af daginstitutioner.

Projektet løber indtil oktober 2011. Der er aktiviteter dagligt/ugentligt i børnehaven. Biblioteket kommer på besøg en gang om måneden i institutionen og institutionen kommer på besøg i biblioteket en gang om måneden. Ved hvert besøg er der forud aftalt en formidlingsaktivitet. Arbejdsgruppen Børn udarbejder handlingsplan.

F&K

Sommerbogen.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Hele sommeren inviterer børnebiblioteket skolebørn på Frederiksberg til at deltage i sommerferielæsning. Børnene skal læse og anmelde fem bøger i løbet af deres ferie. Dette læselystinitiativ sætter fokus på vigtigheden i, at børn læser i deres sommerferie. De mange anmeldelser, der hen over sommeren hænges op i udlånet, fungerer som inspiration fra barn til barn og fra læser til læser.

Grundet vandskaden blev udarbejdelsen af handlingsplanen udsat til 2012. Som alternativ fik flere daginstitutioner et depot bestående af pege- og billedbøger i perioden, hvor børnebiblioteket var lukket på grund af vandskaden. Sommerbogen 2011 blev gennemført. 545 børn blev skrevet op og 308 gennemførte, på trods af vandskaden. Det er det 3. højeste antal siden Sommerbogen startede i 2005.

Side 10


Fysiske bibliotekstilbud Forankring F&K

Mål Skolestartsposer.

F&K

Der bliver indrettet spilområder i børnebibliotekerne på henholdsvis Filialbiblioteket Danasvej, Filialbiblioteket Godthåbsvej og på Hovedbiblioteket.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Aktiviteter Biblioteket pakker og udleverer skolestartsposer til børn, der skal begynde i skole i indeværende år. Formålet med kampagnen er at skabe sammenhæng mellem familien, institutionen og biblioteket således at det enkelte barn er forberedt til skolestart. Biblioteket udvælger og formidler materialer målrettet målgruppen. Kampagnen består af en familiedel og en institutionsdel. Familiedelen starter medio maj og fortsætter til medio august. Institutionsdelen starter omkring november og fortsætter ind i det nye år. Arbejdsgruppen for rummets formidling udarbejder handlingsplan.

Beretning De to skolestartsposekampagner for henholdsvis børnefamilier og daginstitutioner blev gennemført. Kampagnen for børnefamilier var en succes. Der var stor interesse for skolestartsposerne og hjemlån af disse. Daginstitutionskampagnen havde lavere tilslutning.

Handlingsplan for nye spilområder på Danasvej, Godthåbsvej og hovedbibliotekets børneafdeling blev udsat pga. vandskadens følgevirkninger.

Side 11


Virtuelle bibliotekstilbud Udviklingen af Det Virtuelle Bibliotek er et biblioteksfagligt kerneområde. Det indgår også som en del af den nuværende fokusaftale med forvaltningen, hvorfor væsentlige mål for udviklingen af Det Virtuelle Bibliotek er oplistet der. Forankring SFO

Mål Forøgelse af brugerskare på downloadmedier med 350 nye lånere i forhold til 1. januar 2011.

Aktiviteter Filmstriben.dk og bibzoom.dk udvælges som fokuspunkter for denne indsats.

SFO

Hæve download af udvalgte licenser i 2011 med 1 pct. og i 2012 med 4 pct. i forhold til 2010.

Udvælge og promovere månedens database (mindst 10 om året).

SFO

Udvikling af virtuel formidling til unge under Kulturaftalerne.

Videreudvikling af ungeprojektet S.Y.N.C. som en del af kulturaftalerne.

F&K

Øge antallet af brugere af webuniverset Palles Gavebod på Frederiksberg.

