Page 1

DET SKER I AALBORG ØST

// JANUAR - APRIL 2017 //

MERE GENBRUG I RENO NORD KULTURKALENDER & KIRKEBLAD -lige til at hive ud og sætte op

PROJEKT LUKKER - NYT PÅ VEJ LOKALHISTORIE MED LIV I

Foto: Henriette Johnsen

SKALLERUPPARKEN RENOVERES


BEDRE REKREATIVE OMRÅDER TIL 9220 Om et lille øjeblik skal vi til at skrive 2017. Et nyt år får altid én til at tænke fremad, med ønsker om hvad der skal – kan ske. Vi kan nu se det nye sygehus tage form, Tornhøjgård er væk, og et nyt center er på vej. Inden vi ser os om, har vi en selvkørende bus kørende på Astrupstien – spændende.

Noget af det der slog mig var, at selv om Perth er en millionby, så er der masser af store parker, og man passer og plejer parkerne, så man har lyst til at være der. Der er skabt plads til at løbe, lege, spille og bare være. Vi så mange grupper træne i parkerne med og uden redskaber!

klubben og finde barnet i sig selv. Atletik er meget andet end løb, nemlig også: kast et spyd, stød en kugle, springe et længdespring og ikke mindst at have det hyggeligt.

Til marts løber Aalborg Øst ½ Marathon af stablen for 14. gang og denne gang, som noget nyt med mulighed for at Vi borgere skal havde politikerne til at Efter at have deltaget i World Master tage beslutning om bevarelse og udbyg- løbe, jogge, gå, både en 5 og 10 km, der Athletics Championships i Perth, Austra- ning af de grønne rekreative områder i vil være et børneløb for de helt små. lien er et af mine ønsker for fremtiden Aalborg Øst, og der er jo kommunalvalg Og kulturhuset Trekanten er på banen med musik og kaffe til tilskuerne, for et i Aalborg Øst, at man udbygger Bundtil november! motionsløb er også en event! gaardsparken som rekreativt område og Et andet ønske er selvfølgelig inspireret Dagens lederskrivbent hedder Esben bibeholder så mange grønne områder, af de mange masters (folk over 35 år), Elbæk, og er formand for Aalborg Øsrt som muligt. Lad os gerne få tættere vi så deltage i Perth: At få mange flere bebyggelse, bare det ikke bliver på beRoad Runners Club (også + 50’er) til at komme ned i løbekostning af de grønne områder.

FORSIDEN Henriette Johnsen har taget dagens forsidefoto, og vandt 2. præmie i Kvarterværkstedets plakatkonkurrence der kører en gang om året. Et nyt Aalborg Øst spirer og blomstrer på alle måder- foråret er så småt på vej.

OM 9220 BLADET 9220 Bladet er baseret på samarbejde og frivillig arbejdskraft af borgerjournalister i 9220. Distribution af FDF og Borgerforum i Aalborg Øst.

Kvarterværkstedet Trekanten, bibliotek & kulturhus Sebbersundvej 2a tlf: 9931 7616 kvarterloft@aalborg.dk www.kvarterloft.dk

Sundheds- og Kvarterhuset Fyrkildevej 7 www.9220.dk info@9220.dk

Vi tager forbehold for ændringer af tider og steder i indholdet.

Lemvigvej 100 Tlf.: 9815 7205 noerretranders.sogn@km.dk www.nrtranders.dk

Redaktion

Oplag 9000 eks.

Frederik Alken (ansv.)

tlf: 9815 1536 kem-aeldre@aalborg.dk

kanalhuset@aalborg.dk

Willy Brandts Vej 31 tlf: 9982 4600 gigantium@aalborg.dk

frederik.alken@aalborg.dk 9931 7612 Grethe Andreasen

grethe.andreassen@aalborg.dk

9931 7616

www.facebook.com/9220bladet

DEADLINE TIL NÆSTE BLAD 27.februar


SUPERSYGEHUSET SKYDER OP

Foto: Lasse Høj Nielsen, Region Nordjylland

4. klasse fra Tornhøjskolen har sammen med to andre ambassadørklasser for fjerde gang været på aktivt besøg ved byggeriet af det nye universitetshospital. Her prøvede de at indrette en aktivitetsplads for børn og unge. Så har vi status på Aalborgs nye supersygehus, der bliver bygget her i Aalborg Øst. Omkring 400.000 m3 (en masse!)jord og kridt er gravet af for at gøre plads til fundamenterne til de kommende hospitalsbygninger. Jorden genbruges til nivellering og parkeringspladser i området, men knap halvdelen af materialerne skal flyttes, så der er etableret et vaskeanlæg til lastbilernes hjul ved udkørslen for at undgå jord på vejene. I sommeren 2016 er støbning af basen på det nye universitetshospital begyndt, basen er på tre etager. I første omgang støbes basen, hvorpå de kommende to sengetårne skal bygges. Byggeriet af basen vil forløbe over de næste 2½ år og forventes afsluttet først i 2019. Den nederste kælderetage, er ca. 7.780 m2, og den har et forløb fra Akutmodtagelsen til de to sengetårne.

skal bruges til transport af rene og urene senge fra sengeafdelingerne til sengeredning/-vask. Den øverste kælderetage, den er meget større, med ca. 24.700 m2. Her placeres de kliniknære servicefunktioner som f.eks. personalegarderober, portørcentral og rengøring. K1 har forbindelse med Servicebyen i den nordlige del af området, hvorimellem transport af sterilt udstyr til OP, mad, forbrugsvarer o.l. fragtes. De mange sorte bygninger man kan se fra Hadsund Landevej er en skurby med faciliteter til håndværkere (omklædning, kantine, portner samt samaritterfunktion) og kontorfaciliteter til byggeledelse, fagtilsyn, rådgivere, projektafdeling m.fl.


Aalborg Øst har fået Danmarks mest avancerede sorteringsanlæg for plast og metal! TV2Nord, 24Nordjyske, 9220-bladet, Nordjyske Stiftstidende og 100 gæster fra hele Danmark var på plads, da RenoNord indviede deres nye sorteringsanlæg i november.

vi allesammen miljøet for forurening og CO2-udledning, vi sparer på råstofferne og vi sparer penge.

I snart 40 år har RenoNord sørget for at affaldet fra en håndfuld nordjyske kommuner, bliver genbrugt, hvor det er muligt. Resten bliver enten omdannet til el og varme eller gemt sikkert væk, hvis der ikke er andre muligheder. Og nu er der altså endnu mere fokus på genanvendelse.

Anlægget er kæmpestort. 2.100 m2. Det kan automatisk finsortere 4,3 tons plast og 1,2 tons metal i timen. Det giver f.eks. mulighed for at håndtere affaldet fra 333 leverpostejbakker indeholder alumin- samtlige 250.000 nordjyske husstande. ium nok til en helt ny cykel. Brugt plastik Fra starten sorterer vi fra de 137.000 hus- Hvis I er en gruppe på 10-30 borgere, kan for eksempel blive til nye møbler stande i Jammerbugt, Mariagerfjord og der gerne vil have en rundvisning, så eller tøj. Og det er så god kvalitet, at du Aalborg kommuner. kontakt RenoNord for en aftale. sandsynligvis allerede har mange ting RenoNord ligger, der ligger industrikvarFoto / tekst af borgerjournalist derhjemme, der er lavet af genanvendt teret for enden af Humlebakken, er nok Daniel Nyboe Andersen plast eller metal. På den måde skåner mest kendt for sin meget store skorsten.

RENO NORD


RENO SKALLERUPVEJ

Borgerjournalist Mathias Winther Nymann

Efter at have ligget i dybfryseren i over et år, har boligministeriet nu givet grønt lys for et kæmpe renovering af Skallerupparken. Den bliver ligeså omfattende som renoveringerne i Kildeparken, hvor husenes sokler bevares, men alt undtagen indervæggene skiftes ud. På Skallerupvej går man skridtet videre og river desuden fem af de eksisterende blokke ned, og fjerner dermed 87 af de eksisterende boliger.

Til gengæld bliver resten af resten af Skallerupparken rarere at bo i, da det større friareal giver plads til nye legepladser, en boldbane, og køkkenhaver, for bare at nævne noget.

Byggeriet bliver varieret i en og to etager, og som noget nyt kommer der tagterasser på nogle af husene. En af blokkene bliver lavet til et fælleshus med vaskeri, kontor og lokaler til fælles formål. Genhusningen starter i slutningen af 2017 – byggestarten forventes at finde sted i starten af 2018, ”men tidsplanen for byggeprocessen skal tages med forbehold” siger Torben Nyman fra afdelingsbestyrelsen, der glæder sig over at de store arbejde med planlægning af store og små detaljer, omsider får luft under vingerne.


itid ?

Hvad kan du lave i din Fr

Kvarterværkstedet flytter Fra januar skal du (igen) gå til kulturhuset Trekanten, når du vil besøge Kvarterværkstedet – og du er velkommen :-) Telefon og mail er uændret. Kvarterløftprojektet står bag en lang række projekter i Aalborg Øst, der alle er med til at gøre bydelen bedre at bo i - så har du en god ide, så kom forbi.

postkasse – her er Hold øje med denne liste i din cm fritidstilbud til ikke mindre end 6 spalter á 70 folk og fæ – slet le, børn og unge, voksne og gam ud af nattøjet os få og ret noget for alle, der kan og ind i fælles interesser.

Farvel til projekt 9220 I 8 år har Aalborg Øst haft glæde af projekt 9220. De har sat gang i mange ting, og heldigvis stopper det ikke her. Der blev sagt farvel til medarbejderne, med en hyggelig komsammen (foto) i Sundheds og Kvarterhuset, hvor der blandt andet blev budt på masser af kage, og en Aalborg Øst rap. Men aktiviteter og samarbejdet i bydelen fortsætter. Vi har stadig Sommer på Runderen og Ferieaktiviteter for børn, vi beholder cyklen og Østerix, 9220-magasinet kører videre uden ændringer, og Kvarterværkstedet og alle deres tiltag ”flytter hjem” på Trekanten. Derudover forhandler boligforeninger og kommune pt med Landsbyggefonden, og hvis tingene går som vi forventer, kan to nye helhedsplaner gå i gang til februar. Så vi har meget godt i vente – 2017 bliver et spændende år i Aalborg Øst.


