Page 1

FREDAG 17. JANUAR 2014

11

ERHVERV

Erhvervsredaktionen: erhverv@herningfolkeblad.dk Erhvervsredaktør: Brian Kjær Andersen t Tlf: 96 26 37 16 Siden er redigeret af: Kenneth Sørensen

40 Herning-job kan være i fare Tillidsmanden på slagteriet i Herning frygter, at op mod 40 job kan ryge. Han tror dog på en mildere løsning

AF JØRN ROED

jro@herningfolkeblad.dk

BESPARELSER I september sidste år sagde de ansatte på Danish Crowns slagterier nej til en aftale, som skulle

fastholde arbejdsplader og forhindre lukninger. Kort efter blev 80 slagteriarbejdere fyret, og i går kom så det ventede store snit. Danish Crown lukker sin udbeningsafdeling i Faaborg og Tulips produktion af færdigretter i samme by. Dermed mister 472 medarbejdere jobbet, og det er kun begyndelsen. - Vi vidste godt, at det ville ske, men vi vidste ikke, at det ville ramme nogle steder så meget, hvor man ikke slagter, siger tillidsmand på slagteriet i Herning, Kurt Høj.

linger om en strukturændring med slagterierne i Skærbæk og i Rønne på Bornholm. - Vi har i dag kapacitet til at slagte flere svin, end der leveres til slagterierne, og det er ikke holdbart, siger direktør for Danish Crowns svinekødsdivision, Jesper Friis, i en pressemeddelelse. Der er omkring 250 medarbejdere på de to nævnte slagterier, så også andre afdelinger rundt i landet står til at blive berørt af tilpasningerne.

Frygter for 40 job

Tillidsmanden i Herning trækker da også på det, da han bliver spurgt, om det er en lettelse for ham og medarbejderne, at fyringsrunden gik uden om Herning. Kurt Høj frygter nemlig, at de kommende tilpasninger kan gå ud over op mod 40 medarbejdere i Herning. - Det ville jeg være rigtigt godt træt af, men det er heldigvis sådan i Danish Crown, at man plejer at tage der, hvor man er dyrest, og vi har ikke noget aftenhold her, så jeg tror ikke på den løsning, siger fællestillidsmanden. I stedet tror og håber han, at Danish Crown som tidligere år bruger slagteriet i Herning til at regulere antallet af medarbejdere henover sommeren ved at lade op mod 40 medarbejdere yderligere være på ferie i den stille periode. - Det har fungeret rigtigt godt, og det har vi faktisk været glade for, siger Kurt Høj.

Yderligere 350 job er i fare, når Danish Crown den kommende tid skal have tilpasset kapaciteten på koncernens danske svineslagterier. I første omgang har bestyrelsen indstillet til, at der indledes forhand-

: fakta HOVEDPUNKTER I PLANEN Danish Crowns udbeningsafdeling i Faaborg lukker, hvilket berører 409 medarbejdere. Produktionen flyttes til Tyskland eller Polen. Tulip i Faaborg, som hører under Danish Crown, lukker, hvilket berører 63 ansatte. 70 procent af produktionen flyttes til Aalborg, og resten fordeles på andre fabrikker. Der indledes lokalforhandlinger med medarbejderne på slagtestederne om tilpasning af kapaciteten svarende til en kapacitetsnedgang på cirka 20.000 grise per uge. Tilpasningen skal først og fremmest ske ved en reduktion i aftenslagtningen. Cirka 350 medarbejdere bliver berørt af kapacitetstilpasningerne. KILDE: DANISHCROWN.DK

Alternativ løsning

Ny plan på vej Danish Crown har de seneste år haft en nedgang i antallet af slagtesvin på tre procent, og nedgangen har ifølge Kurt Høj taget til den seneste tid, så det nu er oppe på mere end fire procent. Det betyder en yderligere overkapa-

citet hos Danish Crown og yderligere besparelser i koncernen. - Vi er udmærket klar over, at hvis der ikke kommer en investeringsplan, så kommer der endnu et fald i medarbejderstaben, siger fællestillidsmanden. Danish Crown og medarbejderrepræsentanterne arbejder i øjeblikket på et nyt forslag til medarbej-

derne om en mere spiselig ordning, som kan øge tilførslen af svin. Det nedstemte forslag indebar intet afkast af medarbejdernes investeringer, hvilket ifølge Kurt Høj var hovedårsagen til nej’et. Regeringen har efterfølgende åbnet for nye regler, som gør det muligt for medarbejdere at investere i deres arbejdsplads, men det er endnu ikke

kommet så vidt som til et nyt forslag til Danish Crowns medarbejdere. - Jeg håber, at vi med en investeringsplan kan få vendt det hele, så vi kan fastholde beskæftigelsen og beholde slagterierne. Vi er ikke for mange tilbage efterhånden, siger Kurt Høj. Der er omkring 600 medarbejdere på slagteriet i Herning.

