Page 1

Er det etisk korrekt at ofre menneskeliv for en

personerne selv.

international sportsbegivenhed? Af: Sofie Lilja, William Østgaard, Theis, Magnus, Selma og Victoria. Vi havde en studieretningsdag, hvor temaet gik på etik og moral i idræt og samfundsfag, hvor grupperne var

Man har som forberedelser til afholdelsen af verdensmesterskabet hevet mere end 1 million migranter ind som arbejdere for at gøre byggerierne færdige til tiden. Dette har medført mere end 1200 døde arbejdere siden afstemningen i 2010.

sammensat på tværs af klasserne i studieretningen. Men hvad er etik egentlig? Etik drejer sig om, hvad vi skal gøre som individ og som samfund. Det er altså grundlæggende styrende for vores handlinger. I den forbindelse har vi valgt at fokusere på kritikken af Qatar som værtsnation af VM i fodbold 2022. Er det så etisk korrekt, at man ofrer mange menneskeliv for at afholde VM i Qatar i 2022? Medier og eksperter mener, at

Kritikken af Qatar som værtsnation raser, mens flere og flere

penge, bestikkelse og korruption er baggrund for, at Qatar er

dør i arbejdsulykker i forbindelse med forberedelserne af VM i

blevet valgt til værtsnation i VM i fodbold i 2022. – Er det etisk

Qatar. Flere og flere menneskerettighedsorganisationer raser,

korrekt? Flere medier peger på, at topfolk i det internationale

mens menneskerettighederne forringes. Ud af arbejdsstyrken

fodboldforbund (FIFA, red.) har modtaget pengebeløb efter

udgør nepalesiske arbejdere 20 procent af Qatars udenlandske

tildelingen af værtskabet, men som senere er blevet skudt ned af

arbejdsstyrke. Derudover er hovedparten af de øvrige 80 procent arbejdere folk fra Indien, Pakistan, Bangladesh og Sri


Lanka. Er det etisk ukorrekt, at man samler folk fra forskellige

konstant, hvilket de forskellige tendenser også gør. I dag ofres

lande for at få bygget en hel ny ”sportsby”, og ikke koncentrerer

mange tusindvis af menneskeliv for idrættens skyld. Men

sig om deres menneskerettigheder? I forhold til tidligere

hvordan kan et land som Qatar blive valgt som værtsnation, når

internationale arrangementer, hvor forholdene under OL i

det i sidste ende ikke overholder de etiske regler?

London 2012 især stemte overens med de betingelser, som organisationerne stillede, har Qatar meget at leve op til. Problemet bliver kun yderligere tydeliggjort af statistikker, som viser nogle tendenser, som hvis de ikke stoppes, vil der i 2022 være 4000 døde, hvilket er en katastrofe. Man ofrer menneskeliv for en sportsbegivenhed, hvilket ikke er etisk korrekt. Sammenligner man igen Qatar og London, er der utrolig stor forskel på hvordan man håndterer situationen. Det britiske arbejderpartis ordfører på udviklingsområdet, Jim Murphy udtaler: ”Folk skal ikke dø for at give os dette og noget andet VM eller andre sportsbegivenheder. Ikke en eneste arbejder døde under byggeriet af sportsfaciliteterne til OL i London i 2012.” Det, som de qatarske investorer er ude efter, er tv-rettigheder og branding af deres gas- og oliestat. Men denne problematik danner også grundlag for at sport, politik og etik hænger tæt sammen. Vores samfund ændres

Gruppe 14 Er det etisk korrekt at ofre menneskeliv for en international sportsbegivenhed?  
Gruppe 14 Er det etisk korrekt at ofre menneskeliv for en international sportsbegivenhed?  

Vi havde en studieretningsdag, hvor temaet gik på etik og moral i idræt og samfundsfag, hvor grupperne var sammensat på tværs af klasserne i...

Advertisement