Mere end 600 bogpakker fra Bogstart er i de sidste 8 år blevet delt ud af bibliotekar Helle Momme fra biblioteket på Trekanten til en masse børn mellem ½ og 3 år her i Aalborg Øst. ”De fleste familier jeg har besøgt, har været glade for bøgerne, fortæller Helle, og mange er overraskede over, at man kan læse for børn, som kun er ½ år. Men det er slet ikke for tidligt at begynde i den alder. Små børn suger det hele til sig, når man snakker med dem, synger for dem, kigger på billeder og fortæller hvad der sker. Man giver barnet en masse viden og mange ord, og de får nemmere ved selv at sige ordene, når de begynder at tale. De bliver også bedre til selv at læse når de kommer i skole, hvis man har læst for dem som små”.

FARVEL TIL BOGSTART Et af de mange børn som har fået bogpakker, er Mille, der tit besøger biblioteket med sin mor. ”Hun er så glad for dem, fordi de passer til hendes alder og interesser da hun fik dem”. Mille og mor låner mange bøger på biblioteket, men det er Bogstartbøgerne, som er de bedste. Børnehaven Fyrkildevej og Børnehaven Blåkildevej har hvert år været på besøg på biblioteket med de 3 årige børn. Børnene er kommet på Trekanten for at få den bogkuffert, som passer til dem. Der er blevet serveret lidt lækkert fra cafeen, og der har været underholdning for og med børnene. Begge børnehaver har også fået en bogkuffert. Hanne fra Fyrkildevej og Poul fra Blåkildevej fortæller begge, at børnene kender bøgerne og siger, at de også har den hjemme, når de får læst op af ”Da Carl blev rasende” eller en af de andre bøger henne i børnehaven. Forældrene har også taget godt i mod gaven til deres børn. Desværre stopper uddelingen af bogpakker med udgangen af 2016 er gået, da der ikke er blevet givet penge fra Satspuljemidlerne til at fortsætte. ”Jeg vil gerne sige TAK til alle de børn og deres familier som har taget godt i mod mig og bogpakkerne gennem årene. Jeg håber I fortsat vil få glæde af at læse sammen” slutter Helle Momme.


Mærk pulsen. Mød magien.

United by Street

af: Per Thornberg Kvarterværkstedet

DGI, Nordea-fonden og Aalborg Kommune indgår i et samarbejde og partnerskab, som helhjertet ønsker at give så mange medborgere en oprigtig chance for at være med i Landsstævnet 2017 (www.L2017.dk). United By Street bliver den løftestang, der kan nedbryde barriere og åbne muligheder for en mangfoldig deltagelse i Danmarks største idrætsbegivenhed. Man kan være med i rigtigt mange aktiviteter. På et gymnastikhold, fodboldhold eller noget helt andet.

STED: DATO: HVEM: AKTIVITET:

Trekanten Onsdag d. 18. januar KL.: 17.00 - 18.30 Kvinder fra 15 år og op. Hør om muligheder for at være med i Danmarks største idrætsbegivenhed. Prøv at være på et bevægelseshold KONTAKTPERSON: frederik.alken@aalborg.dk

Trekanten bibliotek og kulturhus, Sebbbersundvej 2a, 9220 Aaborg Ø

Sådan ser det ud, når vores grønne guide er på jagt efter det flotteste nobilisgran til dekorationer i Aalborg Øst. Vi har i år leveret super frisk og økologisk pyntegrønt til Sommerfuglen, Grønneparken og Skallerupvej. Vores grønne guide bor i Dronninglund Storskov, og her har han den flinkeste nabo, der gennem mange år har sagt “værsgo.. det koster ikke noget”. Det er udelukkende udtryndingtræer, der bliver fældet, så skoven har kun godt af det. Men for at få det fineste gran, skal man nogle gange så højt op i træet, at det er nemmere og sikrere at fælde træet, eller træerne. Vi takker hermed naboerne, Mikkel og Birgit og sender et stort smil.

ÅBENT HUS:

29. juni - 2. juli 2017


FAR LAVER

SOVSEN

Da Shahadet Hosseain landede i Aalborg lufthavn 6. august 1999 med sin familie, gik turen direkte videre mod Sallingsundvej. Med sig i bagagen havde han en universitetsudd. i samfundsfag og et job gennem 6 år i et sydkoreansk firma. Hossain arbejdede forskellige steder i Danmark inden han i 2005 åbnede Nærbutikken på Sallingsundvej 33. Butikken har åbent hver dag fra 9.00 - 22.00. Vareudvalget kan betegnes som "en lille dansk købmandsbutik", siger Hossain. Han har mange stamkunder og har selvfølgelig mødt mange mennesker gennem årene på Sallingsundvej. Det er også her han bor med sin kone, sin søn - der begge går på AAU og sine to døtre. Hossain mener det bedste ved Aalborg øst er at vi kommer hinanden ved og at der er mange aktiviteter. Han fremhæver Himmerland som en boligforening der gør meget for sine beboere.

Forældreakademiet og projekt 9220 havde arrangemeret en madlavningsdag på Herningvej skole, hvor elever og forældre kunne lave mad i fællesskab. Meningen er blandt andet at skabe bedre kontakt og samarbejde mellem forældre og institutioner, ved at invitere forældrene på et “praktikbesøg”. Forsøget er det første af sin art i Danmark, og til stor glæde for både børnene og deres forældre.

Hvem er MANDEN I KIOSKEN ? Tekst: Borgerjournalist Tine Rørbæk Jensen / Foto: Kirsten Jørgensen Ardal


Liv i lokalhistorisk arkiv ”Gemmer i det Aalborg Øst, der nu bliver renoveret og moderniseret? ” Var det spørgsmål der havde formet sig i hovedet på Deres udsendte, da jeg gik ned ad kældertrappen til Lokalhistorisk Arkiv, i kirkecenteret på Lemvigvej. For det er i lokalhistorisk arkiv man kan finde alverdens fortid gemt, men ikke glemt, i mapper, arkivskabe, men også digitalt og på bånd fra tiden der skred i 9220. Indenfor venter Åse og Knud-Erik Carstensen, arkivets bestyrerpar, der selv har 40 år på bagen i bydelen, og dermed selv en del af historien, særligt fordi Åse har været menighedsrådsformand i kirken og har været med til at tegne Globen på Sebbersundvej.

Der kommer kaffe i kruset, og det er ganske fascinerende at høre Åse fortælle om, hvordan folk kommer helt fra USA for at lede sig frem til en forfader, der måske befinder sig i en af de mange klassefotos arkivet har helt tilbage fra 1800 tallet og til i dag, hvor digitalisering af de gamle billeder er fast arbejde for Knud Erik. ”Selv om vi har billeder af folk helt op til nutiden, så må vi ikke lægge det ud digitalt før det har en vis alder – regnskaber skal eksempelvis have 75 år på bagen før de må offentliggøres, ellers er der risiko for at en eller anden kunne få fletningerne i postkassen,” fortæller Åse. Men hun mener også at Aalborg Øst er godt dokumenteret i sin hidtidige udførelse, for dels har en af arkivets aktivister selv været ude og fotografere, dels har nu afdøde Peter Ottesen, som tidligere har fotograferet her i bladet efterladt en samling på flere hundrede tusinde fotos af Aalborgs Øst’s borgere og bygninger, lige fra firserne til i dag. ”Så vi mangler ikke de store ting” siger Åse, der samtidig viser, hvordan de forskellige bydele i Aalborg Øst er delt op i mapper med forskellige farver. Bagefter kigger vi ind i arkivets baglokale, der rummer alt det materiale, der er blevet registreret, men endnu ikke digitaliseret eller arkiveret endnu, og det er ikke så lidt. ”Folk giver os jo jævnligt donationer. Vi har for nylig fået en

overlærers håndskrevne kartotek over samtlige familier i Aalborg Øst tilbage fra starten af 1900 tallet, og det giver jo meget arbejde.” siger hun. Det lokalhistoriske har meget interesse for tiden, Foreningens arkivaftener om onsdagen er pænt besøgte op til 20 mennesker kan der komme, og til juleafslutningen dukkede der 30 mennesker op, hvilket medførte at foreningen måtte flytte kaffen op i kirkecenteret. Så der er masser af liv i lokalhistorien – vi er jo også selv en del af den.


nyt fra Trekanten

CONTAINER BLIVER NYT ØVELOKALE Ren fusionsenergi Den står på jazzfusion, når Trekanten præsenterer to musikalske konstellationer med internationale overtoner. Hovednavnet bliver “QUARTETO” som spiller Contemporary Jazz/fusion i verdensklasse. Her kan du lytte til en internationale top musikere fra Los Angeles og Danmark. Legendariske Jimmy Haslip på Bas Jeff Richman (bla. Manhattan Transfer: Guitar samt danskerne Poul Reimann: Keys (bl.a. Helmig, Minh Doky ) Henrik Engqvist på trommer (bl.a. FunkThis, Robben Ford)

THE TRIO er en elektrisk guitartrio fra Århus, som har spist kirsebær med de store som Jamiroquai, Andrew Strong, Steve Lukather, Randy Brecker, Chris Minh Doky, bare for at tage lidt fra gruppens cv. Musikalsk bryder de grænserne mellem funky jazz, rock og blues med energiske og ekvilibristiske improvisationer – sat i gode rammer i form af stilsikre kompositioner – som det hedder. THE TRIO har eksisteret siden 2006 og er ved at udgive deres første seriøse album - ”Resurrection” Steffen Brix på guitar, Steffen Brix på guitar og Mark Ong på elbas. Søndag 26. februar kl. 11-19 E: 85.-