Øget fokus på Palles Gavebod ved biblioteksorientering. Formidling af sitet ved hjælp af arrangementer og eksponering af temaer i Palles Gavebod i udlånet.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Beretning Antal brugere af download fra Bibzoom.dk steg fra 1087 i 2010 til 2747 i 2012. En stigning på 1660 brugere eller 152%. Licensstatistikken forelå ikke ved redaktionens slutning. Vi promoverede 10 baser i løbet af året primært på web, på storskærm og med flyers til uddeling i formidlingsarbejdet. Biblioteket har deltaget med en medarbejder og et projekt (S.Y.N.C.), et virtuelt tilbud til unge, er blevet lagt ind under projektet ”Projektspace”. Biblioteket har udviklet to projekter med udgangspunkt i målgruppen unge. Til begge projekterne er der søgt midler fra Kulturstyrelsen. Antallet af brugere er øget med 27% Stigningen er 169 i 2011 til 215 brugere ved årsskriftet. Handleplanen er udarbejdet. Side 12


Virtuelle bibliotekstilbud Udviklingen af Det Virtuelle Bibliotek er et biblioteksfagligt kerneområde. Det indgår også som en del af den nuværende fokusaftale med forvaltningen, hvorfor væsentlige mål for udviklingen af Det Virtuelle Bibliotek er oplistet der. Forankring

Mål

F&K TEKS

Bruge storskærmene i udlånet til øget fokus på materialerne i udlånet.

F&K

Projekt SMS noveller – fortsat fra 2010.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Aktiviteter Handleplan udvikles under et udviklingsforum faciliteret af Gentofte Bibliotekerne. Materialevælgeren laver formidlingsindslag på storskærmen i Børnebiblioteket til inspiration i udlånet. Indslag benyttes også på storskærmene i forhallen og på filialerne.

Projektsamarbejde med KKB og firmaet Movellas videreføres. Projektet afsluttes med workshop og evaluering af projektets perspektiver.

Beretning

Materialevælgeren har lavet formidlingsindslag på storskærm. Storskærmsindslagene er blevet vel modtaget af brugerne og der har været øget efterspørgsel på de formidlede materialer. Projekt SMS-noveller blev gennemført. Samarbejdet med KKB og Movellas forløb produktivt og tilfredsstillende. Resultatet, klasseundervisning og workshops, blev positivt modtaget af såvel lærer som elever.

Side 13


Kulturelle oplevelsestilbud Forankring Kulturgruppen

Mål Gennemførelse af kulturelle arrangementer. Aktivitetsoversigten viser fordeling mellem forskellige målgrupper. Der bliver i alt 119 arrangementer.

Kulturgruppen

Gennemførelse af events og oplevelsesorienteret formidling – med personalets aktive medvirken. Ved årets start er følgende event- og oplevelsesorienterede formidlingsinitiativer planlagt. Der bliver i alt 20 initiativer.

Kulturgruppen

Gennemførelse af/deltagelse i arrangementer og kampagner med fokus på branding og partnerskaber. Ved årets start er følgende kampagner og arrangementer med fokus på branding og partnerskaber planlagt. Der bliver i alt 18 engagementer.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Aktiviteter Børn Børneteater Familiepuljen Voksne Filmvisning Musik – for voksne I alt Bibliotekscafe Læsekreds Sms-novelle workshop Oplæsning Filmstriben og dvd film med Ole Michelsen Jazzfestival MB fremstød Debutant arrangement Kunstsæsonen Skriveworkshop Sommerbogcafé I alt Katapuls Frederiksbergdage Velkomstmøde forår og efterår DM i højtlæsning, marts Ferieaktiviteter (Ferie webavisen) Jazzfestival Buster børnefilmfestival Golden Days

30 18 30 24 7 10 119 1 2 1 16 -

Beretning 30 21 14 26 8 9 108 1 2 1 10 1

20 1 1 2

1 1 1 1 1 26 1 1 2

1 1

1 1

1 1 1

1 2 1 Side 14


Kulturelle oplevelsestilbud Forankring

F&K

SFO

Mål

Løbende udstillinger af værker/produktioner af forskellige aktører. Spændvidden er stor, fra børns projekter til malerier og kunsthåndværk.

