Page 1

Projekt Fra for til med - Frivillighed

BORGER TIL BORGER


Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2200 Fredensborgbibliotekerne.dk bibliotekerne@fredensborg.dk September 2013 Projektet Fra For til Med er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje.


BORGER TIL BORGER INDHOLDSFORTEGNELSE

04 · Borger til Borger · Den engagerede travle borger 05 · Borger til Borger · Hvad går det ud på? 07 · Street Day i Fredensborg Bymidte 09 · Tema om gamle dage 11 · Spil din musik med Ray Pitts 12 · Sigge Workshop 15 · Lisbeth Zornig 17 · Trin for trin, Borger til Borger 18 · Trin 1: Den gode idé 19 · Trin 2: Konceptet 21 · Trin 3: Markedsføring 22 · Skabeloner 23 · Film


BORGER TIL BORGER den ENGAGEREDE TRAVLE BORGER

De fleste borgere er rigtig glade for deres bibliotek. Derfor er der også mange, der gerne vil involvere og engagere sig i deres lokale bibliotek. For mange kan det dog være svært at sætte tid af til en tidsmæssigt krævende frivilligindsats, og derfor fordrer frivillighed og brugerinddragelse på biblioteket fleksibilitet for især de yngre målgrupper.

en frivillig indsats og brænder for et særligt vidensområde eller emne, dele sin viden og sine kompetencer med andre på en enkelt eftermiddag eller aften. Konceptet tilbyder borgeren høj fleksibilitet og indflydelse og tiltaler borgere, som ikke nødvendigvis ønsker en langvarig, fast tilknytning til biblioteket, som for eksempel travle arbejdende forældre.

I denne folder kan du læse om projektet Borger til Borger, der muliggør en frivillig indsats for borgerne i en tidsmæssigt begrænset ramme. Her kan borgere, som gerne vil yde

Læs også om koncepterne Kulturambassadører og Digi-Tweens i de to andre foldere.


BORGER TIL BORGER Hvad GÅR DET UD PÅ?

Konceptet ”Borger til Borger” bygger på idéen om vidensdeling borgerne imellem.


Tanken er, at mange af vores borgere har nogle færdigheder, en spændende viden eller en fængslende livshistorie, som er interessant for andre borgere at høre eller lære om. Biblioteket fungerer her som en facilitator, der hjælper interesserede borgere med at stable deres debataften, workshop eller foredrag på benene på biblioteket. Borger til Borger kan også bruges til at bygge bro mellem borgerne og bibliotekets eksterne samarbejdspartnere. Endelig kan de borgerdrevne arrangementer skabe større

synlighed omkring biblioteket og nå ud til et større publikum.


EKSEMPEL:

STREET DAY I FREDENSBORG BYMIDTE Streetday er en aktivitetsdag for byens borgere i og omkring byens gågade. Biblioteket deltager i samarbejde med den lokale handelsstandsforening, sportsklubberne og byens hobbyforeninger. Hver samarbejdspartner byder ind med en bod eller en aktivitet. Biblioteket laver et udendørs udlån på gågaden med en

bred vifte af bøger og magasiner, damerne fra bibliotekets strikkecafé gør reklame for caféen ved at sidde i en sofa midt på gågaden og strikke, og biblioteket omdanner en hestevogn til ”læsehest”, hvor borgerne kan få en køretur rundt i området, mens personale og kulturambassadører på skift læser en god historie.


Der blev stillet mange gode og direkte spørgsmål til Erna om, hvordan det var at bo sammen med sine bedsteforældre, om mobning, om computerbrug og meget andet. En rigtig god oplevelse!


EKSEMPEL:

Tema om gamle dage i 4. klasse på Fredensborg Skole Eleverne i 4. klasse har tema om gamle dage. Biblioteket sørger for at etablere kontakt til byens dagcenter og arrangerer et foredrag med en af dagcenterets faste brugere – den 100-årige Erna – som fortæller eleverne om Fredensborg i gamle dage.

Bagefter præsenterer eleverne deres projektarbejde på dagcenteret. Biblioteket giver også klassen mulighed for at udstille deres projekter på biblioteket, supleret med relevante bøger om emnet.