En nybygget container “Stage 1”er nu skal vise hvad de kan. Det er mindst en klar som nyt øvelokale på Trekanten fra fordobling af øvelokalekapaciteten på omkring 1. februar. Den tilhører Bolig- kulturhuset Trekanten, som fremover vil foreningen Himmerland, og er støttet bruge kræfter på at understøtte lokale af Kulturkanten. Fremover vil den bo i bands og musikere mere aktivt. Trekantens baghave. En gang om året er det meningen at den skal ned til havnefronten og fungere som scene, hvor det unge musikliv fra bla. Trekanten


Torsdag 9. marts kl. 19

Urban Exploration med Jan Elhøj og Morten Kirchhoff (arr. AOF) Pris: 130,-

Det overnaturlige Torsdag 23. februar kl. 17 & 19 To foredrag; først med medium Erlingg Chrisensen og bagefter Thomas Breinholt fra "Åndenes Magt" Samlet pris incl mad kr 250.Hver foredrag for sig: Erling, 90.- og Thomas kr. 180.-

Karius og Baktus Søndag 2. - tirsdag 4.april. Børneteater: Karius og Baktus Se klokkeslet osv. på www.trekanten.info

Uopklaret

Søndag 26. marts kl. 10 - 16 Uopklaret – Danmarkshistoriens største uopklarede kriminalsager Foredrag - Folkeuniversitetet E: 395,-


Murakami Temadag

Forårsfest

Fredag 17. marts kl. 18 Forårsfest med sang og dans Visens Venner og Aalborg Danse og Spillemandslaug entré

Lørdag 1. april kl 10-15 Haruki Murakamis univers i lyd og billeder Temadag - Folkeuniversitetet Pris 345,-

Bal med Bomles Venner Lørdag 28. januar kl.18 - 24 Pris 150,- inkl. Trekantens luksusbuffet

BILLETSALG PÅ WWW.TREKANTEN.INFO


NYT FRA DYBET Der var vand i Trekantens kælder for nogen tid siden, og derfor har man ikke kunne bruge kælderlokalet i nogen tid. Nu har Trekanten fået en ekstrabevilling, så lokalet ikke bare kan renoveres, men også laves med store døre og vinduer og derfor blive et lysere og mere brugbart rum, som ikke er i fare for at blive oversvømmet i fremtiden. Trekanten er i det hele taget blevet lysere at opholde sig i. Grunden er,

at huset er i gang med at blive energirenoveret. I den forbindelse har vi fået installeret energibesparende LED-belysning, der udover at spare på elregningen, gør vores lokaler markant lysere. Desuden er hele varmesystemet i kælderen blevet udskiftet fra bunden. Resultatet er at Trekanten bliver grønnere og mere miljøvenlig, for der spares meget varme med det nye system, som montør Jesper fra Thomsen og Fals selv er lidt stolt af.

Nyt fra Café T Trekantens nye Cafe ved Astrupstien serverer fortsat varm aftensmad til kun 50,- til dem der kigger forbi mandag - torsdag fra 17 - 19.30. Ligeledes er der altid et godt frokosttilbud - og man kan spise i forbindelse med aftenarrangementerne. Du er altid velkommen til at ringe 9931 7613 hvis du vil bestille bord.

DANS AFRIKANSK, TAB DIG OG HAV DET SJOVT “Vimoroz” hedder en ung dansegruppe der øver om søndagen på Trekanten. Gruppen danser og spiller Afrikanske rytmer, og deltager blandt andet i Karnevallet i Aalborg. “Dansen er en fantastisk måde at komme i form på” lyder det fra gruppen, der er åben for alle, også dem der bare er nysgerrige. “Vimoroz, bestyder selvfølgelig “Vi morer os” og de kan findes på Facebook, ligesom de har deres egen hjemmeside, ellers kom ud på Trekanten søndagen mellem 15 og 18.


Torsdag 26. - lørdag 28. januar GIGANTIUM DM i Skills 2017 http://skillsdenmark.dk/forside/

Søndag 22. januar Kl. 17 Nørre Tranders Kirke Nytårskoncert med Tamra Rosanes Billetter sælges på kirkekontoret til 100 kr.

Lørdag 21. januar Kl. 19 Trekanten Nytårsbal med Jesper Vinther Petersen & Kristine Heebøll aalborgdanseogspillemandslaug.dk

Fredag 20. januar Kl. 17 Trekanten Local Nights med bands fra øvelokalet. Entre

Klip ud o g h æng op

Tirsdag 7. februar Kl. 19.30 Trekanten Country Lead & Steel Guitar Jam 2017. Aalborg Country Music Club Entré.

Søndag 5. februar Kl. 19.30 Rørdal Kirke Kyndelmissegudstjeneste Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let anretning i ”Logen”

Søndag 5. februar Kl. 15 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates – Herning Blue Fox http://aalborgpirates.dk/

Lørdag 4. - søndag 5. februar Kl. 12 Gigantium/Jutlander Bank Arena. Håndbold: Final 4 Billetter via Aalborg Håndbold

Februar

Tirsdag 31. januar Kl. 19 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates Gentofte Stars http://aalborgpirates.dk/

Søndag 29. januar Kl. 14-17 Trekanten Vinterfest - arr. enhedslisten Gratis. Tilmelding på mobil: 2452 4148 eller rasmusf@enhedslisten.dk

Lørdag 28. januar Kl. 18-24 Trekanten Bal med Bomles Venner Entré 150 kr inkl. Luksusbuffét

Fredag 27. januar -lørdag 28. januar Trekanten Seniorer på Scenen. Entré

Januar - Maj 2017

Onsdag 18. januar Kl.17 Trekanten Event og infomøde DGI Landsstævne United by Streets. (se bladet)

Onsdag 18. januar Kl. 14.30 Nørre Tranders Kirkecenter Madagaskars fattigdom og rigdom Fri entré. Kaffebord: 20 kr.

Tirsdag 17. januar Kl. 19 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates SønderjyskE http://aalborgpirates.dk/

Søndag 15. januar Kl. 15 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates Odense Bulldogs http://aalborgpirates.dk/

Lørdag 14. - søndag 15. januar GIGANTIUM Loppemarked http://jharrangementer.dk/

Kultur Kalender Januar Nytårsdag 1. januar Kl. 16.00 Nørre Tranders Kirke Nytårsgudstjeneste Tirsdag 3. januar-torsdag 12. januar Trekanten Foto/video Øst udstiller på torvet Torsdag 5. januar Kl. 18 GIGANTIUM Arena Håndbold: Bygma Cup 2017 Kl. 18 Island vs. Egypten Kl. 20.15 Danmark vs. Ungarn Arrangør: DHF Billetter via Ticketmaster Fredag 6. januar kl. 19:00 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates Herlev Eagles http://aalborgpirates.dk/ Tirsdag 10. januar kl. 19:00 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates Rungsted Seier Capital http://aalborgpirates.dk/ Tirsdag 10. januar Kl. 19 Trekanten Venneaften med Visens Venner Entre 50,- / medlemmer gratis. Torsdag 12. januar Kl. 14-16 Trekanten Bedre Psykiatri - Cafearrangement Gratis - også 9.feb, 7. marts, 6. april Fredag 13. januar Kl. 10 Nørre Tranders Kirke Babysalmesang – Holdopstart Tilmelding til kirkekontoret tlf. 9815 7205. Lørdag 14. januar Kl. 18.30 Trekanten Mr. Africa 2017 arr. Touch of Africa. Entre.


Uge 8 Trekanten Vinterferie-aktiviteter for børn Se andet sted i bladet

Lørdag 18. - søndag 19. februar GIGANTIUM Disney on Ice. Show tider (6 stk) samt billetsalg på http://akkc.dk og http://www.ticketmaster.dk

Fredag 17. februar Kl. 19 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates – Rødovre Mighty Bulls http://aalborgpirates.dk/

Torsdag 16. februar Kl. 19.30 Nørre Tranders Kirkecenter Visekoncert med gruppen ”Dyveke” Fri entré.

Onsdag 15. februar Kl. 17-18 Sundheds- og kvartershuset Kom & Kvit Kaffe

Tirsdag 14. februar Kl. 19-21 Trekanten Borgerforum diskuterer bydelens liv – kom og deltag!

Lørdag 11. februar Kl. 16.30 Trekanten Mr.and Mrs Africa arr. Touch of Africa. Entré.

Torsdag 9. februar Kl. 14-16 Trekanten Bedre Psykiatri - Cafearrangement Gratis

Torsdag 9. februar Kl 13.30 Trekanten Seniorcafe med aldringsforsker, læge dr. Med., forfatter og foredragsholder Henning Kirk. E: 50.kr inklusive kaffe og kage.

Onsdag 8. februar Kl. 19:30 GIGANTIUM/Jutlander Bank Arena Aalborg Håndbold – BjerringbroSilkeborg http://aalborghaandbold.dk/

Onsdag 8. marts International Kvindedag

Fredag 24. februar Kl. 19:30 GIGANTIUM/Jutlander Bank Arena Aalborg Håndbold – HC Midtjylland http://aalborghaandbold.dk/

Tirsdag 28. februar Kl. 19.30 Nørre Tranders Kirkecenter Danmarks dybeste hemmelighed Fri entré. Kaffebord: 20 kr

Tirsdag 28. februar Kl. 19 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates – Frederikshavn White Hawks http://aalborgpirates.dk/

Mandag 27. februar Deadline næste 9220-blad

Søndag 26. februar Kl. 11-19 Trekanten Fuzzionsjazz. Danske THE TRIO og QUARTETO fra USA. Billetter, pris m.m. se www.trekanten.info

Søndag 26. februar Kl.10 Nørre Tranders Kirke Familiegudstjeneste Bagefter er der tøndeslagning og kattekroning i kirkecenteret.

Tirsdag 7. marts Kl. 19.30 Trekanten Countrykoncert med Jannet Bodewes (NL) Aalborg Country Music Club.