Gennemførelse af integrationstiltag. Særligt for denne gruppe af aktiviteter er, at en stor del er tilbagevendende ugentligt/ flere gange om året. Ud over de tilbagevendende

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Aktiviteter Seniordag Kulturnatten Temabåret markedsføring Samarbejde med oplysningsforbundene BogForum Foreningen Norden Skumringstime Simone Klubben Danasvej Musikkonservatoriet Musikhøjskolen Dansk Musikerforbund De danske fribyer Elephant Parade Boligsocial Indsats I alt Hovedbiblioteket - for børn og for voksne Danasvej I alt

Nørkleri på Domus Vista

1 1 1

Beretning 1 1 1

1

1

-

1 1

-

1

14 12

1 1 1 1 1 1 23 I alt børn og voksne: 14 på Hovedbiblioteket og Danasvej. Øvrige aflyst pga. vandskade

12 24

ugentligt

Hver mandag nørklerier og hver fredag macramé i samarbejde med frivillige. Side 15


Kulturelle oplevelsestilbud Forankring

Mål aktiviteter planlægger arbejdsgruppen for integration 8-10 aktiviteter fordelt på hele året. Disse aktiviteter bliver afholdt på Hovedbiblioteket og på filialerne.

Aktiviteter Skak på Domus Vista

Lektiecafe

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

4 x årligt

2 x ugentligt på henholdsvis HB og Domus Vista

Beretning Der er gennemført 3 skakarrangementer i samarbejde med Frederiksberg Skoleskak. Lektiecafeerne fortsatte med stor succes og stigning i benyttelsen; på Domus Vista med 20% og på Hovedbiblioteket med 18%.

Side 16


Målsætninger for fokusaftale 2010-2012 Fokusaftalen er indgået mellem biblioteket/stadsbibliotekaren og Kultur- og fritidsforvaltningen for en 3-årig periode. Aftalen udstikker et antal målsætninger for bibliotekets kerneydelser. Frederiksberg Kommunes Bibliotekers fokusaftale 2010-2012 indebar følgende indsatsområder og målsætninger for 2011: Indsatsområde: Biblioteket skal levere bibliotekstilbud, hvor og når brugeren ønsker det via virtuelle muligheder. Målsætninger for 2011: • Implementering af nye adgangskanaler/platforme i form af internet- og hjemmesidefaciliteter og bærbare medier som mobiltelefoner m.v. • 1.500 brugere benytter sig af disse kanaler • 250 nye brugere er kommet til biblioteket grundet disse kanaler Indsatsområde: Indsats for it-svage, læsesvage, brugere af anden etnisk herkomst samt socialt udsatte, der har behov for sproglig og kulturel støtte og stimulans. Målsætninger for 2011: • Tilretning/optimering af nye kurser og markedsføringstiltag • 150 svage brugere har gennemgået de tilbudte læringsforløb Indsatsområde: Indsats for at øge antallet af brugere af biblioteket (færre ikke-brugere af biblioteket i kommunen) Målsætninger for 2011: • Implementering af tilbud og markedsføringstiltag • 500 nye brugere er kommet til biblioteket (nyindmeldelser) grundet aktiviteter og øget markedsføring