Kurt Høj, tillidsmand på svineslagteriet i Herning, skal de kommende uger til møde i Danish Crown, hvor han skal bidrage til at finde tilpasningsmuligheder i koncernen. FOTO: HENRIK OLE JENSEN

Intet resultat, intet betalt Fire unge fyre vil hjælpe mindre virksomheder med online markedsføring - især med fokus på de sociale medier AF HEIDI RØMER

hro@herningfolkeblad.dk

MARKEDSFØRING Virksomheder bruger hvert år millioner af kroner på markedsføring, men bruger de pengene rigtigt? Reklameskilte er måske snart fortid, og der bliver ofte zappet væk, når der kommer reklamer i fjernsynet. Forbrugerens opmærksomhed skal fanges et andet sted, og derfor deltog fire unge fyre fra Herningsholm Gymnasium i denne uge i konkurrencen Young Enterprise med en forretningsidé, hvor de vil hjælpe mindre virksomheder med online markedsføring.

Især de sociale medier skal ifølge eleverne mere i brug, og det er her, deres egne spidskompetencer kommer til udtryk.

Egen erfaring Mathias Hofmann Pedersen, Jeppe Agergaard, Anders Gaardbo Lawets og Carl Emil Ramsing Asmussen har i fællesskab skabt elevvirksomheden Social Brandits. Forretningsidéen går ud på at hjælpe især mindre virksomheder med at skabe vækst via online markedsføring. De fire fyre har selv oplevet, hvordan de blandt andet på Facebook er blevet påvirket af virksomheders opslag og opdateringer. Det fik dem til at tænke, at der var et stort potentiale i at bruge de sociale medier mere målrettet. - Vi ønsker, at vores kunder, virksomhederne får en stærkere relation til forbrugerne. Det handler om at være der, hvor forbrugeren er, og det er på de sociale medier, siger Carl Emil Ramsing Asmussen og fastlår, at han og de andre i gruppen ofte oplever, at virksomheden kun er

til stede på de sociale medier for at smide tilbud i hovedet på potentielle kunder. De har ifølge gruppen ikke forstået at bruge de sociale medier rigtigt, og

det er her, Social Brandits kommer ind i billedet.

Som en boksekamp Social Brandits er bekendt med, at

: fakta YOUNG ENTERPRISE 92 virksomheder bestående af elever fra Struer, Holstebro, Viborg, Skive, Skjern, Herning og Ikast deltog i den regionale del af konkurrencen Young Enterprise. Young Enterprise er en international konkurrence, som har til formål at fremme iværksætteri og entreprenørskab blandt unge. Den regionale del af konkurrencen fandt sted i herningCentret. Som omtalt i Herning Folkeblad i går blev den regionale vinder elevvirksomheden E-matematik.dk bestående af tre elever fra Herningsholm Gymnasium.

der findes andre virksomheder i dag, der også tilbyder hjælp til online markedsføring, men de mener, at deres strategi på de sociale medier differentierer sig fra andre. Jeppe Agergaard beskriver det lidt som en boksekamp. Der skal en masse småslag/jabs til, inden højrehugget sidder, hvor det skal. Forbrugerne skal med andre ord gøres møre, inden virksomheden kaster tilbud ud på de sociale medier. - Jab bruges til at fange forbrugerens opmærksomhed og skabe interesse for produktet, inden »The right hook« forekommer i form af tilbud. Eksempelvis har en virksomhed på deres Facebook-side lagt et billede ud, hvor medarbejderne ønsker godt nytår til alle »vennerne« på mediet. Kun en hilsen uden et produktilbud. Det ville i vores strategi fungere som et jab/slag, forklarer Jeppe Agergaard. Målgruppen for Social Brandits ydelser er mindre virksomheder, fordi det er her, gruppen ser det største kundepotentiale. Problemet her kan

Carl Emil Ramsing Asmussen, Jeppe Agergaard, Anders Gaardbo Lawets og Mathias Hoffmann Pedersen har arbejdet på deres idé siden november måned, og forretningsplanen ligger allerede klar for den lille virksomhed. FOTO: TOM LAURSEN

være, at budgettet til markedsføring ikke er særlig stort. Samtidig er det heller ikke altid nemt at overtale virksomhederne til at prøve noget nyt, men det har gruppen allerede tænkt på. - De løber ikke nogen risiko økonomisk, fordi vi har et motto der hedder: »intet resultat, intet betalt«,