Fredag 24. februar Kl. 19 GIGANTIUM Is Arena Metal Ligaen: Aalborg Pirates – Esbjerg Energy http://aalborgpirates.dk/

Lørdag 11. marts Kl. 9 - 13.30 Trekanten Skandia samlertræf / byttemøde Køb, sælg eller byt alt mellem himmel og jord . Gratis

Torsdag 9. marts Trekanten Urban Exploration - Jan Elhøj og Morten Kirchhoff (arr. AOF)

Torsdag 9. marts Kl. 18.30 Sundheds og kvartershuset Det gode hundemøde Pris: 95 kr. FOKUS Folkeoplysning tlf. 9930 1000 eller www.fokus-folkeoplysning.dk

Onsdag 8. marts Kl. 19 Trekanten Foredrag med Haveselskabet om juleroser, vintergækker mv.

Tirsdag 7. marts Kl. 14-16 Trekanten Bedre Psykiatri - Cafearrangement Gratis

Fredag 3. marts kl. 14 - søndag 5.marts kl. 17 Trekanten Creative Writing Camp arr. South Gate Society Standardpris 500,- tilmelding på FB

Marts

Torsdag 23. februar Kl. 17 & 19 Trekanten 2 foredrag om det overnaturlige Medium Erling Chrisensen og Thomas Breinholt fra “Åndenes Magt”. Samlet pris incl mad kr 250.Hver foredrag for sig: Erling, 90.- og Thomas kr. 180.-. (Arr. AOF)

Mandag 20. - torsdag 23. februar Kl. 10-14 GIGANTIUM Istræningshal Ekstra åbent i vinterferien for Offentligt Skøjteløb


GUDSTJENESTEPLAN RØRDAL KIRKE

JANUAR Sø. 8.: 1. s. e. H3K . . . . . . . . . . . . Sø. 15.: 2. s. e. H3K . . . . . . . . . . Sø. 22.: 3. s. e. H3K . . . . . . . . . . Sø. 29.: 4. s. e. H3K . . . . . . . . . .

JANUAR Sø. 8.: 1. s. e. H3K . . . . . . . . . . . . Sø. 22.: 3. s. e. H3K . . . . . . . . . .

FEBRUAR Lø. 4.: Dåbsgudstjeneste . . . . Sø. 5.: Sidste s. e. H3K . . . . . . . Sø. 12.: Septuagesima . . . . . . . Sø. 19.: Seksagesima . . . . . . . . Sø. 26.: Fastelavn . . . . . . . . . . . . MARTS Lø. 4.: Dåbsgudstjeneste . . . . Sø. 5.: 1. s. i fasten . . . . . . . . . . . Sø. 12.: 2. s. i fasten. . . . . . . . . . Sø. 19.: 3. s. i fasten. . . . . . . . . . Sø. 26.: Midfaste . . . . . . . . . . . . . APRIL Lø. 1.: Dåbsgudstjeneste . . . . Sø. 2.: Mariæ Bebudelse . . . . . Sø. 9.: Palmesøndag . . . . . . . . . To. 13.: Skærtorsdag . . . . . . . . Fr. 14.: Langfredag . . . . . . . . . . Sø. 16.: Påskedag . . . . . . . . . . . Ma. 17.: 2. påskedag . . . . . . . . .

10.00 Isaksen 10.00 Shaw 10.00 Liisberg 10.00 Isaksen 11.00 Shaw 10.00 Liisberg 10.00 Shaw 10.00 Shaw 10.00 Liisberg 11.00 Isaksen 10.00 Shaw 10.00 Liisberg 10.00 Isaksen 10.00 Shaw 11.00 Liisberg 10.00 Isaksen 10.00 Shaw 10.00 Liisberg 10.00 Isaksen 10.00 Shaw 10.00 Isaksen

FEBRUAR Sø. 5.: Kyndelmisse . . . . . . . . . . Sø. 19.: Seksagesima . . . . . . . .

MARTS Sø. 5.: 1. s. i fasten . . . . . . . . . . . To. 16.: Familiegudstjeneste . Sø. 19.: 3. s. i fasten. . . . . . . . . . APRIL Sø. 2.: Mariæ Bebudelsesdag Sø. 9.: Palmesøndag . . . . . . . . . Sø. 16.: Påskedag . . . . . . . . . . .

SMEDEGÅRDEN 10.30 Liisberg 10.30 Shaw 19.00 Isaksen 10.30 Liisberg 10.30 Isaksen 17.00 Shaw 10.30 Shaw 10.30 Liisberg 10.30 Isaksen 10.30 Liisberg

JANUAR Ti. 10.: 14.00 Isaksen Ti.: 24.: 14.00 Liisberg FEBRUAR Ti. 7.: 14.00 Shaw Ti 21.: 14.00 Isaksen MARTS Ti. 7.: 14.00 Liisberg Ti. 21.: 14.00 Shaw

APRIL Ti. 4.: 14.00 Isaksen Ti. 18.: 14.00 Liisberg

KIRKEBIL Nørre Tranders og Rørdal sogne tilbyder handicappede og gangbesværede gratis transport til højmesser og andre kirkelige aktiviteter i Rørdal Kirke og Nørre Tranders Kirke og Kirkecenter. Tilbuddet gælder sognenes beboere og sognebåndsløsere inden for en afstand af 10 km. Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 9815 7205 senest dagen før kl. 12 og til søndage senest fredag kl. 12.

MØDER NØRRE TRANDERS MENIGHEDSRÅD Onsdagene 18. januar, 15. februar, 15. marts og 19. 25 april kl. 19 i Nørre Tranders kirkecenter, Lemvigvej 100. Menighedsrådets møder er offentlige. NØRRE TRANDERS STRIKKEKLUB Mandag 9. januar, 13. februar og 13. marts kl. 14 i Nørre Tranders kirkecenter, Lemvigvej 100. Kontakt Ragnhild Flov på tlf. 22 23 94 71.

KIRKESIDERNE

NØRRE TRANDERS KIRKE


KIRKESIDERNE

KONCERTER

SOGNEARRANGEMENTER

VISEKONCERT M/ GRUPPEN “DYVEKE” Torsdag den 16. februar kl. 19.30 i Nørre Tranders Kirkecenter

MADAGASKARS FATTIGDOM OG RIGDOM V/ IDA OG NIELS GRYMER Onsdag den 18. januar kl. 14.30

Glæd dig til en aften med lutter ørehængere fra 1920’erne – 1940’erne. Gruppen ”Dyveke” specialiserer sig indenfor den danske filmskat, teaterverden og de uforglemmelige viser. Glæd dig selv med en koncert fyldt med eviggrønne hits fra dengang mormor var ung. Fri entré.

Ida er tidligere lærer, og Niels er tidligere sognepræst ved Margrethekirken. I ord og billeder fortæller de om en luthersk kirke, der vokser så stærkt, at præsteuddannelsen slet ikke kan følge med, om kirkens rolle i de overfyldte fængsler.

ORGELKONCERT M/ GEDYMIN GRUBBA Torsdag den 16. marts kl. 19.30 i Nørre Tranders Kirke

Orgelmusik i verdensklasse. Det er hvad publikum kan vente sig, når den 35-årige orgelvirtuos Gedymin Grubba besøger Nørre Tranders Kirke. Med over 100 koncerter over hele verden hvert år er det én af de mest travle polske orgelvirtuoser. Programmet vil være en variation over kendte orgelværker. Fri entré.

DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED V/ POUL HOLT PEDERSEN Tirsdag den 28. februar kl. 19.30

Poul Holt Pedersen fortæller den spændende – og indtil for nyligt tophemmelige - historie om, hvordan og hvorfra regeringen ville føre Danmark gennem en atomkrig på dansk jord. Poul Holt Pedersen fortæller ud fra en masse fotos, som han krydrer med anekdoter om f.eks. et hemmeligt dødsfald.

Nørre Tranders Kirkecenter, Lemvigvej 100. Alle er velkomne! Kaffebord 20 kr. AT LEVE SOM MIGRANT V/ BIRTHE E. KIRK Onsdag den 22. marts kl. 14.30

Birthe E. Kirk fortæller om, hvordan hun med sin mand Wolle Kirk og deres 5 børn emigrerede til Rhodesia – Zimbabwe i 1973. De opbyggede med tiden et storlandbrug med malkekvæg, tobaksavl og mejeri. Birthe Kirk deler ud af sine erfaringer om gode, sjove, negative og spændende oplevelser. DER ER OGSÅ BRUG FOR SOGNEPRÆSTER I AFGHANISTAN V/ ORAL SHAW Onsdag den 19. april kl. 19.30

Hvad får en sognepræst til at forlade sin familie i op til otte måneder og sit trygge job som præst i Danmark for at tage med et hold soldater i krig i det uroplagede Afghanistan? Giver det mening at have præster med i krig?


KYNDELMISSEGUDSTJENESTE Søndag den 5. februar kl. 19.00 i Rørdal Kirke

Vær med til at fejre kyndelmisse i Rørdal. Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter ved et traktement.

MENIGHEDSRÅD 2016-2020

ARRANGEMENTER FOR FAMILIER OG BØRN BABYSALMESANG

Babysalmesang er for børn i alderen 3-9 mdr. i følgeskab med mor eller far. I babysalmesangen stimuleres børnene gennem musik, sang og rytmik. Desuden er der rig mulighed for støtte til dåbsoplæringen af barnet. Nyt hold begynder i Nørre Tranders Kirke fredag den 13. januar kl. 10. Tilmelding til Nørre Tranders Kirkekontor på tlf. 9815 7205 eller e-mail: noerretranders.sogn@km.dk TIDSMASKINEN

Det nye menighedsråd i Nørre Tranders består af følgende medlemmer: Hanne Schou Christensen Kurt Duhn Tove Jensen Elmer Jespersen Birthe Jørgensen Rita Kirk Aase Møller Ingelise Pedersen Steen Pedersen Poul Erik Føns Sørensen Inge-Lise Thomsen Eva Krog Vistisen Per Woldbye Læs på www.nrtranders.dk hvordan menighedsrådet har konstitueret sig.