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 17


Indsatsområde Implementering af virtuelle bibliotekstilbud Overordnede målsætninger • Implementering af nye adgangskanaler/platforme i form af internet- og hjemmesidefaciliteter og bærbare medier som mobiltelefoner m.v. • 1.500 brugere benytter sig af disse kanaler • 250 nye brugere er kommet til biblioteket grundet disse kanaler Forankring Mål Aktiviteter Beretning Mockups og Det Virtuelle Bibliotek Ny hjemmeside er lanceret senest i 2012. Arbejdet Mock ups og kravspecifikation kravspecifikation blev ikke forventes udarbejdet inden begynder i 2011. Hjemmesiden er baseret på udarbejdet. Men TINGudgangen af 2011. brøndteknologien, hvor informationer og data partnerskab og Brønddeles i et bredt bibliotekssamarbejde. aftale er indgået. Konceptbeskrivelse for ny hjemmeside er også udarbejdet. 2 mobilapplikationer blev Det Virtuelle Bibliotek Udvikling af 1-2 mobilapplikationer. Biblioteket på Four Squareudviklet og applikationen. implementeret. Derudover en anden applikation. Bibliotekets tilbud formidles nu via den lokalitetsbaserede app foursuare. SMS-service blev også implementeret og tilmeldte til servicen får besked på mobilen om kommende børnearrangementer.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 18


Det Virtuelle Bibliotek

Udvikling af digital strategi.

Tværgående arbejdsgruppe nedsat til udvikling af strategi.

SFO

Hæve besøgstallet på udvalgte sider på hjemmesiden i 2012 med samlet set 5 pct. i forhold til 2010.

Sider udvælges og promoveres. 1-2 mindre udviklingsprojekter med fokus på formidling.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Digital strategi er udviklet af den tværgående gruppe. Strategien indeholder indsatsområder og målsætninger for bibliotekets webside og øvrige digitale kanaler, med særligt fokus på biblioteksfaglig formidling. Besøgsantallet på udvalgte websider steg samlet med 349,3 %. Årsager: Flere sider, hvor nogle har nyhedsværdi og andre fungerer som blivende opslagsværker, fx. oversigt over krimiserier. Siderne blev promoveret på forsiden, nyhedsbrev, Facebook og storskærme. Udviklingsprojekterne ’Bibliotekarens bedste’ og ’Ny faglitteratur’ blev gennemført og formidlet på bogmærker, websiden og Facebook.

Side 19


SFO

Biblioteket fungerer som showroom for e-bøger.

SAM

Indgåelse af aftale med leverandører vedr. nye virtuelle kanaler.

Biblioteket indkøber et antal elæsere til udlån, således at lånerne kan gøre sig bekendte med mediet og dermed opnå brugskompetencer. Biblioteket promoverer de forskellige download-muligheder. Biblioteket præsenterer e-bøger og e-læsere for bibliotekets brugere i forskellige sammenhænge, herunder på det halvårlige velkomstmøde på rådhuset og i udlånet. Gennemføre behovsanalyse og forhandlinger.

SAM

Gennemføre effektmåling af diverse virtuelle bibliotekstilbud.

Opstilling/udarbejdelse af analyseproces.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Målet blev opfyldt og præsentationerne afholdt: Biblioteket indkøbte 15 ebogslæsere (udlånt 160 gange i 2011). Ebøger og e-bogslæsere blev bl.a. præsenteret ved 4 introduktionskurser, på rådhusets velkomstmøder og gennem book-enbibliotekar.

Der er igennem 2011 implementeret nye tiltag ifm. mobile service, f.eks. FourSquare. Samtidig er der indgået aftale med leverandør af ny hjemmeside der vil blive lanceret i 2012. Dette arbejde har været forsinket af barsel blandt medarbejder, prioritering af andre opgaver samt for få og for dårlige data på flere af de forskellige virtuelle bibliotekstilbud. Kulturstyrelsen arbejder på at forbedre data fremover.

Side 20


Indsatsområde Indsats for it-svage, læsesvage, brugere af anden etnisk herkomst og socialt udsatte Overordnede målsætninger • Tilretning/optimering af nye kurser og markedsføringstiltag 150 svage brugere har gennemgået de tilbudte læringsforløb Forankring Mål Aktiviteter SFO 60 it-kurser afholdes , hvoraf 32 er specifikt rettet Arbejdsgruppen for itmod it-svage. introduktioner. udarbejder program og udvikler og afprøver to nye introduktioner hvert år. Arbejdsgruppen for Udvikle og markedsføre ”Book en Bibliotekar” for Arbejdsgruppen for Integration udarbejder Integration målgruppen. Der skal i 2011 gennemføres tre handlingsplan. bookninger.