Borger til Borger kan bruges til at skabe anderledes kulturtilbud for borgerne. Samtidig skabes der en tættere relation til biblioteket og dets ansatte, når de frivillige foredragsholdere og workshopvejledere afholder arrangementer og kurser på biblioteket. Graden af engagement og frivilligt arbejde kan tilpasses de frivilliges ønsker, behov og tidsmæssige formåen. Som eksemplerne viser, spænder konceptet Borger til Borger lige fra en borgers ønske om at afholde et enkelt foredrag om hestebogs-

serien Sigge til et årelangt engagement i bibliotekets kursusprogram med egne undervisningsrækker i eksempelvis slægtsforskning.


EKSEMPEL:

SPIL DIN MUSIK MED RAY PITTS Det kendte jazzikon Ray Pitts vil gerne dele ud af sin viden om og begejstring for musik med andre af byens borgere. I samråd med Ray Pitts sørger bibliotekets arrangementsansvarlige for at finde en mulig form og definere rammerne for et sådant arrangement. Det besluttes, at Ray Pitts skal være vært ved to eftermiddagsarrangementer hen over efteråret, hvor borgerne kan

medbringe deres yndlingsmusik eller instrument. Biblioteket lægger hus til arrangementerne, sørger for alt det praktiske omkring arrangementet, og byder borgerne velkomne, men træder ellers i baggrunden under selve arrangementet. Ind imellem afspilningen af den medbragte musik, fortæller Ray Pitts historier fra sit mangeårige virke som jazz-musiker, dirigent og musikpædagog.


EKSEMPEL:

SIGGE WORKSHOP MED OVERSÆTTER CHARLOTTE GLAHN Charlotte Glahn er hestekyndig og oversætter af Lin Hallbergs populære hestebøger om Sigge. Hun bor i Fredensborg Kommune og er mor til et par hesteinteresserede piger og vil gerne dele sin viden om Sigge-universet med kommunens børn på frivillig basis. Der træffes aftale om en workshop for 8-12-årige på Fredensborg Bibliotek om arbejdet med

Siggebøgerne og fortællinger om ”virkelighedens Sigge”. Sammen med bibliotekets arrangementsansvarlige og en kulturambassadør forvandler Charlotte børnebiblioteket til en stald med halmballer, seletøj og strigler. Børnene får mulighed for at forfatte deres egen Sigge-historie, som udstilles i børnebiblioteket efter arrangementet.


Oscar og hans model af børnebiblioteket. Fra Biblioteket på tegnebrættet med tegnestuen Polyform


EKSEMPEL:

LISBETH ZORNIG En borger henvender sig til biblioteket, fordi hun har fået en aftale i stand om et støttearrangement med Lisbeth Zornig til støtte for et kvindecenter i kommunen. Biblioteket stiller lokaler til rådighed, hænger borgerens PR-materiale om støttearrangementet op i biblioteksrum-

met, sørger for te og kaffe til arrangementet og kontrollerer billetter. Borgeren sørger for kontakten med Lisbeth Zornig, sælger kage og øl og vand ved arrangementet til støtte for kvindehjemmet og sørger for uddeling af PR-materiale i områder, hvor biblioteket normalt ikke når ud.


TRIN FOR TRIN BORGER TIL BORGER


TRIN 1

´ DEN GODE IDE Få øje på mulighederne

Konceptet Borger til Borger handler i bund og grund om at ændre vores opfattelse af, hvordan arrangementer bliver til. I stedet for at vi hele tiden selv skal agere idémagere, skal vi lære at gribe de muligheder for kulturelle arrangementer og tilbud, som opstår omkring os hele tiden. Som når din søns bedste vens mor fortæller, at hun er den nye oversætter af Alfons Åberg-bøgerne, en borger i udlånet henkastet fortæller, at han er ekspert i rhododendroner eller kollegaen pludselig viser sig at være passioneret fan af Bruce Springsteen. Grib bolden og spørg vedkommende, om han eller

hun ikke har lyst til frivilligt at stille op en enkelt eftermiddag eller aften på biblioteket og dele sin viden med andre. Præsentér konceptet Borger til Borger for vedkommende. Gør opmærksom på, at biblioteket stiller de nødvendige remedier til rådighed og sørger for markedsføringen af arrangementet. Udstyr: Fantasifuldt og netværksskabende bibliotekspersonale Skabelon: Markedsføringsmateriale om Borger til Borger


TRIN 2

konceptet De utallige mulige konstellationer For at få personalet med på idéen om Borger til Borger og få dem ind på den nye måde at tænke arrangementsvirksomhed på, er det givtigt med en workshop, der åbner øjnene op for alle de muligheder for kulturelle arrangementer, som møder os hver dag.