FASTELAVN ER MIT NAVN Søndag den 26. februar kl. 10.00 i Nørre Tranders Kirke

Vi starter med en familiegudstjeneste i kirken og bagefter går vi i Nørre Tranders Kirkecenter, og slår katten af tønden, kroner kattekonger og kattedronninger, og spiser pølsehorn og fastelavnsboller. Kom meget gerne udklædte – både børn og voksne, så både gudstjeneste og tøndeslagning bliver festligt. Arrangementet er gratis og afholdes i samarbejde med FDF Nørre Tranders. FAMILIEGUDSTJENESTE Torsdag den 16. marts kl. 17.00 i Rørdal Kirke

Tidsmaskinen er stedet, hvor tiden er din egen - sammen med andre! Fællesskab, rådgivning og hyggeligt samvær for eneforældre og deres børn. Der er plads til nye familier i fællesskabet. Holdet mødes tirsdag den 17. januar, onsdag den 1. marts og torsdag den 6. april kl. 16.30 på Trekanten. Yderligere oplysninger hos kirke- og kulturmedarbejder Helle Krogsbøll, tlf. 2210 7824 eller e-mail: helle@nrtranders.dk

Hvad har Pippi, dygtige børn og Jesus med hinanden at gøre? Tag til familiegudstjenesten i Rørdal og få svaret. Gudstjenesten foregår på børnenes præmisser med sang og gode historier samt gratis aftensmad i Logen.

KIRKESIDERNE

KYNDELMISSE I RØRDAL


KIRKESIDERNE - VEJVISER

SOGNEPRÆSTER

NØRRE TRANDERS KIRKE

Oral Shaw Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Kontor: Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst Tlf.: 2531 7900. E-mail: orsh@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fridag.

Lemvigvej 61, Nørre Tranders Kirken er åben: Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-12, samt efter aftale. Hjemmeside: www.nrtranders.dk

Kathrine Staghøj Liisberg Kontor: Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst Tlf.: 2490 1257. E-mail: kasl@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fridag. Lisbeth Krogh Isaksen Kontor: Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst Tlf.: 2092 3570 E-mail: lkis@km.dk Træffes efter aftale. Mandag fridag.

BESØG AF PRÆSTEN Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet, på plejehjemmet eller hospitalet. Der er også mulighed for at modtage nadver under sådan et besøg. Ring blot til en af præsterne. Vi kommer meget gerne, når der er brug for en samtale.

RØRDAL KIRKE Sølystvej 2, Rørdal Aftale om besøg i kirken kan ske ved henvendelse til graveren eller formanden. PERSONALE Organist: Lili Olsen, tlf.: 9811 7650 / 3057 2052 Ringer og graver: Gitt Riis Rasmussen, tlf.: 9813 1588

MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsformand: Tage Thomsen, tlf.: 9816 4301 Kasserer: Birgit Abrahamsen, tlf.: 9811 1718 Kirkeværge: Finn Herman Kaalund, tlf.: 4022 9933 Fornyelse af gravsteder i Rørdal kan ske ved henvendelse til kirkeværgen. Ved barnedåb i Rørdal Kirke tilbyder menighedsrådet gratis udlån af ”Logen”, Sølystvej 6, til efterfølgende sammenkomst. Aftale om lån af ”Logen” kan ske ved henvendelse til formanden.

NØRRE TRANDERS KIRKEKONTOR Lemvigvej 100 Tlf.: 9815 7205 E-mail: noerretranders.sogn@km.dk Kordegn: Rikke Ella Andrup Kordegn: Jane Mikkelsen Åbningstider: Mandag-onsdag & fredag kl. 9.00-12.30. Torsdag kl.13.00-17.00. Dåb, bryllup, bisættelse/begravelse aftales på kirkekontoret eller hos en af præsterne. NØRRE TRANDERS KIRKEGÅRDSKONTOR Lemvigvej 61, 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9815 4548, e-mail: kaj@nrtranders.dk Graver: Kaj Mosbjerg Jensen Gravermedhjælper: Lars Grøn Zindorff Gravermedhjælper: Tommy Hjorth Åbningstider: Hverdage kl.11.00-12.00

PERSONALE Organist: Christina Beltoft Mortensen, tlf.: 6171 9173 Organist: Ulla Kjærsgaard, tlf.: 2510 4106 Kirke- og kulturmedarbejder: Helle Krogsbøll, tlf.: 2210 7824 Kirketjener: Karsten Henriksen, tlf.: 2210 7826 Kirketjener: Anne-Mette Riber Højmark, tlf.: 2214 2865 Informationsmedarbejder: Christian H. Paulsen, tlf.: 5186 7575 MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsformand: Ingelise Pedersen, tlf.: 9815 3344 Kasserer: Inge-Lise Thomsen, tlf.: 2888 3131 Kirkeværge: Torben Thomsen, tlf.: 2288 3105

KIRKESTOF Kirkestof sendes til Christian H. Paulsen inden 17. februar på e-mail: information@nrtranders.dk.


Lørdag 11. marts Kl. 18:30 GIGANTIUM/Jutlander Bank Arena Aalborg Håndbold – Mors-Thy Håndbold http://aalborghaandbold.dk/ Tirsdag 14. marts Kl. 19 Trekanten Venneaften med Visens Venner Entré 50 / medlemmer gratis. Torsdag 16. marts Kl. 17 Trekanten Foredrag om selvskade arr. Folkeuniversitetet Entré Torsdag 16. marts Kl. 17 Rørdal Kirke Familiegudstjeneste Bagefter der gratis aftensmad i ”Logen” Torsdag 16. marts Kl. 19.30 Nørre Tranders Kirke Orgelkoncert med Gedymin Gruppa Fri entré. Fredag 17. marts Kl. 18 Trekanten Forårsfest med sang og dans Visens Venner og Aalborg Danse og Spillemandslaug entré Lørdag 18. marts Kl. 16:10 GIGANTIUM/Jutlander Bank Arena. Aalborg Håndbold – Skjern Håndbold http://aalborghaandbold.dk/ Tirsdag 21. marts Kl. 19-21 Trekanten Borgerforum diskuterer bydelens liv – kom og deltag! Onsdag 22. marts Kl. 14.30 Nørre Tranders Kirkecenter At leve som migrant Fri entré. Kaffebord: 20 kroner.

Torsdag 23 marts Kl. 13.30 Trekanten Seniorcafe med Jan Andersen ”Det tyske sikkerhedspoliti i Nordjylland under besættelsen.” Fredag 24. marts Kl. 13-16 GIGANTIUM Is-træningshal Sæsonens sidste Offentlig Skøjteløb Lørdag 25. marts Kl. 10 – 16 Trekanten Foredrag om integration og demokrati. Folkeuniversitetet Lørdag 25. marts Kl. 15 GIGANTIUM/Jutlander Bank Arena. Aalborg Håndbold – KIF Kolding København http://aalborghaandbold.dk/ Søndag 26. marts Kl. 10 Trekanten Uopklaret – Danmarkshistoriens største uopklarede kriminalsager Foredrag - Folkeuniversitetet E: 395,-

april Lørdag 1. april Kl. 10-15 Trekanten Haruki Murakamis univers i lyd og billeder. Temadag Folkeuniversitetet. E: 345,-

Onsdag 5. april Kl. 18. 30 Sundheds og kvartershuset Rytteren i centrum for hestens holdbarhed.FOKUS Folkeoplysning tlf. 99 30 10 00 eller www.fokus-folkeoplysning.dk E: 250 kr Onsdag 5. april Kl. 19 Trekanten Foredrag med Haveselskabet Torsdag 6. april Kl. 14-16 Trekanten Bedre Psykiatri - Cafearrangement Gratis Torsdag 6. april Kl. 17 Trekanten Foredrag om præstationssamfundet Folkeuniversitetet. E: 125,Lørdag 15. april Kl. 12-16 Sommerfuglen Forår på Sommerfuglen Tirsdag 18. april Kl. 19-21 Trekanten Borgerforum diskuterer bydelens liv – kom og deltag! Lørdag 22. april Kl. 17.30 Trekanten Spillemandsfestival. Aalborg Danse og Spillemandslaug. E: 95,-

Mandag 8. maj GIGANTIUM DGI Verdensholdet IMANI

Maj

Søndag 2. april - tirsdag 4.april Trekanten Børneteater: Karius og Baktus Klokkeslet mm. www.trekanten.info Torsdag 4. maj - søndag 7. maj MAJFEST Tirsdag 4.april Kl. 19.30 Trekanten Countrykoncert med Keld Thorbjørn og Slåbrok Trio Aalborg Country Music Club. E: 140,- Fredag 5. maj Stierne og Runderen Børnekarneval Onsdag 5. april Kl. 18 Trekanten BORGERFORUMS ÅRSMØDE Beboere i 9220 har stemmeret, alle kan ytre sig i debatten om Aalborg Øst