Arbejdsgruppen for Integration

Markedsføre det eksisterende flersprogede materiale på web og storskærme.

Arbejdsgruppen for Integration udarbejder handlingsplan.

Arbejdsgruppen for Integration

Udvikle ét nyt tiltag i det nationale eller kommunale netværk.

Projekt Newcomers, herunder Expat dinner. Karrierebiblioteket i samarbejde med integrationskonsulenter.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Beretning Der er gennemført 65 ITintroduktioner, og udviklet 4 nye IT-introduktioner.

Der har været 6 bookninger i 2011 for målgruppen. Den opdaterede flyer er blevet markedsført gennem integrationsgruppens kanaler, herunder bydelsmødre. 1 gang ugentlig er der blevet orienteret om bibliotekets varierede tilbud på de traditionelle indvandrersprog og på engelsk. Newcomers blev introduceret til biblioteket både til expatdinner, et nationalt tiltag, og på velkomstdagen til internationale studerende, et kommunalt tiltag. Karrierebiblioteket er blevet etableret i samarbejde med integrationsindsatsen og UU. Der er i 2011 gennemført 5 bookninger. Side 21


F&K/ Arbejdsgruppen for Integration

Arbejdsgruppen for Integration

Arbejdsgruppen for Integrations indsats i dette projekt er deltagelse i formidlingsaktivitet i institutioner. Sprogstimulering af tosprogede børn og deres forældre. Promovere foreningsguiderne (personer uddannet Arbejdsgruppen for som ambassadører for foreningerne). Integration udarbejder handlingsplan. Børnehavebibliotek – et samarbejde mellem Frederiksberg Bibliotek og Børnehaven og vuggestuen Røde Kors. Institutionens børn har tilsammen 20 forskellige sprog som første sprog. Børnehavebiblioteket har foruden integrationsdelen også en litteraturformidlende indsats.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

I Kloden/Røde Kors er der 50 børn med 20 forskellige sprog. Børnehavebiblioteket styrker pædagogernes arbejde med at stimulere børnenes sproglige udvikling og giver børnene lysten til at lære at læse. Foreningsguiderne arbejder nu permanent på biblioteket 1 gang ugentligt. De er til stede samtidig med og i nærheden af lektiecafeerne, hvilket giver en god synergi.

Side 22


Indsatsområde Indsats for at øge antallet af brugere af biblioteket Overordnede målsætninger • Implementering af tilbud og markedsføringstiltag 500 nye brugere er kommet til biblioteket (nyindmeldelser) grundet aktiviteter og øget markedsføring Forankring Mål Aktiviteter SFO Forøgelse af antallet af Biblioteket KommerArbejdsgruppen for Biblioteket kommer udarbejder handlingsplan. lånere i 2011 i forhold til medlemstallet per 1. januar 2011.

Beretning Antallet af lånere er ved udgangen af 2011 faldet til ca. 180. Der er lavet flyers, omtale i Lokalavisen Frederiksberg, på plakater, storskærm, nyhedsbrev, facebook og personligt blandt andet i form af projekt Frontbibliotekar. Der blev oprettet en indmeldelsesformular på bibliotekets hjemmeside. Arbejdsgruppen vurderer dette må være det naturlige leje.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 23


SFO/F&K

Øge antallet af biblioteksorienteringer til 7. klasse med 5 pct. i 2011. Øge antallet at biblioteksorienteringer for 5. klasser fra 20 til 25 i 2011.

Der udvikles nyt koncept for orienteringer med fokus på målgruppeadfærd og –oplevelse.

F&K

Litteraturformiling til skoleelever via kompetenceudveksling med kommunens mediecentermedarbejdere.