Der findes mange måder at lave brainstorming på, men en mulig idé-genereringsproces kan f.eks. være at samle personalet og lave en brainstorming i grupper på 5-6 personer: Tænk på et emne. Skriv det ned. Kender du én i din omgangskreds eller blandt lånerne, som ved rigtig meget om dette emne og kunne have lyst til at fortælle om det i en mindre forsamling? Hvis ja, lægges emnet i en kasse og personen starter forfra med at finde på et nyt emne. Ellers sendes emnet

videre til sidemanden, der skal forsøge at sætte et navn på det givne emne. Når emnerne har været hele bordet rundt, uden at der er fundet en ”ejermand” til arrangementet, udgår emnet. Fortsæt processen i 10-15 minutter. Skriv derefter alle de emner, som havnede i kassen op på en tavle, så personalet kan se bredden og rækkevidden af mulige arrangementer.


TRIN 2

KONCEPTET

I vores arbejde med Borger til Borger har vi oplevet, at en del borgere selv har henvendt sig med idéer til workshops, seminarer eller foredrag, som de gerne ville holde frivilligt på biblioteket.

De fleste Borger til Borger-arrangementer er dog kommet i stand i samarbejde med vores kulturambassadører eller på bibliotekets foranledning, idet en ansat er kommet i tanke om en i sit netværk, som havde en viden, en spændende historie eller kreative evner, som kunne være interessant at dele med andre. Vi har også henvendt os direkte til en privat virksomhed eller en kulturel personlighed og har præsenteret vores frivillighedskoncept for dem og har derigennem fået en aftale om et gratis arrangement i stand.

Derfor er det vigtigt, at projektets tænkemåde implementeres hos hele personalet og ikke kun er noget, de arrangementsansvarlige arbejder med.

Varighed: 1 1/2 time Udstyr: 2 ordstyrere, en brainstormingmodel, post-its, tavle, papir og blyanter Skabelon: Brainstorming-skabelon


TRIN 3

MARKEDSFØRING

Den bedste markedsføring for projektet er et engageret personale, der virkelig har lyst til at skabe liv og kulturelle begivenheder på biblioteket. Personalet skal være klar til at se muligheden, når de står overfor en låner, der tilbyder biblioteket sin viden og ekspertise. Derudover fungerer mund-til-mund metoden rigtig godt for dette koncept. Det kan være en god idé at have noget præsentationsmateriale om Borger til Borger i skranken, så interesserede borgere kan læse om konceptet der hjemme.

Tilbyd de frivillige foredragsholdere eller undervisere et synligt Borger til Borger-badge, inden de går på scenen, og husk at præsentere Borger til Borger-konceptet ved introduktionen af aftenens frivillige foredragsholder, så det er tydeligt for de andre borgere, at der er tale om et arrangement i frivilligt regi.

Udstyr: Badges, tatoveringer, klistermærker, fængende præsentationsmateriale, et engageret personale


SKABELONER

HER KAN DU BLANDT ANDET FINDE: Logo Borger til Borger IdĂŠgenereringsskabelon

www.fredensborgbibliotekerne.dk/ web/frivillighed


FILM

www.youtube.com/channel/ UC8zVfFT31GZGCskaPhUiUXA


LÆS OGSÅ

KULTUR AMBASSADØR

DIGI-TWEENS

Kulturambassadører tiltaler primært den modne del af bibliotekets brugere – vores typiske kernelånere. Flere af gruppens deltagere er pensionister og har tid, lyst og overskud til at engagere sig i bibliotekets arrangementsvirksomhed.

involverer tweens i bibliotekets arrangementsvirksomhed på deres præmisser og gennem en kommunikationskanal, som tiltaler dem.


Projekt Fra for til med - Frivillighed

kulturambassadør

Projekt Fra for til med - Frivillighed

DIGI-TWEENS


Idegenereringsværktøjet Ideku Copyright tilhører Finn Kollerup Alt for kreativ A/S, www.altforkreativ.dk


BORGER TIL BORGER er én af 3 modeller for inddragelse af frivillige i bibliotekets arrangementsvirksomhed. Projekt “Fra For til Med” er udarbejdet af Fredensborg Bibliotekerne med støtte fra Kulturstyrelsen.

Borger til Borger  
Borger til Borger  

I denne folder kan du læse om Fredensborg Bibliotekernes frivilligkoncept Borger til Borger. I folderen er der en enkel trin-for-trin model,...