MIN UGE i 9220

HVER ONSDAG

Kl. 9-12 Trekanten HVER MANDAG HVER TIRSDAG Legestue for alle med små børn. Kl. 9-11.50 Globen, Kl. 9-11.50 Globen, Pris: 50 kr. md./ 20 kr./barn pr. Aggersundvej 28. DanskAggersundvej 28. gang. www.legestuerne.mono.net undervisning. Kontakt Danskundervisning. Kontakt Kl. 9-13.30 Globen, beboerrådgiver på 5134 9134 beboerrådgiver på 5134 9134 Aggersundvej 28. Samtaledansk. Kl. 14-17 Trekanten. Glaskursus Kl. 9-10 Tornhøj Idrætscenter Beboerrådgiver: 5134 9134 – Gratis, Tilmelding nødvendig (Dansesalen). Cirkeltræning Kl. 9.30 Fælleshuset til Birgith Droob 4020 5146. Alsidig motion for alle. Afsluttes Skallerupvej 305A. Onsdagscafé Kl. 17.30 Fælleshuset med kaffe og fælles hygge. – morgenmad og banko. 25 kr. Skallerupvej 305 A. Bankoklub. Aalborg SeniorSport Per Christiansen 2561 5286 Per Christiansen, 2561 5286 Kl. 10-13 Sebbersundvej 35 kld. eller onsdagscafe@sol.dk Kl. 19-21 Skallerupvej 139B Cykelværkstedet. Kontakt Jørgen Kl. 10 Trekanten under vaskehuset. Strikkeklub. 4210 5218 Nordic Walking Stavmotion Jeanette Kolind, 6094 0010 Kl. 13-15.30 Butik-Caféen Kl. 10-14 Aktivitetshuset Alle er velkomne. Kreativ tirsdag – vi strikker og Sundparken. Fri-Sundet Kl. 19-21 Trekanten hækler Kreativt værksted. Glasværksted åbent for alle. Kl. 13-16 Trekanten lok 1 Anné Overgaard, 6133 0820 Instruktør til stede. Materialer NYT Kreativt Værksted. Nye Kl. 12-15 Sundheds-og kan købes medier og materialer hver Kvartershuset. Café Baby Start Kl. 19 Trekanten måned. Vi reparerer tøj og Øst. www.facebook.com/ Aalborg Harmonikaklub polstrer om etc. Gratis - bare CafeBabyStart Kl. 19-22 lige uger Trekanten kom forbi. Kl. 13-16 Lige uger Kniplepigerne – vil du være Kl. 14 lige uger Aktivitetscenter Kirkecenteret, Lemvigvej 100. med til at kniple? Smedegården. Gudstjeneste Lokal Historisk Forening for Kl. 16-18 ulige uger Trekanten Kl. 17-19 - 2. tirsdag hver Nørre Tranders Sogn. Drengeklub – for alle drenge måned Trekanten. 9220 De Aase Carstensen, tlf 42737199 7-13 år. Red Barnet Ungdom Frivillige. Vil du være med til at info@nrtranders-lokalhistorie.com Kl. 19 ulige uger Trekanten lave arrangementer for børn og www.nrtranders-lokalhistorie.com Kl. 13.30 Aktivitetscentret Mandagsdans med Aalborg familier? Smedegården. Banko Danse - og Spillemandslaug Kl. 18-19.30 Skallerupvej 139B Kl. 15-17 Genbrugsen under vaskehuset. Børnemix v. Saltumvej 17 – i kælderen Mandag-Fredag Kl. 8 -14 URK - For børn 6-12 år. Kl. 15-21 Trekanten Tornhøjcentret 1. sal bornemix@urk-aalborg.dk Side-by Side Linedancers. Kofoeds Skole tilbyder Kl. 18-20 Feggesundvej 13 Kld. www.sidebyside-linedance.dk aktiviteter, mad, undervisning Genbrugsbutikken ”JGS” Kl. 18-22 – 2. onsdag hver og fællesskab (fredag 8-13) Kl. 18-21 lige uger Trekanten måned Trekanten www.aalborg.kofoedsskole.dk Kunstmaling Aalborg scrapbooking og kort

HVER TORSDAG

Kl. 10-13 Sebbersundvej 35 kld. Cykelværkstedet. Jørgen 4210 5218. Kl. 12-13.30 Gigantium (Hallen) Grundtræning efterfulgt af bold-/småspil. Kaffe og fælles hygge. Aalborg SeniorSport Kontakt: 98190019 / 21633211 Kl. 13-16.30 Trekanten Patchworkpigerne Kl. 13-17 Sundhedsog Kvartershuset. ”Sundheds-Bente” – Besøg sundhedskonsulenten og få en gratis snak om DIN sundhed Kl. 14-17 Danmarksgade 52, 9000 Aalborg. Reden Aalborg – et anonymt tilbud for kvinder og mænd der har erfaring med at sælge sex. Kontakt Pia 4092 5565 eller Jeanette 5375 3033 Kl. 15-16.30 Tornhøjcentret Miniklubben ”Børnereden” for alle børn mellem 5 og 10 år. Maj Højgaard 2821 0471 Kl. 15-17 Feggesundvej 13 Kld. Genbrugsbutikken ”JGS” Kl. 17-18.30 AaBs anlæg, Hornevej 2. Træning for Grønlandske børn 10-16 år. Eerli Semsen tlf. 2548 5935 Kl. 18.30 – 1. torsdag hver måned Trekanten. Bydelsmødrene mødes Kl. 19-21.30 Tornhøjcentret 1. sal. Time4you – kreativt værksted for kvinder. Ketty Conrad 2360 2176

Kl. 19-22 Brugshuset Vejrholm 27, Øster Uttrup. Pilens Venner - Vi mødes og fletter. Lene Olsen på til.leneolsen@gmail.com eller 6136 8970

HVER FREDAG

Kl. 10-12 Aktivitetshuset Sundparken. Fri-Sundet Kreativt værksted. Anné Overgaard, 6133 0820

Første LØRDAG

Kl. 10-12 Feggesundvej 13 Kld. Genbrugsbutikken ”JGS” Kl. 10-15 Bankocentret Lundeborgvej. Loppemarked Kl. 11-13 Saltumvej 17 i Kld. Genbrugsen åben

HVER SØNDAG

Kl. 10 Nørre Tranders Kirke. Højmesse Kl. 15-17 Frikirken. Gudstjeneste. International Church. Tornhøjcentret 1.sal www.fintc.dk

HVER WEEKEND

GIGANTIUM Istræningshal Offentligt skøjteløb Fredag kl. 13-16 Lørdag kl. 14-18 Søndag kl. 10-14 (Lukket 20.-30. januar, Sidste gang 24. marts)


Det summer af liv

i Sundparkens aktivitetshus

Aktivitetshuset for beboerne i Sundparken er godt besøgt. For det huser både en mandeklub, en motionsklub, en foto- og videoklub, en kvindeklub, et kreativt værksted og hver 2. torsdag er der torsdagscafé i aktivitetshuset. I mandeklubben mødes man og spiller kort, pool, dart, bordtennis og snakker hver mandag kl. 18.30 - 22.30. Tirsdag mødes Kvindeklubben kl. 19.30. Onsdags motionsklub mødes, som navnet antyder, om onsdagen, hvor de kl.19.30 sætter musik på og danser og hygger i et par timer. Hver onsdag kl. 10.00 - 14.00 og hver fredag kl. 10.00 - 12.00 er der åbent i det kreative værksted Fri-Sundet og hver torsdag i lige uger er der åbent i foto/video Øst. I Foto/Video Øst mødes man for at lære og underviser hinanden i foto, tager på fotoshoot, fotograferer modeller og andet. Den er åben for alle interesserede. Hver 2. torsdag eftermiddag kl. 13:30 - 15:30 er der Torsdagscafé hvor Gitte Christensen og Hanne Hesthaven gør klar til gratis kaffe og kage til de pensionister og andet godtfolk der skulle have lyst til en hyggeeftermiddag.

Foto/video Øst Info om Kvindeklubben og meget andet Kontakt Beboerkonsulent: Rikke Engelbrecht: re@abhim.dk Mandeklub / Onsdags motionsklub Kontaktperson: Karsten tlf. 60662407 Foto/video Øst Kontaktperson: Jeanette Johnsen tlf 26844942 Borgerjournalist Jeanette Johnsen


Nye ansigter på Nørre Tranders Kirkekontor Når man henvender sig på Nørre Tranders kirkekontor for at blive gift, få sit barn døbt, købe billetter osv., bliver man mødt af to nye ansigter. De tilhører Rikke Ella Andrup og Jane Mikkelsen. Helt nye er de nu ikke, for de har på hver deres måde haft tilknytning til kirken, før de blev ansat i deres nuværende stillinger. Rikke var nemlig vikar i et par måneder før hun blev ansat 1. maj. ”Det var med stor glæde, at jeg takkede ja til stillingen som kordegn i Nørre Tranders. Efter en kort periode som vikar for sognet var jeg ikke i tvivl om, at jeg befandt mig rigtig godt og ønskede at søge den opslåede stilling”, siger Rikke Ella Andrup. ”Jeg har fået en fantastisk modtagelse!” Rikke har tidligere været ansat som kordegn i Hjørring og erfarede her sin glæde ved at kombinere både administrativt og praktisk arbejde. Og så ser hun det som en stor bonus at lære folk at kende gennem kirken og dens arbejde. Før sin tid ved folkekirken har Rikke blandt andet arbejdet som konsulent ved Nordjyske i Aalborg Øst, hvor hun også boede som barn. Hun er derfor rimelig bekendt med bydelen og er meget imponeret over det store aktivitetsniveau, der er i området.

Jane har arbejdet som kirketjener i Nørre Tranders siden 2008, og ligeså længe har hun boet i Aalborg Øst. På spørgsmålet om, hvorfor hun har skiftet job, svarer hun: ”Jeg tror simpelthen, det er sundt at prøve noget nyt. I stedet for at gøre det samme som man plejer, skal man udfordre sig selv!” Og så er hun glad for at bevare den kontakt, hun havde med folk i området, mens hun var kirketjener. Det er ikke første gang Jane Mikkelsen foretager et jobskifte. Hun er oprindeligt uddannet bygningsmaler og arbejdede 15 år i faget, inden hun for mere end tyve år siden blev kirketjener første gang. ”Jeg er meget taknemmelig for, at menighedsrådet har givet mig mulighed for at blive kordegn” siger Jane Mikkelsen og fortsætter: ”Det er da lidt af en udfordring at komme på kontor, men jeg kan godt lide arbejdet, og det er dejligt, at der ikke er to dage, der er ens!”

Jane og Rikke er parate til at give borgerne den allerbedste service, når de har brug for kirken. Menighedsrådets formand, Ingelise Pedersen, er meget tilfreds: ”Vi har fået to kompetente medarbejdere, der både er interesseret i og har erfaring med en kirkelig arbejdsplads, og vi ser frem til mange års godt samarbejde med dem!” Kirkekontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-12.30 og torsdag kl. 13-17.