To årlige inspirationsoplæg for kommunens mediecentermedarbejdere. I foråret omhandler oplægget årets nye billedbøger. I efteråret omhandler oplægget årets nye ungdomsbøger.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Der er gennemført 9 biblioteksorienteringer for 7.klasse og 9 biblioteksorienteringer for 5. klasse. Der kunne ikke gennemføres biblioteksorienteringer i 2. halvdel af 2011 pga. vandskaden. To inspirationsoplæg er blevet afholdt. Begge oplæg var en stor succes og blev vel modtaget af mediecenterarbejderne.

Side 24


SFO

Udvikle 2-4 projekter med fokus på specifikke målgrupper blandt ikke-brugere med mindst ét til udførelse i 2011.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Arbejdsgruppen for Ikke-brugere udarbejder handlingsplan.

Biblioteket har skabt en projektgruppe der arbejder for at nå ”ikke-brugerne”. Det er nu muligt at blive bruger online, døgnet rundt. Dette for at nå de digitale ”ikke-brugere” der ikke ville møde op i den fysiske bygning, men som nu kan indmelde sig selv og gå i gang med at bruge bibliotekets mange virtuelle tilbud umiddelbart. Biblioteket har udviklet og afprøvet tilbuddet ”Havebiblioteket”, hvor formidlingen sker dér hvor mulige nye brugere er i lokalmiljøet. Videre er der genereret data om ikke-brugerne i løbet af året så mere specifikke tiltag kan laves efter en analyse primo 2012.

Side 25


Kulturgruppen

Tværstema som markedsføring af biblioteket.

To Tværstemaer planlægges og afvikles. Et Tværstema består af en kampagne med et fælles tema over en afmålt periode. Formålet med Tværstemaerne er at pulje kræfter i bibliotekets kerneydelser: 1) Det fysiske udlån, 2) Det virtuelle rum og 3) De kulturelle arrangementer samt at udnytte den synergi, der opstår. I 2011 er temaerne: Mandehørm (februar /marts) og Oprør (efterår). Tværstemaet Oprør har den ekstra dimension, at det bliver planlagt i samarbejde med regionens andre biblioteker med afsæt i Centralbiblioteksregi.

Temaet Mandehørm udfordrede vanetænkningen for at øge mændenes brug af biblioteket. Det lykkedes at tredoble mændenes andel af det samlede arrangementspublikum ved at tilrettelægge et omfattende, målrettet program med emner som faderrollen, fodbold, film, biler, politik, musik og mandebøger og opvarmning i ”Bar’ Mandehørm” før arrangementerne. Synliggørelse i det fysiske rum, formidling på hjemmesiden med bl.a. kendte Frederiksberg-mænds valg af bøger og musik. Tværstemaet OPRØR blev gennemført, dog i noget mindre målestok end planlagt pga. vandskade. Arbejdet var godt tilrettelagt fra den centrale styregruppes side med inspirationsdag, workshops, evalueringsmøde. God mediedækning. Ideen med samarbejdet mellem bibliotekerne omkring et fælles årligt fremstød er god.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Side 26


TEKS

”5-stjernet biblioteksservice”-koncept udvikles. Et toårigt projekt, der igangsættes i efteråret 2011. Projektet udvikles under et udviklingsforum faciliteret af Gentofte Bibliotekerne.

Det Fysiske bibliotek

Det fysiske bibliotek skal løbende udvikles med henblik på at fastholde og tiltrække nye brugere og gøre biblioteket og biblioteksrummet så attraktivt og tilgængeligt som muligt.

SAM

Identifikation af ikke-brugere, lokalisering og behov.