- I SAMARBEJDE MED HANDELSBANKEN

Dagens fokus Det er igen primært nøgletal fra USA, der er at finde i kalenderen i dag, hvor vi får tal for byggeaktiviteten, industriproduktionen samt stemningen blandt forbrugerne. Med hensyn til byggeaktiviteten får vi således tal for udviklingen i det påbegyndte boligbyggeri i december. Her ventes et fald oven på den overraskende kraftige stigning på 22,7% m/m i november – den største månedsstigning siden 1980. Stigningen i november skal primært ses som et catch-up til fremgangen vi har set i byggetilladelserne samt NAHB-indekset i de foregående 3-4 måneder. Det mindre tilbagefald i december er blevet indikeret af NAHB-indekset (som ikke er steget tilsvarende), det seneste fald i salget af nye boliger samt faldet i antallet af byggetilladelser i november. Endvidere er der også en vis sandsynlighed for, at det dårlige vejr vil have påvirket byggeriet – iden forbindelse giver det mere mening at se på byggetilladelserne for at få et mere retvisende billede. Ikke desto mindre vil der utvivlsomt blive tale om et solidt vækstbidrag til USA’s øko-

hvilket vil sige, at de først betaler os, når vores indsats regulært kan måles på deres omsætning, siger Mathias Hofmann Pedersen. Social Brandits har allerede været ude og lave opsøgende arbejde i området, og den første mindre virksomhed i Herning har allerede vist interesse for projektet.

Redaktionen afsluttet i dag kl. 8.49 nomi i 4. kvartal fra øgede boliginvesteringer, og fremadrettet ventes boligmarkedet også fortsat at agere løftestang for den økonomiske aktivitet, givet at renterne ikke pludseligt stiger voldsomt. Væksten i industriproduktionen ventes at være bremset op i december, efter det pæne løft måneden før. Det skyldes blandt andet, at produktionen fra kraftværker ikke ventes at vise samme store fremgang. Derudover venter vi dog også, at væksten i fremstillingsproduktionen vil modereres i december. Det er især blevet indikeret af ISM’s produktionsindeks, som er trukket ned i de seneste målinger. Derudover er lager/salgs-raten trukket lidt opad, hvilket har udhulet produktionspotentialet en smule. Vi forventer, at det især er bilproduktionen som vil trække ned, som det er blevet antydet af et svagere bilsalg. Den lille vækstmoderation i produktionen i december, ændrer dog ikke på, at industrien ser ud til at levere det største vækstbidrag til BNP i mere end tre år. Den foreløbige opgørelse af forbrugertilliden fra University of Michigan ventes at vise ny fremgang i januar, om end i begrænset tempo. På den ene side understøttes tilliden af fremgangen på aktiemarkederne frem til årets afslut-

ning, samt fra udviklingen på arbejdsmarkedet (hvor december tallene formentlig ikke afspejlede den sande tilstand). Modsat trækker en lidt blødere udvikling på boligmarkedet samt højere låneomkostninger i den anden retning. Udviklingen i detailsalget i UK ventes at vise, at julehandlen ikke var helt oppe at ringe. De anekdotiske beretninger vidner om begrænset aktivitet til trods for heftige udsalg i butikkerne. Vi ser risiko for en flad udvikling i detailsalget i december - en blød afslutning på et ellers godt år for detailhandlen.

Højdepunkter siden sidst Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde en svag pil nedad som nok i sær blev trukket af lidt skuffelser fra den amerikanske regnskabssæson. Den lidt negative stemning er fortsat i Asien i nat. Obligationsrenterne faldt. EUR holdt sig stort set uændret over for USD mens JPY blev styrket. Japan: Forbrugertilliden faldt mod forventning fra 42,5 til 41,3 i december. USA: Forbrugerpriserne steg som ventet med 0,3% m/m i de-

cember, især løftet af stigende energipriser, og årsstigningstakten steg fra 1,2% til 1,5%. Kerneinflationen holdt sig uændret på 1,7%, hvilket ikke er så langt fra Feds 2% målsætning – men Fed’s foretrukne inflationsmål, PCE-core, lå på bare 1,1% i november. Inflationspresset er således fortsat relativt afdæmpet, men der er dog for indeværende ikke signaler om at den disinflationære trend er blevet forstærket, og bør dermed ikke

VALUTA KR KURS USD JPY GBP NOK SEK PLN

afholde Fed fra at reducere QE yderligere. Antallet af nye ledige holdt sig stort set uændret på 326.000 personer, hvilket var det laveste niveau i en måned, og i overensstemmelse med en fornuftig udvikling på arbejdsmarkedet. Bloombergs ugentlige forbrugertillid faldt fra -28,4 til -31,0.

REGIONALE AKTIER KURS 5,4808 5,2522 8,9527 0,8865 0,84762 1,79001

+/-

SELSKAB

0,03 0,35 -0,10 -0,89 -0,01 -0,29

Bang & Olufsen B Egetæpper B

Kursen i dag kl. 6.44 KURS

+/-

VALUTA

62

18,1

DDK

204

0,2

DDK

194

-1,6

DDK

BoConcept

105,5

-0,5

DDK

Sv. Handelsbanken A

322,9

-0,2

SEK

Vestas Wind

intet-resultat-intet-betalt  
Advertisement