Grønt flag til børnehave I børnehaven Feggesundvej blev Det Grønne Spire flag hejst. Børnehaven har igennem de sidste knap 3 år været med i projekt Kroppen på Toppen i naturen. Børnehaven opfylder kriterierne for at modtage flaget for deres store arbejde med at integrere naturen i børnenes hverdag.

Topplacering til 3.A Seje elever fra 3.a på Tornhøjskolen gik videre fra Danmarksmesterskabet i Historiedysten 2016, som blev afholdt af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Der er blevet arbejdet med at bringe mere natur ind i børnenes hverdag. Der er i børnehaven skabt gode rammer for at vække børnenes interesse for naturen. I børnehaven er der bærbuske og klatretræer, bålplads som bliver flittigt brugt og fuglelivet studeres i de mange fuglekasser. Der er høns på legepladsen og i naturhjørnet er der dyr både levende og døde i sprit, så børnehaven er på det seneste blevet omtalt som FeggeZoo.

De gik fra den indledende runde, hvor de blev testet i viden om Christian 4., til runde 2, hvor de blev udfordret på deres kreative evner og samarbejde. Kun de bedste 30 klasser ud af 400 klasser på deres niveau gik videre til runde 2. Ud af disse 30 klasser kom 3.a helt op i top 10, som den eneste 3. klasse. En samlet score på en top 10-placering ud af 400 klasser gav et gavekort til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Tornhøjskolen gav turen som en fortjeneste på det hårde arbejde. Eleverne kom glade hjem med en masse uforglemmelige oplevelser i bagagen.

Dagen blev markeret med mange natur aktiviteter på legepladsen, hvor kroppen også blev flittigt brugt. Børnene sang Mariehønen Evigglad og Lille Peter Edderkop og Flaget på festlig vis blev hejst af Helle Fuglsang Naturvejleder og leder af projektet Kroppen på Toppen i Naturen. Derefter var var der flotte Mariehøns kager og pæremus samt varmt choklolade lavet over bål.

af: Gökhan Onur Kilinc, klasselærer i 3.a på Tornhøjskolen i Aalborg

Børnehaven kan nu med rette kalde sig en grøn institution.


Del din søndag med verdens mest udsatte

Søndag d. 12. marts 2017 håber Nørre Tranders Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Aalborg Øst ligger i total ombygning. Her er en bulldozer tilsyneladende i gang med Tornhøjcenteret og Reno -Nord. Men i virkeligheden er det det nye byggeri ved det tidligere Tornhøjgård, der er gået i gang. (Foto: borgerjournalist Kirsten Jørgensen Ardal)

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. ”Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre må flygte og flere kommer i skole. Det synes vi, det giver rigtig god mening at samle ind til,” siger sognepræst Kathrine Staghøj Liisberg, indsamlingsleder i Nørre Tranders Sogn. Ved sidste års Sogneindsamling nåede Nørre Tranders Sogn et indsamlingsresultat på 23.042 kroner. På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste lande.

Tidligere AaB fodboldspiller Muddi El Hadjj, kom i forældrepraktik i Børnehaven Blåkildevej, og var ikke sen til at invitere “De store” små til en tur over på AaB’s baner, for at sparke lidt bold med de helt store drenge. Det blev til lidt grundlæggende boldbehandling med de uimponerede børn.

Tilmeld dig som indsamler Meld dig som indsamler hos sognepræst Kathrine Staghøj Liisberg på tlf. 2490 1257 eller kasl@km.dk allerede nu og del din søndag med verdens mest udsatte mennesker.


Nyt fra Kanalhuset Strik & Kaffe

Damstræde 48

..og en masse hygge-snak. Starter igen i det nye år i alle lige uger, med opstart tirsdag den 10. januar 2017. Tag dit strikketøj eller bare dit snakketøj med til disse fornøjelige og hyggelige aftener. Alle er velkommen - også mænd ;-)

WHIST

Savner du at spille en go’ gang whist, så er alle - unge som gamle - meget velkommen til denne nye klub i kanalhuset “Damstræde 48” Aalborg Ø. Vi spiller hver torsdag i alle lige uger, med opstart den 12 januar 2017.

Brugermøde

... i fælleshuset “Damstræde 48” Aalborg Ø. Indenfor husets rammer, bidrager brugerne med et varieret og mangfoldigt udvalg af kulturelle tilbud. Her er også forskellige klubber og foreninger med et godt socialt samvær. Har du gode tiltag til nye aktiviteter, er vi modtagelige for alt. Så kom bare, og gør din indflydelse gældende i fælleshuset. Vi glæder Os altid til at se nye venner. Vil du vælges ind i husrådet, skal du melde til husværten inden den 10 marts 2017 Enten personligt eller på mail: kanalhuset@aalborg.dk Mødet finder sted tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i fælleshuset. (Gratis kaffe og vand)

MOTIONSDAG & GRILL Lørdag 10. juni kl. 13 gentager vi succesen med en ny “MOTIONSDAG” den ved Kanalhuset. Det er op til den enkelte i tid eller afstand enten, at gå, løbe eller cykle. Gå holdets tur er max 10 km langs den grønne linje i området. Løberne samme rute, mens cykelholdet oplever naturen rundt i landskabet. Vi afslutter motionen med hyggelig og GRATIS grillmad. (Drikkevarer medbringes). Tilmelding til husværten på mail: kanalhuset@aalborg.dk - Tlf. 98152088. Alle er velkommen

Kanalhuset er efter visse besværligheder kommet på Facebook, hvor du kan se hvad der foregår i huset på facebook.com/Kanalhuset

Husværten, Ruben, træffes i egen person - Man-fredag mellem 8.30 og 13.30 i KANALHUSET.


BUTIK-CAFEEN

Nye tilbud i Astrupparken Klubben “Kniplepigerne” er nu rykket ind i Astrupparken og det glæder beboerne. De godt 18 medlemmer mødes hver anden mandag i botilbuddet i forog efteråret, hvilket bidrager til en god og hyggelig stemning. Astrupparkens borgere kan kigge med over skulderen på de mange spændende projekter, der er gang i eller få

en lille snak over kaffen, og det er til glæde for både klubben og beboerne. De har nemlig ikke samme muligheder for at tage ud af huset, så denne løsning gør, at også borgere med handicap kan være i vante rammer og være en del af lokalsamfundets aktiviteter. “

Butik-Caféen er en café, butik, genbrugsbutik og et værksted beliggende i Planetcentret i Aalborg Øst. mandag Lukket tirsdag 11–16.30 onsdag 11–16.30 torsdag 11–16.30 fredag 11–16.30 lørdag Lukket søndag Lukket

Mindeord

Menighedsrådet i Nørre Tranders skriver disse mindeord om tidligere sognepræst ved Nr. Tranders og Rørdal kirker, Jens Kristian Kristiansen. Jens Kristian blev kendt af mange mennesker gennem sine 13 år som sognepræst i vore sogne. Han var en dygtig teolog og kendt for sin store viden om både filosofi, litteratur og musik. Han øste af denne viden i sin konfirmandundervisning, i sine prædikener, i studiekredse for kollegaer og på studieture, bl. a. i Luthers fodspor. Jens Kristian var engageret i lokalområdet, hvor han bl. a. gik ind i bestyrelsen for den lokale FDF-kreds. Han viste også kirkens ansigt udadtil ved den årlige Aalborg Øst Dag, og han var aktiv socialdemokrat. Vi glædede os på hans vegne, da han i 2014 fik nyt embede i Budolfi sogn. Det var en ønskestilling for ham, men kort tid efter blev han ramt af kræftsygdom, og den 17. oktober 2016 døde han på hospice i en alder af kun 49 år. Ved sin bortgang vil han blive savnet som præst, kollega, bror og ven. Vi deler savnet – æret være Jens Kristians minde!


NYT CAFETILBUD TIL FORÆLDRE Worried about your child? Join the Parent Café at Trekanten Are you concerned about the wellbeing of your child or teenager? You are not alone. Join the free Parent Café, where parents may chat with each other over a cup of coffee and receive expert advice. The café opens for the first time on 12th of January 2017 4-6 PM, Trekanten, room 4.

Er du - eller nogen du kender – bekymret for et barns eller en teenagers trivsel? Og går det lettere at føre en samtale på engelsk end på dansk? Så kig forbi caféen for nydanske forældre, som slår dørene op første gang den 12. januar 2017. Tilbuddet er gratis.

vedvarende tegn på, at deres barn ikke har det så godt. Forældre kan tit hjælpe barnet med at undgå, at mindre problemer vokser sig større med tiden. Caféen er ledet af eksperter, som er klar til at besvare dine spørgsmål.

Caféen er et frirum, hvor forældrene kan komme og tale med hinanden om deres bekymringer - og få gode råd med hjem fra en ekspert. Børns humør og trivsel går op og ned. Men det er vigtigt, at forældrene reagerer, hvis der er

Caféen holder til i Trekanten og åbner første gang torsdag den 12. januar kl. 14-16, rum 4. Derefter vil der være åben forældrecafé torsdag eftermiddag 2 gange om måneden. Caféen arrangeres af Bedre Psykiatri Aalborg.


Spansk for begyndere Tirsdage 7/3 – 18/4 2017 – Kl. 17-18.50 Kr. 175,- Hold nr. 44519

Engelsk for begyndere Tirsdage 7/3 – 18/4 2017 - Kl. 17-18.50 Kr. 175,- Hold nr. 44518

Lær at hækle 2/3 – 30/3 2017 – Kl. 19-20.50 Kr. 175,- Hold nr. 44520

O

ALLE H

Sundhe LD FOREGÅ d R Fyrkilde s- & Kvartersh I: uset vej 7 - 9 2 2 0 A a lborg Ø st MERE I N F www.Fo O OM HOLDE NE k u O s G F o T l I elle keop LMELD r 9 9 ING: 3 0 1000 (O lysning.dk ply s v e n li gst hold nr.)