SAM

Udarbejdelse af kommunikationsplan for ikkebrugere og målrettet kommunikationsindsats.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

God service: Optimering af service i front/forhallen, med fokus på: • Personlig service og hjælp til selvbetjening • Ventetid/kødannelse • Introduktion af nye lånere • Det gode eksempel Kortlægning af brugernes adfærdsmønster på biblioteket. Strategier og politikker til udvikling af det fysiske rum og bibliotekets tilgængelighed. Udarbejde guidelines og indretningsmanualer. Inspiration fra nyindrettede biblioteker, bogcafeer m.v. ”Dagligstue-miljø”. Formidle inspiration til grupperne. Udarbejdelse af demografianalyse

Udviklingsforum i Gentofte afsluttes januar 2012 med forslag til handlingsplan for projektet. Der arbejdes videre med ”5-stjernet biblioteksservice” som et tema i 2012. Guidelines for indretning farver m.v. samt inspirationsoplæg er udarbejdet til udførelse i 2012. Kortlægning af adfærdsmønstre afventer statistikdata.

Dette arbejde er foretaget blandt andet ifm. Biblioteksanalysen samt sammen med GIS på Rådhuset. Arbejdet vil også pågå i 2012. Tilrettelæggelse af Denne indsats er først kommunikationsprocesser/kanaler. igangsat primo 2012.

Side 27


Organisationsudvikling Indsatsområde Organisationsudvikling Overordnede målsætninger • Effektivisering og fremtidssikring af biblioteket som kulturinstitution Forankring Ledergruppen

Mål Fortsat implementering og udvikling af arbejdsgruppe-organisation.

Aktiviteter Formålet er at sikre en dynamisk organisations-form, der understøtter målopfyldelse og ideudvikling. Indsatser i 2011 er: •

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Understøtte projektarbejdsform ved uddannelse inden for metoden – en udvalgt gruppe blandt personalet tilbydes et rekvireret projektlederkursus. Hele huset indbydes til morgenpersonalemøde, hvor der orienteres om projektarbejdsformen generelt og det at være en god projektmedarbejder. Coaching af projektledere og -grupper som en del af læringsprocessen (af leder uddannet i coachingbaseret ledelse).

Beretning Projektorganisationen er gennemført ved at arbejdsgrupper har produceret resultater på baggrund af projektmetoden – dvs. at arbejde med formål, leverancer, milepælsplaner etc.. Alle projektledere for arbejdsgrupperne har været på projektlederkursus, og der har været afholdt morgemøde om projektarbejdsmetoden for alle medarbejdere. I den ene sektion har projektlederne desuden haft coaching om projektlederrollen.

Side 28


Ledergruppen/ LMU (lokalt MEDudvalg)

Evaluere skemaprincipper indført efteråret 2010.

Ledergruppen/ LMU (lokalt MEDudvalg)

Evaluere organisationsomlægning igangsat efteråret 2010.

Ledergruppen

Udarbejde ”Plan for udvikling af Frederiksberg Kommunes Biblioteker”.

Ledergruppen/ Filialbiblioteker

Udarbejde profiler for Filialbibliotekerne, således at hvert enkelt bibliotek har skærpet fokus på udvalgte målgrupper og/eller arbejdsformer. Implementere Behold +

TEKS

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Proces sættes i gang i LMU og i sektionerne. Resultatet af evalueringen implementeres.

Gennemført. Enkelte elementer er videreført til organisationstilpasning ifm. ansættelse af ny bibliotekschef. Proces sættes i gang i LMU og i Opstartet. Strækker sig ind i 2012. sektionerne. Resultatet af evalueringen implementeres. Deltagelse i arbejdsgruppen ”B Biblioteksanalysen blev vedtaget af 13”, hvor også Kommunalbestyrelsen i Servicedirektøren og oktober 2011. afdelingeschefen deltager. Arbejdsgruppen arbejder ud fra et kommissorium vedtaget af Kultur og fritidsudvalget. Arbejdsgruppen mødes til en række arbejdsmøder i foråret og over sommeren. I efteråret resulterer arbejdet i et oplæg til Kultur og fritidsudvalget. Udarbejdelse af profiler. Gennemført som en den af biblioteksanalysen. Klargøring af bøger købes via Behold+. I forbindelse med implementeringen gennemføres et Lean-projekt med henblik på at effektivisere materialets vej gennem systemet fra indkøb til hylde.

Automatisk beholdningsregistrering via Behold+ er implementeret. Et opfølgende LEAN- projekt er gennemført i et tværfagligt regi med efterfølgende effektivisering af arbejdsgange.

Side 29


Ledergruppen

Effektivisering af arbejdsgang i forbindelse med bestillinger af bøger fra bibliotekets hjemmeside.

Arbejdsgangsanalyse, derefter oplæg med mulige scenarier. Indsatsen iværksættes.

TEKS/ Ledergruppen

Oplysningskampagne: ”Dit reserverede materiale er klar til afhentning”.

SAM

Udvikling af ekstern kommunikation og markedsføring af biblioteket.

Tilrettelægge en oplysningskampagne med henblik på at nedbringe antallet af reserverede materialer, der ikke bliver afhentet. Udarbejde kommunikationsstrategi.

TEKS/SAM

Forberede bibliotekets overgang til chipteknologi.

Udfærdige projektplan for implementering af chipteknologi. Forberede kravspecifikation.

TEKS

Optimering af den elektroniske billetbestilling m.v.

Beskrivelse af arbejdsproces og analyse af arbejdsgang.

SFO/ F&K

Udvikling af nye partnerskaber med eksterne aktører samt analyse af muligheder for brug af frivillige til målrettede opgaver på biblioteket.

Udarbejde handleplan samt deltagelse i udviklingsforum på Gentofte Bibliotekerne. Samarbejde med oplysningsforbund omkring partnerskabsprojekt.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Analyse forligger, afventer organisationstilpasning ifm. ansættelse af ny bibliotekschef. Kampagne vedr. uafhentede materialer er udført dels gennem ”Bjerget”, en fysisk demonstration af de uafhentede materialer, og dels via webben og nyhedsbrevet. Kommunikationsstrategi er udarbejdet Projektplan for kravspecifikation og implementering af Chipteknologi er udarbejdet. Forventes gennemført september 2012. Afventer ny version af E-billet eller eventuelt nyt billetsystem i 2012. Deltagelse i udviklingsforløbet ”Samarbejde og partnerskaber”. Samarbejde med oplysningsforbundet AOF omkring præsentationsdag på biblioteket og samarbejde omkring brugen af bibliotekets lokaler. Deltog i udviklingsforum på Gentofte Centralbibliotek. Arbejdet med at etablere Side 30


F&K

Samarbejde i kommunalt regi.

Frederiksberg Kommunes Biblioteker – årsberetning 2011

Biblioteket har en koordinerende funktion i forhold til kommunens fribyordning. En aktivitetskoordinator på biblioteket står bl.a. for et landsdækkende fribyforfatterseminar. Aktivitetskoordinatoren står desuden for at lave en event om ytringsfrihed på Betty Nansen Teatret.

Fortælleværksted i Domus Vista blev understøttet af deltagelsen. Erfaringerne er samlet i en pixi-guide, der udkommer i tidsskriftet BibForum medio marts 2012. Biblioteket fungerer som en tryg base for Frederiksbergs fribyforfatter. Fribykoordinatoren på biblioteket har været drivkraft i udvikling og planlægning af et forfatterseminar på Hald Hovedgaard og arrangør af en event om ytringsfrihed på Betty Nansen Teatret med titlen: Frihed, Friby, Frederiksberg. Fribykoordinatoren var også ansvarlig for udgivelsen af en fotoillustreret antologi med tekster af de danske fribyforfattere og præsentation af fribyordningen samt koordinator i forbindelse med redaktion og oversættelse af fribyforfatterens tekster og artikler til Lokalavisen. Desuden medarrangør og pressekontakt på en turné for fribyforfatterne rundt i Danmark.

Side 31


Årsberetning 2011  

Årsberetning for Frederiksberg Kommunes Biblioteker 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you