Grundlæggende Skriveteknikker 6/3-27/3 2017 Kl. 19-20.50 Kr. 135,- Hold nr. 44521

Skriv din egen introduktion til Science Fiction 6/3-27/3 2017 Kl. 17-18.50 Kr. 135,- Hold nr. 44522

Yoga for begyndere Tirsdage 7/3 – 18/4 2017 – Kl. 10-11.30 Kr. 175,- Hold nr. 44523

Herre Træning 7/3-28/3 2017 – Kl. 10.30-11.30 Kr. 100,- Hold nr. 44524

*Projektet er igangsat for at fremme indsatsen for den mentale sundhed i 9220. Projektet er støttet af Folkeoplysningsudvalget v. Aalborg Kommune samt Himmerland Boligforening!


SMAGSPRØVER

PÅ FOKUS-KURSER I 9220 Bag småkager – voksen/barn Torsdag d. 30. marts 2017 - Kl. 17-20.00 Kr. 30,-/delt. - Hold nr. 44512

Start dit vægttab med sund mad Torsdag d. 9. marts 2017 – Kl. 17-20.00 Kr. 50,- Hold nr. 44513

Bag dit eget madpakkebrød Torsdag d. 16. marts 2017 – Kl. 17-20.00 Kr. 50,- Hold nr. 44525

Grønt er det nye sort Onsdag d.15. marts 2017 – Kl. 16-20.00 Kr. 50,- Hold nr. 44514

Syng i kor Torsdag 9/3-30/3 2017 – Kl. 15-17.00 Kr. 135,- Hold nr. 44517

Pokemon Go (Voksen/barn) Lørdag d. 11. marts 2017 - Kl. 11-14.00 30,-/delt. - Hold nr. 44515

Computer for absolut begyndere Tirsdage: 14/3 – 25/4 2017 – Kl. 9.00-10.50 Kr. 175,- Hold nr. 44516

FOREDRAG: Prins Henrik – Ikke som du måske tror Tirsdag 7. marts - Kl. 18.30 - ca. 20.30 Kr. 50,- Hold nr. 44526


Vinterferie i 9220

borgerforums årsmøde Onsdag d. 5. april kl. 18 - 22 på trekanten bibliotek og kulturhus sebbersundvej 2a

9220 de Frivillige

leger i salen på Trekanten tirsdag og fredag i vinterferien fra kl 9.30 til 11 for de små børn (0-6 år) og fra kl. 12 til 16 for større børn.

slip fantasien løs med genbrugsmaterialer på Trekanten onsdag og torsdag i vinterferien fra kl. 14 til 16.

BIBLIOTEKET

..har kreativ workshop i den bemandede åbningstid; mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Følg Borgerforum og læs mere om årsmødet på: www.facebook.com/borgerforum


KOFOEDS SKOLES BUTIK Flyttedag for palmehaven af: Per Thornberg

Kvarterværkstedet

“pinden” eller “palmahaven” er flyttet fra den ene side af Humlebakken til den anden. Den står nu sikkert og godt nær Trekanten efter en fantastisk flyvetur som det fremgår af billedet. Halvtaget har fået nye ben at stå på, og er blevet pudset ren og fin. Ellers er bænke og sten flyttet med, så alt er næsten ved det gamle, og vi ser frem til foråret og brugerne af pinden.

Så står vores butik igen klar, nyrenoveret og indrettet. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en lækker og indbydende butik. Den danner en perfekt ramme omkring vores produktion af håndarbejde - såsom sælskindsprodukter, puder, betonstager, strikkede futter og smykker m. m. Kig op på 1. Sal til en kop kaffe/te og se vores udvalg af interiør og accessories Åbningstider: Man- til torsdag 9 - 14, Fredag 9- 13 Lørdag og søndag lukket


Sundhedscenter Sundhedscenter Sundhedscenter Aalborg Aalborg Aalborg Lær Lær at at tackle kurser i 2017

KISS i Aalborg Øst Onsdage kl 10.00-12.00 Vi søger borgere, der ønsker at være en del af et nyt aktivt fællesskab, hvor vi spiller, leger, løber og bliver klogere.

Lær at tackle kurser i 2017

Lærat attackle tackle-Lær Angstog ogdepression depression Angst

Opstart Opstart 5. januar januar 5. 6. marts marts 6. 9. maj maj 9. 27. februar februar 27. 13. marts marts 13.

Sted Sundhedscenter Aalborg Sundheds- og Kvartershuset Kvartershuset Vangen Sundhedscenter Aalborg Grønnegården

Lær at tackle Angst og depression

Opstart 5. januar 6. marts Vil du du vide vide mere om kurserne -- kontakt Vil kontakt 9. maj Koordinator Helle Kristensen, Sundhedscenter Koordinator Helle Kristensen, Sundhedscenter Aalborg Aalborg Tlf.: Tlf.: 3199 3199 3702 3702 Kronisk sygdom Mail: 27. februar Mail: helle.kristensen@aalborg.dk helle.kristensen@aalborg.dk Kroniske smerter 13. marts

Kronisksygdom sygdom Kronisk Kroniskesmerter smerter Kroniske

Vi mødes hver onsdag kl. 10, ved Tornhøj Idrætscenter.

Lige nu starter vi dagen med en frisk gå/løbetur på 1-2 km hvorefter vi Sted drikker kaffe og fortæller røverhistorier.

Sundhedscenter Aalborg I den sidste time fra 11-12 er der fri leg Sundhedsog Kvartershuset i hallen – det kan være alt fra styrkeløft og dans til boldspil, eller hvad du synes Vangen kunne være sjovt. Sundhedscenter Aalborg Find os på facebook: KISS – Aalborg Øst Grønnegården Kontakt Brian Rohde, hvis du vil være med, på tel. 3199 0229 – eller skriv dig på i FB

Vil du vide mere om kurserne - kontakt Koordinator Helle Kristensen, Sundhedscenter Aalborg Tlf.: 3199 3702 Mail: helle.kristensen@aalborg.dk

KAFFE

Tilbud til dig der er eller har været deltager på Kom og Kvit rygestop hold i Aalborg kommune. Vi byder på en kop kaffe og en snak om, hvordan det går med at være røgfri. Du er velkommen, uanset om du er røgfri eller klar til et nyt rygestopforsøg. Vi uddeler diplomer og en lille gave til dem, der har været røgfri i 3, 6 og 12 måneder. Sted: Sundheds- og Kvartershuset (se infotavle i forhallen), Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø Buslinje 11 og 14 stopper ved Tornhøjcenteret lige overfor Sundheds- og Kvartershuset. Dato:

15. februar 2017, kl 17-18 10. maj 2017, kl. 17-18

Ingen tilmelding - bare mød op. Vi glæder os til at se dig. Hilsen Karen og Tina Rygestoprådgivere


Foråret er på vej... og vi påtænker at starte op med Krolf. Vi søger spillere og ildsjæle, der har lyst til at være med.

Krolf

i Aalborg Øst

Vi starter Krolf op, den 3. april, 2017, kl. 10 Ved Sommerfuglen i Aalborg Øst. Der er efterfølgende generalforsamling.

KOM OG KVIT Du behøver ikke være røgfri for at deltage. Kom & Kvit kører løbende. Du har derfor altid mulighed for at starte på et rygestop. Vi afholder kurser i Aalborg øst torsdag formiddag og eftermiddag.

Du kan forvente: • Et gratis rygestop. • Et tilbud i nærheden af hvor du/I bor. • Et fleksibelt tilbud – både i forhold til tid og indhold. • Der tilbydes GRATIS! nikotinerstatning i op til 8. uger. Vil du vide mere eller tilmelde dig? – kan du henvende dig ved Sundhedsværkstedet, i Sundhedsog kvarterhuset eller ringe til rygestoprådgiver Karen Gjerrild på telefon 31 99 02 28

Kontakt, hvis du vil vide mere. Hans Peter, telefon: 6166 9931

SUNDHEDSHJØRNET Tjek din sundhed og få styr på vanerne Bente sidder klar i sundhedshjørnet, og tilbyder samtaler om dig og din sundhed. Du kan også få målt: - Blodtryk - BMI og fedtprocent - Blodets indhold af kulilte KISS er noget for dig der bare gerne vil ud og røre dig lidt få en kop kaffe og en sjov oplevelse med på vejen. Hver onsdag kl.10-12 ved Tornhøj Idrætscenter.

Hver torsdag fra kl. 13 – 17 (tidsbestilling ikke nødvendig!) Kom ned og få en uforpligtende samtale Sundhedshjørnet med Bente. Sundheds- og Kvarterhuset


1. præmie Jennifer Elbæk

1. præmie Henriette Johnsen

3. præmie Pia Skjødt

MANGE FLOTTE VINDERBILLEDER

3.A - Jasmin, Leila og Sofie fra Tornhøjskolen

Ekstrapræmie: Legestuen Øst

Så blev det endelig afsløret, hvordan næste års Aalborg øst plakat ser ud – og hvem der har taget det bedste foto og dermed vinder 1. præmien. Temaet var ‘Bygninger i Aalborg Øst’, og Jennifer Elbæk fra Ravnkildevej vandt med et billede fra den gamle Tornhøjgård – i sort-hvid, men med et håbefuldt måneskinsblåt gardin. Henriette Johnsen fik en 2. præmie for gule blomster foran hvide huse, mens Pia Skjødt løb med 3. præmien for en solopgang over Blåkildevejs nye hustage. Børnekonkurrencen blev vundet af Sofie Louise Tinggaard med et fuglehus i et træ, og 5 andre børn fik ligeledes præmier. Legestuen øst havde lavet en collage af børnenes hænder og fødder, og selvom den ikke overholdt temaet, fik legestuen alligevel en ekstrapræmie. Kalendere med børnevinderne husstandsomdeles i december, og både de og plakaten kan afhentes gratis på Kvarterværkstedet på Trekanten.

9220 bladet jan-april 2017  

Nyt om mennesker, bygninger og begivenheder i 9220 Aalborg Øst.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you